Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Tõnu
Anton
17.01.2013

Riigieelarvest parteide rahastamine kui korruptiivne tegevus tuleks lõpetada

Erakonnaseaduses sisalduv riigipoolne rahastamisosa kannab eneses korruptiivset sisu ja on oma iseloomult erakondi ebavõrdselt kohtlev. Selline õigus riigilt raha saamiseks on erakonnaseaduse kaudu nende samade Riigikogus esindatud erakondade esindajate poolt Riigikogus eneste poolt vastu võetud.
1. Riigikogu ise on kehtestanud erakonnaseaduse ja selle kaudu ka oma koduparteide rahastamise. Erakond on MTÜ. Teistel MTÜ-del toimib võimalus riigilt toetust saada ainult projektipõhiselt.
2. Riigikogu ise määrab, kui suur on parteile ülekantav raha Riigikogu ühe liikme kohta.
3. Põhiseaduses on säte, et Riigikogu liige ei ole seotud mandaadiga, kuid rahastamisel seda printsiipi rikutakse, kui määratakse parteile rahaline toetus vastavalt partrei poolt saadud Riigikogu kohtadele. Selline seadusesäte on oma iseloomult põhiseadusevastane. Samuti rikutakse seda printsiipi, kui Riigikogu liige lahkub fraktsioonist.
4. Parteide praegune rahastamine soodustab riigi poliitilisel maastikul väljakujunenud süsteemi jätkumist ja ei mõju soodsalt, vaid pigem pidurdab uute poliitiliste parteide esilekerkimist ebavõrdse konkurentsi tõttu.
5 .Riigikogus esindatud parteidele jaotatav raha hulk sõltub ainult Riigikogu enese liikmete suvast ja moraalitasemest
6. Riigikogu valimisel saab Riigikogu liige rahvalt mandaadi riigi juhtimiseks seadusandluse kaudu, mitte õigust oma parteile selle mandaadi kaudu maksumaksja raha kantida.
7. Riigikogu liikmed on hästitasustatud isikud ja mitte miski ei keela neid parteisid toetamast oma isikliku rahaga.

Ülaltoodut arvesse võttes peaks Riigikogus esindatud parteide riigipoolse rahastamise lõpetama kui korruptiivse tegevuse, kus ise tehakse otsused oma parteidele riigi raha andmiseks

Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Eugen_veges_naermas Missing Missing Missing Missing Missing Missing Kass_ja_mnp_x Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud Missing Mina Missing Missing Missing Mina_ise Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing Missing Missing Missing Ristopilt_mg_3108tihe Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile