Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

 

Koos teeme ettepanekud Riigikogule viie olulise seaduse muutmiseks. Loe lähemalt

Kõiki 1974 ettepanekut.
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

E-valimiste lõpetamine (14)

Valimised

Priit Toobal peaaegu 4 aastat

Eestis korraldatavad e-valimised ei ole ausad, kontrollitavad ning on minu hinnangul vastuolus põhiseadusega. Minu ettepanek on mitte korraldada e-valimisi ja seda kõikidel valimistel.

49
183

riigikogulaste arv kahekordseks , palk poole väiksemaks. tulemus - lõpeb ära vigisemine suure töökoormuse üle, jääb äkki aega asjadesse süüvida. inimesed, kes lihtsalt lobisemise ja nupulevajutamise eest SUURT raha tahavad ei kipu sinna enam. tulevad äkki inimesed, kelle süda tõesti muretseb, kes tahavad ja suudavad mõelda EESTI RAHVAST , mitte...

3
125

Koondada Kaitsevägi ja Kaitseliit.
Eesti rahvale ja riigile pole kunagi mingit kasu olnud militaarüksustest! Poliitikud on reetnud ja reedav endiselt:(elamisload, parteikassad, Simmid,Dresdenid jne).
Sellisele väikeriigile, alla 1 miljoni elaniku ja alla 300 000 võimelise relvakandja, pole mõtet raha raisata. Isegi 100 % elanik-konnast..ei päästa....

7
118

Kaotada e-valimised, kuna häältega manipuleerimise võimalust andmehoidlas pole võimalik välistada. Vabariigi Valimiskomisjon ei anna e-valimiste süsteemiarhitektuuri kohta ammendavaid vastuseid ning seda pole võimalik usaldada (http://vvk.ee/valijale/e-haaletamine).

45
130

Valimised 100% elektrooniliseks (7)

Valimised

Rudolf Osman peaaegu 4 aastat

Täna hääletab suur osa valijatest veel paberil hääletussedelitega, mistõttu pole valimised veel piisavalt tõhusad (paberikulu, ajakulu, inimressursi kulu, võimalikud vead häälte kokkulugemisel jms). Teen ettepaneku kaotada ära pabersedelid ja minna üle 100% elektroonilistele valimistele, kusjuures hääletada saaks nii isiklikust arvutist kui ka...

32
121

Valitsusse ja riigikokku ainult naised. Seni kui Eesti rahva iive muutub positiivseks.

6
98

E- valimine kaotada. (0)

Valimised

Helve Markvart peaaegu 4 aastat

Kuna internetihääletus on küsitav õigsuse suhtes, lõpetada internetis valimised. Interneti häkkerluse leviku tõttu ja tihti ka mitte avastamise tõttu, on õiglane kõikide valijate suhtes e valimiste kaotamine.

41
99

Lastele hääleõigus (15)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans H Luik, saabus e-posti teel:
Kuna paremaid ideid demograafilise katastroofi vältimiseks ei ole, tuleks proovida Margus Tsahkna Riigikogus esitatud ideed laste hääleõiguse suhtes. Siiski peaks otsuse tegema tähtajalise, st näiteks 8 aasta möödudes tuleks riigikogu täiskogul uuesti hääletada, et soovitakse eksperimenti jätkata...

25
122

Kaotada-likvideerida riigi ülalpeetav Kaitsevägi ja Kaitseliit.
Eesti rahvale ja riigile pole kunagi mingit kasu olnud militaarüksustest! Poliitikud on reetnud ja reedav endiselt:(elamisload, parteikassad jne).
Sellisele väikeriigile, alla 1 miljoni elaniku ja alla 300 000 võimelise relvakandja, pole mõtet raha raisata. Iseki 100 % elanik-konnast...

11
88

Seadusi ei saa teha ega hääletada ainult kõhutunde järgi. Hetkel tulevad sisulised poolt- või vastuargumendid põhiliselt parteikontorist või ministeeriumist. Rahvasaadiku autonoomia ja seadusloome kvaliteedi huvides tuleks võimaldada igale Riigikogu liikmele üks assistent, kelle üheks ülesandeks on eelnõude analüüsimine vastavalt saadiku...

25
111

UUS VALIMISSEADUS -1.Riigikogu valimistest võivad osa võtta peale eesti kodanike ka Eestis elavad alalise elamisloaga mittekodanikud, kes on elanud Eestis vähemalt viimased 20 .a.. 2. Valimisringkond on üks üle terve Eesti, kandidaate saavad esitada nii parteid, kui ka üksikisikud.
Üksikisikutele oleks Riigikokku valimisel piirnorm, mitte üle...

4
79

Lastele hääleõgus (7)

Valimised

Jaak Sarv peaaegu 4 aastat

Valimistel peaksid saama vanemad lisahääle oma alaealiste laste eest. See muudaks riigi ja kohalike omavalitsuste poliitika oluliselt lastesõbralikumaks ja pikemas perspektiivis suurenaks sündivust. Loomulikult ei lastele valimisõiguse andmine ise mingi imerohi ja kohe kõiki probleeme automaatselt ei lahenda, kuid see viib ühiskondliku...

34
123

Piisaks uue võimuliidu moodustamisest SDE, IRL, KE baasil.

6
61

Perekond on ühiskonna liige - väikseim almhulk, millel on kogu ühiskonnaga sarnased huvid ja omadused. Näiteks jätkusuutlikkus ja surematus. Igati loogiline oleks, et tähtsaid ühiskonnaelu puudutavaid otsuseid teeksid just sellised ühiskonna liikmed - pered. Hääleõiguslik pere oleks siis näiteks ema, isa ja vähemalt kaks alaealist last. Praegu...

1
77

Idee selline, et kui on inimestele võimalik maksta miinimumpalka, peaks olema võimalik kehtestada ka maksimumpalk, näiteks 3 miinimumpalka. Sellega saaks olulisel määral vähendada ebavõrdsust ühiskonna erinevate kihtide vahel, üldist vaesust, eriti maapiirkondades, rikkamate inimeste vihkamist ja kadestamist vaeste poolt, kuritegevust, lihtsate...

18
62

Relv on tõhus kaitse pättide eest. Teiseks, relvastatud rahvas tõstab riigi vastupanuvõimet. Kolmandaks, relvastatud rahvast kardab ka tema enda valitsus, mis tähendab seda, et tegelik võim on ja jääb kodanikele. Nendel samadel põhjustel on Šveits relvade omamine kohustuslik!

15
72

Võib tunduda küll ebademokraatlik, et mitte öelda absurdne aga erakondade nimekirjade avalikkus on üks põhjusi, miks paljud targad ja aktiivsed inimesed sisulises poliitilises tegevuses ei osale ning kelle panus jääb seetõttu kasutamata. Kui on selgelt reguleeritud, mis ametikohtadel olijad tohivad või ei tohi erakonda kuuluda, siis seda...

6
73

Astuda NATO'st välja. (0)

Varia

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Kaotada mängusõjavägi ja astuda NATO'st välja.
Kaitseliit muuta vabatahtlikuks, sõjamängude mängimiseks. Mitte rahastada riigikassast. Kellel on sõjamängude või ihukaitse soov rahastagu ise.
Kosta Ricas pole sõjaväge ja on tervishoid korras.
Selle asemel anda tasuta hambaravi.

4
71

Ministrid on vaja teha rahva poolt otsevalitavaks. Võimalus koos meeskonna ja konkreetse tegevuskavaga, mida konkreetsemaga, seda parem. Olgem ausad. Nii valimisprogrammid kui koalitsioonilepped on umbisikulised ja suuresti just seeläbi mittesiduvad. Ministrid, kui äärmiselt olulised Eesti elu arendajad, pannakse paika tagatubades, hääleralli...

8
62

Eesti hea tulevik on nii hea kui head on täna meie laste arenguvõimalused. Liiga paljudel lastel
on Eestis praegu halvad arengutingimused. Arvan, et andes alaealiste laste isadele ja emadele (või nende laste tegelikele hooldajatele) valimistel lisahäälte võimaluse saame oodata ainult positiivset tulemust. Positiivset - ehk laste vajaduste...

5
62

Organisatsiooni sh erakonna toimimiseks on vaja teha kulutusi. Tuhande või natuke suurema liikmeskonnaga erakonnal on peaaegu võimatu ainult liikmemaksudest oma organisatsiooni üleval pidada ja arendada. Samas on erakonnaseaduse alusel tal õigus oma maailmavaadet tutvustada ja poolehoidjaid värvata. Tal on samasugune õigus maksumaksja rahale...

10
54

Kahekojaline parlament (1)

Valimised

Urmas a r u m ä e peaaegu 4 aastat

Tasuks kaaluda Eesti Vabariigi 1938-aasta põhiseaduse eeskujul kahekojalise rahvaesinduse sisseviimist. Tollane Riigikogu koosnes Riigivolikogust ja Riiginõukogust.
Riigivolikogul oli kaheksakümmend liiget, kes valitakse üldisel, ühetaolisel, otsesel ja salajasel hääletamisel ning isiku valimise teel enamusvalimise põhimõttel.
Riiginõukogu...

5
50

On välja ilmunud kirglikud vastuhääletajad ja see rahvakogu on hüüdja hääl kõrbes.

3
54

У нас Европейская страна, мы в ЕС. И при всем при этом не даем гражданство тем, кто тут родился, и всю жизнь прожил, тут. Просто правящим партиям не выгодно давать им гражданство, т. к. они сразу проиграют выборы. Даже в США, если самолет пролетал над их территории, и там родился ребенок, то у него уже есть гражданство. У наши политики...

15
66

Tean, et saab ideid ka paberil saata, aga olgem ausad, see ei ole mõistlik alternatiiv. Olukorras, kus üks kategooria on "sundpolitiseerimine" ei ole normaalne nõuda idee postitaja isiku identifitseerimist, kuna just sundpolitiseeritud isik teab mis nipiga täpselt teda vahele võeti, aga ei saa ju enda nime all sel teemal postitada.

17
65

Kui me tõstame käibemaksu, siis väljast poolt eestisse reisivad turistid jätaksid Eesti riigikassasse oluliselt rohkem raha. Samas ei saaks kaupmehed enam teenida hiigel kasumeid ning nad peaksid oma kasumit vähendama, sest hinnad on ju ammu saavutanud Euroopa taseme, muidu reisiksid eestlased naaber riikidesse sisseoste tegema. Isegi kui...

12
59

Erakonnad laiali saata (3)

Erakonnad

Peep Kask peaaegu 4 aastat

Praegusele Eestile kõige kahjulikumalt mõjuvad erakonnad, kes oma sisehuvide nimel võtavad vastu otsuseid, mis ei meeldi mitte kellelegi. Kõik see toimub suurema võimu nimel. Saadik kes valitakse peab esindama oma valijate huve ja suutma iseseisvalt otsuseid langetama.
Vaatame Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulat ja küsime endi käest, milline...

22
50

Milleks käputäiele minirahvale nukupresident?
Presidendi kantselei koondada.

36
53

Püüdes mitte olla populaarne ja lähtuda praktikast, siis teen ettepanku igasuguste annetuste kogumine ja parteikampaanite rahastamine muuta 100% lubatuks. Põhjus väga lihtne: ei Eesti ega üksi teine riik pole suutnud varjatud rahastamist lõpuni kontrollida ning sellest saab vaid üksikjuhtudel mängukann kellegi üksiku mustamiseks, nagu sai ka...

6
52

Ärme muuda midagi (2)

Rahastamine

Hanno Kross peaaegu 4 aastat

Praegune rahastamissüsteem on üks maailma läbipaistvamaid - kõik on avalik ning perioodiliselt peavad erakonnad komisjonile tegema aruandeid. Viimased muudatused erakondade rahastamises on olnud head. Minu soovitus on kaaluda muude ettepanekute hulgast ka mitte muuta olemasolevat süsteemi, probleemi ei ole. Muutmine muutmise pärast ei pruugi...

5
51

Kuna eestis elavatest 35 % on slaavlased. Vene keel, kultuur ja venelased aga ei mahu eesti kultuuriruumi. Nendega võitlevad keeleinspektsioon ja haridusministeerium Mille tagajärjel üle 120 000 on sunnitud end määratlema Venemaa kodanikena. Ligi 100 000 inimest on juba üle kahekümne aasta „mittekodaniku“ staatusega. Ligi 100 000 on sunnitud...

2
62

Kui kandidaat ei osutunud valituks siis peaks ta saama oma hääled suunata teisele kandidaadile. See lahendab kaduma minevate häälte probleemi ja austab ka valijate soove, lisaks kaob vajadus mitme valimisvooru järele kui valitakse ühte isikut.

Süsteem on korrektsem kui samaaegselt on ka valijatel õigus ja võimalus oma hääli ümber suunata.

...

2
46

Selleks tuleb kehtestada analoogselt noortele ka kõrges eas olevatele valitajele vanusepiirang. Pakun välja, et see oleks alates 75 eluaastast. Argumendid:
a) Vähendades eakate arvu suurendame lapsevanemate suhtelist osakaalu valijate hulgas. See ettepanek peaks olema sobilik kehtiva Põhiseaduse raames. Laste eest lisahäälte andmine on...

3
51

Riigikogu vallavanematest (2)

Valimised

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

Meil võiks olla 101 valda ja vallavanemad käiksid 4 korda kuus Tallinnas. Neist olekski see riigikogu.Vallavanemad teaksid kindlasti ,millist seadust oleks vaja ja kuidas see töötab tema kodukohas.Oleks ka inimeste kaasatus ja jääks ära see tohutu raha raiskamine kellegi arvelt

6
48

Kaotaks ära kõik toetused, riiklikud pensionid, invaliidsustoetused, töötute toetused. Kõigile võrdselt riigi poolt. Summa ise on küsimus, aga 200 eurot igale inimesele kuus oleks piisav ellu jäämiseks. 200 eurot korda 1,2 miljonit kodanikku võrdub 2,88 miljardit eurot aastas. Bürokraatiat saaks vähendada tohutult. Sakslastel ka sama plaan,...

22
48

Et murda meeste monopoli valitsemises kehtestada 50 % naiste ja meeste sookvood.

5
52

Anname igale häälele näiteks 1 euro kuus. Kui inimene delegeerib oma hääle kolmandale isikule, siis kantakse ka see 1 euro üle reaalsele hääletajale. Kui kodanik võtab oma hääle tagasi või delegeerib selle kellelegi teisele, siis samuti suunatakse ka see 1 euro ümber. Selline poliitpalk distsiplineerib selle hääle saajat ajama oma joont...

2
44

Kehtestada kinnisvaramaks, mis aitaks tasakaalustada Tallinna ja ääremaade majandustingimusi. Seni on Tallinnas jt suurmates linnades olevad ettevõtted ja elavad inimesed eelisolukorras, kuna riigi poolt loodud taristu (päästeteenistus, politsei, haiglad, lennuväli, ülikoolid, valgustatud tänavad jms) on neile paremini kättesaadav. Samuti tuleks...

13
44

1- need ei ole mingilgi määral kontrollitavad opositsiooni/välisvaatlejate poolt
2- need eiravad paljusid demokraatlike valimiste protseduurilisi reegleid (kõigil pole ligipääsu, valimist võidakse survestada või teostada hoopis kolmandate isikute poolt ID-kaardi ja parooli loovutamisel
3- tulemustega võivad manipuleerida programmile küllalt...

25
51

Praegu valib Eesti kodanikkond Riigikogu ametisse neljaks aastaks. Nagu lähiminevik on ilmekalt tõestanud, leiab selle aja jooksul nii Eestis kui ka Eestit mõjutavas lähiümbruses ja globaalselt kogu maailmas aset nii palju muutusi, et paljude otsuste langetamiseks pole 4aastaks valitud parlament saanudki rahvalt mandaati küsida. Selle asemel...

3
56

Kuna luureandmed on muutunud ja kogu aeg olnud luurajate-reeturite isiklik müügiartikkel, siis lõpetada riigipoolne finantseerimine. Sellega võivad tegelda eradetektiivid omal kulul.
Vabanevad summad suunata tasuta lastetoidule ja tervishoiule.
Kääbusriigi vananevat ühiskonda ja vaesunud lapsi pole mõtet koormata.

2
51

Eesmärgiga aktiviseerida kodanikke on tarvilik kehtestada valimistel osalemise kohustus.
Valimistel mitteosalejatele teovõimelistele kodanikele kehtestada sanktsioonid. Sanktsioonideks võiksid olla avalikustamine, trahvid jms.
Olukord , kus umbes pooled valijatest ei osale valimistel. halvab arengut igas mõttes. Teovõimelised kodanikud, kes...

24
56

Miniriigi välisluure on läbi aegade olnud müügi artikliks luurajatele.
Riigile mingit kasu ei too.

3
43

Kes maksab pab saama ka muusikat tellida. Maksumaksjad peavad riiki üleval. Seega on igati õiglane kui ainult tegelikult makse maksnud omavad hääleõigust. Võibolla isegi proportsionaalselt oma maksude suurusega. Veel on variant kehtestada vabatahtlik kodaniku maks mille tasunud saavad ühe hääle, mitmekordselt tasunud ka mitu häält. Oleks täiesti...

9
47

Ettepaneku autor Urmas Koidu, saabus E-posti teel:
Igal Riigikogu liikme kandidaadil peab olema vähemalt viis last, va kui see ei ole tervislikel põhjustel võimalik.
Selgitus: meie demograafiliselt madalseisust ülesaamiseks tuleb kõige tähtsamatel otsustajatel eeskuju näidata, mitte sellest rääkida, kui tähtsad on lapsed. Riigikogu liige,...

5
42

Kuna eestis elavatest 35 % on slaavlased. Vene keel, kultuur ja venelased aga ei mahu eesti kultuuriruumi. Nendega võitlevad keeleinspektsioon ja haridusministeerium Mille tagajärjel üle 120 000 on sunnitud end määratlema Venemaa kodanikena. Ligi 100 000 inimest on juba üle kahekümne aasta „mittekodaniku“ staatusega. Ligi 100 000 on sunnitud...

1
40

Et mitte raisata rahva raha ja aega, piisab ühtedest valimistest- kohaliku omavalitsuse volikogu valimisest. KOV volikogu saadab oma esindaja maakonda- maakonnavolikokku ja viimane omakorda Toompeale riigikokku.
Samas peaks ka vallavanem või linnapea olema samadel valimistel otse valitav. See ehk välistab võimaluse, et pealinnast saadetakse...

7
34

Vastav keeld on sätestatud Riigikogu valimise seaduse 4 lg-s 3 ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse 4 lg 3 p-s 2, millega ei võta isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust, hääletamisest osa. Analoogne keeld on ka kohaliku omavalitsuse valimise seaduse 5 lg-s 4, mille kohaselt „[h]ääletamisest ei võta osa...

12
50

Praegused valijad saavad õiguse hääletada juba seaduste vastuvõtmise poolt/vastu. Kui me ise ei taha hääletada, siis võime oma hääle delegeerida kolmandale isikule, kes siis hääletab meie eest. Samas on meil igal hetkel võimalus kontrollida, iga seaduse juures, kuidas meie häälega käituti. Kui teeme seaduse vastuvõtmise kahe etapiliseks, kus...

6
47

Idee on selles, et riigi ülalpeetavad ei ole valijana ülearu motiveeritud investeeringute poolt hääletama. Arvestades riigi ülalpeetavate kasvavat hulka (rahvastik vananeb) on pikas perspektiivis oluliste asjade läbiviimine aina keerulisem.
Muide nende valijate hääled peaks olema näha, aga mitte arvesse minema. See tähendab, teave ülalpeetavate...

8
39

Minu ettepanek oleks: valimiste riigipoolne rahastamine toimub peale valimisi ja rahastatud saavad ainult nende saadikute kulud (proportsionaalselt kogutud häältega) kes pääsesid parlamenti. Riigikassa raha on meie kõigi, eesti inimeste, raha ja me tahame et sellest tasustatakse ainult valimised võitnud ja rahva poolt piisavalt usaldatud...

1
30

Suured maanteed. (0)

Varia

Jaan Kirsipuu peaaegu 4 aastat

Kuidas iga maakond teeniks raha oma eelarvesse? Tuleks panna nn. tollipunktid. Kui sõidad näiteks Tallinnast Tartusse siis pead tegema 3 peatust. Soovides läbida ühte maakonda pead selle eest tasuma. Asja mõte on selles, et raha tuleks sisse ka teistesse maakondadesse. Väheneks ka liiklustihedus suurematel maanteedel. Kui need, kes raha maksta...

5
34

Miks?
Sest mõlemad, nii valitud kui parteid, on täna riigieelarvelised!

Seega, on valitu (riigikogulane, volikogu liige jne) rahaannetus parteile maksumaksja raha mittesihtotstarbeline kasutamine!
Kui inimesed ilma "kohustuliku"/kokkuleppelise kalõmmita elatud saavad, siis võiks ju sellele vastavalt hoopis vähem palka saada? Või mis?

9
28

Kui moodustakase mingi riigihange mis on suurem kui näiteks 1 mil eurot siis peab selle hanke võitja võtma omale ühe riigikogulase eestkostjaks. Siis see eestkostja vastutab oma nahaga selle hanke otstarbekuse, seaduslikkuse jne eest. Kui peaks sellest hankest mingi jama tulema näiteks maantee ehituse hange ja firmad hakkavad sinna maanteele...

6
37

Idee on valitsmiskulude kokku hoidmine ja igaugu vahendajetele raha kantimine ühiskonnas. Näiteks kui riigipalgaline, kes saab niikuinii oma palga rahva maksudest, peab maksma mingeid makse, siis läheb see tema "maksuraha", mille ta niikuinii on juba rahva maksudest saanud uuesti panka ning jõuab lõpuks ikkagi samasse kohta, ehk riigi...

4
35

Ministrid valitagu avaliku konkursiga. (5)

Sundpolitiseerimine

Andrel Lokna peaaegu 4 aastat

Ministrid valitakse avaliku konkursiga ametisse 4 aastaks mis ei kattu riigikogu valitsus ajaga.
Tagab jätkusuutliku arengu, mitte iga erakond ei aja oma valimisvõidu korral erinevat suunda.
Ministrid vastutavad oma tegevuste eest sarnaselt eraettevõtete juhtidega, riigile ja rahvale tekitatud kahju tuleb kinni maksta, mitte uuele ametikohale...

39
53

Okupantide valimisõigus (3)

Valimised

Mart Kallas peaaegu 4 aastat

Eesti on olnud okupeeritud 1940 - 1994! selle aja jooksul on okupant saatnud siia venestamise eesmärgil ligi 400 tuhat inimest, et eesti venestada! 1949 a Genfi konvensiooni järgi on see keelatud, ja peale okupatsiooni lõppu, peavad asunduskolonialistid lahkuma okupeeritud riigist!
Miks anti neile ajatu elamisluba? Miks elavad siin ja valivad...

16
39

sõitma, kuna tänane Riigikogu praktika näitab et saadikud smugeldavad ennast igasugustesse Euroopa ja Eesti komisjonidesse ning siis hakkab üks pidev turnee töö tähe all mööda laia maakera . Ja kõik mingite häguste eesmärkide valguses ning rahva rahakotil ratsutades. Las saadiku NÕUNIK (aitab ühest küll) rändab - aga rahvasaadiku enda kohus ON...

2
36

Rahavõimu kahandamiseks poliitikas on vaja põhimõttelist muutus poliitilisele reklaamile kehtestatud piirangutes. Hetkel kehtivate seaduste kohaselt on keelatud poliitiline välireklaam aktiivse agitatsiooni ajal. See keeld on äärmiselt ebaloogiline, sest kui poliitiline välireklaam peaks olema kunagi üldse lubatud, siis just aktiivse...

5
24

Nõukogude Eestis oli kanep tabu, kanepikultuuri praktiliselt ei eksisteerinud. Üleminekuperiood tõi järkjärgult kultuuri ja -kultuurituse. Olud on nüüdseks muutunud, kuid seadusandlikult elame endiselt sügavas stagnaajas. Käes on sallimise aeg! Piirissaar kanepi legaliseerimise katsepolügoniks!!!

32
61

Lõpetada erakondade rahastamine riigi poolt.See on mõtetu raha tuulde loopimine. Erakondi võivad rahastada ainult juriidilised ja füüsilised isikud
kindlaks määratud summas. Näiteks: 2000euri aastas.

47
58

Saaremaale autonoomia! (0)

Varia

Enn Kaljo peaaegu 4 aastat

Saaremaa on alati olnud Eesti üheks alustalaks - siin olid muistsel ajal suurimad rannakülad ja asustusalad, siit on paljud suurmehed läinud maailma ja ka Eestisse. Et väärtustada Saaremaa kohta Eestis ja maailmas, tuleks Saaremaale anda autonoomia Eesti Vabariigi koosseisus, ühes võimalusega luua oma kohalik rahvaparlament olemasoleva...

2
30
3
30
5
32

Eesti on väike riik ja on ebaotstarbekas pidada üleval mitut dubleerivat meeskonda. Seega on õige presidendi ja peaministri amet ühendada. President valitakse üldrahvalikel valimistel ja temal on õigus moodustada valitsus. Näiteks USA-s on selline süsteem igati efektiivne ja toimiv.

39
59

Aegajalt halbade valikute hulgast parima tegemine võiks olla kodaniku kohus.

Kohustuslikud valimised võiks toimuda tööpäevadel ja olla riigipühad. Et kõik ikka valima jõuaks ja kaela sadanud kohustuse tõttu väga ei mossitaks.

8
34

Milleks selline raudne eesriie naaber-riigiga? Eestil on viisavabadus Armeeniaga! USA'l Kuubaga! Venemaal Soomega, Türgiga jne. Aga väikesel tigedal eestil ei kõlba viisavabadus naabriga!
Peale viisavabadust lahenevad riigipiirid iseenesest!

5
25

lõpetada pensioni maksmine sots. maksu järgi.Koristaja ei ole süüdi, et ta on koristaja ja saab miinimum palka

25
33

Astuda NATOst välja. (2)

Varia

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Lõpetada võõrriikide okupeerimised.
Kaotada mängusõjavägi ja astuda NATO'st välja.
Kaitseliit muuta vabatahtlikuks, sõjamängude mängimiseks. Mitte rahastada riigikassast. Kellel on sõjamängude või ihukaitse soov rahastagu ise.
Kosta Ricas pole sõjaväge ja on tervishoid korras.
Selle asemel anda tasuta hambaravi.

4
30

Demokraatlikus riigis on erakonnad sellised kodanikeühendused,mis eristuvad üksteisest maailmavaate poolest.Eesti praegused erakonnad on aga kartellistunud ja neil on kõigil ühine maailmavaade sokutada võimalikult palju oma liikmeid maksumaksja palga peale.Seega on erakonnad muutunud ühiskonnavaenulikeks organisatsioonideks.Ühiskond ei saa seda...

3
20

On rumal ja silmakirjalik jutt, et keegi annetab parteile raha, kuna soovib toetada temale sobivat maailmavaadet. Miks siis paljud ärimehed toetavad mitut põhimõtteliselt erneva maailmavaadetega erakonda? Toetatakse ikkagi seda erakonda kust on oodata ka isiklikku kasu. Seetõttu tuleks leida moodus kuidas kaotada side toetuse kui rahanumbri ja...

8
27

Nii nagu Nõukogude Liidust, pole kasu ka Euroopa liidust. Ühed liidud mõlemad!

6
28
16
32

Nii nagu Nõukogude Liidust, pole kasu ka Euroopa liidust

6
25

"Riigikogu liige" olgu aupositsioon! (8)

Rahastamine

Veiko Kiel peaaegu 4 aastat

Tervist!
Teen ettepaneku lõpetada Riigikogu liikmetele palga ja kõikvõimalike tasude, hüvitiste, eripensionite jms maksmine ning kehtestada Riigikogu liikmetele isiklik materiaalne vastutus Riigikogus vastuvõetud otsuste eest.
Vastutusest vabastaks isiklik vastuhääl.
Arvan, et sel juhul soovivad Riigikokku pääseda tõesti vaid ainult need, kes...

21
28

mitte aga parteikontori või valimisseadusest lähtudes. Et valija saaks kindel olla juba enne valimisi et tema hääl saab piisavalt esindatud nii tema poolt valitud saadiku kui ka talle ISIKLIKULT SOBIVA asendusliikme läbi. Jääks neid nn. - SUU VETT TÄIS poliitilisi broilereid ka saadikukohtades vähemaks.

4
25

Parlament kahekojaliseks (0)

Valimised

Marek Rästas peaaegu 4 aastat

Suurendada oluliselt parlamendi liikmete arvu.
I koda, nagu riigikogu praegu võib töötada samadel põhimõtetel.
II kojas on liikmeid vähemalt 500. Teise koja töö toimub ainult elektrooniliselt ning füüsiliselt kokku ei tuldagi. Kõik teise koja liikmed on valitud omavalitsustest ning töötavadki kohalike inimeste esindajatena oma tavapärases...

2
32

Idee seisneb selles, et iga riigikogu liige saab palka tulevast aastat vastavalt sooritatud tulemustest. Riigikogu liikmeid on Eestis liiga palju ning selle tõttu näen, et tulemuspalk suurepalgalistele Riigikogu liikmetele oleks kõige õigem variant arvestades riigi majanduslikku olukorda.

30
41

idee aluseks on Karotamm-e ettekanne 1946 parteipleenumil. mlilline osutab rahva suutmatusele ,hallata antud territooriumi ,ilma eemaloleva keskvoimu kontrollita .Kohalik voim ei taga territooriumi rentaablust ja kasumit .
Karotamme tekst :Vene-Balti tehases oli esimese maailmasoja paevil 11 000 toolist ja seal ehitati kuni 30 000 -tonniseid...

2
25

Riigikogu ülesanded. Tallinna linnapeale ka automaatselt riigi presidendi staatus.
Miks nii? Sellepärast et riigi 70% rahalisest võimust asub antud linnas , sellepärast et riigi reaalne aju- ja arengupotensiaal asub samuti antud linnas , sellepärast et riigis reaalselt elavatest elanikest ligi pool elavad meie pealinnas , sellepärast et tänasel...

1
23

Ettepanek kaotada üksikisiku tulumaks ja asendada see kõikidele ettevõtetele(ka välisettevõtetele ja pankadele)rakendatava tulumaksuga kasumilt suurusjärgus 15-20%.See aitaks hoida kokku üksikisiku tulumaksu suuri administreerimiskulusid ning aitaks keskklassi tulubaasi arendada.

7
21

Täiesti ausad valimised (3)

Valimised

Argo Vilberg peaaegu 4 aastat

Oleks siis kui valimised oleks täiesti avalikud, s.t. iga inimene saab kontrollida iga teise inimese hääletustulemust. See välistaks absaluutselt igasuguse võltsimise, naabrid ja sugulased ja sõbrad toimivad täiusliku konktrollmehhanismina.

11
36

On paratamatu, et aegajalt MASA-de ja DASA-de temaatika, eriti nende rahastamine kerkib üles. Iseenesest ei ole nad oma olemusest halvad, kui neid teha õigesti. Kahjuks näitavad kogemused, et pigem jagatakse raha sinna kus on jagaja huvid. Ehk siis olemasolevatele suurparteidele.

Ideed, miks MASA-sid ja DASA-sid tahetakse on õilsad:
*edendade...

2
23

Miks maksumaksja peab laisklevat mõrvarit eluaeg ülal pidama?
Mõrvareid, kriminaale üldse koheldakse uskumatu leebusega. Neil on riiklikud või palgatud kaitsjad. Samala jal vaene ohver peab ise oma hädaga toime tulema. Tapjat, kes on võtnud perelt toitja, peetakse vanglas ülal maksumaksja rahade eest, tal on soe söök, sportimis võimalused, saun...

54
40

Ettepaneku autor Gunnar Karu, saabus e-posti teel:
Valimissedeliga hääletamisel ei tohi valimiskabiinis olla ühtki kõrvalist isikut.
E-valimisel võib tädi Maalit konsulteerida "nõustaja", kes hoolitseb,
et tädi Maali hääl läheks "nõustaja" soovitud kandidaadile.
Selline olukord tuleks edaspidistel e-valimistel elimineerida.

21
31

Praegu kasutusel oleva proportsionaalse valimissüsteemi puuduseks on asjaolu, et igast valimisringkonnast valitakse, vastavalt mandaatide arvule, mitu saadikut, kes ükski ei oma sisulist mandaati selle valimisringkonna valijate esindamiseks, mandaadi saavad parteid, mitte valitud. Et saadiku hääl omaks kaalu valitavas kogus peab ta omama mitte...

6
24

On ebaeetiline, et palga määrab uuele Riigikogu koosseisule eelmine koosseis. Seda võib nimetada "palgamääramiseks endale". Kuna Riigikogu liikmed liiguvad ühest kooseisust teise.
Tihti korduvad ühed ja samad nimed.

4
26

Inimese kuulumine erakonda peaks olema maailmavaate, väärtushinnangute teema. Erakonda ei peaks aus inimene kuuluma selleks, et töökohta saada. Ja tavainimese maailmavaate avalikustamine riigiinstitutsioonide poolt ei ole õige ja on ilmselt vastuolus Põhiseadusega.
Minu väärtushinnangud on minu isiklik asi, mida vaid oma soovi järgi avalikustada...

2
21

Kuna suurem osa pensionäre elab allapoole vaesuse piiri (320 eurot), siis vabastada nad aktsiisi- ja käibemaksust.
Peale elektrihinna tõusu võib saabuda EV lõpp.
Nüüd on rikaste kord makse maksta ja riigikassat täita. Ning enda ihukaitseväge ülal pidada.
Vaestele pole Afganistaani okupatsioonivägesid tarvis!

18
23

nii ja nii palju ettekandeid , ettepanekuid , seaduseparandusi. Liigagi palju on meie juhtorganites pudrusuid kes sõnagi suust välja ei saa. Kelle avaliku väljendusoskuse eest võiks rasvase hinde 1 panna. Kelle arusaamad seaduse tõlgendamisest on alla tavainimese oma , kuid kes on osanud ennast õigel ajal nihverdada mõne avaliku poliitiku...

5
23

Valimised vastuhäältega (3)

Valimised

Jüri Kotkas peaaegu 4 aastat

Ettepanek muudab kompensatsioonimandaatidega saadavaid mandaate.
Ettepaneku sisu:
1. Iga hääletaja valib ühe kandidaadi poolt ja samas on õigus anda ka vastuhääl erakonnale või üksikkandidaadile.
2.Valimistulemuste selgitamisel määratakse seni kehtiva korra kohaselt isiku- ja ringkonnamandaadid.
3. Erakonnale üle jäänud poolthäältest lahutatakse...

10
23

Riigikogu likvideerimine. (4)

Valimised

Tauno Kure peaaegu 4 aastat

Toore tulevikuvisioonina pakun välja Riigikogu likvideerimise. E-riigi arengu jätkudes ja ülemusliku EL seaduste teegi arenedes muutub Riigikogu vähevajalikuks, erinevalt Vabariigi Presidendist kui riigi toimimise garandist ja valitsusest kui igapäevase riigisisese arengu suunajast.
Seadusandlus saaks toimima umbes selliselt, et rahvas koostöös...

1
24

Tihtipeale kiputakse võrdlema erinevate erakondade liikmete arvu ja seeläbi tegema erinevaid järeldusi. Kogu aeg on ikka nii, et seal kus rohkem inimesi, seal on ka rohkem kaalu ja ligipääsu võimule. Paraku tundub see seltskond liialt kirju. Nii noored kui vand, haritud ja harimata jne. Kõik see on väga tore aga kui kindlad me saame olla et...

4
18

Erakonda vahetanud saadikust (0)

Valimised

Jaan Arulepp peaaegu 4 aastat

Saadik, kes vahetab erakonda ning ei ole valituks osutunud isikumandaadiga või on erakonnast välja heidetud peaks loovutama saadikukoha erakonnale millesse ta kuulus.

11
18

Parlament kahekojaliseks (0)

Valimised

Paul Puustusmaa peaaegu 4 aastat

Käesolev mõte tekkis mul paljude kommentaaride ja ettepanekute lugemise tõttu.
Ühelt poolt soovitakse erakondliku demokraatia tugevnemist (rohkem erakondi, lihtsamat asutamist), teisalt tahetakse lihtsustada nn "vabatmeeste" (sisluiselt rahva lemmikute) pääesmist riigivõimu juurde (parlamenti) ning siis ollakse hädas nn "kummitempli sündroomiga"...

4
27

kasutusele võtta läbipaistvast plastikust hääletuskastid. Piisab kui hääletuslaual oleksid 20 cm kõrgused äärised. Vaatlejad mitte lähemale kui 3 m ei lastaks. TÄHTIS on veel et hääletussedelid suureneksid tavaliseks A-4 mõõduks. Aga siis on neid keerulisem käisesse , taskusse või põue toppida. SEE KÕIK ON VAJALIK VALIMISKARUSSELLIDE...

10
24

Kuna tänu just erakondlikule poliitikale, mis justkui vastanduks ühiskondlikule, on Eesti ühiskonna olukord halvenenud, tulenedes otseselt Riigikogus ja valitsuses valitsevast ebakompetentsuse kõrgest tasemest.
Et taoline olukord likvideerida, tuleks erakonnad 4ks aastaks, ehk kahe valimise vaheliseks ajaks Riigikogust välja arvata. Selle ajaga...

10
21

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine muudetakse objektiivsuse ja sõltumatuse huvides ainult riigieelarveliseks, keelates igasugused annetused.

5
15

On selge, et MTÜ-d ja sihtasutused on süüdi selles, et me pole veel viie rikkama riigi sekka jõudnud. Viimane aeg on teha korrektuurid ja need süüdlased likvideerida või kujundada ümber osaühinguteks, või veel parem -- aktsiaseltsideks! Ja siis viia need kõik börsile! Ning nõuda, et nende dividenditootlikkus oleks vähemalt 20% aastas. Kui hästi...

4
16

Euroopa liidus jätta 1(üks) esindus Brüsselis. Koondada VM töötajaid.

10
26

Riigikogu liikmete palk. (2)

Rahastamine

Aare Helts peaaegu 4 aastat

Valimistel annavad Riigikokku kandideerijad lubadusi.Kas nad täidavad neid või ei aga palka nad saavad.Ettepanek:nende palk peaks olema vabariigi keskmine ja kui nad oma lubadused täidavad siis saaksid kätte kogusumma ja kui ei täida-läheks ülejäänud summa riigikassasse.Näide:kui minule tuuakse auto remonti, ma luban auto korda teha ja maei tee...

9
17

Minu nägemus Eesti riigi juhtimise põhimõtetest:
1. Riigi valitsemise aluseks on Põhiseadus. Seda tuleb muuta selliseks, millist juhtimist ja valitsemist me soovime.
2. Poliitilised erakonnad on nagu igasugused MTÜ-d, ning riik ei pea neid rahastama. Kuna kõik praegused erakonnad peavad ellu viima Põhiseadust, siis erinevate poliitiliste...

15
25

Milleks selline raudne eesriie naabriga?
Peale viisavabadust lahenevad riigipiirid iseenesest!

14
30

Kehtestada kord, et volikogudesse ja riigikokku valitud inimesed peavad peatama oma osaluse erakondades sh ei osale erakondade koosolekutel ja ei tohi erakondi rahaliselt toetada. Sel juhul esindavad nad oma valijaid, mitte erakonda. Nende taasesitamine erakonna kandidaadina ei sõltu mitte nende rahalisest toetusest erakonnale, vaid sisulisest...

17
25

Lõpetada e-valimised (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Lõpetada e-valimised, kuna need ei ole kooskõlas EV põhiseaduse 60

13
19

Oluliselt tuleks suurendada riigikogu valimistel valmisringkondade arvu (ideaalis 101-ni), tagamaks et ringkonnad oleksid valijate arvult võrdsemad ja et iga valija tunneks ja teaks igat saadikukandidaati ja et saadiku side ei katkeks valijatega ka pärast valimisi.

2
25

Milleks selline raudne eesriie naabriga?

9
35

Riigikogu kahe kojaliseks (1)

Valimised

Sulev Puumeister peaaegu 4 aastat

Riigikogu võiks ja peaks koosnema kahest üksteisele mitte alluvast kojast.Alamkoda ja ülemkoda.Ülemkoda võiks olla saadikuga 101,alamkojas võiks olla saadikuid 301 ringis.Alamkoda oleks konkreetse seaduse ettevalmistusega tegelev nn. üksus,kus saadikud on jaotatud valdkondade kaupa. Alamkoja kaudu saab riigi juhtimisse ja seaduseloome protsessi...

0
18

Annetuse mõtted (2)

Rahastamine

Toomas Madisson peaaegu 4 aastat

Mõjutamiste ja mõjude(teenete) vaba annetuste üheks võimalikuks lahendiks võiks olla lahutamine annetaja annetuse saajast.
Annetaja raha päritolu kontrollimise võimaluses ei saa kajastuda annetuse saaja andmed.
Annetajal peab puuduma võimalus tõestada annetuse saajale annetuse suurust ja enda seotust annetusega.
Annetuse saajal peab puuduma...

5
12

Toetan mõtet, et valimisnimekirjad võiksid olla koostatud põhimõttel: naine, mees,naine mees, naine, mees jne. Loodus on loonud kaks sugupoolt selleks, et elu saaks edasi antud.
Looduselt on alati õppida. Pealegi on see väärikuse küsimus. Mehed-naised võrdsete partneritena täiendavad teineteist. Mehed-naised tajuvad erinevalt maailma ja...

17
45

Riikliku kirjavahetuse avalikustamine (2)

Sundpolitiseerimine

Mart Moppel peaaegu 4 aastat

Kõigi poliitikute ja riigiametnike kirjavahetus ning telefonikõned peavad olema avalikud, indekseeritud, reaalajas otsitavad. Delikaatsed isikuandmed ja riigisaladused võiks olla eetikakomisjoni poolt mõneks ajaks (aastaks) varjatud ent selle perioodi möödumisel avaneks automaatselt.
Valijal peaks olema võimalus ostuste tagamaadega,...

17
29

Vähene osavõtt (1)

Varia

Urmas A r u m ä e peaaegu 4 aastat

Mulle tundub, et Rahvakogus ülesastujaid on masendavalt vähe. Kahju! Kui saanuks anonüümselt arvamust avaldada (nagu vist üks ettepanek ka oli), oleks Rahvakogu ilmselt umbes. Eks see fakt räägi ka millestki...

4
21

suunata põhilised vahendid ikka sisemise kaitsejulgoleku suurendamisele ehk Kaitseliidule sissitegevuse juurutamiseks , Piirivalve-Päästeameti-Politsei-Kiirabiteenuse tugevndamisele.Täna on on sisemine julgolek oma eksistentsi juuksekarva otsas ning üliõhukeseks viilitud.

14
21

On välja ilmunud kirglikud vastuhääletajad ja see rahvakogu on hüüdja hääl kõrbes

1
30

Kehtestada lastetusmaks! (8)

Varia

Aivar Reiles peaaegu 4 aastat

Maks kehtestataks noortele ja tervetele kodanikele (meestele ja naistele), kes on võimelised lapsi saama.Maksustaks alates nt 22-st eluaastast. Maks aitaks tõsta eesti iivet ja laste tervishoidu, kuna noorte vanemate lapsed on tervemad ja tugevamad, kui vanemas eas sünnitajate lapsed. Lisaks aitaks maks ka suurendada rahaliselt laste tervishoiu-...

30
37

Mõned riigikogu kohad rahvale! (2)

Kaasatus

Erik Ehasoo peaaegu 4 aastat

Mõned riigikogu kohad võiksid kuuluda rahvale. Kuna kõik riigikogu istungid on avalikud, võiks inimestel olla võimalus interneti teel ka riigikogu istungitel kaasa hääletada. Riigikogu liikmed hääletavad teemasid, mis puudutavad rahvaküsimusi ja tihti teab rahvas rohkem päris elust kui nemad. Miks mitte siis anda mõned riigikogu hääled...

9
27

On välja ilmunud kirglikud vastuhääletajad ja see rahvakogu on hüüdja hääl kõrbes

2
28

Viia AJUTISELT, kaheks riigikogu valimisperioodiks (8 aastaks) sisse minimaalne naiste osakaal nii riigikogus kui valitsuses. Esimesel valimisperioodil näiteks min 25 % ja järgmisel min 50%.

Eesmärgid ja põhjendused:
1 Ettepaneku peamine eesmärk on tahtlikult kiirendada ühiskonnale vajalike muudatuste elluviimist. Leian, et teatud muutuste...

9
29

Tänane 33% sotsiaalmaks jaguneb 13% haigekassale ja 20% sotsiaalkaitsele. Sellest 20%-st võiks 1 protsendipunkti kulutamise anda inimese enda otsustada, millisele MTÜ-le ta selle suunab (sh kirikukogudused, sotsiaalabi pakkuvad MTÜ-d või ka erakonnad). Kui ei määra, läheb riigikassasse.
MTÜ-d (1% saajat) võib muuta näiteks korra aastas, tehes...

6
15

Idee on selles, et riiki juhtima ja suuri otsuseid vastu võtma pääseksid ainult kogenud poliitikud (kindralid). Selle tasemeni jõudmine võiks toimuda sarnaselt sõjaväega, kus tuleb läbida tõsine hirearhia kadalipp.Sõjaväes ei saa keegi peale sõjakooli (kõrgkooli) lõppu kohe kindraliks. isegi adjudant ei saa otse kindraliks. Meie riigi poliitikas...

4
18

On välja ilmunud kirglikud vastuhääletajad ja see rahvakogu on hüüdja hääl kõrbes

3
33

liiklusseaduse muudatus (3)

Varia

Koidula Soe peaaegu 4 aastat

Palun muuta jalgratturitele asulavälistel teedel parempoolne liiklus vasakpoolseks.
See oleks turvalisem ratturitele, sest tagantsõitev mootorsõiduk ei ohustaks ratturit.Ka jalakäijatele poleks suurt ohtu, sest asulaväliselt liigub teedel vähe jalakäijaid ja saab ju kellaga märku anda. Pealegi lubatakse linnas isegi kõnniteel sõita.Kahjuks ei...

4
15

Hetkel on see lubatud USAs, Suur-Britannias ja Austraalias

12
27

Ärimehed ju maksavad neile nii või naa.

43
31

Sinareform. (1)

Varia

Marko Ritso peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku viia Eestis läbi Sinareform ehk lõpetada kaaskodanike teietamine. Üksmeelne sinatamine lähendab vestluspartnereid ja lihtsustab suhtlemist. Teietamine on vana rõhumisaegne komberudiment millest meie naabrid Soome ja Rootsi on juba eelmisel sajandil lahti öelnud. Alustada saab igaüks isekeskis kui ka organisatsiooniti. Muidugi...

6
19

20 aasta jooksul ei ole erakonnad suutnud üles ehitada riiki, millisest me unistasime kui seisime Balti ketis.
Ettepaneku sisu:
1. moodustada valimisringkonnad maakondadest lähtudes
15 maakonda + Tartu + Tallinna 4 ringkonda - kokku 20 ringkonda
2.. igale ringkonnale anda 5 mandaati + 1 mandaat Tallinna suurima valijate arvuga ringkonnale.
3....

9
21

Kuna de facto on Eestis kommunism ja võimul ka kommunistid, ning nagunii kõik seda juba teavad, siis võiks selle demokraatia-teatri siin Eestis ära lõpetada ja asjad ka de jure korda seada. Ehk siis, luua ühe partei süsteem, mis keelab ära kõik erakonnad peale Reformierakonna. Sedasi saaks lahendatud ka sundpolitiseerimise probleem, sest kõik...

1
17

Mõte selline, et mida kõrgem on inimese palk seda väiksem on tulumaks. Nt, kui palk on 600 euri siis tulumaks on 20 %, 1000 euri siis on tulumaks 17%, 1300 euri siis 16%, kui palk on juba 2000 euri siis on tulumaks aga 12 % ja sellest väiksemaks ta enam ei kuku. Idee selles, et see motiveerib minu arvates ettevõtjat maksma kõrgemat palka...

7
27

Euroopa riigid ei kasuta e-valimisi kuna nende tulemused pole kontrollitavad.

33
38

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
1 lisahääl iga lapse eest lapsevanemale, kellel on alaealine laps. Kui neid on mitu, siis lisandub hääli mõlemale lapsevanemale, kusjuures esimese (paaritu nr) lisahääle saab alati ema, järgmise (paaris nr) ise ja nii kõikide laste eest.

0
14

Euroopa Liidus jätta üks esindus. Koondada ministeeriumi töötajaid 1/2 võrra.
Kuna eesti rahvas elab juba ise välismaal ja esindab ennast seal.

9
25

Valimistele kaks vooru (0)

Valimised

Mati Kukk peaaegu 4 aastat

Esimene voor toimub sarnaselt nagu praegu. Kuid kõik kes saavad alla 20% lihtkvoodi jaoks vajalikest häältest või ei osutunud valituks muul põhjusel lähevad teise vooru. Sellise süsteemi eeliseks oleks regionaalse arengu soodustamine. Kui praegu on olemas oht, et nn vale volikogu valinud regioonid saavad vähem raha, siis see vähendaks sellist...

2
20

I kandidaadiga esimehe valimsed lugeda kehtetuks. Peaministriks saanud erakonna esimees peab end sellelt kohalt taandama.

26
24

Ettepaneku autor Olev Joonase, saabus e-posti teel:
Rahvaesindajate valimiseks omavalitsuste volikogudesse ja riigikogusse lõpetada
ebaturvaline e-valimine !!
Valimised organiseerida korralikes valimispunktides, kus selle õiguspärast läbiviimist saavad jälgida parteide volitatud esindajad. Hääletuse saladuse tagamiseks peab valija oma valimissedeli...

17
21

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Olles veendunud praeguse Riigikogu valimissusteemi ebaotstarbekuses, lisan ettepaneku selle muutmiseks:
Jagada Eesti 101 valimisringkonnaks ca võrduva arvu kodanikest liikmetega. Iga kodanik võib esitada oma ringkonda ühe kodanikust kandidaadi, ka iseenda. Kandidaate võib seada igas...

1
21

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Mitte mingil juhul ei tohi vähendada erakondade rahastamist riigikassast. Vastupidi, kui mingi erakond on saanud teatud arvu hääli, näiteks 0.5%, peab see saama riigitoetust. Just selliselt tagatakse arvamuste pluralism. Viimased valimised näitasid, et tulemuse otsustab raha. Võidab see, kes...

5
17

Pakuksin süsteemi, mis lähtub minu kogemuslikust veendumusest, et Eesti ei vaja enam 101-liikmelist alaliselt Toompeal istuvat esinduskogu. Loomulikult tähendaks see põhiseaduse muutmist, kuid see on ju meie oma riik ning mitte jumala antud, vaid meie endi vastuvõetud põhiseadus.

Nagu mõnes teiseski riigis (nt Leedus, Prantsusmaal jm), võiks igal...

9
19

Eesti on nagu üks suur koolikiusamine. Riik, riigiasutused ja meditsiin on nagu üks istuma jäänud paks poiss, kes nõrgemaid lapsi (ehk kodanikke) kiusab. Ja selle asemel, et sellele kiuslikule paksule poisile vastu hakata, põgenevad lapsed (kodanikud) koolist (riigist) teise riiki. Ise ütlevad, et protsestimärgiks. Aga ega see paks poiss enne...

9
17

В Эстонской парламентской республике права и полномочия президента ограничены настолько что эта должность просто не нужна. Кроме того народ Эстонии по конституции лишён права его выбирать. Тем более почему народ должен тогда его содержать и оплачивать его гастроли и разного рода балы и приёмы? Пусть если он нужен парламенту то они и оплачивают...

0
10

Lõpetada see pull, kus mõni meie välisminister, kellele mõni ülemere poliitik patsutab õlale ja palub saata meie poisse sinna või teise kriisikoldesse, kohe jookseb keel ripakil Valitsusse ja Riigikokku promo tegema. Nii väikese rahva puhul on iga hing ka oma maal tarvis. Eriti arvestades asjaoluga, kui palju meid siin ennast surnuks...

28
25

kui ollakse vastu, siis oleks kohustuslik kommenteerimine

3
19

Miinimumpalk on kunstlikult tekitatud number mille olemasolu korral seda ka tihti järgima kiputakse. Usun, et riikliku miinimumpalga kaotamisega elanike palgatase pigem tõuseb kui langeb. Ka annaks see võimaluse kaasata tööellu puude või ea tõttu tööturult välistatuid kuna neile pakutavad tööd võiksid tihti olla pigem sotsiaalse iseloomuga ja...

11
20

Mina sooviks, et valimistel saaksin hääletada erakonna või rahvaühenduse poolt. Valitavate kandidaatide nimekirja paneksid kokku erakonnad või rahvaühendused ja viimased võtaks reaalse vastutuse iga saadiku tegevuse või tegevusetuse eest, Vastutuse protseduurid tuleks veel välja töötada.. Meie, valijad, ei saa anda üksikisikule mandaati, sest me...

5
30

Riigikogu valimistel saaks oma hääle anda vaid partei poolt.

Vastavalt valimistulemustele nimetaksid parteid oma esindajad Riigikogusse, mis annaks eelduse sellele, et Riigikogus teeksid tööd inimesed, kellel on selleks pädevus.

Ühtlasi jääks ära igasuguste peibutuspartide jms lend, kelle tööefektiivsus Riigikogus on rohkem kui küsitav.

Praegu...

0
25

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamise üldsumma eraldatakse parlamendi ja valitsuse poolt riigieelarvest igal aastal eraldi - vastavalt riigi võimekusele ja vajadustele.
Erakondade riigieelarveline rahastamine jaguneb 1) valimistulemuslikuks ja 2) valimistevaheliseks (Lawrence Lessig’i printsiip) .
...

4
13

Kaotada Presidendi ametikoht (0)

Valimised

Eduard Orro peaaegu 4 aastat

Kuna ülemvõim on rahvas ja kõrgem võim riigikogu, siis on mõtetu pidada
nii kulukat ametikohta nii väikeses riigis nagu Eesti. 30-40 a. pärast ei jõua
Eesti ülal pidada seda ekspresidentide hulka, mis siis juba on.

37
53

Ja kindlasti samas valimispiirkonnas, kust kavatseb parlamenti saada.

15
37

Põhiseadusesse on praegu konfliktina sissekirjutatud, et Riigikogusse on võimalik valida ainult kodanikke, KOV-i aga ka mittekodanikke. Selline praktika on loonud tõsise vastasseisu riigivõimu ja teatud hulga omavalitsuste vahel, sh eriti tuntavalt pealinnas. Selline vastasseis taastoodab ennast juba aastakümneid ning pigem süveneb, mitte ei...

9
15

Teen ettepaneku et kõigil tasanditel võivad kandidaatiks olla vaid inimesed perkondadest, kus on abikaasa ja vähemalt 2 last.
Inimene kes ei suuda perekonnas elada, ei sobi ka suuremat kosslust juhtime.
kaudselt väärtustaks see ka perekonda. Loodetavasti parandaks ka suhtumist lastesse, mis eriti Tallinnas on päris niru.

1
10

Ettepaneku autor Jaan Otsason saabus e-posti teel:
Annulleerida elektroonilise hääletamise senine kord , kui seadusejärgne võimalus varjatult hulgaliselt häältega kaubelda.

11
15

Põhjendus – suur osa venekeelsest kogukonnast ei saa hääletada Riigikogu valimistel. Seega on tekkinud olukord, kus riiklikul tasandil võtab venekeelset kogukonda puudutavaid otsuseid vastu parlament, kus on esindatud proportsionaalselt vähe mitteeestlasi. See tekitab omakorda kibestumist ja võõrandab inimesi riigist. Teiseks, need inimesed, kes...

6
22

Tulumaksu osa Eesti riigieelarves pole suur (7 protsenti riigieelarvest, 10 protsenti kogu maksutulust). Eestlaste vaesuse juures ei sõltu maksulaekumine niivõrd maksumääradest kuivõrd elanike jõukusest. Toimetulekuraskustes inimsete maksukoormus vajab alandamist.
Astmelisest tulumaksust ei tasu tonti otsida. Kui see kusagil peitub, siis...

31
28

Luua riiklik -erakondade sihtkapital
On läbipaistev, aruandekohustuslik, kontrollitav. Erakonna eesmärke ning tegevusi kirjeldav igal aastal esitatav taotlus kapitalile nagu iga kodanikualgatuslik ühendus. Fond kogub annetusi, mis võivad olla ka sihtsuunitlusega. Ja iga kodanik saab avalikult oma rahalise annetuse fondile suunata.
Milleks erakond...

5
12

Samuti on see mõttetu ka presidentuuri puhul . Mis kasu sellest kui keegi selle tähendusest aru ei saa või ei taha aru saada. Lubatakse midagi millest endalegi aru ei anta ega selle tegelikku sisu ei mõisteta - hoomata.

3
18

Senised presidendi esindusfunktsioonid jaotada peaministri ja riigikogu esimehe vahel. Riigipeaks on otsevalitav peaminister, kes koostab valitsuse riigikokku mittekuuluvatest spetsialistidest. Kõik olulisemad otsused teeb valitsus konsensuslikult. Konsensuse mittesaavutamisel viiakse otsustamine üle riigikogusse, kus on otsustamiseks vajalik...

8
15

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Internetivalimiste ärakaotamine. Tänapäeval kasutusel olev tehnika ei taga täielikku ohutust ning usaldust valimistulemuste vastu. Seega tekib kahtlus valimiste legitiimsuses. Üheski muus riigis peale Eesti ei ole internetivalimisi. Tähendab, kas Eesti teeb kõik õieti, muu maailm mitte, või...

16
17

Euroopa liidus jätta 1(üks) esindus Brüsselis. Koondada VM töötajaid.

3
14

Provokatiivne ettepanek vaidlustamaks igasuguseid kvoote, tõmblukke jmt.
Kui ühiskonnas leidub tõsine soov, et RKs oleks mõlemad sood esindatud võimalikult võrdselt, siis oleks igal valijal kaks häält, millest üks tuleb anda naiste nimekirja(de)le ja teine mees(te) nimekirja(de)le. Kas RK esimees valitakse otse või ikkagi Riigikogus, on juba...

0
9

See on tuuleveskitega võitlemine (3)

Sundpolitiseerimine

Taivo Pä•rk peaaegu 4 aastat

Sundparteistamine on näilik oht, mille ümber lokkulöömisega varjatakse tegelikku ohtu. Mitmepartei süsteemi korral ei ole hirmu, et üks erakond saaks endale demokraatlikul viisil niivõrd suure võimu, et oma tahet, oma ideoloogiat, parteistatud ametkonna jõul ühiskonnale peale suruda. Sellise olukorraga oleme me tuttavad, sest üsna hiljuti see...

5
16

Praeguste kaudsete kulude kasvatamise ja proportsionaalse tulumaksu tuhinas on suurendatud astmeid kodanike kuludes. Pole niivõrd oluline - kuidas kulud EV-s, mis vajalikud eksisteerimiseks, jagunevad. Olulisem on - et tulude-kulude vahekorraga välja tuleks - ja kas sealt midagi ka üle jääb. Astmeline tulumaksu mõte oleks vähendada kulumaksete...

8
13

Lõpetada parteide toetamine RE'st.
Annetused eraisikutelt ja ettevõtetelt AGA:
Annetuse maksimum suurus võiks olla nt. eraisikutelt 10% eelmise aasta EESTIS maksustatud maksutulust (et vältida a'la "ämma käest sain" jmt) ja ettevõttel nt. 0,1% jälle EESTIS maksustatud kasumist.
Ülaltoodud protsendid on meelevaldsed aga mõte on selles, et saaks...

16
21

Erakonnale laekub toetus,annetus ja nad maksavad riigile selle eest tulumaksu. Tänu sellele ei tekiks raha skandaale erakondades. Nende rahastamine oleks läbipaistev riigile.....

16
15

Kaheastmeline parlament. (5)

Kaasatus

Alger Tammiste peaaegu 4 aastat

Luua ka Eestis kaheastmeline parlament. Praegune riigikogu võiks jääda nn. "ülemkojaks" ja koosneda 51-st liikmest.teiseks astmeks võiks olla nn "alamkoda" ja sinna võiks kuuluda ca. 101 liiget ja see peaks töötama ühiskondlikel alustel. Alamkotta võiksid kandideerida nii üksikliikmed kui ka valimisliidud. "Ülemkoda" ei saaks vastu võtta ühtegi...

15
30

Tallinnas tasuta ühitransport ideena kõlas väga progresiivselt kuid Savisaar rakendas selle idee enda valimiskampaania teenistusse. Oleks ju väga hea kui tuled (autoga)Tallinna ja saad liikuda tasuta ühistranspordiga sinna kus tarvis. Ühistranspordi ülalpidamisraha oleks võinud võtta keerulise kaartisüsteemilt ja Tallinna televisioonilt.

7
19

Kui valitud esindaja osaleb hääletamisel siis esindab ta ennast valinuid. Seega peaks tema hääle kaal sõltuma tema taga olevate valijate hulgast. See võimaldab ühtlasi kompenseerida ebavõrdse suurusega valimisringkondadest tekkiva ebaproportsionaalsuse.

5
13

.... mitte rohkem kui 90 kg. No mis juttu ajab 120 kg politseiülem (kelle ametikuue nööp igahetk eest lendamas) või 140 kilo kaaluv Riigikogu liige või üleliigsetest kilodest pakatav sotsiaalminister ? Päris jõle vaatepilt ju oleks . Need olid lihtsalt sellised näited, uitmõtted meie juhtide vaatemängulisusest. Mõttemõlgutused ÜHISKONNA...

6
9

Kui inimene töötab, peaks ta saama töötasu ja mitte töötasu + pensioni. Pension peaks olema siiski mõeldud selleks juhuks, kui inimene enam ei jaksa või ei soovi töötada (eeldusel, et tal on vajalik tööstaaž ja ta on jõudnud pensioniikka). Erijuhud on töövõimetus, toitjakaotus jms pensionid. Säästetud rahast saaks sellel juhul tõsta pensione ja...

0
6

Государству следует особенно бороться с разжиганием розни, построенном на использовании производных терминов от слов или словосочетаний "оккупация" или "рука Кремля" в отношении людей неэстонской национальности.

Тема "оккупантов" и "руки Кремля" используется для поиска врагов (разжигания розни) и отвлекает наше общество от решения настоящих...

0
12

Kuna Eesti on nii väike riik ja meil elab nii vähe inimesi, siis oleks mõistlik asjad korraldada selliselt, et iga eestlane saaks vähemalt ühe korra proovida mõnda järgmistest ametitest: Eesti Vabariigi president, Eesti Vabariigi peaminister, Riigikogu liige jne. Tagasihoidlikumad inimesed aga võiksid olla linnapead, maavanemad, volikogu...

4
21

Ettepaneku autor Lembit Raidna, saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 60 sätestab, et valimised peavad olema ühetaolised. Praeguse süsteemi järgi ei ole võimalik välistada pahatahtlikust, kus keegi kasutab ära teise inimese ID-kaardi ja PIN koodi ning valib Riigikogusse mitte ainult enda, vaid ka võõra dokumendi abil. Nii saab see inimene hääletada...

13
16

Lubada erakondade ning valimiskampaaniate ja ka erakondade sihtasutuste rahastamist ainult erasektori poolt, kuid sealhulgas ka eraettevõtete poolt. Seega lõpetada igasugune riigi, munitsipaal ja nende osalusega ettevõtete poolne rahastamine. Selline lahend tekitaks ka valimiste vahepealsel ajal valijatest suurema hoolivuse, kuna nad vastavalt...

3
14

Riigieelarvest- kõigile registreeritud parteidele baasraha(võrdselt) + riigikogus esindatuse eest(võrdselt)
Liikmemaksud- partei siseasi.
Annetused. Saab teha vaid toetajaliige ( vt. toetajaliikme staatuse loomise ettepanek rubriigis erakonnad). Toetajaliige saaks teha annetuse vaid ühele parteile,toetada nn "oma" parteid. Kui on soov mitut...

2
13

...vanust vähemalt 40 aastat. Kui isik on laia silmaringiga, tubli, oma kodukoha patrioot, ja tal on kogukonna toetus siis ei tohiks kõrghariduse puudumine olla valimistel takistuseks.
Praegusel juhul sarnaneb kõrghariduse nõue selekteerimisena, et millises ühikas ja millises seltskonnas on kandideerija aega veedetud (pidu pandud) aga mitte...

5
14

4-päevane töönädal (0)

Varia

Heli Koit peaaegu 4 aastat

Inimeste stressi, depressiooni, psüühikahäiretesse haigestumine pidevalt kasvab. Põhjuseks on ülekoormus. Naistel on veel eriti raske, lisaks tööle majapidamine, söögitegemine, lapsed. Inimressurssi ei väärtustata piisavalt. Mida aeg edasi, seda kiiremini põlevad inimesed läbi. Aega enda jaoks ja on vähem haigusi, pinget ühiskonnas, inimesed on...

2
7

Kandidaatide ülesseadmine (0)

Valimised

Valdur Vagane peaaegu 4 aastat

Saadikukandidaate saavad üles seada erakonnad, vähemalt 500 liikmega organisatsioonid üldkoosoleku otsuse alusel ja üksikkandidaadid vähemalt 2000 toetushäälega Valimiskomisjoni kaudu.

0
13

Kuhu kulub rahvaalgatus??? (1)

Varia

Peep Kask peaaegu 4 aastat

Hallooo???
Halloo!!!
Rahvakogu peab olema rahvaalgatuslik ja mittetulunduslik - minu arusaamade järgi mitte kasumit ja eelarvet omav algatus - mis tuleb inimeseslt inimeste rühmale. Aga kui ma kuulen kuludest siis sõitke koos oma rahvakoguga sinna preskuy jääkeldrisse ja sinna jäägegi. Tore pärast vaadata nagu dinosauruseid.

3
7

E-valimistele ei. (0)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Seda pole mitte kunagi võimalik piisavalt turvata.

13
14

Kui inimene töötab, peaks ta saama töötasu ja mitte töötasu + pensioni. Pension peaks olema siiski mõeldud selleks juhuks, kui inimene enam ei jaksa või ei soovi töötada (eeldusel, et tal on vajalik tööstaaž ja ta on jõudnud pensioniikka). Erijuhud on töövõimetus, toitjakaotus jms pensionid. Säästetud rahast saaks sellel juhul tõsta pensione ja...

0
7

Praegu on ettevõtted maksudega koormatud väga erinevalt. Suure töötajate arvuga ettevõtete, (põhiliselt tootmisettvõtted) tööjõumaks on suur, väikese töötajate arvuga ettevõtted (põhiliselt vahendajad, kindlustusseltsid, pangad, autode maaletoojad, jne) maksavad aga väga vähe.
Selline muudatus ei muudaks üldist ettevõtete maksukoormust vaid...

3
8

Vahevalimised (1)

Valimised

Maire Parts peaaegu 4 aastat

Tuleb vastu võtta seadus: " Kui 6 kuu jooksul valitsuserakondade populaarsuse (statistikaameti rahvaküsitluse) kogusumma on väiksem valitsusväliste (parlamendis esindatud) erakondade populaarsusest, siis tuleb korraldada vahevalimised. See seadus paneks valitsuse rahvaga arvestama ka tavavalimiste järgsal perjoodil .

9
6

Kõik Rahvakogu.ee's tehtud ettepanekud rahvahääletusele!

13
15

Kuna me ei pea enam hääletamiseks füüsiliselt kohale minema, saab valimised teha jätkuvaks, ehk valimised käivad pidevalt.

Inimene, kes soovib riigikogusse saada esitab rahvale (kindlal veebilehel) oma eesmärgid ja plaani, kuidas ta kavatseb eesmärgid täita. Ettepanekus on kirjas ka ajakulu.
Projekti lõppedes esitab ta aruande. Kui ta saavutas oma...

3
10

Maailmavaadete määratlemine (1)

Erakonnad

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Tuleks määratleda millised maailmavaated peaksid Eesti parlamendis esindatud olema ja need täpselt kirjeldama mis üks või teine endast kujutab. Siis oleks selge keda või mida valida igasugu natuke siiapoole või sinnapoole erakondasi pole vaja.

0
10

Rahvas soovib, et ka erakonnad vastutaks oma tegude eest. Aga kuidas siiski erakondi vastutama panna?
Teen ettepaneku siduda erakonna vastutus (rahva lemmikud ja murelapsed) riigi eelarvest finantseerimisega!
Sellel oleks märkimisväärne mõju juhul kui erakondi rahastataks ainult riigi eelarvest.
Finantseerimise protsent panna sõltuvusse EMORI...

3
9

väljendeid - ... tulevealt kohustustest Euroopa Parlamendi direktiivide eest... ,
... tulevalt Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga vahelistest kokkulepetest... , ... Tulenevalt ESM-i vajadustest... , ... tulenevalt Euroopa erinevate komisjonide nõudest oma liikmesriikide suhtes... , jne jne jne !!! NÕUAME et antud aastast hakkaksid meie poliitikud...

9
10

Kui valimistest osavõtu protsent on 99-100, osutub valituks 101 liiget,
98-99% - 100 liiget
97-98% - 99 liiget
jne.

4
9

Ettepaneku autor: Rein Kalberg, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku, et keegi ei tohi oma elus töötada juhtivatel kohtadel kokku rohkem kui 8 aastat. Juhtivate kohtade all ma mõtlen kuulumist riigikokku, olemist minister, kuulumist parteide juhtkonda ja olemist omavalitsuste juhtkonnas. Vaat see oleks tõeline demokraatia ja paneks paljud...

22
10

Kehtestada lastetusmaks (3)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Kehtestada Eesti lastetutele kodanikele alates 30. aastast lastetusmaks, millest on vabastatud pered, kes on lapsendanud või kes on alustanud viljastusravi.
Laekunud summadest parandatakse alaealiste järelvalvet, luuakse võimalused huviharidusega tegeleda

10
9

... siis oma riiki juhtima. Ammu pole meie poliitilised ringkonnad suutnud ei poliitilist ega moraalset vastutust kanda ei oma riigi ega rahva ees tervikuna. Milleks siis poliitilisus kui nähe selline valitsemise juures üldse vajalik on? Riigikogul võiks olla puht seadusloome ja kontrollorgani roll. Aga valitsus las tegeleb tehnilise poolega...

7
15

Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 144 eurolt vähemalt 320 euroni kuus toob iga palgasaaja taskusse lisaks 37 eurot kuus. Kulutades kogu oma palga, mis on 320 euro puhul paratamatu, maksaks tarbija 20% käibemaksu määra puhul käibemaksu ca 53 eurot ja 21% määra puhul ca 56 eurot. Lisakulu maksu tõusust tingituna ca 3 eurot. See tähendab, et 34...

5
13

Eeldused:
-Riigikogul (RK) on istungitel kokku sama palju hääli kui oli valijaid.
-Partei nimekiri (järjestus) valimistel on vältimatu kuna poliitik peab ikkagi debattides nn. välja vedama. (muidugi võiks olla kahepolaarne hääletus)
-Paljud hääletavad parteid ning ületõstetud hääled oleksid nn. ‘Hallid hääled’. (HH) Need jagunevad võrdselt RK'u...

3
3

Kanditaat, kes pääseb riigikokku, peab peatama erakonda kuuluvuse (sarnaselt presidendiga).
Praeguses olukorras vannub saadik valet. Ta ei tööta riigi ja rahva hüvanguks. Ta täidab erakonna
juhatuse käske.Riigikogulane ei saa töötada oma mõistusega kui ta ei peata erakonda kuuluvust
ametiajaks. Nagu president o riigi ja rahva esindaja on seda ka...

5
14

Tänane maailma ebastabiilsus näitab eelkõige selliste juba oma eos kontrollimatute investeeringute ebamõttekust kui mitte lausa ohtlikust meie riigi rahakotist lähtudes. Tunnistada et liitumine Avatud Enrgiaturuga tehti ülepea kaela kiirustades ja kaheldavate analüüside põhjal. Paistab et antud asja eelduseks oli eelkõige majanduslik kasu...

20
17

Kuna erakondlikkus on muutnud paljuski Eesti riigi omavahel kähmlevate jõukude tandriks, siis tuleks sellest lahtisaamiseks kehtestada erakondadele 4 aastane, ehk kahe tähtajaline riigikogus osalemise keeld. Riigikokku võivad kandideerida erakondade liikmed, kuid nad on seal ühel pulgal üksikkandidaatidega ja ei oma mingit eelistust ega õigust...

5
17

Erakonnad kriminilaseerida. (2)

Erakonnad

Peep Kask peaaegu 4 aastat

Organiseeritud kuritegevuse raffineerituim vorm on poliitik. Kuni toimib klanni poliitika, pole lootusi oodata.
Naiivne on see kes usub lubadusi mida annavad inimesed kes ei vastuta mitte millegi eest.
Edu!

11
10

Tänane häda kohalikes omavalitsustes on selline et tihti pole võimalik opositsioonil isegi mitte mingit minimaalset võimalust välja oma ideedega püünele tulla kuna kõikvõimalikud ja võimatud kohad on nn.koalisatsiooni poolt igipõlistatud igaveseks ajaks igavesti ning väikses kogukonnas nii läbi hirmutamise kui ka otsese või kaudse äraostmise...

27
25

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Kõik kandidaadid olgu riigikogu valimistel ühises tähestikulises järjekorras.

11
4

Eesti riigis on integratsioonipoliitika, aga seni füüsiliselt peaaegu kõik tänavanimed on eestikeelsed ja seotud rahvus kultuuri mõjuga. Selleks et integratsiooni toetada pakkun

1. Tänavanimede sildid teha mitmes keeles
2. Luua mitmekultuursed tänavade nimed. nt. "Gonsiori / Lomonosovi tänav", "Rändla / Tšaikovski tänav", "Raua / Gogoli tänav"

...

0
14

Erakondade rahastamine. (1)

Rahastamine

Ivar Jung peaaegu 4 aastat

Erakondade rahastamine.
Riigipoolne rahastamine on maakonnakohane (linnakohane) sihtrahastamine erakonna kohaliku kontori ja selle tegevuskulude katmiseks. Riigitoetuse käitlemiseks luuakse eraldi pangakonto, millekski muuks kui tegevuskulude katmiseks raha sellelt kontolt kasutada ei tohi.
Maakonna või linna kontori riigipoolse rahastamise...

1
9

Alkoholi tarbimist ning alkoholisõltuvust vähendaks müügi piiramine hinnangulise joobeastme järgi ööklubides ja pubides, ka restoranides. Peaks rakenduma esimene nn ülevaatus juba uksel/sisenemisel turvatöötaja poolt ning baarileti ääres enne iga järgnevat ostu barmani poolne subjektiivne hinnang kliendile.
Tundub võibolla võimatu - kust need...

4
6

Valmistevahelisel perioodil peaksid rahvaesindajad ja üldsus huvituma valijate arvamustest nii valimislubaduste strateegia kui konkreetsete seadusemuudatuste osas. Praegu korraldavad vabariiklikud ajalehed küll mitmetuhande vastajaga e-lugejaküsitlusi, kuid seal ei osale kõik ühiskonnakihid. Keda küsitlevad aga Emor jt. küsitlusfirmad, ei tea,...

4
4

Kui riigikogu liikmeks on kodanik valitud mingi kindla partei liikmena, siis sellest parteist lahkumise ja/või uude parteisse jm. ühendusse astumise korral tuleb antud kodanik riigikogust välja arvata. Asendusliikmeks peab saama valimisel antud kodanikule hääli toonud partei liige.

21
17

Parlamendivälistel erakondadel on raske Riigikogu valimistel konkureerida, kuna puudub võrdne riigipoolne toetus. Suveperioodil oleks põhikuluks valimiskautsjon, kuna rahvakoosolekuid saaks korraldada vabas õhus, selleks ruume mitte rentides. Aktiivne puhkusteperiood pole takistuseks, sest on erinevad võimalused valimistel osalemiseks.

8
4

KOHUSTUSLIKUS KORRAS KAASA. Las loosi tahtel saab igaüks neist enesele mõne ühiskondliku sotsiaalabiasutuse , kas vanuritekodu , supikööGi , kodutute öömaja, lastekodu, puuetega laste kodusid, psühhiliste haigetega seotud hoolekandeasutusi, integreerimist vajavate venekeelsete Ida-Virumaa koolide esindusi, jne jne . Las tegelevad ühiskondlikus...

2
16

Kuna Eestis elab ligi 40 % õige- ja teisi usulisi, kes tähistavad nendel kuupäevadel Uut aastat, siis oleks demokraatlik arvestada nende elanike, ka koolilaste tavakspidamisi.

3
16

... kelle sugulased või pereliikmed juba töötavad kõrgetel riiklikel või riigi rahandusringkondades asuvatel ametikohtadel. Sellisesse situatsiooni on juba ette sissekirjutatud oht korruptsioonile ja võimalikule poliitilisele perekonnastumisele. Oht demokraatia põhiolemusele ja otsustajate kitsa ringi tekkimisele. Ja lugupeetavad Rahvakogu...

10
6

hooaja lõppemisel KOHUSTUSLIK VALEDETEKTORI TEST kus ta oma ISIKLIKE sõnade läbi iseloomustab vastuvõetud seadusi ning nendest arusaamist . Avalikult massmeedia kaudu ja toetusel. Kel viitsimist - küll see vaatab. Saaks sellise mõnusa realiti show. Muidu enamus neist siiamaani loeb maha seda mida parteide peasekretärid neile kabinetivaikuses...

12
18

Kompenseerimaks maksude vähenemist taastada ettevõtte tulumaks ja kaotada ära kõik maksuerisused ja tulumaksu tagastused s.h.kaotada tulumaksuvaba miinumum!
Selle tagajärjel muutub maksude arvestus ja kogumine oluliselt lihtsamaks ja märkimisväärselt odavamaks,deklareerima ei pea enam need kes saavad ainult palka,vähenevad oluliselt...

0
10

Mis eesmärgil seitse erinevate kõrghariduse valdkondade esindajat korraldasid sellise luureretke?
Millise riigi luure eesmärgil? Kas jälle USA?
Palu maksis nende vabaksostmine?

6
4

Välisministri otsevalimised. (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Enne presidendi otsevalimist tuleks kehtestada välisministri otsevalimine. Välisministri aparaat on suurem kui presidendil, ta kujundab välispoliitikat, erinevalt presidendist, kes peab valitsuse välispoliitikat ellu viima. Otsevalimise edu korral arutada teiste ametikohtade otsevalimist.
...

2
7

Riigikogus peab saadik esindama riiki ja riigi ühishuvisid ning rääkida oma piirkondade valijate esindamisest on kohatu. Seepärast tuleb riigikogu valimised läbi viia erakondade üldriiklike nimekirjade alusel konkreetseid piirkondi välistavalt.
Siiski peab erakondade valimisnimekirjade koostamise strateegia olema valijale enne valimisi teada.
PS...

3
6

Teha kohustuslikuks 3-5% eraldised kõikide juriidiliste isikute investeeringutelt, et ehitada, välja arendada ja hoida korras sotsiaalhoolekande objekte maapiirkondade tõmbekeskustes.
Põhjendus: kõik investeeringud vajavad infrastruktuuri ja sotsiaalsfääri teenuseid. Kusjuures sotsiaalsfääri arendamine on jäänud vaid omavalitsuse ja riigi õlule.

5
8

Kuna me pole praeguste valimiste puhul rahul nende manipuleeritavusega, poliitbroilerite esiletõusuga, üldse korruptsiooniga ja tahaksime näha poliitikas uusi nägusid ning kuulda rohkem rahva arvamust, siis võiks muuta Riigikogu täielikult loositavaks. See tagaks proportsionaalse esindatuse ning selline valimisloterii ei eeldaks isegi...

3
14

Selle tõestus on siinsamas RAHVAKOGU.EE-s ja seda saab iga siin osaleja ise kontrollida. Mul on trobikond ettepanekut, millest kõige tulisemad ja mõistlikumad, ehk võimuritele kõige probleeme tekitavamad on manipuleeritud. Iga siin oma toetuse andnud inimene saab toetuse ka tagasi võtta ja isegi ringi mõelda, ehk vastuhääle anda. Kuid huvitaval...

4
6

Maailmas läbiproovitud tarbimismaks oleks Eesti eelarvele suureks kosutuseks, kuna lisaks oluliselt maksuraha riigikassasse ja üksikisiku tulumaksu kaotamine võimaldaks inimestel jätta enam raha enda rahakotti alles, võimaldaks kodanikul saada jõukaks, olemata enam riigi poolt kooritav. Austraalia Victoria osariigi maksureformi grupp tegi selles...

10
17

Kõigis demokraatlikes riikides võõrdub rahvas üha enam oma poolt valitud valitsustest. Üks peamisi põhjuseid selles on, et valijate otsus valimistel on enamasti juhuslik või mõnede puhul traditsiooniline.
Juhusliku valija mõjutamiseks kasutavad kõik parteid primitiivseid loosungeid ja osavaid reklaamikampaaniaid, kus pole kohta tegelikel...

0
6

Ettepaneku autor Valentin Stepnevski, saabus e-posti teel:
Täielik haridusreform, s.t. gümnaasiumiharidus puhtal kujul muuta kutsekeskhariduseks. Kusjuures paralleelselt jääks ka lihtsalt kutseharidus. Ja johtuvalt eeltoodust ülikooli saaks kandideerida ainult kutsekeskhariduse tunnistuse olemasolul.

4
6

ja mitte grammigi/päevagi rohkem. Kui Rahvakogu ei suuda koos poliitikutega lahendusi siis kevadel seadusteks defineerida-voolida siis jääb Eesti poliitilistel ringkondadel 2 valikut - kas REF-i ÜHEPARTEILINE ( IRL ei ole partei vaid kaasajooksjate fraktsioon ) JUHITUD DEMOKRAATIA mis tugineb puhtalt julgolekujõududele või PÜHIB rahvas selle...

5
7

Kriisi- ja sõja ajal on igal ministeeriumil ja tema allasutusel kui ka kohalikul omavalitsusel oma roll riigi valitsemisel. Kaitseväeteenistus annab teadmised kuidas Kaitsevägi toimib kriisi- ja sõjaajal, see on oluline teadmine riigiametnikele.

6
7

Idee on identne Ignar Fjuki poolt esitatuga.

4
3

Kui iga täisealine valija saaks valida 1 kuni näiteks 6 erinevat kandidaati, võiks riigikogu koosseis tulla teistsugune ja võib-olla vähendaks vajadust "peibutuspartide" järele. Kindlasti on paljudel kui mitte enamikul mitu pooldatavat kandidaati. Samale kandidaadile ühe valija poolt antud üks või mitu häält loetaks sealjuures üheks hääleks.

5
8

Порядка 15% постоянных жителей Эстонии (неграждане и граждане иностранных государств) не имеют своих представителей в парламенте Эстонии. Это приводит к их отчуждению от эстонского государства. Притом, что большинство из них имеют тесные психологические и экономические связи с Эстонией, прожили в ней большую часть своей жизни, а некоторые живут...

3
12

Selleks, et poliitikat teha inimestele huvitavamaks ning poliitikutel oleks stiimul (nende töökohtade arv sõltub sellest) seda huvitavaks teha, tuleks siduda valimisaktiivsus Riigikogu kohtade arvuga.

Riigikogu kohtade arv oleks valimisaktiivsuse protsent (vajadusel pluss üks koht, et vältida hääletamistel patiseisu). Näiteks, kui osaleb...

0
12

ID-kaardi ja selle infrastruktuuri olemasolu annab Eestile unikaalse eelise. Valimised tuleb lõpetada (esindusdemokraatia on e-ajastul jõudnud oma sügavamasse kriisi) ning asendada otsedemokraatiaga, mille tehniliseks sooritamiseks vajalik infrastruktuur on Eestil ainukese riigina praktiliselt olemas. Valimised asenduvad sagedaste...

20
23

Ning presidenti valigu rahvas ja presidendil olgu rahva tahet ja demokraatiat kaitsev vetoõigus valitsuse lollide seaduste takistamiseks ( näiteks ESM, ACTA jne. ), ning neil peab olema õigus algatada rahvahääletusi nagu Islandi presidendil, kes seeläbi välispangad kuupeale saatis ja rahva võlad kustutas. Need nimed tulid kohe meelde, sest nemad...

4
10

Kehtestada juksusasjadele: luksusautod,mootorrattad, jahid-paadid ja kinnisvarale; mitu korterit, luksusmõisad jne . ning dividendide maks.
Need rikkused pole nii kui nii ausalt teenitud! Kes on pangad,ettevõtted,fondid, AS pankrotti ajanud ja hiljem naudivad elu.

16
6

Lubada osadel sisserändajatel kuni väljasaatmiseni või elamisloa andmiseni Eestis varjupaigas viibimise perioodil käia tööl. Inimesel aidataks sel moel integreeruda, temast saaks parema ülevaate ühiskonnale vajalikuse kohalt ja ta ei peaks igavledes põgenemisplaane välja mõtlema. Näiteks majutusasutustel, kes osaliselt ka praegu täidavad...

0
8

Ettepaneku autor Illar Alla, saabus e-posti teel:
1938.a. PS sätestas isikuvalimised. 67. Riigivolikogul on kaheksakümmend liiget, kes valitakse üldisel, ühetaolisel, otsesel ja salajasel hääletamisel ning isiku valimise teel enamusvalimise põhimõttel.
Meie 1992.a. PS ei sätesta isikuvalimisi ega sätesta ka Parteilisi valimisi.
60…. Riigikogu...

7
2

На последних выборах было популярно напр. призывать не голосовать за Сависаара.
А также показывали график распределения голосов, и призывали голосовать за себя, чтобы не выиграли конкуренты. Я считаю, что такая реклама для Европы не этична. Пока есть такая рекламы, мы лишь географически относимся к Европе.

11
10

Ettepanekud:
1. Lõpetada Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus olevad piiriläbirääkimised Vene Föderatsiooniga. Nende läbirääkimistega me rikume mitte üksnes oma põhiseadust, vaid tunnistame okupeeritud Eesti idapiiri muutmist 1944. aastal. See piirimuudatus on stalinistlik kuritegu. Okupeeriva riigi tehtud piirimuudatused on õigustühised,...

4
9

Ettepaneku autor Reedik Piibe, saabus e-posti teel:
Et välistada edasist ebakompetentsete inimeste sattumist rahvaesindusse pelgalt sooviga tõusta maksumaksjate kulul jõukale järjele; et seada taas ausse nüüdseks devalveerunud Riigikogu saadiku staatus,
tuleb muuta oma valijate esindamine parlamendis tegevuseks vabatahtlikkuse alusel – ilma...

4
9

et tagastada rahvale eelmiste valitsejate poolt riisutud varandus, nagu: VEB fond, kadunud 10 miljonit jne. Keegi pole selliseid rikkusi ausal teel teeninud!
Vajadusel isegi arvestada revolutsiooniga!
See pole normaalne, kui 20 aasta jooksul on rikaste ja vaeste vaheline kuristik kasvanud 70 kordseks

8
3

Taastada surmanuhtlus (3)

Varia

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Taastada surmanuhtlus tapmiste-mõrvad puhul, riigivara riisumise eest suurtes kogustes, kui riisuja pole võimeline riisutud vara tagastama(tagasi maksma).Nt. Viioli, 10 miljoni riisujad, pankade sihilikud pankrotti ajajad, ka Estonian Airi Nõukogu ja juhtkond.
Milleks neid veel maksumaksja kulul ülal pidada?

18
11

Poliitiline volitamine, Riigikogu moodustumine poliitilise volitamise kaudu ja Riigikogu koosseisulise liikme kui töölepingulise töötaja tasustamise kujunemine poliitilise volitamise protsessis on täielikult esitatud minu 29.01.2013. ettepanekutes "Kaasatuse" rubriigis.
Poliitiline volitamine toimub alljärgnevast lähtudes ja alljärgnevalt:

Eesti...

1
6

Закон о языке указывает, что эстонский язык следует знать на уровне "необходимом для предоставления услуг или для выполнения рабочих задач" (Статья 23)
(I) https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013

Уровень владения языком, согласно той же статье Закона о языке, устанавливает отдельным подзаконным актом - постановлением Правительства Эстонской...

0
6

Ettepaneku autor Toomas Einborn, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku kehtestada Eestis üks uus, ainult laste olukorra parandamiseks suunatud maks, mida võiks nimetada tulevikumaksuks. Selle maksu määr võiks olla küllalt väike – näiteks 1% protsent sissetulekutest ja seda maksaksid eranditult kõik mingisugustki tulu saavad füüsilised ja...

0
6

... tundlike parameetrite suhtes nagu suhtumine OMASOOLISTESSE ABIELUDESSE ning millistele alustele tuginevad tema arvates tegelikud PEREVÄÄRTUSED , MILLIST USULIIKUMIST ESINDAB , suunatud MIGRATSIOONIST väljaspoolt sissepoole, KES või MIS on TEMA ARVATES POTENSIAALSED SISE- JA VÄLISVAENLASTEGA SEOTUD OHUD , jne . Neid kriteeriume on teisigi...

12
17

Kõik võim kuulub Jumalale-Krisnale!!! On aeg tulla teokraatiasse.Prantsusmaal on tekkinud sotsi-
aalne revolutsioon ja pursuid hakkasid põgenema oma riigist ära.Suured kottid mõtlesid,et ohtu
ähvardus tuleb Idamaalt,aga see tuli Läänemaalt.Mõistusele ei tasu loota,kuna ta ei ole täiuslik.
Putini peale ei tasu loota ka,ta Teile ei saa aidata,sest...

0
4

Majanduse edendamiseks maapiirkondades ning töötuse oluliseks vähendamiseks kogu riigis luua Eestis põllumajandusliku tootmise riigiettevõte.

Riik peaks aitama korraldada majandust olulistes või strateegilistes valdkondades. Põllumajandus ja toiduga varustatus on strateegiline valdkond ning riigi julgeoleku komponent.

Loogika seisneb selles, et...

12
8

valimistevahelisel ajal võib inimeste eelistus muutuda erakondade osas, seega võiks muutuda rahastamine. Tuludeklaratsiooni enamus inimesi on kohustatud täitma, sinna saab lisada erakondliku eelistatuse küsimuse mida märkimata edasi minna ei saa. Juurde märkus, kui suure mõju rahastamisele see annab, näiteks 5, muidugi mitte inimese enda raha....

3
5

Üksik- ja kodanikeühenduste kandidaatidele erakondadega võrdsete võimaluste loomiseks luua põlismaakondade piiridega ühtivates valimisringkondades (kuus maakondlikku ringkonda + Tallinn), lisaks sealt pärinevate erakondlike kandidaatide nimekirjadele, üksikkandidaatide koondnimekiri. Väiksemate kodanikuühenduste ja üksikkandidaatide nimekirja...

2
6

Tänane häma, et seda/teist/kolmat rahvagruppi (veel vähem ideed) ei päde ühegi, vähemalt parlamendierakonna kohta.
Kui esindatakse ükskõik misssugust grupeeringut, iseennast (st kitsas ladvik), ämma, väliskapitali mingeid vorme, siis olgu see valijail ka üheselt teada!

4
2

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Kogu valimistel kõige enam hääli saanud kandidaadist saab peaminister. Sama arvu hääli saanud kandidaatide vahel võib olla vajalik korraldada kordusvalimised nende ringkondade liikmete poolt. Selliselt valituks osutunud peaminister moodustab valitud esindajatest valitsuse. Tema valiku kinnitab...

3
7

Uus erakonnaseadus võiks ette näha Rahandusministeeriumi, Õiguskantsleri ja Riigikantselei esindajate poolt ühiselt hallatava RVF (riikliku valimsfondi) loomise, millest MTÜ-del on e-taotluse esitades ja teatud kontrollitavatele kriteeriumitele vastates (liikmete arv, liikmemaksu suurus jms) valimiseelsel perioodil võimalus taotleda...

1
3

Üheks peamiseks küsitavuseks praeguse valimissüsteemi juures on kodanike häälte kadu. See võib olla valimiskünnisest tingitud tegelik kadu (inimesel puudub esindaja Riigikogus) või siis piirkondlikust või üleriigilisest kompensatsioonist tulenev kaudne kadu (inimese esindaja Riigikogus pole see, kelle ta sinna ise valinud on). Oluliselt puudutab...

1
5

В некоторых развитых западных странах (например, в Финляндии) постоянные жители муниципалитетов имеют право не только избирать своих представителей в собрания местных самоуправлений, но и избираться в них. Это увеличивает их гражданскую активность и способствует интеграции. Государство быстрее становится своим. Было бы хорошо внедрить этот...

3
8

Teen ettepaneku võimaldada Riigikokku pääsemine sellele poliitilisele jõule, kes jääb esimesena valimiskünnise alla ehk teisisõnu kogub väljajääjatest kõige rohkem hääli. See sunniks pingutama väikeparteisid enam poliitilise esindatuse nimel ning pööraks neile ühiskonna tähelepanu.

0
6

E-valimiste edasiarendamine (1)

Valimised

Kuldar Taveter peaaegu 4 aastat

Eesti oli esimene riik, mis võttis kasutusele e-valimised - algul kohalikel valmistel ja hiljem riigi parlamendi valimistel. Peale järjekoŕdseid e-valimisi kiidavad nn. arvamusliidrid seda, kui palju rohkem valijaid osales e-hääletusel, võrreldes eelnenud valimistega. Seega on pearõhk kvantiteedil aga tuleks mõelda ka sellele, kuidas...

3
4

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Ääremaadelt lahkumine vähendab nendega arvestamist volikogudes. Seni on mandaatide arv olnud Eestis võrdeline valijate arvuga. KOV
valimisel tuleks seda muuta ja volikogu kohad jagada ringkondade vahel arvestades ühtmoodi valijate arvu ja territooriumi suurust. Näiteks 2
ringkonna puhul, kus...

0
4

reaalajas nende rahvaesindajatest "Kesikute" (sorry - see oli vist hoopis teise looduskaamera pärusmaa) tegemisi jälgida. "Kotkasteks" on neid suht raske pidada ;D !!! Kohe mitte ei jõua ära kuulata ning imestada meie rahvasaadikutest esindajate eneseülistamisi ja pidevat HALA nende isiklike kangelaslike "eneseületajate" raskest ja tänuväärsest...

23
27

"It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried". Sir Winston Churchill Briti poliitik (1874 - 1965)
Selles kuulsas tsitaadis esineb "except" sidesõnana. Ettepaneku kohaselt tõstaksime siis esindusdemokraatia, mille puudusi ju Churchill möönab, sinna tsitaadi tagumisse osasse "all the...

0
2

v.t allolevat Paket (3)

Kaasatus

Ülo Ennuste peaaegu 4 aastat

Pake makroökonoomiliselt optimaalseid (suure tõenäosusega rahvusliku heaolu jätkusuutlikkuse mõttes arvestades nt ka nt määramatuseid ning poliitilisi kitsendusi ning on mitte-subjektiivsed ja -politikaansed) ettepanekuid Rahvakogule – SEADUSLOOMES OSALEMISE JA KAASAMISE RUBRIIGIS

A)

„Jõustada riigipiirest väljuvate investeeringute/laenude/raha...

1
2

Korraldada 2 aastat peale RK korraliste valimiste toimumist vahevalimised 50%+1 saadikukohale RK koosseisust, vähem hääli saanud saadikute mandaadi tugevdamiseks või nende asendamiseks. RK-s esindatud poliitilised ühendused esitavad vahevalimistele uued kandidaatide nimekirjad.
Vahevalimistel ei saa kanda kandidaatide nimekirja Riigikogu...

2
4

Eesti maakondadel jääb jõudu väheks, et riigi arengus kaasa rääkida. Samuti on kultuurilised regioonid ja teeninduskeskused välja kujunenud maakonna-üleselt. 15 maakonda on Eesti suuruse riigi jaoks muidugi ka ilmselge võimekuse ning raha raiskamine. Kui vanker veereb ei ole tingimata tarvis jalgratast leiutada. Eestlaste meelde on sisse raiutud...

16
22

Kuna rahvaarv pidevalt väheneb. Tootvaid töölisi on veelgi vähem. Maksud laekuvad juba välismaalt. Milleks naiste,vanurite,vaeste, nälgivate laste arvelt pidada üleval valitseva partei-sõdureid muidusööjaid, maksude jagajaid.
Kehtestada kindlad riigipoolsed toetused lastele vanuritele ja vaestele. Vahendajaid pole tarvis.

22
16

... ja tema kohast tuleviku Eestile? Sest kohati on tunne, et antud piirkonnas toimub Eesti huvisfäärist järk-järguline kaugenemine ning kohalikule elanikkonnale on jäänud riigi kohaleolek ja õiguslik staatus arusaamatult kaugeks kui mitte lausa uduseks. Samas pole suudetud tagada ka õigusliku keskkonna toimimist kohalike omavalitsuste töös....

3
4

4 päevane töönädal (0)

Varia

Heli Koit peaaegu 4 aastat

Inimeste stressi, depressiooni, psüühikahäiretesse haigestumine pidevalt kasvab. Põhjuseks on ülekoormus. Naistel on veel eriti raske, lisaks tööle majapidamine, söögitegemine, lapsed. Inimressurssi ei väärtustata piisavalt. Mida aeg edasi, seda kiiremini põlevad inimesed läbi. Aega enda jaoks ja on vähem haigusi, pinget ühiskonnas, inimesed on...

2
4

Eestis on täna probleem kohati on mõned teemad väga keerulised mida peaks parlamendis käsitlema ja vajaks n.ö. kiireid otsuseid ning teiselt poolt kapseldub parlament mõningate väga põhimõtteliste otsuste puhul ning otsustel puudub laiem ühiskondlik kandepind.

Kui meie parlament oleks 2 kojaline:
41 liikmeline "professionaalide"koda - palgalised...

8
28

Liiklusohutus (1)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Elis Rebbas, saabus e-posti teel:
Tuli ka mul ükskord ühes arutelus idee seoses Eesti teede ja liiklusega. Meil juhtub ikka väga palju liiklusõnnetusi ning vaatamata kiiruskaamerate paigaldamisele, leiavad inimesed ikka viise kuidas kaamerat petta või üleüldse eirata ning 120nega 100 km tunnis lubaval maanteel sõita. Neid ohtlike...

7
3

Erakonna loomise maks (2)

Erakonnad

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Uue erakonna loomisel ei tohiks piiranguks olla liikmete arv. Küll aga tuleks uue erakonna registreerimisel maksta riigile teatav, küllaltki kõrge summa, mis juba iseendast aitaks reguleerida pisierakondade teket.

2
8

Erakondi tohivad piiramatult rahastada kõik, kes soovivad. Avalik sektor toetab üksnes Riigikogu väliseid erakondi: need esitavad oma valimiskulude aruande ning sellest osa (või täielikult) hüvitatakse. Summad jäävad analüütikutele analüüsida.
Vene või muu riigi rahasid ei tasu karta. Riigivastane tegevus on või peaks saama kriminaliseeritud.

0
1

Kahtestada Inimõigused töötajate koondamisel.
Maksta võrdset hüvitist koondatud tootvale töötajale ja töölepingu lõppemise puhul riigitöötajale, ametnikule, riigikogu liikmele. Praegult on võimalik koondatud töötajal saada ainult kuni kolme kuu hüvitis, aga amatnikud, riigitöötajad, riigikogulased, isegi pankrotis riigifirmade juhid saavad...

20
11

202 liikmeline Riigikogu on otsustamisel märksa laiapõhjalisem ja esindab suuremat valijate hulka.Samas kuna enamiku tähtsamate küsimuste otsustamisel kiidetakse heaks Euroopa Parlamendi otsused on töömaht ja vastustus tunduvalt vähenenud seega ei ole põhjust kogu aasta koos istuda. Samuti kurdavad tänased riigikogulased, et valitsus annab vähe...

0
6

Inimese rahuloluks ja õnnelikuks eluks on tarvilik oma kodu kust oleks lihtne liikuda meelepärasele tööle. Käesoleval ajal kulub tohutul hulgal inimtööjõudu oma autoga liiklemiseks, kulub palju aega ja energiat auto juhtimiseks. Väga palju tuleb autos ära põletada kütust.
Tasuta liiklus Tallinnas ei ole odav Eestile (keeruline, kallis...

15
9

Ettepaneku autor Kalju Jalakas, saabus e-posti teel:
Erakondade rahaline toetamine eraisikute ja äriühingute poolt tuleb keelustada. Meie erakonnad saavad piisavalt raha riigikassast, et oma organisatsiooni üleval pidada, lisanduvad ka liikmemaksud. Erakonnad peavad hakkama samuti kokku hoidma. Hetkel on erakondadele tehtud annetuste näol ilmselt...

9
11

Erakondade varjatud rahastamise vajadus väheneks oluliselt, kui erakondi rahastatakse vaid riigieelarvest. Kui suudetakse valimisreklaami keelustamise, väiksemate parteikontorite jms kaudu vähendada erakondade rahavajadust, siis võiks see olla see ka valijatele aktsepteeritav lahendus. See ei tähendaks, et meie tänased ja tulevased tublid...

0
1
31
27

Vaja on Põhiseaduse ja valimisseaduste muudatusi. Praegune süsteem toodab korruptsiooni. Valimiste edu sõltub suurel määral erakonn rahastamisest. Põhirahastajateks on rikkad ettevõtjad. Nemad aga nii sama rahaga ei laiuta vaid nõuavad erakonnalt võimu saavutamisel vastutasu. Valimiskampaaniate rahastamine peab olema riigi kanda ning kõikidel...

6
2

Töötuse vähendamiseks oleks soodne aeg ehitada riigile esmavajalikud objektid:
a) uus sild üle Narva jõe
b) Tallinn-Narva maantee 4-realiseks
c) sild või tunnel Saaremaale, räägime ühendusest Soomega, aga Saaremaaga ühendust korda ei tee, sest kasulikum on nuumata oma partei toetajaid laevaühendustega.

4
3

Presidendi vajalikkus. (0)

Varia

Ülo Rosimannus peaaegu 4 aastat

Eesti on selleks liiga vaene riik,et ülal pidada presidente (ametisolevat,erruläinuid),nende abikaasasid,rantsiosid,julgestust,elamist,auvalvet,paleed,transporti jne.Seepärast on vaja ära kaotada see mitte tegelikku võimu omav ametikoht.Presideni ülesanded jagada peaministri ja Riigikogu esimehe vahel.Seda vähemalt selle ajani,kui jõuame...

8
8

Seni, kuni on lubatud erakonnad, käib riigi juhtimine rühmituste kaudu. Tavaliselt on üks kuni kolm rühmitust juhtivas osas ja mõned vastaspoolel. Väiksemaid ühinguid nii ei juhita, vaid on ikka kas üks juht või üks rühmitus (juhatus). Kes on vastu, tollel pole üldse mõtet sellesse ühingusse kuuluda. Praegu saab hääle anda küll inimesele, aga...

10
13

Poolt või Vastu (2)

Kaasatus

Valdo Kivi peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku teha käesolev portaal ümber nii, et kui keegi hääletab poolt või vastu - läheb kirja AINULT koos põhjendusega.
SIIS on sellel mingisugune MÕTE, KASUTEGUR või tagasiside olemas.
praegu tuleb keegi, vajutab - vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu - ja see...

3
11

Erakondate raha jagamisel võiks iga volikgu koht tagada mingi summa,See tõstaks huvi kohalike omavalitsuste vastu

1
4

Rahvakogu tarkvarale tuginevalt võiks jätkata eelnenule sarnaste rahvaaruteludega. Esmase ettepanekuna võiks teemaks olla streikimine.
Kui kõigis Eesti hädades on vingujate arvamusi lugedes süüdi edukat arengut soosivat majanduspoliitikat ajav Reform, siis kerkib paratamatu küsimusena üles ka alternatiivsete tegevuste eduvõimekus. Võttes näitena...

0
5

KÕIKIDELT OSALEJATEL ISIKLIKULT. Põhjendusega, miks üks või teine teema-arvamusettepanek, tema või tema poolt esindatava liikumise arvamusel, võiks Eesti üldsust tervikuna huvitada või mittehuvitada. Kui juba mindi selle ümarlaua taha maha istuma, siis tuleb sellega kõigil osapooltel leppida ning selle tõdemusega oma kohus Eesti Rahva ees...

7
3

Ettepanekute autor TALO, saabus e-posti teel:
1.Eesti Vabariigi Presidendi otsevalimiste rakendamine.
2.Erakondade asutamiskvoodi alandamine nt 750 liikmele.
3.Riigipoolne, kindlate põhimõtetega fikseeritud rahastamine laiendada kõigile valimistel osalenud erakondadele.
4.Riigipoolne rahastamine siduda erakonna kõigi liikmete liikmemaksude...

2
5

Kohalike omavalitsuse juhtideks peaksid saama aatelised, isamaalised inimesed. Praegune valimissüsteem soodustab rahva poolt mittearmastatud inimestel võimul jätkamist. Võimulolijad on kindlad, et järgmistel nende valimisliit võidab (näiteks Kambjas on see olnud 20 aastat). Kui valitsus suudaks võtta vastu, enne kohalikke valimisi, väikese...

6
5

Parteide rahastamise üldskeem (1)

Rahastamine

Jaanus Järs peaaegu 4 aastat

Üldiselt olen ma parteidele põhineva valitsemissüsteemi toetaja. Mingis mahus olen parteide riikliku rahastamise poolt. Sellisel rahastamisel võiks olla 3 komponenti:
1) Partei pearaha - toetus selle eest, et erakond on nõuetekohaselt registreeritud ja tegutseb.
2) Partei liikme pearaha - toetus aktiivsete erakonnaliikmete arvu pealt (aktiivsuse...

2
10

Sundpolitiseerimise vähendamise võimalused (0)

Sundpolitiseerimine

Rein Ets peaaegu 4 aastat

Sundpolitiseerimine on tegelikkuses poliitika kaudu endale „sooja koha“ saamine. Sellise tendentsi vastu aitaks võidelda, kui riiklikult lähtuda vanast põhimõttest: „Vallavanema amet on Auamet“. Seega on palk kõrvalise tähtsusega.
Oluliselt tuleks vähendada nn Tippjuhtide palganumbreid (erandjuhud ongi erand juhud). See soodustaks...

10
2

Koos toitlustamise, riietuse, tervishoiuga..
Kaitsekulutused 2% ja KAPO'lt 2,8 % vabanevad summad suunata kutseõppesse, laste toetamiseks.
Tasuta hambaraviks ja tervishoiule.

14
12

Idee ei kuulu mulle, ma lihtsalt refereerin selle - vt liquidfeedback.org
Parteisüsteem ei ole Eestile ei otstarbekas, jõukohane ega ühtesobiv soome-ugri väärtustega. Põhjused - a) väike rahvaarv, mille puhul turumajandust ei teki ja poliitikute pink jääbki igavesti lühikeseks, b) olulised edusammud e-tehnoloogia vallas. Ettepanek on teha...

41
39

Olgu parteivalimised (0)

Valimised

Lembit Kook peaaegu 4 aastat

Valik riigikokku toimugu erakondade vahel. See thendab muidugi nende taktikate vahel, millega mingi erakond loodab elu Eestis paremaks muuta. Ma loodan, et iga erakond seda püüab. Selles tegevuses ei ole mitte midagi isiklikku. Tähtis on taktika. Inimene kes hakkab seda teostama ei ole üldse tähtis. Tähtis on ainult see, et ta toetaks seda ja...

0
1

eelkõige arutlusele LAUSA TERVE pakett küsimustega mida tänast ühiskonda ärevaks teeb. Näiteks sõdurpoiste välislähetused, poliitilise näivuse ja vastutuse küsimustega , astmelise tulumaksu küsimus (Olavi eelnev ettepanek), samasooliste suhetega seotud küsimused , erakondade rahastamisega seotud küsimused , ja miks mitte eelkõige PÕHISEADUSE...

9
4

Hinnaguliselt 10-20% hääli ostetakse eestis kokku, eriti mugav on seda teha e-valimistel, kus 100 krooni või pudeli haljase eest sai korraga hääletada kümnete inimeste eest. Ühed mu mitte-eestalstest tuttvad teenivad tuhandeid eurosid selle pealt igal valmisel, et vahendavad hääli. See tuleks lõpetada.
Samuti tuleks muul viisil häälte ostmise...

41
45

... uurida ja võtta vastu seisukohti sõltmatult kõiki Eesti üldsust ja ühiskonda tervikuna mõjutanuid protsesse nagu poliitikute korruptsiooni juhtumeid - ka neid mille uurimistähtaeg on ületatud , kõiki neid juhtumeid mis üldsusele paistab kui õigus- ja õiglustunnet riivavad tegevused , kus on aimata rahva raha ebakompententset kasutamist ,...

4
3

Iga partei esitab valimistele 13-15 kanditaati (valitsuse liikmete arv) ja esitavad oma poliitilise nägemuse. Valimistel valib rahvas poliitilist maailmavaadet. Valimisnimekirjad igal erakonnal ongi kuni 15 liiget, ära märgituna kes Valitsusse lähevad, s.o. ministrikandidaadid.
Võitja erakond moodustab valitsuse (kui võitja erakond nõus ei ole,...

1
9

Riigikogu liikmele oma kontor (1)

Rahastamine

Ülo Laanoja peaaegu 4 aastat

Eesmärgiga tagada RK liikme suurem sõltumatus ja parem informeeritus ning samaaegselt võimaldada mõistlikud tingimused väikesematele fraktsioonidele ja fraktsioonivälistele RK liikmetele muuta RK kantselei töökorraldust selliselt, et igal saadikul oleks omaette kontor. Jätan siinkohal lahtiseks, mis tasemel kulutusi see kontor võiks omada, kuid...

2
3

Rahvakogu.ee's aktiivse osalemise eest saab iga inimene oma kontole punkte ehk Ideede Skoore. Ettepanek järgmine: Et need punktid pärast raisku ei läheks, võiks Koostöö Kogu need punktid konverteerida Selveri või Rimi punktideks. See oleks nö preemia inimestele, et nad viitsisid oma elu ja riigi üle mõtiskleda. Et nad tegid seda, mis on niigi...

1
7

Valitavad arhitektid (1)

Kaasatus

Annes Arro peaaegu 4 aastat

Riiklikult tähtsate arhitektuuri küsimuste lahendamiseks moodustada sõltumatutest arhitektidest kaasatav nõukoda.Nõukoda võiks olla viie liikmeline ja koosneda pädevatest spetsialistidest ,
keda saavad kaasata erinevad riiklikud ametid,vastava valdkonna probleemide lahendamisel.
Selline nõukoda võiks asendada riigiarhitekti institutsiooni.
...

0
1

Rahvuskogu.ee-le (0)

Rahastamine

Margus Kurg peaaegu 4 aastat

Rohkelt ettepanekuid kõigis viies kategoorias võite leida novembris 2012. avatud domeenis pragmaatiline.ee/wordpress.
Selles on ära toodud Sotsiaalpragmaatilise Partei asutamistoimkonna seisukohad Eesti regressühiskonnas toimunu/mittetoimunu kohta ja ära näidatud nii mõnedki radikaalsed väljapääsuteed. Viimasena kuulutasime välja...

2
3

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Ajakirjanduses on palju kurtmist Estonian Airi halva seisukorra üle. Ka tervishoju süsteemis on kestvad vaidlused. Segased on ka õpetajate palgaga. Vesteldes inimestega tänaval, kurdavad paljud olukorra halvenemise üle. Toetudes eeltoodule: Teen ettepaneku korraldada sügisel koos KOV...

4
4

Riigikogusse (ka muudele valitatavatele kogudessse) kandideerijatele tuleks seada eeltingimuseks läbida eksam riigikogutööks vajalike teadmiste (näiteks sotsioloogia, majandus, juriidika, rahandus, politoloogia jms.) põhialuste omandamise kontrolliks. Eksami sooritamine annaks õiguse kandideerida.
Analoogselt paljudele litsentseeritavatele...

13
6

Praegu on Eesti ühiskonnas sarnaselt terve Euroopaga tekkinud probleem, et seoses elanikkonna vananemisega ja keskmise eluea kasvuga oleks vaja tõsta pensioniea piiri, sest ühiskond ei ole võimeline enam sellisele hulgale eakatele pensioni maksma. Samas pensioniea tõstmine tekitab uue probleemi - kõrges eas inimene pole suuteline noortega samas...

1
7

Korralike teedega saaks ennast eurooplasena tunda. Senine teedeehitus tempo ei ole kooskõlas
inimese elueaga. Tahaks nagu kah.......

1
1

panna alus lõpuks tugevate noorteorganisatsioonide arendamisele "Noorkotkaste" , "Skautide" ja "Gaidide" liikumise näol . Las see olla aseaineks poliitiliste parteide noortekogudele kust tulevad ühiskonda ainult ajupestud põhimõteteta täiskuulekad ning külmalt omakasu kalkuleerivad poliitbroilerid . Mitte mingit raha poliitilistele...

13
9

Ettepanek:Väljatöötada kompleksne käepärase kasutamisega mõjus kord valitukssoovijate valimiseks,nende korralekutsumiseks,väljavahetamiseks ja tunnustamiseks.Kuna tänased seadused seda eesmärki pole täitnud,tähendaks see põhiseaduse kardinaalset värskendamist-ümberkirjutamist.See lubaks järgmisel rahvast esindaval RK-l viia Eesti kiiresti...

1
1

Poliitiline volitamine ja Riigikogu moodustumine poliitilise volitamisega läbi poliitilise kvoodi täitumise on täielikult estatud minu ettepanekutes 29.01.2013.a. Siin on esimese osa kordus.

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja...

1
3

Kui selles tekib eri huvigruppe, siis võivad nad ju oma eesmärgi nimel koonduda, nagu on olemas erinevad ametiühingud. Nii kaotataks ühiskondlik lõhestumine, sest koondutakse konkreetse eesmärgi nimel kuni selle lahenduseni. Nii ei kammitse erakonna kuuluvus inimestel liitumist samal ajal mõne teise huvigrupiga, ühinguga mille eesmärgid võivad...

0
3

Las siis erinevad poliitilised liikumised töötavad ka selle nimel, et nende toetajate ridades oleks rohkem apoliitilisi majandusinimestest patrioote, kellest siis vajaduse korral koostada Vabariigi Valitsus. Miks peavad valitsuses üldse aset leidma poliitilised nääklemised? Las tegelevad Eesti elu-olu praktilise parendamisega. Las need...

16
10

Ettepaneku autor Vello Bauer, saabus posti teel:
Teen ettepaneku muuta maamaksuseadust elamumaa maksustamise osas. Hakata nõudma kõrgendatud maksu alates elamule ehitusloa väljaandmisest. Kuni selle ajani maksustada seda maad nagu varem:metsa-,põllu-, muu maana.
PS Elamumaa kruntide väljamõõtmine põllumaale ei tee sellest veel linna ja võibolla ei...

1
1

... Et kõikidele oleks näha mis hoonest , millistelt IP aadressitelt (võib aga ei pruugi-oleneb Isikuandmete Kaitse seadusest) ning kui palju on antud kohast tehtud hääletamist elektroonilisel teel. Info võiks olla avalik kuid mitte nimeliselt . See näitaks hästi mõne tööandja eeldatava või reaalse kuritarvituse oma töövõtjate suhtes. See võiks...

4
3

Iga valimistel - nii Riigikogu kui KOVi - saadud hääl annab erakonnale 1 (näiteks).
Sellisel moel toetab igaüks oma poliitilist eelistust ka rahaliselt läbi eelarve. Praegu toetab iga maksumaksja kõiki parlamendiparteisid, kuigi mõne ideed on täiesti vastuvõetamatud. Selline süsteem oleks ka paindlik - Riigikogu ja KOVi valimised toimuvad...

7
12

Misasjad need veel on? (2)

Erakonnad

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Kahjuks poie tänase päevani ühtki üksikisiku väiklusest ülemat tahtlust üles leidnud....:(((

arvate et pole otsinud, valesti arvasite!

1
3

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Maapiirkondadest pärit kandidaatide kogutud häältele tuleks kasutada lisakoefitsenti vastavalt piirkonna ja kõigi valijate suhtele.

2
3

KOV valimisel mitu ringkonda. (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
KOV valimisel mitu ringkonda.
Ühendvaldade puhul on tihti liitunud osad erineva valijate arvuga. Ühe valimisringkonna puhul võib keskasula saada võimendatud enamuse. Ringkondade moodustamine ja sõltumatus (majoritaarsus) tulemuste arvutamisel vähendab kartusi ühinemisel. Norm peaks olema seaduses.

0
1

Rahvakogu tegeleks rahva heaolu ja arengu küsimustega, mis kaasaks valimistel kogu püsielanikkonna, nagu momendil kohalikel valimistel, et teada tendentse rahva seas ja maakogu, et seista riigi terviklikkuse ja esintatuse eest, selle valiksid kodakondsed. Isikuvalimistega säiliks pidev valijate kaasatus. Valdadel pole mõtet laialdasi kohustusi...

6
4

Основным проявлением дефицита демократии в Эстонии является отсутствие полного представительства национальных меньшинств в органах власти. Это показывает, что существующая система выборов неэффективна и де-факто дискриминационна. В качестве меры по устранению этого положения могло бы явиться квотирование мест в парламенте для представителей...

1
8

Ettepanekuid (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Osamaks valimistel kandideerimiseks võiks olla piisavalt suur, et pidurdada kandidaatidest hiigelnimekirjade teket ja aitaks katta valimiskulutusi. Valituks osutuvad, sõltumata kohast oma erakonna kandidaatide nimekirjas, enim hääli saanud isikud, kes peaks olema kohustatud valitud organis ka...

1
3

Kaotada riigilt ja euroopa raagus rahapuult raha pumpavad 30 000 riigi osalusega SA'd ja MTÜ'd.
Eestis on 45 800 last ja 404 000-st pensionärid, kes elavad allpool absoluutset vaesust.
MTÜ'delt ja SA'delt vabanev raha suunata vaesunud vanuritele ja lastele.
Muidu tuleb 2013.a. peale elektrihinna tõusu Suur Tõusulaine, mis seab kahtluse alla...

11
2

Soome eeskuju (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jaan Otsason saabus e-posti teel:
Viia riigikogu valimisseadusesse punktid valijateühenduse (min. 100 valimisõiguslikku sama ringkonna valijat) kohta, kellel oleks õigus esitada riigikogu valimisnimekirja üks kandidaat. Sellisel üksikkandidaadil oleks samad õigused, kui erakondade esitatud kandidaatidel. Analoogselt Soome vastava...

5
2

Lubada võib eraisiku annetused erakonnale,kui need teostatakse läbi notari konto ja tehingu käigus tasutakse seadusega kehtestatud notaritasud ning riigimaksud riigikassa.

1
1

Tagasikutsumise põhjused oleksid näiteks:
1.Kui ta on sooritanud ühiskonnaohtliku- või muu väga vääritu teo.
2.Kui ta ütleb lahti oma valimisloosungis väljakuulutatud lubadusest (nt. astub koalitsiooni, kus ei aktsepteerita tema valimisplatvormi).
3.Kui ta ilmselgelt ei täida oma valimislubadusi.
4.Kui seda nõuab valimisringkonnast vähemalt 500...

1
1

Erakondade rahastamise sihtasutus. (0)

Rahastamine

Erik Varkki peaaegu 4 aastat

Tekiks sihtasutus (ei oska paremat nimetust välja mõelda), kõik annetused kantakse selle asutuse kontole selgitusega, millist erakonda soovitakse toetada. Sularaha annetused on lubatud, kuid peavad toimuma läbi panga süsteemi, et annetaja isik oleks hiljem tuvastatav. Annetada võivad kõik k.a juriidilised isikud. Iga kvartali lõpus kannab see...

4
3

ning püsti panna vastav kontrollimehanism vabatahtlike näol ja nende korralik premeerimise süsteem . Ja ärgem ajage ühiskondliku südametunnistust segamini koputamisega. Ka oleks aeg mõni reaalne sellistele tegevustele õhutajatele - korraldajatele nn. näidisprotsess-"poomine" korraldada . Neid rikkumisi on ju olnud Eesti eri paigus. Siiamaani...

9
4

Ameerika revolutsiooni esimeseks nõudmiseks oli: "No taxation without representation" ehk nõue, et maksumaksjal on õigus olla kaasatud otsustamisse.
Kahjuks on nii, et väga paljud maamaksu maksjad ei saa rääkida kaasa kohalike omavalitsuste otsustes aga on sunnitud maamaksu siiski tasuma, mis laekub lõpuks kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
Eriti...

4
3

Kautsioni tagastamine. (0)

Valimised

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Valimised ei ole naljategemine.Pelgalt pulli pärast kanddeerimine segaks kogu ettevõtmist.Selle pärast arvan,et mõõdukas kautsion peab olema.Isik,kes soovib valimistel kandideerida,peab maksma ühe kuu alampalga suuruse kautsioni.Kautsion tagastatakse kui kandidaat saab vähemalt 5% ringkonna lihtkvoodist.Kautsion tuleb maksta ülekandega...

15
13

Eralkondade sisedemokraatia (0)

Erakonnad

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Erakonnaseadust tuleb täiendada nii,et:

-erakond registreeritakse kui selle liikmete arv on vähemalt 300.

-partei seisukohaks loetakse kõigi liikmete ühisseisukohta,mis avaldub partei volikogu otsuse kaudu.Sellepärast tuleb tagada volikogu maksimaalne sõltumatus.Volikogu saadikuks ei tohi olla juhatuse liige,minister ega riigikogu liige.Volikogu...

17
11

Tarkade kogu koosneks kuni 20-st Eesti riigi väljapaistvatest majandus-, kultuuri- ja sotsiaalteadlasest, kes teevad ettepanekud järgmisena valitava Riigikogu arvulise koosseisu, rahastamise ja töökorralduse kohta. Ettepaneku kinnitab president seaduseks.

16
12

Eesti riiklikus halduskorralduses pole valdkonda kus arenduste juures poleks takistavaks asjaoluks eestlaste rahvusriigile ebakohane ENSV rajoonide piire järgiv maakondlik jaotus. Probleeme on kohalike omavalitsuste (valdade) tasandi haldusreformi läbiviimisel, haridussüsteemi reformimisel, haiglate võrgu ratsionaalsel korraldamisel jne....

7
2

Lapsega kodus olev lapsevanem kaotab teatud tingimustel vanemahüvitise, kui ta lapse kõrvalt töökoha leiab. Sama põhimõtet võiks rakendada ka pensionäridele, kes töötavad nt täistööajaga.
Praegu kindlustab neile riik pensioni täies ulatuses lisaks sellele, et saavad ka palgatulu.
See muutus ehk aitaks:
kokku hoida pensionide maksmisele kuluvat...

3
7

Kuulates AK uudiseid kus seda üritust ettepanekute tegemise viimasel päeval kiidetakse, siis peab küll kahetsusega tunnistama, et saan selle kergeuskilku rahva keelest aru ja imelik on kuulda, kuidas inimesed ikka veel usuvad ettepanekute mõju valelike kõiges sohki tegevate poliitkute otsustesse. Küllap needsamad inimesed uskusid ka komminismi...

0
1

Nii nagu loomariigis otsustab hunt ohvri saatuse, nii otsustab ka riigikogu rahva saatuse, arvestamatta
peremehe tahet.

6
1

Kui keegi tahab salajast hääletamist, siis peab tal olema viitsimist minna valimisjaoskonda. E-hääletuse ausust ja läbipaistvust EI SAA TÕESTATULT mingil muul viisil tagada! Kui valimisjaoskondades saab veebikaameratega häälte lugemise õigsust garanteerida, siis interneti salajaste andmevoogude vastavust tegelikusega ei ole võimalik IGAL...

16
14

В настоящее время партии, получающие бюджетное финансирование, используют его для финансирования своих избирательных кампаний. Иными словами, избирательные кампании ряда партий оплачиваются из государственного бюджета. Партии, не имеющие государственного финансирования, находятся в неравных условиях, по сравнению с теми, кто это финансирование...

1
1

Valimisseaduse muudatused (1)

Valimised

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

-valimiskünnis parteile/valimisliidule on 2,5% üleriigiliselt antud valijate häältest

-esimest korda riigikogu saadikuks saamiseks peab kandidaat isiklikult koguma vähemalt 5% ringkonna lihtkvoodist,teisel korral 15% ja kolmandal või enamal korral 30%.

-riigikogu valimistel võivad osaleda üksikkandidaadid,valimisliidud ja erakonnad

-valimisliidus...

6
5

Valimiste järel moodustab üks partei valitsuse (see võib olla võitja partei, aga ei pea olema - võib ka järgmiselt teine olla). Teised parteid jäävad riigikokku opositsiooni. Valitsus võib viia ellu ainult Riigikogu otsuseid, kuid ise nende otsuste poolt hääletada ei saa. Valitsuse moodustanud erakond saab teha lobi tööd enne seaduse vastu...

5
5

See tähendaks siis seda, et riigikogulasteks võiksid kanditeerida poliitikat ja kõike sellega seonduvat õppinud inimesed. Mitte siis nii, et sinna lastakse kanditeerida meediastaaridel.
Näiteks, kui me laeva meeskonda valime inimesi, kes seda ametit õppinud ei ole, kui turvaline siis selle laevaga sõita oleks.
Kas riigikogulaste seas on läbi...

4
15

Eesti KAITSE vägi pole valitsejate isiklik Ihukaitse ja seda kasutada teiste riikide okupeerimiseks isiklikel eesmärkidel peab otsustama REFERENDUM.

8
6

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepanekud erakondade rahastamise põhimõtete elluviimiseks.

Peame õigeks, et riigieelarvest laekuvad vahendid erakondadele peavad omama selget sihtotstarvet. Vahendeid saadakse taotluse alusel. Pooldame vahendite kulutamist peamiselt administratiivkuludeks. Kindlasti ei tohi riigi eraldisest teha kulutusi...

1
1

MORATOORIUM REFORMIERAKONNALE (6)

Erakonnad

Meelis Kaldalu peaaegu 4 aastat

TEEN ETTEPANEKU KUULUTADA VÄLJA ERAKORRALISED VALIMISED NING MORATOORIUM REFORMIERAKONNALE KUNI KÕIKIDE KORRUPTSIOONIJUHTUMITE VÄLJA SELGITAMISENI, KRIISIKAVA KOOSTAMISENI JA ELLU VIIMISENI.

ISIKUTE KARISTAMISEST ON VÄHE. VAJA ON TÄIELIKULT EESTI PARTEIMAASTIK JA RIIGIVALITSEMINE ÜMBER EHITADA.

21
12

Ettepanek seisneb selles, et viia sisse muudatus, kus (hamba-)proteeside käibemaksu maksab lõpptarbija ehk patsient. Hetkel on nii, et käibemaks materjalide ostmisel tuleb tasuda hambaproteesilaboritel ja hambaarstidele on valmiskaup e. protees käibemaksuta. Umbes viis aastat tagasi kaotati proteesidelt käibemaks, kuna loodeti, et hambaproteesid...

4
1

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Maaelu arendamiseks on vaja riigipoolset sekkumist. Oleks vaja moodustada valdadesse traktorite ja haakeriistade laenutuskeskused. Tehnika valdaja traktorist harib soovija põllud külvist lõikuseni. Soovija põllu suurus ei tohiks ületada 2ha. Tehnikat pole tarvis nii võimsat kui suurpõllumeestel....

9
1

Maksupoliitika (0)

Varia

Andri Arula peaaegu 4 aastat

Väikeettevõtjana tunnen, et maksupoliitika võiks olla ümberkujundatud.

Ettepanek oli kunagi teha astmeline tulumaks eraisikutele.
Miks ei võiks olla astmelist maksusüsteemi ettevõtetele - kõigi maksude ulatuses?
Või siis valdkonnapõhiselt reglementeeritud.

Hetkel lüüakse kõiki nn "ühe puuga".

9
3

Ettepaneku autor Marika Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine võiks koosneda 3 erinevast toetusest –1) riigieelarveline, valimistel saadud häälte arvu alusel (põhiosa);
2) riigieelarveline, erakondadade liikmete arvust lähtuv (koefitsiendiga erakonnale laekunud liikmemaksudest);
3) Projektipõhine starditoetus (EAS, Arengufond vms.)...

6
8

Väiksemad valimisringkonnad. (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Uues RK valimisseaduses peaks olema määratud väiksemad valimisringkonnad kui seni. Rahvas võõrastab Riigikogu, sest selle seos valijatega valimiste vahel on vähene. Ainult väikeste valimisringkondade puhul saab iga valija öelda: see (need) on minu saadik(ud), teised on teiste piirkondade saadikud....

2
2

Erakonna asutamise miinimumpiir praegu liiga kõrge.
Kontrollida üle erakondade nimekirjad. Tunnen inimesi, kes on üllatusega avastanud, et nad on mingi erakonna liikmed, kuigi nad ei ole kunagi sellesse erakonda astunud.

4
3

Kohalike omavalitsuste ja Riigikogu valimistel tuleks teostada täielik üleminek e-valimistele: elektroonsed valijatenimekirjad ja e-hääletus nii interneti teel kui ka valimisjaoskondades üheaegselt (ühel-kahel päeval).

Saadikukandidaatidele rakendada elukohatsensust, ükski kandidaatide nimekiri ei ületa ringkonnas jaotatavate mandaatide arvu....

10
9

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogu saadik, kui ta astub välja oma erakonnast, peab lahkuma ka Riigikogust. Inimene, kes on valitud Riigikogusse kindla erakonna liikmena ja selle erakonna valimisplatvormi all, petab oma valijaid, kui Riigikogus olles sellest platvormist taandub. Seega peab ta ka ise Riigikogust taanduma.

2
4

Inimühiskond on praegu oma arengu uudsel kursil. Inimteadvus ühendub digitaalselt. Meie Eesti on sellise protsessi väga heaks näiteks ning käimasolev protsess tõestab seda hästi. Loodan väga, et me suudame oma kuldmuna munemise ka edukalt lõpule viia.
Ma ei oska taktikalisi nõuandeid jagada, minuarvates areneb ühiskond hetketi nii, nagu kasvab...

8
2

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Riigikogu saadikukandidaadi vanuse piiriks olgu: 30 kuni 70 aastat.

8
9

Minule jääb arusaamatuks ettepaneku vastuhäälte rohkus. Seda põhjustab ilmselt minu ebaselge sõnakasutus. Püüan ettepanekut veidi paremini sõnastada.
Üksik- ja erakonnaväliste kodanikeühenduste kandidaatidele valimistel suurte erakondade kandidaatidega võrdsete võimaluste loomiseks luua põlismaakondade piiridega ühtivates valimisringkondades...

1
2

Erakondade vaba valimissüsteem (0)

Valimised

Tarmo Kaldma peaaegu 4 aastat

Erakondi on praeguses süsteemis vaja kandidaatide eelnevaks sõelumiseks - kui igaüks saaks Riigikogu kandidaate esitada tekiks neid selgelt liiga palju.
Alternatiiviks oleks mitmeastmeline kandidaatide esitamise süsteem mis ise sõeluks välja tugevamad kandidaadid. Selleks tuleb riik jagada madalaima taseme üksusteks mis on piisavalt väikesed et...

5
6

Ettepaneku autor Mart Madisson, saabus e-posti teel:
Eestis peaks kaotama presidendi koha. Presidendist pole mingit kasu aga riigile läheb maksma miljoneid.Presidenti võib asendata peaminister või riigikogu esimees.

5
8

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Põllumajanduse edendamiseks on vaja mõelda ühismajandite taasloomise üle riigipoolse toetusega.

6
2

1 poolt ja 1 vastuhääl (1)

Valimised

Kalju Jurkatamm peaaegu 4 aastat

Originaal-Immar Puun 07.01.2013 .Tarkvara ei võimalda loovalt kaastööd teha , siis tuletan seda ettepanekut uuesti meelde. Annab kandideerijatele valijate poolt põhjendatuma hinnangu.Meenub et arvamusliider M.Helme on seda ajalkirjanduses toetanud. Imiteerige nt Tallinna valimise näitel.Ja seadusandlikult, valimisprotseduuris lihtne teostada.

3
5

MAAKONDADE vahel võrdselt . Ja otse piirkondlikele kontoritele ja eelkõige kohaliku erakondliku töö arendamiseks ja tutvustamiseks. Selline meede aitaks vähendada erakondade Tallinna-keskset parteipoliitilist tsentraliseeritust ja suurendaks konkurentsi erinevate parteide maailmavaadete vahel. Tänasel juhul parteide peakontorid on nii mugavaks...

3
8

Sõlmida Estonian Air ja Eesti riigi vahel strateegiliselt vajalike liinide teenindamise tähtajaline leping, mis tagaks Eesti riigi regionaalsed miinimumvajadused. Peale seda erastada EA koos selle tähtajalise kokkuleppega. Peale tähtaja möödumist tellida nende liinide teenindamine hanke korras. Esimese lepingu EA-ga sõlmimine tõstaks selle...

3
2

Kaitseväe lähetamine välisoperatsioonidele otsustagu Rahva Referendumil.
Nende kirstus tagasitoomise kulud kantku lähetajad.
Kelle käest on vm. Paet mandaadi saanud?

7
3

RAHVAKOGU ja eelkõige läbi Eesti rahva aktiivse demokraatlise aktiviseerumise....
Kõlab küll veits loosungina ja vanamoodselt kuid muidu rahvaesindajatelt sõna suust välja ei saa enne kui tal endal nööbist kinni ei võta. Rahvas - aeg ka ennast tsipa peeglist vaadata - miks see asi niikaugele lännu om , et meil tuleb nüüd oma küüntega demokraatiat...

6
3

Eesti suur probleem on vähene sündivus ning praegune vanemahüvitise süsteem ei ole jätkusuutlik, oma eesmärki täitev ega õiglane. Vanemahüvitise suurus sõltub palgast ning erineb ca 7-8 korda. Põhiosa rahast läheb seega kõrgepalgalistele, kes toetust ju hoopis vähem vajaksid kui need, kes näiteks alles õpivad kõrgkoolis või on äsja alustanud oma...

12
9

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Riigikogu peaks olema 51 liikmeline, kuhu pääseksid nimekirjade algusesse enim hääli saanud kandidaadid. Kandidaadid peavad olema seotud oma valimis-ringkonnaga. See vähendab Riigikogu tallinaseerumist, kus esikohal on pealinna maksumaksjate huvid ja jätkub maapiirkondade tühjenemine....

16
6

Arendada edasi H-V. Seedri ideed riiklike üksuste hajutamiseks. Iga üksus tuleks jagada kaheks – spetsiifilise tööjõu vajadusega teenusüksus ja tugiüksused. Esimeses järjekorras peaks viima Tallinnast välja just neid tugiüksusi (RMP, dokumendihaldus, personalhaldus jne.), milledele on regioonides vajalik kompetents. Vajadusel saab ka mõningate...

5
4

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Keskmise palga arvestus peaks olema valgekraedel ja lihttöölistel eraldi.

5
3

Ettepaneku autor Eino Väärtnõu, saabus e-posti teel:
Valimiskampaania korraldamine (mitte selle sisu määramine või toimetamine) tuleks anda kandideerijatest sõltumatu organi kätte, kes õiglaselt jagaks kandideerijatele plakatite pinda, ajalehtede pinda, raadio ja TV saateaega. Nende pindade ostmine oleks selle korraldava organi ainuõigus ja...

12
3

Igal vallal ilmeselt kohalikku infokanalit ei ole, seetõttu kohalike valimiste reklaam jäägu maakonna tasemele. See vähendaks valimiskulusid ja juhiks tähelepanu just kohalikele valimistele. Reklaam üleriigilistes kanalites on sisult parteide üldpropaganda, kuid mitte kohalike jaoks mõeldud info.

8
1

Seisuslikkuse kujunemise vältimiseks Eestis poliitikute ja nendega seotud ärieliidi baasil ning rahva kui põhiseadusliku täisvõimukandja täieliku poliitilise otsustusõiguse tagamiseks:
:
1) Riigikogu valimise seadus tühistatakse:
2)tsiviilõiguslik volitamine saab aluseks Riigikogu komplekteerimisele:
3)Riigilkogu liikmeks saab kvoodi jagu...

1
1

Anda riik kodanikele tagasi. (0)

Sundpolitiseerimine

Paul Pihlak peaaegu 4 aastat

Riigi depolitiseerimine ja kodanikele tagasiandmine.
Kui tahta, et midagi päriselt muutuks, siis pelgalt kosmeetikast ei piisa. Riigireform - kandvateks teemadeks valimisseadus ning haldusreform.
Miks peab valimistel kandideerimiseks olema ilmtingimata erakond? Miks ei või kandidaate üles seada Põllumeeste Kogu, Ametiühingute Keskliit,...

1
0

Valimisreklaamist loobuda. (0)

Valimised

Rein-Leon Aume peaaegu 4 aastat

Valimisreklaamist täielikult loobuda, igal kanditaadil on võrdne võimalus ennast tutvustada,
Näiteks 1 või 2 a4-l lehel, mis on koondatud ühtseks "valimisraamatuks" ja millega soovijatel on võimalik tutvuda internetis ja raamatukogudes.
Debatid, teles tuhandeid esinema panna ei saa, aga kindlasti on lahendused leitavad.

0
1

Riigikogu liikmetel, kes kandideervad kohalikel vaimistel, saadud hääli mitte ülekanda samas
nimekirjas kanditeerijatele.Sellega vähendaksime kohalikesse volikogudesse sattuma isikuid,kelledele antud häälte hulk on selline, et nad ei osutuks valituiks.Järelikult kohalik rahvas
ei usalda neid. Riigikogu liikmed muidugi kohalikesse volikogudesse...

0
1

Omavalitsuste juhtkond ei saa ajada erakonna asja vaid nemad on kohustatud muretsema kogu elanikkonna heaolu eest parimal võimalikul viisil,mis eeldab ka seda,et ühegi ametniku töölevõtmise eelduseks ei saa plla erakonda kuulumine vaid kompentents ja isikuomadused.

Samuti ei tohiks olla suurte riigiettevõtete juhtimine erakonna asi.Need...

1
0
0
1

Ma ei ole nii rikas, et osta odavat, ütleb inglise vanasõna. Miks riigihanke jaoks odavaim pakkumine sagedasti see parim ei ole, sellest on palju räägitud.

Ühe argumendi tooksin veel välja. Seda sellepärast, et ma täiesti jahmusin hilja-aegu, kui puutusin kokku riigihanke võitnud ettevõttega, kes väitis, et ongi täiesti jokk, kui pakud vähem kui...

2
0

Riigikogulased räägivad pidevalt sellest, kuidas nad oma valijatega kohtuvad. Mina pole veel kohanud ühtegi valijat, kes oma valituga kohtunud oleks. Samas, on ainult teatav hulk inimesi, kes vajavad oma valituga näost-näkku kohtumist. Need kellel on ehk mõni probleem. Enamiku puhul piisaks sellest, et järgmisteks valimisteks oleks võimalik luua...

1
0

Sest see põhineb tugevama-kavalama õigusel nõrgema-rumalama üle, ehk lähtub deesist "lollilt tulebki raha ära võtta". Näiteks selle järgi on Web fondist raha pihta pannud tegelased ju turul eriti konkurentsivõimelised. Kes nii konkurentsivõimeline pole, see võib teha ettevõtte, kus makstakse palka ainult niipalju, et inimesed töölt ära ei...

3
0

... minu eest ehk leida sobiv kandidaat maakonna esindusse ning delegeerida sellega vastutus ja usaldus maakonna esindajatele valida "õiged inimesed" riigikokku.

Kodanikuna piisab kohalikest valimistest - kohaliku omavalitsuse volikogu valimisest.
KOV volikogu saadab oma esindaja(d) maakonda (maakonna volikokku).
Maakonna volikogu saadab oma...

4
4

.... alusdokumenti . Põhiseadus ei ole nn. POLIITILINE PÜHA LEHM , mille üle rahvas diskuteerida ei tohi !!! Korraldada ERAKORRALINE üldrahvalik referendum selle algatamiseks kuna tänaseks on see dokument ajast ja arust mida ükski poliitik ega ükski riigiamet praktiliselt millekski ei pea. Alustades Konstitutsioonikohtuga , Riigikohtuga ning...

13
2

Erakondade rahastamine (0)

Rahastamine

Valdo Kivi peaaegu 4 aastat

Riik ei tohi erakondi rahastada põhjusel, sest see on absurdne - mina, kui maksumaksja/kodanik toetan kõiki ideid,- ka neid, mis osutuvad minule (võibolla ka ühiskonnale) vastuvõetamatuks.
Näiteks kodanikupoolne panus 50 riigieelarve kaudu - viiele erakonnale - kõigile a`10. Oma põhimõtete toetuseks seega 10, vastupropagandaks ehk ärategijatele...

6
9

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Erakondi rahastada nagu pensionifondi II sammast: 2 osa liikmemaksudest ja 4 osa riigilt

4
8

iga partei vahel kes on valitud Riigikokku. See 4 aastat võiks ära jagada kõikide parteide vahel kes omavad esindust Riigikogus. See ergma-muumiate-sauruste ajastu võiks ükskord juba läbisaada. Selline tänane suhtumine näitab mitte poliitsüsteemi demokraatiat vaid eelkõige stagnatsiooni.

11
22

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
1

selle varustamine mobiilsete reageerimisüksustega. Palun mitte segi ajada mingite karistussalklaste või NKVD hävituspataljonidega . Reageerimisvalmidus ja olukorra menetlemiseks aega maksimaalselt 24 tundi . Koosneks kõikidest parteide esindajatest või muudest MTÜ esindajatest. Siiamaani on elu näidanud et kohalik politsei ei saa nende...

6
5

Suunatud demokraatia (2)

Varia

Tiit Hütsi peaaegu 4 aastat

kutsun üles arutlema teemal "SUUNATUD DEMOKRAATIA"
- mõiste võetud ühest detsmbrikuu intervjuust

4
2

Viimasel ajal on saanud tavaks, et veebiväljaanded kustutavad täiesti eetikareeglitele vastavaid kommentaare ( Postimees kustutab rahva arvamusmälu ehk kommentaarid iga kolme kuu tagant automaatselt, ei tea kas praegu nii on, sest peale seda ma seda veebilehte ei külasta eriti ). Sedasi püütakse manipuleerida rahva arvamust. See meenutab juba...

3
3

Toetan SDE ettepanekut erakorraliste Riigikogu valimiste kohta, sest oleme langenud ENSV tasemele, kus kehtis EKP diktatuur. Meil on praegu koalitsiooni diktatuuriga esindusdemokraatia. Otsest demokraatiat (tähtsate küsimuste üldrahvalik arutelu, referendumid) ei rakendata. Meil on teeseldud demokraatia. Näiteks ESM-ga liitumine oleks tulnud...

12
5

E-valimised soosivad poliitika muutumist ostetavaks ,müüdavaks oma kontrollimatuse tõttu.

12
9

Anda valijale võimalus e-valimiseks mitte ainult eelvalimise päevadel (10. kuni 4. päev enne valimispäeva), vaid ka valimiste toimumise päevaks, nagu see on Põhiseaduses 60 kirja pandud. „Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval.“ E-hääletus ka pühapäevaks!
Siiani on 2007. ja 2011. aasta e-valimised olnud...

8
4

Riigikogu valimised häälte osas võib jagada tinglikult jagada kolmeks.

1. Hääletamine, mis on isikupõhine
2. Häälte lugemine, mis ka isikupõhine.
3. Häälte arvestamine, mis on erakonna põhine, kuna summeritakse erakonna nimekirjas kandideerijate hääled.
4. Valituks osutuse määrab erakonna enda nimekiri.

Seega on häälte arvestamise protseduuri kolmas...

8
10

Euroopa Liidus jätta üks esindus. Koondada ministeeriumi töötajaid 1/2 võrra.
Kuna eesti rahvas elab juba ise välismaal ja esindab ennast seal.

14
6

Ettepaneku autor Ülla Vähk, saabus e-posti teel:
Kui Jaan Manitski ostis Päevalehe, siis eesmärgiga kindlustada vaba demokraatlikku ajakirjandust. Täna on demokraatia meedias ohus.
Teen ettepaneku suuremaks aususeks, vabaduseks, kvaliteediks ja demokraatiaks meedias.
SELGITUS
Ajakirjandusel ei sobi kokku mängida riigiprokuröriga. Sama päeva õhtul,...

2
4

Pruudipõua leevendus (0)

Varia

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Nagu enamus muid nähtusi on ka generatiivses eas naiste migratsioon aja funktsioon ehk sõltub konkreetsetest kultuurioludes ajahetkel, olles kinni inimeste peades. Ei ole kaugel aeg (alles eelmise sajandi 20-ndad) kui õpetajanna oli pigem erand. Samuti, on isegi raamatuisse raiutud, oli aeg, kus maal oli peigmeeste põud ja kõrgharitult maale...

0
0

Liikmete annetuste tabelis peaks ära märkima, millised annetajad saavad sissetuleku avalikest vahenditest. Nii saaks vaadata, kas erakonnad rahastavad ennast läbi politiseeritud ametikohtade, kus tuleb osa palgast vaikival kokkuleppel annetada erakonnale.
Kodanikule on see hea info selles mõttes, et näitab palju panustavad n.ö. süsteemivälised...

0
0
2
0

28. juunil 1992 sõlmis eesti rahvas põhiseaduse rahvahääletusel kokkuleppe – arendada parlamentaarset riiki selliselt, et see oleks kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ning tagaks eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Neis preambuli...

0
0

Võrdne liikmemaks tagaks loomuliku demokraatia- printsiibil rohkem liikmeid-suurem rahastus, riiklik toetus võiks olla-võrdselt kõigile registreeritud erakondadele, kuid ei tohiks ületada väikseima erakonna liikmemaksu kogusummat.. Finantsilise tugevuse tagaks populaarsus ja omafinantseerimine., mitte ülikalli reklaami turvil valituks osutumine....

1
0

Rahapõhises ühiskonnas aitaks negatiivsest iibest ülesaamiseks noorte abielupaaride poolt võetud eluasemelaenu osaline kustutamine vastavalt perre sündinud laste arvule.
Igasuguste numbrite ja proportsioonide osas tuleb läbi viia muidugi vastav finantsanalüüs, kuid laias laastus võiks läheneda kahel viisil:
1)kehtestada ülempiir kodulaenule, mille...

0
0

Olemasolevas seaduse 28. Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalve teostamine: (2) Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu.
...

2
0

Allolevast Riigikohtu lahendist tuleb välja, et kui korteriühistu üldkoosolekul võetakse vastu ükskõik milline seadusega vastuolus olev otsus, siis see kehtib, juhul kui keegi ühistu liikmetest 3 kuu jooksul seda kohtus ei vaidlusta. Mõtet edasi arendades oleks kehtiv ka üldkoosolekul vastuvõetud otsus, et korteriühistus ei kehti Eesti Vabariigi...

0
0

Punkt 1. tagab Eesti rahva säilimise ,sest garanteerib kõigile piisava elutaseme , toidu , riietuse ,elamu ja maksimaalse tervise. Punkt 2 aitab selleks raha saada . Lisaks tuleks Tallinnasse rajada riigimaja ja koondada sinna maksimaalselt kärbitud koos-seisus kõik riigipiruka nosijad-totudes makksimaalselt kõige modernsemale arvutustehnikale.

0
0

Riigikogu 2-kojaliseks (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Riigikogusse tuleks luua teine, tasakaalustav koda. Täna on opositsioon praktiliselt halvatud, kuna koalitsioon lükkab kõik selle ettepanekud tagasi. Reeglina on teises kojas opositsioon enamuses, mistõttu arutatakse paljusid seadusi kahe koja vahel ning kuulutatakse välja ainult see variant, mis...

0
6

Kehtestada KOV elanike ülem- ja alampiirid (0)

Sundpolitiseerimine

Andres Sang peaaegu 4 aastat

Kohalike omavalituste suurusele tuleks kehtestada piirid vastavalt elanike arvule.

Alampiiri eesmärgiks on sundida liiga väikseid KOV-e liituma ning seega tekivad elujõulisemad omavalitsused.

Ülempiiri eesmärgid:

- KOV politiseerituse vähendamine. Olemuslikult peaks KOV põhiülesanne olema kohalike elanike sotsiaalne hoolekanne ja hea eluolu...

0
0

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Kapo peab olema riigikogu ja riigikohtu range kontrolli all. Praegu riigikogu praktiliselt ei kontrolli kaitsepolitseid, mida tunnistavad isegi riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmed. Kuna kapo tegevus puudutab suuresti tegelike ja näilike ohtusid, mis võivad riivata...

4
3

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Prokuratuuri väljaviimine justiitsministri kontrolli alt või vähemalt prokuratuuri selle osa väljaviimine, mis tegeleb valitsuse või võimupartei liikmete poolt toimepandud kuritegudega. Praegu tekib koalitsiooniga seotud kuritegude uurimisel prokuratuuril selge huvide konflikt. Need konfliktid...

7
0

Kuna siinne keskond ajalimiidiga, siis püüan olla kiire! Tähelepanek. Kui tänuavaldust siinse pingutuse eest ei sünni, mis avaldub aja leidmisel vajalike tööde kõrvalt, siis mina ennast selle riigi osana ei tunne!
See keskkond peab saama seadusliku aluse, et minna edasi, kartulikoorte, ootamise ja uskumise tasemelt. Me oleme näidanud, et oleme...

0
0

Olgem eestlased. (0)

Varia

Kõu Repnau peaaegu 4 aastat

Nii euroopaliit kui muud ühendused on iseloomult, koosluselt ühistulised, seega ühistuline mõtteviis tuleb seadustada! Muul viisil tõlgendamine on Maffia! Mõistke asja.
Kurja, kaotada pole enam miskit, riik on ju läinud! Mida saab mõtestada direktiivide all, mis tulevad eu-st????? Patja Stalin on surnud!
Võtkem asi käsile!

3
0

rahvakogu (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Milline peaks olema inimene ja kuidas käituma, et mitte kunagi sattuda kriitika alla ning olla kõigile meelepärane? Рассадить всех по росту, а не по уму! Те. Ослам назначить лучшее, а умным –оглодки!
«Вычеркивать – не значит опровергнуть» Порядочность и честность- слишком дорогие подарки. И не стоит их ждать от дешевых людей... /Ален/ Сегодня...

2
0

rahvakogu 2 (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Есть вопросы принципиально неразрешимые: национальный вопрос ! Нация есть сообщество людей которых объединяют иллюзии об общих предках и общая ненависть к соседям.... /Ульям Р. Индж/
Раб мечтает не о свободе а о своих рабах..../Цицерон/
Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, Вы побеждаете ../.Ганди / Надо...

3
0

rahvakogu 3 (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Надо собирать камни, которые в вас бросают. Это основание будущего пьедестала.../Берлиоз/

Между нами есть много людей умных, образованных, добрых но людей постоянно приятных, с которыми можно прожить век и не поссориться-единицы! Мне судьба назначила быть таким как я есть!
НАСТОЯЩЕМУ ЛЬВУ ВСЕ РАВНО, ЧТО ГОВОРЯТ ПРО НЕГО ОБЛЕЗЛЫЕ КОШКИ И ПИЩАТ...

2
0

Kodanikuühendustel võiks olla nende tegutsemisvaldkonda puudutavate eelnõude algatamise õigus. See tagaks, et eelnõu esitavad vastava valdkonnaga kursis olevad inimesed. Tingimuseks võiks olla liikmete minimaalne arv, nt 300 või 500 vms, et oleks tagatud, et ühendus esindab piisaval arvul inimeste seisukohti. Loodetavasti tugevdaks see ka...

0
0

rahvakogu 4 (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Preestri(ka rahvakogu)ülesanne on hoida “mitteinimesed” ( Untermensch ) vaiksed ja lollid. See on valitsejate huvides. /Martin Bormann/
Чем больше я общаюсь с судьями, тем больше я убеждаюсь в том, что в целом у них есть одна цель- стать самым богатым покойником на кладбище.../Джобс/
Отсутствие у вас судимости- не ваша заслуга, а наша...

2
0

Õhem riik (0)

Rahastamine

Eda Maripuu peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku, et keskvõimuaparaati tuleks perioodiliselt revideerida. Bürokraatial on teatavasti omadus ennast taastoota. Kohalikud omavalitsused peaksid andma oma tulumaksust ainult teatud osa keskvõimule. Need, kes ise toime ei tule, ühinevad, et toime tulla. See, et suuremates valdades teenus paremaks muutub, on naeruväärne. Võib-olla...

0
0

Rahastamine (0)

Rahastamine

Madis Olm peaaegu 4 aastat

Rahastamine
Kuidas kujundada parteide rahastamist, peaks lähtuma demokraatia ja Eesti rahva huvidest, mitte erakondade huvidest. Et Eesti rahval oleks võimalus teha sõltumatu valik, on neil õigus saada korralikku infot iga erakonna ja üksikkandidaadi poliitilise platformi ja eeloleva valimisperioodi lubaduste kohta. Samuti selgitust, kuidas...

2
0

Põhiseaduses on erakondi nimetatud seoses mõnede isikute õiguste piiramisega (30 ;48 ). Erakonnaseadus ei tulene põhiseadusest ja sellest on tekkinud usaldamatus erakondade ja poliitika suhtes.

0
0

sündmuste info.

IT vahendite arendusel tuleks lähtuda sellest, et kodanik saaks lihtsalt jälgida, kuidas valitud esindaja kodanikke esindab.
Kõigega ei jõua kursis olla, kuid kui saaks jälgida enda valitud esindaja või usaldusväärse esindaja hääletamist ja sissekandeid nii, et alustaks valitud esindajast ning liiguks siis temaga seotud teemade...

0
0

kokkuvõtva analüüsi ja esitab omapoolse nägemuse kuidas poliitikuid sundida arvestama nende rahva ettepanekutega. Häda on eelkõige selles et antud ajahetkel puudub just poliitikute poolne valmisolek neid muutusi enesele isiklikul tasemel vastu võtta , aga selle erakondlikul tasemel ühiskonna seadustesse vormimisest rääkimatagi. Mis peaks olema...

9
0

Eesti keeles on ajalooliselt kaks sõna need on vendlus ja õelus.
Meie keel iseloomustab nende omadussõnadega ka erinevaid sugupooli.
Tänases Eestis elades mehena, ma ei tahaks, et meie riigikogu on nii vennalik ja pead liiva alla peitev naiste rünnakule vastu seismises. Naiste õiguste eest võitlejate kiidukõned ja lobitöö annab suuna.
Rünnaku...

6
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu ruumides olgu keelatud tubakatoodete, alkoholi ja narkootikumide reklaam, müük ja tarbimine.
P.S. Punkt tundub ehk kohatu ja isegi võigas, kuid selline on elu. Aitab sellest, et üks andekas noorsand on ennast siin sandiks joonud.

2
0

Rahastavad üksnes valijad (0)

Rahastamine

Karli Lambot peaaegu 4 aastat

Eesti Vabariigis saab Riigikogu valida (ja olla Riigikogusse valitud) üksnes kodanik. Kodanikud on kõrgeima võimu kandjaks. Seetõttu peaks Riigikogu valimistel osalevaid erakondi ja üksikisikuid saama ka rahastada üksnes kodanikud (v.a. riigieelarveliste eraldiste korral). Juriidiliste isikute annetused ja toetused erakondadele peaksid olema ja...

0
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Viia Riigikogu liikme staatuse seadusse punkt: Riigikogu liige on kohustatud istungjärgult puudumise eelnevalt registreerima Riigikogu juhatuses. Komisjonide koosolekuid ja kohtumisi valijatega ei tohi määrata istungjärkude ajale. Enne seadusepunktina vormistamist peaks selle kehtestama koheselt...

2
0

kÕIGEPEALT PEAKS IGA SEADUSEELNÕUGA KAASAS KÄIMA KA ESITAJA-POOLNE PROGNOOS SEADUSE JÕUSTUMISELE JÄRGNEVAST REGIONAALPOLIITILISEST JA DEMOGRAAFILISEST MÕJUST. sAADIKUD PEAKSID SELLISED PUUDULIKULT PÕHJENDATUD SEADUSED ESITAJALE TAGASI SAATAMA. Väga vastuolulise seaduse puhul avaldada nii poolt kui vastuhääletanud saadikute põhjendused. Nt. Kui...

2
1

Idee kohta üldiselt on materiale e-Riigi Akadeemia koduleheküljel. Kaasamise nõue KOV eelarvetes on sätestatud näiteks Ühendkuningriigis. Meil on mõttekas kaasav eelarvestamine sisse viia seadusandlikult seetõttu, et KOV rahastamises tuleb suur osa tasandusmaksete näol keskvalitsuse poolt, samuti oleks võimalik digitaalse identiteedi põhine...

1
0

Valimisringkondadest (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Heino Siigur, saabus e-posti teel:
1.Kolmekordistada valimisringkondade arv, tagada valimisringkondades enamvähem ühesuurune valijate arv .See toob kaasa ringkondade suurema arvu (tihedama võrgu) Tallinna ja teiste linnade piires ja ümbruses, mis aga ei kujuta endast ohtu.
2. Loobuda tuleks nn asendusmandaadist.
Kui kandidaat...

1
2

kes võtavad tõsiselt minu ettepanekut rubriigis "Varia": Propelleriga pensionisambad.

2
0

Võimalik sõnastus:Erakond võib oma tulu kasutada üksnes tegevuseks, mis on sobiv demokraatlikus õigusriigis erakonna programmiliste eesmärkide saavutamiseks. Keelatud on annetus, mille eesmärk on mõjutada erakonda demokraatliku õigusriigi põhimõtte vastaselt

0
0

Ettepaneku autor Meeli Kütimets, saabus e-posti teel:
1. rahastamisest: Külakogukonnad , külaseltsid-, kes ei soovi olla poliitiliselt kallutatud, kuid aktiivsed osalejad kogukonna toimingutes rahastada samuti riigieelarvest, nagu tehakse seda erakondadele.
2. valimistest: kaasates külade tugevust silmas pidades, valitsemisse ka külakogukonade...

5
0

Ettepaneku autor Martin Kadak, saabus e-posti teel:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on täna sõnastatud:
" 541. Volikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsed garantiid
(1) Palgalisel ametikohal töötavale volikogu esimehele või tema asetäitjale, vallavanemale või linnapeale ja volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse...

2
0

В предусмотренных законом случаях, политические партии, участвующие в выборах обязаны уплатить залог, который возвращается партиям, преодолевшим барьер и прошедшим в парламент.

Предлагается возвращать это залог всем, участвовавшим в соответствующих выборах, партиям

Залог не подлежит возврату, если после его внесения партия отказалась от участия в...

3
0

Anda Riigikogu uurimiskomisjonile tegelikud volitused tõe välja selgitamiseks nähes ette, et uurimiskomisjoni moodustamiseks piisab 25 Riigikogu liikme poolthäälest, et komisjoni poolt tõendite kogumisele kohaldatakse vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku (st tunnistuse andmisel on sama tähendus nagu kriminaalmenetluses ning komisjon saab anda...

0
0

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepaneku muuta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust nõnda, et kompensatsioonimandaadid (väga suure omavalitsuse, s.t. Tallinna puhul) jagatakse vastavalt kandidaadile antud häälte suhtelisele kaalule (nn. avatud nimekirja põhimõte).

Kehtiv valimissüsteem on Tallinnas lubanud volikokku saada kõigest 15...

0
0

täiendada Riigikogu liikme staatuse seaduses Riigikogu liikme ametivannet (Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu … koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale) lausega „Luban, et täidan mulle pandud ülesandeid ausalt ja lähtuvalt avalikust huvist.“ Oleks tõhus alus...

0
0

Iga erakond peab olema rahastatud ainult läbi liikmemaksude ja riigilt igale erakonnale makstav summa oleks võrdne. Aastas maksimaalselt 100 000 eurot.

0
0

Riigikogul oleks 95 liiget. (0)

Valimised

Jüri Vaher peaaegu 4 aastat

Vaevalt nüüd õnnestuks Riigikogu liikmete arvu kardinaalselt vähendada. Väikest muutust
pakuks järgnev lihtaritmeetiline arutlus.
Praegu Eestist valitakse Riigikogusse 101 rahvaesindajat + 6 saadikut Europarlamenti = 107 rahvaesindajat.
Ümberarvestus peegeldaks võimu mõningat jaotumist siin ja praegu.
Riigikogusse valitakse 95 rahvaesindajat +...

0
0

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepaneku depolitiseerida Tallinna linnaosavalitsused ning anda rohkem otsustuspädevust halduskogudele.

Samuti tuleb viia halduskogude koosseisu valimised Tallinnas läbi samaaegselt volikogu valimisega, kuid eraldi nimekirjade ja hääletussedelitega.

Valijates tekitab segadust see, et valima minnes puudub tal...

0
0

Riigikogu eelnõude lugemine ja lõpphääletus, jagada riigikogu ja rahvakogu vahel.

Rahvakogus osalevate inimeste hääleõiguse määraks haridus.
Õppeprogrammi eduka läbimise korral, lisatakse rahvakogu keskkonda kodaniku hääleõiguse punktid. Erinevad haridusteed, tagavad kodaniku pädevuse vastavates valdkondades ja selle järgi määratakse kodanikule...

0
1

riigifirma nõukogusse ei saa kuuluda erakonda kuuluv inimene ning kandideeriv inimene peab olema mitte kuulunud kuskile erakonda vähemalt 4 aastat ja tal peab olema vastav haridus.

0
0

Ka nõukogude ajal oli jahindus Eestis seltsitegevus. Tänaseks on lisandunud jõukamate meelelahutuse mõõde. Kutsekoolis jahimeheks ei õpita. Jahiks on sisse toodud võõrliike, mis hävitavad mitte ainult kohalikke loomi, vaid ka kaitsealuseid taimi ja elupaiku, põllumajandussaake ja iluaedu. Nende hulgas on nii kiskjaid, rohusööjaid kui omnivoore;...

0
0

Maksusüsteem (0)

Varia

Tanel Telliskivi peaaegu 4 aastat

Tundub, et siin pole väga põhjalike seletuste koht. Kuigi mitmed ametid tegelevad maksusüsteemide analüüsiga, on mul ettepanek, mille suunas liikuda. Kasutades stat.ee andmeid on lihtne modelleerida optimaalsemat maksusüsteemi.
Kuna pooled firmad lähevad mitteunikaalse kontsepti tõttu pankrotti (ehitus, põllumajandus jt.) ja struktuurse...

0
0

Ametnikud, kes soovivad olla erakonnas või valimisliidus peavad saama ka olla. Ametnik inimesena paratamatult toetab oma soosikerakonda. Peame tõstma ametnike eetikataset, sellele aitab kaasa ametnike hulga vähendamine.

0
0

Olukord, kus üks isik võib rahastada erakondasid piiramatu summaga, soodustab suurte annetuste tegemist majandusliku vastukasu ootamise eesmärgil, näiteks seaduste ostmiseks või nende vastuvõtmise blokeerimiseks.
Väärtushinnangute osatähtsus annetuste tegemisel aga suurendaks ühe isiku annetustele summalise või protsentuaalse ülempiiri...

0
0

1. Palkade maksmisel arvestada kogu ettevõttele tuleva koormusega (kõik maksud), et kodanik teaks palju tööandja peab maksma. Kui inimene tahtis palgaks 10 000 EEK (Eesti krooniga on lihtsam näiteid tuua) siis tööandja pidi välja maksma koos kõikide maksudega umbes 17 300 EEK. Tööandja võiks nimetatud summa kanda töötaja arvele, kust edasi...

2
0
0
0

Põhjendus
Kehtiv Põhiseadus töötati välja ja võeti vastu sisuliselt okupatsiooni tingimustes (ca 100000 Vene sõjaväelase kohalolek+ca 500000 asustuskolonisti), mistõttu kõikide kodanike vaba tahteavaldus ei olnud võimalik.
Olukorra analüüs ja tuleviku stsenaariumid esitasin ajalehes Postimees 30.august 1993 artiklis Vabadusvõitluse lõpust MRP...

0
0

Senise kindlustusmakse kannab omanik üks kord aastas riigi eelarvesse. Riik tagab seadusega
vara hävimisel samaväärse vara ja annab seadusega garantii liisingule. Kasum jääb Eestisse

0
0

Kui erakonnaliige sai peale erakonna võimuletulekut omale kõrgepalgalise ametikoha,siis ta ei või sealt oma palgast enam teha erakonnale annetusi,see vähendaks omade inimeste sokutamist kõrgepalgalistele ametikohtadele lihtsalt selleks et siis osa nende palgast neilt pärast parteikassasse saada ja ka ei üritata siis neid ametipalku veelgi...

0
0

Kuidas teha nii,et... :
- asjalikud ja arukad inimesed osaleksid riigi otsustusprotsessides?
- kuidas tagada kogu Eesti jätkusuutlik areng (sh. jätkusuutlik elu ka maal)?
- kuidas vähendada oluliselt poliitikute tegemistest/tegemata jätmistest lähtuvat infomüra (ebaseaduslik rahastamine, alkäemaksud, skandaalid, võimu kuritarvitamine, valimisteks...

0
0

Maailmas on palju räägitud Direct Demokraatiast (ehk Otsedemokraatiast, lisainfo vt. http://et.wikipedia.org/wiki/Otsedemokraatia), kuid praktilist kasutamist vähemalt mina siiamaani ei näinud. Inimesed pole ka eriti rahul riigikogu tööprintsiibiga, kus pärast valimist tihti kõik poliitilised lubadused unustatakse ning puudub võimalus otsustele...

0
1

Põlvkondade vaheline side on nõrk ja tundub, et nõrgeneb edaspidi veelgi. Tulemuseks on kasvuraskused ja puudulik elukogemuste edasiandmine nooremale põlvkonnale. Probleemi leevendamiseks vajame riiklikku programmi põlvkondade vahelise suhtlemise edendamiseks. Näit võiks lasteaedades ja mängutubades toimuda vanemate ja vanavanemate (eriti...

1
0

Erakonna esimehe, aseesimehe ning volikogu valimise korraldamine tuleks panna seadusega Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks ning sarnaselt Riigikogu ja omavalitsuste volikogude valimistega peaks saama erakondade liikmed ka sisevalimistel e-hääletada. Volikirja alusel teise isiku eest hääletamine tuleks keelata.

Miks? Nii saaks kõrvaldada osa...

0
0

Vanemahüvitis* peaks olema kõigile võrdne. Iga järgneva lapsega kasvab saadav vanemahüvitis x kordaja võrra suuremaks.

Põhjused:
- Lapse ilmale toomine on väärtuslikum panustamine ühiskonda, kui panustamise väärtustamine sissetulekute järgi.
- Välistab naiste ebavõrdse kohtlemise sissetulekute järgi samas olukorras. Nt. kaks sama ameti pidavat...

0
0

Minu ettepanek on keelata _igasugune_ valimisreklaam. See võib esmapilgul tunduda ebademokraatlik või liiga radikaalne, kuid järele mõeldes on rohkem võita kui kaotada.

Et erakonnad ja kandidaadid saaksid oma platvorme valijatele tutvustada, tuleks riigi poolt luua kõigile võrdsed võimalused. Näiteks:
a) vastaval veebilehel (näiteks...

2
2

Vaagida võimalust moodustada riigikogu üksikkanditaatide alusel, ilma parteilist kuuluvust arvestades.
Et välistada lõputud kaklemised ja ärategemised, kogu jõud kulub selleks.
Parteid võivad oma ideoloogiat tutvustada ja propageerida, aga mitte riigikogus.

0
0

Riigikogu töö alused. (0)

Varia

Andrus Belials peaaegu 4 aastat

Kui riik propageerib oma põhiülesannete, nagu kodanike tervise ja vara kaitsmine, üleandmist vabatahtlikele päästeorganisatsioonidele, siis võiks kasutada ka riigikogus sama printsiipi.
Ehk vabatahtlik riigikogu, kus saadikud töötavad missioonitundest, ilma palgata. Usun et meil on küll võimekaid inimesi kellel rahamuret ei ole ja kes sooviksid...

2
1

Kuna erakondade üks suuremaid kulusid on reklaamikulu, siis vähendaks oluliselt varjatud rahastamist see, kui erakondade rahavajadus oleks väiksem. Seetõttu võiks TÄIELIKULT KEELUSTADA VALIMISREKLAAMI. Piisaks sellest, kui toimuks oluliselt rohkem valimisdebatte ERR-is ja toimuksid ka kohtumised valijatega. Sellised sisulised debatid, koos...

0
0

Erakonna tegevuse tähtsaim väljendus on osalemine valimistel oma programmiga. See peab ka edaspidi jääma erakondade ja muude MTÜ-de eristamise peamiseks veelahkmeks, et erakond soovib osaleda võimu teostamisel ja tema liikmed pürivad rahvaesindajateks.
Valimistel otsustame, kes hakkavad meid järgmisel perioodil valitsema ning milliseid eesmärke...

0
0

Valimiste päeval on keelatud aktiivne agitatsioon. Probleem, kas poliitilist välireklaami võib pidada aktiivseks või passiivseks reklaamiks. Lähtuvalt Riigikohtu lahendist on tegemist pigem passiivse reklaamiga, kuna valijal on võimalik välireklaami mitte vaadata, millest tulenevalt võib järeldada, et poliitiline välireklaam ei ole keelatud...

0
0

Erakondade rahastamiseks riigieelarvest tuleks ette näha sama suur summa kui laekub nende liikmemaksudest ja toetustest. Prognoosi aluseks riigikogu eelarvekomisjonile võiksid olla iga erakonna yle-eelmise majandusaasta aruandes kajastuvad laekumised. Riigi poolt eraldatav summa peaks olema _võrdne_ erakonna enda poolt kogutud raha hulgaga.

0
0

Liikmemaksud moodustavad riigieelarvest raha saava nelja suurema erakonna tuludest viimaste aruannete kohaselt vaid 0,5-2,5%. See on naeruväärselt väike osakaal ning näitab ilmekalt, et riigieelarveline rahastamine muudab erakonnad mugavaks, teisest küljest jällegi näitab, et eelarveline rahastamine on ebamõistlikult suur. Erakond, mis osutub...

0
0

Riigikokku peaksid pääsema vaid need, kes saavad kõige rohkem hääli. See ei pruugi tagada riigikogu koosseisu parimat kvaliteeti ("meelelahutajad", "häältemagnetid"), kuid vähendab oluliselt valimistulemuste manipuleeritavust parteide poolt.

0
0

Ettepanek laekunud e-posti teel

0
0

Vältimaks "professionaalsete riigikogulaste" teket tuleks sätestada maksimaalne riigikogus töötamise valimisperioodide arv (nt kaks või kolm järjestikust valimisperioodi), analoogselt teadusasutuste juhtidele kehtestatud nõuetega.

0
0

erakondade rahastamine, nagu ka perearstide ja muude institutsioonide, huvigruppide ja liikumiste rahastamine ning riigi- või KOVi eelarveliste töökohtade palkade tõstmine tuleks siduda üksteisega selliselt, et eelviidatud huvigrupid hakkaksid rahastatuse õiguse väljateenimiseks tooma reaalset kasu ühiskonnas raha teenivale, valdavale,...

0
0

Vanematele tuleb anda iga lapse kohta tulumaksuvaba miinimum alates sünnist-see aitaks suurendada pere eelarvet ja seeläbi mõjuks iibele positiivselt.

0
0

Ettepanek on ajendatud hiljutisest Ekspressi artiklist üürilepingute reguleerimisest Austraalias, kus üürilepingus oli muudetav üürisumma lahter, muu oli standard. Meie kaldume kahte äärmusesse, kas reguleerime viimase mutrini või jätame kõik pooltevaheliselt kokku lepitavaks. Igapäevases elus ei ole valdavas osa kokkulepete juures mõistlik...

0
0

Valitava kanditaadi pädevus. (0)

Valimised

Rein-Leon Aume peaaegu 4 aastat

Kanditaat peab vastama mingitelegi teadmisi iseloomustavatele tingimustele, kindlasti on neid võimalik välja töötada.
Esmalt kõrgharidus, teadustöö või eduka äri kogemus, vanus mitte alla 40 eluaasta.

0
0

Valijate nimekirja koostamise aluseks on rahvastikuregistri andmed valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga. Praktika on näidanud, et valimisteeelselt toimub hulgalisi sissekirjutusi aadressitele, mille puhul puuduvad elamistingimused üldse või on mõeldavad vaid üksikutele. Tegelikkuses ei ole tegemist selle kohaliku omavalitsuse püsielanikega,...

0
0

Valimisnimekirjad (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Valimisnimekirjades tuleb keelata kandidaatide numbrite kasutamine, et kodanik oleks kohustatud kirjutama inimese nime mitte ettesöödetud numbri - loetavuse huvides kirjutada nimi trükitähtedega. Ainult sellisel moel on võimalik valija ja tema esindaja vahelist sidet suurendada, kuna siis on kodanik kohustatud jälgima oma esindajate tegevusi...

0
0

Istungite salvestised (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Riigikogu stenogrammidele tuleb juurde lisada ka videosalvestised istungitelt, kuna töötaval inimesel ei ole aega ega energiat stenogramme lugeda ning kirjatrükis ei ole võimalik näha erinevate osapoolte kehakeelt. Internetti peab üles laadima ka kõik komisjonide istungite videosalvestised, nende otsepilt ning ka stenogrammid. Otseülekanded...

0
0

Üliõpilastel kes elavad jätkuvalt oma perekonna juures ning kuuluvad samasse leibkonda peaksid saama esitada ühise tuludeklaratsiooni, et saada juurde tulumaksuvaba miinimum samaväärselt abikaasade ühise deklaratsiooniga.

0
0

Valijal on 2 häält. Üks nimekiri on maakondlik, mille alusel valivad iga maakond ja Tallinn ning Tartu ühe saadiku, kellest moodustatakse Riigikogus regionaalkomisjon, kellele on võrreldes teiste komisjonidega suurem kompetents, kui tegu on regionaalpoliitiliste otsuste tegemisega. Ülejäänud kandidaadid moodustavad ülevabariigilise nimekirja....

0
0

Kellaaeg. (0)

Varia

Andrus Belials peaaegu 4 aastat

Ilmselt mitte keegi ei lähe magama valges või videviku saabudes, küll aga ärkame pahatihti siis kui päike on juba tunde paistnud! Nagu näiteks praegu, kui kella 9-ks tööleminejad ärkavad valges aga õhtul toimetavad hulga tunde pimeduses. Teen ettepaneku arutada kella keeramist veel tunni võrra varasemaks ja nii see ka jätta. Talvel on nagunii...

2
2

Kui ettevõte on loonud näiteks 20 töökohta või saavutanud kokkulepitud müügikäibe (näiteks 1000 000 ), siis riik ehitab ettevõtteni tolmuvaba tee. See on üks võimalus kompenseerida vähemalt üks kululiik ettevõtjale, kes aitab kaasa tänase olulisima piirkondade mure - tööhõive tagamine - lahendamisele. Tolmuvaba ei tähenda asfaltkattega teed -...

0
0

Riigikogu liikme töötasu peaks olema valimistevahelisel ajal max 3000 EURi kuus pluss igaaastane korrektuur inflatsiooni järgi max. 3%. Ei mingeid lisatasusi ega tasuta hüvesi peale lähetus tasude.

3
1

Riigi alus (0)

Sundpolitiseerimine

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Põhiseadus viia vastavusse Põhiseaduse preambulaga, sh anda Eesti kodakondsus vaid neile, kelle mõlemad bioloogilised vanemad on eestlased.
Põhiseaduse preambul:
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis...

0
0

Valimised kui riigi juhtimise vahend peavad muutuma propagandapõhisest teabepõhiseks. Kõigi juhtimiste aluseks on teave, mitte teabesarnane ollus propaganda.
Ühe vahendina teabepõhisuse poole toimib propaganda asendamine teabega. Selleks on vaja võimaldada piisava hulga valimisdebattide korraldamist kõigi nimekirjade (mis on esindatud vähemalt...

0
0

Valimiskulude ohjamiseks nähakse ette kõigile kandidaatidele kindel aeg televisioonis, raadios,leheruum kesk-ja kohalikus ajalehes ja kindel maht plakateid-kuulutusi ning need kulud kannab valimiskomisjon. Rohkem pole taoline valimisreklaam lubatud. Reeglistiku rikkujaile kautsjoni ei tagastata ja nende valimistulemus võidakse tühistada. Kuidas...

0
0

Tööturul on tööandja ostja ja töövõtja müüja rollis ning nendevaheline tehinguhind on töövõtjale töö eest makstav palk. Kauba- ja teenuste turul ei ole mõeldav, et turujõud saaksid soovitud viisil toimida, kui nii oluline info nagu hind on varjatud. Ressursside efektiivne paiknemine ei ole lihtsalt võimalik. Tööturul kultiveeritakse lähenemist,...

3
0

Riigikeel (0)

Sundpolitiseerimine

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Eesti territooriumil tegutsevad ettevõtted ja asutused ei tohi nõuda töötajalt vene keele oskust, kui töökoht ei nõua piiriülest suhtlust. Rahvusvaheline suhtluskeel on inglise keel.
Põhiseaduse 6: Eesti riigikeel on eesti keel.

0
0

Kaherattalise jalgratta suurim lubatud laius on 0,8 meetrit ning kolme ja enama rataste arvuga jalgratta suurim lubatud laius on 1,25 meetrit. Jalgrattaga võib vedada üheteljelist kuni 50 kilogrammise täismassiga jalgrattahaagist - muuta selline sõnastus ja mitte piirata jalgrataste laiust ja massimõõte. Takistab kargorataste ja...

0
0

Selleks, et tagada nimekirjade ja üksikandidaatide sisulisem ja võrdsem esindatus valimistel, on neile vaja tagada võrdsemad teavitamise võimalused. Selleks tuleb Riigikogu valimistel Ringhäälingus (raadio+TV) ja igas valimisringkonnas korraldada debatte, mille kulutused kantaks seni parteide rahastamiseks läinud summadest. Analoogiliselt tuleb...

0
0

Ebapiisava kaasamise probleem ei ole seotud otsustamise vaid otsuseni juhtiva kavandamisteekonnaga. Riiklikud strateegilised plaanid on enne avaldamist peidus ametnike kaustades ja kabinettides. Kodaniku osaks jääb võimalus öelda „ei“ või „jah“ või tavalisemalt võtta otsus teadmiseks.

Kaasava strateegiakujundusprotsessis peaks igal kodanikul...

0
0

Vabariigi Valitsusel ja Riigikogul sõnastada üks äärmisel juhul kaks olulist strateegilist eesmärki, mida kõrgharidus ja teadus peaks Eestimaale ja Eesti rahvale tagama.
Näitena võib nimetada Eesti jätkusuutliku arengut (tulud peavad ületama kulusid ja Eesti olgu koht, kus iga oma maad ja rahvast armastav kodanik saab end turvaliselt tunda)....

1
0

Rahvakogu on RAHVA kogu.

Kui Juhan Liiv oma kuue Estonia teatri jaoks annetas, siis miks ei võiks igaüks meist, kes me usume oma rahvasse, vabatahtlikult loovutada mõned eurod, et ARUTLUSPÄEV
ikka toimuda saaks.

Viive-Riina Ruus

0
0

On selge, et on olemas kogukonnad, kus oodatakse värsket verd. Samaselge on, et paljud pered otsivad maaleminekuks kohta ja sobilikke tingimusi. Protsessi on võimalik edendada. Peaks olema võimalused erinevatest fondidest analoogse initsiatiivi rahastamiseks. Samuti peaks välja töötatama "Hajaasustuse toetamis programm" sarnaselt "Hajaasustuse...

0
0

Kollane meedia (0)

Sundpolitiseerimine

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Kollane meedia tuleb keelata, et inimesed osaleksid iseenda mitte kellegi teise elus ning kultuuri ei risustataks välismaise moraalituse/propagandaga.

0
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Senised erakonnad esitavad kandidaate sellesse fraktsiooni, kus töötavad valimise eel nende
saadikud. Saadikute puudumisel sinna fraktsiooni, mille erakondadega on neil
organisatsiooniline või nimeline seos (nt Rohelised rohelistesse). Iga erakond esitab 5
kandidaati. Üksikkandidaat peab olema...

0
4

Üks protsent rahva jagada! (0)

Kaasatus

Alo Raun peaaegu 4 aastat

Kas olete kuulnud sellisest nähtusest nagu «kaasav eelarvemenetlus»? Kõlab igavalt? Tõsi, kuid sisu on kuldaväärt. See tähendab, et linna- ja vallakodanikud saavad hakata ise otsustama, millele kohaliku omavalitsuse eelarvet kulutada. Kas ehitada uus laste mänguväljak või remontida hoopis teid? Kas panustada kooli võimlasse või süvendada...

0
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Riigikogu tuleb valida võrdse suurusega väikestes valimisringkondades. Elementaarne, et igal
valijal on võrdne hulk esindajaid RK-s. RK pole maakondade esindus, ei tohi valijate arvu ja
mandaadi kaalu võrdsustamiseks kinni pidada maakonna piirist. Igas ringkonnas on oma
kandidaatide nimekiri,...

1
6

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Parandada ja laiendada tuleks infot valitsuse ja parlamendi (komisjonide) tegevuse kohta meedias jm (vrd Keskerakonna propagandat).

3
0

Territoriaaljaotusest (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Vähendada maakondade arvu, sealjuures ühendada kogu Virumaa üheks maakonnaks. Tallinnale anda nii juriidiliselt kui ka reaalselt n-ö pealinna staatus (võrdne maakonnaga, mitte "allüksus" Harjumaale).

3
0

Valimised Riigikogusse. (0)

Valimised

Enn Elmet Murumets peaaegu 4 aastat

Mõningaid mõtteid valimistest. Põhilised põhjused miks praegune valimiskord paljudele ei meeldi on:
1.Miks imelikult vähese häältega persoonid satuvad Riigikogusse.
2.Miks ei saa saadikuid tagasi kutsuda.
Kui paljudes ringkondades saavad head häälepüüdjad (Savisaar, Ansip, Laar jne) palju mandaadi kohti, aga tegelikult
Riigikogusse ei satugi, siis...

0
0

Keeleõpe (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Üldhariduskoolides tuleb kohustuslik vene keel asendada saksa, prantsuse, hispaania, itaalia või mõne muu Euroopa riigi keelega, et kaasata Eesti rahvas Euroopa kultuuriruumi. Olgem eurooplased, aga jäägem eestlasteks!

0
0

Разделить должности канцлера права и омбудсмена

Согласно Закону о канцлере права (ЗКп), Канцлер права осуществляет надзор за соответствием Конституции и Законам постановлений органов государсвенной власти и местных самоуправлений (ст 1. п. 1).
* https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012038

Также в канцлеру права ЭР приписана роль омбудсмена, в...

0
0

Teatavasti on Riigikogu menetluses korraga päris palju seaduseid ja Riigikogu liikmete tähelepanu on paljude asjadega hajutatud …mille tõttu on enam kui küsitav kas nad ikka saavad aru kõigist hääletamisele minevatest muudatustest. Just sellel asjaolul oleks vajalik võimaldada Riigikogu liimetele palgata ametisse abid/nõunikud kes hoiaks neid...

