Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Rein
Ets
17.01.2013

Kordan Valimiste osas tehtud maakondade haldusreformi ettepanekut

Sisuliselt põlismaakondadega ühtelangevate valimisringkondades (1. Harju; 2. Tallinn; 3. Viru; 4. Tartu; 5. Võru; 6. Pärnu; 7. Lääne) oleks ka valimisvahelisel perioodil kodanike kaasamine oluliselt paremini korraldatav. Maakondlikult piiritletult saaks korraldada ka rahvaalgatuslikke poliitilise tahte avaldusi. Maakonnas on lihtne korraldada ka piirkondlikke kordusvalimisi, kui need mingil põhjusel vajalikuks osutuvad.
Eesti riiklikus halduskorralduses pole valdkonda kus arenduste kavandamisel poleks takistavaks asjaoluks eestlaste rahvusriigile ebakohane endise ENSV rajoonide piire järgiv maakondlik jaotus. Probleeme on kohalike omavalitsuste (valdade) tasandi haldusreformi läbiviimisel, haridussüsteemi reformimisel, haiglate võrgu ratsionaalsel korraldamisel jne. Segadusi on ka korrakaitse ja päästeteenistuse korralduses ning regionaalsete arenduste, ääremaastumise ning isegi lõimumise protsesside kavandamisel. Sarnane ebamäärasus valitseb ka valimisringkondade moodustamisel. Eesti rahvusriigi, eesti rahvuse ja kultuuri jätkusuutliku arengu tagamiseks on igati otstarbekas lähiajal (enne KOV valimisi) teha maakondliku tasandi haldusreform taaskehtestades juba muinasajast lähtuvalt kujunenud põliskultuurilisi ja looduslikke eripärasid arvestav maakondlik administratiivjaotus. Tänaseks kujunenud oludes on Eestis optimaalne moodustada 6 sisuliselt muinasmaakondadega ühtelangevat maakonda. Need omavahel veidi erinevate meelelaadide ning keelemurrete ja pärandkultuuriga maakonnad oleks ühtlasi ka valimisringkonnad, millele lisanduks Tallinn. Seega oleks valimisringkondi seitse. Valimisringkonnast võiks riigikokku kandideerida selles maakonnas registreeritud elukohaga Eesti kodanikud. Erakondade ja teiste erakondadega võrdväärselt tunnustatud mittetulundusühingute kandidaatide ning üksikkandidaatide registreerimisel tuleks kandideerimisdokumentides tõendada oma seotust antud maakonnaga (elu- või sünnikoht, kinnisvara…). Nii säilib riigikogu liikmel kindel seos oma valimisringkonna (maakonna) valijatega ja võimalus aruandluseks selgelt piiritletud valijaskonna ees. Riigikogu asendusliikmed tuleksid sama ringkonna kandidaatide nimekirjast. Erakondade kandidaatide üleriigilised nimekirjad ja ülejäävate häälte liitmise tulemusena kujunevate kompensatsioonimandaatide jaotamise kord seejuures ei vaja muutmist.

link: www.rahvakogu.ee

Missing Missing Jaak_haud Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing
Fotod_061
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile