Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Serz Sergei
Metlev
07.01.2013

Poliitikud nõukogudest välja

Teen ettepaneku lõpetada poliitikute (riigikogu, valla –ja linnavolikogu liikmete) kaasamine munitsipaal- ja riigiettevõtete, sihtasutuste ja spordialaliitude nõukogudesse. Eriti sihtasutuste (näiteks haiglad või EAS) töö ülepolitiseerimine, poliitikute poolne mõju avaldamine või protsesside takistamine on suureks konfliktide allikaks ja tööd segavaks faktoriks. Kui küsimus seisneb ressursside jagamises või ideede rahastamises, kodanikuna mina ootaks nõukogude poolt ühiskonnale kasulikke ja läbimõeldud otsuseid, mille taga ei oleks puhtpoliitilist motivatsiooni. Lisaks, võib kahelda selles, kuivõrd pädevad on poliitikutest nõukogude liikmed. Sinna määratakse lähtudes mitte haridustasemest ja valdkonnakogemustest vaid pigem teistsuguste „teenete“ eest. Antud probleemi haiglate sihtasutuste näitel tõstatasid arstide streigi ajal ajakirjanikud, kes viitasid, et kiireid ja efektiivseid reforme vajav haiglavõrk kannatab ebapädevate ja vastutust mitte tundvate poliitikutest nõukogude liikmete tõttu: https://www.arst.ee/et/Uudised-ja-artiklid/41795/rahva-teenrid-haiglate-politiseerunud-noukogud-ei-tunneta-vastutust-kujunenud-olukorra-eest. Teine argument, mis räägib käesoleva idee kasuks on see, et erinevad vähem tähtsad nõukogud (eriti munitsipaaltasemel) on muutunud mugavaks kohaks, kuhu saadetakse erakonnale lojaalseid inimesi „puhkama“. Kui üks parteilane on linnavolikogu liige ning veel kahe-kolme nõukogu liige, siis ta teenibki endale elatist sisulist tööd tegemata. Taoline avaliku raha raiskamine peab lõppema. Selge, et KOV-id ja riik peavad olema kuidagiviisi esindatud, kuna tegemist on organisatsioonidega, mis töötavad avalikkuse hüvanguks ning kasvõi osaliselt riigi või KOV-i kontrolli all. Esindatuse tagamiseks on vaja kaasata nõukogude töösse poliitikute asemel antud valdkonnas pädevaid ametnikke, kes ei kuulu erakonda, ja esindavad nõukogus üksnes riigi või KOV-i huve. Samuti võiks kaaluda sõltumatute ekspertide kaasamist. Nõukogude ülepolitiseerimine on kunstlikult tekitatud olukord, mille taga paistab soov käsutada rohkem avalikke ressursse ning tagada meelepäraste otsuste läbisurumist. Vaja oleks aga pädevust, kvaliteetseid otsuseid ning tõhusat kontrolli.

Aa0183157 Aa0105981_id_kaart Missing Kottideta Missing Missing 418219_2782021467017_374458226_n_1_ Missing Missing Missing Ott_profiil Missing Missing Missing Missing Missing Missing Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Missing Missing Missing Il_fullxfull.340947046 Toomas-kymmel Missing Rainern%c3%a4gu Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Missing Missing 68831_115390938524096_1664505_n Kaido Missing Missing Missing P8060970 Missing Missing Missing Missing Missing Imgp0026 Missing Dsc_2605 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Yves-mart_netti Marektamm-5 Missing Showpic3.php Liivad%c3%bc%c3%bcnid Missing Missing Missing Missing Missing Missing Tonis_tyyr Missing Missing Missing Missing Missing Img_1396-tinz Missing Eugen_veges_naermas Missing Koala %c3%9cllar-metsand-150x150 Missing Missing Missing Mina_10dd Missing Missing Toompeal Img_7421 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Photo Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 2467012 Missing 2012 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina_002 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Portree___delfist Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Andrus Missing Missing Missing A1474685_copy Aa0314305 2006_0327esimesed0021 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aarekasemets_lse_sociology100 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 201209mini Missing Missing Missing Vello Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Harda_(5) Missing Foto_padova_padova_europeade_2012_05_35 Facebook Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Profiilipilt Missing Missing Lauri_m6ek Missing Jaak_haud Missing Missing Heli_koit Missing 12231033_kmwre2 Missing Missing Missing Missing Pc197583 Missing Missing Aa0094916 Missing Missing Missing Missing Missing Vallamajas_10.09.2010_006 Missing Missing Photo Missing Missing Missing Missing Missing Aa0112662 Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 L%c3%b5petamine_uus Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Avatarmore Missing Missing Aa0114715 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Voyag Missing Missing Missing Missing Missing Missing 312059_256700954361669_6286429_n Missing Missing
39107090296 Missing Missing Missing Missing Aa0183157
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

põhiseaduse § 63 lg 1

Võimude lahususe olemuslik osa on erinevate võimuharude õigus otsustada tema pädevusse kuuluvate küsimuste üle iseseisvalt. Võimude lahusus nõuab seda, et põhiseadus peab sätestama erinevate riigiorganite pädevuse, sest vastasel juhul muutuks pädevuse määratlemine kas organi enda või Riigikogu (st teise riigiorgani) ülesandeks. Igal põhiseaduslikul institutsioonil on õigus nõuda, et teised harud ei teeks tema pädevusse antud küsimuses eelotsustusi, samuti on neil õigus ise valida endale nõustajaid, teha oma ametkonnasiseseid reegleid otsustusmehhanismide kohta.

link: et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5imude_lahusus

Arno Jaago
08. jaanuar

Õige mõte!

Kahe käega poolt. Õhuke riik peaks lisaks vähesele maksukoormusele tähendama ka nende maksude võimalikult efektiivset kasutamist - mida ebapädevate poliitrottide nõukogudes külitamise sponsoreerimine päris kindlasti ei ole!

Laur Lã•hmus
07. jaanuar

Sest praegu on kohad nõukogudes lisateenistuse allikaks

Ebapädevad poliitikud saaks nõukogudest eemal hoida, kui nõukogu liikmetele ei makstaks raha: sel juhul püüdleksid nõukogudesse asjatundlikud inimesed, kel soov midagi kasulikku teha

Ann Marvet
07. jaanuar

Fookus olgu Riigikogu tööl

Täiesti uskumatu on see, et kui vaadata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/327062012001 (andmed on küll 2012 suvest), siis päris paljud Riigikogu liikmed kuuluvad vähemalt kahte munitsipaal- või riigiettevõtte, SA või spordiliidu nõukogusse - kaotasin huvi täpselt kokku lugeda u. 20. riigikogulase juures, sest selleks hetkeks olin mitmesse nõukogusse kuuluvaid kokku saanud juba 10. Kas nõukogu töö on ülilihtne, et seda saab Riigikogu töö kõrvalt teha või on riigikogulased üliinimesed. Kahtlen viimases. Eetiliselt see tundub väär, et kui sul on nii suur vastutus nagu seda on Riigikogus olemine, siis selle kõrvalt võtad veel osa mitme nõukogu tööst. Soovitan lugeda artikleid, mille lingid lisasin: Andreks Kork haiglate nõukogudest http://arvamus.postimees.ee/993616/online-intervjuu-vastab-streikivate-arstide-juht-andres-kork/

link: www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-haiglate-noukogu-liikmed-teenisid-moodunud-aastal-kokku-ligi-80-000-eurot.d?id=64990456

Olav Kersen
18. jaanuar

nõukogudes ministeeriumi ametnikud

Võiks näha võimaluse et ministeeriumis määratakse oma ametnike hulgast isikud, kes riigiettevõtete nõukogudesse kuuluvad. ja seda tööd tehakse oma tavaliste ametikohustuste piirides ja selle töö eest eraldi tasu ei maksta. Välistada tuleks kindlasti riigikogu liikmete osalemine nõukogudes.

Margus Tilgar
16. jaanuar

Ka Riigikohus arvas ju nii.

Riigikohus ei anna poliitilisi hinnanguid,vaid hindab vastavust Põhiseadusele, olles kõrgeim juriidiliste hinnangute andja. Riigikohus ei ütle, kes ei tohiks kuuluda nõukogudesse, vaid ainult seda, et praegune olukord on vastuolus Põhiseadusega.
Seega rikutakse tuimalt põhiseadust, kuigi kõrgeim juriidiliste hinnangute andja on nii hinnanud. Kui Riigikogu liikmeid on ikka nõukogudesse kangesti vaja tuleks kas muuta Põhiseadust, või Riigikohtu otsus kaevata edasi Euroopa kohtusse. :) Olukorra vastavust Põhiseadusega ei ole keegi, ka Riigikogu mitte, Riigikohtust pädevaim hindama.
Veid "vandenõu teooriat" ka: Saadavast töötasust, on nõukogude kaudu saadav mõjuvõim ahvatlevamgi (ja demokraatiale ohtlikum). Ei tegutse ju riigiettevõtted omaette "klastris", vaid kogu majanduses tervikuna. Alati polegi vaja "osta" seadust, piisab kui vajalikus nõukogus on mõni "mõistlik" inimene.

Madis Sulg
16. jaanuar

Asi on rahas

Ma olen täiesti nõus et praegune olukord on absoluutselt ebarahuldav. Kuid ärgem arvakem, et "eksperdid" on per se paremad kui "poliitikud". Inimloomus on neil täpselt sama. Soovitan süsteemi muutmiseks omalt poolt paari meetodit. a. Riigikogu liikme palk peab olema piisav ära elamiseks, ning Riigikogu liikmel ei tohi olla muid sissetulekuid palga kõrval b. Riigiasutuste tegevus peab olema läbipasitav ja netipõhiselt reaalajas monitooritav.

Riigifirmade nõukogusid peaksid tulevikus asendama kujunema Rahvakogu laadsed avalikud foorumid.

link: www.rahvakogu.ee/ideas/1247-riigikogu-liikme-palk-peab-olema-piisav-ja-ainus-sissetulek

Meelis Kaldalu
24. jaanuar