Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Peeter
Tammistu
16.01.2013

Uinuva ressurss: Priitahtlike asjatundjate kaasamine seadute mõjude analüüsis

Priitahtlikud ärgitajad
Mitmed head algatused on sumbunud, kuna puudub mehhanism nende edasi menetlemiseks/arendamiseks. Iga kodanikualgatus vajab mehhanismi, muidu on see vaid õhu võngutamine. Mida teha? Näiteks päästekorralduses on meil nn riiklikud päästekomandod, priitahtlikud pritsumehed ja naabrit minnakse ikka aitama, ämber näpus, kui vaja. Seda näidet võiks laiendada ka seadusloomele. Riiklikud komandod ehk ministeeriumid jt. tegelevad igapäevase baasseadusloomega. Kuid niimoodi nagu meil ei ole võimalik igasse külla paigutada tuletõrjekomandot, ei ole meil ka võimekust vaid riiklike ressurssidega seadusloomes selle mõjusid analüüsida. Riigikontrolli õigusaktide mõju hindamise korraldamise audit nendib, et iga õigusaktiga kaasneb tavapäraselt rohkem, kui üks mõju, õigusaktide mõju hinnatakse vähe ja formaalselt, vähe hinnatakse õigusaktide mõju seetõttu, et õigusaktide väljatöötajatel napib oskusi kõiki mõjusid hinnata ja uuringute tellimiseks väljast ei jätku raha ning aega. Seega napib oskusi ja aega, nagu päästevõimekuseski. Nüüd oleme meie kõik ämbritega tormanud Rahvakogule olukorda parendama, kuid oleme unustanud ühe suure ja uinuva ressursi ehk priitahtlikkuse. Meile meeldib lobiseda rohkem kaasamisest ja läbipaistvusest, kuid need on passiivsed nähtused. Priitahtlikkus on aktiivne hoiak. Priitahtlike ja meie, ämbriabiliste, vahe on selles, et me oleme küll entusiastlikud, kuid meil pole valdkonnaspetsiifilisi teadmisi, meid ei ole välja õpetatud tuld kustutama ega seaduseid analüüsima. Kõik see on olemas priitahtlikel pritsumeestel : tahe, kohusetunne, väljaõpe ja varustus. Igaks põhjalikumaks analüüsiks vajame hästi valdkonda tundvate asjatundjate kaasamist. Olenevalt teemast vajatakse seaduste mõjude hindamiseks erinevat komplekti asjatundjaid. Meie suurust arvestades, on meil mõne valdkonna peale 1,5 asjatundjat, kui töötatakse välismaal, siis vast 0,3/0,5. Need inimesed on juba ametis ja hõivatud, kuid tean paljusid, kes oleks valmis ühise asja nimel oma panuse andma. Priitahtlikult. Seega priitahtlikud mõjuanalüüsijad. See täiendaks riiklikku võimekust, mille lükkab käima, meie ämbriabiliste, ärgitav ind ja ideegenereerimise võime. See seltskond peaks moodustuma kogumi nagu priitahtlike pritsumeeste komandod. Selleks on vaja soovi ennast komandosse möllida, omada teadmisi ja vahendeid. Sellisel juhul ei peaks enam Riigikontrolör „viisakalt väljendeid” otsides, teatama, et seaduseelnõude väljatöötajatel „napib teadmisi”.
Pole midagi uut siin päikese all, sama loogikat kasutas Euroliit meie liitumisläbirääkimistel, loodi nö asjatundjate kogu, kuskohast hädalised endale valdkonna tundjaid sai tellida. Lihtne. Teisalt ei erine selline priitahtlik organisatsioon juba nimetatud pritsumeeste või ka Kaitseliidu loomise põhimõttest, olles toeks seal, kus riigil riiklikke vahendeid ( rahalisi/intellektuaalseid) või paindlikkust napib. Mõistlik.

link: www.blogger.com/blogger.g?blogID=5912015743720094909#overview

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile