Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Vello
Paas
14.01.2013

Patustanutele keeld peale!

Kõik, kes on riigi valitsemisel või parlamendis oleku ajal mingi eetikavastase teoga hakkama saanud, aga ei ole materiaalseid kahjusid tekitanud, peaksid saama mingiks ajaks ( viis kuni kümme aastat) valitsuses ja rahvaesindustes töötamiseks keelu. Kes on isikliku kasu huvides või tahtlikult oma tegevusega (tegevusetusega) põhjustanud riigile-rahvale suure materiaalse kahju, peaks saama eluaegse keelu töötada eelpool nimetatud kohtadel. Samuti oleks hea siduda nende poolt tekitatud kahju selle osalise hüvitamisega selle isiku poolt. Materiaalne vastutus.

Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vello Missing Missing Missing Facebook Missing Missing Missing Missing Missing Kass_ja_mnp_x Missing Missing Koala Jaak_haud Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Imgp6928_daaliat_otsimas Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Marektamm-5 Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Vastan hr. Marek Tammele

Minu teada tegeleb juba riigikogu eetilise probleemiga pr. Kaja Kallas. Loodava eetikakoodeksi rikkujad ongi ju patustajad!
Ka need saadikud olid patustajad, kes ei tulnud Toompea Lossi ees möödunud kevadel pikettivate üliõpilastega vestlema, kuigi viimased selleks sinna tulidki, et arutada oma probleeme endi poolt valitud saadikutega. Sama toimus sisuliselt ka õpetajate streigi ajal.
Minu arust on vist kohatu küsida, kust algab eetikanormide rikkumine.
Samas kuuluksid minu poolt pakutud keelu alla ka valitsuse liikmed.

Vello Paas
15. jaanuar

Vastus kommentaarile.

Kuigi ma käisin välja põhimõttelise ettepaneku, nõustun vastama kommentaarile isiklike arusaamade kohaselt.

Kõik saadikud ei ole saanud riigikokku temale antud häälte arvu tulemusena, vaid nn. häälte ülekandmis mehhanismile. Seega neil ei olegi ju tegelikult nii tugevat rahva mandaati, kui osal kõrvalejäänuil. Sellise süsteemiga on demokraatia allutatud erakondlikele eesmärkidele ja rahva tahe on "kõveraks väänatud".
See on aga juba esimene eetiline libastus...

Jah, need saadikud, kes telekaamerast nähtuna tuiskasid pikkettijaist mööda, neist välja tegemata, on tõesti küsitava pädevusega seda sama rahvast valitsema ja tema eest otsuseid vastu võtma.

See on täiesti õige, et rahval on õigus otsustada valitud saadikute üle, kuid selleks puudub võimalus. Ei saa saadikut tagasi kutsuda, ei saa isegi panna talle hinnet tehtud töö eest!
Lõppudelõpuks peavad siiski saadikud selle koodeksi kinnitama ja ettepaneku läbi arutama ja vastavad seadusemuudatused vastu võtma.

Vello Paas
15. jaanuar

Poolik ettepanek

Kuigi kavatsus on õilis, siis jääb selgusetuks, kes peaks otsustama, kui keegi riigivalitseja on teinud ebaeetilisi tegusid. Kas tuleks luua mingi kõrgeim eetikanõukogu, kes otsustab, kui eetiliselt keegi käitub? Samuti on ebaselge, kuidas teha kindlaks ühe või teise seadusandja konkreetne vastutus riigile tekitatud majandusliku kahju eest. Kui näiteks 2/3 Riigikogust otsustab mingi seaduse kasuks, mis toob hiljem riigile rahalist kahju, siis kas tuleks 2/3 saadikutest vallandada? Ja kas selline meetod oleks riigivalitsemisel jätkusuutlik (varsti ilmselt polekski kedagi, kes tahaks/saaks riigiameteid pidada)?

Marek Tamm
14. jaanuar

Kommentaar vastusele

Kas saan õieti aru, et kõik need saadikud, kes ei tulnud tudengitega Toompea lossi ees vestlema, peaksid saama 5-10 aastat keelu riigijuhtimises kaasa lüüa. Ja samuti need saadikud ja poliitikud, kes ei tulnud kohtuma streikivate õpetajatega? Kui jah, siis minu jaoks tekib küsimus, kas Riigikogus oleks veel tööl üle 5 inimese? (Ja endiselt jääb üles põhiseaduslik probleem: kui Riigikogu saadiku on valinud rahvas, siis ei ole teistel õigus otsustada tema tagasiastumise üle.)

Marek Tamm
15. jaanuar