0
0

Maksumaksja raha eest ülalpeetavaid pindasid ei tohi kasutada ühele või mõnele parteile ehk nimekirjale teavitamise eeliste andmiseks. Arvestatavad on sellistena riigile või omavalitsusele kuuluvad (sh. välja renditud) hooned ja meediakanalid. Piirangutega seotud aeg algab valimisnimekirjade kinnitamisest. Piirangud ei kehti ruumide kasutamisega...

0
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Teatavasti kehtib üleilmselt kuupjuure seaduspärasus parlamendi suuruse leidmisel. Miljardi elanikuga riigis on parlamendis tõenäoselt 1000 liiget, 1000 elanikuga vallas 10 volinikku. (Kümme astmel kolm on tuhat). Kuupjuur Soome elanike arvust määrab parlamendi suuruseks 174, tegelikult on 14,9%...

0
0

Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt saavad Euroopa Parlamendi valimistel kandidaate esitada vaid erakonnad ja kandideerimisõiguslikud isikud iseennast. Seetõttu kandideerivad erakondade kandidaadid ja parteidevälised kandidaadid erinevatel alustel, kusjuures olukord on erakondade kasuks. Viimastest valimistest mäletame, kuidas ühele...

0
0

nn. ämma kapist raha saamine algas sellest, et Tallinna ärimehed ei julge reformierakonda toetada, kuna Savisaar hakkab kiusama. Selle vältimiseks võiks toetaja nime teada väga kitsas ring inimesi, näit. erakondade rahastamise komisjoni mõni ekspert, kes kontrollib, kas asi on korras. Raskeks läheb kontrollida, kas annetaja kasu ei saa kuidagi

0
0

Enamatel juhtudel kus kohtud trahvivad kas riiki, selle ameteid või ettevõtteid on trahvi mõju enam kui kaheldav niivõrd kuivõrd see laekub sama isiku (ka läbi omandi- või alluvussuhte) kontole (loe: riigieelarvesse). Seetõttu näha ette antud vahendite laekumine seni minimaalselt riigi poolt finantseeritud kuid maksimaalset abi vajavatele...

0
0

Praeguse valimiskorra suurim puudus on see, et sisuliselt on kõige olulisemateks valituks osutumise tingimusteks kulutatud raha ja positsioon valimisnimerjas. Sellega liigub tegelik otsustus rahastajate ja partei juhtkonna kätte ja ühtlasi kaasneb sellega ka kauplemiskoht.
Selle tulemusena on riigikokku jõudnud inimesed, kes ei ole mitte...

0
0

Tõeline kaasatus (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Rahvakogu portaali ideel põhinev infosüsteem juurutada kõikide riigiametnike igapäevatöösse.

0
0

Lisada valimiskabiinidesse visiitkaardi vormis tühjad pabermemod millised oleksid varustatud valimissümboolikaga ning kus oleks peale kirjutatud milliste valimiste memodega tegemist on. Valija saaks soovi korral selle võtta ja kirjutada sinna peale oma valitud kandidaadi nime. Selliselt on tal võimalus ka hilisemalt meenutada, kelle poolt ja...

0
0

Ettepanekute autor Mart Arold, saabus e-posti teel:
Meil tegutseb riigiaparaat, tegutsevad KOVid ja ka MTÜd. Samas aga on OVLides ja paljudes teistes MTÜdes tooniandvateks KOVide juhid. Meie ühiskondliku moraali juures on siin täiesti reaalne huvide konflikt, sest kui KOVid on MTÜdele raha üle kandnud, siis ei pääse selle arukat kasutamist...

3
0

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Tööpuuduse vähendamiseks peab riik suurendama riigiomandit tootmisvahendite üle.Riik peab saama kõige paremaks peremeheks.

2
0

Kogu riigikogu seadusandlik menetlus (koos kaasneva alusdokumentatsiooniga) teha avalikuks ja parallellselt jälgitavaks/kommenteeritavaks mingis keskkonnas …näiteks Rahvakogu leheküljel oleks see võimalik. Riigikogu komsjonide töös teha põhjalik nimekiri küsimustest millised on põhjendatult salastatud (näiteks riigikaitse ja sisekaitse mõned...

0
0

Ettepaneku autor Koidula Purga, saabus e-posti teel:
MTÜ-d nagu korteriühistud peavad majandama end oma liikmete maksetest.
Miks peab riik kinni maksma erakondade pillavad peod, uhked majad - kontorid, mõttetu raha tuulde loopimise välireklaamide näol.
On vastutustundetu maksta raha erakondadele kui meil on puudustkannatavad lapsed, alatasustatud...

0
0

Ettepaneku autor Illar Alla saabus e-posti teel:
Näiteks 15, 27, 28, 29,… -sätted, mis puudutavad meie kodanike ÕIGUSKAITSEST, ARSTIABI, VÄÄRIKA VANADUSPÕLVE GARANTEERIMIST, hoolitsust laste ja puuetega inimeste eest, õigust arstiabile jne…
Kohtulik õiguskaitse on niivõrd kallis (riigilõivud ja advokaat), et seda ei suuda taodelda- tasuda...

0
0

Riigikogu liige max 10 aastat (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Evald Übi, saabus e-posti teel:
1)Riigikogu liige saab olla maksimaalselt 10 aastat,
2) Riigikokku pääsevad erakonnad, kes on saanud vähemalt 3% häältest, kuid mitte rohkem kui 5( või 6) erakonda.

0
0

Kui maksumaksja soovib erakondade rahastamist (küsida), siis kõigi erakondade vahel, kes registreeritud ja valimistelt vähemalt 1500 häält ette näidata, rahastus proportsionaalselt liikmete arvule, seega: vastavalt kõigi erakondade ühe liikme osakaalule üldsummast.

0
2

8 ettepanekut (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autorid: Peeter Kuningas, Vello Lind, Raul Vatsar, Jüri Viilup, saabus e-posti teel:
1.Teeme ettepaneku et Eesti Vabariigi presidendi ja peaministri ametikohad oleksid ühildatud – seal on üks ja sama inimene.
2.Nii suure usalduse korral, peaks see inimene olema valitud üldrahavalikul otsehääletusel. Me räägime juba aastaid kokkuhoiust...

0
0

Marianne Tiits
Peeter Tiits
Peame vajalikuks lisada oma varasemale pöördumisele, 19.01.2013.a,. Lisaks eelmises pöördumises kirjeldatud kriminaalasja nr. 02267001067 kohtueelsel menetlemisel tehtud menetlustoimingute rikkumisele, lisandub veel väga oluline kriminaalmenetlusõiguse rikkumine.
Meile saadeti tähtkirjana Tallinna Ringkonnakohtu...

0
0

Ettepaneku autor Tõnu Pomerants, saabus e-posti teel:
2 päeva enna valimispäeva deponeerida digitaalsed hääletustulemused paberkandjale kas notariaalselt või analoogselt.
Siis võiks interneti hääletustulemusi rohkem usaldada.

0
0

Erakondi rahasatada võrdselt (0)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Erakondi rahastada, kõiki registreerituid võrdselt, mingi väike osaga. Ülejäänud vajaminev raha tuleb liikmemaksudest. Igasugune kinkimine, annetamine jne. peaks olema tingimusteta keelatud, sest see oleks puhas ost müük tehing. Keegi ei anna raha ilma, et ta midagi vatu ei saaks.

0
0

... või puuduliku töödistsipliini täitmise eest ! Karistus peab olema seejuures AVALIK ja proportsioonis tema ISIKLIKU päevapalgaga. Selle võiks kehtestada kas üldine poliitühenduste AUKOHUS või Poliitiline Ombudsman. Saadikutele võiks kehtida omaette karistusseadustiku osa kus iga ülesastumise eest vastavad lisakaristusena trahvide päevamäärad....

3
0

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Erakondade loomise miinimumi piir 300 liiget.

0
0

Eettepanekuid (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Valimistel osalejatelt nõuda süümevannet, et vältida valituteks inimesi, kelle minevik on seotud kompromiteerivate tegevustega.
a) valituks osutuvad isikud ainult oma isiklike häältega. Igasugune häälte üleandmine on keelatud, see oleks petmine.
b) kohalikud valimised peavad olema isikuvalimised....

0
0

Sundpolitiseerimine peaks olema karistatav (0)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Sundpolitiseerimine peaks olema karistatav. Sel juhul ei saa rääkida demokraatiast.

0
0

Eesti on narkosurmade poolest häbiväärsel esimesel kohal Euroopa Liidus. 20 aastat jäika, läbimõtlemata narkopoliitikat on meid viinud ummikseisu. Kirjeldan kolme punkti abil, mis on toonud positiivseid tulemusi mitmetes EU riikides nagu Portugal, Hispaania, šveits ja Holland.

1. Rajada tõhus rehabilitatsioonikeskus.

Praegune süsteem tegeleb...

7
0

Haridus (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
a) haridus ja tervishoid peavad 100% kuuluma riigile Erasüsteemid võivad selle kõrval ka olla.
b) tuleb koheselt lõpetada Aaviksoo kuritegelik tegevus koolide likvideerimisel ja kehtestada üldine keskharidus
c) peatada igasugune tegevus kuni hariduselu hakkavad juhtima ja korraldama selle ala...

0
0

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Lõpetada koheselt riigi maade müük välismaalastele. Isikud, kes soovivad oma maad müüa, selle ostab maa ära riik (nagu Lätis)

0
0

Minu mõtteid (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Tiit Sepaste, saabus e-posti teel:
1. Selgitada poliitikutele, mis tähendab demokraatia - demo on rahvas
ja kraatia on võim ja need partei funktsionäärid, kes on saanud igasugustusse kogudesse parteide nimekirjade alusel ei esinda rahvast - nad esindavad oma parteid.
2. Erakondade - sisuliselt võimul olevate või võimu jägavate...

0
0

Ettepaneku autor Jaano Kukka saabus e-posti teel:
1. Praeguse valimisseadustiku järgi praktiliselt puudub valitud saadiku tagasi kutsumise võimalus. Teen ettepaneku, et saadiku saab tagasi kutsuda kui on kogutud vähemalt 50%+1 tagasikutsumise allkirja temale valimistel antud häälte arvust samas valimisringkonnas kus see saadik valiti. See kehtiks...

0
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Tuleks tõsiselt kaaluda astmelise tulumaksu kiiret kasutuselevõtmist. Lugedes Aivar Sõerdi juttu Delfis, et see pole Eesti huvides ja Reformierakonna propagandatrükist "Vali parem tulevik" -" Astmeline tulumaks - tagasi sotsialismi", võtsin kätte brošüüri, kus oli toodud valik riike, kus kehtib...

0
0

Ettepaneku autor Ilmar Kasemets saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 4 sätestab võimude lahususe põhimõtte. Partokraatlikus praktikas Riigikogu ja Valitsuse suhtes see printsiip paraku ei rakendu. Eesti Vabariigi territooriumil võiks olla samapalju haldusüksusi, kui Riigikogus liikmeid (mitte ilmtingimata 101). Põhimõtteliselt majoritaarne...

0
0

Ettepaneku autor Marti Aavik saabus e-posti teel:
Erakonna esimehe, aseesimehe ning volikogu valimise korraldamine tuleks panna seadusega Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks ning sarnaselt Riigikogu ja omavalitsuste volikogude valimistega peaks saama erakondade liikmed ka sisevalimistel e-hääletada. Volikirja alusel teise isiku eest hääletamine...

0
0

Ettepaneku autor Anu Hillermaa, saabus e-posti teel:
Võnnu keskkool peab alles jääma keskkoolina,sest siinkandis ei ole rohkem nii tugevaid keskkoole ,Räpinasse puudub bussiühendus ja Tartusse kooli käiad peavad tõusma hommikul kell viis.et jõuda kooli,
Tartu lapsed võiksid hoopis Võnnu keskkooli tulla ,Vahemaa on ju sama ,
Samuti algklasside...

0
0

Ettepaneku autor Helmut Pajula, saabus e-posti teel:
Omariikluse tunde tekitamiseks(süvendamiseks) soovitan taastada sõjaeelsed ajaproovile vastupidanud struktuurid.
1. Valla kohtud. Ka okupatsiooni ajal olid ellu kutsutud n.n.seltsimehelikud
kohtud.Nende ette ilmumine oli kurikaeltel tunduvalt ebamugavam kui
tundmatute politsei ja kohtuorganite...

0
0

Ettepaneku autor Tõnu Otsason, saabus e-posti teel:
Tehnoloogiliste arengutega kaasnevad uued poliitilistes protsessides osalemise vormid. See survestab kodanikke pikaajalise muutumis- vajadusega, kuna poliitilise osalemise võimalikkus peab pidama sammu elustiilide muutustega. Uute osalemise võimaluste võrdsus ja ligpääs neile peab olema...

0
0

Ettepaneku autor Leo Siemann, saabus e-posti teel:
1. Õpetus intellektuaalsest omandist (IO) õppekavasse. / Keskool-kutsekool-ülikool /
See aitaks suurendada uute leiutiste ja startuppide arvu ning respekteerida teiste loomingut.
2. Eraleiutajatele oma tugistruktuurid ja meetmed. / nt. Nõustamiskeskus www.leiutaja.ee juures ja Leiundusfond.
3....

0
0

Ettepaneku autor Aare Uind, saabus e-posti teel:
Seoses Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustustust käsitleva koostöölepingu sõlmimisega 14.07.2011 on käesoleval ajal Eesti Kaitseväes teeninud kaadrikaitseväelased sattunud ebavõrdsesse olukorda. Venemaalt sõjaväe- pensioni ja meilt vanaduspensioni saavate endiste nõukogude...

1
0

Ettepaneku autor Karol Eimla saabus e-posti teel:
Kui riigieelarveline toetus on parlamendierakondade tuludest u. 70-80% ja erakondade
suureks kuluks on valimistega seotud reklaamid, siis põhimõtteliselt riik maksab
erakondade reklaami kulud.
"Kokku oli riigieelarveline toetus erakondadele 2012. aastal 5,4 miljonit eurot."
See on väga suur...

0
0

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Säilitada vähemalt politsei-, vangla- ja kohtuametnikele eripensionid.
Minu arvates on nendel elukutsetel töötavad isikud pidevalt mitmete ohutegurite mõju all, neile langeb väga suur vastutus ja stress. Iga asi peab olema õiglaselt kompenseeritud. Nendelt isikutel eripensioni äravõtmine tähendab...

0
0

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Ebainimlik on ja oli matusetoetuste kaotamine. Lähedase sünniks, juubeliks ja pulmadeks saavad inimesed ikkagi mingil määral ette valmistuda, kuid lähedase inimese surm võib tabada keda iganes väga ootamatult. Kui Eesti riik on nii rikas, et jaksab toetada vaesunud Euroopa riike, siis minu arvates...

0
0

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Silmakirjalik on üle kogu Eesti kõikide koolide viimine eestikeelsele õppele. Jättes keeleoskamatud noored ilma hariduseta, mitte õpetades neile elukutseid, loome me ise tegelikult plahvatusohu ja võimalikud massirahutused oma kodus. Lähtuda tuleks hoopiski sellest, et iga noor või ka lihtsalt...

0
0

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Eesti ühiskonnal oleks aeg saada üle iseseisvumisjärgsest eufooriast ja rahvuslikust hüsteeriast ning luua Eesti alalise elaniku staatus. See tähendaks seda, et ka need endised vene sõjaväelased, kes on siin meie seas elanud juba enam kui 20-30 aastat ja kes on jäänud raskuste kiuste ja vaatamata...

0
0

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Lõpetada eluaseme toetusest keeldumine perekondadele, kus õpitakse tasulises õppes.
Praegusel ajal, kus riigieelarvelisi õppekohti jääb üha vähemaks, on paljud sunnitud minema tasulisele õppele. Samas aga kaotavad need perekonnad õiguse eluasemetoetusele, kui kasvõi üks nende pere liikmetest õpib...

0
0

Viimasel ajal on meediasse lekkinud isiklike videolõike koolikiusamistest, peidetud kaamera lõike vanadekodudest, lasteaedadest, hooldekodudest ja muudest avaliku sektori asutustest s h haiglatest. Põhiline probleem andmete õigsuses ja tuvastamises on olnud määratleda faktide olemasolu. Eriti raske on kui juhtumile on eelnenud pikem või lühem...

1
0

Riigikohus vs Riigikogu (0)

Varia

Madis Sulg peaaegu 4 aastat

Minu arvates on senini lahtine RK liikmete riigiettevõtte nõukogudesse kuulumisega. Vaja oleks mingit regulatsiooni selliste juhtumite puhuks. Seni lahenduvad sellised juhtumid erakondade(kontorite) suva (rikun vist veidi reegleid, kuid tahaks öelda - "paksunahalisuse") järgi, mis mu meelest ei ole õigusriigile omane.

1
0
0
0

.... rahastamine . Ülikoolide vahel käib selline mitteavalik ebaterve konkurents et püüda enesele õppelaenu peal sisseastuvaid tudengeid. Aga mäletate kust see jama pihta hakkas? Siis kui hakati tudengitele jagama seda tudengilaenu ja siis läks just ÜLIKOOLIDE omavaheline EPUTAMISRALLI lahti just võimaliku rahade teenimise nimel . Mitte aga...

4
0

Ettepaneku autor Jaan Metsaveer, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmed mitte ainult ei või, vaid peavad kuuluma riigiettevõttesse, kuid neil ei tohi olla selle ettevõttega mingeid rahalisi seoseid.
Selgitus: Riigiettevõtted kuuluvad riigile ja seejuures riik ei ole ainult Toompea, vaid kogu rahvas. Riigiettevõte peab ots-otsaga välja tulema, kuid...

0
6

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Seadustada erialase hariduse nõue riigi täidesaatva võimu ametnikele. Välistada erakonnaladviku ja nende kannupoiste nimetamine alates ministritest kuni valla/linna sekretäri või nõunikuni.

6
0

Parteide rahastamine

1. Parteide rahastamine peaks koosnema liikmemaksudest ja riigitoetusest.
2. Iga parteiliikme kohustuseks on liikmemaksu tasumine.
See võiks olla näiteks 1% liikme kogu sissetulekust.
Juriidilised isikud võivad toetada parteid vaid pangaülekannete kaudu- kuid mitte üle 10.000 Euro aastas.
Liikmemaksu tasumata jätmisel üle...

0
2

Ettepaneku autor Ülla Vähk, saabus e-posti teel:
Eestlaste sõimamine vastavalt poliitilistele vajadustele, fašistideks venekeelse elanikkonna tarbeks või orjadeks eestlaste eneste demoraliseerimiseks tuleb lõpetada. 2006-2007 maaliti eesti meedias (venekeelses) Ansipit ja Laari Hitleri vuntsidega ja eestlastele riputati külge fašisti silt...

1
0

Tekkis selline mõte, et seesamune Rahvakogu tegeleb meie riigi päästmise - kaitsmisega. Seegi ettevõtmine ei ole odav lõbu, samas on see täielikult avatud ja rahvaga koostöös toimiv ettevõtmine. Teen ettepaneku nõutada vajaminev raha kaitseväe vähendatava rahastuse arvelt. Rahvakogu töö on ju täielikult riigikaitseline ettevõtmine.

Palun Teie...

4
5

Viimasel ajal on mõned poliitikud väitnud, et nemad arvestavad rahva arvamusega ning korraldavad küsitlusi rahva arvamuse teadasaamiseks.
Küsitlusi võib korraldada, kuid küsitluse käigus peaksid saama hääletada ainult need, keda see teema tegelikult puudutab.

Näited elust.
Kui Tallinnas korraldati küsitlus, et kas anda kõigile linnaelanikele 100%...

0
0

Teen ettepaneku muuta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse koolikohustuse paragrahvi nr 9, punkti 2:

(2) Koolikohustuslik on isik (sealhulgas välisriigi kodakondsusega või määratlemata kodakondsusega isik, välja arvatud Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja laps, kelle elukoht on Eestis), kes on saanud...

2
0

Otsusele peaks kas enne saama KOV-ide lihttoetuse, s.t. poolt on rohkem kui vastu või siis peaks olema suurem poolthäältenõue vastava seadusesätte või otsuse tegemisel Riigikogus.

Sundpolitiseerumine väheneb, kui omavalitsuste eelarveid mõjutavaid otsuseid ei määraks üksi riigis valitseva koalitsiiooni kihk kas ära teha või riigieelarvet lappida...

1
0

Olnud Riigikogu liige aastatel 2007-2011, tegin kirjaliku pöördumise tolleaegsele rahandusministrile Ivari Padarile(kirjutasin ka meedias), et vähendada riigi eelarvest erakondadele eraldatavat summat 90 miljonilt 45 miljonile kroonile. Kirjalik vastus tuli mitte midagi ütlev, et eraldis on seadusega ette nähtud. Juhtisin veel tähelepanu...

2
1

Ettepaneku autor Avo Tamme, saabus e-posti teel:
Mida haritum, seda vabam. Mida haritum ja vabam, seda usaldusväärsem.
Mida haritum, vabam ja usaldusväärsem, seda vajalikum. Mõelge edasi :
mida vägivallatum... mida lihtsam... mida arukam... Süsteem töötab ainult
kompleksselt!!!

0
1

Algatada uus Rahvakogu „ajupotentsiaalist“ väljakasvav erakondadeülene tulevikkusuunatud liikumine „Põline Eesti“ või „1000 aastane Eesti“ või „mõni parem sõnastus“. „Liikumine“ on paratamatult päevapoliitikasse takerduvast sama suunitlusega erakonnast edukam ja vabam isiksustega seotud intriigidest. Suunavaks alguseks võiks olla esseedekogum...

1
1

Tagasiastumine (0)

Varia

Jaan Arulepp peaaegu 4 aastat

poliitiliselt ametikohalt peaks tähendama keeldu teatud ajaks nähtavale poliitilisele tegevusele.

4
0

kehtestada nõue, et eelarve hääletamisel peab seda toetama vähemalt 5% otsustuskogu koosseisus koalitsiooni mittekuuluvatest saadikutest. Protsent võib olla ka teine, näiteks seotud saadikugrupi või fraktsiooni moodustamise miinimumiga Riigikogu puhul, vm. loogilise miinimumiga volikogudele.
Eelarve on poliitikate realiseerimiseks väga oluline...

1
0

Riigikogu valimisteks vormistamisel esitab riigikogu liikmekandidaat valimiskomisjonile, koos muude dokumentidega, ka dokumendi (nn.Lepingu valijatega), milles kohustub riigikokku valimise korral töötama riigikogus kogu valimisperioodi. Riigikogu liige lahkub riigikogu tööst ainult tervislikel põhjustel, sel juhul asub asendusliige riigikokku...

4
2

Austatud Rahvakogu ja teised homsest kaugemale vaatajad!
Pikemat aega täheldan muret riigi jätkusuutlikkuse teemadel küll üksikutel aladel kui ka tervikuna.Riigi toimetulemine sõltub küll sise- ja välismajanduse viljadest kuid saagikuse muutumisel kasvust kahanevaks saab määravamaks maksumaksja raha optimaalsem kasutamine ning selle jagamise...

5
1

Saatsin varem e-kirjaga ettepaneku uue valimisseaduse tegemiseks, kuid selle ülekandmisel jäi ülaltoodud ettepanek välja. Praegune valimisseadus, mis võimuparteidele on hästi meeldinud, koostati tavalises korras, kaasamata isegi mitte rahvusvaheliselt kõrgesti tunnustatud valimisseaduste eksperti prof Rein Taagaperat. Kardan, et meie valitsus ja...

5
1

Tasakaalustada ametkonnapõhine killustatud riiklik haldus ja riiklik maakondlik haldus, tugevdades regionaalset omavalitsuslikku juhtimiskorraldust.
Eesti arengu võimalus ja kasutamata potentsiaal on maakondliku juhtimise tugevdamine nii, et maakonna omavalitsused on ühiselt olulistesse otsustusprotsessidesse kaasatud. Selleks esitas Linnade ja...

1
0

Liiklusseaduses nõutakse Eestis helkurite kandmist ka tänavavalgustatud aladel. Mispoolest on siis Eesti liiklus öisel ajal nii eriline kui teistes riikides kus sellist nõuet ei ole? Välismaalaste karistamine helkuri mittekandmise eest valgustatud alal on ülekohtune kuna turist ei pea olema peensusteni kursis välisriigi liiklusseadusega - nõuda...

6
8

võttes eeskujuks Islandi, kus konstitutsiooni koostas Kogu Rahvas.
Ettevaatusega tuleb suhtuda juristide osalusse ja nende arvukusele. Sellest on kirjutanud Thomas More(1500 a.) V.I.Lenin (1919 a.) ning Islandi rahvas.
Juristid rikuvad seadused kindlasti ära, teevad väga keerulisteks jne. Saame samasugused nagu korteriomandi ja eluaseme vaidlused!...

8
2

Ettepaneku autor Argo Loo, saabus e-posti teel:
Lubada Riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe, Õiguskantsleri ja Eesti panga presidendiks kandideerida vaid Eesti kodanikel, kes:
a) ei ole kunagi erakondadesse kuulunud või
b) ei ole kunagi erakonna juhtorganitesse kuulunud ega kaitsnud erakonna juhtfiguure kohtuprotsessidel .

4
3

Kuna ma pean maksma oma hambaarsti arve,visiiditasu ja süstid ja operatsiooni eest.Siis miks ma pean üleval pidama Haigekassat.Täiesti tobe on ettepanek,et kiirabiga sõidavad kohale ainult õed.
Mis saab südamehaigetest,infarktidest ja insultides.Lastele ja puuetega inimestele hambaarsti abi
tasuta .Töötute arsti ja ravimiarved maksab töötukassa.

10
2

Piirang kandideerimisel (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Valimistel mitte lubada kandideerida Eestit okupeerinud riikide võimuparteisse kuulunud isikutel.

11
3

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Kohtade võrdeliseks jagamiseks erakondade vahel peab võrdlema erakondade kogutud hääli, ei pea olema nimekirju kompensatsioonide jaoks. Ühetaolisel valimisel (võrdsed ringkonnad) tuleb jagada osa kohti (pärast isikumandaate ja ringkonnamandaate) nii, et valitute häälte summa oleks maksimaalne kahel...

1
0

Kui Eesti riik pakub Eestis tegutsevatele erakondadele või kellelegi teisele, kes tegeleb poliitilise tegevusega, rahalist toetust, siis taolise regulaarse toetuse puhul peaks olema tegemist tegevustoetusega. Ükskõik, milline saaks olema taolisi toetusi jaotav asutus ja toetuse jaotamise täpsem kord, taolise toetamise puhul peaks olema 1)...

3
1

Strateegiline hääletamine on see, kui valija eelistab hääletamisel juba esinduskogudes olevaid erakondasid või jõude, millel on küsitluste järgi kindel šanss esinduskogusse pääseda, sest ta tunneb ohtu oma hääle kaotsiminekuks, kui ta annab selle mõnele künnise alla jäävale väikeparteile või kohalikule kandidaadile.

Hea lahendus sellele...

3
1

Ettepaneku esitaja: Sale Sokk, Ettepanek saadetud e-postiga
Väikestes valdades on aastakümned võimul üks ja sama koosseis. Oleme aru saanud, et olgugi et avalikkus taunib seda, aga ometigi istuvad enamus neid jällegi uues volikogus. Arvan, et see toimub nii
- Valdades on teada häälte max arv, millega moodustub volikogu otsustav enamus
- Istuv...

7
1

Kehtestada juksusasjadele: luksusautod,mootorrattad, jahid-paadid ja kinnisvarale; mitu korterit, luksusmõisad jne . ning dividendide maks.
Need rikkused pole nii kui nii ausalt teenitud! Kes on pangad,ettevõtted,fondid, AS pankrotti ajanud ja hiljem naudivad elu.

23
18

57. Osavalla ja linnaosa moodustamine.
Sätestada, et linnaosa ei moodustata, LOV-d likvideeritakse. Sotsiaaltöö ülesannete täitmiseks piisab teeninduspunktist.

4
0

Piirangud kandidaatidele (1)

Valimised

Mart Männil peaaegu 4 aastat

On selge, et meie valimissüsteem vajab muudatusi.
Kuna kandideerimine eeldab soovi töötada vastavas esinduskogus siis ei tohi kandidaat olla mõne teise esinduskogu liige. Riigikokku kandideerija võib olla riigikogu või valitsuse liige ja kohaliku volikogu kandidaat samasse volikokku kuuluja, aga mitte vabariigi valitsuse liige.
Mandaadist...

7
1

Iga annetus tuleb põhjendada. (3)

Rahastamine

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Kuigi ma pooldan annetuste täeilikku keelustamist parteidele (milleks neile täna see, niigi lausa suplevad rahas), siis ega ma sellesse eriti ei usu. Et totaaalselt keelatakse. Huvid on nii kõrgele üles kruvitud.
Sestap pakun välja teise, veel utoopilisema lahenduse. Iga annetaja peab üksikasjalikult oma annetuse ära põhjendama. Selline häma, et...

18
15

Julgen sel teemal arutada,kuna oleme abikaasaga neli last üles kasvatanud ja näeme ,mis toimub peale koolide ja sõjaväe läbimist.Tore on kui on palju valikuvabadust,kuid kahjuks pole võimalik siia peret luua varem kui juba 30- dad aastad käes.Miks? Noored tahavad elada eraldi,mitte koos vanematega.Tean paljusid noori,kes käivad võõrsil tööl,kuid...

14
1

Tänases Foorumis jäi õhku kõlama väide, et see ettevõte toodab kahjumit (mis on teada) ja ei hakkagi kunagi kasumit tootma. Mis mõtet on siis mängida äriühingut, kui äri teha ei saa, ei osata, või polegi võimalik. Äriühingu eesmärk on toota kasumit ja kui seda polegi kuskilt tulemas, ongi pankrot.
Samas oleks Estonian Airi sulgemine teatufd...

7
1

Ettepaneku autor Illar Alla, saabus e-posti teel:
Proportsionaalsuse põhimõte – kehtib ainult parteidevahelises arvestuses, üksikkandidaatide puhul pole mingit proportsionaalsuse arvestamist. Üksikkandidaat kogub valimistel üle 2 000 hääle ja ei pääse Riigikogusse, samal ajal paarkümmend Parteide kandidaati, kes igaüks kogub alla 2 000 hääle –...

12
1

Rahvakogu keskkonda täiendada (1)

Kaasatus

Kert Sasi peaaegu 4 aastat

Uute ettepanekute sisestamine ja sisestatud info korrastamine peaks toimuma paralleelselt. St juba praegu – jaanuaris peaks hakkama sisestatud ettepanekuid teemapunktide alla koondama: ntks
• Riigikogu liikmete töötasud ja hüvitised
• Riigikogu liikmete arvu vähendamine
• …
Siis selle konkreetse teemapunkti alla koondatakse kõik seni sisestatud...

14
0

Ettepaneku autor Aadu Tamm, saabus e-posti teel:
Iga eriala inimesed püüavad omaette streikides paremaid palganumbreid saavutada, vähemesindatud ametikohtadel ei ole sedagi võimalust.
Ei peaks mitte nõudma näiteks, et meile sama suur palk, kui naabritel sellel erialal (näit. Soomes), vaid vaadata tuleks proportsioone.
Näiteks, kui Soome arsti või...

6
1

Töötuse vähendamiseks oleks soodne aeg ehitada riigile esmavajalikud objektid:
a) uus sild üle Narva jõe
b) Tallinn-Narva maantee 4-realiseks
c) sild või tunnel Saaremaale, räägime ühendusest Soomega, aga Saaremaaga ühendust korda ei tee, sest kasulikum on nuumata oma partei toetajaid laevaühendustega.

10
9

KES ASTUKS RIIGIKOGU POOLT KINNITATUD VALITSUSE ERRUMINEKUL või Presidendi poolt MAHAVÕTMISEL SELLE ASEMELE. Valituks osutuksid sinna vabariigi lõikes suurema arvu saanud saadikud ... . Mitte väga ammu oli ju moes et iga ministri sabas mõni sugulusringkonnast noor tolgendamas, kunstnahast mapp kaenla alt välja paistmas. Sinna võiks saada...

4
4

Mõistlik oleks riigi poolt luua Riigi Arvelduspank. Seal oleks konto igal füüsilisel ja juriidilisel isikul. Konto omamine saaks olla tasuta, kuna sellise panga ülalpidamiskulud ei peaks olema suured. Panga kaudu saab teha VAID interneti teel ülekandeid (väljavõtet saab ka näha ja salvestada). See pank tagab, et raha säilib kindalt. Pank ei...

7
2

Eesmärk:
1. Luua esinduskogude liikmetele stiimul tööks vajalike teadmiste edasi arendamiseks.
2. Anda avalikusele võimalus paremini hinnata ja võrrelda poliitikute saavutusi, pühendumust ja efektiivsust.
3. Aidata muuta tihedamaks poliitikute suhtlemist erinevate huvigruppide, ekspertide ja kogu ülejäänud ühiskonnaga.

Meetmed:
1. Iga KOV volikogu...

3
1

Taastada surmanuhtlus (4)

Varia

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Taastada surmanuhtlus tapmiste-mõrvad puhul, riigivara riisumise eest suurtes kogustes, kui riisuja pole võimeline riisutud vara tagastama(tagasi maksma).Nt. Viioli, 10 miljoni riisujad, pankade sihilikud pankrotti ajajad, ka Estonian Airi Nõukogu ja juhtkond.
Milleks neid veel maksumaksja kulul ülal pidada?

25
9

Kantslerite, abikantslerite rotatsiooni kiirus (0)

Sundpolitiseerimine

Hanno Luukas peaaegu 4 aastat

Iga uus poliitiline jõud toob majja uue kantsleri ja abikantslerid.
Pikaajalistes demokraatiates püsivad kõrgemad (ja madalamadki) tsiviilteenitustujad hästi oma ametites.
Kantsler ja tema allvastutavad riigiteenistujad peaksid püsima ametis kindlasti pikemalt kui ühe valimistsükli. Ning viima ellu valija tahet, olgu see siis kommunist või...

3
0

Riigikogu töö alused. (0)

Kaasatus

Andrus Belials peaaegu 4 aastat

Kui riik propageerib oma põhiülesannete, nagu kodanike tervise ja vara kaitsmine, üleandmist vabatahtlikele päästeorganisatsioonidele, siis võiks kasutada ka riigikogus sama printsiipi.
Ehk vabatahtlik riigikogu, kus saadikud töötavad missioonitundest, ilma palgata. Usun et meil on küll võimekaid inimesi kellel rahamuret ei ole ja kes sooviksid...

2
0

Ettepaneku autor Tiit Villig, saabus e-posti teel:
Toetan J.Alliku 11.12,12 Postimehes tehtud ettepanekuid, eriti: Muuta valimisseadust nii, et saadik oleks enam seotud valijatega. Tuleks üle minna paljudes riikides kasutatavale kahe hääle süsteemile ja valida osa parlamendist üleriigilise kinnise erakonnanimekirja alusel proportsionaalselt ning...

3
8

EKSPERTIDE KAASAMISE OHUD (3)

Kaasatus

Meelis Kaldalu peaaegu 4 aastat

Marek Strandberg kirjutas oma lõustaraamatus:

Kas rahvakogu on Eesti demokraatia proovikivi? Ilmselt mitte. Selleks on aga hoopis muu. Nimelt küsimus sellest, kas avalikkus saab lugeda rahvakogu ellukutsujate ja erinevate asjapulkade vahelist kirjavahetust rahvakogu ja sellega seotud tegelaste vahel. Näiteks kirjavahetust Praxisega, kes peaks...

4
0

NB! Tegemist on üldrahvalikele arusaamadele tugineva antiutoopiaga, mis ei peegelda autori isiklikke seisukohti.
Sageli on kuulda nurinat - kas me sellist Eestit tahtsime? Hoolimata tõigast, et Eesti on üks kõrgeima maksukoormusega riik Euroopas ning ettevõtluses on tegev vaid väike protsent elanikkonnast, on siin arenguruumi idealiseeritud...

7
1

Mis eesmärgil seitse erinevate kõrghariduse valdkondade esindajat korraldasid sellise luureretke?
Millise riigi luure eesmärgil? Kas jälle USA?
Palju maksis nende vabaks-ostmine?

8
5

Erakonna moodustamiseks vajalikku liikmete arvu tuleks alandada 1000 liikmelt näiteks 150 -200 liikmele. Põhjendus: tänases Eesti ühiskonnas on erakonna loomine liigselt müstifitseeritud. Kodanike poliitilisele kaasatusele niivõrd kõrged partei loomise barjäärid kasuks ei tule. Erakonna kui ühe piisavalt tavalise MTÜ loomine peaks olema...

5
1

Tihendada ÜHISTRANSPORTI VALDADE vahel ja ka iga VALLA SISETRANSPOR, iga päev peaks liikuma ühistransport hommikul ja õhtul ,ka laupäev ja pühapäev, mis praegu ei toimi. Ühistransport vallasiselt lõpeb koolist laste koju toomisega. Nii ei saagi arendada vallakeskustes väikeettevõtlust, kuna ei liigu kogu rahvas külades oma autoga.
Luua suured...

10
1

Erakonda kuulumine on mis? (2)

Erakonnad

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Ma ei tänasel päeval ühtki riigialamat, kes rahvakogunemistel, peresündmustel vms asjaoludel avalikult oma kärakondlikku kuuluvust demonstreeriks!? V.a. mõned käilakujud, aga need välist eristust ei vaja, molu on niigi teada.
Olukord on sama, mis põlatud punavene aal tegelikult.
Aga miks?
a) ideid/ideelisust pole ollagi!?
b) kaasatuse haisugi pole!?...

4
2

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Erakonna juhtimine võiks olla kaheastmeline: juhatus ja nõukogu. Juhatus on erakonna tööorgan oma ametnike ja raamatupidamisega, mis valitakse erakonna liikmete hulgast üldkogul.
Nõukogu on erakonna aju, mis moodustub erakonna vaateid pooldavatest arvamusliidritest. Nõukogu nimetatakse ja...

4
3

Riigikogu valimiste läbiviimise ja rahastamise kulude üheks katteallikaks on kautsjon.
Korraldusliku külje poolt viidi kautsjon sisse nn "katsetajate-juhureisijate" peletamiseks. Ja see meede on toiminud.
Küll on aga valimisseadustikku ilmunud kahetsusväärsed "täiendused" kautsjoni tagastamise osas.
Praegu kehtiv kord näeb ette mitmeid variante...

4
4

Täna läheb füüsilise isiku tulumaksu laekumine suuresti linnadele ja valdadele selle järgi, kus on inimese registreeritud elukoht. Maamaks laekub aga 100% ulatuses ainult maa asukohajärgsele omavalitsusele. Praeguseks oleme jõudnud tulemuseni,et vallad ja väikelinnade omavalitsused polegi huvitatud et nende valitsevas piirkonnas tegeldaks...

1
0

Ettepanek erakondade rahastamiseks riigieelarve vahenditest:
Baastoetust makstakse:
* igale erakonnale, kes Riigikogu valimistel kogub üle 1% häältest - baasraha x;
* Riigikogu valimistel lävendi ületanud (lävend võiks olla 4%) - baasraha z;
* Igale erakonnale kohalikel valimistel saadud volikogu iga koha eest – baasraha y.

Igale erakonnale, kes...

8
16

Austatud Rahvakogu! Ja selle teema külastajad!
Õiglusnõuniku institutsioon ÕI on vajalik ühiskonnas sügavat rahulolematust põhjustava üha enam vohama hakanud seadustatud ebaõigluse pidurdamiseks.ÕI ülesandeks on pehmendada,ideaalis kõrvaldada,võimuladviku ja selle lähema sõpruskonna "säravamate"JOKK skeemide põhjustatud rahulolematust ühiskonna...

6
2

Lõpetada silmapilkselt räige ja ebaõiglane Eesti tähestiku diskrimineerimine. Miks ei ole ühegi erakonna nime sees š, z või ž-tähte? Kas need tähed on kuidagi kehvemad kui ülejäänud Eesti tähestikus olevad tähed? Miks soositakse ja eelistatakse Eesti poliitilistes ringkondades ainult a, e, o, r, i, m, r, k, n, d, f, s, h, l ja v-tähte? Miks...

1
3

RGB LED'id võimaldaksid kõnniteel jalutavatel inimestel Hiinast ostetud odavate pultidega valgustites värve muuta ja muid põnevaid asju teha. Kui me oleme suur E-riik, siis peaksime ka suurelt mõtlema ja mitte kartma ebatraditsioonilisi elamise ja eneseväljendamise viise. See IT-/valguslahendus oleks nii kõva sõna, et inimesed üle maailma...

3
2

.... ID-KAARDI ALUSEL (et pahatahtlike ja eriti väga pahatahtlikke konkurente eemal hoida)saaks sisse logida ja nn.BLITZKRIEG KÜSITLUSE KÄIGUS valitatavale kandidaadile otseseid küsimusi esitada nii tema nägemuste , eelistuste (ka usuliste-poliitiliste-seksuaalsete jne) ja muude ilmaelust-olust arusaamise kohta . SKYPE-is täitsa teostatav idee....

8
3

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
0

Loobuda e-valimistest (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Loobuda e-valimistest, sest see ei kindlusta valimise salasust.

17
16

et ideid 1:1 ei copy-paste -ks . Pole vaja lasta Rahvakogu paistel neil peesitada ning väljendada et OHH - vot just mina , ainult mina (partei puhul eelkõige meie erakond) nii tahtsin-arvasin-planeerisin-mõtisklesin-proovisin-nägin unes ,teispoolsuses ;) Leidke aega ka kommentaaride lisamiseks ... Rohkem diskussiooni vaja et rahvas käima läheks....

6
1

... nimekiri ning korralik kirjeldus, et milliste teenete eest Eesti riik siis seda kodanikku peaks vastu võtma kohe nii kõrgel tasemel. Tänaseks on sellest üritusest saanud sellise kitsa ringi kooskäiate seltskond kuhu mõnikord lastakse ka mõni nn.kõrvalt. Miks peaks Eesti rahvas ühte või teist inimest eelistama kolmandale.

14
8

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
President valitakse otsevalimise teel.

17
8

Erakondadele eraldatakse 2/3 mandaate. Erakonnaliikmed arvatakse Riigikokku kogutud häälte arvu järgi; mingit häälte ülekandmist ei toimu. See välistaks "poliitbroilerite" pääsemist Riigikokku "hääletusmagnetite" abil. Erakonnaliikmed saavad kandideerida ainult elukohajärgselt.
1/3 mandaate eraldatakse KOV-le (valimisringkonnad/maakonnad/vallad)...

5
7

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Et kiirkorras ja veidigi leevendada rahva usaldamatust riigiorganite vastu, tuleks koheselt alustada ja viia võimalikult kaugele valimisseaduse menetlus presidendi otsevalimiste kohta. Seda on rahvas oodanud üle kümne aasta ja selle seaduse "käimalükkamine" oles väärikaks proovikiviks Rahvakogu...

17
8

kohustuslik ajateenistus (2)

Varia

Tarmo Kivimaa peaaegu 4 aastat

Kuna Eestis on vordoiguslikkus,peaks ajateenistus olema kohustuslik nii meestele kui naistele voi vabatahtlik valik molemale sugupoolele

8
13

Poliitikutele raha andmine on võrdne kuritööle õhutamisega, sest raha on kõige kurja juur. Pealegi, ega see raha nende käes ka eriti kaua seisa, sest enamasti vahetavad nad selle esimesel võimalusel millegi muu vastu. Seetõttu teen ettepaneku, et poliitikutele võiks raha asemel anda hoopis need asjad, mida nad ka ise normaaltingimustes raha...

8
7

E-hääletamine on sama turvaline kui paberkandja-hääletussedelitega hääletaminegi.
Nii ühel kui teisel juhul on määravaks ikkagi valija tahe. Ükski valimisseadus ei saa piirata või muuta valija otsust ka puhul, kui ta nõustub hääletama "vääramata jõu" poolt määratud kandidaadi poolt.
Muide, vääramatuks jõuks võib olla ka valimispropaganda...
Tõsi,...

9
7

siin taga hakkab juba lagunema! Tõlgendan: Tuleb kaotada riigiaparatuuril isegi võimalus omavolitseda rahvuslikuidentiteediga. Rongi mõnusaks sõiduks(arenguks) on rööpaid vaja, milleks riigi mõistes ongi rahvuslikidentiteet. Sellest tulenevad ka riigijuhtide volitused mandaadi näol, mille otseselt on riigijuhid volitusteta üle andnud...

3
0

Eesti riigis tegutsevatele pankadele tuleb kehtestada sundauditeerimine riigi poolt ja kui selgub, et riigist väljaminev kapital on olulise suurusega riigi jaoks ja et siin on kasutatud valesid majanduslikke meetodeid, siis tuleb need pangad natsionaliseerida, nii nagu tehti Islandil.
Lisaks kehtestada neile pankadele ja üldse pangandusele 25%...

26
13

Valimisseaduses ja rahastamise ettepanekud tuleb, juristide kaasabil,
vormida seaduseks ja anda otse Presidendile kinnitamiseks
Põhjus riigikogu(erakonnad) lihtsalt nullivad rahva tahte sest erakondade
esimehed (juhatused) ei anna praegust võimu kergelt käest.

36
13

Обоснование - так как существенная часть русскоязычной общины отстранена от выборов Рийгикогу, сложилась ситуация, при которой на государственном уровне касающиеся её решения принимаются парламентом, с де-факто пропорционально малочисленным представительством неэстонцев. Это способствует формированию настроений разочарования и отчуждения. Кроме...

11
16

varahommikusele pidulikule LIPUHEISKAMISE tseremooniale. Ja seda kohustuslikus korras. No kuulge , saadakse riigilt palka ja isegi üks kord aasta jooksul ei suudeta oma soojate linade vahelt välja tulla. No millisest austusest ja patriotismitunde kasvatamisest oma riigi vastu saame seejuures rääkida .

