Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Tõnu
Anton
17.01.2013

Kaotada Riigikogu valimistel üleriigilised nimekirjad ja lubada valimisliidud

Põhiseaduses on nõue valimiste proportsionaalsuse kohta. See kehtib ka valimisringkondadest saadud mandaatide kohta.ehk siis valimisringkonnast peab saama mandaate proportsionaalselt seal elavate valijate arvuga.Mandaatide arv küll jaotatakse ringkondadele enne valimisi nii, aga mandaatide jaotamisel seda ei järgita.
1. Kuna kõiki mandaate ei jaotata ringkondades, siis on rikutud mandaatide proportsionaalsuse printsiipi ringkondade vahel. Tekkib osa mandaatide liikumine maapiirkondadest suuremate keskuste, eriti pealinna poole.
2. Kuna mandaate ei jaotata üleriigiliselt võrdeliselt saadud häältega (proportsionaalne- võrdeline), vaid jaotamine käib võrdlusarvude kaudu, mille jagajad ei ole järjestikused täisarvud, vaid nende astmed astendajaga 0,9, siis on rikutud proportsionaalsuse printsiipi erakondade nimekirjade vahel, kus rohkem hääli saanud nimekiri võidab juurde mandaate ja vähem hääli saanud erakond kaotab mandaate võrrelduna proportsionaalse mandaatide jaotamisega.
3. Punktis 2 kirjeldatud proportsionaalsuse printsiibi rikkumine leiab aset ka kohalike omavalitsuste ( KOV) volikogude valimistel
Kuna kohalike omavalitsuste valimistel jaotatakse kõik mandaadid valimisringkondades ära ja punktis 2 kirjeldatud proportsionaalsuse printsiibi rikkumine võib muuta volikogu isikulist koosseisu. vaid 1-2 mandaadi osas, siis KOV volikogude valimise seadus ei ole rahva hulgas suuremat pahameelt tekitanud.
Sellepärast teen ettepaneku Riigikogu koosseis valida sama põhimõtte alusel, mida praegu kasutatakse KOV volikogude valimisel, st. kaotada Riigikogu valimistel osa mandaatde jaotamine üleriigiliste kinnistenimekirjade alusel, kaotada need nimekirjad kui valimistulemuste kindlakstegemise üks osa ja jaotada kõik mandaadid valimisringkondades.
Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist olid valimisliidud Riigikogu valimistel üks oluline osa riigi poliitilisest süsteemist. Valimisliitude kaudu Riigikokku valitud isikute kaasabil loodi riigi põhiline seadusandlus ja ehitati praktiliselt üles Eesti riik. Valimisliidud on lubatud osalema ka täna KOV volikogude valimistel.
Valimisliitude keelustamine paar valimistsüklit tagasi Riigikogu valimistel ei ole argumenteeritult põhjendatud ja kannab eneses parteide soovi vähendada valimistel konkurentsi, et selle kaudu saada enestele suurem esindatus Riigikogus. Seadusandlikult kitsendati ka uute parteide loomise võimalusi.kõrge 1000 liikmete arvu nõudega parteide registreerimisel. Tegelikult lülitati tasa suure osa aktiivsete ja võimekate kodanike võimalus kaasa lüüa riigi juhtimises kõrgeimal tasemel

Teen ettepaneku taastada valimisliitude kandideerimisvõimalus ka Riigikogu valimistel.
Riigikogu liikmete arv 101 sobib Eestile täiesti, sest levinud printsiip - parlamendi liikmete arv on kuupjuur elanike arvust (106) - ei ole siin isegi täidetud..

Missing Missing Eugen_veges_naermas Missing Missing Missing Facebook Missing Koala Missing Missing Missing Missing Vallamajas_10.09.2010_006 Missing
Missing Missing Fotod_061 Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile