Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

 

Koos teeme ettepanekud Riigikogule viie olulise seaduse muutmiseks. Loe lähemalt

Kõiki 1974 ettepanekut.
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Lõpetada eluaseme toetusest keeldumine perekondadele, kus õpitakse tasulises õppes.
Praegusel ajal, kus riigieelarvelisi õppekohti jääb üha vähemaks, on paljud sunnitud minema tasulisele õppele. Samas aga kaotavad need perekonnad õiguse eluasemetoetusele, kui kasvõi üks nende pere liikmetest õpib...

0
0

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Eesti ühiskonnal oleks aeg saada üle iseseisvumisjärgsest eufooriast ja rahvuslikust hüsteeriast ning luua Eesti alalise elaniku staatus. See tähendaks seda, et ka need endised vene sõjaväelased, kes on siin meie seas elanud juba enam kui 20-30 aastat ja kes on jäänud raskuste kiuste ja vaatamata...

0
0

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Silmakirjalik on üle kogu Eesti kõikide koolide viimine eestikeelsele õppele. Jättes keeleoskamatud noored ilma hariduseta, mitte õpetades neile elukutseid, loome me ise tegelikult plahvatusohu ja võimalikud massirahutused oma kodus. Lähtuda tuleks hoopiski sellest, et iga noor või ka lihtsalt...

0
0

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Ebainimlik on ja oli matusetoetuste kaotamine. Lähedase sünniks, juubeliks ja pulmadeks saavad inimesed ikkagi mingil määral ette valmistuda, kuid lähedase inimese surm võib tabada keda iganes väga ootamatult. Kui Eesti riik on nii rikas, et jaksab toetada vaesunud Euroopa riike, siis minu arvates...

0
0

Ettepaneku autor Mae Küttik, saabus e-posti teel:
Säilitada vähemalt politsei-, vangla- ja kohtuametnikele eripensionid.
Minu arvates on nendel elukutsetel töötavad isikud pidevalt mitmete ohutegurite mõju all, neile langeb väga suur vastutus ja stress. Iga asi peab olema õiglaselt kompenseeritud. Nendelt isikutel eripensioni äravõtmine tähendab...

0
0

Ettepaneku autor Karol Eimla saabus e-posti teel:
Kui riigieelarveline toetus on parlamendierakondade tuludest u. 70-80% ja erakondade
suureks kuluks on valimistega seotud reklaamid, siis põhimõtteliselt riik maksab
erakondade reklaami kulud.
"Kokku oli riigieelarveline toetus erakondadele 2012. aastal 5,4 miljonit eurot."
See on väga suur...

0
0

Ettepaneku autor Leo Siemann, saabus e-posti teel:
1. Õpetus intellektuaalsest omandist (IO) õppekavasse. / Keskool-kutsekool-ülikool /
See aitaks suurendada uute leiutiste ja startuppide arvu ning respekteerida teiste loomingut.
2. Eraleiutajatele oma tugistruktuurid ja meetmed. / nt. Nõustamiskeskus www.leiutaja.ee juures ja Leiundusfond.
3....

0
0

Ettepaneku autor Tõnu Otsason, saabus e-posti teel:
Tehnoloogiliste arengutega kaasnevad uued poliitilistes protsessides osalemise vormid. See survestab kodanikke pikaajalise muutumis- vajadusega, kuna poliitilise osalemise võimalikkus peab pidama sammu elustiilide muutustega. Uute osalemise võimaluste võrdsus ja ligpääs neile peab olema...

0
0

Ettepaneku autor Helmut Pajula, saabus e-posti teel:
Omariikluse tunde tekitamiseks(süvendamiseks) soovitan taastada sõjaeelsed ajaproovile vastupidanud struktuurid.
1. Valla kohtud. Ka okupatsiooni ajal olid ellu kutsutud n.n.seltsimehelikud
kohtud.Nende ette ilmumine oli kurikaeltel tunduvalt ebamugavam kui
tundmatute politsei ja kohtuorganite...

0
0

Ettepaneku autor Anu Hillermaa, saabus e-posti teel:
Võnnu keskkool peab alles jääma keskkoolina,sest siinkandis ei ole rohkem nii tugevaid keskkoole ,Räpinasse puudub bussiühendus ja Tartusse kooli käiad peavad tõusma hommikul kell viis.et jõuda kooli,
Tartu lapsed võiksid hoopis Võnnu keskkooli tulla ,Vahemaa on ju sama ,
Samuti algklasside...

0
0

Ettepaneku autor Marti Aavik saabus e-posti teel:
Erakonna esimehe, aseesimehe ning volikogu valimise korraldamine tuleks panna seadusega Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks ning sarnaselt Riigikogu ja omavalitsuste volikogude valimistega peaks saama erakondade liikmed ka sisevalimistel e-hääletada. Volikirja alusel teise isiku eest hääletamine...

0
0

Ettepaneku autor Ilmar Kasemets saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 4 sätestab võimude lahususe põhimõtte. Partokraatlikus praktikas Riigikogu ja Valitsuse suhtes see printsiip paraku ei rakendu. Eesti Vabariigi territooriumil võiks olla samapalju haldusüksusi, kui Riigikogus liikmeid (mitte ilmtingimata 101). Põhimõtteliselt majoritaarne...

0
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Tuleks tõsiselt kaaluda astmelise tulumaksu kiiret kasutuselevõtmist. Lugedes Aivar Sõerdi juttu Delfis, et see pole Eesti huvides ja Reformierakonna propagandatrükist "Vali parem tulevik" -" Astmeline tulumaks - tagasi sotsialismi", võtsin kätte brošüüri, kus oli toodud valik riike, kus kehtib...

0
0

Ettepaneku autor Jaano Kukka saabus e-posti teel:
1. Praeguse valimisseadustiku järgi praktiliselt puudub valitud saadiku tagasi kutsumise võimalus. Teen ettepaneku, et saadiku saab tagasi kutsuda kui on kogutud vähemalt 50%+1 tagasikutsumise allkirja temale valimistel antud häälte arvust samas valimisringkonnas kus see saadik valiti. See kehtiks...

0
0

Minu mõtteid (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Tiit Sepaste, saabus e-posti teel:
1. Selgitada poliitikutele, mis tähendab demokraatia - demo on rahvas
ja kraatia on võim ja need partei funktsionäärid, kes on saanud igasugustusse kogudesse parteide nimekirjade alusel ei esinda rahvast - nad esindavad oma parteid.
2. Erakondade - sisuliselt võimul olevate või võimu jägavate...

0
0

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Lõpetada koheselt riigi maade müük välismaalastele. Isikud, kes soovivad oma maad müüa, selle ostab maa ära riik (nagu Lätis)

0
0

Haridus (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
a) haridus ja tervishoid peavad 100% kuuluma riigile Erasüsteemid võivad selle kõrval ka olla.
b) tuleb koheselt lõpetada Aaviksoo kuritegelik tegevus koolide likvideerimisel ja kehtestada üldine keskharidus
c) peatada igasugune tegevus kuni hariduselu hakkavad juhtima ja korraldama selle ala...

0
0

Sundpolitiseerimine peaks olema karistatav (0)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Sundpolitiseerimine peaks olema karistatav. Sel juhul ei saa rääkida demokraatiast.

0
0

Eettepanekuid (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Valimistel osalejatelt nõuda süümevannet, et vältida valituteks inimesi, kelle minevik on seotud kompromiteerivate tegevustega.
a) valituks osutuvad isikud ainult oma isiklike häältega. Igasugune häälte üleandmine on keelatud, see oleks petmine.
b) kohalikud valimised peavad olema isikuvalimised....

0
0

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Erakondade loomise miinimumi piir 300 liiget.

0
0

Erakondi rahasatada võrdselt (0)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Erakondi rahastada, kõiki registreerituid võrdselt, mingi väike osaga. Ülejäänud vajaminev raha tuleb liikmemaksudest. Igasugune kinkimine, annetamine jne. peaks olema tingimusteta keelatud, sest see oleks puhas ost müük tehing. Keegi ei anna raha ilma, et ta midagi vatu ei saaks.

0
0

Ettepaneku autor Tõnu Pomerants, saabus e-posti teel:
2 päeva enna valimispäeva deponeerida digitaalsed hääletustulemused paberkandjale kas notariaalselt või analoogselt.
Siis võiks interneti hääletustulemusi rohkem usaldada.

0
0

8 ettepanekut (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autorid: Peeter Kuningas, Vello Lind, Raul Vatsar, Jüri Viilup, saabus e-posti teel:
1.Teeme ettepaneku et Eesti Vabariigi presidendi ja peaministri ametikohad oleksid ühildatud – seal on üks ja sama inimene.
2.Nii suure usalduse korral, peaks see inimene olema valitud üldrahavalikul otsehääletusel. Me räägime juba aastaid kokkuhoiust...

0
0

Riigikogu liige max 10 aastat (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Evald Übi, saabus e-posti teel:
1)Riigikogu liige saab olla maksimaalselt 10 aastat,
2) Riigikokku pääsevad erakonnad, kes on saanud vähemalt 3% häältest, kuid mitte rohkem kui 5( või 6) erakonda.

0
0

Ettepaneku autor Illar Alla saabus e-posti teel:
Näiteks 15, 27, 28, 29,… -sätted, mis puudutavad meie kodanike ÕIGUSKAITSEST, ARSTIABI, VÄÄRIKA VANADUSPÕLVE GARANTEERIMIST, hoolitsust laste ja puuetega inimeste eest, õigust arstiabile jne…
Kohtulik õiguskaitse on niivõrd kallis (riigilõivud ja advokaat), et seda ei suuda taodelda- tasuda...

0
0

Ettepaneku autor Koidula Purga, saabus e-posti teel:
MTÜ-d nagu korteriühistud peavad majandama end oma liikmete maksetest.
Miks peab riik kinni maksma erakondade pillavad peod, uhked majad - kontorid, mõttetu raha tuulde loopimise välireklaamide näol.
On vastutustundetu maksta raha erakondadele kui meil on puudustkannatavad lapsed, alatasustatud...

0
0

Kogu riigikogu seadusandlik menetlus (koos kaasneva alusdokumentatsiooniga) teha avalikuks ja parallellselt jälgitavaks/kommenteeritavaks mingis keskkonnas …näiteks Rahvakogu leheküljel oleks see võimalik. Riigikogu komsjonide töös teha põhjalik nimekiri küsimustest millised on põhjendatult salastatud (näiteks riigikaitse ja sisekaitse mõned...

0
0

Riigifirmade rahaliikumine läbipaistvaks, et lõppeks läbi nende toetuse parteide rahastamine

1
0

On kahetsusväärne, et Põhiseaduse Assamblee otsus ühetasandilise omavalitsuse põhiseadusse surumiseks põhines ainult emotsioonidel. Nagu PA protokollidest selgub, puudus arutelu olukorra üle, mis juhtub siis, kui erineva suurusega vallad ei tule neile pandud ülesannetega toime. Nii see tegelikult ka juhtus. Maakondade võimalusi kahjuks protokoll...

1
0

Lisada valimiskabiinidesse visiitkaardi vormis tühjad pabermemod millised oleksid varustatud valimissümboolikaga ning kus oleks peale kirjutatud milliste valimiste memodega tegemist on. Valija saaks soovi korral selle võtta ja kirjutada sinna peale oma valitud kandidaadi nime. Selliselt on tal võimalus ka hilisemalt meenutada, kelle poolt ja...

0
0

Tõeline kaasatus (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Rahvakogu portaali ideel põhinev infosüsteem juurutada kõikide riigiametnike igapäevatöösse.

0
0

Praeguse valimiskorra suurim puudus on see, et sisuliselt on kõige olulisemateks valituks osutumise tingimusteks kulutatud raha ja positsioon valimisnimerjas. Sellega liigub tegelik otsustus rahastajate ja partei juhtkonna kätte ja ühtlasi kaasneb sellega ka kauplemiskoht.
Selle tulemusena on riigikokku jõudnud inimesed, kes ei ole mitte...

0
0

Enamatel juhtudel kus kohtud trahvivad kas riiki, selle ameteid või ettevõtteid on trahvi mõju enam kui kaheldav niivõrd kuivõrd see laekub sama isiku (ka läbi omandi- või alluvussuhte) kontole (loe: riigieelarvesse). Seetõttu näha ette antud vahendite laekumine seni minimaalselt riigi poolt finantseeritud kuid maksimaalset abi vajavatele...

0
0

Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt saavad Euroopa Parlamendi valimistel kandidaate esitada vaid erakonnad ja kandideerimisõiguslikud isikud iseennast. Seetõttu kandideerivad erakondade kandidaadid ja parteidevälised kandidaadid erinevatel alustel, kusjuures olukord on erakondade kasuks. Viimastest valimistest mäletame, kuidas ühele...

0
0

Maksumaksja raha eest ülalpeetavaid pindasid ei tohi kasutada ühele või mõnele parteile ehk nimekirjale teavitamise eeliste andmiseks. Arvestatavad on sellistena riigile või omavalitsusele kuuluvad (sh. välja renditud) hooned ja meediakanalid. Piirangutega seotud aeg algab valimisnimekirjade kinnitamisest. Piirangud ei kehti ruumide kasutamisega...

0
0

Teatavasti on Riigikogu menetluses korraga päris palju seaduseid ja Riigikogu liikmete tähelepanu on paljude asjadega hajutatud …mille tõttu on enam kui küsitav kas nad ikka saavad aru kõigist hääletamisele minevatest muudatustest. Just sellel asjaolul oleks vajalik võimaldada Riigikogu liimetele palgata ametisse abid/nõunikud kes hoiaks neid...

0
0

Разделить должности канцлера права и омбудсмена

Согласно Закону о канцлере права (ЗКп), Канцлер права осуществляет надзор за соответствием Конституции и Законам постановлений органов государсвенной власти и местных самоуправлений (ст 1. п. 1).
* https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012038

Также в канцлеру права ЭР приписана роль омбудсмена, в...

0
0

Mitte sulgeda Rahvakogu uutele nn Varia ettepanekutele!

1
0

Anda riik kodanikele tagasi. (0)

Sundpolitiseerimine

Paul Pihlak peaaegu 4 aastat

Riigi depolitiseerimine ja kodanikele tagasiandmine.
Kui tahta, et midagi päriselt muutuks, siis pelgalt kosmeetikast ei piisa. Riigireform - kandvateks teemadeks valimisseadus ning haldusreform.
Miks peab valimistel kandideerimiseks olema ilmtingimata erakond? Miks ei või kandidaate üles seada Põllumeeste Kogu, Ametiühingute Keskliit,...

1
0

Keeleõpe (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Üldhariduskoolides tuleb kohustuslik vene keel asendada saksa, prantsuse, hispaania, itaalia või mõne muu Euroopa riigi keelega, et kaasata Eesti rahvas Euroopa kultuuriruumi. Olgem eurooplased, aga jäägem eestlasteks!

0
0

Seisuslikkuse kujunemise vältimiseks Eestis poliitikute ja nendega seotud ärieliidi baasil ning rahva kui põhiseadusliku täisvõimukandja täieliku poliitilise otsustusõiguse tagamiseks:
:
1) Riigikogu valimise seadus tühistatakse:
2)tsiviilõiguslik volitamine saab aluseks Riigikogu komplekteerimisele:
3)Riigilkogu liikmeks saab kvoodi jagu...

1
1

Valimised Riigikogusse. (0)

Valimised

Enn Elmet Murumets peaaegu 4 aastat

Mõningaid mõtteid valimistest. Põhilised põhjused miks praegune valimiskord paljudele ei meeldi on:
1.Miks imelikult vähese häältega persoonid satuvad Riigikogusse.
2.Miks ei saa saadikuid tagasi kutsuda.
Kui paljudes ringkondades saavad head häälepüüdjad (Savisaar, Ansip, Laar jne) palju mandaadi kohti, aga tegelikult
Riigikogusse ei satugi, siis...

0
0

Kui tavavalimistel jälgitakse kiivalt, et kabiinis ei oleks kahte või enamat isikut, siis E- valimistel võib kabiinis olla teoreetiliselt kogu eesti valjaskond.
Teiseks on häälte ostmine E- süsteemis lihtsam, kui urnivalimistel.
Ise sooviksin küll mugavuse mõttes hääletada digitaalselt, kuid ei pea seda mitte mingil juhul demokraatlikuks ja...

1
0

E-valimised (0)

Valimised

Maire Parts peaaegu 4 aastat

Seadus ütleb :" valimiste päeval on valimisreklaam keelatud". Ka E- valimiste päevadel ei tohi järelikult reklaami teha.

1
0

Üks protsent rahva jagada! (0)

Kaasatus

Alo Raun peaaegu 4 aastat

Kas olete kuulnud sellisest nähtusest nagu «kaasav eelarvemenetlus»? Kõlab igavalt? Tõsi, kuid sisu on kuldaväärt. See tähendab, et linna- ja vallakodanikud saavad hakata ise otsustama, millele kohaliku omavalitsuse eelarvet kulutada. Kas ehitada uus laste mänguväljak või remontida hoopis teid? Kas panustada kooli võimlasse või süvendada...

0
0

Kollane meedia (0)

Sundpolitiseerimine

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Kollane meedia tuleb keelata, et inimesed osaleksid iseenda mitte kellegi teise elus ning kultuuri ei risustataks välismaise moraalituse/propagandaga.

0
0

On selge, et on olemas kogukonnad, kus oodatakse värsket verd. Samaselge on, et paljud pered otsivad maaleminekuks kohta ja sobilikke tingimusi. Protsessi on võimalik edendada. Peaks olema võimalused erinevatest fondidest analoogse initsiatiivi rahastamiseks. Samuti peaks välja töötatama "Hajaasustuse toetamis programm" sarnaselt "Hajaasustuse...

0
0

Rahvakogu on RAHVA kogu.

Kui Juhan Liiv oma kuue Estonia teatri jaoks annetas, siis miks ei võiks igaüks meist, kes me usume oma rahvasse, vabatahtlikult loovutada mõned eurod, et ARUTLUSPÄEV
ikka toimuda saaks.

Viive-Riina Ruus

0
0

Ebapiisava kaasamise probleem ei ole seotud otsustamise vaid otsuseni juhtiva kavandamisteekonnaga. Riiklikud strateegilised plaanid on enne avaldamist peidus ametnike kaustades ja kabinettides. Kodaniku osaks jääb võimalus öelda „ei“ või „jah“ või tavalisemalt võtta otsus teadmiseks.

Kaasava strateegiakujundusprotsessis peaks igal kodanikul...

0
0

Selleks, et tagada nimekirjade ja üksikandidaatide sisulisem ja võrdsem esindatus valimistel, on neile vaja tagada võrdsemad teavitamise võimalused. Selleks tuleb Riigikogu valimistel Ringhäälingus (raadio+TV) ja igas valimisringkonnas korraldada debatte, mille kulutused kantaks seni parteide rahastamiseks läinud summadest. Analoogiliselt tuleb...

0
0

Olgu parteivalimised (0)

Valimised

Lembit Kook peaaegu 4 aastat

Valik riigikokku toimugu erakondade vahel. See thendab muidugi nende taktikate vahel, millega mingi erakond loodab elu Eestis paremaks muuta. Ma loodan, et iga erakond seda püüab. Selles tegevuses ei ole mitte midagi isiklikku. Tähtis on taktika. Inimene kes hakkab seda teostama ei ole üldse tähtis. Tähtis on ainult see, et ta toetaks seda ja...

0
1

Kaherattalise jalgratta suurim lubatud laius on 0,8 meetrit ning kolme ja enama rataste arvuga jalgratta suurim lubatud laius on 1,25 meetrit. Jalgrattaga võib vedada üheteljelist kuni 50 kilogrammise täismassiga jalgrattahaagist - muuta selline sõnastus ja mitte piirata jalgrataste laiust ja massimõõte. Takistab kargorataste ja...

0
0

Riigikeel (0)

Sundpolitiseerimine

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Eesti territooriumil tegutsevad ettevõtted ja asutused ei tohi nõuda töötajalt vene keele oskust, kui töökoht ei nõua piiriülest suhtlust. Rahvusvaheline suhtluskeel on inglise keel.
Põhiseaduse 6: Eesti riigikeel on eesti keel.

0
0

Tagasikutsumise põhjused oleksid näiteks:
1.Kui ta on sooritanud ühiskonnaohtliku- või muu väga vääritu teo.
2.Kui ta ütleb lahti oma valimisloosungis väljakuulutatud lubadusest (nt. astub koalitsiooni, kus ei aktsepteerita tema valimisplatvormi).
3.Kui ta ilmselgelt ei täida oma valimislubadusi.
4.Kui seda nõuab valimisringkonnast vähemalt 500...

1
1

Valimiskulude ohjamiseks nähakse ette kõigile kandidaatidele kindel aeg televisioonis, raadios,leheruum kesk-ja kohalikus ajalehes ja kindel maht plakateid-kuulutusi ning need kulud kannab valimiskomisjon. Rohkem pole taoline valimisreklaam lubatud. Reeglistiku rikkujaile kautsjoni ei tagastata ja nende valimistulemus võidakse tühistada. Kuidas...

0
0

Valimised kui riigi juhtimise vahend peavad muutuma propagandapõhisest teabepõhiseks. Kõigi juhtimiste aluseks on teave, mitte teabesarnane ollus propaganda.
Ühe vahendina teabepõhisuse poole toimib propaganda asendamine teabega. Selleks on vaja võimaldada piisava hulga valimisdebattide korraldamist kõigi nimekirjade (mis on esindatud vähemalt...

0
0

Riigi alus (0)

Sundpolitiseerimine

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Põhiseadus viia vastavusse Põhiseaduse preambulaga, sh anda Eesti kodakondsus vaid neile, kelle mõlemad bioloogilised vanemad on eestlased.
Põhiseaduse preambul:
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis...

0
0

Kui ettevõte on loonud näiteks 20 töökohta või saavutanud kokkulepitud müügikäibe (näiteks 1000 000 ), siis riik ehitab ettevõtteni tolmuvaba tee. See on üks võimalus kompenseerida vähemalt üks kululiik ettevõtjale, kes aitab kaasa tänase olulisima piirkondade mure - tööhõive tagamine - lahendamisele. Tolmuvaba ei tähenda asfaltkattega teed -...

