Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Esindusdemokraatia rikastamine ja süvendamine arutlusdemokraatia abil

Rikastagem ja süvendagem esindusdemokraatiat arutlusdemokraatiaga!
Ettepanekud;
1) arutada Rahvakogu seisukohad läbi kodanikefoorumil,
2) luua arutlusdemokraatia edendamiseks institutsioon (näiteks Arutlusdemokraatia Instituut Koostöö Kogu juures),
3) teha vajalikud tõlked ja koostada ülevaade arutlusdemokraatia teooriatest ja praktikatest maailmas,
4) luua avaliku, era- ja kolmanda sektori koostöös Eesti Arutlusdemokraatia Fond,
5) töötada välja arutlusdemokraatia korraldajate kutsestandard,
6) valmistada ette MA kraadiga arutlusdemokraatia korraldajad ja moderaatorid,
praktikakohtadeks arutlusdemokraatiat edukalt viljelenud riigid (Austraailia, USA, Island jt)

Arutlusdemokraatia on viis rahvaga nõupidamiseks. Arutlusdemokraatia keskmes on diskussioon, kus osalejad püüavad üheskoos lahendada poliitilisi dilemmasid ja teha mõistuspäraseid otsuseid, olles valmis muutma oma seniseid eelistusi arutelu, uue info ja argumentide põhjal. Eesmärgiks on tsiviliseeritud arupidamise kaudu otsuste õiguspärasuse ja inimeste vastastikuse austuse suurendamine. Viljaka arutelu eelduseks on kõigi osaliste juurdepääs asjakohasele infole, poolt- ja vastuargumentide hoolikas kaalumine erinevatest perspektiividest, osalejate selline koosseis, mis tagab kõigi avalikkuses ringlevate arusaamade esindatuse kogu spektri ulatuses, argumentide sisuline vaagimine ja erinevate seisukohtade aus ja erapooletu hindamine, sõltumata sellest, kes seisukoha esitas. Vajalikud on osalejate otsekontaktid lisaks virtuaalsetele. Levinud formaadid: foorumid, kodanike žüriid, kodanikupäevad jm. Moderaatorid: vastava ettevalmistusega erapooletud isikud. Mastaap: lokaalsest rahvusliku ja globaalseni. Ühiskonna keerustudes vajadus arutlusdemokraatia järele suureneb, eriti seetõttu, et avalikes huvides on vaja ära kasutada kogu ühiskonna intellektuaalne ja moraalne potentsiaal.

Meie rahva seltsingute ja ühistegevuse traditsioon, vabakondade ning asumikogukondade aktiveerumine, "Teeme ära!" õnnestumine, püsivalt tegutsevad foorumid (teiste seas Haridusfoorum) annavad lootust, et Eestist võiks saada arutlusdemokraatia maa. Miks ei võiks see kujuneda üheks Eesti kaubamärgiks?
Märkus. Oleme neid ideid arutanud Haridusfoorumi laiendatud juhatuse koosolekul, konkreetse sõnastuse eest vastutab allakirjutanu.
Viive-Riina Ruus

link: rahvakogu.ee

Urmokybar_net Missing Missing Missing Missing Missing Marektamm-5 Missing Andrus_indrek_aija_p%c3%a4rnu_rand_1 0013aba9-acea-440a-95cc-2e6518eaee4e_12 Vello Missing Missing Missing Jaak_haud Heli_koit Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing Missing Yyyyy
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Aruteludel peab olema reaalne väljund.

Jututubasid on meil piisavalt.Aruteludeks sobiva portaali tegemine on ainult tehniline küsimus.Hoopis tähtsam küsimus on,kuidas arutelude tulemustega seadusandlust mõjutada.Ühiskonnas on kõik valdkonnad omavahelises seoses ja ühest nurgast tekki rebides võib teine nurk hoopis paljaks jääda.Sellepärast on arutelude juurde vaja tingimata ka sõltumatuid eksperte.

Toivo Kalmo
16. jaanuar

Toetan...

... arutlusdemokraatia põhimõtet, kuid kahtlen vastava instituudi loomise ja kutsestandardi väljatöötamise vajalikkuses.

Kaie Henk
26. jaanuar

Toetan arutlusdemokraatia põhimõtete juurutamist, kuid ...

ei toeta ettepanekus loetletud praktilisi samme. Pole vaja juurde uusi institutsioone, kutsestandardeid vms bürokraatiat ja tühja mulinat lisavat atribuutikat. Piisab olemasolevatest. Eestil on olemas arutlusdemokraatia jaoks portaal www.osale.ee. Seda tuleb täiustada ja inimestele lähemale tuua.

link: www.osale.ee

Andrus Kallastu
16. jaanuar

Ei saa ideest kantseliidi tõttu aru aga:

Pakun, et võiks kehtestada hoopis repressiivdemokraatia, kus demokraatlik diktatuur koostab erakondade tagatubade algatusel kõigile inspireeriva piitsa ja präänikudemokraatia, kus vähemuse rõhuval enamusel võetakse vastu esindusdemokraatlik, kuid rahvademokraatiavastane otsus ( seda ma ei tea mis otsus, aga peaasi et võetakse, sest maksmaksja on selleks oma raha andnud, õigemini see on võetud ).

Aare Sisask
17. jaanuar