6
5

Rahvakogu foorumi kodukord. (0)

Varia

Tauno Kure peaaegu 4 aastat

Ajal, mil minul on esmakordselt aega tutvumiseks käesoleva foorumiga, on esitatud ettepanekute arv kuuel teemal kokku juba poole tuhande ringis. Küllalt raske on saada ülevaadet, kuna ühe teema all asuvad erinevad alateemad, näiteks Valimiste osas valimisreklaam, parlamendi kojad, valimisringkonnad, Riigikogu liikmete arv, side valijatega,...

5
0

Maksuhääletus (1)

Kaasatus

Aarne Leisalu peaaegu 4 aastat

Maksustamine on ühiskondliku kokkuleppe küsimus. Käesoleval ajal on see siiski pigem kokkulepe koalitsioonierakondade vahel. Tulenevalt valija suurema kaasatuse vajalikkusest peaks valija saama mõjutada riigi juhtimist pidevamalt, kui vaid valimiste ajal. Ainult siis on võimalik vähendada kodaniku ja riigi kaugenemist, ametnikkonna...

10
4

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Alaliselt annetustel ja vabatahtlikusel tegutsev organ. KOV RAHVAKOGU - 10% valimisõiguslike häältega 60 päeva jooksul tõstatatud küsimus tuleb võtta KOV-i volikogu menetlusse ja peab läbima kõik lugemised. 34% hääleõiguslike kodanike häältega 90 päeva jooksul tõstatatud küsimus tuleb panna...

5
0

...(jätkub) Samuti on täna vaja anda "avanssi" vaid 2-le erakonnale, et saada soovitud otsus sinu kasuks (riigihanke võit, elamisluba jms jamad), kuid kui pead arvestama 101 erineva isikuga, keda rahvas saab alati välja vahetada, ei ole suurte annetuste kahtlane jagamine erakondadele enam mingi probleem. Vastutus tähendab ka aruandlust...

1
0

Seletus. Tiheasustusalal on krundid määratud kohaliku omavalituse poolt. Elanikud ise neid krunte ei määra. Krundi suurus sõltub asumite omapärast. Näiteks Nõmmel on krundid kavandatud ajalooliselt suuremad selleks, et säiliks neil kasvav männimets. Krundiomanikule ei anna see mingisugust eelist, sest ta ei saa omal tahtel seda krunti jagada (ei...

5
3

Uus organ (0)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Luua uus täiendav organ. Selle esmasteks ülesanneteks oleks näiteks:
1. Kehtestaks valimisseadused
2. Määratleks poliitilised ja mittepoliitilised ametikohad
3. Kehtestaks kõrgete riigiametnike palgad
4. Kehtestaks maksimaalsed ametiajad kõrgetel riigiametitel olemiseks
jne, mille puhul on tegu otsese huvide konfliktiga, kui seda otsustab riigikogu...

4
4

Prioriteedid paika! Lasta rahvakogul hinnata erinevate valdkondade tähtsust riigi ja ühiskonna tseisukohalt ja see tähtsuse tabel võtta arvesse projektide rahastamise ja eelarve koostamise juures.

6
4

Sarnaselt Vabariigi Presidendile peatada Riigikogu liikmetel ja Vabariigi Valitsuse liikmetel erakondlik kuuluvus. Riigikogu ja Valitsus on ühiskondlikud organid, mis peavad teenima ühiskondlikke ja mitte väikese kildkonna erahuve.

Valimissüsteemi lihtsustamiseks ja ühtlustamiseks kandideeriksid kõik Riigikokku soovijad üksikkandidaatidena...

14
11

Riigikogulase haridustase (7)

Valimised

Toomas Vernik peaaegu 4 aastat

Riigikokku kandideerija haridustase minimaalselt magister või sellega võrdsustatud haridus.

45
38

На местных выборах в Таллинское городское собрание сложилась такая ситуация, когда депутат от части города Ласнамяэ для того чтобы пройти в горсобрание должен набрать голосов в несколько раз больше чем депутат от Пирита. Таким образом, избиратели разных частей одного и того же города оказываются в неравном положении, т. е. жители Ласнамяэ...

2
3

Eesti Vabariigi Põhisedaduses on kirjas:
...
64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel valitsuse liikme kohustustest.
Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse;
2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel;
3) tema...

11
0

Presidendikandidaadina lubas T.H.Ilves, et tahab leida lähiaastatel lahendused meie tulevikku otsustavalt mõjutavatele probleemidele – rahvastiku vananemisele, madalale sündivusele, töökäte nappusele, viletsale tervisele...
Ta lubas ka tõstada ja sõnastada koos teadlaste, kultuuritegelaste, ettevõtjate ja teiste asjatundjatega probleeme, mille...

7
0

Kui töölised oleks automaatselt ametiühingute liikmed, kaotaks see paljude praeguste tööandjate poolse surve töötajatele, et kui ametiühingusse kuuluda tahad, siis leia endale mõni teine töökoht. Ametiühing aga peaks tegema Rahvagogu.ee taolise veebikeskkonna, kus kõik töölised saaks teha ettepanekuid, koguda allkirju ja avaldada arvamust....

10
12

Kandidaadid, kes saavad valijatelt mandaadi, millest riigikokku pääsemiseks ei piisa on häälte OMANIKUD ( kuni valija neid mingil põhjusel tagasi võtta ei taha ) ja neil on valijate antud mandaat. Selle tõttu peaks igal riigikokku mitte pääsenud saadikul olema õigus ise OTSUSTADA, keda oma erakonnast häältesaagiga toetada või kas ülde kellegile...

13
14

Elatusraha maksmine riigi poolt (0)

Valimised

Liina Pints peaaegu 4 aastat

Kurb on tõdeda, kui palju on üksikemasid ja neid naisi, kes kasvatavad oma lapsi üksi, on ka muidugi tublisi isasid. Ettepanek oleks järgmine, et võtta vastu seadus, et riik maksab last kasvatavale vanemale ära teise vanema elatisvõla ja elatisraha ja riik nõuab selle oma võimalustega võlglase poolt välja. Hetkel on küll 3 kuuline riigipoolt...

27
11

Eesti parteimaastikul mängib märkimisväärset rolli erakonna sisevalimiste tulemus. Sellest sõltub erakonna esimehe isik, juhatuse koosseis, kandidaadi positisioon üldnimekirjas või ringkondlikus nimekirjas ja sageli ka kandidaadi kampaania rahastamise maht.

VVK kohustus olgu kindlaks teha, et erakondade sisevalimised on vabad ja õiglased.

Erakond,...

10
4

1) Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu on vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseaduse 48: Igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse.
Justiitsministeeriumi poolt ette valmistatud Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu näeb ette Põhiseaduse vastast sunniviisilist kollektiviseerimist:
Viia Korteriomandi- ja...

4
0

Riigikogus võiks valituks osutunuid rahvasaadikuid olla 71 ja jättes palgafondi samaks, tõstes rahvasaadikute isiklikku vastutust oma tegevuse või tegevusetuse ees. Rahvasaadikuna tegevuse eest peaks saadik saama temale ettenähtud töötasu ja sellelt maksma riigimakse. Kui soovitakse saadik vabastada riigimaksude maksmisest siis tuleks...

4
4

Tehnikainsenerid valitsusse! (0)

Kaasatus

Vambola Ird peaaegu 4 aastat

Töökohtade loomisel ja materjaalsel tootmisel (tehased) on väga olulisel kohal tõelised insenerioskused mis määravad ettevõtmise edukuse.

6
0

Kuna eelarve vastuvõtmiseni ,kus tööpäevad venisid korraldamatusest hommikutundideni oli küllalt istungeid,mis kestsid 5 - 15 minutit, siis ilmselt saaks poole lühema tööajaga hakkama,on ju seadusandlus juba välja töötatud,paranduste tegemine ei tohiks võtta niipalju aega.Riigikogu koosseis võiks olla 51kuni 61 liiget ja töö võiks koosneda kevad...

1
1

Kuhu kulub raha??? (0)

Varia

Peep Kask peaaegu 4 aastat

Kelle äriidee on rahvakogu ja milline demokraatia vorm on rahvakogu kui see on kasumit teeniv

5
2

Peaminister ja ministrid olgu parteivälised (3)

Sundpolitiseerimine

Margus Enna peaaegu 4 aastat

Peaminister ja ministrid ei tohiks olla sõltuvad parteidest vaid olema oma ala asjatundjad (mitte nagu NLKP ajal,et sobis igale tööpostile,peaasi,et oli parteitruu).Ainult nii,ilma valitsuskoalitsioonita ja opositsioonita,saaks riigikogu kasutada oma ajupotentsiaali,mitte olla valitsuse kummitempel ja kogu valijaskond oleks esindatud.Praegu on...

28
21

Arendada Rahvakogu edasi alternatiivseks institutsiooniks (mille loomist nägi ette ka Harta12), mille kaudu rahvas saaks edaspidi otse osaleda seadusloomes ja seaduste vastuvõtmisel.

Rahvakogust võiks saada TOMi ning osalusportaali edasiarendus, kus lisaks ideede esitamise generaatorile (mis on osalusportaalis päris hea) lisanduks ka mehhanism,...

1
0

Eestis on liiga palju seadusi. Seetõttu on isegi juristidel ja advokaatidel praktiliselt võimatu teada nende kõigi sisu. Tavakodanikul aga ilmselgelt võimatu teada, millised õigused ja kohustused on neil hetkel või näiteks alates homsest.
Näiteks on Riigi Teataja andmetel viimase 2 aasta jooksul avaldatud 19499 akti!
Tuleks moodustada asjatundjate...

6
0

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
Maksustada kõik täiskasvanud,kes ei kasvata homset maksumaksjat/tööjõudu.Kes tagab talle pensioni,haigla,kogu taristu?

9
3

Välisinvestorite küsitlusel ilmnes, et ettevõtete tulumaksu kaotamine on olnud investeerimisotsuste tegemisel alles neljandal kohal. Esikohal: odav ja suhteliselt kvalifitseeritud tööjõud, teisel: arenenud infrastruktuur, kolmandal: geograafiline asukoht. Välisinvesteeringute “valget laeva” pole tulnudki. Eesti Panga andmeil langesid...

7
1

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
Kõikide riigiasutuste kõik tegevust nõudvad otsused peavad määrama alati nimelise vastutaja ja tähtaja,põhikirjaliselt.

7
0

Liiklusseadus (0)

Varia

Andri Ivin peaaegu 4 aastat

Liiklusseaduse 92. Sõiduki kinnipidamine. (5) Eratee omanikul on õigus nõuda sõiduki teisaldamist käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel politseiasutuselt või kohalikult omavalitsuselt. Liiklusseaduse 92 on deklaratiivse iseloomuga ja ei kaitse maaomaniku õigusi. Maaomanik ei oma õigust teisaldada valesti pargitud sõidukeid....

3
2

Nüüd, kui ühtlustati keskeri ja kõrgharidusega õpetajate palgamäärad, võiks üle vaadata ka õpetajate/pedagoogide kvalifikatsiooninõuded.
Arvan, et õpetaja ametis saab töötada ainult, kui on kas kõrgharidus või pedagoogiline keskeriharidus.
• Ettepanek: kaotada või korrigeerida punkti kolm, „muu“ . 320- tunnine eelpedagoogika kursus ei anna...

4
1

Poliitikast on TÄNASEKS tehtud väikese ringkonna ISIKLIK TÖÖHÕIVE !!! Tööd suht riigis vähe , selle säilitamisel ollakse võimelised ka meeletuteks TEGUDEKS ja AMORAALSEKS KÄITUMISEKS .

15
7
2
1

Ametnike tööalane atesteerimine viia igaaastaseks. Atesteerimisel anda hinnang ametijuhendi iga kohustuse täitmisele ja õiguse kasutamisele. Kohustuse igale punktile anda 5-palli süsteemis hinded täidetuse (saavutatud taseme) ja püüdluste aspektist. Hindajateks peavad olema vahetu ülemus, ametnik ise ja üks isik (meeskond), kes ametniku...

1
0

1. Juunis keskel teabenõue Tallinnna linnakantseleile küsimusega, et kuidas saab riigikogu erakondade populaarsus aidata linna juhtimisel, ning kes andis käsu sellise küsitluse tellimiseks.
2. Juuni lõpus kiri andmekaitseinspektsioonile, et teabenõudele ei vastata. Suunatui edasi õiguskantsleri juurde.
3. Augustis avaldus õiguskantslerile.
4....

4
1

Ettepaneku edastaja Liis Kuresoo e-posti teel:
• Lähtuda kõikide oluliste arengukavade, seaduste ja määruste eelnõude koostamisel Vabariigi Valitsuse kaasamise hea tava põhimõtetest. Eriti oluliseks peame varast teavitamist ja otsesuhtluse eelistamist ning konkreetse ja sisulise kaasamise kava paikapanemist. Eeskujuna võib välja tuua...

1
0

Me ei peaks killustama ühe kuu jooksul oma aega ja mõtteid nii erinevatel teemadel.
Minu ettepanek oleks, et võiksime hoopis "kuu teema" kaupa omi nägemusi kirja panna.
N:
Veebruar- maksuseadused ja nende muudatused.
Kui ühe kuu jooksul tegelda vaid ühe teemaga, siis saaksime ka üksteisele selgitada, kuidas on praegu ja kuidas oleks tegelikult...

1
0

Roteeruv valimissüssüsteem (1)

Valimised

Aarne Leisalu peaaegu 4 aastat

Riigijuhtimise terviknägemuse ja kvaliteedi tagamiseks oleks vajalik säilitada järjepidevus ka valitavates võimuorganites. Käesoleval ajal kannab seda vaid võimuorganite ametnikkond ja uuesti tagasivalitud saadikud. Sageli tekib peale valimisi olukord, kus suur hulk uusi saadikuid on sunnitud omandama elementaarseid oskusi ja õppima selgeks...

4
2

Lugedes 10. jaanuari Äripäevast artiklit “15 ideed rikkama Eestini” ja konkursile esitatud Äripäeva poolt väljatoodud mõtteid, jäi silma, et enamuse ideede teostamiseks on eelduseks üks tingimus, mis näib olevat jäänud kahe silma vahele.
Tänane peamine probleem ei ole mitte ideede, vaid tegijate puudus.
Elik kõigi heade kavatsuste teostamiseks on...

8
1

On kuulda olnud sellist tegevusvarianti.
See oleks katastroof, rahvakogu idee ja teostuse lörtsimine. Juhuvalimiga satuvad laua taha juhuslikud inimesed juhuslike mõtetega. Juhuslikud kooslused ei toimi, nad ei lähe käimagi.

4
2

Vägisi armsaks ei saa! (2)

Erakonnad

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Selline on vene vanasõna, mille on kõigis meie juhtparteides kügelevad endised karjäärikommunistid näiliselt unustanud.
Sellepärast käib perioodiline välise jama toppimine (sisuliselt elukosekkonna adiovisuaalne risustamine) prügikastidele, peldikuseintele jne jne.
Vaatamata raporteeritavaile likmelisuse hulkadele on 98% ulatuses tegu surnud...

9
2

Me vajame hädasti rohkem naisi poliitikasse – nagu ka tippjuhtide sekka nii äris kui avalikus sektoris. Meil on KARJUV VAJADUS mõjukate naiste järele!

Naisi, kelles on olemas potentsiaal selliseks saada, on meie ühiskonnas jalaga segada, aga nad on varjus. Nad teevad kohusetundlikult oma võimetele ja haridusele mitteväärilist igapäevatööd. Nende...

20
30

ESM-ilt igaühele (0)

Varia

Margus Eimre peaaegu 4 aastat

Euroopa stabiilsusmehhanism võiks võlakriisi lahenduseks anda otseselt teatud võrdse tagastamatu rahasumma (näiteks 0,1% keskmisest palgast euroalal) igale euroala kodanikule. See aitaks võetud võlgu tagasi maksta ja suurendada nõudlust. Seda stabiliseerivat raha võiks maksta igakuiselt kuni võlakriisi lõppemiseni, rahaallikaks peamiselt euroopa...

1
2

Olen veendumusel, et kaasatus peab saama seadusliku aluse. Et aga selleni jõuda, siis peab kaduma palju tähenduseta mõisteid seadustest. Mõned näited: vabariigi valitsus, vallavalitsus, riigisaladus jne., mis ei käsitle nimetatuid vastutavatena. Kõige väljatoomine oleks lõputu. Kuid kui säilib käsuliin, mis on vaid ühesuunaline, ei arene ja ei...

4
0

Täna oleme niigi nö "verega" imenud endasse püramiidühiskonna ideaalid, et ikka kõrgemale ja kaugemale "pööblist" ...aga tiivad juba põlevad :)

See väike piirarvuga erakond olekski see tänase erakonna aktiivne osa (tõde). Kõik ülejäänud riigi kodanikud on ju kas toetajad või vastased. Kui liikmeskond ei suuda uusi või arenevaid ideid välja...

14
5

Vähendada (vältida) võimalus valimistulemuste manipuleerimiseks vahetult enne valimisi muuta elukohta registris. On olnud juhtumeid, mil väikesele pinnale on registreeritud kümneid inimesi valimistulemustega manipuleerimiseks. Kaks võimalust - nt mitte arvestada Elanikeregistri elukohamuutusi 2 (3) kuud enne valimisi või mitte lubada...

2
0

seotud isikute-sõsarorganisatsioonide poole. Nii mõnigi kes täna ilmselgelt aktiivselt nagu oponeeriks on hiljuti olnud just ise selle aktiivse rahvavaenuliku süsteemi ehitaja ja tulihingeline toetaja. Kus on garant et hiljem samasse paati tagasi ei hüpata? Kaasata neid kes on täna juba pikemat aega olnud avalikus poliit-juriidilises...

6
2

On küllaltki tavaline, et Riigikogule esitatakse seaduse eelnõu, kus on kompotina koos erinevate seaduste muutmise ettepanekud. Kui siis üks fraktsioon ei ole nõus neist mõnega, siis venib ja võivad hoopis kehtestamata jääda ka teiste seaduste muudatused. Need võivad olla aga mõnel juhul vägagi olulised.
Teen ettepaneku kehtestada seadusloomes...

4
2

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik soovib muuta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust nii, et üle 300 000 elanikuga omavalitsuse (Tallinna) volikogu liikmete minimaalne arv oleks 63 (praegu 79).

1
0

isikukesksed koodidega hääletuslehed mille elektroonikaga varustatud hääletuskastid fikseerivad arvuliselt ning mille tablood näitavad hääletaja isikuandmeid ja reaalaja hääletajate arvu. Nende vanade puukastidega on need jamad et kord on sinna sisse liialt tekkinud patakas hääletussedeleid , kord on osa neist kadunud, kord on kahtlaselt palju...

7
5

Keelata erakondadel poliitiliste otsuste vastuvõtmine mis on vastuolus kehtivate seadustega.

Poliitilise otsusega lõpetati 1995 aastast Eesti Vabariigi Haridusseaduse 27 toodud nõude täitmine. Kutsekoolid ja kõrgkoolid ei anna lõpetajale kutset ega märgi eriala tunnistusele või diplomile, st. ei anna riiklikku kvalifikatsiooni. Seega ei tea...

2
0

Vastutusmaks on maks, mida inimene on kohustatud maksma kannatanule, kannatanutele või riigile oma hoolimatu või pahatahtliku teoga või tegemata jätmisega. Vastutusmaksu määrab kohus.
Vastutusmaksu võivad maksma hakata kurjategijad, liiklusõnnetuse põhjustajad, politseinikud, arstid, ametnikud, poliitikud jne.

6
0

ehk piirkondliku AVATUD USTE PÄEVA kõikidele soovijatele isegi konkureerivatest erakondadest. Seal peaksid erakonnad aru andma oma tegemistest antud piirkonna ja Eesti riigi heaks tervikuna. Olen eelnevalt kirjutanud et taolisi kohtumisi peaksid tegema ka Riigikogu liikmed iseseisvalt. Aga poliit-kultuuri avamiseks peaksid ka erakonnad ise oma...

10
4

Tuleviku tulekuks on ainuke võimalus hoida uks lahti uutele ideedele ja algatustele, et mitte sumbuda erakonnanduse kitsarinnalisusse. Meil on sundpolitiseerimise kogemusi juba küllaga ja selle uusi ilminguid juurde ei vajaks, et mitte sundida rahvast hääletama jalgadega. Lõpetada igasuguste nõukogude koostamisel erakondade mõju, kui vaja, siis...

15
0

Iisraeli rahvas põgenes orjapõlvest Egiptuses ja eksles kõrbes 40 aastat, et saaks tugevaks vabana sündinute põlvkond. Paljud hakkasid nurisema: „Miks tõid Sa meid siia, ometi olime me söönud ja peavari oli olemas”. Siis laskis Jumal sadada taevamannat ja andis kalju seest vett.

Meile ei anta taevamannat. Kõik tuleb endil luua. Loomulikult on...

1
2

Kuna paljud seadused "riivavad" Põhiseadust, siis teen ettepaneku luua elektroone Põhiseaduse register, kus oleks kirjas kõik EV seadused, millised riivavad Põhiseadust. Seal oleks ära näidatud/viidatud (hüperlink RT-sse) kõik need seadused, mis Põhiseaduse mingit paragraafi kitsendavad. Seaduspügal, milline pole selles registris aga ikkagi...

3
0

Selleks, et rahvasaadik ei peaks hääletama erakonna poolt antud juhiste järgi vaid saaks teha otsuse oma südametunnistuse järgi, võiks muuta kogu hääletusprotsessi salajaseks.

6
3

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Vabariiklik Valimiskomisjon peab edaspidi koostama ainult tähestiku järjekorras kõik saadikukanditaatide nimekirjad, nii üleriiklikud kui ka valimisringkondade nimekirjad, et vältida erakondade saadikukanditaatide eelistamist teiste saadikukanditaatide ees

14
3

........ja kaasata neid ka riigi juhtimisse ka kõrgemal riiklikul tasemel. Meil Eestis neid ligi 40% kelle emakeeleks on muu keel ning kes elavad oma nn.paraleel-Eestis. Sehkendavad ja ajavad mingit oma-kõverpeegli Eesti asju. Mis integratsioonist saab antud juhul siinkohal üldse rääkida? Ka meie võiksime enesele selgeks teha et integratsioon...

6
5

Vanaemade Ülemkoda (2)

Kaasatus

Mati Meier peaaegu 4 aastat

Teeme Riigikogule vanaisade poolt valitud vanaemade ülemkoja.
Enne kui ettepaneku kergeks kaalud, pea vanaisa-vanaemaga nõu.
Vaevalt küll, et Sul selleks aega on. Riiki tarvis ruttu remontida ja ...

3
0

Kuritegevuse vähendamiseks Eestis on vaja:

1. Vastavast seadusest tulenevat tugevamat survet politsei uurimistoimingutele ehk teisisõnu, muuta tuleb politsei tööd reguleerivaid õigusakte selliselt, et uurimine toimuks intensiivselt ka tegelikkuses, et kurjategijal oleks hirm vahelejäämise ees suurem, et vahelejäämine oleks kurjategija arvates...

5
0

Emapalk (4)

Varia

Ago Õispuu peaaegu 4 aastat

Kehtestada kõigile emadele võrdne emapalk 1 aasta asemel 2 aastaks. Petmiste vältimiseks peab olema laekunud vähemalt 9 kuud enne sünnitamist riigikassase ka miinimum määras sotsmaksu.Üliõpilastel on vaja koolist saada päevase õppe tõend. Alaealiste emade emapalk tuleb nende vanematelt.

13
9

Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnistust,
Mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!
Need meie hümni sõnad ütlevad kõik, mis meil teha tuleb, et asjad Eestimaal hakkaks minema õiges suunas. Jumal ei õnnista kunagi pattu! Me peame hakkama otsima Jumala tahet ja täitma Tema seadusi.
Carl Robert Jakobson...

4
5

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Kui õnnestub, siis hakatagi korralisi valimisi koos läbi viima ja iga 5 aasta tagant ning saadiku mandaat korraga maksimaalselt 2 koosseisu.
USA president Franklin Delano Roosevelt ütles kolm aastat pärast Suure Depressiooni algust: "Riik vajab ja kui ma ei eksi üldist meeleolu hinnates - koguni...

5
2

Viia ellu Jüri Raidla idee Riigipidamise Auditi kohta, tekitada sellele regulaarne aruandluse funktsioon, mis oleks avaliku halduse pideva arengu ja optimeerimise aluseks. Riigipidamise Auditi avalik aruanne ilmuks nt iga 2 aasta tagant ja sisaldaks süstematiseeritud andmestikku ametikohtade, tööülesannete ja -palkade kirjeldusega, analüüsi...

12
4

Paberrahal on suurem moraalne väärtus.

1
0

Ka siis, kui meie vallas oli sada aastat tagasi kolm korda rohkem inimesi, pandi külakooli lõpetanud andekam laps vankri peale ja viidi kõrgemasse kooli internaati, kust siis edasi keskastme kooli mandril ja siis Ameerikasse magistrikraadi järele.

Tänaseks on maal tekkinud olukord, kus laste arvu langemine alla 100 toob vallale kaasa tohutu...

1
0

Reguleerimise laiem mõte on tervendada ühiskondlikku kultuuri pikemas plaanis, kitsam mõte on eraisiku kui ebavõrdses seisus poole kaitsmine mistahes organisatsiooni esindaja ülekohtuse käitumise eest. Siin ei ole mõeldud kahe eraisiku vahelisi asju ilma organisatsiooni abita ühele poolele. Peaks olema vastav seadusesäte, menetlejaks vastav...

7
0

Eestis kasutusel olev proportsionaalne valimissüsteem, kus kasutatakse avatud nimekirjade põhimõtete sel teel, et hääletamise tehnikas antakse hääled konkreetsete kandidaatide poolt, mille tagajärjel esialgne nimekiri reastub ümber, ei sobi hästi kasutamiseks pikkade ringkonnanimekirjade puhul, kus valijate valimiskäitumine hakkab sarnanema...

2
0

Ettepaneku autor Piret peiker, saabus e-posti teel:
Tahaksin lisada pooltargumendi Märt Põder'i 07.01.2013 ettepanekule "südametunnistuse järgi hääletamise soosimine eelistushääletamisega", soovitades konkreetselt Üksiku Ülekantava Hääle valimissüsteemi:
Selle süsteemiga valitakse kandidaate individuaalselt, puuduvad parteinimekirjad ja nende...

2
2

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
0

Ja ametivande põhiliseks sisuks on truudus põhiseaduse preambuli vaimule. Kes seda ei suuda, see on ohuks Eesti rahvuse kestmajäämisele. Kes selle ettepaneku vastu on, sel on midagi varjata, ehk tegu võib olla sisse imbuda tahtva agendiga. Kõrgete riigiametnike al pean ma silmas ministreid, presidenti, õiguskantslerit jne. tavalistele...

3
0

Tervishoiu juhtimine (0)

Kaasatus

Matti Tammiste peaaegu 4 aastat

Tervishoiu juhtimiseks eraldada tervihoid sotsiaalministri alluvusest ja moodustada eraldi tervishoiuministeerium eesotsas ministriga kellel om ravialane kõrgharidus.
Sotsiaalministri vastutusala on väga lai ja tervishoiu korraldamisega tegeleb sisuliselt asekantsler koos vastava osakonnaga. Samal ajal on hariduse ja kultuuri juhtimiseks eraldi...

8
4

Põhiseaduse 28 sätestab: ... Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.
See eriline hool on väljendatav rahaliselt. Nõuda nii kohalikelt omavalitsustelt kui valitsuselt kohustuslikku aruandlust selle paragrahvi täitmise kohta, eriti lasterikaste perede osas. Võib ka regulaarse kontrolli ja...

1
0

Väga hariv saade oli Kuku raadios mõni aeg tagasi kus Rein Taagepera lahkas neid probleeme iga kandi pealthttp://podcast.kuku.ee/2012/08/19/vanamehed-kolmandalt-2012-08-19/

4
0

Vältimaks Eestis seisusliku ühiskonna kujunemist poliitikute ja nendega tihedalt seotud ärieliidi kui kujuneva-kujunenud eliidiseisuse toimel:

1)Erakonnaseadus tühistatakse ja erakonnad registreeritakse MTÜ-deks üldistel alustel;
2)Riigikogu komplekteeritakse ühes kogu Eestit hõlmavas volitamisringkonnas üksikkandidaatidest tsiviillõigusliku...

1
0

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
Vastutuse ja korra tõstmiseks kõikidel (koolipoisist presidendini) ja kõikjal: koolis,turul, politseis jne. kuni täitevvõimu asutusteni) taas kasutusele võtta nn. pehme karistusviis ehk rahatrahv nii moraalse kui tegeliku kahju eest.Selleks peavad kõik eeskirjad,määrused,põhikirjad,seadused...

2
0

Kui valimistest võtab osa 60% valijatest ja nendel kohti saanud erakonnad moodustavad valitsuse 60% enamusega, siis riiki juhitakse selgelt alla keskmise mandaadiga, kellegi suvalise huvi järgi ja arvata võib, mitte riigi huvides. Sellisel juhul tuli varem sõita aru andma Moskvasse, nüüd aga nõu saama Brüsselisse ja pole kindel, et meid ei...

11
1

Miks võim kaugeneb rahvast?
Enamusel inimestest on oma arvamus elust, elamisest. Ühine osa leitakse (vabadel) valimistel, valitud kanditaat saab võimu. Võimul on aga omadus tahta jääda püsima, tekib võimu jätkumise kindlustamise vajadus. Kõrvalisteks jäävad valijate soovid. Tekib tandem - KOV nõukogu esimees ja omavalitsusjuht. Tandemiga liitub...

4
0

Teha kõigile seaduseelnõudele ekspertiis, millel võib olla mõju iibele, et selgitada selle mõju olulisust. Ideed on minu andmetel toetanud Liisa Pakosta, taolist ekspertiisi tehakse tema andmetel paljudes riikides. Eelnevalt oleks otstarbekas määratleda valdkonnad, mida puudutavatel eelnõudel võiks olla potentsiaalne mõju iibele, et mitta...

1
0

teinud avalik asutus.

Kui inimese postkasti tuleb mingi kalender, telekava vms. siis peab selgelt arusaadav olema, kes on selle meediaväljaande taga. Sama kehtib ka reklaamide ja raadio ning televisioonisaadete kohta.

Tihti on probleemiks see, et saadetud õnnitluskaart, kalender või telekava peal on poliitiku kirjutis vms. kuid ei ole üksüheselt...

3
0

Kõik, kes on rahvakogu aruteludel osalenud, teinud ettepanekuid, avaldanud oma arvamusi ja andnud erinevatele seisukohtadele poolt ja vastu hääli, peaksid saama ettepanekute üle otsustamisel osaleda (kui nad seda ise vähegi tahavad). Kedagi ei tohiks ukse taha jätta. "Teeme ära" aktsioonide käigus on ju seda laadi üritusi korraldatud. See ei...

1
0

Pakun välja oma nägemuse, mille üle rahvakogu järgmises voorus võiks arutada.

LAPSED
sh
*lapsevanemate toetamise võimalused (rahaline, personaalne, toetusvõrgu loomine)
*haridusasutused (koolide asukohad, eestikeelsele õppele ülemineku toetamise võimalused; koolide toetamise võimalused jne)
*huvihariduse reguleerimine (rohkem tasuta üldkasulikke...

3
0

Erakondade rahastamise ideed (0)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Harri Puskar, saabus e-posti teel:
Erakondi tuleb riigieelarvest rahastadada ainult organisatsiooni toimimise kulude katmiseks. Erasektori annetused tuleb legaliseerida ning selle tulemusel on erakondadel ja valimisliitudel võimalus saada täpselt nii palju toetust kampaaniateks nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt, kui viimased...

1
0

See kogu tänane poliitline riigi sise- ja välisjuhtimine on täna nii kunstlik ning valgete niitidega nii läbi traageldatud et lausa paha hakkab. See et eestlaste enda ühiskond jaguneb 15% esimeseks Eestiks ja 85% teiseks Eestiks - samamoodi on kunstlikult lõhestatud ka ühiskond tervikuna - ehk 60% ehk esimene paralleel eestlasliku ühiskonna...

9
5

1.Ühtedel valimistel saab eraisikuna toetada vaid ühte maailmavaatelt sobivat parteid(jätta pärandus). Juriidilistel isikutel ei ole seda õigust (me ei tea kust ilmakaarest see raha tuleb).Vajadusel on see üksikisik nõus oma annetust avalikustama.
Kui inimene annab raha erinevatele parteidele või isegi koalitsioonidele- on selgeim märk, et raha
...

2
0

Lõpetav jätk minu 29.01.2013.a. ettepanekule: "Kodanikud osalevad poliitilistes otsustustes uudse poliitilise volitamisega". Ettepaneku 1.osaga kattuv üldosa on lisades kaldjoontesse // paigutatuna.

/Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt...

1
0

E-valimised (0)

Valimised

Maire Parts peaaegu 4 aastat

Seadus ütleb :" valimiste päeval on valimisreklaam keelatud". Ka E- valimiste päevadel ei tohi järelikult reklaami teha.

1
0

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Kuidagi peaks kindlaks tegema rahva seisukoha riigi kohta. Kas peaks riik olema paks või õhuke. Praegu muutub riik üha õhemaks –kaovad päästekomandod ja politseinikud. Selle otsuse võiks ka riigikogu erakonnad konsensluslikult otsustada. Kui see on selgeks tehtud peab arvutama mis see maksab ja...

9
0

Maakonnad oleks Loode maakond, Kirde maakond, Kagu maakond ja Edela maakond. Iga maakond jaguneks 3 või 4 vallaks. Väheneksid kulud omavalitsustele.

5
4

Abistamise, sh oma töötaja, eest ei pea enam maksma maksusid (sh tagasiarvestama). Kui ei ole tegemist abistamisega, vaid näilise tehinguga, siis selle vastu on juba hetkel seadused olemas.
Maksustamine võtab ära motivatsiooni aidata, sest riik mõnitab: ah, et oli raha teda aidata, no aita siis mind ka.

1
0

Erakonda võiks riigirahaga toetada vaid erakonna sekretäri töö tasustamiseks. Iga erakonna liige maksaks liikmemaksu. Valimiskampaanias ei tuleks erakondi rahastada. Kui keegi soovib erakonda või üksikkanditaati toetada rahaliselt, siis tuleb seda teha avalikult tasudes arveldusarvele. Toetamise tingimuseks oleks vaja samaväärne summa kanda...

1
0

Valimiskampaaniate ja reklaamide sisuliseks ja üheselt mõistetavaks muutmine.

Minu ettepanek on muuta valimisseadust nii, et kirjeldada väga täpselt ära milliseid vahendeid ja mis mahus tohib valimisreklaamis kasutada. Selle ettepaneku tulemusena muutuks valimiskampaania korraldamine tunduvalt odavamaks, ning looks ka uutele ja nõrgematele...

1
0

Vanemapension ei tohiks kehtida ainult alates 1991. aastast sündinud lastele, vaid sünniaastapiirangut tuleks langetada 5-10 aastat. Laulva revolutsiooni ajal sündinud laste vanematel oli veelgi raskem toime tulla ning nende panust tuleks vääriliselt hinnata.

1
0

kaotada e-valimised (0)

Valimised

Svetlana Ester peaaegu 4 aastat

Kaotada e-valimised, sest nad ei ole usaldusväärsed (äärmisel juhul lubada hääletada 1 kord). Valituks saab see, kes saab rohkem hääli, loobujate hääled annulleerida, Parlamendis 51 saadikut, kelle vanus 30-70 aastat ja töötasu sõltub istungitust osavõtust. Peaks olema võimalus hääletada kõigi vastu.

1
1

Kui tavavalimistel jälgitakse kiivalt, et kabiinis ei oleks kahte või enamat isikut, siis E- valimistel võib kabiinis olla teoreetiliselt kogu eesti valjaskond.
Teiseks on häälte ostmine E- süsteemis lihtsam, kui urnivalimistel.
Ise sooviksin küll mugavuse mõttes hääletada digitaalselt, kuid ei pea seda mitte mingil juhul demokraatlikuks ja...

1
0

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja efektiivselt toimiva osalusdemokraatiaga (võrgu)riigiks ning (globaalsest) neofeodaalsusest tulenevate kriiside toime pidurdamiseks::

1)kehtiv Erakonnaseadus seatakse rahvahääletusele tühistatamiseks...

1
0

Kaarel Tarandile võimu juurde:) (0)

Rahastamine

Karli Lambot peaaegu 4 aastat

Oluliselt tuleks suurendada ka erakondade rahastamise järelvalve komisjoni institutsionaalset võimekust, suurendada tuleks nt tugipersonali ja komisjonile tuleks anda sanktsioonide rakendamise õigused (kuni nt 100 000 euro ulatuses). Seadustada tuleks ka kõik GRECO poolt neljas hindamisvoorus tehtud ettepanekud erakondade rahastamise ja...

1
0

Tuleb muuta seadusandlust selliselt, et eestis läbiviidavad reformid ei toimuks stiilis: valitsus ja riigikogu on targad ja teavad paremini mis lollile rahvale hea on.
1. Kui viidi läbi Päästeteenistuse reform, ei aidanud rahva protestid midagi. Selle tõttu on juba olnud hukkunuid, kes reformieelse seisukorraga oleksid suudetud päästa.
2. Nüüd on...

5
0
1
0

Maksumaksjatel võiks olla võimalus tulumaksu maksmisel mingi osa makstavast tulumaksust kanda enda äranägemist mööda tema poolt valitud ministeeriumi arvele.

Näiteks: 20 % tulumaksu määra puhul , läheks 19% maksuameti arvele ( nagu ka praegu)
1% võiks maksumaksja maksta aga temale enim imponeeriva ministeeriumi kontole.

See ,millise ministeeriumi...

2
2

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Käesoleval aastal toimuvad kohalike omavalitsuste valimised võivad kujuneda oluliseks tähiseks riigi kestmisel ja arenguteel. Et kogu rahvas saaks säärase tähtsusega etapil otseselt kaasa rääkida, tuleks valimised ühendada üleriigilise rahvaküsitlusega (soovitatav referendumiga). Nii selguks...

9
4

Lõpetada FIE-de omanikutulu maksustamine sotsiaalmaksuga.
Sellega paraneb riigikassasse maksude laekumine enam makstava tulumaksu näol.
Selgitus.
Osalise vastutusega töötavate äriühingute korral omanikutulu väljamaksmisel sotsiaalmaksu ei rakendata.
Täisvastutusega töötavate FIE-de korral lisandub tulumaksule sotsiaalmaks.
Kehtiva...

8
1

Kuna siin juba tõsteti tulumaksu teema -
Neile, kes soovivad progresseeruvat astmelist (täpsemalt küll enam kui kaheastmelist) tulumaksu, soovitan tungivalt mitte rääkida konkreetsetest tulumääradest ehk rahanumbritest, mille juures üht või teist maksumäära rakendataks, vaid suhtest miinimumpalgaga.

Juba praeguse kaheastmelisuse juures (0% ehk...

12
5

3 last perekonda (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Väärtustada laste saamist ja kasvatamist, propageerides liikumist kolm last perekonnas. Sotsiaalseks väärtustamiseks kehtestada lastetoetus kõigilt töötajailt (1% brutopalgast) ja firmadelt (1% aastatulust). Raha kantakse lapse isiklikule arvele n-ö lastekassas, kus sellest 90% saab kasutada...

5
2

Eesti KAITSE vägi pole valitsejate isiklik Ihukaitse ja seda kasutada teiste riikide okupeerimiseks isiklikel eesmärkidel peab otsustama REFERENDUM.

12
13

Kuigi meie valimissüsteem peaks olema põhiseaduse järgi proportsionaalne, on siiski see proportsionaalne ainult tinglikult. Künnis, häälte ülekandumine isikutelt parteidele, strateegiline hääletamine jms vähendavad proportsionaalsust, mille printsiibiks on, et valitud esinduskogus peab olema võrdeliselt esindatud iga valijate grupi tahe.

Minu...

7
2

Koolireform (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Koolireform peab kindlustama noore inimese maksimaalse harituse vastavalt tema omadustele ja huvidele.Kool peab olema mitmeastmeline ja mitmetasandilineselgitamaks õigeaegselt välja õpilase isiklikud võimed ja huvialad.Tulemus-tööpuuduse vähendamine noorte hulgas.

4
0

В Эстонии сложился олигопольный партийный рынок. Ведущие партии довели маленькие партии до маргинального состояния, что в итоге и привело к партийному кризису. У многих жителей Эстонии к имеющимся сейчас партиям доверия нет, а создание какой-то другой партии требует больших финансовых средств, которые практически невозможно найти. В итоге...

5
2

Ettepaneku autor Arvo Taimla, saabus e-posti teel:
1. Tuleb seadustada elukeskkonda ohtlikult saastava vöi mürgitava väikeettevõtte tegevuse peatamine lähedal elavate inimeste nõudmisel!
Praegu ei rakenda Keskkonnainspektsioon seadusi, vaid lubab inimesi tappa mingite saastenormide varju pugedes.
2. Külaseltsi asemele luua "Külavolikogu" staatus,...

6
3

Kohalikud omavalitsused põhjendavad kulutusi meediale sellega, et omavalitsuse inimestele on vaja jagada erapooletut infot.
Samas on Tallinna TV näitel loodud telekanal, mille tegevuse järelvalve on ainult ühe erakonna käes. Esinema pääsevad võimulolijad ning faktiinfo asemel pakutakse maksumaksja raha eest seebiserjaale ja BBC seriaale.
Lisaks...

3
0

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Riik peab keelama liigkasu võtmisega laenud,nt.SMS-laenud jm.

7
0

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Võiks kaaluda sellise praktika kujundamist avalikkuse ja meedia survel, et parteide liidrid (mitte ainult Toompea parteid) peaksid pidama omavahelisi avalikke sisulisi debatte põhimõttelistes valdkondades (aga ka tähtsatel päevapoliitilistel teemadel), mitte üks kord enne valimisi nelja aasta...

5
0

Ettepaneku autor Eino Väärtnõu, saabus e-posti teel:
Riigikogusse kandideerijal peaks olema läbitud vähemalt 2 aastat tööd kohalikus omavalitsuses või volikogus.
Ilma mingisugusegi arusaamata riigiaparaadi ja omavalitsuse töökorraldusest ja selle tegelikust toimimisest ei saa tulemuslikult töötada seadusandvas kogus, vaid tuleb seda alles hakata...

8
9

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Valitsus peaks sisse viima sundinflatsiooni ,kui tõusevad hinnad,peaks suurenema töötasu mingi protsendi võrra

6
2

Erakondade valitatavatesse kogudessse (ka muudele valitatavatesse kogudessse) kandideerijatele tuleks seada eeltingimuseks läbida eksam valitud tööks vajalike põhialuste omandamise kontrolliks. Eksami sooritamine annaks õiguse kandideerida.
Auto, rongi, lennuki juhtimiseks või hoone ehitamiseks on vaja ju oskusi kinnitavat tõendit.
Sarnaselt ETV...

10
6

Uuendada valimisseadust (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Uuendada valimisseadust, võimaldamaks isamaaliselt mõtlevate kodanike osalust riigi-valitsemises.

8
0

Hetkel on olukord selline, et püsiv töövõimetus määratakse tähtajaga 6 kuud kuni 5 aastat.
Kui inimesel näiteks jalgu ei ole, siis milleks tõestada iga 5a järel, et tõesti ei ole jalgu?

Räägitakse isegi, et puue on ajas muutuv:
Puue on ajas muutuv ja mitmetahuline mõiste, mis esindab inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahelist suhet. Inimene,...

12
1

Politiseerumise andmebaas (0)

Sundpolitiseerimine

Ahto Külvet peaaegu 4 aastat

Politiseerumise andmebaas aitab jälgida avalikus korras mittevalitavate ja vaid võimuesindajate otsusest sõltuvatel ametikohtadel töötavate inimeste erakonnastumist.

Avalikest andmebaasidest kogutud info abil saab visualiseerida nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil parteistumist ja parteistamist aastate lõikes - näiteks koolidirektorid,...

4
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Riigikogu, omavalitsuse ja presidendivalimised peaksid toimuma alati üheaegselt ja keelatud oleks samadel isikutel kandideerida mitmesse valitsusorganisse.

4
4

Kui on olemas vanuse alampiir, siis tuleks kehtestada ka ülempiir-63 a. Samuti kohustuslik tervisekontroll iga kahe aasta tagant.
Et vältida kanderaamidel ja töövõimetuse kaotanud isikuid, Peale nelja kuust haiguslehel olekut isikud tagandada, nagu TLS alusel.

24
18

Saadiku seotus mandaadiga (1)

Sundpolitiseerimine

Rein Tõnnemaa peaaegu 4 aastat

Tagada tegelikkuses RK liikme mitteseotus mandaadiga ja seega ka parteilisest kuuluvusest. Saadik peaks tegutsema parimal moel eelkõige riigi, mitte ainult partei huvidest

13
1

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Karistada ettevõtjaid, kellel on mitmeid ettevõtteid,mis pankorti järel uue nime all kuid samade inimestega edasi tegutsevad,maksud jäävad saamata!

16
2

Telefoninumbrid kõik isiksustada. (1)

Sundpolitiseerimine

Arno Jaago peaaegu 4 aastat

Ettepanek oleks see, et telefonioperaatorid laseksid kõigil oma abonomentidel mumbrid isiksustada. Kuna selle tulemusena saab kõrvaldada kelmused ja muud halvad kavatsused, mida need isiksustamata telefoni abonomendid võimaldavad.
Need numbrid ei ole probleemsed ainult mitte Eestis, vaid ka maailma teistes paikades:

3
2

Ettepaneku autor Saul Talve, saabus e-posti teel:
Ameerika Ühendriikides on selle aluseks juba aastasadu olnud niinimetatud "parlamentaarne protseduur", mille otstarbeks on organisatsioonis toimivate arutlus- ja otsustusprotsesside tulemuste kvaliteedi maksimeerimine. Palun tähele panna, et see vahend pole suunatud üksnes riigiasutustele, vaid...

