Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Referendumid, mille tulemus on võimule täitmiseks kohustuslik, on vaja seadustada kohalikul ja seejärel riigi tasandil.

Seaduseelnõu sisu on selles, et rahvas saab nii algatada uusi otsuseid kui vetostada/tühistada juba vastuvõetud otsuseid samamoodi, nagu seda tehakse näiteks Šveitsis ja Saksamaal, aga ka USAs ja mitmel pool mujalgi (vt. linki vastavale kohaliku omavalitsuse tasandit puudutavale seaduseelnõule 477SE ja sõnavõttudele).
Rahval on õigus oma sõna maksma panna ka valimistevahelisel ajal otsedemokraatia kaudu.
Otsedemokraatliku rahvaalgatuse võimalus tekitab sisulisi arutelusid ning annab neile aruteludele mõtte, sest konkreetne otsus sõltub otseselt hääletuse tulemusest, mitte erakondade tagatubade kokkulepetest.
EER Rahvaalgatuse seaduseelnõul POLE midagi ühist küsitluste, uuringute, ümarlaudade jmt. algatustega, mis ei kohusta kedagi midagi tegema ja mis ei asenda mingil viisil otsedemokraatiat.
Praegused Riigikogus esindatud erakonnad kardavad rahvaalgatust nagu tuld ning arvavad tõsimeeli, et rahvast ei tohi otsustamise ligi lasta. Rahvaalgatuse ehk referendumite sisseviimine aitaks hoida võimu (Riigikogu, valitsuse, vallavolikogu, vallavalitsuse) tehtavad otsused rahva kontrolli all ning võim õpib arvestama, kaasama ning koos rahvaga toimima.

Rahvaalgatuse esitamise protseduur

Kolmekümne päeva jooksul tuleb koguda vähemalt viie protsendi kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääleõiguslike elanike toetusallkirjad rahvahääletuse korraldamiseks otsuse X asjus. See võib olla päris uus otsus, kehtiva otsuse (seaduse) muutmine või juba tehtud otsuse tühistamine.
Kui rahvahääletusele tehtud algatuse realiseerimisega seotud prognoositavad otsesed kulutused on suuremad kui üks protsent kohaliku omavalitsuse viimasest vastuvõetud eelarvest, tuleb eelnõus esitada kulutuse tegemise allikad.
Kohalik omavalitsus võib otsustada rahvahääletust mitte korraldada, kui õiguskantsleri hinnangul ei vasta rahvahääletusele pandud otsus Eesti Vabariigi seadustele (Põhiseadusele) – näiteks ei saa muuta Põhiseadust, otsustada välislepingute üle, muuta riigikeelt jne.
Kui hääled-allkirjad koos, esitatakse otsuseprojekt avalikuks aruteluks. Arutelu kestab kaks kuni neli kuud ning seejärel korraldatakse referendum. Referendumi tulemus on ülimuslik ja kohalikule võimule ning riigiorganitele täitmiseks kohustuslik.

Vaata seaduseelnõu materjale: http://www.riigikogu.ee/index.php?page=en_vaade&op=ems&enr=477SE&koosseis=11
http://www.riigikogu.ee/?op=stenoplain&stcommand=terviktekstpaevakord&isikId=13902&paevakordId=4855&istungId=868#syndmus438641
Vt ka www.erakond.ee ja http://www.facebook.com/#!/eestimaa.rohelised
Kui Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek meeldib, siis aita meil seda realiseeerida, tehes jõukohase annetuse arvele 221029698609. Ülekande selgitusse tuleb märkida „Annetus” ja isikukood.

link: www.erakond.ee

Aa0183157 A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing Missing Rainern%c3%a4gu Missing Dsc_2605 Missing Marektamm-5 Missing %c3%9cllar-metsand-150x150 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 2006_0327esimesed0021 Mina_2 Missing 2003.01.20.passipilt Missing Missing Missing Missing Skype_olev Erakond96 Heli_koit Mina Missing Missing Missing Missing Missing Missing Triin_veber Missing Joel_chevreuil Missing Missing Missing M%c3%b5ttus_joon2 Missing 1136384 Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mati2 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

See arendab demokraatiat

Otsedemokraatia ja osalusdemokraatia on mõlemad oluliseks täienduseks esindusdemokraatiale. Otsedemeokraatia, mis seisneb siduvates referendumites, muudab ka osalusdemokraatia ehk otsuste tegemisel huvirühmadega konsulteerimise sisukamaks, sest kõrvale jäetud ettepanekute autoritel tekib võimalus algatada nende rahvahääletus.

Aleksei Lotman
19. jaanuar