0
0

Vältimaks Eestis seisusliku ühiskonna kujunemist poliitikute ja nendega tihedalt seotud ärieliidi kui kujuneva-kujunenud eliidiseisuse toimel:

1)Erakonnaseadus tühistatakse ja erakonnad registreeritakse MTÜ-deks üldistel alustel;
2)Riigikogu komplekteeritakse ühes kogu Eestit hõlmavas volitamisringkonnas üksikkandidaatidest tsiviillõigusliku...

1
0

Valijal on 2 häält. Üks nimekiri on maakondlik, mille alusel valivad iga maakond ja Tallinn ning Tartu ühe saadiku, kellest moodustatakse Riigikogus regionaalkomisjon, kellele on võrreldes teiste komisjonidega suurem kompetents, kui tegu on regionaalpoliitiliste otsuste tegemisega. Ülejäänud kandidaadid moodustavad ülevabariigilise nimekirja....

0
0

Üliõpilastel kes elavad jätkuvalt oma perekonna juures ning kuuluvad samasse leibkonda peaksid saama esitada ühise tuludeklaratsiooni, et saada juurde tulumaksuvaba miinimum samaväärselt abikaasade ühise deklaratsiooniga.

0
0

Istungite salvestised (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Riigikogu stenogrammidele tuleb juurde lisada ka videosalvestised istungitelt, kuna töötaval inimesel ei ole aega ega energiat stenogramme lugeda ning kirjatrükis ei ole võimalik näha erinevate osapoolte kehakeelt. Internetti peab üles laadima ka kõik komisjonide istungite videosalvestised, nende otsepilt ning ka stenogrammid. Otseülekanded...

0
0

Valimisnimekirjad (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Valimisnimekirjades tuleb keelata kandidaatide numbrite kasutamine, et kodanik oleks kohustatud kirjutama inimese nime mitte ettesöödetud numbri - loetavuse huvides kirjutada nimi trükitähtedega. Ainult sellisel moel on võimalik valija ja tema esindaja vahelist sidet suurendada, kuna siis on kodanik kohustatud jälgima oma esindajate tegevusi...

0
0

Valijate nimekirja koostamise aluseks on rahvastikuregistri andmed valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga. Praktika on näidanud, et valimisteeelselt toimub hulgalisi sissekirjutusi aadressitele, mille puhul puuduvad elamistingimused üldse või on mõeldavad vaid üksikutele. Tegelikkuses ei ole tegemist selle kohaliku omavalitsuse püsielanikega,...

0
0

Valitava kanditaadi pädevus. (0)

Valimised

Rein-Leon Aume peaaegu 4 aastat

Kanditaat peab vastama mingitelegi teadmisi iseloomustavatele tingimustele, kindlasti on neid võimalik välja töötada.
Esmalt kõrgharidus, teadustöö või eduka äri kogemus, vanus mitte alla 40 eluaasta.

0
0

Vanematele tuleb anda iga lapse kohta tulumaksuvaba miinimum alates sünnist-see aitaks suurendada pere eelarvet ja seeläbi mõjuks iibele positiivselt.

0
0

erakondade rahastamine, nagu ka perearstide ja muude institutsioonide, huvigruppide ja liikumiste rahastamine ning riigi- või KOVi eelarveliste töökohtade palkade tõstmine tuleks siduda üksteisega selliselt, et eelviidatud huvigrupid hakkaksid rahastatuse õiguse väljateenimiseks tooma reaalset kasu ühiskonnas raha teenivale, valdavale,...

0
0

Vanemapension ei tohiks kehtida ainult alates 1991. aastast sündinud lastele, vaid sünniaastapiirangut tuleks langetada 5-10 aastat. Laulva revolutsiooni ajal sündinud laste vanematel oli veelgi raskem toime tulla ning nende panust tuleks vääriliselt hinnata.

1
0

Vältimaks "professionaalsete riigikogulaste" teket tuleks sätestada maksimaalne riigikogus töötamise valimisperioodide arv (nt kaks või kolm järjestikust valimisperioodi), analoogselt teadusasutuste juhtidele kehtestatud nõuetega.

0
0

Riigikokku peaksid pääsema vaid need, kes saavad kõige rohkem hääli. See ei pruugi tagada riigikogu koosseisu parimat kvaliteeti ("meelelahutajad", "häältemagnetid"), kuid vähendab oluliselt valimistulemuste manipuleeritavust parteide poolt.

0
0

Valimisreklaamist loobuda. (0)

Valimised

Rein-Leon Aume peaaegu 4 aastat

Valimisreklaamist täielikult loobuda, igal kanditaadil on võrdne võimalus ennast tutvustada,
Näiteks 1 või 2 a4-l lehel, mis on koondatud ühtseks "valimisraamatuks" ja millega soovijatel on võimalik tutvuda internetis ja raamatukogudes.
Debatid, teles tuhandeid esinema panna ei saa, aga kindlasti on lahendused leitavad.

0
1

Liikmemaksud moodustavad riigieelarvest raha saava nelja suurema erakonna tuludest viimaste aruannete kohaselt vaid 0,5-2,5%. See on naeruväärselt väike osakaal ning näitab ilmekalt, et riigieelarveline rahastamine muudab erakonnad mugavaks, teisest küljest jällegi näitab, et eelarveline rahastamine on ebamõistlikult suur. Erakond, mis osutub...

0
0

Erakondade rahastamiseks riigieelarvest tuleks ette näha sama suur summa kui laekub nende liikmemaksudest ja toetustest. Prognoosi aluseks riigikogu eelarvekomisjonile võiksid olla iga erakonna yle-eelmise majandusaasta aruandes kajastuvad laekumised. Riigi poolt eraldatav summa peaks olema _võrdne_ erakonna enda poolt kogutud raha hulgaga.

0
0

Valimiste päeval on keelatud aktiivne agitatsioon. Probleem, kas poliitilist välireklaami võib pidada aktiivseks või passiivseks reklaamiks. Lähtuvalt Riigikohtu lahendist on tegemist pigem passiivse reklaamiga, kuna valijal on võimalik välireklaami mitte vaadata, millest tulenevalt võib järeldada, et poliitiline välireklaam ei ole keelatud...

0
0

Erakondade varjatud rahastamise vajadus väheneks oluliselt, kui erakondi rahastatakse vaid riigieelarvest. Kui suudetakse valimisreklaami keelustamise, väiksemate parteikontorite jms kaudu vähendada erakondade rahavajadust, siis võiks see olla see ka valijatele aktsepteeritav lahendus. See ei tähendaks, et meie tänased ja tulevased tublid...

0
1

Erakonnvalimisseaduses piirata erakonna esimeheks oleku õigust kahe perioodiga. See võimaldaks erakondadel muutuda demokraatlikumaks ja väldiks diktatuurile viiva "Suure juhi" kujunemise võimalust. Osav manipulaator suudab näiliselt demokraatlikust ühendusest kujundada autokraatliku seltskonna, kasutades erakonna käes olevate ametikohtade...

2
0

Erakonna tegevuse tähtsaim väljendus on osalemine valimistel oma programmiga. See peab ka edaspidi jääma erakondade ja muude MTÜ-de eristamise peamiseks veelahkmeks, et erakond soovib osaleda võimu teostamisel ja tema liikmed pürivad rahvaesindajateks.
Valimistel otsustame, kes hakkavad meid järgmisel perioodil valitsema ning milliseid eesmärke...

0
0

Kuna erakondade üks suuremaid kulusid on reklaamikulu, siis vähendaks oluliselt varjatud rahastamist see, kui erakondade rahavajadus oleks väiksem. Seetõttu võiks TÄIELIKULT KEELUSTADA VALIMISREKLAAMI. Piisaks sellest, kui toimuks oluliselt rohkem valimisdebatte ERR-is ja toimuksid ka kohtumised valijatega. Sellised sisulised debatid, koos...

0
0

Riigieelarvelise eraldise jaotamine peab arvestama nii parlamendiväliste erakondade vajadustega kui ka toetama Riigikogus esindatud erakondade tegevust valijatelt saadud mandaadi alusel. Arvestades eelöeldule lisaks rahvakogu veebilehel esitatud arvukaid ettepanekud seostada riigieelarvest rahastamine kogutud liikmemaksudega, pakun...

3
0

Riigikogu liikmetel, kes kandideervad kohalikel vaimistel, saadud hääli mitte ülekanda samas
nimekirjas kanditeerijatele.Sellega vähendaksime kohalikesse volikogudesse sattuma isikuid,kelledele antud häälte hulk on selline, et nad ei osutuks valituiks.Järelikult kohalik rahvas
ei usalda neid. Riigikogu liikmed muidugi kohalikesse volikogudesse...

0
1

Vähendada (vältida) võimalus valimistulemuste manipuleerimiseks vahetult enne valimisi muuta elukohta registris. On olnud juhtumeid, mil väikesele pinnale on registreeritud kümneid inimesi valimistulemustega manipuleerimiseks. Kaks võimalust - nt mitte arvestada Elanikeregistri elukohamuutusi 2 (3) kuud enne valimisi või mitte lubada...

2
0

Vaagida võimalust moodustada riigikogu üksikkanditaatide alusel, ilma parteilist kuuluvust arvestades.
Et välistada lõputud kaklemised ja ärategemised, kogu jõud kulub selleks.
Parteid võivad oma ideoloogiat tutvustada ja propageerida, aga mitte riigikogus.

0
0

Põhiseaduse 28 sätestab: ... Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.
See eriline hool on väljendatav rahaliselt. Nõuda nii kohalikelt omavalitsustelt kui valitsuselt kohustuslikku aruandlust selle paragrahvi täitmise kohta, eriti lasterikaste perede osas. Võib ka regulaarse kontrolli ja...

1
0

Kuna eelarve vastuvõtmiseni ,kus tööpäevad venisid korraldamatusest hommikutundideni oli küllalt istungeid,mis kestsid 5 - 15 minutit, siis ilmselt saaks poole lühema tööajaga hakkama,on ju seadusandlus juba välja töötatud,paranduste tegemine ei tohiks võtta niipalju aega.Riigikogu koosseis võiks olla 51kuni 61 liiget ja töö võiks koosneda kevad...

1
1

Vanemahüvitis* peaks olema kõigile võrdne. Iga järgneva lapsega kasvab saadav vanemahüvitis x kordaja võrra suuremaks.

Põhjused:
- Lapse ilmale toomine on väärtuslikum panustamine ühiskonda, kui panustamise väärtustamine sissetulekute järgi.
- Välistab naiste ebavõrdse kohtlemise sissetulekute järgi samas olukorras. Nt. kaks sama ameti pidavat...

0
0

Erakonna esimehe, aseesimehe ning volikogu valimise korraldamine tuleks panna seadusega Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks ning sarnaselt Riigikogu ja omavalitsuste volikogude valimistega peaks saama erakondade liikmed ka sisevalimistel e-hääletada. Volikirja alusel teise isiku eest hääletamine tuleks keelata.

Miks? Nii saaks kõrvaldada osa...

0
0

kaotada e-valimised (0)

Valimised

Svetlana Ester peaaegu 4 aastat

Kaotada e-valimised, sest nad ei ole usaldusväärsed (äärmisel juhul lubada hääletada 1 kord). Valituks saab see, kes saab rohkem hääli, loobujate hääled annulleerida, Parlamendis 51 saadikut, kelle vanus 30-70 aastat ja töötasu sõltub istungitust osavõtust. Peaks olema võimalus hääletada kõigi vastu.

1
1

Maailmas on palju räägitud Direct Demokraatiast (ehk Otsedemokraatiast, lisainfo vt. http://et.wikipedia.org/wiki/Otsedemokraatia), kuid praktilist kasutamist vähemalt mina siiamaani ei näinud. Inimesed pole ka eriti rahul riigikogu tööprintsiibiga, kus pärast valimist tihti kõik poliitilised lubadused unustatakse ning puudub võimalus otsustele...

0
1

Lubada võib eraisiku annetused erakonnale,kui need teostatakse läbi notari konto ja tehingu käigus tasutakse seadusega kehtestatud notaritasud ning riigimaksud riigikassa.

1
1

Kanda kohalike omavalitsuste ja Riigikogu valimiste valimisedelitele
lisaks tekstile "Hääletan kandidaadi nr ... poolt", kuhu valija kirjutab
eelistatud kandidaadi registreerimisnumbri, ka tekst "Ei eelista ühtegi
kandidaati", mille valija saab eelistatud kandidaadi puudumisel alla
joonida.
See algatus aitaks valimistel kaasata inimesi, kes juba...

2
0

Omavalitsuste juhtkond ei saa ajada erakonna asja vaid nemad on kohustatud muretsema kogu elanikkonna heaolu eest parimal võimalikul viisil,mis eeldab ka seda,et ühegi ametniku töölevõtmise eelduseks ei saa plla erakonda kuulumine vaid kompentents ja isikuomadused.

Samuti ei tohiks olla suurte riigiettevõtete juhtimine erakonna asi.Need...

1
0

Lõpetada Tallinna TV tegevus. (0)

Sundpolitiseerimine

Avo-Rein Tereping peaaegu 4 aastat

TTV kasutab finantseerimiseks maksumaksja raha. Seega oleks justkui tegu avalik-õigusliku TV kanaliga. Kuna eesmärgiks olevat juskui seatud tallinnlaste informeerimine, siis ei ole selleks vaja nii suure mahuga programmi. Kanaleid, mis näitavad täiseti tühise sisuga filme, on niigi mitu. Erakanal võib eetrisse lasta oma raha eest ükskõik, mida....

2
1

Kui erakonnaliige sai peale erakonna võimuletulekut omale kõrgepalgalise ametikoha,siis ta ei või sealt oma palgast enam teha erakonnale annetusi,see vähendaks omade inimeste sokutamist kõrgepalgalistele ametikohtadele lihtsalt selleks et siis osa nende palgast neilt pärast parteikassasse saada ja ka ei üritata siis neid ametipalku veelgi...

0
0

Senise kindlustusmakse kannab omanik üks kord aastas riigi eelarvesse. Riik tagab seadusega
vara hävimisel samaväärse vara ja annab seadusega garantii liisingule. Kasum jääb Eestisse

0
0

Abistamise, sh oma töötaja, eest ei pea enam maksma maksusid (sh tagasiarvestama). Kui ei ole tegemist abistamisega, vaid näilise tehinguga, siis selle vastu on juba hetkel seadused olemas.
Maksustamine võtab ära motivatsiooni aidata, sest riik mõnitab: ah, et oli raha teda aidata, no aita siis mind ka.

1
0

Põhjendus
Kehtiv Põhiseadus töötati välja ja võeti vastu sisuliselt okupatsiooni tingimustes (ca 100000 Vene sõjaväelase kohalolek+ca 500000 asustuskolonisti), mistõttu kõikide kodanike vaba tahteavaldus ei olnud võimalik.
Olukorra analüüs ja tuleviku stsenaariumid esitasin ajalehes Postimees 30.august 1993 artiklis Vabadusvõitluse lõpust MRP...

0
0
0
0

Korralike teedega saaks ennast eurooplasena tunda. Senine teedeehitus tempo ei ole kooskõlas
inimese elueaga. Tahaks nagu kah.......

1
1

Olukord, kus üks isik võib rahastada erakondasid piiramatu summaga, soodustab suurte annetuste tegemist majandusliku vastukasu ootamise eesmärgil, näiteks seaduste ostmiseks või nende vastuvõtmise blokeerimiseks.
Väärtushinnangute osatähtsus annetuste tegemisel aga suurendaks ühe isiku annetustele summalise või protsentuaalse ülempiiri...

0
0

Töökasvatus on olnud kõigil aegadel üheks olulisimaks osaks laste ettevalmistamisel eluks. Endistel aegadel (sõjaeelses Eesti Wabariigis ja ka NSVLis kuni 70-ndate aastateni) rakendati seda lastekodudes ja selle mõju vanemliku hoolduseta laste oli märgatav. Lapsed olid täiskasvanuks saades valmis eluks ega vajanud täiendavaid tugiiskuid ega...

2
0

Riigikogu valimisseaduse 29 lg-s 2 on d’Hondti jagajate jada, kus iga jagaja peale 1. jagajat on astmes 0,9. See Riigikogu killustumise vastu seadusesse viidud tehniline meetod ei ole käesoleval ajal enam otstarbekas ja suurendab ebaproportsionaalselt niigi suuremate erakondade kohtade arvu Riigikogus. Käesoleval ajal, kus viimastes...

3
0

Maksumaksjatel võiks olla võimalus tulumaksu maksmisel mingi osa makstavast tulumaksust kanda enda äranägemist mööda tema poolt valitud ministeeriumi arvele.

Näiteks: 20 % tulumaksu määra puhul , läheks 19% maksuameti arvele ( nagu ka praegu)
1% võiks maksumaksja maksta aga temale enim imponeeriva ministeeriumi kontole.

See ,millise ministeeriumi...

2
2

Ka siis, kui meie vallas oli sada aastat tagasi kolm korda rohkem inimesi, pandi külakooli lõpetanud andekam laps vankri peale ja viidi kõrgemasse kooli internaati, kust siis edasi keskastme kooli mandril ja siis Ameerikasse magistrikraadi järele.

Tänaseks on maal tekkinud olukord, kus laste arvu langemine alla 100 toob vallale kaasa tohutu...

1
0

Ametnikud, kes soovivad olla erakonnas või valimisliidus peavad saama ka olla. Ametnik inimesena paratamatult toetab oma soosikerakonda. Peame tõstma ametnike eetikataset, sellele aitab kaasa ametnike hulga vähendamine.

0
0

Erakondi tohivad piiramatult rahastada kõik, kes soovivad. Avalik sektor toetab üksnes Riigikogu väliseid erakondi: need esitavad oma valimiskulude aruande ning sellest osa (või täielikult) hüvitatakse. Summad jäävad analüütikutele analüüsida.
Vene või muu riigi rahasid ei tasu karta. Riigivastane tegevus on või peaks saama kriminaliseeritud.

0
1

Valimiskampaaniate ja reklaamide sisuliseks ja üheselt mõistetavaks muutmine.

Minu ettepanek on muuta valimisseadust nii, et kirjeldada väga täpselt ära milliseid vahendeid ja mis mahus tohib valimisreklaamis kasutada. Selle ettepaneku tulemusena muutuks valimiskampaania korraldamine tunduvalt odavamaks, ning looks ka uutele ja nõrgematele...

1
0

Paberrahal on suurem moraalne väärtus.

2
1

Teha kõigile seaduseelnõudele ekspertiis, millel võib olla mõju iibele, et selgitada selle mõju olulisust. Ideed on minu andmetel toetanud Liisa Pakosta, taolist ekspertiisi tehakse tema andmetel paljudes riikides. Eelnevalt oleks otstarbekas määratleda valdkonnad, mida puudutavatel eelnõudel võiks olla potentsiaalne mõju iibele, et mitta...

1
0

Paberrahal on suurem moraalne väärtus.

1
0

1.Ühtedel valimistel saab eraisikuna toetada vaid ühte maailmavaatelt sobivat parteid(jätta pärandus). Juriidilistel isikutel ei ole seda õigust (me ei tea kust ilmakaarest see raha tuleb).Vajadusel on see üksikisik nõus oma annetust avalikustama.
Kui inimene annab raha erinevatele parteidele või isegi koalitsioonidele- on selgeim märk, et raha
...

2
0

Ka nõukogude ajal oli jahindus Eestis seltsitegevus. Tänaseks on lisandunud jõukamate meelelahutuse mõõde. Kutsekoolis jahimeheks ei õpita. Jahiks on sisse toodud võõrliike, mis hävitavad mitte ainult kohalikke loomi, vaid ka kaitsealuseid taimi ja elupaiku, põllumajandussaake ja iluaedu. Nende hulgas on nii kiskjaid, rohusööjaid kui omnivoore;...

0
0

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepanekud erakondade rahastamise põhimõtete elluviimiseks.

Peame õigeks, et riigieelarvest laekuvad vahendid erakondadele peavad omama selget sihtotstarvet. Vahendeid saadakse taotluse alusel. Pooldame vahendite kulutamist peamiselt administratiivkuludeks. Kindlasti ei tohi riigi eraldisest teha kulutusi...

1
1

Riigikogu 51 liikmeliseks ja kaotada liikmete eripension, kuna siis peaks iga töötav inimene saama eripensioni, võrdne kohtlemine kõikidele.

3
1

riigifirma nõukogusse ei saa kuuluda erakonda kuuluv inimene ning kandideeriv inimene peab olema mitte kuulunud kuskile erakonda vähemalt 4 aastat ja tal peab olema vastav haridus.

0
0

Kohalikud valimised! (0)

Valimised

Meelis Lauri peaaegu 4 aastat

Kes on riigikogu liige, ei saaks kohalikel omavalitsustel olla valitav. On ju teada, et kui ta saab valitud, ei osale ta peale valimisi omavalitsuse tööl, kuna ta on riigikogu liige. Teda hakkab asendama asendusliige. Aga asendusliige ei osutanud valituks piisavate häältega. See eeldaks seda, et omavalistsusi juhiks valitud inimesed, mitt...

3
0
1
0

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepaneku depolitiseerida Tallinna linnaosavalitsused ning anda rohkem otsustuspädevust halduskogudele.

Samuti tuleb viia halduskogude koosseisu valimised Tallinnas läbi samaaegselt volikogu valimisega, kuid eraldi nimekirjade ja hääletussedelitega.

Valijates tekitab segadust see, et valima minnes puudub tal...

0
0

Kuulates AK uudiseid kus seda üritust ettepanekute tegemise viimasel päeval kiidetakse, siis peab küll kahetsusega tunnistama, et saan selle kergeuskilku rahva keelest aru ja imelik on kuulda, kuidas inimesed ikka veel usuvad ettepanekute mõju valelike kõiges sohki tegevate poliitkute otsustesse. Küllap needsamad inimesed uskusid ka komminismi...

0
1

Riigikogul oleks 95 liiget. (0)

Valimised

Jüri Vaher peaaegu 4 aastat

Vaevalt nüüd õnnestuks Riigikogu liikmete arvu kardinaalselt vähendada. Väikest muutust
pakuks järgnev lihtaritmeetiline arutlus.
Praegu Eestist valitakse Riigikogusse 101 rahvaesindajat + 6 saadikut Europarlamenti = 107 rahvaesindajat.
Ümberarvestus peegeldaks võimu mõningat jaotumist siin ja praegu.
Riigikogusse valitakse 95 rahvaesindajat +...

0
0

Iga erakond peab olema rahastatud ainult läbi liikmemaksude ja riigilt igale erakonnale makstav summa oleks võrdne. Aastas maksimaalselt 100 000 eurot.

0
0

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik soovib muuta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust nii, et üle 300 000 elanikuga omavalitsuse (Tallinna) volikogu liikmete minimaalne arv oleks 63 (praegu 79).

1
0

täiendada Riigikogu liikme staatuse seaduses Riigikogu liikme ametivannet (Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu … koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale) lausega „Luban, et täidan mulle pandud ülesandeid ausalt ja lähtuvalt avalikust huvist.“ Oleks tõhus alus...

0
0

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepaneku muuta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust nõnda, et kompensatsioonimandaadid (väga suure omavalitsuse, s.t. Tallinna puhul) jagatakse vastavalt kandidaadile antud häälte suhtelisele kaalule (nn. avatud nimekirja põhimõte).

Kehtiv valimissüsteem on Tallinnas lubanud volikokku saada kõigest 15...

0
0

Hetkel on lapsetoetus pere kahele esimesele lapsetoetust saavale lapsele 19,18 eurot, alles kolmandast lapsest tõuseb see oluliselt ja lapsetoetust makstakse 16-aastaseks saamiseni või kooliskäivate laste puhul 19-aastaseks saamiseni. 19-aastane ei ole aga veel enda ülalpidaja. Tal on parim aeg edasi õppima asumiseks.

Praegu on tema...

3
0

Anda Riigikogu uurimiskomisjonile tegelikud volitused tõe välja selgitamiseks nähes ette, et uurimiskomisjoni moodustamiseks piisab 25 Riigikogu liikme poolthäälest, et komisjoni poolt tõendite kogumisele kohaldatakse vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku (st tunnistuse andmisel on sama tähendus nagu kriminaalmenetluses ning komisjon saab anda...

0
0

Erakonda võiks riigirahaga toetada vaid erakonna sekretäri töö tasustamiseks. Iga erakonna liige maksaks liikmemaksu. Valimiskampaanias ei tuleks erakondi rahastada. Kui keegi soovib erakonda või üksikkanditaati toetada rahaliselt, siis tuleb seda teha avalikult tasudes arveldusarvele. Toetamise tingimuseks oleks vaja samaväärne summa kanda...

1
0

Põhiseaduse 63 kohaselt ei tohi Riigikogu liige olla üheski muus riigiametis. Kui riigile kuuluva ettevõtte nõukogusse kuulumise eest makstakse tasu on see sisuliselt, laiemas mõttes käsitletav ka muu riigiametiga, millise ülesande täitmine on allutatud lisaks täitevvõimule. Riigikogu liige võiks riigi esindajana kuuluda riigile kuuluva...

6
0
2
1
5
0

Valimiste juures peab tõdema, et Eesti riik on nii väike ja elanikkonda vähe. Rahvas on kõrgelt haritud ja ei ole rumal. Väga paljud tunnevad üksteist. Peaks olema üle Eesti üks valimisringkond, kus toimuksid isikuvalimised erakonda arvestamata. Saadud hääli ei peaks saama keegi delegeerida teisele (ka erakonnale). Parlamendi liikmete arv oleks...

1
2

Sätestada erakonnaseaduses reegel, mille kohaselt juhul, kui erakond ei tagasta keelatud annetust, kaotab ta keelatud annetuse kolmekordses ulatuses riigieelarvelise eraldise nõude või kui annetust ei kajastada tähtaegselt annetuste registris, tuleb see annetus kolmekordses ulatuses kanda riigieelarvesse. Juhul, kui erakond ei täida rahastamise...

1
0

Lahutada politsei PPA-st. Taastada tema endised struktuurid ja üksused, mis olid välja kujunenud aastatega ja toimisid üsna hästi. Ühendamet ei ole suutnud saavutada, seda mida oodati. Selle tulemusena on kogu süsteem eesotsas politseiga rahvast võõrdunud.

3
0
1
0

Valitavad arhitektid (1)

Kaasatus

Annes Arro peaaegu 4 aastat

Riiklikult tähtsate arhitektuuri küsimuste lahendamiseks moodustada sõltumatutest arhitektidest kaasatav nõukoda.Nõukoda võiks olla viie liikmeline ja koosneda pädevatest spetsialistidest ,
keda saavad kaasata erinevad riiklikud ametid,vastava valdkonna probleemide lahendamisel.
Selline nõukoda võiks asendada riigiarhitekti institutsiooni.
...

0
1

Hetkel arvestab süsteem pere esimese lapsena esimest lastetoetust saavat last, teisena teist jne. See tähendab, et kui vanemad lapsed saavad 18-aastaseks või lõpetavad õppeaasta, kaovad nad arvestusest ära ja tegelikust pere kolmandast lapsest saab korraga teine või koguni esimene laps, kes saab väiksemat toetust, kui kolmandale lapsele ette...

3
1

Tänases olukorras, kus maa tühjeneb, väike-ettevõtlusel läheb seal raskemaks, samas kui maade kokkuost professionaliseerub, täheldan järgmisi arenguid ning panen nende parandamiseks ette konkreetse seadusetäienduse riigimaade võõrandamise korda.

Kohaliku elaniku positsiooni tuleks paranda võrreldes üleriigiliste kokkuostjatega, kelle eesmärk ei...

3
0
0
1

Võimalik sõnastus:Erakond võib oma tulu kasutada üksnes tegevuseks, mis on sobiv demokraatlikus õigusriigis erakonna programmiliste eesmärkide saavutamiseks. Keelatud on annetus, mille eesmärk on mõjutada erakonda demokraatliku õigusriigi põhimõtte vastaselt

0
0

Kõiksugu tõmbelukkude, triipude jms alternatiiviks võiks igal valijal olla kaks häält.

Reeglid
1. Iga partei esitab valimisteks kaks ühepikkust nimekirja, naiste ja meeste oma.
2. Valija peab valima ühe partei seest ühe inimese naiste ja ühe inimese meeste nimekirjast.
3. Kui on selge mitu kohta partei saab, siis vastavalt antud häälte arvule...

1
2

Lastetusmaks (0)

Varia

Jaak Roos peaaegu 4 aastat

Kõikidele üle 25 aasta vanustele isikutele kellel ei ole lapsi (va meditsiinilistel põhjustel lapsi mitte saavatele isikutele) määrata „lastetusmaks“ - nt 1% palgast. Maksust kogutav raha kasutada sihtotstarbeliselt lasteasutuste finantseerimiseks (lasteaiad, koolid, kooli toit jne). Kindlasti tuleb täpsemalt ja detailsemalt reguleerida antud...

6
0

Kaarel Tarandile võimu juurde:) (0)

Rahastamine

Karli Lambot peaaegu 4 aastat

Oluliselt tuleks suurendada ka erakondade rahastamise järelvalve komisjoni institutsionaalset võimekust, suurendada tuleks nt tugipersonali ja komisjonile tuleks anda sanktsioonide rakendamise õigused (kuni nt 100 000 euro ulatuses). Seadustada tuleks ka kõik GRECO poolt neljas hindamisvoorus tehtud ettepanekud erakondade rahastamise ja...

1
0

Idee kohta üldiselt on materiale e-Riigi Akadeemia koduleheküljel. Kaasamise nõue KOV eelarvetes on sätestatud näiteks Ühendkuningriigis. Meil on mõttekas kaasav eelarvestamine sisse viia seadusandlikult seetõttu, et KOV rahastamises tuleb suur osa tasandusmaksete näol keskvalitsuse poolt, samuti oleks võimalik digitaalse identiteedi põhine...

1
0

Luua võimalus tasuta tervisepäevale igale kodanikule, tervisepäeval saab inimene anda kõik analüüsid,samuti kontrollitakse põhiliste organite töö ja üldtervis,koos koormustestiga jne.
Selline päev võiks vastavalt vanusele toimuda 3-1 aasta järel.
Mõte selles,et ennetada erinevaid haigusi ja saada varem haigused avastatud.
Selle võiks siduda...

5
0

Teen ettepaneku muuta valimisseadusi nii, et Riigikogusse ja kohalikesse volikogudesse saab kandideerida ainult kaheks järjestikuseks perioodiks. Pärast ühe perioodi vahelejätmist võib jälle kandideerida kaheks järjestikuseks perioodiks. See välistab saadikutel "eksimatute" sündroomi. Seda räägiti meile 1991.a. jaanuaris parlamendiõppustel...

4
0

Rahastavad üksnes valijad (0)

Rahastamine

Karli Lambot peaaegu 4 aastat

Eesti Vabariigis saab Riigikogu valida (ja olla Riigikogusse valitud) üksnes kodanik. Kodanikud on kõrgeima võimu kandjaks. Seetõttu peaks Riigikogu valimistel osalevaid erakondi ja üksikisikuid saama ka rahastada üksnes kodanikud (v.a. riigieelarveliste eraldiste korral). Juriidiliste isikute annetused ja toetused erakondadele peaksid olema ja...

0
0

Trüki- ja online väljaannetes peaksid pealkirjad olema vormistatud positiivses võtmes.
Raadio- ja TVuudised mis on tipptundidel peaksid olema vähemalt 75% positiivsed e. head uudised. (Kuku raadios oli mingi aeg tagasi selline komme)
Lastesaadetes (eriti multifilmides) vältida (st keelata) vägivalda õhutava ja seda esitavad teosed.

Nn negatiivsete...

2
0

Ma ei ole nii rikas, et osta odavat, ütleb inglise vanasõna. Miks riigihanke jaoks odavaim pakkumine sagedasti see parim ei ole, sellest on palju räägitud.

Ühe argumendi tooksin veel välja. Seda sellepärast, et ma täiesti jahmusin hilja-aegu, kui puutusin kokku riigihanke võitnud ettevõttega, kes väitis, et ongi täiesti jokk, kui pakud vähem kui...

2
0

Kui valituks osutunud kandidaat peatab oma volitused, siis peaksid peatuma ka talle antud hääled, erandiks võiks olla vaid sama tasandi täidesaatva võimu teostamine ja tervislikud põhjused. Kui valituks osutunud saadik peatab oma volitused, siis lahutatakse tema kogutud hääled erakonna häältest maha ja tulemused arvutatakse järelejäänud häälte...

6
0

1. Soovin, et valimisnimekirjad oleksid vabad. Hääle saab, see kellele see antakse.
2. Soovin, et valimistel oleks võimalik anda vastuhääl. Kui ei ole kedagi, keda soovin toetada aga on keegi, keda kindlasti valida ei soovi.

5
1

Seda ettepanekut on mind ajendanud tegema õõvastavad kogemused. Meenub majandusministeeriumi ametniku vastuväide (isegi vabatahtlikult kohale tulnud) teadlaste kaasamisele meretuuleparkide teemalisel koosolekul Rahvusraamatukogus 2009. aastal: teadlaste võtmiseks ei ole meil raha! Meenub maavalitsuse ametniku vabandus, et kui me asjatundjaid ka...

4
0

Keelata erakondadel poliitiliste otsuste vastuvõtmine mis on vastuolus kehtivate seadustega.

Poliitilise otsusega lõpetati 1995 aastast Eesti Vabariigi Haridusseaduse 27 toodud nõude täitmine. Kutsekoolid ja kõrgkoolid ei anna lõpetajale kutset ega märgi eriala tunnistusele või diplomile, st. ei anna riiklikku kvalifikatsiooni. Seega ei tea...

2
0

Me ei peaks killustama ühe kuu jooksul oma aega ja mõtteid nii erinevatel teemadel.
Minu ettepanek oleks, et võiksime hoopis "kuu teema" kaupa omi nägemusi kirja panna.
N:
Veebruar- maksuseadused ja nende muudatused.
Kui ühe kuu jooksul tegelda vaid ühe teemaga, siis saaksime ka üksteisele selgitada, kuidas on praegu ja kuidas oleks tegelikult...

1
0

Kõik, kes on rahvakogu aruteludel osalenud, teinud ettepanekuid, avaldanud oma arvamusi ja andnud erinevatele seisukohtadele poolt ja vastu hääli, peaksid saama ettepanekute üle otsustamisel osaleda (kui nad seda ise vähegi tahavad). Kedagi ei tohiks ukse taha jätta. "Teeme ära" aktsioonide käigus on ju seda laadi üritusi korraldatud. See ei...

1
0

Kohalikud omavalitsused põhjendavad kulutusi meediale sellega, et omavalitsuse inimestele on vaja jagada erapooletut infot.
Samas on Tallinna TV näitel loodud telekanal, mille tegevuse järelvalve on ainult ühe erakonna käes. Esinema pääsevad võimulolijad ning faktiinfo asemel pakutakse maksumaksja raha eest seebiserjaale ja BBC seriaale.
Lisaks...

3
0

Töötada välja piirangud valimisreklaamile ja valimisreklaami kuludele. Lähtudes püüdest vähendada valimisreklaami rahahulga mõju saadud kohtadele ja võimule, erakondade vahelise võistluse sisu parandamiseks. Et erinevatel maailmavaadetel oleks võrdsemad võimalused meediaaega saada.
See et raha eest saab parlamendikohad ja võimu, on ju ohtlik,...

3
0

Arendada Rahvakogu edasi alternatiivseks institutsiooniks (mille loomist nägi ette ka Harta12), mille kaudu rahvas saaks edaspidi otse osaleda seadusloomes ja seaduste vastuvõtmisel.

Rahvakogust võiks saada TOMi ning osalusportaali edasiarendus, kus lisaks ideede esitamise generaatorile (mis on osalusportaalis päris hea) lisanduks ka mehhanism,...

1
0

Ametnike tööalane atesteerimine viia igaaastaseks. Atesteerimisel anda hinnang ametijuhendi iga kohustuse täitmisele ja õiguse kasutamisele. Kohustuse igale punktile anda 5-palli süsteemis hinded täidetuse (saavutatud taseme) ja püüdluste aspektist. Hindajateks peavad olema vahetu ülemus, ametnik ise ja üks isik (meeskond), kes ametniku...

1
0

Riigikogu palgareform (0)

Varia

Vello Tõugu peaaegu 4 aastat

Riigikogulaste pregune palgasüsteem pärineb ajast kui inflatsioon oli 200% aastas ning ühe keskmise palga est sai osta küll lipsu, aga särki sinna juurde ei saanud. Seetõttu oli keskmisest sõltuva palgataseme kehtestamine ainus arukas võimalus ja 4 keskmist koos esinduskuludega võimaldas riigikogulasel ajapikku vähemalt talutava garderoobi...

4
0

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogusse kandideerijal peab olema vähemalt kõrgharidus. Seadusandlikus kogus ei tohiks töötada need, kellel on ainult keskharidus või madalam haridustase. Seaduste loojatel peab olema niipalju tarkust, et nad ise aru saaksid, mida nad teevad ja mis tagajärjed sellel tegevusel on. Ainult hääletajad...

8
3

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogu ja kohalike volikogude valimistel ei saa kandideerida need, kes pärast valimisi loobuvad kohast, kuhu nad kandideerisid. Need nn häältepüüdjad ei tohiks üldse kandideerida. Kandidatuuri ülesseadmisel peaks isik andma allkirja, et valituks osutudes võtab ta valitava koha vastu. Juhul kui isik...

7
0

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogu saadik, kui ta astub välja oma erakonnast, peab lahkuma ka Riigikogust. Inimene, kes on valitud Riigikogusse kindla erakonna liikmena ja selle erakonna valimisplatvormi all, petab oma valijaid, kui Riigikogus olles sellest platvormist taandub. Seega peab ta ka ise Riigikogust taanduma.

2
4

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogus saaks olla maksimaalselt 2 koosseisu (st 8 aastat) järjest. Kes on juba 8 aastat järjest Riigikogu saadik olnud, see ei saa enam kandideerida, ka mitte nn häältepüüdjana. Selline muudatus on vajalik, kuna pikaajalised Riigikogu saadikud võõranduvad tegelikust elust ja neil kipub kaduma...

11
2

Soodustada osalise tööajaga töötamist muutes maksupoliitikat. Madalapalgalise osalist tööaega kasutava töötaja eest peab maksma tööandja maksud lähtuvalt töötajale välja makstud tegelikust töötasust, mitte sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olevalt kuumääralt. Tuleb kaaluda sama põhimõtte rakendamist ka FIE-de puhul, kes ei pea maksma...

4
0

Miks?
a) tänast seisu me loeme iga päev ajakirjandusest
b) haritud inimene on riigilie lõppkokkuvõttes odavam kui vinnapudeli eest ostetav lumpen valimistel
c) meid on liiga vähe, et ühtki isikut (puberteedieas vastutahtsi) harimata jätta
d) pikem sotsialiseerumine tekitab patratamatult küpsemaid indiviide
e) kohustuslikkus paneb lapsevanemaid...

4
0

Eesti riigile tooks kasu kui Eesti riik toetaks laevandust sh ka kaubalaevadust. Kõigile Eesti laeva omanikele maksusoodustused. Meremeestele soodustused maksude näol. Merekoolis võiks olla erieala "kapten laevaomanik".

5
0

sündmuste info.

IT vahendite arendusel tuleks lähtuda sellest, et kodanik saaks lihtsalt jälgida, kuidas valitud esindaja kodanikke esindab.
Kõigega ei jõua kursis olla, kuid kui saaks jälgida enda valitud esindaja või usaldusväärse esindaja hääletamist ja sissekandeid nii, et alustaks valitud esindajast ning liiguks siis temaga seotud teemade...

0
0

Põhiseaduses on erakondi nimetatud seoses mõnede isikute õiguste piiramisega (30 ;48 ). Erakonnaseadus ei tulene põhiseadusest ja sellest on tekkinud usaldamatus erakondade ja poliitika suhtes.

0
0

Rahastamine (0)

Rahastamine

Madis Olm peaaegu 4 aastat

Rahastamine
Kuidas kujundada parteide rahastamist, peaks lähtuma demokraatia ja Eesti rahva huvidest, mitte erakondade huvidest. Et Eesti rahval oleks võimalus teha sõltumatu valik, on neil õigus saada korralikku infot iga erakonna ja üksikkandidaadi poliitilise platformi ja eeloleva valimisperioodi lubaduste kohta. Samuti selgitust, kuidas...

2
0

Valimised (1)

Valimised

Madis Olm peaaegu 4 aastat

Riigikogu
Et raha kokku hoida, peaks riigikogulaste arv piirduma 51-ga. Seega väheneb ka erakodadel võimalus soojade kohtadega kaubeda. Kui on vähem kohti, on tähtsam otsida kõige kompetentsemaid isikuid oma valimisnimekirjadesse, selle asemel, et otsida välja “tuntud” inimesi häältepüüdjateks.

Valimised
Nimekirjadesse tohiks ka ainult lisada...

3
3

Normaalne elu kõigile (1)

Kaasatus

Eva Randoja peaaegu 4 aastat

Igale Eesti ID-kaardi omanikule naeratus, puhas õhk ja kvaliteetne talukaup ! Arendage väikeettevõtlust väikelinnades ja külades. Rahvas saab liikuda maal ringi, muutub elujõulisemaks.

7
0

Teen ettepaneku muutuste algatamiseks kehtivas seadusandluses, kus vastavalt Töölepinguseaduse määrusele 2009. aastast on laagrites ja malevates kehtestatud kerged tööd 13 - 16- aastastele, kuid 7-12-aastastele on lubatud ainult tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- ja reklaamitegevuse vallas. Nimetatud määruses kehtestatu ei vasta ettepaneku esitaja...

4
0

Õhem riik (0)

Rahastamine

Eda Maripuu peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku, et keskvõimuaparaati tuleks perioodiliselt revideerida. Bürokraatial on teatavasti omadus ennast taastoota. Kohalikud omavalitsused peaksid andma oma tulumaksust ainult teatud osa keskvõimule. Need, kes ise toime ei tule, ühinevad, et toime tulla. See, et suuremates valdades teenus paremaks muutub, on naeruväärne. Võib-olla...

0
0

Võtta vastu seadus rahvaküsitlusest presidendi ametikoha asjus ning viia säärane küsitlus läbi samaaegselt Riigikogu valimistega 2015.aastal.
Küsimus oleks:
"Teades, et vabariigi presidendi volitused ei muutu/jäävad samaks kui on, kas pooldate:
1. presidendi valimist otsevalimistel,
2. olemasoleva korra jätkumist,
3. presidendi ametikoha kaotamist."...

8
4

3. mail 1996 võtsid Euroopa Nõukogu liikmesriigid vastu Euroopa Sotsiaalharta parandatud ja täiendatud variandi. Kaitsmaks «kindlaks määratud sotsiaalseid õigusi, tõstmaks nende elatustaset ja suurendamaks sotsiaalset heaolu». Selle hartaga ühines Eesti Vabariik 4. mail 1998, riigikogus ratifitseeritud 31. mail 2000.
Aga mitte täielikult. Mõned...

2
0

Kodanikuühendustel võiks olla nende tegutsemisvaldkonda puudutavate eelnõude algatamise õigus. See tagaks, et eelnõu esitavad vastava valdkonnaga kursis olevad inimesed. Tingimuseks võiks olla liikmete minimaalne arv, nt 300 või 500 vms, et oleks tagatud, et ühendus esindab piisaval arvul inimeste seisukohti. Loodetavasti tugevdaks see ka...

0
0

Riigikogulased räägivad pidevalt sellest, kuidas nad oma valijatega kohtuvad. Mina pole veel kohanud ühtegi valijat, kes oma valituga kohtunud oleks. Samas, on ainult teatav hulk inimesi, kes vajavad oma valituga näost-näkku kohtumist. Need kellel on ehk mõni probleem. Enamiku puhul piisaks sellest, et järgmisteks valimisteks oleks võimalik luua...

1
0

Oleks mõistlik toetada peresid ja eriti rohkemate laste arvuga peresid. Teiselt poolt on palju inimesi, kes ei soovi peret luua ja lapsi saada. Neid, kes ühiskonnale annavad ja mitte ainult ei võta, tuleks igati soodustada. Teen ettepaneku selleks kasutada üksikisiku tulumaksu. Alates 25. eluaastast võiks üksikisiku tulumaks olla näiteks...

8
0

Mittetulundusühingute seadus reguleerib Eestis tuhandete organisatsioonide tegevust oluliste tõrgeteta. Eestis puuduvad mõjuvad põhjused, miks peaks üht tüüpi ehk poliitilist võimu püüdvaid MTÜsid reguleerima eraldi seadusega. Vältimatud erakondi puudutavad erisused (liikmete kodakondsusnõue või muud piirangud liikmelisusele) on võimalik...

5
2

Tänane argipäev meie elus näitab, et võimul olevad erakonnad ei ole õigustanud rahva ootusi tulemustele ja elu paranemisele meie riigis. Valetamine ja omakasu on peamiseks probleemiks meie poolt "valitute" tegevuses. Seega võib öelda, et poliitiline juhtimine ei ole õigustanud ennast. Enne valimisi antud lubadused jäävad täitmata, sest need ongi...

4
2

Ettepaneku edastaja Liis Kuresoo e-posti teel:
• Lähtuda kõikide oluliste arengukavade, seaduste ja määruste eelnõude koostamisel Vabariigi Valitsuse kaasamise hea tava põhimõtetest. Eriti oluliseks peame varast teavitamist ja otsesuhtluse eelistamist ning konkreetse ja sisulise kaasamise kava paikapanemist. Eeskujuna võib välja tuua...

1
0

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Eriti perearstide hulgas on levinud selline süsteem, et kuu töötasu ei võeta aasta jooksul üldsegi, või siis nn. moe pärast. Nendelt sotsiaalmaksu ei laeku praktiliselt midagi. Aasta lõpul võtsid välja dividendidena kroonides 5 miljoni läheduses. Ise on arstid ja selliselt sulitsevad, et haigekassa...

6
0

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
1

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
0

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
0

Kui Inglismaa küsib sel teemal oma rahva arvamust, siis võiksime ka meie seda teha. Euroopa Liidust lahkumine rahvahääletusele!

4
3

Kui tänased neli "suurt haid" välja jätta, siis täielise nimekirjaga Riigikogu valimistel esinemine jätkuvalt kesise keskmise palga tingimustes pärsib oluliselt uute subjektide ilmumist poliitikasse. Mõistagi on ka teisi põhjuseid ning ka siin võiks öelda, et me ei vaja saadikuteks inimesi, kes pole võimalised või valmis panustama isiklikke...

12
1

Kehtestada KOV elanike ülem- ja alampiirid (0)

Sundpolitiseerimine

Andres Sang peaaegu 4 aastat

Kohalike omavalituste suurusele tuleks kehtestada piirid vastavalt elanike arvule.

Alampiiri eesmärgiks on sundida liiga väikseid KOV-e liituma ning seega tekivad elujõulisemad omavalitsused.

Ülempiiri eesmärgid:

- KOV politiseerituse vähendamine. Olemuslikult peaks KOV põhiülesanne olema kohalike elanike sotsiaalne hoolekanne ja hea eluolu...

0
0

Kui inimene töötab, peaks ta saama töötasu ja mitte töötasu + pensioni. Pension peaks olema siiski mõeldud selleks juhuks, kui inimene enam ei jaksa või ei soovi töötada (eeldusel, et tal on vajalik tööstaaž ja ta on jõudnud pensioniikka). Erijuhud on töövõimetus, toitjakaotus jms pensionid. Säästetud rahast saaks sellel juhul tõsta pensione ja...

0
6

Kui inimene töötab, peaks ta saama töötasu ja mitte töötasu + pensioni. Pension peaks olema siiski mõeldud selleks juhuks, kui inimene enam ei jaksa või ei soovi töötada (eeldusel, et tal on vajalik tööstaaž ja ta on jõudnud pensioniikka). Erijuhud on töövõimetus, toitjakaotus jms pensionid. Säästetud rahast saaks sellel juhul tõsta pensione ja...

0
7

Punkt 1. tagab Eesti rahva säilimise ,sest garanteerib kõigile piisava elutaseme , toidu , riietuse ,elamu ja maksimaalse tervise. Punkt 2 aitab selleks raha saada . Lisaks tuleks Tallinnasse rajada riigimaja ja koondada sinna maksimaalselt kärbitud koos-seisus kõik riigipiruka nosijad-totudes makksimaalselt kõige modernsemale arvutustehnikale.

0
0

Pidevalt käib jutt, et valijad ei saa valimiste vahelisel perioodil partesid kuidagi mõjutada, Lobiseda ju võib aga kes seda kuulab? Igasugune tõeline mõjutamine käib läbi raha - kui parteide rahastamine sõltuks mingil määral nende tegevusest, siis ilmselt oleks nende tegevus hoopis läbi mõeldum ja hoolivam.

Sellise rahalise mõjuri tekitamiseks...

6
0

Mitte lubada ettevõtete nõukogedes poliitikutel lisatulu teenid. Seaduseandja saab selgelt väljendatud soovid delegeerida valdkondadele. Suunitlusi võivad parimal viisil ellu viia oma ala tundvad ja haritud töötajad. Poliitilises tõmbetuules majandust ei arendata. Poliitikute luua on sobiv keskkond arenguks ja selle eest maksumaksja neid palgal...

4
0

Allolevast Riigikohtu lahendist tuleb välja, et kui korteriühistu üldkoosolekul võetakse vastu ükskõik milline seadusega vastuolus olev otsus, siis see kehtib, juhul kui keegi ühistu liikmetest 3 kuu jooksul seda kohtus ei vaidlusta. Mõtet edasi arendades oleks kehtiv ka üldkoosolekul vastuvõetud otsus, et korteriühistus ei kehti Eesti Vabariigi...

0
0

Iisraeli rahvas põgenes orjapõlvest Egiptuses ja eksles kõrbes 40 aastat, et saaks tugevaks vabana sündinute põlvkond. Paljud hakkasid nurisema: „Miks tõid Sa meid siia, ometi olime me söönud ja peavari oli olemas”. Siis laskis Jumal sadada taevamannat ja andis kalju seest vett.

Meile ei anta taevamannat. Kõik tuleb endil luua. Loomulikult on...

1
2

Provokatiivne ettepanek vaidlustamaks igasuguseid kvoote, tõmblukke jmt.
Kui ühiskonnas leidub tõsine soov, et RKs oleks mõlemad sood esindatud võimalikult võrdselt, siis oleks igal valijal kaks häält, millest üks tuleb anda naiste nimekirja(de)le ja teine mees(te) nimekirja(de)le. Kas RK esimees valitakse otse või ikkagi Riigikogus, on juba...

0
9

ID-kaartide kehtivusest (0)

Varia

Kai Türk peaaegu 4 aastat

Kodanikel, kelle vanus on üle 80 aasta, võiks isikutunnistuse kehtivuse aega pikendada aegade lõpuni.

11
0

Kogu rahvas valib riigikogu. Enim hääli kogunute erakondlik kuuluvus ei määra riigikokku pääsemist, kuna hääli ei saa nimekirjade hierarhia alusel edasi anda. See on ainus võimalus vabatmeestel rahva tahtel valitud saada. Riigikogus olgu saadikutel õigus moodustada ka ajutisi fraktsioone omal vabal valikul vastavalt käsitletava eelnõu iseloomule...

9
4

2 ettepanekut (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Soode, saabus e-posti teel:
1.Täielikult avatud nimekirjad s.t. kes rohkem hääli saab, on võitja, kes vähem, on kaotaja.
2. Peaks olema võimalus saadik tagasi kutsuda.

9
2

Praegune parteide rahastamine riigi eelarve toel põlistab võimul olevate parteide võimu tehes uute tulijate "laua äärde pääsemise" väga raskeks. Seega järgmine ettepanek.

Peamised printsiibid:
1. Riigi eelarvest tuleb parteile tagada (võrdne) makse mis võimaldab ülal pidada sekretariaati ja minimaalset tehnilist personali - see tagab partei...

7
0

Rahapõhises ühiskonnas aitaks negatiivsest iibest ülesaamiseks noorte abielupaaride poolt võetud eluasemelaenu osaline kustutamine vastavalt perre sündinud laste arvule.
Igasuguste numbrite ja proportsioonide osas tuleb läbi viia muidugi vastav finantsanalüüs, kuid laias laastus võiks läheneda kahel viisil:
1)kehtestada ülempiir kodulaenule, mille...

0
0

Sest see põhineb tugevama-kavalama õigusel nõrgema-rumalama üle, ehk lähtub deesist "lollilt tulebki raha ära võtta". Näiteks selle järgi on Web fondist raha pihta pannud tegelased ju turul eriti konkurentsivõimelised. Kes nii konkurentsivõimeline pole, see võib teha ettevõtte, kus makstakse palka ainult niipalju, et inimesed töölt ära ei...

3
0

Keelata meedias – televisioonis, raadios, ajalehtedes, ajakirjades, välisreklaamplakatitel ära laenureklaamid. See oleks oluline samm Eesti laenuturu korrastamisel. Väga halb on vaadata, kuidas iga teine reklaam eesti meedias kutsub kiiresti uusi tarbimislaene võtma, samal ajal kui Eesti rahvas on suurtes võlgades. Individuaallaenud on Eestis...

12
0

Kuna paljud seadused "riivavad" Põhiseadust, siis teen ettepaneku luua elektroone Põhiseaduse register, kus oleks kirjas kõik EV seadused, millised riivavad Põhiseadust. Seal oleks ära näidatud/viidatud (hüperlink RT-sse) kõik need seadused, mis Põhiseaduse mingit paragraafi kitsendavad. Seaduspügal, milline pole selles registris aga ikkagi...

3
0

Riigikogu liikmele oma kontor (1)

Rahastamine

Ülo Laanoja peaaegu 4 aastat

Eesmärgiga tagada RK liikme suurem sõltumatus ja parem informeeritus ning samaaegselt võimaldada mõistlikud tingimused väikesematele fraktsioonidele ja fraktsioonivälistele RK liikmetele muuta RK kantselei töökorraldust selliselt, et igal saadikul oleks omaette kontor. Jätan siinkohal lahtiseks, mis tasemel kulutusi see kontor võiks omada, kuid...

2
3

Kui selles tekib eri huvigruppe, siis võivad nad ju oma eesmärgi nimel koonduda, nagu on olemas erinevad ametiühingud. Nii kaotataks ühiskondlik lõhestumine, sest koondutakse konkreetse eesmärgi nimel kuni selle lahenduseni. Nii ei kammitse erakonna kuuluvus inimestel liitumist samal ajal mõne teise huvigrupiga, ühinguga mille eesmärgid võivad...

0
3

Võrdne liikmemaks tagaks loomuliku demokraatia- printsiibil rohkem liikmeid-suurem rahastus, riiklik toetus võiks olla-võrdselt kõigile registreeritud erakondadele, kuid ei tohiks ületada väikseima erakonna liikmemaksu kogusummat.. Finantsilise tugevuse tagaks populaarsus ja omafinantseerimine., mitte ülikalli reklaami turvil valituks osutumine....

1
0

28. juunil 1992 sõlmis eesti rahvas põhiseaduse rahvahääletusel kokkuleppe – arendada parlamentaarset riiki selliselt, et see oleks kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ning tagaks eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Neis preambuli...

0
0

Keelata meedias – televisioonis, raadios, ajalehtedes, ajakirjades, välisreklaamplakatitel ära kange alkoholi reklaam. See oleks oluline samm Eesti alkoholitarbimise vähendamiseks. Reede- ja laupäevaõhtuti on väga halb vaadata, kuidas iga teine reklaam eesti telekanalites kutsub alkoholi tarbima. Kui selline seadus vähendaks veidikenegi alkoholi...

15
0

Kõik 101 riigikogulast peaks iga päev omakäeliselt panema oma järgmise päeva üksikasjaliku plaani selleks loodud internetileheküljele. Seda võiks vahetevahel ära trükkida ka mõni ajaleht. Samuti võiks mõni meediaettevõte teha pisteliselt kokkuvõtteid nende plaanide õnnestumisest. Seda on võimalik teha isegi siis kui riigikogulane on teises...

9
0

Vastu võtta uus pangandusseadus, mis sätestab, et kui inimene on maksuvõlgade tõttu sunnitud ära andma oma kodu ja kodu võtmed pangale, kustub automaatselt tema võlg, mille ta on selle kodu ostmiseks pangalt võtnud. Selline seadus kehtib Ameerika Ühendriikides ja paljudes Euroopa riikides. Eestis oleks selline seadus hädavajalik praeguse...

14
0

Ettepanekute autor TALO, saabus e-posti teel:
1.Eesti Vabariigi Presidendi otsevalimiste rakendamine.
2.Erakondade asutamiskvoodi alandamine nt 750 liikmele.
3.Riigipoolne, kindlate põhimõtetega fikseeritud rahastamine laiendada kõigile valimistel osalenud erakondadele.
4.Riigipoolne rahastamine siduda erakonna kõigi liikmete liikmemaksude...

2
5

Tasakaalustada ametkonnapõhine killustatud riiklik haldus ja riiklik maakondlik haldus, tugevdades regionaalset omavalitsuslikku juhtimiskorraldust.
Eesti arengu võimalus ja kasutamata potentsiaal on maakondliku juhtimise tugevdamine nii, et maakonna omavalitsused on ühiselt olulistesse otsustusprotsessidesse kaasatud. Selleks esitas Linnade ja...

1
0

Ja pankade rahvalt kooritavatele teenustasudele ( näiteks nn.kaardi"hooldus"tasu ) panna piirangud. Viimasete uudiste järgi on pankade kasumimarginaal aastast aastasse pidevalt tõusnud, mis siis, et meil on olnud kriis ja rahvas aina enam vaesub. See tähendab, et tegu on liigkasuvõtmisega. Ja liigasuvõtjaid kui "tublisid tegijaid" tuleb selle...

8
0

Liikmete annetuste tabelis peaks ära märkima, millised annetajad saavad sissetuleku avalikest vahenditest. Nii saaks vaadata, kas erakonnad rahastavad ennast läbi politiseeritud ametikohtade, kus tuleb osa palgast vaikival kokkuleppel annetada erakonnale.
Kodanikule on see hea info selles mõttes, et näitab palju panustavad n.ö. süsteemivälised...

0
0

Diskussioonis riigiettevõtete nõukogude üle on keskseks küsimuseks saanud poliitikute, eriti just Riigikoguliikmete neist väljasaamine. Mina küsiksin pigem, et mida oleks vaja teha, et need nõukogud targemini tegutseksid, ka küsimust poliitikute seal osalemisest käsitleksin sellest vaatepunktist lähtudes. Kuna Riigikogu liikmete hoidmine neis...

7
1

1) pankadele ja finantssektorile endisel kujul - 26%; välispankurid pole loonud Eestis uusi töökohti, pangakontoreid ja automaate on hoopis suletud. Samal ajal maksame pangatehngutelt rohkem maksu ku nt. Rootsis.
2) monopoolsetele ettvõtetele - 20%;
3)suurettevõtetele (on vaja arutleda) - 15%;
4) väikeettevõtetele - 10%;
5) tegevust alustavatele...

7
0
14
2

Ja ametivande põhiliseks sisuks on truudus põhiseaduse preambuli vaimule. Kes seda ei suuda, see on ohuks Eesti rahvuse kestmajäämisele. Kes selle ettepaneku vastu on, sel on midagi varjata, ehk tegu võib olla sisse imbuda tahtva agendiga. Kõrgete riigiametnike al pean ma silmas ministreid, presidenti, õiguskantslerit jne. tavalistele...

3
0

Võiks tõsiselt kaaluda Eestis üksiku ülekantava hääle (i.k. single transferable vote) kasutuselevõttu riigikogu valimistel ringkonna tasandil.
Mõte lühidalt selles, et iga valija saab määrata mitu eelistust ja kui tema esimene eelistus osutub kasutuks (kas ei saa kvooti täis või jääb kvoodist üle), hakkab lugema teine eelistus jne.
Süsteem on küll...

7
2

Praegu näeme kohalikes volikogudes igasugu juhuslikke õnneotsijaid kellel pole sidet kohalike elanike ega eluoluga. Kohalikel ringkonna valimistel võiks kanditeerida kodanik kellel on vähemalt 5 aastane sissekirjutus omas linnas, vallas või on seal sündinud. Ebaseaduslikuks tuleks tunnistada valimis tulemused kus valimisliitudes või erakondades...

17
1

KOV-de eelarvet mõjutav RK otsustus (seadus vm. norm, tuluosa nt. mõjutav või kohustusi lisav) vajab suuremat häälteenamust või otsustuse põhimõtteline osa KOV-de mingit lihttoetust enne jõustamist. Lihttoetusena on käsitletav suurem toetavate häälte arv võrreldes vastuhäältega. Siin variante, kas sellise otsuse teeb KOV valitsus, volikogu või...

1
0

Valimisnimekirjadest (0)

Valimised

Jaan Kundla peaaegu 4 aastat

Üle minna avatud valimisnimekirjade süsteemile Riigikogu valimistel

Austusega
end.riigikogu liige
Jaan Kundla
tel.5048268
kundla.jaan@gmail.com

13
1

näiteks: kui juhatuse liige on oma tegevuse või tegevusetuse tõttu tekitanud riigiettevõttele kahju jääb ta ilma igasugustest väljamaksetest. selline punkt tuleks lisada juhatuse liikme töövõtu tüüplepingusse kohustusliku punktina.

12
0

E-hääletamine kapist välja! (3)

Valimised

Märt Põder peaaegu 4 aastat

E-hääletamine toimub praegu tingimustes, mis ei võimalda valimisi vaadelda samas tähenduses nagu tavavalimisi (st jälgida hääletussedelite ülelugemist, veenduda hääletuskastide sobivuses). Ka siin Rahvakogus on palju ettepanekuid e-hääletamise kaotamiseks vähese usaldusväärsuse tõttu.

Seetõttu teen ettepaneku muuta e-hääletamine nõudmistele...

19
6

"Katuserahast" erakondadele (0)

Rahastamine

Jaan Kundla peaaegu 4 aastat

Lõpetada „hämara otstarbega katuseraha“ eraldamine erakondadele.

Austusega

Jaan Kundla
tel.5048268
kundla.jaan@gmail.com

6
0

Ameerika revolutsiooni esimeseks nõudmiseks oli: "No taxation without representation" ehk nõue, et maksumaksjal on õigus olla kaasatud otsustamisse.
Kahjuks on nii, et väga paljud maamaksu maksjad ei saa rääkida kaasa kohalike omavalitsuste otsustes aga on sunnitud maamaksu siiski tasuma, mis laekub lõpuks kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
Eriti...

4
3

Olnud Riigikogu liige aastatel 2007-2011, tegin kirjaliku pöördumise tolleaegsele rahandusministrile Ivari Padarile(kirjutasin ka meedias), et vähendada riigi eelarvest erakondadele eraldatavat summat 90 miljonilt 45 miljonile kroonile. Kirjalik vastus tuli mitte midagi ütlev, et eraldis on seadusega ette nähtud. Juhtisin veel tähelepanu...

2
1

Otsusele peaks kas enne saama KOV-ide lihttoetuse, s.t. poolt on rohkem kui vastu või siis peaks olema suurem poolthäältenõue vastava seadusesätte või otsuse tegemisel Riigikogus.

Sundpolitiseerumine väheneb, kui omavalitsuste eelarveid mõjutavaid otsuseid ei määraks üksi riigis valitseva koalitsiiooni kihk kas ära teha või riigieelarvet lappida...

1
0

Ettepanekud Rahvakogule:

1. Riigikogu liikmed põhimõtteliselt võiksid kuuluda riigiettevõtete nõukogudesse, kuid mitte maksta täiendavat tasu selle eest. Nagu nii toimuvad nõukogude koosolekud Riigikogu töö ajal(24/365, ka puhkust pole) ja topelttasustamist poleks vaja.
Pealegi pole kindlat reeglit, mitu tundi või päeva aasta jooksul nõukogude...

9
1

Teen ettepaneku muuta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse koolikohustuse paragrahvi nr 9, punkti 2:

(2) Koolikohustuslik on isik (sealhulgas välisriigi kodakondsusega või määratlemata kodakondsusega isik, välja arvatud Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja laps, kelle elukoht on Eestis), kes on saanud...

2
0

Viimasel ajal on mõned poliitikud väitnud, et nemad arvestavad rahva arvamusega ning korraldavad küsitlusi rahva arvamuse teadasaamiseks.
Küsitlusi võib korraldada, kuid küsitluse käigus peaksid saama hääletada ainult need, keda see teema tegelikult puudutab.

Näited elust.
Kui Tallinnas korraldati küsitlus, et kas anda kõigile linnaelanikele 100%...

0
0

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Ajakirjanduses on palju kurtmist Estonian Airi halva seisukorra üle. Ka tervishoju süsteemis on kestvad vaidlused. Segased on ka õpetajate palgaga. Vesteldes inimestega tänaval, kurdavad paljud olukorra halvenemise üle. Toetudes eeltoodule: Teen ettepaneku korraldada sügisel koos KOV...

4
4

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
Kõikide riigiasutuste kõik tegevust nõudvad otsused peavad määrama alati nimelise vastutaja ja tähtaja,põhikirjaliselt.

7
0

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
Maksustada kõik täiskasvanud,kes ei kasvata homset maksumaksjat/tööjõudu.Kes tagab talle pensioni,haigla,kogu taristu?

9
3

Avatud nimekirjad (0)

Valimised

Ain Aitsam peaaegu 4 aastat

Valimises.
1. Tuleks kasutada avatud nimestike.
2. Riigikogu liikmetekompetentsuse tagamiseks tuleks kehtestada kandidaadi minimaalne vanus. See võiks olla 30.a.
3. Valitavatel kohtadel peaks olema maksimaalseks töö-
perioodiks kaks valimisperioodi,

11
2

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
Vastutuse ja korra tõstmiseks kõikidel (koolipoisist presidendini) ja kõikjal: koolis,turul, politseis jne. kuni täitevvõimu asutusteni) taas kasutusele võtta nn. pehme karistusviis ehk rahatrahv nii moraalse kui tegeliku kahju eest.Selleks peavad kõik eeskirjad,määrused,põhikirjad,seadused...

