Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Toivo
Kalmo
07.01.2013

Erakondade rahastamine

Räägitakse,et annetajad toetavad maailmavaadet.Taoline toetamine ei ole põhiseaduspärane.Igal kodanikul on üks hääl ja ainult sellega tohib ta oma maailmavaadet toetada.Annetajatel ei saa lubada annetusete abil endale hääli juurde osta.Teen järgmised ettepanekud:

-parteisid/valimisliite rahastatakse liikmemaksudest ja riigieelarvest.Muid rahastamisallikaid (annetused,äriühingutes osalemine,börsil mängimine jms.) kasutada ei tohi.

-riiklik rahastamine koosneb kahest osast-kontorikulud ja tegevuskulud.Kontorikuludeks annab riik igale registreeritud erakonnale/valimisliidule eelneval aastal kogutud liikmemaksu kümnekordse summa,kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot aastas.

-tegevuskuludeks annab riik raha vastavalt valimistel saadud häälte arvule.Häältepõhisel rahastamisel rakendatakse regressiiivset meetodit so. vähem hääli saanud erakonnale/valimisliidule antud ühe hääle hind on kõrgem kui rohkem hääli saanud parteidel.
-üle kolmekümne liikmega valimisliite rahastatakse samadel alustel erakondadega.

-kui erakond/valimisliit saab valimistel üleriigiliselt alla 1% häältest,siis selle riiklik rahastamine lõpetatakse.

-erakonna/valimisliidu kõik kulutused tuleb dokumenteerida ja need peavad olema kontrollitavad.Sularahamakseid teha ei tohi.Ka liikmemakse ei tohi sularahas maksta.

-riigi antud vahendeid tuleb kasutada eesmärgipäraselt so.ainult poliitiliseks tegevuseks.Kui selgub,et riigilt saadud vahendeid tavitatakse muul otstarbel (meelelahutusüritusteks,äri tegemiseks,varjatud valimiskampaaniateks või mõne isiku erahuvides),siis nõuab riik raha tagasi.

-raha kasutamist kontrollib vastav järelvalvekomisjon ja vajadusel õiguskaitseorganid.Rahakasutamise reeglite vähemalt teistkordsel rikkumisel erakond/valimisliit sundlikvideeritakse.

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Aa0105981_id_kaart 37703270266 Meikar Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Headless Missing Mina_002 Missing Portree___delfist Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Maikel_msn_49 Missing Missing Skype_olev Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Dsc_0299
Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Numbrid pole kivisse raiutud.

Silver,pakkusin arutelu algatuseks välja orienteeruvad numbrid.Selge,et neid peab täpsustama,et saavutada sisuline eesmärk.

Toivo Kalmo
09. jaanuar

Üldjuhul toetan, aga

"-kui erakond/valimisliit saab valimistel üleriigiliselt alla 1% häältest,siis selle riiklik rahastamine lõpetatakse." - üleriigilisi valimisliite ei eksisteeri, (VVK kodulehelt: "kodanike valimisliit moodustatakse ühes vallas või linnas ja ta saab osaleda valimistel ainult selles vallas või linnas"), eeldan et siinkohal mõeldakse pigem üleringkonnalist. Üleüldse võiks valimisliite rahastada veidi teistel alustel, kuna tegemist pole samamoodi organisatsiooniga, nagu seda on erakonnad. Samuti, absoluutselt iga kulutuse dokumenteerimine on minu meelest igal organisatsioonil niigi vajalik, samuti ei saa minu teada keelata ostude tasumist sularahas (nt kontoritarvete ostmisel) ega ka liikmemaksude maksmist - euro on meil seaduslik maksevahend ja pangakaart on lisamugavus.

Sander Maripuu
10. jaanuar

sisukad argumendid

Mõne summa ja protsendi osas võiks ju vaielda, aga vaieldamatult on tegemist kõige sisulisema ettepanekuga antud valdkonnas.

Silver Meikar
08. jaanuar

Sander,tänan täpsustuse eest

Lähtun oma ettepanekute puhul eeldusest,et ka riigikogu valimistel peavad valimisliidud olema lubatud.Põhimõtteliselt sularahatehinguid keelata ei saa,aga nende tehingute üle tuleb seada sedavõrd range järelvalve,et parteidel on lihtsam ülekandeid kasutada.

Toivo Kalmo
10. jaanuar

ei ole vaja riikliku rahastamist sellisel kujul

oma kontori peaks ikka liikmemaksudest kinni taguma.Reklaamid tuleb keelustada, siis ei kulu ka nende peale raha. Erakonnad pistavad rinda ETV-s ja raadios spetsiaalsetes saadetes, parimad ideed jõuvad niimoodi rahvani ning valimistel rahvas vastavalt ka hääletab. Ainuke riigipoolne toetus seega oleks nende saadete näol-kõigile registreeritud erakondadele võrdne- ole ainult mees ja too oma head ideed rahva ette

Aarne Männik
16. jaanuar

Liiga range

Olen küll nõus, et rahastamine riigieelarvest peaks arvestama liikmemaksu komponenti olulisel määral.
Kuid:
annetamine on iga kodaniku õigus ja kui tal on rohkem raha või tahtmist, siis ei saa seda keelata. Usuorganisatsioonile võib annetada, aga see usuorganisatsioon võib osaleda ka valimistel. Siin on liiga suur hulk erisusi.
Riigitoetuse ülempiiri seadmine on ebaõiglane kahel põhjusel. Suured erakonnad vajavad lihtsalt rohkem raha oma kontori ja poliitikate ülevalhoidmiseks. Parlamendi erakond peab olema kursis kogu seadusandluse ja riigi tööga. Seda tuleb rahastada või saame lollid saadikud. Teine põhjus: loon oma sõpradega Õlle erakonna, maksame ühe kümnendiku ja saame 9/10 vastu. Riigimehelikust ei pruugi meis olla centiliitri võrragi.
Sularaha ei saa ega tohi ellimineerida - see on kodaniku õigus.
Eesmärgipärasuse kontrollimist ei maksa loota: mis saadik see on kellel poleks piisavalt fantaasiat oma kulude eesmärgistamisel.

Marek Mä„gi
23. jaanuar