3
0

Логику следует сделать обязательным предметом в _основной школе_. Такая мера позволит новым поколениям лучше противостоять лицемерию политиков. Это также поможет следующим поколениям политиков и чиновников при принятии решений отойти от чувств и необоснованных страхов.

Loogika peab saama kohustuslikuks õppeaineks _põhikoolis_. Seega on lootus, et...

4
0

Mobiil-ID-d saame edukalt kasutada, kui soovime arvuti või nutitelefoni vahendusel asju ajada (pangatoimingud, allkirjastamine, mitmesugused päringud ja sisselogimised). Mobiil-ID-d ei saa kasutada ühiskondlikes asutustes asjaajamisel, kui näiteks peame oma isikut tõendama teisele isikule (politsei, notari, sotsiaalhoolekande, registrikeskuste...

2
1

Omandireformi insenerid, ärge hiilige vastutusest. Tunnistage tehtud vigu ja heastage seadustades
* korterite erastamist nendele, kellelt see võimalus ära võeti ja elavad praegu munitsipaalkorterites
* riigi poolt pole mingit elamispinda ega hüvitist saanud

5
3

Peale aasta vahetust 2. jaanuaril asuvad inimesed tööle. Olen aastaid pannud tähele, kui raske tööpäev see on: inimesed on vähe maganud, ei ole välja puhanud, töö ei ole produktiivne. 31. detsember on päev, kus tähistatakse aastavahetust üsna kaua olles üleval. Esiteks, järgmisel päeval hakkavad kaugemalt tulnud külalised koos lastega koju...

7
1

See oleks riigi kõrgeim kohus ja teostaks põhiseaduslikku järelvalvet alamastme kohtute tegevuse üle ja kodanike põhiõiguste,vabaduse ja kohustuste tagamisel ning välistaks Riigikohtu ühe enamhäälega lahendite vastuvõtmise,samuti Riigikohtu põhjendamata keeldumisi menetlusloa väljaandmisel.Konstitutsioonikohus peaks kindlustama EV kodanike...

7
0

Me kõik oleme saanud veenduda kuidas esitatud seaduse projektidest sõidetakse teerulliga üle. Ka siis kui esitatud seaduse või eelnõu projektis on iva sees ja täiesti rakendatav aga esitaja oli valest erakonnast. Taoliste juhtumite vältimiseks võiksid nii Riigikogu kui Volikogud rakendada järgmist protseduuri reeglit:
Seaduse või eelnõu projekti...

9
2

On kahetsusväärne, et Põhiseaduse Assamblee otsus ühetasandilise omavalitsuse põhiseadusse surumiseks põhines ainult emotsioonidel. Nagu PA protokollidest selgub, puudus arutelu olukorra üle, mis juhtub siis, kui erineva suurusega vallad ei tule neile pandud ülesannetega toime. Nii see tegelikult ka juhtus. Maakondade võimalusi kahjuks protokoll...

1
0

Muidu need nn. omad joped SIBULA näidetel tapavad viimasegi usu demokraatia võimalikkusesse Taasiseseisvunud Eestis. Lihtsalt parteitust esindajast enam lihtsalt ei piisa. Olgu see komisjon siis ikka selle käes kes on huvitatud rikkumiste paljastamistest mitte aga nende kinnimätsimistest.

9
5

.... ÜLERIIGILISI depatte , referendumeid, seadusmuudatusi, miitinguid jne.
Mõte selline – kodanike grupp korjab kokku seadusemuudatusteks esimesed 1000 allkirja, esitab selle opositsioonile kelle kaasabil organiseeritakse veel 9000 allkirja kogumine peale mida antud ettepanek edastatakse kohustuslikus korras seadusandliku kogu arutlusele....

4
4

Linnapea ei tohi olla oma senisele erakonnale häälte püüdjaks ja ostjaks. Tulemuseks olekski mõjuvõimu, linna rahaliste võimaluste kasutamine oma erakonna huvides. Näited on tuua praegusest Tallinnast: 1) Tallinna pensionäridele sünnipäevapreemiate maksmine Tallinna rahadest (plusspunkt keskerakonnale),2) tasuta transport Tallinna rahadest...

20
7

Mitte sulgeda Rahvakogu uutele nn Varia ettepanekutele!

1
0

Praktika näitab - peale valimisi on kõikide erakondade rahad sügavas augus. Erakondi rahastada valimiskampaaniaks erakondatele eraldatavast riigitoetusest valimiskomisjoni kaudu. Aluseks kindel summa iga kanditaadi kohta. Reklaam võiks sisaldada: kanditaadi omasõnaline programm (leht a4) igale valijale, müürilehed a1 igale erakonnale...

3
6

Perearsti saatekirjad (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Etepaneku autor Aadu Tamm, saabus e-posti teel:
Kui toimuvad tervisenädalad (näiteks südamenädal, mehe tervise nädal jne.), räägivad targad arstid alati, et inimene peab käima regulaarselt ise kontrollis, nõudma perearstilt kontrolliks saatekirja - ka siis, kui mingeid näidustusi ei ole. Perearstid aga ei taha heameelega saatekirja anda ka siis,...

6
1

Riigifirmade rahaliikumine läbipaistvaks, et lõppeks läbi nende toetuse parteide rahastamine

1
0

Selgitus: Riigiettevõtted kuuluva riigile ja seejuures riik ei ole ainult Toompea, vaid kogu elanikkond. Riigiettevõte peab ots-otsaga välja tulema, kuid selle esmane eesmärk ei tohi olla kasumi teenimine. Kui kaks naabrimeest ehitavad koos tuuliku, et end varustada elektriga, siis nende eesmärk ei ole kasumit teenida, vaid varustada end...

4
1

Riigikogu istungite ülekannete ajal on näha, et vahel isegi pooled liikmed puuduvad istungitelt. Saal on peaaegu tühi! Kuidas on see võimalik? Tavakodanik ei saa palka kui ta ei tööta. See kõik viitab sellele, et riigikogus on liikmeid liiga palju ning kord käest ära.

15
4

Pole ju vaja eeskujusid kaugelt otsida,

5
5

Eesti saab olla magnet kuhu tullekse ja mida tuntakse, brand mille järgi on pidev janu. Et luua tõelist janu Eesti järele tuleb kaasata rahvusvahelise filmitööstuse ressursid, muusikatöösturid, luua mõned lõbustuspargid. Tuleb leida oma Peeter Jaakson, kelle abiga leitakse Eesti kaardilt üles, et see väike riik hakkaks eksisteerima ka...

2
0

Teen ettepaneku suurendada kohaliku omavalitsuse volikogu töös otsuste langetamiseks vajalik poolhäälte arv 2/3 poolthäälte enamuseni, ja juhtudel, kus seadus nõuab täna volikogu koosseisu häälteenamust, vastavalt siis volikogu 2/3 häälteenamuseni. See garanteeriks selle, et mistahes volikogu otsustega on arvesse võetud vähemalt 2/3...

6
0

Teen ettepaneku läbi töötada ning rakendada sotsiaalmaksu süsteem, kus sotsiaalmaks on siinus-kõverikuga sarnaselt väikseim Eesti keskmise palgaga ning suunal madalama ja kõrgema palga poole tõuseks ka tööandja poolt makstav sotsiaalmaksu protsent.

9
5

Mittetulundusühingute seadus reguleerib Eestis tuhandete organisatsioonide tegevust oluliste tõrgeteta. Eestis puuduvad mõjuvad põhjused, miks peaks üht tüüpi ehk poliitilist võimu püüdvaid MTÜsid reguleerima eraldi seadusega. Vältimatud erakondi puudutavad erisused (liikmete kodakondsusnõue või muud piirangud liikmelisusele) on võimalik...

5
2

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saanus e-posti teel:
Kandidaatide kautsjonit vähendada kuni 50% võrra. Ja seda mitte kellelegi tagasi maksta. Mitte nagu senini. Valituks osutunud saadikud said kautsjoni tagasi.

8
0

Puutudes kokku Eestis viimase kümnendi jooksul vastu võetud seadustega, siis olen end tihti tabanud mõttelt, et nendest arusaamiseks on vaja täiendavat haridust (oman kõrgharidust), samas kui seadusi (lihtsamalt reegleid) tehakse kõigi jaoks, mitte erialaspetsialistide jaoks. Seaduste keelele tuleb seada praegu laiutavale vorminõuetele...

9
0

Meie vaesuse peapõhjuseks on Siim Kallase juurutatud neobolševistlik rahvus-reeturlik ettevõtete tulumaksupoliitika. Kahjuks sellest pigem vaikitakse...vaikiti ka presidendi ümarlaual ja “kärajatel” vaikitakse “Vabriigi kodanikud” saadetes ja Foorumis.
1999. a. novembris ettevõtete uut tulumaksuseadust kaitstes lubas Kallas: "Tegemist on...

8
2

1. Kehtestada erakonna registreerimise alammääraks 100 liiget.
2. Seadustada paremini erakondade sisedemokraatia põhimõtted ja reeglid, programmile seatavad nõuded, sh sellest lähtuv tegevuse aastaaruanne, samuti muud nõuded tegevuse läbipaistvaks ja arusaadavaks muutmiseks, konkurentsi üldised reeglid ja vahendid, reguleerida erakondade poolt...

4
1

В настоящий момент членом партий могут быть только граждане Эстонии (ч. 1 ст. 48 Конституции). Это положение выбрасывает на обочину политической жизни порядка 15% постоянных жителей Эстонии (неграждан и граждан иностранных государств). При этом речь идёт о людях с тесными связями с Эстонией. Многие из них здесь родились. Многие живут уже не в...

1
2

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikme ametivanne peaks olema rohkem sihipärane. Olemasolevale;"Jään ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale" tuleks lisada; "ning teen oma otsused lähtudes eesti rahva ja riigi huvidest vastavalt põhiseadusele ja enda südametunnistusele."

5
0

Paralleelrahade süsteem (0)

Varia

Margus Eimre peaaegu 4 aastat

Eesti võiks eeskujuks ebaühtlase arengutasemega võlakriisis Euroopale kasutusele võtta kulutus- ja säilitusrahast koosneva paralleelsete rahade süsteemi. Vastavalt modernse rahateooria (http://money4nothingchicks4free.wordpress.com/mmt-teooria/) põhimõtetele, tekitades nõudlust ja vähendades tööpuudust on kulutusraha (Fiat raha) eesmärgiks...

4
0

See nõue on formaalselt olemas ka praegu, kuid lisaks seaduse koostaja poolt lisatud mõjude analüüsile tuleb teha ka kohustuslikke järelanalüüse, millised olid seaduse mõjud, kas soovitud eesmärgid, muutused saavutati ning milliseid kulusid ühiskonnale sellega kaasnesid. Negatiivsete tulemuste korralt tuleb ette näha kohustuslik korrigeerimine...

10
0

3. mail 1996 võtsid Euroopa Nõukogu liikmesriigid vastu Euroopa Sotsiaalharta parandatud ja täiendatud variandi. Kaitsmaks «kindlaks määratud sotsiaalseid õigusi, tõstmaks nende elatustaset ja suurendamaks sotsiaalset heaolu». Selle hartaga ühines Eesti Vabariik 4. mail 1998, riigikogus ratifitseeritud 31. mail 2000.
Aga mitte täielikult. Mõned...

2
0

Erinevaid ettepanekuid (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Loen toetusväärseiks kõiki esitatud ettepanekuid, mis näevad ette:
- rahvaalgatuse seaduslikku võimaldamist;
- valimiskulude ülempiiri kehtestamist;
- riigikogu liikmete lisatöökohtadel töötamise keelustamist;
- valimissüsteemide kehtestamist, mis seostavad saadiku oma valijatega;
- sundpolitseerimise...

6
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Valitsusorganitesse saavad valitud isikud mandaatide arvu järgi, mitte nimekirjade kohaselt.

5
2

Arvan et muuta tuleb põhiseadust. Enamus ettepanekutest on seotud põhiseadusega. Olgu need igasugused valimised, riigikogusse puutuv või mõni muu ettepanek. Kõik on seotud nii või teisiti
põhisedusega.

17
1

Ühed ja samad tülpinud näod ning seest-väljapoole õhkuva energeetika puudus on meie poliitmaastiku põhihäda. Siit ka kohustus iga teatud kokkulepitud perioodi tagant kogu parteide poliitilise sise- ja välisringide , poliitiliste taga- ja eestubade kõikide töötajate ja nõunike vahetus . See välistaks ka selliste miniNAPOLEONIDEST nn.Hallide...

7
1

Ettepaneku autor Rein Järva, saabus e-posti teel:
Saadan Teile oma mõtte, mis juba ammu peas mõlgub. Nimelt Riigikogu valimistel ei saa eesti rahvas praegu oma kõrgeimat võimu 100 %-liselt näidata. Jääb väheks oma eeliskandidaadi määramiseks ainult risti tegemisel valimissedelile. Nagu teada on raha ja võim vaat et sünonüümid või siis...

7
1

Teen ettepaneku hakata alkoholi ja tubakatoodete müüki teostama ID kaarti kasutades. Seda kasutatakse juba mõnedes kaubandusettevõtetes kaubandusketi kliendi tuvastamisel. Selle eelised oleks järgmised:
1. Ei ole võimalik kassast läbi lüüa ealise piirangu tõttu teatud vanusegrupile müügikeeldu omavat kaupa.
2. Saab kergendada müüjate vastutust...

15
2

Valimiskampaania (1)

Valimised

Ivar Jung peaaegu 4 aastat

Valimised.
Valimiskampaania reglementeerimise eesmärgiks on luua võrdsed võimalused oma vaadete esitamiseks kõigile valimistel osalevaile kandidaatidele ja erakondadele, kodanike ühendusile.
Eesmärgiks on samuti lõpetada kandidaatide, erakondade ja kodanike ühenduste kaubanduslik reklaamimine
Raadio ja TV, olenemata kuuluvusest, tagavad igas...

9
0

Hetkel on minu meelest Euroopa Liidu voliniku määramise (valimist ju ei toimu) praktika vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseadusega ja Euroopa Liidu aluspõhimõtetega. Põhiseaduse järgi kuulub ülim võim rahvale. Samas rahval puudub võimalus voliniku määramist mingilgi moel mõjutada. Selle ameti olulisus on sisuliselt võrreldav peaministri või...

14
1

Kui kinnistul on nii äri-kui elamispindasid, siis vastaval jagatakse ka sinna juurde kuuluv maa mõtteliselt nii äri-kui elamumaaks. Ärimaa maamaks on kõrgem kui elamumaa oma, kuid kehtiva seaduse järgi peavad kõik kaasomanikud maksma solidaarselt ärimaa maamaksu võrra kõrgemat maamaksu - ehkki elamispinna omanikel pole mingit pistmist äripinnal...

4
0

Sisuliselt põlismaakondadega ühtelangevate valimisringkondades (1. Harju; 2. Tallinn; 3. Viru; 4. Tartu; 5. Võru; 6. Pärnu; 7. Lääne) oleks ka valimisvahelisel perioodil kodanike kaasamine oluliselt paremini korraldatav. Maakondlikult piiritletult saaks korraldada ka rahvaalgatuslikke poliitilise tahte avaldusi. Maakonnas on lihtne korraldada ka...

6
1

Võru Linnavalitsus on võtnud vastu mitu vaieldavat otsust:
I.Linna heakorra teenus ostekse sisse Põlvast,Põlva ettevõte teostab "dessanti" iga päev Võrru,kus kulutatakse juba märkimisväärne kogus kütust ainult sõidule.

II.Müüdi maha strateegiline tegevusharu Võru Soojusvõrkude näol ja seda võileiva hinna eest.

II.Haridusreformi juurutamune nii...

11
1

võiksid samuti välja panna need ettepanekud küll anonüümsele hääletusele kuid kelle resultaati ei võetaks hilisema analüüsi aluseks. Delfi ja Postimehe meediakeskkondadest piisaks et saada aru tegelikust rahva meelsusest. Eesti rahavs suht häbelik ning mitte kõik ei taha oma id-kaardi aluselt avalikult toetust avaldada. Häda ka et tihti inimene...

6
5

Oleks hea, et loodaks ka heateo seadustik, vastandiks kriminaalseadustikule.
Et inimesi motiveerida positiivselt mõtlema ning käituma.
Sest inimeste tunnustamine, ning premeerimine oleks kordi tulusam ettevõtmine, kui neid vanglas riigi kulul üleval pidada.
Näiteks kodanik Juku näeb riigi julgeolekus auku, ning teatab sellest. Juku arust...

8
4

Riigikogu 51 liikmeliseks ja kaotada liikmete eripension, kuna siis peaks iga töötav inimene saama eripensioni, võrdne kohtlemine kõikidele.

3
1

... ning rahvas telekate, raadiote, arvutite ette, nagu nõuka ajal olümpiamängude (eriti taliolümpiate) puhul tihti oli. Ja enne seda kõva promo ka teha. Ümarlaud võiks toimuda Jääkeldri asemel näiteks Saku Suurhallis. Meenutaks mitte ümarlauda, vaid avalikku poksimatsi vana süsteemi ja muutuste soovijate vahel. Kõva kätš tuleks!

10
6

Trüki- ja online väljaannetes peaksid pealkirjad olema vormistatud positiivses võtmes.
Raadio- ja TVuudised mis on tipptundidel peaksid olema vähemalt 75% positiivsed e. head uudised. (Kuku raadios oli mingi aeg tagasi selline komme)
Lastesaadetes (eriti multifilmides) vältida (st keelata) vägivalda õhutava ja seda esitavad teosed.

Nn negatiivsete...

2
0

Kohalike Omavalitsuste (KO) vastutusala on väga suureks aetud.
See pigem kasvab kui kahaneb. Ka koerakuudi ehitus on teadupoolest
nende isikute lubada/keelata, ammugi kodanikel käte raudu panek kui muru aias niitmata (hiljutine reaalne juhtum Eestis).

Miks on nii, et ehkki me kõik teame (üle 90% eestlastest, samuti selgelt ka Toompea omadest -),
...

7
5

valimised Riigikokku (0)

Valimised

Nikolai Malm peaaegu 4 aastat

1. Viia läbi erakordsed valimised Riigikokku (koosseis maksimum 41-61 liiget)
2. Valimised peavad olema otsesed! Mingeid parteinimekirju.
3. Riigikogu liikmed ei allu juriidilisele puutumatusele
4. Vastvalitud Riigikogu koosseis määrab ametisse uue valitsuse
5. Ennetähtaegsed otsesed presidendi valimised.
6. Riigikogu, valitsuse, Presidendi ametiaeg...

10
4

Paberrahal on suurem moraalne väärtus.

2
1

Kirjutasin juba demokraatiapäeval korraldatud ideede rallil, et rahvas peab nõudma valitsejatelt vastuvõetavatele seadustele pikaajalise mõju analüüse. Nüüd väljapakutav haakub selle ideega, sest meie parteide valimislubadustes on väga suur annus populismi, mis küll kuidagi ei edenda Eesti elu pikemas perspektiivis. Eriti paistab silma IRL....

5
1

Vastutuse laiendamine. (0)

Kaasatus

Toivo Einaste peaaegu 4 aastat

Muuta Karistusseadustiku 33. Süüvõime sõnastust:

"Isik on süüvõimeline, kui ta on teo toimepanemise ajal süüdiv ja vähemalt kümneaastane"

Praegune vanuseline piirang "neljateistaastane" on jäänud ajale jalgu.
Isikuvastased, narko-, üldohtlikud-, liiklus-, kahjustamise alased jne kuriteod ja süüteod on üha sagedamini alla neljateistaastaste poolt...

7
1

Kui Inglismaa küsib sel teemal oma rahva arvamust, siis võiksime ka meie seda teha. Euroopa Liidust lahkumine rahvahääletusele!

4
3

Abiks Rait Marustele (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 63. "Riigikogu liige ei tohi olla üheski muus riigiametis"
RK liikme staatuse seadus:
(3)" Riigikogu või selle organ võib seaduses ettenähtud juhul nimetada RK liikme mõne nõukogu esimeheks või liikmeks."
Milline on see seadus, mis näeb ette RK liikme nimetamise nõukogudesse? Sellist...

5
0

Sätestada erakonnaseaduses reegel, mille kohaselt juhul, kui erakond ei tagasta keelatud annetust, kaotab ta keelatud annetuse kolmekordses ulatuses riigieelarvelise eraldise nõude või kui annetust ei kajastada tähtaegselt annetuste registris, tuleb see annetus kolmekordses ulatuses kanda riigieelarvesse. Juhul, kui erakond ei täida rahastamise...

1
0

KOV-de eelarvet mõjutav RK otsustus (seadus vm. norm, tuluosa nt. mõjutav või kohustusi lisav) vajab suuremat häälteenamust või otsustuse põhimõtteline osa KOV-de mingit lihttoetust enne jõustamist. Lihttoetusena on käsitletav suurem toetavate häälte arv võrreldes vastuhäältega. Siin variante, kas sellise otsuse teeb KOV valitsus, volikogu või...

1
0

Kõiksugu tõmbelukkude, triipude jms alternatiiviks võiks igal valijal olla kaks häält.

Reeglid
1. Iga partei esitab valimisteks kaks ühepikkust nimekirja, naiste ja meeste oma.
2. Valija peab valima ühe partei seest ühe inimese naiste ja ühe inimese meeste nimekirjast.
3. Kui on selge mitu kohta partei saab, siis vastavalt antud häälte arvule...

1
2

Riikide vaheliste saatkondade loomine vähem strateegilistesse riikidesse tuleks peatada ja kus võimalik seada saadiku töö sisse koostöös Soome või mõne teise Euroopa riigi saatkonnaga. Säästetavate resursside arvelt peaks maksimaalselt looma teadus- ja ärivaldkondade esindusi ja esndajaid tööstuste keskmetes (nagu on IT esindus Silicon Valleys)....

6
6

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmel peab olema vabadus otsustada hääletamisel oma südametunnistuse järgi .Igasugune diktaat või survestamine erakonna või fraktsiooni poolt on seaduserikkumine ja peaks olema kriminaalselt karistatav.

13
0

Parandada valimisseadust (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jüri Ehrlich, saabus e-posti teel:
Demokraatliku Eesti riigi ja rahva säilimiseks on vaja tingimata parandada valimisseadust, s.t. viia kooskõlla põhiseadusega.
Selleks on vaja:
1) Lõpetada diskrimineerivad Riigikogu valimised ja korraldada need proportsionaalsuse printsiibil.
2) Komp.-mandaatide jaotamisel kasutada suletud...

7
1
1
0

Valimiste juures peab tõdema, et Eesti riik on nii väike ja elanikkonda vähe. Rahvas on kõrgelt haritud ja ei ole rumal. Väga paljud tunnevad üksteist. Peaks olema üle Eesti üks valimisringkond, kus toimuksid isikuvalimised erakonda arvestamata. Saadud hääli ei peaks saama keegi delegeerida teisele (ka erakonnale). Parlamendi liikmete arv oleks...

1
2

Minimaalne valimisosalus (1)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Kehtestada minimaalne valimaskäinute osalusprotsent, mille korral valimised tunnistatakse õnnestunuks. Kui valimaskäinuid on alla 50 protsendi hääleõiguslikest, siis on valimised ebaõnnestunud ning tulevad uued valimised. See tähendab, et parteide programmid ei lähe piisavalt rahvale peale.
Et ei tekiks liiga pikka võimuvaakumit, siis...

6
2

TEGEVUSTE,OTSUSTE AVALIK-ÕIGUSLIK TUNNETUSLIK LÄBIPAISTVUS ...
Täna on tunne et praktiliselt kõik poliitikud (v.a mõne meeldiva erandiga) ja eelkõige ERAKONNAD ISE pole täiel rinnal aru saanud mis tähendab oma tegemiste ja otsuste õigusliku TUNNETUSE vajalikkust ja just selle OOTUST avaliku ühiskonna poolt . Täna on ümber Eesti poliitilise...

6
2

Erinevalt teistest MTÜ-dest on erakondade (parteide) eesmärk - võimu haaramine, et seda juba a priori korruptiivselt kasutada oma liikmete ja toetajate huvides... Kuna erakondadesse kuulub väga väike osa Eesti elanikkonnast ja absoluutne enamus on parteitu, siis ei ole õige lasta võimu usurpeerida väikesel grupeeringul. (Seda on tõestanud ka...

6
0

1) pankadele ja finantssektorile endisel kujul - 26%; välispankurid pole loonud Eestis uusi töökohti, pangakontoreid ja automaate on hoopis suletud. Samal ajal maksame pangatehngutelt rohkem maksu ku nt. Rootsis.
2) monopoolsetele ettvõtetele - 20%;
3)suurettevõtetele (on vaja arutleda) - 15%;
4) väikeettevõtetele - 10%;
5) tegevust alustavatele...

7
0

Täna puudub sisuline koostöö parlamendi täiskogu ja Vabariigi Presidendi vahel. President kohtub küll vajadusel komisjonidega (Euroopa Liidu asjade komisjon, põhiseaduskomisjon jne), mis on aga kinniste uste taga peetavad arupidamised. Samuti peab President paraadkõnesid suure saali puldist. Kahjuks pole aga täna võimalust, kuidas Riigikogu...

10
4

Liikmemaks (0)

Rahastamine

Sirje Major peaaegu 4 aastat

Kehtestada erakonna liikme liikmemaksuks 2% brutotulust.

6
5

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmed peaksid saama 3-kordset MIINIMUM-palka.Siis nad oleksid tõelised rahva esindajad.

10
2

Projektikirjutajad ja muidu rahamehed võiksid leida raha, et Imavere -Viljandi-Karksi Nuia maantee sõidetavamaks muuta.

4
0

Toetan Tiina Jaaksoni ettepanekut, et valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad koostatakse tõmbeluku põhimõttel: mees, naine mees naine jne. kuna see annab valimistel poliitikas osalevatele naistele võrdsed võimalused meestega valituks saada. Praegu on ju nii, et erakonnasiseselt põhiliselt eelistatkse ju meeespoliitikuid ning naispoliitikud...

27
40

Õpetajad ei ole viletsamad, kui kohtutäiturid,kohtunikud,advokaadid.Rohkem peaks rääkima õpetajate kvaliteedist ja vähem kvantideedist.

10
3

Alates 01.01.2009.a võib TuMS 23 prim lg 1 "lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last perekonnaseaduse alusel ülalpidav isik, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last", ... "maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest". Tervelt aasta (2008. aastast...

10
1

Idee sündis elust enesest ja jubedat tõsiasja väljendavast lausest, et "laima, kuidas jaksad, midagi jääb ikka külge!" Karistada peab saama vaid eraisiku laimamise eest. Organisatsiooni liikmed saavad üldjuhul kergesti puhtaks. Sealjuures ei pea laimatav kui kannatanu mingeid kannatusi tõendama ega ennast kaitstes alandavasse olukorda panema,...

9
1

Prof. Madise rääkis raadios,et häälte ülekandmist ku sellist ei ole.Tunnistan enda terminoloogilist eksimust.Nimetasin ringkonnamandatide jaotamist häälte ülekandmiseks.Rahvapäraselt seda nõnda nimetataksegi,aga tunnistan,et juriidiliselt on taoline nimetus eksitav.Niisiis, vastavalt valimisseaduse 27 tehakse kaks mandaatide jagamise vooru...

10
2

Need organid ise valivad kes ja millisel istungil nende esindajad osalevad . Istungite päevakord ju teada ning vastava ala esindaja igakordselt osalema et siis ikka info nn. esimesest allikast tuleks. Muidugi ei tohiks see muutuda ühtede ja samade inimeste pärusmaaks ehk etteasteks , nagu selleks on Riigilepitaja Pärnaga , ametühingu muumia -...

9
3

Kuna väikeriigi ressursid on piiratud, peaks olema olemasoleva kasutamise efektiivsus tagatud. Selleks tuleks püstitada eesmärgid, kuhu pürgida ja siis hakata otsima teid ja raha nende eesmärkide saavutamiseks. Suuremate riikide kogemus ei vii meid sihile, kuigi võib anda ideid ja mõtteid. Tuleb koguda ideid ka rahva hulgast, sest kuldseid päid...

9
0

Tore on et selline algatus on tehtud - inimesed vajavad kohta, kus väljendada oma mõtteid ja ettepanekuid parema ühiskonna loomiseks.
Alati on oluline Protsess, mitte tulemus ja protsessi Tulemus on alati tegijate nägu. See siis vastukaaluks meie statistika ja välisilme rõhutamisele - oleme justkui väikesed lemmikloomad(Eesti), kes vajavad oma...

7
2

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Korraldada maksudebatt, korrastada finantsmajanduslik seadusandlus, sh kaasajastada eelarveseadus, kindlustamaks vahendid põhieesmärkide tarbeks

6
0

Palju on Rahvakogus üleval ideid vähendada riigikogu liikmete arvu (nt poole võrra), et raha nende palgaraha kokku hoida. Spetsialistide sõnul see samm aga ei parandaks Riigikogu tööd, pigem vatupidi.

/Ent demokraatia seisukohalt oleks selline kärbe jälle samm tagasi. Sest väiksem parlament tähendaks väiksemate erakondade esindajate arvu...

7
0

Ettepanek seisneb selles, et viia sisse muudatus, kus (hamba-)proteeside käibemaksu maksab lõpptarbija ehk patsient. Hetkel on nii, et käibemaks materjalide ostmisel tuleb tasuda hambaproteesilaboritel ja hambaarstidele on valmiskaup e. protees käibemaksuta. Umbes viis aastat tagasi kaotati proteesidelt käibemaks, kuna loodeti, et hambaproteesid...

6
0

avaliku arvamuse küsitlused peavad toimuma perioodiliselt, kasvõi kvartaalselt ja reitingute tulemused tuleb arvesse võtta kas siis rahade jagamisel (olgu samuti kvartaalne) näiteks parteidele aga kuni valitsusremondini välja- ei ole vaja karta/hirmutada ebastabiilsusega-
Ajalool ei ole kiiret aeg on mõõdetamatu, st kunagi ei ole kiire.

Eesti...

11
0

Kuna rahvaarv pidevalt väheneb. Tootvaid töölisi on veelgi vähem. Maksud laekuvad juba välismaalt. Milleks naiste,vanurite,vaeste, nälgivate laste arvelt pidada üleval valitseva partei-sõdureid muidusööjaid, maksude jagajaid.
Kehtestada kindlad riigipoolsed toetused lastele vanuritele ja vaestele. Vahendajaid pole tarvis.

19
13

Valituks saanud poliitik tohib riigikogus olla kuni 12 aasta jooksul. Kui poliitik saab esimest korda 2014.a. valituks, siis saab ta riigikogus töötada kuni 2016 aastani (kui 4 ja 8 aasta pärast tagasi valitakse). See võiks laieneda ka valitsuse liikmetele, Eesti panga juhtkonnale ning veel mõnele riiklikult tähtsale ametile.
Asja mõte - ei...

4
3

Для решения проблемы безгражданства в стране необходимо внести в действующее законодательство о гражданстве норму соответствующего закона 1938 года, согласно которой «...требования в отношении продолжительности проживания в Эстонии и знания эстонского языка могут не учитываться для лиц без гражданства, которые ко дню подачи заявления на...

3
3

Ettepaneku autor Maris Kruuse, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku Loomakaitseseaduse muutmiseks ning keelustada looma tapmine religioossel eesmärgil.
Olen teadlik, et 2012. a suvel jättis siseministeerium kooskõlastamata põllumajandusministeeriumis ette valmistatud loomakaitseseaduse muudatused, mis tunnistavad kehtetuks looma religioossel...

5
1

Algatada riigireform (0)

Varia

Andres Kaseväli peaaegu 4 aastat

Algatada riigireform, mille tulemuseks oleks aastaks 2018 uus, 21.esimesele sajandile kohane riigikorraldus. Sellesse tuleks kaasata parimad ideed ummikkuse jooksnud haldusreformist. Samuti tuleb hinnata ümber kogu riigaaparaadi vajalikkus. Meil on ametnikkond komplekteeritud ca 1,5 miljoni inimese teenimiseks, paraku on meid alles ca 1,0...

8
0

Kanda kohalike omavalitsuste ja Riigikogu valimiste valimisedelitele
lisaks tekstile "Hääletan kandidaadi nr ... poolt", kuhu valija kirjutab
eelistatud kandidaadi registreerimisnumbri, ka tekst "Ei eelista ühtegi
kandidaati", mille valija saab eelistatud kandidaadi puudumisel alla
joonida.
See algatus aitaks valimistel kaasata inimesi, kes juba...

2
0

Omandireformi insenerid, ärge hiilige vastutusest. Tunnistage tehtud vigu ja heastage seadustades
* korterite erastamist nendele, kellelt see võimalus ära võeti ja elavad praegu munitsipaalkorterites
* riigi poolt pole mingit elamispinda ega hüvitist saanud

9
2

Ja pankade rahvalt kooritavatele teenustasudele ( näiteks nn.kaardi"hooldus"tasu ) panna piirangud. Viimasete uudiste järgi on pankade kasumimarginaal aastast aastasse pidevalt tõusnud, mis siis, et meil on olnud kriis ja rahvas aina enam vaesub. See tähendab, et tegu on liigkasuvõtmisega. Ja liigasuvõtjaid kui "tublisid tegijaid" tuleb selle...

8
0

Siis saaks õige pildi silme ette kes mida pooldab ning kes on ka realiti muutuste vastu.

5
5

Riigikogu valimisseaduse 29 lg-s 2 on d’Hondti jagajate jada, kus iga jagaja peale 1. jagajat on astmes 0,9. See Riigikogu killustumise vastu seadusesse viidud tehniline meetod ei ole käesoleval ajal enam otstarbekas ja suurendab ebaproportsionaalselt niigi suuremate erakondade kohtade arvu Riigikogus. Käesoleval ajal, kus viimastes...

3
0

Luua erapooletu konto (0)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Ettevõtjate poolt kanda raha erapooletule kontole,kust erakondade esindajad selle jagavad vastavalt kohtadale.
Erakonna liikmete poolt tehtud maksed peaks olema ülekandega erakonna kontole,
liikmemaksu põhimõttel.Interneti ajastul kaotada toetusteks igasugused sularaha maksed.
Ettevõtte juht,kes...

7
1

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Valimisseadus peab olema lihtne ja kodanikele arusaadav. Praegusest valimisseadusest tuleb loobuda üleriigilisest nimekirjast. Nimekirjad koostada ringkondade järgi. Valituks osutuvad ringkonnast need, kes on saanud pingereas enam hääli, olenemata sellest kas ta on erakonna või üksikkandidaat....

11
1

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Riigikokku kandideerija peab omama kõrgharidust.

11
13

"Riigikogu valimisteks saavad nimekirju esitada ainult registreeritud erakonnad"

Registreeruvad erakonnad täpsustavad oma liikmed- kui põhikirjaliselt ettenähtud liimemaksud on tasumata, erakonda laekumata tuleb liikmete arvu korrigeerida, kusjuures kohustuseks olgu aasta või kogu valimistevahelise perioodi maksud, mitte 1 kuu või 2, et...

9
1

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Ratifitseerida sotsiaalharta

11
1

Ettepaneku autor Toomas Saar, saabus e-posti teel:
Kuna erakondadel on Eesti poliitilises elus sedavõrd oluline roll, siis tuleb riiklikul tasandil tagada, et erakondade sise-elu oleks demokraatlik ja sisevalimistel rakendatakse samu standardeid nagu avalikel valimistel. Erakonna sisesjad (nt. sisevalimiste kord) tuleb praegusest suuremas...

12
3

Kasutada riiklikul tasemel rohkem maatriksjuhtimist. Olemasolevad ametiasutused jääksid sellised, nagu nad täna on. Tekiksid tsentraalselt juhitud üksused, kes koordineerivad (või ka vajadusel pakuvad tugiteenust) kogu Eesti riigiasutuste tegevust kitsa valdkonna piires. Koheselt tooks välja vajaduse järgmiste üksuste järele:
•...

6
1

Erakonnvalimisseaduses piirata erakonna esimeheks oleku õigust kahe perioodiga. See võimaldaks erakondadel muutuda demokraatlikumaks ja väldiks diktatuurile viiva "Suure juhi" kujunemise võimalust. Osav manipulaator suudab näiliselt demokraatlikust ühendusest kujundada autokraatliku seltskonna, kasutades erakonna käes olevate ametikohtade...

2
0

Töötusega seotud erinevad toetuste määrad koos seadusandlusega vajavad uuesti läbivaatamist ja korrastamist, sest töötuks jäädes, mis kahjuks võib Eesti tingimustes kujuneda tervikuna pikaajaliseks, puudub teatud ajast alates võimalus reaalselt eluga toime tulla. Tähelepanu peab pöörama erinevate seaduste koosmõjule, mille alusel võib tekkida...

10
0

Riigikogu “vahevalimised”. (1)

Valimised

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Ettepanek arendab edasi Rein Raua ideed.Kui algse ettepaneku rakendamiseks peab muutma põhiseadust,siis edasiarenduse puhul pole seda vaja teha.Pakun,et kaks aastat pärast riigikogu valimisi tehtaks iga valimisringkonna kohta eraldi e-valimistega sarnane rahvaküsitlus.Kui küsitlusest selgub,et ringkonna kõigi (või valitsuskoalitsiooni) saadikute...

4
2

Poliitiline süsteem on ainult tööriist,mis seda eesmärki saavutada aitab.Tööriist on praegu rikkis ja meie ülesanne on riist korda teha,aga mitte seda veel rohkem ära lõhkuda. Sellepärast ei tohi midagi muuta igaks juhuks,vaid peab parandama ainult katkised kohad.Süsteemil on põhiseaduse näol tugev vundament.Võibolla on sellest paar kivi...

13
0

Valimistel erakonna poolt valimiskomisjonile esitatud kandidaatide nimekirjad peaksid olema kinnitatud erakonna üldkoosoleku poolt. Kandidaatide nimekiri on avalikkusele kõige olulisem erakonnast väljuv ametlik dokument ning selline nõue tagaks eeldatavalt erakonna liikmete enamuse tahte väljenduse.

8
1

Foorimiga tutvudes leidsin ettepanekuid Riigikogu liikmete minimaalse haridustaseme võimaliku nõude kohta. Arvan, et kõrgkooli diplomist olulisem on inimese sobivus konkreetse töö, antud juhul seadusandluse korrastamise teostamiseks. Parimaks vormiks on arvestuslik test, mis sisaldab küsimusi ühelt poolt olemasoleva juriidilise seadusandluse ja...

11
5

Vajalik on adekvaatne e- hääletust kontrolliv mehhanism. Välistaks võimaluse antud häält muuta.Ühelt IP-aadressilt saaks teha vaid piiratud (2,3) arv hääletusi, võimalus jääb vaid oma otsustust kontrollida. Eelhääletuse aega võiks lühendada. Valimiste infot kandvad materjalid tuleb arhiveerida ja säilitada.

21
12

Kirjutan isikliku kogemuse põhjal. Kuna isadus on tänapäeval negatiivse tähendusega, siis minult ettepanek: lapsed ei peaks jääma selle vanema kasvatada kes on lõhkunud perekonna ehk kui ema läheb pere juurest ära ja loob uue pere, siis ei peaks ta lapsi kaasa saama (v.a alkoholi vmt.probleemi korral). Laste käest küsimine pole lahendus, kuna...

8
0

Kohalikud valimised! (0)

Valimised

Meelis Lauri peaaegu 4 aastat

Kes on riigikogu liige, ei saaks kohalikel omavalitsustel olla valitav. On ju teada, et kui ta saab valitud, ei osale ta peale valimisi omavalitsuse tööl, kuna ta on riigikogu liige. Teda hakkab asendama asendusliige. Aga asendusliige ei osutanud valituks piisavate häältega. See eeldaks seda, et omavalistsusi juhiks valitud inimesed, mitt...

3
0

Moodustada vastavatest spetsialistidest grupp, kes teeks vastavad arvestused ja esitaks konkreetsed ettepanekud antud idee elluviimiseks.

19
6

mõeldud oli see heaste, et kõik kõike loeks...

välja tuli nagu tavaliselt, vihast sinised kodanikud krutivad end lehepõhja.....kruttimist maapõhja vandudes

4
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Parteide moodustamise alampiiriks määrata 400 inimest.

6
2

Tagamaks, et riigikogus tehtavad otsused esindavad rahva enamuse arvamust ja vähendamaks teerullipoliitikat,teen ettepaneku arvutada iga Riigikogu koosseisu jaoks välja lihthäälteenamus sõltuvalt valimiste osalusprotsendist nii, et otsuse taga oleks 50 protsenti +1 hääl valimisnimekirja kantud isikutest.Näiteks praegused otsused on ca 60...

9
0

Valimised (1)

Valimised

Madis Olm peaaegu 4 aastat

Riigikogu
Et raha kokku hoida, peaks riigikogulaste arv piirduma 51-ga. Seega väheneb ka erakodadel võimalus soojade kohtadega kaubeda. Kui on vähem kohti, on tähtsam otsida kõige kompetentsemaid isikuid oma valimisnimekirjadesse, selle asemel, et otsida välja “tuntud” inimesi häältepüüdjateks.

Valimised
Nimekirjadesse tohiks ka ainult lisada...

3
3

Eesti Vabariigi iseseisvust saab peagi 20+20 aastat.
Viimane 20 aastat - taasiseseisvusperiood - on olnud väga tegus.
Paraku peab tõdema, et muutuvas maailmas, sh ka Eestis kehtivad postulaadid kipuvad arengut pidurdama.
Eesti siseriiklik elukorraldus vajab muutusi, sest tänane ebastabiilsus - pean silmas viimaste aastate streike ja proteste - ei...

12
0

Kosmosemaks (0)

Varia

Arvo Lehemets peaaegu 4 aastat

Tuleks kehtestada kosmosemaks, alustuseks näiteks 0,1%.

Kuna riigi suurimaks rikkuseks on kodanikud ja maavarad ning viimased on lõppemas (nii Eestis, kui Maal), siis tulevikus on tõenäoliselt maavarade ammutamise kohaks teised planeedid (ja nende kaaslased) lähemal ja kaugemal. Eesti väiksuse tõttu on meil parimad võimalused projektides kaasa...

2
2

Töökasvatus on olnud kõigil aegadel üheks olulisimaks osaks laste ettevalmistamisel eluks. Endistel aegadel (sõjaeelses Eesti Wabariigis ja ka NSVLis kuni 70-ndate aastateni) rakendati seda lastekodudes ja selle mõju vanemliku hoolduseta laste oli märgatav. Lapsed olid täiskasvanuks saades valmis eluks ega vajanud täiendavaid tugiiskuid ega...

2
0

Lõpetada Tallinna TV tegevus. (0)

Sundpolitiseerimine

Avo-Rein Tereping peaaegu 4 aastat

TTV kasutab finantseerimiseks maksumaksja raha. Seega oleks justkui tegu avalik-õigusliku TV kanaliga. Kuna eesmärgiks olevat juskui seatud tallinnlaste informeerimine, siis ei ole selleks vaja nii suure mahuga programmi. Kanaleid, mis näitavad täiseti tühise sisuga filme, on niigi mitu. Erakanal võib eetrisse lasta oma raha eest ükskõik, mida....

2
1

Tänaseks selgunud et Eestis on pead tõstmas selline ühiskondlik nähtus kui poliitikutest PEREKONDLIKUD SÜNDIKAADID . Kus mõne perekonna paljud liikmed on tegevad erinevatel riiklikel tasanditel ja kohtadel kus omatakse suurt kaalu poliitiliste ja rahaliste otsuste üle. Lõpetada selline Eesti poliitkultuurile mitteomane riiklikul tasemel...

8
0

Ч. 2 ст. 6 Закона о партиях Эстонии предусматривает, что для регистрации партии в её рядах должно быть минимум тысяча человек. Очевидно, что это слишком большое количество. В России, население которой в 100 раз больше чем в Эстонии, минимальное количество членов партии всего 500 человек (пп «б» п. 2 ст. 3 российского ФЗ «О политических партиях»...

3
0

kui antakse just enda ümarlaua sees poliitikute survele järgi siis on ka selle kogu otsustega KÖÖGA. On aimdused-eeldused et tööse või ühiskondlikku analüüsi ja arutelusse võivad eelistatult valituks saada sellised nn. "pehmed" - kolmandajärgulised teemad mis üldplaanis midagi ei muuda . Heal juhul selline kosmeetika et pärast kinnitada laiale...

14
0

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar , saabus e-psoti teel:
Eesti Vabariigi presidendi ja tema lähikonna töö- ja elamiskulud kaetakse poliitilise sõltumatuse tagamiseks täielikult riigieelarvest. Konkreetsel aastal eraldatava finantseeringu maht viiakse sõltuvusse Eesti Riigireformi Keskuse poolt antavast presidentuuri edukuse hinnagust.

6
2

Prügiseadus tuleb muuta. (0)

Varia

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

Prügiveoteenus vabale turule.Omavalitsustes keelata ära prügiveo korraldus.Praegu omavalitsused korraldavad hankeid ja saavad enesele altkäemaksu firmadelt,kes võidavad.Inimesel peab olema õigus ise oma prügiga toimetada.Praegu maksavad paljud tühisõite,aga prügi viiakse metsa alla.
Kuna ma juba maksan poes pakendite eest,siis prügi peaks viidama...

11
1

Ettepaneku autor Tiiu Kopli, saabus e-posti teel:
Kodanike võimalus osaleda poliitika kujundamisel paraneks valimiste vahelisel ajal kui rakendatakse ellu regionaalpoliitiline meede viia riigi asutused üle Eesti laiali maakonna keskustesse.Näiteks kultuuriministeerium Kärdlasse.
See on hea sest
1.Võimu võõrandumine väheneks ja kodanike aktiivsus...