2
0

Parteide rahastamine

1. Parteide rahastamine peaks koosnema liikmemaksudest ja riigitoetusest.
2. Iga parteiliikme kohustuseks on liikmemaksu tasumine.
See võiks olla näiteks 1% liikme kogu sissetulekust.
Juriidilised isikud võivad toetada parteid vaid pangaülekannete kaudu- kuid mitte üle 10.000 Euro aastas.
Liikmemaksu tasumata jätmisel üle...

0
2

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
- Riigikogu liikmed ainult kaheks koosseisuks;
- nõukogudes osalemine tasuta;
- valimisseaduse muutmine;
- saadikuile võrdne tegevusvabadus frakts.loomiseks;
-riigikogu opositsiooni töösse ennistamine;
-valimiskulutustele lagi;
-keelata riigi- ja kohalikku võimu teostavate asutuste töötajatel...

11
1

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Seadustada erialase hariduse nõue riigi täidesaatva võimu ametnikele. Välistada erakonnaladviku ja nende kannupoiste nimetamine alates ministritest kuni valla/linna sekretäri või nõunikuni.

6
0

Ettepaneku autor Jaan Metsaveer, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmed mitte ainult ei või, vaid peavad kuuluma riigiettevõttesse, kuid neil ei tohi olla selle ettevõttega mingeid rahalisi seoseid.
Selgitus: Riigiettevõtted kuuluvad riigile ja seejuures riik ei ole ainult Toompea, vaid kogu rahvas. Riigiettevõte peab ots-otsaga välja tulema, kuid...

0
6

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Seadustada kord, et riiklikele valitavatele ametikohtadele ei saa kedagi valida rohkem kui 2 perioodi, sealjuures mitte kauemaks, kui 1 periood järjest.

9
1

kehtestada nõue, et eelarve hääletamisel peab seda toetama vähemalt 5% otsustuskogu koosseisus koalitsiooni mittekuuluvatest saadikutest. Protsent võib olla ka teine, näiteks seotud saadikugrupi või fraktsiooni moodustamise miinimumiga Riigikogu puhul, vm. loogilise miinimumiga volikogudele.
Eelarve on poliitikate realiseerimiseks väga oluline...

1
0
0
0

Ettepaneku autor Mart Madisson, saabus e-posti teel:
Eestis peaks kaotama presidendi koha. Presidendist pole mingit kasu aga riigile läheb maksma miljoneid.Presidenti võib asendata peaminister või riigikogu esimees.

5
8

Ettepaneku autor Anne Siht, saabus e-posti teel:
Toetame kõrgepalgaliste poliitikute palga ülemmäära (maksimaalselt 5 miinimumpalka) kehtestamist. Mitte,et see rikkuse majja tooks, aga veidi solidaarsust ehk küll.
Kui meie esipere peab " ...virisemist ja halamist alatuks ja ebaõiglaseks", riiki pereks, kus ei käida "poriste saabastrga ega vaenata...

10
0

Peale aasta vahetust 2. jaanuaril asuvad inimesed tööle. Olen aastaid pannud tähele, kui raske tööpäev see on: inimesed on vähe maganud, ei ole välja puhanud, töö ei ole produktiivne. 31. detsember on päev, kus tähistatakse aastavahetust üsna kaua olles üleval. Esiteks, järgmisel päeval hakkavad kaugemalt tulnud külalised koos lastega koju...

7
1

Ettevõtluse toetused teha sõltuvaks ettevõtte kaugusest Eesti suurlinnadest. Näiteks Tallinnas, võiks olla toetus 30%, linnapiirist 20 km kaugusel, 60%, 50 km kaugusel 80% ja 70 km kaugusel 100 %; Tartus 40%, linnapiirist 15 km kaugusel, näiteks 60%, 25 km kaugusel 80% ja 50 km kaugusel 100 %. Teiste suuremate linnade toetusraadiused võib...

9
0

Olen kokku puutunud paljude inimestega, kes tunnevad, et riik on ainult rikaste jaoks.Kodanik käib täiskohaga tööl, saab madalat palka ja peab kolm aastat töötama, et saada üks aasta pensionistaaži. Keegi peab siiski ka selle odava töö ära tegema. Nendele inimestele on see väga alandav.
Teema ei puuduta pensioni suurust.

16
3

teinud avalik asutus.

Kui inimese postkasti tuleb mingi kalender, telekava vms. siis peab selgelt arusaadav olema, kes on selle meediaväljaande taga. Sama kehtib ka reklaamide ja raadio ning televisioonisaadete kohta.

Tihti on probleemiks see, et saadetud õnnitluskaart, kalender või telekava peal on poliitiku kirjutis vms. kuid ei ole üksüheselt...

3
0

Presidendi otsevalimistega on võimalik vähemalt osaliselt taastada oluliste poliitiliste protsesside ning otsuste demokraatlik legitimatsioon, mis on paljude hinnangul Eestis kadumas. Presidendi otsevalimised avaks parlamendierakondade tagatubadesse koondunud otsuste tegemise kodanikuühiskonnale ning tagaks viimasele reaalse mõju poliitikas....

16
5

Uus organ (0)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Luua uus täiendav organ. Selle esmasteks ülesanneteks oleks näiteks:
1. Kehtestaks valimisseadused
2. Määratleks poliitilised ja mittepoliitilised ametikohad
3. Kehtestaks kõrgete riigiametnike palgad
4. Kehtestaks maksimaalsed ametiajad kõrgetel riigiametitel olemiseks
jne, mille puhul on tegu otsese huvide konfliktiga, kui seda otsustab riigikogu...

4
4

KOV valimistel kandideeriv Riigikogu liige peab valituks osutumisel minema volikokku, loobudes kohast Riigikogus. Kui ta seda ei tee, tunnistatakse tema kogutud hääled kehtetuks (need ei kandu üle partei või valimisliidu nimekirja). Sellisel kombel ei saa nn. peibutuspardid koguda hääli parteile/valimisliidule.

23
0

Viimasel ajal on meediasse lekkinud isiklike videolõike koolikiusamistest, peidetud kaamera lõike vanadekodudest, lasteaedadest, hooldekodudest ja muudest avaliku sektori asutustest s h haiglatest. Põhiline probleem andmete õigsuses ja tuvastamises on olnud määratleda faktide olemasolu. Eriti raske on kui juhtumile on eelnenud pikem või lühem...

1
0

Lapsega kodus olev lapsevanem kaotab teatud tingimustel vanemahüvitise, kui ta lapse kõrvalt töökoha leiab. Sama põhimõtet võiks rakendada ka pensionäridele, kes töötavad nt täistööajaga.
Praegu kindlustab neile riik pensioni täies ulatuses lisaks sellele, et saavad ka palgatulu.
See muutus ehk aitaks:
kokku hoida pensionide maksmisele kuluvat...

3
7

Seadusega fikseerida mittepoliitilised ametikohad.
Näiteks ministeeriumide kantslerid ning temast allpool asuvad ministeeriumi ametnikud. Samuti koolide, haiglate juhid. Kindlasti on see nimekiri pikem.

14
1

Parteide eesmärk on võimu võtmine ja teostamine. Määrav on parteisõduri ustavus parteile, mitte esmajärjekorras Eesti rahvale. Sageli võimuvõitluse tuhinas vajuvad Eesti rahva mured tahaplaanile.
Kui kandideerida saaksid vaid antud piirkonnas elavad kodanikud, siis juhuslikke, ettearvamatu käitumisega saadikuid sattub võimu juurde oluliselt...

20
3

Kõrgete riigiametnike palkade kehtestamiseks luua eraldi organ. Keegi ei tohi endale ise palka kehtestada. See pole vabandus, et teeme seda järgmisele kooseisule. Reeglina istutakse ka ise järgmises kooseisus.
Palgad võiksid olla seotud miinimumpalgaga.

Poliitikute eripensionid kaotada. Saadiku koht ei tohi olla saamise koht. Piisab kohalt...

15
1

Eestis on liiga palju seadusi. Seetõttu on isegi juristidel ja advokaatidel praktiliselt võimatu teada nende kõigi sisu. Tavakodanikul aga ilmselgelt võimatu teada, millised õigused ja kohustused on neil hetkel või näiteks alates homsest.
Näiteks on Riigi Teataja andmetel viimase 2 aasta jooksul avaldatud 19499 akti!
Tuleks moodustada asjatundjate...

6
0

E-valimistele ei. (0)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Seda pole mitte kunagi võimalik piisavalt turvata.

13
14

Minimaalne valimisosalus (1)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Kehtestada minimaalne valimaskäinute osalusprotsent, mille korral valimised tunnistatakse õnnestunuks. Kui valimaskäinuid on alla 50 protsendi hääleõiguslikest, siis on valimised ebaõnnestunud ning tulevad uued valimised. See tähendab, et parteide programmid ei lähe piisavalt rahvale peale.
Et ei tekiks liiga pikka võimuvaakumit, siis...

6
2

E-valimised soosivad poliitika muutumist ostetavaks ,müüdavaks oma kontrollimatuse tõttu.

12
9

Politiseerumise andmebaas (0)

Sundpolitiseerimine

Ahto Külvet peaaegu 4 aastat

Politiseerumise andmebaas aitab jälgida avalikus korras mittevalitavate ja vaid võimuesindajate otsusest sõltuvatel ametikohtadel töötavate inimeste erakonnastumist.

Avalikest andmebaasidest kogutud info abil saab visualiseerida nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil parteistumist ja parteistamist aastate lõikes - näiteks koolidirektorid,...

4
0

Kreeka antiikse polise demokraatia juurde kuulus olulise tasakaalustava ja despoodiks muutunud valitseja neutraliseerimise vahendina vastuhääletamine. Polise kodanikud viskasid urni hääletussedeli isiku nimega, keda nad eneste üle valitsemas näha ei soovinud. Enim hääli kogunud isik saadeti polisest tähtajaliselt välja.
Minu ettepanek on...

10
8

President otsevalimistega (1)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Praeguse süsteemiga võimulolijatel liiga suur võimalus president paika panna omavahel kokkuleppeid tehes - tihti on kokkuleppete taga rahvale mittemeeldivad mängud.
Inimesed peab rohkem tundma, et neil on otsustamisõigus. Riigikokku ja omavalitsustesse valitud ei pea rahva eest presidenti valima.
Vähemalt nii kaua, kui suur osa poliitikuid pole...

15
7

Valimisreklaam (1)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Keelata valimisreklaami tegemine kommertskanalites ja avalikud plakatid.
Reklaam peaks toimuma ainult läbi tepattide riigi raadios ja riigi televisioonis või kohapeal valijatega kohtudes.
Nii hoitakse kokku mõttetu raha kulutamist kampaaniatele ning võrdsustaks kõikide parteide võimalusi. Samuti oleks võrdsed võimalused riigikogus esindatud...

15
1

Strateegiline hääletamine on see, kui valija eelistab hääletamisel juba esinduskogudes olevaid erakondasid või jõude, millel on küsitluste järgi kindel šanss esinduskogusse pääseda, sest ta tunneb ohtu oma hääle kaotsiminekuks, kui ta annab selle mõnele künnise alla jäävale väikeparteile või kohalikule kandidaadile.

Hea lahendus sellele...

3
1

Praegu on meil Haigekassa ja Töötukassa - selge see et nad tegelevadki haigete ja haiguste ning töötute ja tööpuudusega.

Teeglikult peavad need asutused olema aga Tervisekassa ja Tööjõukassa - vaja on tegeleda tervisega ja tööjõuga. Ehk teisisõnud: praegu tegeletakse tagajärgedega, aga tegelema peaks põhjustega.

Esimene samm selleks oleks asju...

7
0

Valituks saanud poliitik tohib riigikogus olla kuni 12 aasta jooksul. Kui poliitik saab esimest korda 2014.a. valituks, siis saab ta riigikogus töötada kuni 2016 aastani (kui 4 ja 8 aasta pärast tagasi valitakse). See võiks laieneda ka valitsuse liikmetele, Eesti panga juhtkonnale ning veel mõnele riiklikult tähtsale ametile.
Asja mõte - ei...

4
3

Muuta kardinaalset regionaalpoliitikat võimaldamaks elu jätkumist maal.
Senine regioanaalpoliitika on kaasa toonud järjest enam tühjeneva maa ja elanikkonna vananemise. Külad on räämas ja näevad välja trööstitud. Põlised maainimesed ei ehita uusi eramuid. Mõisateaegsed ja sotsialismiaegsete majandite tootmishooned seisavad varemetes.
Maa on...

20
0

Erakonna asutamise miinimumpiir praegu liiga kõrge.
Kontrollida üle erakondade nimekirjad. Tunnen inimesi, kes on üllatusega avastanud, et nad on mingi erakonna liikmed, kuigi nad ei ole kunagi sellesse erakonda astunud.

4
3

Lõpetada riigieelarvest erakondade rahastamine. Vähemalt niikauaks kui ei jätku raha pensionite tõusuks.
Erakondi rahastatakse liikmemaksudest ja annetustest. Liikmemaksude suurus ja tasumine määratletakse erakondade endi poolt (põhikirjas). Annetusi kontrollib rahastamise järelevalve komisjon.

18
5

Kuigi meie valimissüsteem peaks olema põhiseaduse järgi proportsionaalne, on siiski see proportsionaalne ainult tinglikult. Künnis, häälte ülekandumine isikutelt parteidele, strateegiline hääletamine jms vähendavad proportsionaalsust, mille printsiibiks on, et valitud esinduskogus peab olema võrdeliselt esindatud iga valijate grupi tahe.

Minu...

7
2

Parandada valimisseadust (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jüri Ehrlich, saabus e-posti teel:
Demokraatliku Eesti riigi ja rahva säilimiseks on vaja tingimata parandada valimisseadust, s.t. viia kooskõlla põhiseadusega.
Selleks on vaja:
1) Lõpetada diskrimineerivad Riigikogu valimised ja korraldada need proportsionaalsuse printsiibil.
2) Komp.-mandaatide jaotamisel kasutada suletud...

7
1

Erakonna rahastamiseks peab erakond oma põhikirjas fikseerima seaduse antud intervallis liikmemaksu . Riigieelarvest saab sama suure finantseerimise nagu oli eelmise aasta lakumine. Lisaks võib eelravest katta tegevuskuld, mille taotelmisel tuleb näidata nende seos erakonna poliitilise tegevusega. Tegevustoetustele tuelb seada piir.
P.s. Paljudes...

7
1

Kuna hetkel näib olevat võimuladviku huvides kümne küünega astmevabast tulumaksust kinni hoida, siis leian, et selles olukorras on vajalik korraldada referendum, et selle küsimuse üle otsustamisel saaks määravaks maksumaksjate enamiku otsus. Vabandus, et astmeline tulumaks pärsib investeeringuid, on täiesti kohatu, kui heita pilt kaardile, kus...

15
1

Kõige õigema tulemuse KOV-i valimistel annaks ühtne nimekiri (üksikkandidaadi põhimõttel), ilma erakonna ja valimisliidu mõjuta.
Praegu toob valla populaarne tegija volikokku oma häältega hoopis kedagi teist. Ise loobub üldse volikogus osalemast. Ühed nimekirjad on suured, teised väiksemad (palju siis seda rahvast vallas ikka on, igasse nimekirja...

7
1

Ühtlasi tähendab see ka õigust kuulutada välja erakorralised valimised. Presidendi otsevalimisel pole mõtet, kui ta võimu juurde ei saa.
Presidendil võiks parlamendi laialisaatmise õigus olla ka meie praeguse parlamentaarse põhikorra juures.

10
3

Marianne Tiits
Peeter Tiits
Peame vajalikuks lisada oma varasemale pöördumisele, 19.01.2013.a,. Lisaks eelmises pöördumises kirjeldatud kriminaalasja nr. 02267001067 kohtueelsel menetlemisel tehtud menetlustoimingute rikkumisele, lisandub veel väga oluline kriminaalmenetlusõiguse rikkumine.
Meile saadeti tähtkirjana Tallinna Ringkonnakohtu...

0
0

E-valimiste edasiarendamine (1)

Valimised

Kuldar Taveter peaaegu 4 aastat

Eesti oli esimene riik, mis võttis kasutusele e-valimised - algul kohalikel valmistel ja hiljem riigi parlamendi valimistel. Peale järjekoŕdseid e-valimisi kiidavad nn. arvamusliidrid seda, kui palju rohkem valijaid osales e-hääletusel, võrreldes eelnenud valimistega. Seega on pearõhk kvantiteedil aga tuleks mõelda ka sellele, kuidas...

3
4

Ajaloendur näitaks aega mis on jäänud reklaamipausi lõpuni. See aitaks nendel inimestel, kes ei soovi reklaame vaadata, oma aega paremini kasutada. Samas võimaldab jälgida inimest huvitavat saadet kadudeta.

14
0

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmed peaksid saama 3-kordset MIINIMUM-palka.Siis nad oleksid tõelised rahva esindajad.

10
2

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Põllumajanduse edendamiseks on vaja mõelda ühismajandite taasloomise üle riigipoolse toetusega.

6
2

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Tööpuuduse vähendamiseks peab riik suurendama riigiomandit tootmisvahendite üle.Riik peab saama kõige paremaks peremeheks.

2
0

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Riik peab keelama liigkasu võtmisega laenud,nt.SMS-laenud jm.

7
0

Koolireform (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Koolireform peab kindlustama noore inimese maksimaalse harituse vastavalt tema omadustele ja huvidele.Kool peab olema mitmeastmeline ja mitmetasandilineselgitamaks õigeaegselt välja õpilase isiklikud võimed ja huvialad.Tulemus-tööpuuduse vähendamine noorte hulgas.

4
0

KOV volikogudesse ei peaks kuuluma KOV-i hallatavate asutuste juhid.
Ettepanek täiendada KOKS 18 nii, et volikogu liikme volitused lõpeks enne tähtaega seoses töötamisega sama valla omavalitsuse hallatava asutuse juhina.
Hallatavate asutuste juhid volikogu liikmetena ei ole oma otsustes vabad ja erapooletud – tahes–tahtmata peavad nad arvestama...

10
0

Abiks Rait Marustele (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 63. "Riigikogu liige ei tohi olla üheski muus riigiametis"
RK liikme staatuse seadus:
(3)" Riigikogu või selle organ võib seaduses ettenähtud juhul nimetada RK liikme mõne nõukogu esimeheks või liikmeks."
Milline on see seadus, mis näeb ette RK liikme nimetamise nõukogudesse? Sellist...

5
0

Täna läheb füüsilise isiku tulumaksu laekumine suuresti linnadele ja valdadele selle järgi, kus on inimese registreeritud elukoht. Maamaks laekub aga 100% ulatuses ainult maa asukohajärgsele omavalitsusele. Praeguseks oleme jõudnud tulemuseni,et vallad ja väikelinnade omavalitsused polegi huvitatud et nende valitsevas piirkonnas tegeldaks...

1
0

nn. ämma kapist raha saamine algas sellest, et Tallinna ärimehed ei julge reformierakonda toetada, kuna Savisaar hakkab kiusama. Selle vältimiseks võiks toetaja nime teada väga kitsas ring inimesi, näit. erakondade rahastamise komisjoni mõni ekspert, kes kontrollib, kas asi on korras. Raskeks läheb kontrollida, kas annetaja kasu ei saa kuidagi

0
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Teatavasti kehtib üleilmselt kuupjuure seaduspärasus parlamendi suuruse leidmisel. Miljardi elanikuga riigis on parlamendis tõenäoselt 1000 liiget, 1000 elanikuga vallas 10 volinikku. (Kümme astmel kolm on tuhat). Kuupjuur Soome elanike arvust määrab parlamendi suuruseks 174, tegelikult on 14,9%...

0
0

Välisministri otsevalimised. (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Enne presidendi otsevalimist tuleks kehtestada välisministri otsevalimine. Välisministri aparaat on suurem kui presidendil, ta kujundab välispoliitikat, erinevalt presidendist, kes peab valitsuse välispoliitikat ellu viima. Otsevalimise edu korral arutada teiste ametikohtade otsevalimist.
...

2
7

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Kohtade võrdeliseks jagamiseks erakondade vahel peab võrdlema erakondade kogutud hääli, ei pea olema nimekirju kompensatsioonide jaoks. Ühetaolisel valimisel (võrdsed ringkonnad) tuleb jagada osa kohti (pärast isikumandaate ja ringkonnamandaate) nii, et valitute häälte summa oleks maksimaalne kahel...

1
0

Väiksemad valimisringkonnad. (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Uues RK valimisseaduses peaks olema määratud väiksemad valimisringkonnad kui seni. Rahvas võõrastab Riigikogu, sest selle seos valijatega valimiste vahel on vähene. Ainult väikeste valimisringkondade puhul saab iga valija öelda: see (need) on minu saadik(ud), teised on teiste piirkondade saadikud....

2
2

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Ääremaadelt lahkumine vähendab nendega arvestamist volikogudes. Seni on mandaatide arv olnud Eestis võrdeline valijate arvuga. KOV
valimisel tuleks seda muuta ja volikogu kohad jagada ringkondade vahel arvestades ühtmoodi valijate arvu ja territooriumi suurust. Näiteks 2
ringkonna puhul, kus...

0
4

KOV valimisel mitu ringkonda. (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
KOV valimisel mitu ringkonda.
Ühendvaldade puhul on tihti liitunud osad erineva valijate arvuga. Ühe valimisringkonna puhul võib keskasula saada võimendatud enamuse. Ringkondade moodustamine ja sõltumatus (majoritaarsus) tulemuste arvutamisel vähendab kartusi ühinemisel. Norm peaks olema seaduses.

0
1

Ettepaneku autor Argo Loo, saabus e-posti teel:
Lubada Riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe, Õiguskantsleri ja Eesti panga presidendiks kandideerida vaid Eesti kodanikel, kes:
a) ei ole kunagi erakondadesse kuulunud või
b) ei ole kunagi erakonna juhtorganitesse kuulunud ega kaitsnud erakonna juhtfiguure kohtuprotsessidel .

4
3

3 last perekonda (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Väärtustada laste saamist ja kasvatamist, propageerides liikumist kolm last perekonnas. Sotsiaalseks väärtustamiseks kehtestada lastetoetus kõigilt töötajailt (1% brutopalgast) ja firmadelt (1% aastatulust). Raha kantakse lapse isiklikule arvele n-ö lastekassas, kus sellest 90% saab kasutada...

