Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
18.01.2013

Ettepanek Loomakaitseseaduse muutmiseks

Ettepaneku autor Maris Kruuse, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku Loomakaitseseaduse muutmiseks ning keelustada looma tapmine religioossel eesmärgil.
Olen teadlik, et 2012. a suvel jättis siseministeerium kooskõlastamata põllumajandusministeeriumis ette valmistatud loomakaitseseaduse muudatused, mis tunnistavad kehtetuks looma religioossel eesmärgil tapmist reguleerivad sätted, pidades seda usuvabaduse piiramiseks. Oma vastuses tugines siseminister sellele, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätestab igaühe õiguse mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu.
Mina seevastu leian, et me saame aktsepteerida neid usukombeid, mis ei lähe vastuollu meie endi kaasaegsetel teadmistel tuginevate eetiliste tõekspidamistega. Tänapäeval on olemas selge teadmine, et loomad on võimelised tundma hirmu, valu jt kannatusi nagu inimesedki ning äärmiselt ebaeetiline on tekitada neile kannatusi ilma olulise põhjuseta.
Lisaks, nt Rootsis, mis on samuti EL liikmesriik, on looma tapmine eelpoolmainitud eesmärgil keelatud.

Missing Missing Heli_koit Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile