Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
17.01.2013

Seaduseelnõu menetlemisel kohustuslik analüüs huvigruppide ettepanekute osas.

Ettepaneku esitaja: Albert Linntam. Ettepanek saabunud e-posti teel.

Vastav ettepanek puudutab Riigikogu alaliste komisjonide ning ministeeriumide tööd, kus valmivad enamike seaduste eelnõud. Esitatud ettepanekute analüüs ja arvesse (mitte)võtmise põhjendus peaks olema avalik - näiteks avaldatuna eelnõu seletuskirjas. Analüüsima peaks nii vastuvõetud kui tagasilükatud huvigruppide ettepanekuid, kaaludes erinevaid argumente.

Ettepaneku teostus eeldaks seadusesse ka huvigruppide (või lähedase) mõiste sisseviimist - nt füüsiline või juriidiline isik, keda konkreetne valmiv seadus puudutab. Mõiste oleks vajalik, et piiritleda isikud, kelle ettepanekud peavad analüüsitud saama.

Huvigrupid peaksid registreerima ametlikult iga seaduseelnõu arutamisele eraldi.
Vältimaks protsessi sihilikku takistamist, võiks kehtestada mõistliku huvigruppide arvupiirangu, eelistatud oleksid juriidilised isikud.

Eesmärk: See nõue annaks kodanikele ja ajakirjandusele parema ülevaate seaduse muudatuste tagamaadest ja nende menetlus muutuks läbipaistvamaks.

Lisaks sunnib analüüsimise kohustus paratamatult ka argumente läbi kaaluma.
Kuna seletuskirjad valmivad enne eelnõude üleandmist Riigikogule, peaks huvigruppide kaasamine ja analüüs toimuma juba enne seda.

Ohukohad: See nõue muudaks eelnõude menetlemist (aja)kulukamaks, aga avalik kaasamine ja läbipaistvus on samuti olulised.
Kõige keerulisem oleks teostada ametlikku järelevalvet ja määrata karistusi, sest eelnõusid menetleb ka seadusandlik võim. Seda kompenseeriks mitteametlik, n-ö ajakirjanduslik kontroll. Paljud huvigrupid jälgiksid ka ise hoolikalt, et nõuetest kinni peetaks - seda oma huvidest lähtuvalt.
Lisamärkus: Praegu puudutab kaasamist näiteks valitsuse "kaasamise hea tava", kus pole konkreetset avaliku analüüsi nõuet. Selle saaks sisse viia näiteks Riigikogu töö- ja kodukorra seadusesse (eelnõule esitatavad nõuded).

Missing Ott_profiil Missing Rainern%c3%a4gu Missing Missing %c3%9cllar-metsand-150x150 Missing Missing Missing Missing Andrus_indrek_aija_p%c3%a4rnu_rand_1 Missing Img_9504 Yyyyy Missing Kass_ja_mnp_x Missing Missing Jaak_haud Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing
Fotod_061
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Põhimõtteliselt toetan, kuid

ettepanekus kirjeldatud süsteem on liiga keeruline. Kui seaduste ettevalmistavas etapis on seaduse teksti loomisse kaasatud kõik Eesti Vabariigi kodanikud ning seaduse ettevalmistamine toimub täielikult läbipaistvalt, selguvad selle töö käigus ning jäävad alatiselt kättesaadavaks ka kõigi huvigruppide seisukohad.

Andrus Kallastu
21. jaanuar