Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
18.01.2013

Vajame lihtsamat ja õiglasemat valimisseadust!

Ettepaneku autor Endel Turbas, saabus e-posti teel:
Praegune Riigikogu valimisseadus on liiga peen ja sobimatu (häälte ülekandmised, murdarvuga astendamised, „peibutuspartide“ lubamine). 2011. a valimistel pääses 303 häält kogunud parteilane riigikokku, 3267 häält kogunud üksikkandidaat jäi välja. Selline „demokraatia“ võõrutab rahva valimas käimast.
Teen ettepaneku, et kogu Eesti moodustaks ainult ühe valimisringkonna. Siis saaksid kõik valijad valida samade kandidaatide vahel. Parteid ei tohiks (ei saakski) kandidaatide nimekirja sokutada häältepüüdjaid „peibutusparte“, kellel pole kavatsustki riigikogus tööle asuda. See oleks aus ja demokraatlik.Kaaluda võiks valimiskünnise alandamist.
Riigikogu liikmeks valituks osutunu võib riigikogu liikme töökohast loobuda ainult mõjuval põhjusel, s.o valimisperioodil tekkinud haiguse tõttu või riiklikult tähtsale kõrgele töökohale määramise tõttu. Kui riigikogu liikmeks valitu loobub sellest töökohast mõjuva põhjuseta (või esines valimistel „peibutuspardina“), tõmmatakse ta nimekirjast maha koos temale antud häältega. Partei kaotab need hääled ja tehakse vajalik ümberarvestus. Kui mõni riigikogu liige lahkub mõjuva põhjuseta juba töötava riigikogu töölt, toimitakse samasuguselt.
Riigikogu liige ei tohi töötada kohakaasluse korras mõnes muus ametis.
Riigikogu peab töötama meie riigi huvides, riigikogu liikmed ei tohi täita mõne ärimehe, erafirma või välisriigi tellimust. Parteid saagu raha ainult Eesti riigilt ja oma liikmeskonnalt. Parteilastel on liikmemaks ja kui nad seda tasuvad, siis saagu nad samale lehele soovi korral lisada ka oma vabatahtliku annetuse. Mitte nii, et kui nad ämma sahtlist 100000 leiavad, siis viivad nad selle kohe oma parteile ja nädala pärast viivad uue nutsaka.
Ärimeestel ja erafirmadel peaks olema soovi korral otsene võimalus Eesti riigile raha annetada, kuid selle kord tuleks avalikkusele teada anda.
Valimisreklaami saaks korrektsemalt ja tõhusamalt teha. Kandidaadid on eraldi laiali kandnud oma lehekesi või näopilte, mis ummistavad postkaste ja on vaid ühekordsed. Vaja oleks midagi kestvamat, et saaks mõne aasta pärast vaadata, kuidas parteid oma valimislubadusi täidavad või täitnud on. Teen ettepaneku: riigi kulul antagu olulisem osa valimisreklaamist enne valimisi välja raamatukesena. Eeskätt tahaks seal näha ja võrrelda eri parteide töösaavutusi ja valimislubadusi.
Ühest raamatust piisab tervele perekonnale. See oleks suur edasiminek ja ühtlasi ka nagu väike eeltöö kandideerijatele ja parteide aruanne valijatele.
10.Presidendi valimine jäägu endiselt riigikogu ülesandeks.

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina_2 Missing Vello Missing Missing Missing Facebook Missing Missing Missing Jaak_haud Missing Missing Missing Missing Mina Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vallamajas_10.09.2010_006 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Esitatud ettepanekus on palju ideid.

Osasid toetan ja osasid mitte.
1.D`Hondi jagajate rida.Rea liikmete 0,9-ga astendamine suurendab alates teisest kõiki võrdlusarve,luues kompensatsioonimandaatide jaotamisel eelise suurparteidele.Kui ka astendamisest loobuda,jääb eelis ikka alles.Seega nii ehk naa on kompensatsioonimandaadid valija petmine ja leian,et neid ei tohi valimistel kasutada.
2.Partei liikmemaks peab olema ja riigi tugi peab ka olema,aga kõik annetused on alati ost ja müük (näit. partei liige soovib vastutasuks mõnda politilist ametikohta),sellepärast ei tohi parteile annetamist lubada.
3.Erafirmad maksavad riigile makse,milleks veel annetused?Kui neil raha üle jääb,andku see parem heategevuseks.
4.Valimisreklaami osas olen nõus,et seda ei tohi olla.Pooldan ise ka informeerivat raamatukest,kuid kandidaatidel peab olema rohkem võimalusi ideid tutvustada (avalik-õiguslik meedia,spetsiaalne interntiportaal,informeerivad stendid jms.)

Toivo Kalmo
18. jaanuar