5
2

Territoriaaljaotusest (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Vähendada maakondade arvu, sealjuures ühendada kogu Virumaa üheks maakonnaks. Tallinnale anda nii juriidiliselt kui ka reaalselt n-ö pealinna staatus (võrdne maakonnaga, mitte "allüksus" Harjumaale).

3
0

"It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried". Sir Winston Churchill Briti poliitik (1874 - 1965)
Selles kuulsas tsitaadis esineb "except" sidesõnana. Ettepaneku kohaselt tõstaksime siis esindusdemokraatia, mille puudusi ju Churchill möönab, sinna tsitaadi tagumisse osasse "all the...

0
2

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Parandada ja laiendada tuleks infot valitsuse ja parlamendi (komisjonide) tegevuse kohta meedias jm (vrd Keskerakonna propagandat).

3
0

Ettepanekuid (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Osamaks valimistel kandideerimiseks võiks olla piisavalt suur, et pidurdada kandidaatidest hiigelnimekirjade teket ja aitaks katta valimiskulutusi. Valituks osutuvad, sõltumata kohast oma erakonna kandidaatide nimekirjas, enim hääli saanud isikud, kes peaks olema kohustatud valitud organis ka...

1
3

Erakonna loomise maks (2)

Erakonnad

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Uue erakonna loomisel ei tohiks piiranguks olla liikmete arv. Küll aga tuleks uue erakonna registreerimisel maksta riigile teatav, küllaltki kõrge summa, mis juba iseendast aitaks reguleerida pisierakondade teket.

2
8

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Riik ei peaks Riigikokku pürgivaile, sinna kuuluvaile ega ka parlamendist välja jäänud erakondadele toetuseks midagi maksma. Mistahes erakonna rahakott peaks tulenema liikemaksudest ja vabatahtlikest annetustest; korrektne registreerimine - andmestik tuludest-kuludest - on seejuures...

14
1

Vabariigi Valitsusel ja Riigikogul sõnastada üks äärmisel juhul kaks olulist strateegilist eesmärki, mida kõrgharidus ja teadus peaks Eestimaale ja Eesti rahvale tagama.
Näitena võib nimetada Eesti jätkusuutliku arengut (tulud peavad ületama kulusid ja Eesti olgu koht, kus iga oma maad ja rahvast armastav kodanik saab end turvaliselt tunda)....

1
0

Ettepaneku autor Argo Loo, saabus e-posti teel:
Olulisemad Eesti elu küsimused tuleb Sveitsi eeskujul otsustada ainult rahvahääletusel, kus hääletajatele antakse tasakaalustatud teave sõltumatult mõttekojalt.
Näiteks: Eesti Energia, Eesti metsa müük, oluliste hoonete ehitus riigi, maakonna, linna ja valla tasandil.
Olemasoleva seaduse...

17
0

Mõelge inimesed, kas EV on kodanikudemokraatiale või rahademokaatliale rajatud riik (mõlemat võib nimetada osalusdemokraatiaks, ainult mille osalus?).
EV on vist kodanikudemokraatlik ja iga kodaniku võimalus/panus/kohustus osaleda riigi juhtimises on tema poolt antud hääl/mandaat valimisperioodiks. Sellest tulenevalt iga poliitika (partei,...

4
1

Saatsin varem e-kirjaga ettepaneku uue valimisseaduse tegemiseks, kuid selle ülekandmisel jäi ülaltoodud ettepanek välja. Praegune valimisseadus, mis võimuparteidele on hästi meeldinud, koostati tavalises korras, kaasamata isegi mitte rahvusvaheliselt kõrgesti tunnustatud valimisseaduste eksperti prof Rein Taagaperat. Kardan, et meie valitsus ja...

5
1

Kui riigikogu valimiste rahastamise väärtarvitused toimuvad valdavalt riigi poolt riigikogus esindatud erakondadele ebamõistlikult suurte rahasummade andmise teel, nii et olulist osa sellest rahast kasutatakse valimiskampaaniate finantseerimiseks (resp. nende võlgade tasumiseks), siis kohaliku omavalitsuste valimiste rahastamise valdkonnas on...

9
0

Tööturul on tööandja ostja ja töövõtja müüja rollis ning nendevaheline tehinguhind on töövõtjale töö eest makstav palk. Kauba- ja teenuste turul ei ole mõeldav, et turujõud saaksid soovitud viisil toimida, kui nii oluline info nagu hind on varjatud. Ressursside efektiivne paiknemine ei ole lihtsalt võimalik. Tööturul kultiveeritakse lähenemist,...

3
0

Ettepaneku autor Harri Puskar, saabus e-posti teel:
Tuleb tekitada olukord, ket Riigikokku valitud saadikuid saaks tagasi kutsuda. Igal Riigikogu liikmel on täna oma valimisringkond ja riigis kehtiv valimiskünnis on 5%. Valimisealistele kodanikele antaks võimalus koguda allkirju kindla rahvasaadiku tagasikutsumiseks. Allkirju võib koguda ainult...

17
5

Selleks, et rahvasaadik ei peaks hääletama erakonna poolt antud juhiste järgi vaid saaks teha otsuse oma südametunnistuse järgi, võiks muuta kogu hääletusprotsessi salajaseks.

6
3

Eestis kasutusel olev proportsionaalne valimissüsteem, kus kasutatakse avatud nimekirjade põhimõtete sel teel, et hääletamise tehnikas antakse hääled konkreetsete kandidaatide poolt, mille tagajärjel esialgne nimekiri reastub ümber, ei sobi hästi kasutamiseks pikkade ringkonnanimekirjade puhul, kus valijate valimiskäitumine hakkab sarnanema...

2
0

Erakondade rahastamise ideed (0)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Harri Puskar, saabus e-posti teel:
Erakondi tuleb riigieelarvest rahastadada ainult organisatsiooni toimimise kulude katmiseks. Erasektori annetused tuleb legaliseerida ning selle tulemusel on erakondadel ja valimisliitudel võimalus saada täpselt nii palju toetust kampaaniateks nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt, kui viimased...

1
0

Olukorras, kus lasteaiakoha saab esimene laps umbes 3 aastaselt ja sellest tulenevalt ei ole võimalik mõlemal vanemal tööle minna ka peale vanemahüvitise maksmise lõppemist, siis lisaks sissetuleku puudumisele tekib 1,5 aastane vaakum, kus peab hoiduma iibe tõstmisest puht majanduslikest põhjustest lähtuvalt. Kui esimene laps on teise lapse...

2
0

Kellaaeg. (0)

Varia

Andrus Belials peaaegu 4 aastat

Ilmselt mitte keegi ei lähe magama valges või videviku saabudes, küll aga ärkame pahatihti siis kui päike on juba tunde paistnud! Nagu näiteks praegu, kui kella 9-ks tööleminejad ärkavad valges aga õhtul toimetavad hulga tunde pimeduses. Teen ettepaneku arutada kella keeramist veel tunni võrra varasemaks ja nii see ka jätta. Talvel on nagunii...

2
2

Demokraatia õigusliku tagamise küsimus Eestis ei ole mitte niivõrd erakondade temaatikas kui hoopis selle taga, nimelt passiivse valimisõiguse (st. kandidaatide nimekirjade üles seadmise õiguse) teostamise küsimustes. Eestis praegu kehtivad seadused 1) reserveerivad riigikogu valimiste kandidaatide nimekirjade esitamise ainuõiguse Eestis riigi...

4
1

See on riigipoolne pensionäride mõnitamine, maksustada tavapension. Riigikogu võttis vastu ESMi, kreeka santide (keskmine pension 1700 EUR) abistamiseks, suhtelislt kiiresti. Äkki saaks meie pensionile 500 eurose maksuvabastusega rutem hakkama.

13
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel
Parlamendi muutmine 51 liikmeliseks.

14
5

Kui Eesti riik pakub Eestis tegutsevatele erakondadele või kellelegi teisele, kes tegeleb poliitilise tegevusega, rahalist toetust, siis taolise regulaarse toetuse puhul peaks olema tegemist tegevustoetusega. Ükskõik, milline saaks olema taolisi toetusi jaotav asutus ja toetuse jaotamise täpsem kord, taolise toetamise puhul peaks olema 1)...

3
1

Kui mistahes erakonnal/ühendusel on 6 kuud peale mistahes valimisi võlgu esitatud aruannete järgi, siis järgmistel valimistel erakond osaleda ei saa. Idee peaks tagama selle, et erakonnad ei saa elada pidevalt võlgu tuleviku "hea tulemuse" arvel. Samuti vähendaks valimiskulusid ning erakondade tegelikud kulutused oleksid rohkem kontrolli all....

5
0

Ettepanek on ajendatud hiljutisest Ekspressi artiklist üürilepingute reguleerimisest Austraalias, kus üürilepingus oli muudetav üürisumma lahter, muu oli standard. Meie kaldume kahte äärmusesse, kas reguleerime viimase mutrini või jätame kõik pooltevaheliselt kokku lepitavaks. Igapäevases elus ei ole valdavas osa kokkulepete juures mõistlik...

0
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Parteide moodustamise alampiiriks määrata 400 inimest.

6
2

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Parteide rahastamise muutmine läbipaistvaks näiteks annetajate toetusrahade laekumine parteidele läbi maksuameti ja riigikassa.

15
1

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Olulisema tähtsusega riiklikud ja omavalitsuste küsimused otsustatakse osalusdemokraatia igaaastastel referendumitel mis toimuks eelkõige elektroonilises keskkonnas ja seda tehtaks iga aasta 20. Augustil.

10
1

Riigikogu töö alused. (0)

Kaasatus

Andrus Belials peaaegu 4 aastat

Kui riik propageerib oma põhiülesannete, nagu kodanike tervise ja vara kaitsmine, üleandmist vabatahtlikele päästeorganisatsioonidele, siis võiks kasutada ka riigikogus sama printsiipi.
Ehk vabatahtlik riigikogu, kus saadikud töötavad missioonitundest, ilma palgata. Usun et meil on küll võimekaid inimesi kellel rahamuret ei ole ja kes sooviksid...

2
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Esindusdemokraatia asendamine kaalukamate otsuste osas osalise osalusdemokraatiga (Šveitsi eeskujul), kus rahval tekiks võimalus rohkemaks ja otsesemaks kaasarääkimiseks riigi ning omavalitsuse otsuste suhtes.

16
1

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
1 lisahääl iga lapse eest lapsevanemale, kellel on alaealine laps. Kui neid on mitu, siis lisandub hääli mõlemale lapsevanemale, kusjuures esimese (paaritu nr) lisahääle saab alati ema, järgmise (paaris nr) ise ja nii kõikide laste eest.

0
14

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Lõpetada ära esinduskulude maksmine parlamendi liikmetele (olgu see neil palga sees).

18
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Valimiste reklaamikulutustele tuleks konkreetne rahaline piirang ette panna.

14
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
President valitakse otsevalimise teel.

17
8

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Valitsusorganitesse saavad valitud isikud mandaatide arvu järgi, mitte nimekirjade kohaselt.

5
2

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Juhul, kui valitu loobub mingis valitsusorganis valimise järgselt osalemast, siis temale antud hääli tulemuse arvestusel ei arvestata.

17
2

4-päevane töönädal (0)

Varia

Heli Koit peaaegu 4 aastat

Inimeste stressi, depressiooni, psüühikahäiretesse haigestumine pidevalt kasvab. Põhjuseks on ülekoormus. Naistel on veel eriti raske, lisaks tööle majapidamine, söögitegemine, lapsed. Inimressurssi ei väärtustata piisavalt. Mida aeg edasi, seda kiiremini põlevad inimesed läbi. Aega enda jaoks ja on vähem haigusi, pinget ühiskonnas, inimesed on...

2
7

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Riigikogu, omavalitsuse ja presidendivalimised peaksid toimuma alati üheaegselt ja keelatud oleks samadel isikutel kandideerida mitmesse valitsusorganisse.

4
4

Riigikogu töö alused. (0)

Varia

Andrus Belials peaaegu 4 aastat

Kui riik propageerib oma põhiülesannete, nagu kodanike tervise ja vara kaitsmine, üleandmist vabatahtlikele päästeorganisatsioonidele, siis võiks kasutada ka riigikogus sama printsiipi.
Ehk vabatahtlik riigikogu, kus saadikud töötavad missioonitundest, ilma palgata. Usun et meil on küll võimekaid inimesi kellel rahamuret ei ole ja kes sooviksid...

2
1

4 päevane töönädal (0)

Varia

Heli Koit peaaegu 4 aastat

Inimeste stressi, depressiooni, psüühikahäiretesse haigestumine pidevalt kasvab. Põhjuseks on ülekoormus. Naistel on veel eriti raske, lisaks tööle majapidamine, söögitegemine, lapsed. Inimressurssi ei väärtustata piisavalt. Mida aeg edasi, seda kiiremini põlevad inimesed läbi. Aega enda jaoks ja on vähem haigusi, pinget ühiskonnas, inimesed on...

2
4

See nõue on formaalselt olemas ka praegu, kuid lisaks seaduse koostaja poolt lisatud mõjude analüüsile tuleb teha ka kohustuslikke järelanalüüse, millised olid seaduse mõjud, kas soovitud eesmärgid, muutused saavutati ning milliseid kulusid ühiskonnale sellega kaasnesid. Negatiivsete tulemuste korralt tuleb ette näha kohustuslik korrigeerimine...

10
0

Ettepanek seisneb selles, et viia sisse muudatus, kus (hamba-)proteeside käibemaksu maksab lõpptarbija ehk patsient. Hetkel on nii, et käibemaks materjalide ostmisel tuleb tasuda hambaproteesilaboritel ja hambaarstidele on valmiskaup e. protees käibemaksuta. Umbes viis aastat tagasi kaotati proteesidelt käibemaks, kuna loodeti, et hambaproteesid...

4
1

Minu ettepanek on keelata _igasugune_ valimisreklaam. See võib esmapilgul tunduda ebademokraatlik või liiga radikaalne, kuid järele mõeldes on rohkem võita kui kaotada.

Et erakonnad ja kandidaadid saaksid oma platvorme valijatele tutvustada, tuleks riigi poolt luua kõigile võrdsed võimalused. Näiteks:
a) vastaval veebilehel (näiteks...

2
2

Puutudes kokku Eestis viimase kümnendi jooksul vastu võetud seadustega, siis olen end tihti tabanud mõttelt, et nendest arusaamiseks on vaja täiendavat haridust (oman kõrgharidust), samas kui seadusi (lihtsamalt reegleid) tehakse kõigi jaoks, mitte erialaspetsialistide jaoks. Seaduste keelele tuleb seada praegu laiutavale vorminõuetele...

9
0

Ettepanek seisneb selles, et viia sisse muudatus, kus (hamba-)proteeside käibemaksu maksab lõpptarbija ehk patsient. Hetkel on nii, et käibemaks materjalide ostmisel tuleb tasuda hambaproteesilaboritel ja hambaarstidele on valmiskaup e. protees käibemaksuta. Umbes viis aastat tagasi kaotati proteesidelt käibemaks, kuna loodeti, et hambaproteesid...

6
0

Põlvkondade vaheline side on nõrk ja tundub, et nõrgeneb edaspidi veelgi. Tulemuseks on kasvuraskused ja puudulik elukogemuste edasiandmine nooremale põlvkonnale. Probleemi leevendamiseks vajame riiklikku programmi põlvkondade vahelise suhtlemise edendamiseks. Näit võiks lasteaedades ja mängutubades toimuda vanemate ja vanavanemate (eriti...

1
0

Vanaemade Ülemkoda (2)

Kaasatus

Mati Meier peaaegu 4 aastat

Teeme Riigikogule vanaisade poolt valitud vanaemade ülemkoja.
Enne kui ettepaneku kergeks kaalud, pea vanaisa-vanaemaga nõu.
Vaevalt küll, et Sul selleks aega on. Riiki tarvis ruttu remontida ja ...

3
0

Tehnikainsenerid valitsusse! (0)

Kaasatus

Vambola Ird peaaegu 4 aastat

Töökohtade loomisel ja materjaalsel tootmisel (tehased) on väga olulisel kohal tõelised insenerioskused mis määravad ettevõtmise edukuse.

6
0

Lõpetada FIE-de omanikutulu maksustamine sotsiaalmaksuga.
Sellega paraneb riigikassasse maksude laekumine enam makstava tulumaksu näol.
Selgitus.
Osalise vastutusega töötavate äriühingute korral omanikutulu väljamaksmisel sotsiaalmaksu ei rakendata.
Täisvastutusega töötavate FIE-de korral lisandub tulumaksule sotsiaalmaks.
Kehtiva...

8
1

Erinevalt teistest MTÜ-dest on erakondade (parteide) eesmärk - võimu haaramine, et seda juba a priori korruptiivselt kasutada oma liikmete ja toetajate huvides... Kuna erakondadesse kuulub väga väike osa Eesti elanikkonnast ja absoluutne enamus on parteitu, siis ei ole õige lasta võimu usurpeerida väikesel grupeeringul. (Seda on tõestanud ka...

6
0

...(jätkub) Samuti on täna vaja anda "avanssi" vaid 2-le erakonnale, et saada soovitud otsus sinu kasuks (riigihanke võit, elamisluba jms jamad), kuid kui pead arvestama 101 erineva isikuga, keda rahvas saab alati välja vahetada, ei ole suurte annetuste kahtlane jagamine erakondadele enam mingi probleem. Vastutus tähendab ka aruandlust...

1
0

Kuidas teha nii,et... :
- asjalikud ja arukad inimesed osaleksid riigi otsustusprotsessides?
- kuidas tagada kogu Eesti jätkusuutlik areng (sh. jätkusuutlik elu ka maal)?
- kuidas vähendada oluliselt poliitikute tegemistest/tegemata jätmistest lähtuvat infomüra (ebaseaduslik rahastamine, alkäemaksud, skandaalid, võimu kuritarvitamine, valimisteks...

0
0

Закон о добрых традициях управления

В настоящее время поведение чиновников и политиков в нашей стране далеко от принципов добрых традиций управления. В условиях политизированности и даже в вопросах, где политизированность отсутствует, чиновники и политики за редким исключением не спешат разъяснять положения законов тем, кого эти законы...

4
0

Erakondade nimekirjades on palju surnud hingi.Selline hulk liimeid nagu erakonnad näitavad oli erakonna
asutamise ajal. Erakonna liikmete hulgaks tuleb arvestada liikmemaksu maksnute arv. Kui see arv on
väiksem, kui erakonna moodustamise kvoot ette näeb, kaotab erakond eksisteerimise.

17
2

Erakonnad ja võim (0)

Erakonnad

Viljar Ansko peaaegu 4 aastat

Erakonnad ja MTÜ-d on huvigrupid, mis peaksid püsima oma toetajate arvel ja olema finantseeritud liikmemaksudest... Erinevalt teistest MTÜ-dest on erakondade (parteide) eesmärk - võimu haaramine, et seda juba a priori korruptiivselt kasutada oma liikmete ja toetajate huvides... Kuna erakondadesse kuulub väga väike osa Eesti elanikkonnast ja...

8
1

Kuna ahnus ja alpus on enamuse kuritegude k.a. korruptsiooni põhjuseks, siis selleks, et ära hoida riigikokku pääsemist vaid isikliku hõlptulu jahtijail, tuleb oluliselt vähendada riigikogu ja valitsuse palka. Ideaalne oleks, et väärikad valitud saadikud käiksid riigikogu istungitel (1-4 korda kuus?) oma põhitöö (professorid, arstid,...

12
3

1. Palkade maksmisel arvestada kogu ettevõttele tuleva koormusega (kõik maksud), et kodanik teaks palju tööandja peab maksma. Kui inimene tahtis palgaks 10 000 EEK (Eesti krooniga on lihtsam näiteid tuua) siis tööandja pidi välja maksma koos kõikide maksudega umbes 17 300 EEK. Tööandja võiks nimetatud summa kanda töötaja arvele, kust edasi...

2
0

202 liikmeline Riigikogu on otsustamisel märksa laiapõhjalisem ja esindab suuremat valijate hulka.Samas kuna enamiku tähtsamate küsimuste otsustamisel kiidetakse heaks Euroopa Parlamendi otsused on töömaht ja vastustus tunduvalt vähenenud seega ei ole põhjust kogu aasta koos istuda. Samuti kurdavad tänased riigikogulased, et valitsus annab vähe...

0
6

Praegu on Eesti ühiskonnas sarnaselt terve Euroopaga tekkinud probleem, et seoses elanikkonna vananemisega ja keskmise eluea kasvuga oleks vaja tõsta pensioniea piiri, sest ühiskond ei ole võimeline enam sellisele hulgale eakatele pensioni maksma. Samas pensioniea tõstmine tekitab uue probleemi - kõrges eas inimene pole suuteline noortega samas...

1
7

Rahvakogusse on esitatud palju häid, detailideni viimistletud ettepanekuid kuid minu arvates on paljudes neis põhjendamatult suur aukartus põhiseaduse muutmise või uuesti koostamise vastu. Pole see ju Piibel,mida tõesti ümberkirjutada ei tihkaks!
Tavalised inimesed turumajanduses,ehk arvukad õigusteaduste asjatundjadki, väljaspool maksumaksja...

11
2

Kohustada praegust Riigikogu koosseisu, riigiaparaati (ministrid, ministeeriumite ametnikud, maavanemad, president, ELi volinikud) tagastada riigieelarvesse rahalised vahendid, mis olid üle kantud Euroopa Stabiliseerimisfondi. Protsendiline suhe - proportsionaalselt maksudeklaratsioonide andmetele 2008-2012a.

Tagastatud vahendid suunata...

13
2

Vastutusmaks on maks, mida inimene on kohustatud maksma kannatanule, kannatanutele või riigile oma hoolimatu või pahatahtliku teoga või tegemata jätmisega. Vastutusmaksu määrab kohus.
Vastutusmaksu võivad maksma hakata kurjategijad, liiklusõnnetuse põhjustajad, politseinikud, arstid, ametnikud, poliitikud jne.

6
0

Ч. 2 ст. 6 Закона о партиях Эстонии предусматривает, что для регистрации партии в её рядах должно быть минимум тысяча человек. Очевидно, что это слишком большое количество. В России, население которой в 100 раз больше чем в Эстонии, минимальное количество членов партии всего 500 человек (пп «б» п. 2 ст. 3 российского ФЗ «О политических партиях»...

3
0

1. Erakonna rahastamine otse eelarvest peaks vähenema 10-15 korda,kuna lõviosa rahast läheb valimisreklaamile,siis oleks otstarbekas anda enne valimisi riigi kahes telekanalis piisavalt palju tasuta saateaega kõigile kandideerivatele erakondadele võrdselt,keelates samal ajal era-ja munitsipaal-kanalitel valimisreklaami.Samas peaks avama riikliku...

11
0

В настоящий момент членом партий могут быть только граждане Эстонии (ч. 1 ст. 48 Конституции). Это положение выбрасывает на обочину политической жизни порядка 15% постоянных жителей Эстонии (неграждан и граждан иностранных государств). При этом речь идёт о людях с тесными связями с Эстонией. Многие из них здесь родились. Многие живут уже не в...

1
2

Erakonna moodustamiseks vajalikku liikmete arvu tuleks alandada 1000 liikmelt näiteks 150 -200 liikmele. Põhjendus: tänases Eesti ühiskonnas on erakonna loomine liigselt müstifitseeritud. Kodanike poliitilisele kaasatusele niivõrd kõrged partei loomise barjäärid kasuks ei tule. Erakonna kui ühe piisavalt tavalise MTÜ loomine peaks olema...

5
1

Maksusüsteem (0)

Varia

Tanel Telliskivi peaaegu 4 aastat

Tundub, et siin pole väga põhjalike seletuste koht. Kuigi mitmed ametid tegelevad maksusüsteemide analüüsiga, on mul ettepanek, mille suunas liikuda. Kasutades stat.ee andmeid on lihtne modelleerida optimaalsemat maksusüsteemi.
Kuna pooled firmad lähevad mitteunikaalse kontsepti tõttu pankrotti (ehitus, põllumajandus jt.) ja struktuurse...

0
0

В настоящий момент ситуация такова, что места в Рийгикогу и собраниях местного самоуправления «покупаются». Количество затраченных на избирательную кампанию средств в той или иной степени пропорционально полученным голосам. Это создаёт ситуацию неравенства и искажения воли народа. Депутаты представляют своих спонсоров, но не своих избирателей....

5
0

В Эстонии сложился олигопольный партийный рынок. Ведущие партии довели маленькие партии до маргинального состояния, что в итоге и привело к партийному кризису. У многих жителей Эстонии к имеющимся сейчас партиям доверия нет, а создание какой-то другой партии требует больших финансовых средств, которые практически невозможно найти. В итоге...

5
2

Kuritegevuse vähendamiseks Eestis on vaja:

1. Vastavast seadusest tulenevat tugevamat survet politsei uurimistoimingutele ehk teisisõnu, muuta tuleb politsei tööd reguleerivaid õigusakte selliselt, et uurimine toimuks intensiivselt ka tegelikkuses, et kurjategijal oleks hirm vahelejäämise ees suurem, et vahelejäämine oleks kurjategija arvates...

5
0

На местных выборах в Таллинское городское собрание сложилась такая ситуация, когда депутат от части города Ласнамяэ для того чтобы пройти в горсобрание должен набрать голосов в несколько раз больше чем депутат от Пирита. Таким образом, избиратели разных частей одного и того же города оказываются в неравном положении, т. е. жители Ласнамяэ...

2
3

Основным проявлением дефицита демократии в Эстонии является отсутствие полного представительства национальных меньшинств в органах власти. Это показывает, что существующая система выборов неэффективна и де-факто дискриминационна. В качестве меры по устранению этого положения могло бы явиться квотирование мест в парламенте для представителей...

1
8

В некоторых развитых западных странах (например, в Финляндии) постоянные жители муниципалитетов имеют право не только избирать своих представителей в собрания местных самоуправлений, но и избираться в них. Это увеличивает их гражданскую активность и способствует интеграции. Государство быстрее становится своим. Было бы хорошо внедрить этот...

3
8

Порядка 15% постоянных жителей Эстонии (неграждане и граждане иностранных государств) не имеют своих представителей в парламенте Эстонии. Это приводит к их отчуждению от эстонского государства. Притом, что большинство из них имеют тесные психологические и экономические связи с Эстонией, прожили в ней большую часть своей жизни, а некоторые живут...

3
12

Riigikogu eelnõude lugemine ja lõpphääletus, jagada riigikogu ja rahvakogu vahel.

Rahvakogus osalevate inimeste hääleõiguse määraks haridus.
Õppeprogrammi eduka läbimise korral, lisatakse rahvakogu keskkonda kodaniku hääleõiguse punktid. Erinevad haridusteed, tagavad kodaniku pädevuse vastavates valdkondades ja selle järgi määratakse kodanikule...

0
1

Arvamuseavaldus rahvakogule (0)

Erakonnad

Eduard Kiiman peaaegu 4 aastat

Olen Eduard Kiiman 79 a. vana, Põltsamaalt, haridus 8 kl., oman väikest maja. Abielus, eluga rahul 4+.
Päris valitsuse vastane ei ole. Tahan oma mõtteid avaldada (ega see minusugusel kerge ei ole), loodan ehk on Teile selles raskes töös natuke abi. Kuulame „Rahva Teenreid“ vikerraadios, „Keskpäevane Tund“ Kuku raadios ja olukorrast Riigis ....

4
0

Nii nagu miinimumpalk, nii ka miinimumpension peab võimaldama inimesel eluga toime tulla.

17
0

Enne poliitikutel mõtlemises muutust ei toimu, kuni sellisele palgasüsteemile on üle mindud. Olgu võimu juures kes tahes. Kahjuks suudavad inimesed, kes on jõudnud võimu juurde, näha maailma vaid läbi oma rahakoti.

24
0

Kuna vanemapalga suurus sõltub inimese töötasust, mõjutab see lükkama sünde hilisemale ajale, mil palk on tõenäolisemalt kõrgem. Sündivate laste tervis on selle tõttu nõrgem ja lapsi sünnib vähem.

12
1

Mis saab pensioni II sambasse paigaldatud rahast, ei tea keegi, kuna ei ole mingit tagatist, et pangad, kus see raha on, üldse tulevikus eksisteerivad. Jätkuvalt sööb seda raha inflatsioon, ja paljud pensioniraha kogunud inimesed, pensionieani ei elagi.

Pensioni II sammas võib toimida küll, kuid töötajate poolt sinna kogutud raha võiks minna...

13
0

1. Soodustab inimestel õppimist ja siis lahkumist riigist, kuna sobivat tööd Eestist ei leia.

2. Soodustab sünnitusealiste naiste lahkumist riigist. Sobiva mehe leidmine Eestist on raskem kuna ego on tõusnud ja väiksema haridusega inimene enam kaaslaseks ei sobi.

3. Võõrutab üliõpilased tööst - töökogemus õppimise ajal on vajalik ja veel parem...

7
0

Kosmosemaks (0)

Varia

Arvo Lehemets peaaegu 4 aastat

Tuleks kehtestada kosmosemaks, alustuseks näiteks 0,1%.

Kuna riigi suurimaks rikkuseks on kodanikud ja maavarad ning viimased on lõppemas (nii Eestis, kui Maal), siis tulevikus on tõenäoliselt maavarade ammutamise kohaks teised planeedid (ja nende kaaslased) lähemal ja kaugemal. Eesti väiksuse tõttu on meil parimad võimalused projektides kaasa...

2
2

Lubada Riigikogu valimistel osaleda ainult erakondadel on vastuolus võrdsus põhiõigusega. Erakondadega on seotud väga väike protsent kodanikkonnast.
Kui vabakondade rühm soovib kandideerida, siis tuleb tal siduda end erakonnaga, toimub erakondade diktaat, mis läheb vastuollu demokraatiaga.
Muuta Riigikogu valimisseadusi nii, et kandideerida...

13
1

Algatada riigireform (0)

Varia

Andres Kaseväli peaaegu 4 aastat

Algatada riigireform, mille tulemuseks oleks aastaks 2018 uus, 21.esimesele sajandile kohane riigikorraldus. Sellesse tuleks kaasata parimad ideed ummikkuse jooksnud haldusreformist. Samuti tuleb hinnata ümber kogu riigaaparaadi vajalikkus. Meil on ametnikkond komplekteeritud ca 1,5 miljoni inimese teenimiseks, paraku on meid alles ca 1,0...

8
0

1. Kehtestada erakonna registreerimise alammääraks 100 liiget.
2. Seadustada paremini erakondade sisedemokraatia põhimõtted ja reeglid, programmile seatavad nõuded, sh sellest lähtuv tegevuse aastaaruanne, samuti muud nõuded tegevuse läbipaistvaks ja arusaadavaks muutmiseks, konkurentsi üldised reeglid ja vahendid, reguleerida erakondade poolt...

4
1

Kantslerite, abikantslerite rotatsiooni kiirus (0)

Sundpolitiseerimine

Hanno Luukas peaaegu 4 aastat

Iga uus poliitiline jõud toob majja uue kantsleri ja abikantslerid.
Pikaajalistes demokraatiates püsivad kõrgemad (ja madalamadki) tsiviilteenitustujad hästi oma ametites.
Kantsler ja tema allvastutavad riigiteenistujad peaksid püsima ametis kindlasti pikemalt kui ühe valimistsükli. Ning viima ellu valija tahet, olgu see siis kommunist või...

3
0

Olenemata töötamisest era- või avalikus sektoris ja töösuhte lepingu vormist määratleda töötajatele kompenseeritavad ja mittekompenseeritavad kulud. Pakun välja variante: kontorikulud (paber, kirjutusvahendid jm.), isikliku sõiduki kasutamisega seotud otsesed töökulud, töölesõidukulud, lisaelamispinna üürimine töökoha läheduses, sõiduki...

7
0

Keeld riigipalgaliste paretiliikmelisusele (0)

Sundpolitiseerimine

Hanno Luukas peaaegu 4 aastat

Ministeeriumi ja nende allasutuste töötajate töö eesmärgiks on teenida ühiskonda.

Ei tohi võimaldada ahvatlust erakonnale sundparteistada oma valitsemisala ministeeriumi töötajaid. Sellega tõrjutakse võimekaid ja eetilisi teenistujaid ning edutatakse mitteõiglastel alustel vähemvõimekaid.
Selline käitumine diskrediteerib riiki, tekitab ebatervet...

13
0

Üheks oluliseks probleemiks Eesti Vabariigi hetkedemokraatias on kõrgeima võimu kandja, rahva alahindamine inimeste poolt, kes soovivad kodanikke esindada või seda juba tegelikult teevad. Agitatsiooniperioodil keeldutakse esitamast sisulist ülevaadet kavatsetavatest ja juba tehtud tegevustest. Selle asemel on ülekaalus loosungid, teesid või...

14
0

“Eesti on taasiseseisvusaja kõige sügavamas kriisis, mis hõlmab kogu riiki ja rahvast. Kriis on nii majanduslik, poliitiline kui ka moraalne ja on tekkinud pikaajaliselt kuhjunud valeotsuste, klikihuvide, ülbuse ja hoolimtuse tagajärjel.”
Suursaadik Mart Helme objektiivse arvamusega saab ainult nõustuda (Õhtuleht 02.03.2012).

Eesti rahvust ja...

11
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmel peab olema vabadus otsustada hääletamisel oma südametunnistuse järgi .Igasugune diktaat või survestamine erakonna või fraktsiooni poolt on seaduserikkumine ja peaks olema kriminaalselt karistatav.

13
0

Presidendikandidaadina lubas T.H.Ilves, et tahab leida lähiaastatel lahendused meie tulevikku otsustavalt mõjutavatele probleemidele – rahvastiku vananemisele, madalale sündivusele, töökäte nappusele, viletsale tervisele...
Ta lubas ka tõstada ja sõnastada koos teadlaste, kultuuritegelaste, ettevõtjate ja teiste asjatundjatega probleeme, mille...

7
0

Välisinvestorite küsitlusel ilmnes, et ettevõtete tulumaksu kaotamine on olnud investeerimisotsuste tegemisel alles neljandal kohal. Esikohal: odav ja suhteliselt kvalifitseeritud tööjõud, teisel: arenenud infrastruktuur, kolmandal: geograafiline asukoht. Välisinvesteeringute “valget laeva” pole tulnudki. Eesti Panga andmeil langesid...

7
1

Kui kinnistul on nii äri-kui elamispindasid, siis vastaval jagatakse ka sinna juurde kuuluv maa mõtteliselt nii äri-kui elamumaaks. Ärimaa maamaks on kõrgem kui elamumaa oma, kuid kehtiva seaduse järgi peavad kõik kaasomanikud maksma solidaarselt ärimaa maamaksu võrra kõrgemat maamaksu - ehkki elamispinna omanikel pole mingit pistmist äripinnal...

4
0

Meie vaesuse peapõhjuseks on Siim Kallase juurutatud neobolševistlik rahvus-reeturlik ettevõtete tulumaksupoliitika. Kahjuks sellest pigem vaikitakse...vaikiti ka presidendi ümarlaual ja “kärajatel” vaikitakse “Vabriigi kodanikud” saadetes ja Foorumis.
1999. a. novembris ettevõtete uut tulumaksuseadust kaitstes lubas Kallas: "Tegemist on...

8
2

Ettepaneku autor Meeli Kütimets, saabus e-posti teel:
1. rahastamisest: Külakogukonnad , külaseltsid-, kes ei soovi olla poliitiliselt kallutatud, kuid aktiivsed osalejad kogukonna toimingutes rahastada samuti riigieelarvest, nagu tehakse seda erakondadele.
2. valimistest: kaasates külade tugevust silmas pidades, valitsemisse ka külakogukonade...

5
0

Erinevaid ettepanekuid (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Loen toetusväärseiks kõiki esitatud ettepanekuid, mis näevad ette:
- rahvaalgatuse seaduslikku võimaldamist;
- valimiskulude ülempiiri kehtestamist;
- riigikogu liikmete lisatöökohtadel töötamise keelustamist;
- valimissüsteemide kehtestamist, mis seostavad saadiku oma valijatega;
- sundpolitseerimise...

6
0

Üheks peamiseks küsitavuseks praeguse valimissüsteemi juures on kodanike häälte kadu. See võib olla valimiskünnisest tingitud tegelik kadu (inimesel puudub esindaja Riigikogus) või siis piirkondlikust või üleriigilisest kompensatsioonist tulenev kaudne kadu (inimese esindaja Riigikogus pole see, kelle ta sinna ise valinud on). Oluliselt puudutab...

1
5

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Et kiirkorras ja veidigi leevendada rahva usaldamatust riigiorganite vastu, tuleks koheselt alustada ja viia võimalikult kaugele valimisseaduse menetlus presidendi otsevalimiste kohta. Seda on rahvas oodanud üle kümne aasta ja selle seaduse "käimalükkamine" oles väärikaks proovikiviks Rahvakogu...

17
8

Pole saladus, et suurem osa erakondade liikmeid on kaasatud kampaania korras, kas kaubanduskeskustes või tuttavate poolt äraräägitult. Need inimesed pole reaalselt erakonna toimet toetamas ja seetõttu on tavaline olukord, kus enamusel liikmetel on liikmemaks tasumata. mõnel lausa15 aastat järjest, ometig ei arva keegi teda erakonnast välja. See...

12
2

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Käesoleval aastal toimuvad kohalike omavalitsuste valimised võivad kujuneda oluliseks tähiseks riigi kestmisel ja arenguteel. Et kogu rahvas saaks säärase tähtsusega etapil otseselt kaasa rääkida, tuleks valimised ühendada üleriigilise rahvaküsitlusega (soovitatav referendumiga). Nii selguks...

9
4

kÕIGEPEALT PEAKS IGA SEADUSEELNÕUGA KAASAS KÄIMA KA ESITAJA-POOLNE PROGNOOS SEADUSE JÕUSTUMISELE JÄRGNEVAST REGIONAALPOLIITILISEST JA DEMOGRAAFILISEST MÕJUST. sAADIKUD PEAKSID SELLISED PUUDULIKULT PÕHJENDATUD SEADUSED ESITAJALE TAGASI SAATAMA. Väga vastuolulise seaduse puhul avaldada nii poolt kui vastuhääletanud saadikute põhjendused. Nt. Kui...

2
1

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimiste seadusse lisada kindlasti usalduse kaotanud saadiku tagasikutsumise võimalus.

14
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Viia Riigikogu liikme staatuse seadusse punkt: Riigikogu liige on kohustatud istungjärgult puudumise eelnevalt registreerima Riigikogu juhatuses. Komisjonide koosolekuid ja kohtumisi valijatega ei tohi määrata istungjärkude ajale. Enne seadusepunktina vormistamist peaks selle kehtestama koheselt...

2
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu ruumides olgu keelatud tubakatoodete, alkoholi ja narkootikumide reklaam, müük ja tarbimine.
P.S. Punkt tundub ehk kohatu ja isegi võigas, kuid selline on elu. Aitab sellest, et üks andekas noorsand on ennast siin sandiks joonud.

2
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikme ametivanne peaks olema rohkem sihipärane. Olemasolevale;"Jään ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale" tuleks lisada; "ning teen oma otsused lähtudes eesti rahva ja riigi huvidest vastavalt põhiseadusele ja enda südametunnistusele."

5
0

E referendumid. (2)

Kaasatus

Aigar Rullinkoff peaaegu 4 aastat

Teha selline interneti keskond kus saaks hakata referendumeid koraldama, sama moodi nagu olid E valimised.

23
0

Telefoninumbrid kõik isiksustada. (1)

Sundpolitiseerimine

Arno Jaago peaaegu 4 aastat

Ettepanek oleks see, et telefonioperaatorid laseksid kõigil oma abonomentidel mumbrid isiksustada. Kuna selle tulemusena saab kõrvaldada kelmused ja muud halvad kavatsused, mida need isiksustamata telefoni abonomendid võimaldavad.
Need numbrid ei ole probleemsed ainult mitte Eestis, vaid ka maailma teistes paikades:

3
2

Keelata täielikult suurepinnaline välireklaam ja televiisoris valimisreklaamid , kuna se on erakonna raha raiskamine reklaamifirmade kaudu. Selle vörra võiks vähendada erakondade rahastamist riigikassast. ETV -telekanalile jääks ainukesena kohustus teha võimulesooviate ja võimuloliate vahelisi valimistebatte. Parima pildi poliitiku tasemest...

21
0

Pensioni arvestamisel peaks iga töötatud aasta minema arvesse koefitsendiga vähemalt 1,0 inimese palganumbrist olenemata.
Ei ole demokraatlikule riigile kohane, et vajalikku, kuid vähe tasustatud tööd tegevad inimesed, ei saa töötatud aja eest isegi täis pensioniaastat ning peavad ka pensionil olles tundma end alaväärtuslikuna – pension on niigi...

17
2

presidendi otsevalimised (0)

Valimised

Jaanus Riimets peaaegu 4 aastat

Alates praeguse presidendi ametiaja lõppemisest tuleks seadustada presidendi otsevalimine. Valimine peaks toimuma kahes voorus, kui esimeses voorus ükski kandidaat ei saa poolt hääletajate üldarvu toetust. Presidendikandidaadiks võib olla iga sünnijärgne EV kodanik, kes on 40aastane ja keda esitab kandidaadiks vähemalt 1500 EV kodanikku .

21
6

Vahevalimised (1)

Valimised

Maire Parts peaaegu 4 aastat

Tuleb vastu võtta seadus: " Kui 6 kuu jooksul valitsuserakondade populaarsuse (statistikaameti rahvaküsitluse) kogusumma on väiksem valitsusväliste (parlamendis esindatud) erakondade populaarsusest, siis tuleb korraldada vahevalimised. See seadus paneks valitsuse rahvaga arvestama ka tavavalimiste järgsal perjoodil .

9
6

Anda valijale võimalus e-valimiseks mitte ainult eelvalimise päevadel (10. kuni 4. päev enne valimispäeva), vaid ka valimiste toimumise päevaks, nagu see on Põhiseaduses 60 kirja pandud. „Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval.“ E-hääletus ka pühapäevaks!
Siiani on 2007. ja 2011. aasta e-valimised olnud...

8
4

Eesti riigis on integratsioonipoliitika, aga seni füüsiliselt peaaegu kõik tänavanimed on eestikeelsed ja seotud rahvus kultuuri mõjuga. Selleks et integratsiooni toetada pakkun

1. Tänavanimede sildid teha mitmes keeles
2. Luua mitmekultuursed tänavade nimed. nt. "Gonsiori / Lomonosovi tänav", "Rändla / Tšaikovski tänav", "Raua / Gogoli tänav"

...

0
14

1. Juunis keskel teabenõue Tallinnna linnakantseleile küsimusega, et kuidas saab riigikogu erakondade populaarsus aidata linna juhtimisel, ning kes andis käsu sellise küsitluse tellimiseks.
2. Juuni lõpus kiri andmekaitseinspektsioonile, et teabenõudele ei vastata. Suunatui edasi õiguskantsleri juurde.
3. Augustis avaldus õiguskantslerile.
4....

4
1

Väga hariv saade oli Kuku raadios mõni aeg tagasi kus Rein Taagepera lahkas neid probleeme iga kandi pealthttp://podcast.kuku.ee/2012/08/19/vanamehed-kolmandalt-2012-08-19/

4
0

Partei rahastaja tohib toetada ainult ühte (1) erakonda . Suurrahastajate puhul peab toimuma järelkontroll , kas ta ei saanud mingeid hüvesid oma raha eest.

10
0

Toetan avatuid valimisnimelirju (0)

Valimised

Alar Voog peaaegu 4 aastat

20
1
20
4

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Kehtestada valijatele Riigikogust tagasikutsumise võimalus, kui seda on nõudnud üle 60% valijatest. Arvesse läheb kandidaadi saadud häälte arv, millest arvestatakse tagaskutsumise protsent. See suurendab sidet ringkonnaga ja poliitiku vastutust oma valijate ees.

29
5

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Riigikogu peaks olema 51 liikmeline, kuhu pääseksid nimekirjade algusesse enim hääli saanud kandidaadid. Kandidaadid peavad olema seotud oma valimis-ringkonnaga. See vähendab Riigikogu tallinaseerumist, kus esikohal on pealinna maksumaksjate huvid ja jätkub maapiirkondade tühjenemine....