12
3

Eesti seaduste ülimuslikkus (0)

Varia

Enn Siim peaaegu 4 aastat

Ettepanek; Eesti Vabariigis kehtivad ja kehtestatavad seadusaktid on Eesti Vabariigi territooriumil ülimuslikud EL õigusaktide üle ( analoog: ENSV Ülemnõukogu vastav otsus NSVL ajal). Seejuures juriidilised argumendid tohi kehtida ( samalaadne jauramine käis ka NSVL ajal - vabatahtlik ühinemine jm jaburdus ) .

11
0

Tõlgendagem ametiisiku määratlust nii: igaüks, kes saab palka (mistahes nime all see ei oleks)avaliku sektori eelarvest, on ametiisik.
Järgmiseks:
Riigikogulase aja on "ostnud" valija: riigikogu ise on enda jaoks määranud, et ta ei puhka (formaal-juriidiliselt), vaid on ametis 24/7. Seega võib riigikogulane saada maksumaksjalt saadavat töötasu...

9
0

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Väga paljude mõttekaaslaste nimel teen ettepaneku võtta eraldi teemana arutusele vabariigi pealinna – Tallinna, staatus. Selleks, et pidada omaks ja tunda uhkust oma pealinna üle, tuleb linna juhtimine APOLITISEERIDA.
Praegune ühe erakonna (loe: ühe mehe) ainuvalitsemine pealinnas on taunitav....

11
2

EV Põhiseadus 13
Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele.
Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest
Palume Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil või üldkogul tutvuda kriminaalasja nr. 02667001067 kohtueelse eeluurimise materjalidega, kus on meie põhiseaduslikke õigusi rikutud.
Ringkonnakohtu kohtunik lõpetab uurimise...

7
0

Muuta valimisseadust (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Matti Tarum, saabus e-posti teel:
1.Eesti praegusel arenguetapil on valimistel võimalikud ainult avatud nimekirjad.
2.Nii kohalikel kui ka riigikogu ja presidendi valimistel võivad nii kandidaatideks kui ka valijateks olla ainult Eesti kodanikud. Edaspidi võib kaaluda võimalust osaleda kohalikel valimistel valijatena inimestel,...

12
3

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Olukord Eesti esindamisel Europarlamendis on halb. Meie kuuest saadikust enamus töötab
kolmandajärgulistes fraktsioonides. Kahes suuremas, mis koostöö puhul moodustavad
enamuse, on vaid kaks meid kaitsvat saadikut.
Seni on Europarlamendi liikmed valitud meie erakondade konkurentsis, mis selle halva...

6
0

Nägemus Eesti Riigist (2)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Avo Tamme, saabus e-posti teel:
Sooviksin, et eest rahvas saaks teada president T.H. Ilvese nägemuse Eesti Riigist,
kus talle meeldiks elada.Sama võiksid avaldada kõik riigikogulased, rahvakogulased
ja lõpuks kõik Eesti kodanikud. Alles siis oleks võimalik teha kokkuvõtteid ja luua
parem Eesti Riik. Kellel niisugust nägemust ei ole,...

8
1

"Katuserahast" erakondadele (0)

Rahastamine

Jaan Kundla peaaegu 4 aastat

Lõpetada „hämara otstarbega katuseraha“ eraldamine erakondadele.

Austusega

Jaan Kundla
tel.5048268
kundla.jaan@gmail.com

6
0

Olukorras, kus lasteaiakoha saab esimene laps umbes 3 aastaselt ja sellest tulenevalt ei ole võimalik mõlemal vanemal tööle minna ka peale vanemahüvitise maksmise lõppemist, siis lisaks sissetuleku puudumisele tekib 1,5 aastane vaakum, kus peab hoiduma iibe tõstmisest puht majanduslikest põhjustest lähtuvalt. Kui esimene laps on teise lapse...

2
0

Eesti vabariigi põhiseaduse 60 ja Riigikogu valimise seaduse 2 lg 1 sätestavad Riigikogu valimiste toimumise aja märtsikuu esimesele pühapäevale neljandal aastal pärast eelmistg Riigikogu valimist. Seesuguse valimiskorralduse puuduseks on Riigikogu töö teatav pidurdumine valimisperioodil – esimene ja viimane (üheksas) istungjärk ei ole...

7
3

Kaotame tõmbekeskused. (3)

Kaasatus

Rein Truu peaaegu 4 aastat

On aeg kaotada tõmbekeskused ja viia otsustamine tagasi maakondade tasandile. See pidurdaks maakondade rahvast tühjaks jooksmist ja suurendaks tööhõivet kohapeal. Ka leitakse kohapeal üleskerkinud probleemidele kõige optimaalsemad lahendused.

11
2

Arvamuseavaldus rahvakogule (0)

Erakonnad

Eduard Kiiman peaaegu 4 aastat

Olen Eduard Kiiman 79 a. vana, Põltsamaalt, haridus 8 kl., oman väikest maja. Abielus, eluga rahul 4+.
Päris valitsuse vastane ei ole. Tahan oma mõtteid avaldada (ega see minusugusel kerge ei ole), loodan ehk on Teile selles raskes töös natuke abi. Kuulame „Rahva Teenreid“ vikerraadios, „Keskpäevane Tund“ Kuku raadios ja olukorrast Riigis ....

4
0

Demokraatia õigusliku tagamise küsimus Eestis ei ole mitte niivõrd erakondade temaatikas kui hoopis selle taga, nimelt passiivse valimisõiguse (st. kandidaatide nimekirjade üles seadmise õiguse) teostamise küsimustes. Eestis praegu kehtivad seadused 1) reserveerivad riigikogu valimiste kandidaatide nimekirjade esitamise ainuõiguse Eestis riigi...

4
1

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Kehtestada reegel, mille kohaselt ringkonnast loetakse valituks vastavalt mandaatide arvule enim hääli saanud kandidaadid sõltumata valimisnimekirjast.
See tähendab, et parteide esinumbrite suur häälte arv ei kandu ringkonnanimekirjas teistele samas nimekirjas automaatselt edasi ega anna...

14
3

Abielus naised peaks saama võrdset palka Evelin Ilvesega. EL-s on kasutatakse võrd õiguslikku
printsiipi, miks Eestis teisiti on?

6
1

Kreeka antiikse polise demokraatia juurde kuulus olulise tasakaalustava ja despoodiks muutunud valitseja neutraliseerimise vahendina vastuhääletamine. Polise kodanikud viskasid urni hääletussedeli isiku nimega, keda nad eneste üle valitsemas näha ei soovinud. Enim hääli kogunud isik saadeti polisest tähtajaliselt välja.
Minu ettepanek on...

10
8

erakondade ja neid esindavate üksikindiviidide poolt . Ei lähe arvesse ka need enesele parteiliselt ümbertehtud ideed. Kõikide parteide,organisatsioonide ja eraisikute puhul kes soovivad ühte või teise Rahvakogus tõstatud teema üle arutleda - diskuteerida tuleb juurde panna märge selle algallikast. Niigi on inimesed oma nimed ettepanekutele alla...

16
3

Ühisrahastuspotaalid, sh. Eestimaine www.hooandja.ee on ennast tõestanud ja õigustanud.

Riiklike ekspertgruppide kaudu raha jagamine EI OLE ennast õigustanud.

Mis järeldused siit teha?

Jääda ootama ja lootma hr Viiolile Viking Loto suurvõitu?

Eestil tuleb järk-järgult minna üle läbipaistvale rohujuuretasandi rahastamisele, kus ühiseid otsuseid...

5
1

Ükski ettevõte ei tööta tulemuslikult kui palk ei ole seotud tulemusega. Algkapital väheneb kiiresti kui juhid ei tee õigeid otsuseid ja ei hoolitse ettevõtte jätkusuutlikuse eest...ehk ei ole reaalsusega kursis. Miks peaks riigikogu ja valitsuse töö effektiivsuse saavutamine toimuma kuidagi teisiti. See on sama mis loodusseaduste eiramine. See...

18
15

Paluksin võimalust loobuda Eesti Vabariigi kodakondsusest ja jääda elamisloa alusel kodakondsuseta isikuks. Praegune seis, mis ei luba loobuda sünnijärgsest kodakondsusest on diskrimineeriv ja inimesi sundseisu seadev. Ma olen sündinud 1974 aastal Nõukogude Liidus, kadunud riigis, pole minu teha. Miks on mulle peale sunnitud Eesti Vabariigi...

6
2

Toetan Tiina Jaaksoni ideed teha valimised tõmbeluku meetodil, ehk siis naised ja mehed vaheldumisi. Kõigile tuleb anda võrdsed võimalused, sõltumata soost ja nahavärvist vms., seetõttu ka väga hea idee ja tõepoolest tuleks lõpetada see, et inimese sugu prevaleerib mõistuse üle.

10
14

Ettevõtluse toetused teha sõltuvaks ettevõtte kaugusest Eesti suurlinnadest. Näiteks Tallinnas, võiks olla toetus 30%, linnapiirist 20 km kaugusel, 60%, 50 km kaugusel 80% ja 70 km kaugusel 100 %; Tartus 40%, linnapiirist 15 km kaugusel, näiteks 60%, 25 km kaugusel 80% ja 50 km kaugusel 100 %. Teiste suuremate linnade toetusraadiused võib...

9
0

Põhiseaduses on nõue valimiste proportsionaalsuse kohta. See kehtib ka valimisringkondadest saadud mandaatide kohta.ehk siis valimisringkonnast peab saama mandaate proportsionaalselt seal elavate valijate arvuga.Mandaatide arv küll jaotatakse ringkondadele enne valimisi nii, aga mandaatide jaotamisel seda ei järgita.
1. Kuna kõiki mandaate ei...

15
5

Kaasamine on protsess, mis nõuab mõlemalt osapoolelt (kaasaja ja kaasatav) aktiivsust. Käeolev ettepanek on suunatud eelkõige kaasajatele. Protsesse juhivad ning otsustusi teevad inimesed, mitte seadused, juhised ja koodeksid, mis vaid toetavat-suunavat funktsiooni omavad. Inimeste käitumine muutub, kui nad peavad käitumise muutust tähtsaks ja...

10
0

Antud küsimuses ei mõtle ma hetkel õpetajate palgatõus ega moodsate vidinate kasutusele võtmist. Siin käsitlen ma ennekõike õpilaste ja nende vanemate soove ja vajadusi.
Riik tahab nii teha, et õpetajad saaksid anda lastele kvaliteetset haridus ja ei tegeleks teiste probleemidega nagu näiteks sotsiaaltemadega. Seda kuuldes tundud, et lapsed on...

11
1

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Kohalikud omavalitsuse juhid kandideeriks ainult 2 korda

12
1

Rahvakogu teemad tuleks juba hilisemal arutlusel kaheks-kolmeks alateemaks lüüa. Esiteks need otsused mis aitaksid suht kiiresti tehniliselt esmajärjekorras ning odavalt stabiliseerida VALITSEVAT ebaõiglust juba eelseisvatel valimistel ja tänaste juba eelnevalt vastuvõetud kuid mittetoimivate seaduste raames.
Teises teemapaketis tuleks...

9
0

Meenutusena - see oli vist 1999. aasta kohalikel valimistel, kui toonane Isamaa sai Tallinnas ca 8-9 % häältest, kuid mitte ühtegi kohta volikogusse. Tallinnas teatavasti oli 8 valimisringkonda ja igaühes neist eraldi toimis too d'Hondti meetod (tol ajal vist isegi modifitseeritud kujul, kus võimendus edukamale nimekirjale oli veel suurem).

...

6
0

Sest: "Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätestab igaühe õiguse mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu." Kui ettepanek kustub, siis tahan...

11
2

Ettepaneku autor Endel Kukke, saabus posti teel:
Teen ettepaneku muuta seadust nii, et ka arstid oma töö kvaliteedi eest vastutaks.
Kõik saadetud kaebused TKE-le peaks jõudma erapooletu isiku kätte, kes teeks kõikidest kaebaja haiguslugudest 2 koopiat. Need haiguslood peaks kätte saama kohe, et enneteda võltsimist.
Praegune TKE ei õigusta oma...

7
3

Vaidlesin Rahvakogu ühes ettepanekus kodanikule vastu, kuna ta soovitas, et volikogu võikski koosneda küla- ja asumivanematest.
Olen ka ise seda kunagi mõelnud, et külavanemad võiks ex officio volikokku kuuluda, aga analüüsides jõudnud järeldusele, et see ei lähe mitte.
Pigem võiks olla volikogude juures "külavanemate komisjon", mis osaleb...

9
3

Võrdsustada tulumaksuvaba tulu riikliku miinimumpalgaga.
Pensionäride tulumaksuvaba tulu võrdustada miinimumpalga ja rahvapensioni summaga.
See elavdab sisetarbimist ja vähendab sotsiaaltoetuste maksmise vajadust.
Residentide tulumaksu jaotuse proportsioon omavalitsuste ja keskvalitsuse vahel 1:2, mis vastab omavalitsuste ja keskvalitsuse poolt...

5
0

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku muuta valimissüsteemi selliseks, et oleks võimalus kanditeerijale anda vastu häält, st. kui ei soovi teatud isikut valituks saavat, esitada valimislehel vastuhääl, selleks „JAH” lahtri kõrval lahter „EI” jaoks. Valijal on ikkagi üks hääl. Hiljem valimistulemuste kokkuvõtteid tehes...

9
5

Täna on nii, et vallavanemale, abivallavanemale, linnapeale või abilinnapeale ei ole seatud mingeid erialaseid nõudeid. See tähendab tihtipeale seda, et oma valdkonda satuvad juhtima inimesed, kellel puudub piisav erialane haridus või isegi töökogemus. See tähendab jällegi seda, et oma ametikohale asudes 4 aastat "õpitakse" asja tundma või kui...

12
0

Annetused parteidele nii eraisikutelt kui firmadelt on lubamatud, kuna võistlema peavad ideed ja neile pole vaja rahakotiga kaalu juurde anda.
Osak võiks olla 3 EUR-i aastas, seda saaks suunata uutele tulijatele ja otsust peaks olema võimalik muuta tihedamalt kui kord aastas. See on parim viis anda parteidele tagasisidet.
Valimisreklaam ainult...

9
7

Riigieelarvelise eraldise jaotamine peab arvestama nii parlamendiväliste erakondade vajadustega kui ka toetama Riigikogus esindatud erakondade tegevust valijatelt saadud mandaadi alusel. Arvestades eelöeldule lisaks rahvakogu veebilehel esitatud arvukaid ettepanekud seostada riigieelarvest rahastamine kogutud liikmemaksudega, pakun...

3
0

Paljud head ettepanekud on tehtud, ruumi puudusel, lühendatult. Täjelikku mõtte teksti võiks meeskond
küsida mõtte avaldajalt (vajadusel).

8
0

Põhiseaduse kohaselt on ülemvõim rahvas.Sellepärast pole taunitav ettepanekute käskiv kõneviis.Ettepanekud on tulnud rahva hulgast ja on rahva tahte avaldus mis on rahvaesindajatele
täitmiseks, mitte arutamiseks. Umbmäärane ( orjalik) kõneviis polekski sobilik oma tahte avaldamiseks.
Ärgu riigikogulased ja teised ametnikud pahandagu, kes teisiti...

8
0

Kuna vanemapalga suurus sõltub inimese töötasust, mõjutab see lükkama sünde hilisemale ajale, mil palk on tõenäolisemalt kõrgem. Sündivate laste tervis on selle tõttu nõrgem ja lapsi sünnib vähem.

12
1

Teen ettepaneku, mille kohaselt alustavatel ettevõtetel on maksusoodustus kuni 3 aastat.

13
3

Et valija teaks millised kohalikud või välismaised huvigrupid üht või teist poliitikut või poliitilist liikumist esindavad. Oma sponsorid tuleb kohustuslikus korras juba eelnevalt deklareerida . Et mitte jätta pärast valijat lolli olukorda. Et taheti paremat aga näe - saadiku AGENT on poliitiliselt , sotsiaalselt, moraalselt täiesti...

13
10

Rahvakogusse on esitatud palju häid, detailideni viimistletud ettepanekuid kuid minu arvates on paljudes neis põhjendamatult suur aukartus põhiseaduse muutmise või uuesti koostamise vastu. Pole see ju Piibel,mida tõesti ümberkirjutada ei tihkaks!
Tavalised inimesed turumajanduses,ehk arvukad õigusteaduste asjatundjadki, väljaspool maksumaksja...

11
2

Koduigatsustasu (0)

Varia

Ahto Hindrea peaaegu 4 aastat

A) Maksta kõigile, kes töötavad välisriikides ja kelle perekond elab Eestis.
B) Lõpetada maksmine

Ei ole ju vahet, kas kodanik teeb tööd suuga või kätega. Kodu on kõigil ja igastus tekib olenematta ühiskondlikust positsioonist. Valitud on omad valikud teinud enne kandideerimist, samuti ka kodanikud kes valisid võõrsil töötamise.

11
3

Omandireformi insenerid, ärge hiilige vastutusest. Tunnistage tehtud vigu ja heastage seadustes
* korterite erastamist nendele, kellelt see võimalus ära võeti ja elavad praegu munitsipaalkorterites
* riigi poolt pole mingit elamispinda ega hüvitist saanud

11
1

e-teenused eestkostjatele (0)

Varia

Maris Juha peaaegu 4 aastat

Eestis on väga palju mugavaid e-teenuseid. Kuid neid saab reeglina inimene kasutada vaid enda nimel tegutsedes (v.a ettevõtte esindaja ja vahel ka teenusekeskkonnas antava volituse puhul). E-teenuste kasutamise võimalusest on täiesti ilma jäetud piiratud teovõimega inimeste seaduslikud esindajad, kel on kohustus teha tehinguid ja toiminguid...

5
0

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja efektiivselt toimiva osalusdemokraatiaga (võrgu)riigiks ning (globaalsest) neofeodaalsusest tulenevate kriiside toime pidurdamiseks::

1)kehtiv Erakonnaseadus seatakse rahvahääletusele tühistatamiseks...

10
3

Võiks tõsiselt kaaluda Eestis üksiku ülekantava hääle (i.k. single transferable vote) kasutuselevõttu riigikogu valimistel ringkonna tasandil.
Mõte lühidalt selles, et iga valija saab määrata mitu eelistust ja kui tema esimene eelistus osutub kasutuks (kas ei saa kvooti täis või jääb kvoodist üle), hakkab lugema teine eelistus jne.
Süsteem on küll...

7
2
15
10

Erakonna e-sisevalimiste korral peab kasutama Vabariigi Valimiskomisjoni läbiviidavate valimistega sarnast tarkvara, mis tagab valimiste salajasuse ning aususe. E-valimisi peab kontrollima sõltumatu (näiteks VVK poolne) audiitor.

Praegu erakondades toimuvad e-valimised pole reeglina salajased, valimistel edastatavaid hääli võib seetõttu...

9
0

Praegune seadusandlus sätestab:
28. Valijate nimekirja avalikkus
(1) Valija võib kontrollida enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsust.
(2) Pärast valimispäeva võivad valijate nimekirjaga põhjendatud huvi korral selleks vajalikus ulatuses tutvuda erakondade ja valimisliitude volitatud esindajad ning üksikkandidaadid ja nende volitatud...

5
0

Diskussioonis riigiettevõtete nõukogude üle on keskseks küsimuseks saanud poliitikute, eriti just Riigikoguliikmete neist väljasaamine. Mina küsiksin pigem, et mida oleks vaja teha, et need nõukogud targemini tegutseksid, ka küsimust poliitikute seal osalemisest käsitleksin sellest vaatepunktist lähtudes. Kuna Riigikogu liikmete hoidmine neis...

7
1

Igaks valimiseks peaks valimisreklaamidel olema nt valimiskomisjoni vms poolt määratud üks ja ühtlustatud kujundus. Erinevate erakondade sõnumite erinevus seisneb igale erakonnale omases taustavärvis, oma logos ja sõnumis endas.

Naeratavate poliitikute ja muude kellade-vilede asemel kolm konkreetset ja põhilist valimislubadust, mida võimul olles...

16
3

PSÜHHILINE ekspertiis kuna on märke täiesti ebaadekvaatsetest ning ühiskonda mittehoomavatest Riigikoguliikmetest ehk Paldiski mnt haigla või Jämejala tulevastest kandidaatidest . Kelle hulgast valitakse hiljem siis enam-vähem ühiskonnale vastuvõetavamad eksemblarid, keda siis rahva rõõmuks eksponeerima hakatakse.
Need andmed peaksid olema...

17
14

Elan külas ja olen aru saanud, et valla volikogu ei otsusta ega saagi otsustada midagi, mis puudutab elu külas.
Haridusasutuse ülalpidamine, sotsiaalküsimused eelarve piires, näpuotsaga toetust kultuurile ja spordile, maade eraldused, hakkabki otsuste nimekiri otsa saama
Post, perearst, raamatukogu, sidejaoskond,apteek,bussiliiklus, muu teenindus,...

10
0

Seda ettepanekut on mind ajendanud tegema õõvastavad kogemused. Meenub majandusministeeriumi ametniku vastuväide (isegi vabatahtlikult kohale tulnud) teadlaste kaasamisele meretuuleparkide teemalisel koosolekul Rahvusraamatukogus 2009. aastal: teadlaste võtmiseks ei ole meil raha! Meenub maavalitsuse ametniku vabandus, et kui me asjatundjaid ka...

4
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimiste seadusse lisada kindlasti usalduse kaotanud saadiku tagasikutsumise võimalus.

14
0

Holistlik elik tervikust lähtuv arusaam riigist ütleb, et riik ei ole pelgalt tema osade summa, vaid iseseisev tervik. Sellest vaatepunktist lähtudes tuleks hoiduda piirkondliku esindatuse põhimõtte rakendamisest riigi-kogu valimistel. Seega, luua üks üldine üleriigiline valimisringkond, mis tagab ühtlasi täielikult valimiste üldisuse ja...

13
3

1. Soodustab inimestel õppimist ja siis lahkumist riigist, kuna sobivat tööd Eestist ei leia.

2. Soodustab sünnitusealiste naiste lahkumist riigist. Sobiva mehe leidmine Eestist on raskem kuna ego on tõusnud ja väiksema haridusega inimene enam kaaslaseks ei sobi.

3. Võõrutab üliõpilased tööst - töökogemus õppimise ajal on vajalik ja veel parem...

7
0

Koos toitlustamise, riietuse, tervishoiuga..Vähendada sisekaitse- ja kaitsekulutusi 3 %-ni
vabanevad summad suunata kutseõppesse, laste toetamiseks. Tasuta hambaraviks ja tervishoiule.

11
1

et tagastada rahvale eelmiste valitsejate poolt riisutud varandus, nagu: VEB fond, kadunud 10 miljonit jne. Keegi pole selliseid rikkusi ausal teel teeninud!
Vajadusel isegi arvestada revolutsiooniga!
See pole normaalne, kui 20 aasta jooksul on rikaste ja vaeste vaheline kuristik kasvanud 70 kordseks

11
1

Tundub, et omavalitsuste rollide ja optimaalse suuruse/piiride probleemi on püütud lahendada suvalise lahmimise meetodil, stiilis "teeme maakondadest omavalitsused", või läbimõtlemata käegalaskmisviisil "las igaüks liitub nagu ise tahab". Mõistagi on see muutunud iseenda paroodiaks.

Ettepanek on kutsuda kokku laiapõhjaline spetsialistide...

16
0

Kõige õigema tulemuse KOV-i valimistel annaks ühtne nimekiri (üksikkandidaadi põhimõttel), ilma erakonna ja valimisliidu mõjuta.
Praegu toob valla populaarne tegija volikokku oma häältega hoopis kedagi teist. Ise loobub üldse volikogus osalemast. Ühed nimekirjad on suured, teised väiksemad (palju siis seda rahvast vallas ikka on, igasse nimekirja...

7
1

Parteide juhid kasutavad oma liikmete arvu malakana, millega teistele parteile rahva ees äiata - vaat minul suurem, minu pooldajate ring on suurem. See, kuidas praegu ollakse vormistatud erakonna liikmeiks - selle tehniline teostus seaduse läbi on moraalselt väär.

On õigem, kui erakonnal on nii mitu liiget, kui mitu isikut on sätestatud...

7
0

Juhid ei tohi kuuluda parteidesse (2)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Arvan, et poliitikas erakondade töös ei võiks osaleda riiklike majandusettevõtete juhid, koolide ja kohalike omavalitsuste juhid.

16
2

Teen ettepaneku, et samas kui koalitsioon moodustab peale valimisi valitsuse, siis moodustab opositsioon Riigikogu liikmetest alati ka varivalitsuse (Tema Majesteedi opositsioon, nagu Suurbritannias) või meil siis näiteks 'hr. Presidendi varivalitsus'.
Selle eelised:
1. Igal 'toimival' ministril on oma variminister, kes hoiab end valdkonnaga...

7
0

Tuleb muuta olukord, kus seadusandlus võimaldab riigikogu liikmete igaaastase palgatõusu.

18
2

On sagedane väide, et tegelik Riigikogu töö tehakse ära komisjonides. Seejuures ei evi aga valija mingit kontrolli selle üle, kuhu komisjoni tema valitud isik satub – seda otsustab erakonna riigikogulik osa ehk fraktsioon. Käesolev ettepanek annab valijale võimu osaleda tegelikult Riigikogu struktureerimises ning kandidaadile võimaluse esitada...

5
3

Tõstatan teema, mida Eesti ühiskonnas ei ole senimaani tõsiselt arutatud.
Eestis üks suurimaid igaaastaseid kulusid ja rahasid liigub teeehituses. Siin peitub ka üks suurimaid kokkuhoiu võimalusi. Ettepanek on minna täielikult üle lamellrehvide kasutamisele. Väidan, et see ei too kaasa olulist liiklusohutuse suurenemist ega suuremate...

21
27

Kahekojalise parlamendi loomine tagab:
1. kodanikuühenduste sisulise kaasamise
2. valdade ja maakondade tegeliku kaasamise Eesti riigi juhtimisse
3. omavahel rivaalitsevate ja "rahvale naeruks" (K. Pätsi väljend) erakondade ohjeldamise
4. vähendab rumalate ja "ostetud" otsuste vastuvõtmise võimalusi
5. tagab paremini Põhiseaduse põhieesmärgi...

22
6

101 valimisringkonda (3)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Kalju Jalakas, saabus e-posti teel:
Eestimaa tuleks jagada valijate arvult võrdseks ühemandaadiliseks ringkonnaks. Nii jääks meil 101 valimisringkonda. See oleks valijaile arusaadavam ega saaks tekkida manipulatsiooni kandidaatide nimekirjadega. Siis kaob ära vajadus igasuguste protsentide järele valimiskümnise ületamiseks....

8
4

Valimisringkonnad saavad vastavalt valijate arvule kohtade arvu Riigikogus. Riigikogusse pääsevad kandidaadid lihthäälteemamuse põhimõttel sõltumata sellest kas ta on mõne erakonna liige või ei ole. Lubada moodustada valimisliite, kuhu kuuluvad nii väikesed erakonnad kui üksikisikud.

14
3

Valitud riigikogu liige töötab valimisringkonnas ja käib mäe peal korralistel istungitel vastavalt reglemendile. Saadiku seisukohad eelseisva istungi materjalide kohta on avalikud, et valijad oleksid teadlikud kuidas neid esindav saadik käitub. Siis käitub saadik esmajoones lähtuvalt valijate ootustest mitte erakondlikust huvist lähtuvalt ja...

11
0

Kohtunik ei tohi olla "jumala" asemik maa peal, nagu selliseks on teinud onupoja poliitika. Kohtuniku,
Õiguskansleri ja Riigikontrolöri peaks valima rahvas, kanditaatide hulgast, kellel on kõrgharidus antud
alal ja töötanud vähemalt 3a. antud süsteemis. Tagasikutsumise nendelt kohtadelt saab teha ainult
rahvas, kasutades põhiseaduse 105.

15
6

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Umbes võrdse arvuga hääletajast koosnevates ringkondades võib iga valija valida ainult ühe kandidaadi. Kõige enam hääli saanud kandidaat osutub selles ringkonnas valituks. Kui rohkem kui üks kandidaat jagavad esikohta sama arvu häältega, korratakse nende vahel valimist nii mitu korda, kuni üks...

7
3

rahastamine (0)

Rahastamine

Elmu Lainjärv peaaegu 4 aastat

1.Riigikogulase palk peaks olema max - 2000 eurot. ilma mingite laristamistasudeta
2.Erakonna liikmed peavad maksma liikmemaksu.
3. Mingit eripensioni ei tohi neile maksta.
5. Riigi eelarvest eraldatavaid summasid vähendada 5 korda.
Praegu peab rahvas neid muidusööjateks, laristajateks ja sulideks, kes on võimelised vaid pastapliiatsi värvi...

12
2

Võtta vastu seadus rahvaküsitlusest presidendi ametikoha asjus ning viia säärane küsitlus läbi samaaegselt Riigikogu valimistega 2015.aastal.
Küsimus oleks:
"Teades, et vabariigi presidendi volitused ei muutu/jäävad samaks kui on, kas pooldate:
1. presidendi valimist otsevalimistel,
2. olemasoleva korra jätkumist,
3. presidendi ametikoha kaotamist."...

8
4

Eesti suursaared - Saaremaa, Hiiumaa, Muhu - on Eruoopa Liidu mõistes saarelise staatusega, Eesti riigis aga võdsustatud mandriliste piirkondadega vaatamata saarte merelisele isoleeritusele. See on juba viinud rahvaarvu drastilisele langusele, mis ohustab omavalitsuslikku võimekust. Riik viib saartelt välja avalikud töökohad, ettevõtlus on...

16
0

Закон о добрых традициях управления

В настоящее время поведение чиновников и политиков в нашей стране далеко от принципов добрых традиций управления. В условиях политизированности и даже в вопросах, где политизированность отсутствует, чиновники и политики за редким исключением не спешат разъяснять положения законов тем, кого эти законы...

4
0

Avalikustada Töötukassa ja töötukassale teenuseid osutajate palgad ja teenused.
Milleks on igasugu nõustajate palgaandmed saladuses? Avalikustada need lepingud ja nende reklaamidele kulutatavad andmed.

15
1

Ühtlasi tähendab see ka õigust kuulutada välja erakorralised valimised. Presidendi otsevalimisel pole mõtet, kui ta võimu juurde ei saa.
Presidendil võiks parlamendi laialisaatmise õigus olla ka meie praeguse parlamentaarse põhikorra juures.

10
3

Tänases olukorras, kus maa tühjeneb, väike-ettevõtlusel läheb seal raskemaks, samas kui maade kokkuost professionaliseerub, täheldan järgmisi arenguid ning panen nende parandamiseks ette konkreetse seadusetäienduse riigimaade võõrandamise korda.

Kohaliku elaniku positsiooni tuleks paranda võrreldes üleriigiliste kokkuostjatega, kelle eesmärk ei...

3
0

1954-ndal aastal sõnastas 90-ne aastane Anna Haava oma viimase luuletuse, mille 4 esimest rida on järgmised:

Et kindlaks jääks eestlane isade maal,
Et üks oleks usk ja keel ja meel,
Et vend annaks vennale armus kätt,
Et juurduks ausus ja mehine meel.

Nii lihtne see ongi, tegelikult ka!

17
3

Loodetavasti saavad valimisreklaami reeglid siin paremaks tehtud. Mina pööraks tähelepanu rohkem nende järgimisele.
Võiks luua (Valimiskomsjoni juurde ehk?) mingi kontori/kassa, mille kaudu käiks arveldused kogu valmisreklaami eest. Iga reklaam (trükis, meedias, tänaval jne) registreeritaks selles kontoris ja tasutaks ainult selle kontori kaudu....

8
0

Praegu on meil Haigekassa ja Töötukassa - selge see et nad tegelevadki haigete ja haiguste ning töötute ja tööpuudusega.

Teeglikult peavad need asutused olema aga Tervisekassa ja Tööjõukassa - vaja on tegeleda tervisega ja tööjõuga. Ehk teisisõnud: praegu tegeletakse tagajärgedega, aga tegelema peaks põhjustega.

Esimene samm selleks oleks asju...

7
0

Vähemaks üheparteivõimu! (1)

Kaasatus

Hermes Sarapuu peaaegu 4 aastat

Iga valdkond on kui mitte ainult, siis peaaegu ühe partei hallata. Muud maailmavaated on võimult puudu. Valdkonnasiseste asjade paremaks haldamiseks (ministeeriumid, linna/vallavalitsused) peab olema kaasatud ka muude maailmavaadete esindajaid, kel samas valdkonnas asjad teada: teistest erakondadest ja ka ja üksikkandidaate. Ehk talitseks...

12
0

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Põhiseaduse muutmise seaduse olemasolu on aluseks muuta Riigikogu valimise ja teisi seadusi vastavalt muudetud ja täiendatud Põhiseaduse -de sätetele.
Järelikult Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmine saab toimuda peale või üheaegselt Põhiseaduse muutmise seadusega, nagu tehti seda...

12
1

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Ametikohtade politiseerimist aitab vähendada neis töötavate erakondlaste tasakaalustatuse
nõue. Igas maakonnas ja linnaosas eraldi ei tohi ameteid juhtivatest poliitikutest üle 50% olla
ühest ja üle 75% kahest erakonnast. Vähemalt kolme erakonna kaasamine vähendab poliitilist
kallutatust,...

13
1

Valimisringkonnad jäävad endiseks. Valimiskünnis jääb samaks. Valimisringkonna mandaadid jagatakse ringkonna sees. Saadikuks valitakse häälte arvu, mitte paikapandud koha järgi. Ka saame erakondade suurema huvi iga erineva vabariigi piirkonnas toimuva kohta. Mitte nii, et tühja sellest ringkonnast, üleriigilise nimekirjaga saame ikkagi...

10
2

Ettepaneku autor Anne Siht, saabus e-posti teel:
Toetame kõrgepalgaliste poliitikute palga ülemmäära (maksimaalselt 5 miinimumpalka) kehtestamist. Mitte,et see rikkuse majja tooks, aga veidi solidaarsust ehk küll.
Kui meie esipere peab " ...virisemist ja halamist alatuks ja ebaõiglaseks", riiki pereks, kus ei käida "poriste saabastrga ega vaenata...

10
0

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
1) OTSENE RAHASTAMINE - Iga erakonna liige maksab liikmemaksu kohustuslikus korras.Ühe aasta jooksul liikmemaksu maksmata jätmisel arvatakse automaatselt erakonnast välja.
2) ESINDUS RAHASTAMINE - Rahvas ehk Riigieelarvest eraldatakse riigikogus esindatud erakondadele vastavalt saavutatud kohtade...

5
3

näiteks: kui juhatuse liige on oma tegevuse või tegevusetuse tõttu tekitanud riigiettevõttele kahju jääb ta ilma igasugustest väljamaksetest. selline punkt tuleks lisada juhatuse liikme töövõtu tüüplepingusse kohustusliku punktina.

12
0

Lugesin Taavi Rõivase vastavast ettepanekust - selline võimalus on ka mujal maailmas väga
levinud.Olen sündinud 1948.a ja minu eakaaslastel on kõigil pension alla 300 euro(minul 255).
Kaotasin oma ainsa poja 2009.a lõpus seagripipuhangu ajal.4-5 aastat veel saan kasutada
tema pensionifondi ja sääste.Valikuvõimalus oma kinnisvara pantimiseks oleks...

8
3

Praegu on nii,et mingite uduste lubaduste:”tõstame,parandame,korraldame” peale on saadkud saanud neljaks aastaks mandaadi ja võivad vabalt teha otsuseid,millest kandidaadid valimiste ajal üldse ei rääkinud.Selge see,et jooksvaid pisiasju ei peagi valijatega kooskõlastama,aga suuremateks asjadeks mandaat alati õigust ei anna.Võtame näiteks EFSF-i...

13
3

1. Siduda saadik oma kandideerimise valimisringkonnaga. Saadik oleks kohustatud esindama selle ringkoona valijaid, kust ta Riigikokku valiti. Valitud saadiku (vajadusel: näit. valitsuse liikmeks saamine või loobumine mandaadist) asendusliikmeks saab sama erakonna selles ringonnas kandideerinud nimekirja järgmine enim hääli saanud kanditaat....

10
2

Riigipoolne rahastamine (4)

Rahastamine

Vello Järverand peaaegu 4 aastat

Riigi poolt tuleks rahastada kõiki registreeritud erakondi, ja võrdselt. Toetuse suurus võiks katta erakonna juhtaparaadi kulud. Kõik muud teada ja teadmata kulud kaetakse liikmemaksudest (1% sissetulekust) ja/või annetustest.
Sama punkti alla kuuluks ka riigi poolt kõigile võrdväärse valimiskampaania kulud.

14
11

Ettepaneku autor Harri Puskar, saabus e-posti teel:
Tuleb tekitada olukord, ket Riigikokku valitud saadikuid saaks tagasi kutsuda. Igal Riigikogu liikmel on täna oma valimisringkond ja riigis kehtiv valimiskünnis on 5%. Valimisealistele kodanikele antaks võimalus koguda allkirju kindla rahvasaadiku tagasikutsumiseks. Allkirju võib koguda ainult...

17
5

Mitte lubada ettevõtete nõukogedes poliitikutel lisatulu teenid. Seaduseandja saab selgelt väljendatud soovid delegeerida valdkondadele. Suunitlusi võivad parimal viisil ellu viia oma ala tundvad ja haritud töötajad. Poliitilises tõmbetuules majandust ei arendata. Poliitikute luua on sobiv keskkond arenguks ja selle eest maksumaksja neid palgal...

4
0

abipolitseinikeks ning elurajoonidesse ja teistesse Eesti asulatesse patrullima õhtusel ajal. Näeksid lõppeks kuhu ja milleni on viinud see Eesti sisejulgoleku lõputuna näiva õhukeseks viilimine. Võiks ka näiteks kiirabibrigaadide vabatahtlikeks abistajateks. Või siis hädapärast ka priitahtlikeks pritsimeesteks. Las teevad ka midagi...

11
0

Saadiku hüvitis (0)

Erakonnad

Ago Kungla peaaegu 4 aastat

Parlamendi saadiku hüvitis kuus tuleks siduda eesti rahva kümne miinimumpalgaga. See on vajalik selleks, et kui saadikud tahavad parandada oma sissetulekuid, siis paraneb sellega rahva elatustase.

7
6

On teada, et küllalt suur hulk inimesi on küll mingi erakonna fännid, kuid ei soovi mitmesugustel põhjustel partei liikmeks astuda.Erakonna toetaja(liige) registreeritakse sooviavalduse järgselt ja toetaja staatuse saamisel võib ta teha annetusi erakonnale. Erakonna eelarvesse saaks laekuda raha vaid kolmel teel: riigieelarvest, erakonna...

7
6

Erakonna rahastamiseks peab erakond oma põhikirjas fikseerima seaduse antud intervallis liikmemaksu . Riigieelarvest saab sama suure finantseerimise nagu oli eelmise aasta lakumine. Lisaks võib eelravest katta tegevuskuld, mille taotelmisel tuleb näidata nende seos erakonna poliitilise tegevusega. Tegevustoetustele tuelb seada piir.
P.s. Paljudes...

7
1

Selliste poliitiliste nn.rahvaklounide pildil hoidmine sandistab normaalsete eestlaste ajusid . Selline aastast-aastasse toimiv pidev ajukepp igasuguste randperede-grjäzinite-riisalude-tootside-seppade-saagimite näol on kergelt öeldes õõvastav ja öökima ajav. Ja millist suhtumist me siis noortelt ja eriti noortest poliitikahakatistest ootame ?...

21
6

В настоящий момент ситуация такова, что места в Рийгикогу и собраниях местного самоуправления «покупаются». Количество затраченных на избирательную кампанию средств в той или иной степени пропорционально полученным голосам. Это создаёт ситуацию неравенства и искажения воли народа. Депутаты представляют своих спонсоров, но не своих избирателей....

5
0

Kõige suurem probleem praegustel valimistel on valijate meelitamine tühjade ja ebareaalsete lubadustega ning sellega lihtsameelsete inimeste püüdmine ja sellega seoses peaks erakonnad,kes esitavad valimislubadusi ja saavad seejärel võimule,hakkama ka reaalselt oma antud valimislubadusi täitma,selleks tuleks võtta vastu seadus mis ütleb,et kui...

15
4

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikoguslate palgasüsteem pole õiglane. Nende palka ei pea koguaeg tõstma eelmine kosseis. See on variserlik käitumine.

14
0

Kui riik apteekide kaudu kanepitarbimist kontrollib, lööb hinna näiteks piisavalt alla, kaob maffial huvi kraami noorte seas levitada ja oosod peavad mingi muu töö otsima. Sedasi käitutakse paljudes riikides. Lisan ka mõned lingid, mios tõestab, et kanep on ravimtaim, ravimtaimede kasutamine peaks olema inimõigus, nende kasutamise keelamine aga...

23
16

Teen ettepaneku algatada laiapõhjaline arutelu teemal:milline on Eesti energiamajanduse ettevõtete missioon.Tuleks läbi arutada ja formuleerida seisukoht,milleks me kasutame oma põhimõtteliselt Eesti rahvale kuuluvat maavara kogu tootmisahelas põlevkivist elektrienergia tootmise ja müügini.Kas selle ahela eesmärgiks on kasumi tootmine...

14
0

Töötada välja piirangud valimisreklaamile ja valimisreklaami kuludele. Lähtudes püüdest vähendada valimisreklaami rahahulga mõju saadud kohtadele ja võimule, erakondade vahelise võistluse sisu parandamiseks. Et erinevatel maailmavaadetel oleks võrdsemad võimalused meediaaega saada.
See et raha eest saab parlamendikohad ja võimu, on ju ohtlik,...

3
0

Tänane argipäev meie elus näitab, et võimul olevad erakonnad ei ole õigustanud rahva ootusi tulemustele ja elu paranemisele meie riigis. Valetamine ja omakasu on peamiseks probleemiks meie poolt "valitute" tegevuses. Seega võib öelda, et poliitiline juhtimine ei ole õigustanud ennast. Enne valimisi antud lubadused jäävad täitmata, sest need ongi...

4
2

Kohtuseadust tuleb muuta. kohtuotsuste edasilükkamisi on liiga palju. Kohtus tehakse tsirkust. Näiteks,
Pärnu koerapiinamise lugu. Arvan et Eestis tuleb kehtesteda vandekohus.

35
2

Kogu valimissüsteem on juba praegu isikukeskne, kuid hajutatakse erakonnaks, et keegi mitte midagi ei peakski tegema ega vastutama. Hämatakse,erakonnastatakse kõigil tasanditel. Presidendi peaks valima rahvas, erakondade asemel, et vältida olukorda "käsi peseb kätt", mis väikeriigis eriti oluline või siis isikuvalimistega riigikogu, oma...

11
1

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Eriti perearstide hulgas on levinud selline süsteem, et kuu töötasu ei võeta aasta jooksul üldsegi, või siis nn. moe pärast. Nendelt sotsiaalmaksu ei laeku praktiliselt midagi. Aasta lõpul võtsid välja dividendidena kroonides 5 miljoni läheduses. Ise on arstid ja selliselt sulitsevad, et haigekassa...

6
0

See idee on kommentaariumis vähemalt korra juba ilmunud (Paul Are sulest), aga minu teada mitte eraldi ettepanekuna. Lühidalt - igasuguse poliitlise reklaami füüsilises või meediaruumis võiks asendada ühtse online-keskkonnaga, kus erakonnad saavad oma platvorme tutvustada ning kus erakondade ettepanekuid saaks valdkonniti analüüsida-võrrelda....

10
5

Lahutada politsei PPA-st. Taastada tema endised struktuurid ja üksused, mis olid välja kujunenud aastatega ja toimisid üsna hästi. Ühendamet ei ole suutnud saavutada, seda mida oodati. Selle tulemusena on kogu süsteem eesotsas politseiga rahvast võõrdunud.

3
0

Lubada Riigikogu valimistel osaleda ainult erakondadel on vastuolus võrdsus põhiõigusega. Erakondadega on seotud väga väike protsent kodanikkonnast.
Kui vabakondade rühm soovib kandideerida, siis tuleb tal siduda end erakonnaga, toimub erakondade diktaat, mis läheb vastuollu demokraatiaga.
Muuta Riigikogu valimisseadusi nii, et kandideerida...

13
1

Ettepaneku autor Evi Veske, saabus e-posti teel:
Et siin 130 000 kogukonnas on tekkinud eluline küsimus:raske puudega inimesele määratakse puude hooldaja. Aga see saab olla vaid töötu pensionär. Kust võtta töötu ja pensionär?
Ettepanek :teha määrus, et sügava ja raske 80%puudega inimese hooldaja võib olla oma laps!l
Kui laps on saanud hooldajaks,...

6
0

Eesti Vabariigi põhiseaduse 60 ning Riigikogu valimise seaduse 1 lg 4 näevad ette Riigikogu valimiste proportsionaalsuse. Kuigi mandaatide jagamise põhialuseks on käesoleval hetkel Hare-Niemeyeri meetod ehk lihtkvoot (Riigikogu valimise seadus 62 lg 1), mis on oma olemuselt proportsionaalne, siis sellele lisanduv 5% valimiskünnis (Riigikogu...

5
1

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Likvideerida erakondade üleriigiliste valimisnimekirjade süsteem ja häälte edasikandumine sinna ning välistada sel teel Riigikogu liikmeks saamine.

18
2

Valitud isikul peaks olema võimalus teada saada teda valinud (elektrooniliselt hääletanud) valijate nimed, juhul kui need soovivad end valitule avalikustada.
Sellisel juhul oleks rahva esindajatel eeldatavalt huvi oma personaalsete valijate seisukohtadega arvestada ja oma nö. püsivalijaid hoida.

14
5

Toetan J.Kivirähu ideed (0)

Kaasatus

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Peeter Tammistu, saabus e-posti teel:
Toetan J.Kivirähu ideed „Käivitada Rahvusliku Arenguvõrgustik ja luua riigikogus arengukomisjon”
Selles ettepanekus on kolm head alusideed:
-ideaalis peaks RA olema Eesti arengu ajutrust
-selleks kujunemise kõige olulisemaks eelduseks on seal tegutse