Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Andres_base Andres
Kukke
14.01.2013

Kõik riigi majandusandmed läbipaistvaks ning visuaalselt loetavaks

Teeksin ettepaneku, et kõik Eesti riigi majandusandmed s.t kõik kulud, tulud, varad ja kohustused oleks esitatud visuaalselt ning interaktiivselt veebirakendusena. Maksumaksjatenaoleme finantseerinud riigi raamatupidamise ülesehitust ja seega ka algandmed peaksid kuuluma maksumaksjatele. Ehk teisisõnu - kõik riigieelarves planeeritud 7 miljardit oleks esitatud visuaalselt ning analüüsitavalt (ehk seostatavalt) Analüütiliselt peaks olema välja toodud riigi raamatupidamise peamised grupeeringud - asutus, tegevusvaldkond, tegevusala, finantseerimise allikas, konto ning tehingupartner. Lisaks finantsnumbritele oleks vaja tõlgenduste jaoks rikastada teiste näitajatega nagu teede pikkus, õppeedukus, elanike arv,
kohtulahendite arv, töötuse määr, ettevõtete arv jt. et teha järeldusi ja leida põhjus/tagajärg seoseid.

Sellise äpp'i otstarve oleks:
a) anda kodanikele (kes omavad majanduslikku haridust) võimalus rääkida kaasa riigi majandamisel. Kogu majanduslikku tõlgendust ei jõua Statistikamet üksi ära teha (iga aasta novembris annavad nad välja aruande "Eesti piirkondlik areng" (vt ka. www.stat.ee/pp)). Lisaks teeb Riigkontroll iga aasta mõnede tegevusliikide osas auditeid, kuid ainuüksi tegevusalasid, kuhu riik kulutab on üle 100.
b) anda võimalus sisulisteks debattideks (valimiste eel, valdade ühinemisel jm tegevustes)
Hetkel on debatid suht ebavõrdsed, sest riigi endal on olemas numbrilist infot, mida teisel poolel on raske kätte saada. Näitena teame, et keskmine õpetajate palk oli 2011 aastal 793 EUR, kuid kuidas see jaotus vallati/maakonniti, seda infot on raske täna kätte saada.
c) Tudengitel (avaliku halduse erialast kuni andmekaeve erialani välja) tekkib võimalus õppetöös kasutada sisulisi andmeid ja läbi selle tagasisidestada otsuste majandusliku mõju.
d) Paljudel valla ja ministeeriumite kodulehekülgedel puudub info detailsematest majandamistulemustest või esitatakse seda suure hilinemisega. Selline lahendus vähendaks riigiasutuste halduskoormust, piisab vastava lingi ülespanemisest.
Tänane seis on, et elektrooniliselt on üldnumbrid kättesaadavad läbi riigi saldoandmike portaali fin.saldo.ee, kuid seal puudub visuaalsus ning detailid (samas on see juba tehtuna suur samm edasi)
e) ajakirjanduses esitatakse reeglina finantsnumbreid kuivade faktidena ja edetabelitena, vähe on tõlgendusega infot. Loodav portaal aitaks tõlgendusi järgmisele nivoole.
f) Vähetähtis pole ka asjaolu, et võimalus analüüsida tehinguid läbi tehingupartnerite
loob suuremad eeldused vältimaks korruptsiooni.
g) Antud algatus toodab Eesti kuvandit, kui e-riigist. Sedalaadi kogemuse olemasolul saab vastavat oskusteavet eksportida teistesse Euroopa riikidesse, kus plaanitakse samuti andmeid avalikustada.

Lisan, et KOV majandusandmed on pilverakenduses www.riigipilv.ee täna juba kättesaadavad, kuid need on ainult masinloetaval kujul, mitte inimloetaval kujul.

Vt. ka ideed "Maksud tuleks teha rahvale selgemaks" http://www.rahvakogu.ee/ideas/292

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing Ott_profiil Missing Missing Missing Missing %c3%9cllar-metsand-150x150 Tonu.kerge Missing Missing Missing Missing Missing Andrus_indrek_aija_p%c3%a4rnu_rand_1 Img_9504 Missing Missing 0013aba9-acea-440a-95cc-2e6518eaee4e_12 Missing Missing Andres_base Facebook Missing Missing Kass_ja_mnp_x Jaak_haud Heli_koit Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Et selliseid projekte nagu http://meieraha.eu/ tuleks juurde

Toetan igasugust selgust ja läbipaistvust. Selle nimel tuleks tegelikult ka riigieelarvelistel asutustele (ja miks mitte ka firmadele kes soovi avaldavad või riigiga suhtlevad :)) seada sisse mõned lihtsad ühtlustatud ülddimensioonireeglid - mida vähem seda parem - nt. kuni 7, millest osa oleks üldised ja osa vastavalt haldusalale (a la sekretär ja juhataja on halduskulu). Tänasel päeval toimub nendega liiga palju mängimist ja me ei pruugi tegelikku visuaali kätte saada, kuigi dimensioonid on ette antud, aga nendega on liiga palju võimalusi "vigurdada".
Alustuseks kasvõi nt. bilanss ja kasumiaruanne grupeerida ja ära värvida ning veebi panna - lihtne ja visuaalselt selge.

link: meieraha.eu/

Tõ•nu Kerge
15. jaanuar

Muuta täielikult läbipaistvaks ka eelarvete kujunemine

Toetan ja teen ühtlasi ettepaneku muuta täielikult läbipaistvaks ka riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvete kujunemise protsess. Olen 05.03.2006 teinud osalusportaalis TOM - Täna otsustan mina ettepaneku muuta Eesti riigi, riigiasutuste ning kohalike omavalitsuste järgmiste perioodide eelarvete kujunemise protsess jälgitavaks ka tavakodanikule ühtsel internetiaadressil online, andmete uuendamise sagedusega vähemalt üks kord 24 tunni jooksul. Ettepanekule tuli vastus (Aivar Sõerd, minister; Tea Varrak, kantsler, Rahandusministeerium 04.2006 nr 4-1/3761): "/…/ Eelarveprotsessis toimub ametkondade vahel pidev infovahetus ning seega eelarvenumbrite kujunemise kohta igal etapil informatsiooni edastamine oleks avalikkuse infoga ülekoormamine. Eelarve koostamise protsessis on otstarbekas kommunikeerida avalikkusele informatsiooni, mille järgi on nõudlus ning mis on igal etapil olulisim. Seejuures ei ole aga kelleltki võetud ära võimalust täiendavate küsimuste tõstatamiseks. /…/”

link: www.fin.ee/index.php?id=82988&op=doc_details&dok_id=77558&asutus_id=1

Andrus Kallastu
15. jaanuar

PDF failide töötlemine on ajast ja arust

Lisan veel taustinfot:

1. Väljavõte Reformi ja IRL 2011 aasta koalitsioonilepingust:
Punkt 8.c - läbipaistvuse ja KAASATUSE suurendamiseks ning erasektori ergutamiseks uute
rakenduste loomisele muudame avalikud ehk riigi ja kohalike omavalitsuste andmed
masinloetavaks

2. Avaliku teabe seadus sätestab, et juurdepääs teabele saab toimuda a) läbi teabenõude või b) teabe avalikustamisega. Just selle viimase variandina näengi seda võimalust, et kodanikel oleks võimalus saada visuaalselt sisustatud teavet.

Väidan, et inimeste KAASATUST ei saavuta, kui andmed on AINULT masinloetavad,
sest siis saab inimene masinloetava liidesest tagasi ainult rodu kuivi numbreid.
Kui näiteks kodaniku huvitab, kui palju vallas on võlakoormus, kuidas see on kujunenud aastate lõikes ja võrrelda seda naabervallaga siis tuleb andmed sisustad ja visualiseerida. 226 PDF faili mahalaadimine pole see, mida tehnoloogia täna pakub.

link: www.ap3.ee/default.aspx?PublicationId=c13830ef-7d40-495c-b411-7a5fc35260be

Andres Kukke
17. jaanuar