Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Saima
Laumets
15.01.2013

Toetan Tiina Jaaksoni ettepanekut

Toetan Tiina Jaaksoni ettepanekut, et valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad koostatakse tõmbeluku põhimõttel: mees, naine mees naine jne. kuna see annab valimistel poliitikas osalevatele naistele võrdsed võimalused meestega valituks saada. Praegu on ju nii, et erakonnasiseselt põhiliselt eelistatkse ju meeespoliitikuid ning naispoliitikud jäetakse tahaplaanile, .

Missing Img_9504 Missing Missing Img_3471-must_kaja Foto_padova_padova_europeade_2012_05_35 Missing Facebook 120608_profiilipilt Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vello Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Koala Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Toetab rahvastikugruppide õiglasemat esindatust

Naiste ja meeste tasakaalustatum esindatus toob kaasa paremad otsused, sest esindatud saavad erinevad elu- ja töökogemused. Praegune olukord tähendab seda, et erinevate elu- ja töökogemustega meestegrupid on ülekaalus, aga erinevad naistegrupid esindamata.
Esindatus ei tugine bioloogilisele soole - kuna Eestis on lisaks sooliselt segregeerunud tööturule ka äärmiselt suur lõhe naiste ja meeste väärtusmaailmade vahel, lubab tasakaalustatum esindatus mitmekülgsemalt läbikaalutud otsuseid.
Valijatel on suurem vabadus otsustada, milliste kogemuste ja eelteadmistega kandidaati valida.
Suurem naiste osalus otsustustasandil muudab elanikkonna stereotüüpseid hoiakuid nagu oleks inimeste võimed sooliselt erinevad.
Eesti on võtnud endale arvukalt rahvusvahelisi kohustusi soolise võrdsuse edendamiseks - antud ettepanek oleks üheks konkreetseks ajutiseks erimeetmeks selle eesmärgi saavutamiseks.
Erakondade valimisnimekirjade koostamine hakkab toetuma inimeste pädevusele ja oskustele.

Ülle-Marike Papp
31. jaanuar

Toetab rahvastikugruppide õiglasemat esindatust

Naiste ja meeste tasakaalustatum esindatus toob kaasa paremad otsused, sest esindatud saavad erinevad elu- ja töökogemused. Praegune olukord tähendab seda, et erinevate elu- ja töökogemustega meestegrupid on ülekaalus, aga erinevad naistegrupid esindamata.
Esindatus ei tugine bioloogilisele soole - kuna Eestis on lisaks sooliselt segregeerunud tööturule ka äärmiselt suur lõhe naiste ja meeste väärtusmaailmade vahel, lubab tasakaalustatum esindatus mitmekülgsemalt läbikaalutud otsuseid.
Valijatel on suurem vabadus otsustada, milliste kogemuste ja eelteadmistega kandidaati valida.
Suurem naiste osalus otsustustasandil muudab elanikkonna stereotüüpseid hoiakuid nagu oleks inimeste võimed sooliselt erinevad.
Eesti on võtnud endale arvukalt rahvusvahelisi kohustusi soolise võrdsuse edendamiseks - antud ettepanek oleks üheks konkreetseks ajutiseks erimeetmeks selle eesmärgi saavutamiseks.
Erakondade valimisnimekirjade koostamine hakkab toetuma inimeste pädevusele ja oskustele.

Ülle-Marike Papp
31. jaanuar