16
6

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Alandada vanemapalga ülempiiri ja suunata see vanemapalga üldisele tõstmisele.

18
1

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Kodanikud, kes maksumaksja kulul saavad kõrghariduse ja suunduvad tööle välismaale, on kohustatud tagastama hariduse omandamiseks kulunud rahad riigile. Kes naaseb kodumaale, saab selle tagasi. Laekunud raha suunatakse tagasi haridusse.

17
2

Kehtestada lastetusmaks (3)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Kehtestada Eesti lastetutele kodanikele alates 30. aastast lastetusmaks, millest on vabastatud pered, kes on lapsendanud või kes on alustanud viljastusravi.
Laekunud summadest parandatakse alaealiste järelvalvet, luuakse võimalused huviharidusega tegeleda

10
9

Ettepaneku autor Illar Alla, saabus e-posti teel:
Proportsionaalsuse põhimõte – kehtib ainult parteidevahelises arvestuses, üksikkandidaatide puhul pole mingit proportsionaalsuse arvestamist. Üksikkandidaat kogub valimistel üle 2 000 hääle ja ei pääse Riigikogusse, samal ajal paarkümmend Parteide kandidaati, kes igaüks kogub alla 2 000 hääle –...

12
1

Ettepaneku autor Illar Alla, saabus e-posti teel:
1938.a. PS sätestas isikuvalimised. 67. Riigivolikogul on kaheksakümmend liiget, kes valitakse üldisel, ühetaolisel, otsesel ja salajasel hääletamisel ning isiku valimise teel enamusvalimise põhimõttel.
Meie 1992.a. PS ei sätesta isikuvalimisi ega sätesta ka Parteilisi valimisi.
60…. Riigikogu...

7
2

Avalikel hääletustel nõuda rahvasaadikutelt kuni 500 tähemärgilist seletuskirja sellele, miks kunatine valik teostati.
See annab kodanikule kindlustunde, et rahva esindajad mõtlevad enne kui ütlevad, Lisaks saavad kodanikud rohkem teavet otsuste sisu kohta. See võimaldab paremini otsustada järgmistel valimistel. Kaasamine selles mõttes, et toob...

14
0

Eesmärk:
1. Luua esinduskogude liikmetele stiimul tööks vajalike teadmiste edasi arendamiseks.
2. Anda avalikusele võimalus paremini hinnata ja võrrelda poliitikute saavutusi, pühendumust ja efektiivsust.
3. Aidata muuta tihedamaks poliitikute suhtlemist erinevate huvigruppide, ekspertide ja kogu ülejäänud ühiskonnaga.

Meetmed:
1. Iga KOV volikogu...

3
1

Iseseisvusaja kõige kuumema teema - Riigikogulaste palgad - lõpetaks kuluhüvitiste kaotamine, mis tooks kaasa küll palkade kasvu, ent suurendaks läbipaistvust ning kaotaks diskussiooni majoneesi ja Volvode üle. Riigikogu liikmetele on vaja kehtestada vastavalt tema staatusele üks ja kindel palk, mille eest võib rahvasaadik endale mida iganes...

26
1

Viia läbi EV desovjetiseerimine, selleks:
1. Keelata "endistel" EKP (NLKP) liikmetel töötamine kõrgetes riigivõimuametites ja valitavates riigivõimuorganites;
2. Avada EKP arhiivid.

Näiteks oleks naljakas, kui Saksamaal oleks mõni kõrge riigiametnik või parlamentäär endine natsipartei liige. Kommunismi ja natsikuriteod on mõlemad inimsusevastased.

15
2

ESM-ilt igaühele (0)

Varia

Margus Eimre peaaegu 4 aastat

Euroopa stabiilsusmehhanism võiks võlakriisi lahenduseks anda otseselt teatud võrdse tagastamatu rahasumma (näiteks 0,1% keskmisest palgast euroalal) igale euroala kodanikule. See aitaks võetud võlgu tagasi maksta ja suurendada nõudlust. Seda stabiliseerivat raha võiks maksta igakuiselt kuni võlakriisi lõppemiseni, rahaallikaks peamiselt euroopa...

1
2

Valimisseadus peab olema lihtne, aus ja demokraatlik: kes sai valimistel rohkem hääli, see osutub ka valituks. Kas ta kuulub mingisse erakonda, kodanikuühendusse või kandideerib üksikisikuna, sellel ei tohiks olla mitte mingit tähtsust.

19
0

See tähendaks siis seda, et riigikogulasteks võiksid kanditeerida poliitikat ja kõike sellega seonduvat õppinud inimesed. Mitte siis nii, et sinna lastakse kanditeerida meediastaaridel.
Näiteks, kui me laeva meeskonda valime inimesi, kes seda ametit õppinud ei ole, kui turvaline siis selle laevaga sõita oleks.
Kas riigikogulaste seas on läbi...

4
15

Erakondasid ei ole vaja (1)

Erakonnad

Tiit Sääsk peaaegu 4 aastat

Erakondadel ei tohiks olla rohkem õigusi ega privileege kui mistahes kodanikeühendusel.
Tänased Eesti erakonnad ei erine mitte millegi poolest NLKP - st, mis oli vahendiks endale hüvede krabamiseks teiste arvelt vahendeid valimata.
20 aastat on näidanud, et erakonnad ei suuda ausalt käituda, ei saa hakkama ilma valetamise, vassimise ja...

15
6

1. Lõpetada erakondade rahastamine riigieelarvest.
2. Erakondade liikmetele kehtestada kohustuslik liikmemaks, nt. x % deklareeritud palgatulust (mitte mingil juhul dividenditulust või mistahes muudest tuludest). Pensionärid, töötud ning alla miinimumpalga saajad peaksid olema liikmemaksust vabastatud.
Liikmemaks ei tohi olla kõrgem kehtestatud x...

16
6

Ettepaneku autor Toomas Einborn, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku kehtestada Eestis üks uus, ainult laste olukorra parandamiseks suunatud maks, mida võiks nimetada tulevikumaksuks. Selle maksu määr võiks olla küllalt väike – näiteks 1% protsent sissetulekutest ja seda maksaksid eranditult kõik mingisugustki tulu saavad füüsilised ja...

0
6

See idee on kommentaariumis vähemalt korra juba ilmunud (Paul Are sulest), aga minu teada mitte eraldi ettepanekuna. Lühidalt - igasuguse poliitlise reklaami füüsilises või meediaruumis võiks asendada ühtse online-keskkonnaga, kus erakonnad saavad oma platvorme tutvustada ning kus erakondade ettepanekuid saaks valdkonniti analüüsida-võrrelda....

10
5

Muuta valimisseadust (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Matti Tarum, saabus e-posti teel:
1.Eesti praegusel arenguetapil on valimistel võimalikud ainult avatud nimekirjad.
2.Nii kohalikel kui ka riigikogu ja presidendi valimistel võivad nii kandidaatideks kui ka valijateks olla ainult Eesti kodanikud. Edaspidi võib kaaluda võimalust osaleda kohalikel valimistel valijatena inimestel,...

12
3

Ettepaneku autor Kaupo Põder, saabus e-posti teel:
Eesti Vabariigis kuriteod ei aegu. Eesti Vabariigi okupeerimine Nõukogude Liidu poolt oli kuritegu. Inimesed, kes otsustasid Nõukogude Liidus töötada riiklikel ametikohtadel, asusid teadlikult kuritegeliku liidu liikmeteks.
Seega ei tohiks kommunistliku partei piletit omanud kodanikud töötada...

12
2

Tuleks luua veebirakendus, mis võimaldaks kodanikel ja vabaühendustel eelnõusid, mis Riigikogus, valitsuses, ministeeriumides ja volikogudes menetlusse lähevad, juba varakult kommenteerida ja täiendada. Eksperdid saaksid rakenduse kaudu ära märkida eelnõu sõnastusega kaasnevad ohud, sest juriidiline keelepruuk on tavakodanike jaoks keeruline....

24
0

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Reaalne rahvahääletuste võimalus. Olen täiesti nõus sellega, et demokraatia ei tähenda pelgalt kodanike võimalust hääletada ühe või teise partei poolt üks kord nelja aasta tagant. Rahvahääletuse kaudu saavad Eesti elanikud alati mõjutada poliitikat. „Reaalne“ võimalus tähendab, et referendumi...

24
0

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Internetivalimiste ärakaotamine. Tänapäeval kasutusel olev tehnika ei taga täielikku ohutust ning usaldust valimistulemuste vastu. Seega tekib kahtlus valimiste legitiimsuses. Üheski muus riigis peale Eesti ei ole internetivalimisi. Tähendab, kas Eesti teeb kõik õieti, muu maailm mitte, või...

16
17

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Prokuratuuri väljaviimine justiitsministri kontrolli alt või vähemalt prokuratuuri selle osa väljaviimine, mis tegeleb valitsuse või võimupartei liikmete poolt toimepandud kuritegudega. Praegu tekib koalitsiooniga seotud kuritegude uurimisel prokuratuuril selge huvide konflikt. Need konfliktid...

7
0

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Mitte mingil juhul ei tohi vähendada erakondade rahastamist riigikassast. Vastupidi, kui mingi erakond on saanud teatud arvu hääli, näiteks 0.5%, peab see saama riigitoetust. Just selliselt tagatakse arvamuste pluralism. Viimased valimised näitasid, et tulemuse otsustab raha. Võidab see, kes...

5
17

Miks võim kaugeneb rahvast?
Enamusel inimestest on oma arvamus elust, elamisest. Ühine osa leitakse (vabadel) valimistel, valitud kanditaat saab võimu. Võimul on aga omadus tahta jääda püsima, tekib võimu jätkumise kindlustamise vajadus. Kõrvalisteks jäävad valijate soovid. Tekib tandem - KOV nõukogu esimees ja omavalitsusjuht. Tandemiga liitub...

4
0

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Kapo peab olema riigikogu ja riigikohtu range kontrolli all. Praegu riigikogu praktiliselt ei kontrolli kaitsepolitseid, mida tunnistavad isegi riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmed. Kuna kapo tegevus puudutab suuresti tegelike ja näilike ohtusid, mis võivad riivata...

4
3

Riigikogu 2-kojaliseks (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Riigikogusse tuleks luua teine, tasakaalustav koda. Täna on opositsioon praktiliselt halvatud, kuna koalitsioon lükkab kõik selle ettepanekud tagasi. Reeglina on teises kojas opositsioon enamuses, mistõttu arutatakse paljusid seadusi kahe koja vahel ning kuulutatakse välja ainult see variant, mis...

0
6

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saanus e-posti teel:
Kandidaatide kautsjonit vähendada kuni 50% võrra. Ja seda mitte kellelegi tagasi maksta. Mitte nagu senini. Valituks osutunud saadikud said kautsjoni tagasi.

8
0

Riigikogu istungite ülekannete ajal on näha, et vahel isegi pooled liikmed puuduvad istungitelt. Saal on peaaegu tühi! Kuidas on see võimalik? Tavakodanik ei saa palka kui ta ei tööta. See kõik viitab sellele, et riigikogus on liikmeid liiga palju ning kord käest ära.

15
4

Закон о языке указывает, что эстонский язык следует знать на уровне "необходимом для предоставления услуг или для выполнения рабочих задач" (Статья 23)
(I) https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013

Уровень владения языком, согласно той же статье Закона о языке, устанавливает отдельным подзаконным актом - постановлением Правительства Эстонской...

0
6

Государству следует особенно бороться с разжиганием розни, построенном на использовании производных терминов от слов или словосочетаний "оккупация" или "рука Кремля" в отношении людей неэстонской национальности.

Тема "оккупантов" и "руки Кремля" используется для поиска врагов (разжигания розни) и отвлекает наше общество от решения настоящих...

0
12

Mõistlik oleks riigi poolt luua Riigi Arvelduspank. Seal oleks konto igal füüsilisel ja juriidilisel isikul. Konto omamine saaks olla tasuta, kuna sellise panga ülalpidamiskulud ei peaks olema suured. Panga kaudu saab teha VAID interneti teel ülekandeid (väljavõtet saab ka näha ja salvestada). See pank tagab, et raha säilib kindalt. Pank ei...

7
2

Ettepanek:Väljatöötada kompleksne käepärase kasutamisega mõjus kord valitukssoovijate valimiseks,nende korralekutsumiseks,väljavahetamiseks ja tunnustamiseks.Kuna tänased seadused seda eesmärki pole täitnud,tähendaks see põhiseaduse kardinaalset värskendamist-ümberkirjutamist.See lubaks järgmisel rahvast esindaval RK-l viia Eesti kiiresti...

1
1

On kuulda olnud sellist tegevusvarianti.
See oleks katastroof, rahvakogu idee ja teostuse lörtsimine. Juhuvalimiga satuvad laua taha juhuslikud inimesed juhuslike mõtetega. Juhuslikud kooslused ei toimi, nad ei lähe käimagi.

4
2

Eesti on investeerinud palju IT keskonnale ning elektriautode infrastruktuurile. Olen kindel et mida varem saame liita need kokku ja võimaldada autode liiklus ilma juhti, seda rohkem saame:
1. anda rohkem aega inimestele
- ei ole vaja istuda iga päev 0,5-2 tundi rolli ees
- ise leiab optimaalsem tee ja ütleb palju aega see võtab

2. säästa raha...

9
0

Teen ettepaneku et kõigil tasanditel võivad kandidaatiks olla vaid inimesed perkondadest, kus on abikaasa ja vähemalt 2 last.
Inimene kes ei suuda perekonnas elada, ei sobi ka suuremat kosslust juhtime.
kaudselt väärtustaks see ka perekonda. Loodetavasti parandaks ka suhtumist lastesse, mis eriti Tallinnas on päris niru.

1
10

Iga valimistel - nii Riigikogu kui KOVi - saadud hääl annab erakonnale 1 (näiteks).
Sellisel moel toetab igaüks oma poliitilist eelistust ka rahaliselt läbi eelarve. Praegu toetab iga maksumaksja kõiki parlamendiparteisid, kuigi mõne ideed on täiesti vastuvõetamatud. Selline süsteem oleks ka paindlik - Riigikogu ja KOVi valimised toimuvad...

7
12

Valijate tahte osakaalu ja Riigikogu liikme vastutust oma valijate ees tuleks suurendada. Selleks tuleks ära kaotada üleriigilised nimekirjad ja kõik Riigikogu mandaadid tuleks välja jagada proportsionaalse printsiibi ja lihtkvoodi alusel üksnes valimisringkondades vastavalt saadud häälte arvule. Erakondade valimisringkonna nimekirjades tuleks...

11
0

... uurida ja võtta vastu seisukohti sõltmatult kõiki Eesti üldsust ja ühiskonda tervikuna mõjutanuid protsesse nagu poliitikute korruptsiooni juhtumeid - ka neid mille uurimistähtaeg on ületatud , kõiki neid juhtumeid mis üldsusele paistab kui õigus- ja õiglustunnet riivavad tegevused , kus on aimata rahva raha ebakompententset kasutamist ,...

4
3

Poliitiline volitamine, Riigikogu moodustumine poliitilise volitamise kaudu ja Riigikogu koosseisulise liikme kui töölepingulise töötaja tasustamise kujunemine poliitilise volitamise protsessis on täielikult esitatud minu 29.01.2013. ettepanekutes "Kaasatuse" rubriigis.
Poliitiline volitamine toimub alljärgnevast lähtudes ja alljärgnevalt:

Eesti...

1
6

Maakonnad oleks Loode maakond, Kirde maakond, Kagu maakond ja Edela maakond. Iga maakond jaguneks 3 või 4 vallaks. Väheneksid kulud omavalitsustele.

5
4

Poliitiline volitamine ja Riigikogu moodustumine poliitilise volitamisega läbi poliitilise kvoodi täitumise on täielikult estatud minu ettepanekutes 29.01.2013.a. Siin on esimese osa kordus.

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja...

1
3

Hetkel on olukord selline, et püsiv töövõimetus määratakse tähtajaga 6 kuud kuni 5 aastat.
Kui inimesel näiteks jalgu ei ole, siis milleks tõestada iga 5a järel, et tõesti ei ole jalgu?

Räägitakse isegi, et puue on ajas muutuv:
Puue on ajas muutuv ja mitmetahuline mõiste, mis esindab inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahelist suhet. Inimene,...

12
1

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja efektiivselt toimiva osalusdemokraatiaga (võrgu)riigiks ning (globaalsest) neofeodaalsusest tulenevate kriiside toime pidurdamiseks::

1)kehtiv Erakonnaseadus seatakse rahvahääletusele tühistatamiseks...

10
3

1. Siduda saadik oma kandideerimise valimisringkonnaga. Saadik oleks kohustatud esindama selle ringkoona valijaid, kust ta Riigikokku valiti. Valitud saadiku (vajadusel: näit. valitsuse liikmeks saamine või loobumine mandaadist) asendusliikmeks saab sama erakonna selles ringonnas kandideerinud nimekirja järgmine enim hääli saanud kanditaat....

10
2

Lõpetav jätk minu 29.01.2013.a. ettepanekule: "Kodanikud osalevad poliitilistes otsustustes uudse poliitilise volitamisega". Ettepaneku 1.osaga kattuv üldosa on lisades kaldjoontesse // paigutatuna.

/Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt...

1
0

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja efektiivselt toimiva osalusdemokraatiaga (võrgu)riigiks ning (globaalsest) neofeodaalsusest tulenevate kriiside toime pidurdamiseks::

1)kehtiv Erakonnaseadus seatakse rahvahääletusele tühistatamiseks...

1
0

Vastutuse laiendamine. (0)

Kaasatus

Toivo Einaste peaaegu 4 aastat

Muuta Karistusseadustiku 33. Süüvõime sõnastust:

"Isik on süüvõimeline, kui ta on teo toimepanemise ajal süüdiv ja vähemalt kümneaastane"

Praegune vanuseline piirang "neljateistaastane" on jäänud ajale jalgu.
Isikuvastased, narko-, üldohtlikud-, liiklus-, kahjustamise alased jne kuriteod ja süüteod on üha sagedamini alla neljateistaastaste poolt...

7
1

Eesti parteimaastikul mängib märkimisväärset rolli erakonna sisevalimiste tulemus. Sellest sõltub erakonna esimehe isik, juhatuse koosseis, kandidaadi positisioon üldnimekirjas või ringkondlikus nimekirjas ja sageli ka kandidaadi kampaania rahastamise maht.

VVK kohustus olgu kindlaks teha, et erakondade sisevalimised on vabad ja õiglased.

Erakond,...

10
4

Erakonna e-sisevalimiste korral peab kasutama Vabariigi Valimiskomisjoni läbiviidavate valimistega sarnast tarkvara, mis tagab valimiste salajasuse ning aususe. E-valimisi peab kontrollima sõltumatu (näiteks VVK poolne) audiitor.

Praegu erakondades toimuvad e-valimised pole reeglina salajased, valimistel edastatavaid hääli võib seetõttu...

9
0

Ettepaneku mõte on vältida riigikogulastest nn peibutusparte, kes kandideerivad kohaliku omavalitsuse volikogusse, ent loobuvad viimase töös osalemisest. Ettepaneku kohaselt tühistuks Riigikogu liikme riigikogulase mandaat automaatselt kohalikku volikokku valituks osutumise korral (ja vastupidi, kui kohaliku volikogu liige osutub valituks...

24
0

Ettepaneku autor Anne Siht, saabus e-posti teel:
Toetan ettepanekut - riigikogulaste ja teiste juhtivpoliitikute palgad sõltuvaks miinimumpalgast. Näit 5 min palka ja kõik. Ja sedagi on palju. Siis ilmneb ju kas inimesel, keda valime riigi asju ajama on olemas ka aated või on ainult rahahimu.
Kas tõesti ei saada riigikogus ja valitsuses aru, et...

23
0

Perearsti saatekirjad (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Etepaneku autor Aadu Tamm, saabus e-posti teel:
Kui toimuvad tervisenädalad (näiteks südamenädal, mehe tervise nädal jne.), räägivad targad arstid alati, et inimene peab käima regulaarselt ise kontrollis, nõudma perearstilt kontrolliks saatekirja - ka siis, kui mingeid näidustusi ei ole. Perearstid aga ei taha heameelega saatekirja anda ka siis,...

6
1

Vastavalt "Erakonnaseaduse" 1 (2) on erakond mittetulundusühing. Riigieelarvest eraldiste ärajätmine oleks õiglane teiste mittetulundusühingute suhtes. Praegune riigi rahade erakondade poolt kasutamise kontrollsüsteemil ei oleks siis mingit vajadust. Ei oleks vaja mingit rahastamise järelvalve komisjoni, jääksid ära sellekohased aruandlused....

24
6

Viimasel ajal on saanud tavaks, et veebiväljaanded kustutavad täiesti eetikareeglitele vastavaid kommentaare ( Postimees kustutab rahva arvamusmälu ehk kommentaarid iga kolme kuu tagant automaatselt, ei tea kas praegu nii on, sest peale seda ma seda veebilehte ei külasta eriti ). Sedasi püütakse manipuleerida rahva arvamust. See meenutab juba...

3
3

Valimisringkonnad saavad vastavalt valijate arvule kohtade arvu Riigikogus. Riigikogusse pääsevad kandidaadid lihthäälteemamuse põhimõttel sõltumata sellest kas ta on mõne erakonna liige või ei ole. Lubada moodustada valimisliite, kuhu kuuluvad nii väikesed erakonnad kui üksikisikud.

14
3

Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 144 eurolt vähemalt 320 euroni kuus toob iga palgasaaja taskusse lisaks 37 eurot kuus. Kulutades kogu oma palga, mis on 320 euro puhul paratamatu, maksaks tarbija 20% käibemaksu määra puhul käibemaksu ca 53 eurot ja 21% määra puhul ca 56 eurot. Lisakulu maksu tõusust tingituna ca 3 eurot. See tähendab, et 34...

5
13

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Kõik kandidaadid olgu riigikogu valimistel ühises tähestikulises järjekorras.

11
4

Ettepaneku autor Jaan Otsason saabus e-posti teel:
Annulleerida elektroonilise hääletamise senine kord , kui seadusejärgne võimalus varjatult hulgaliselt häältega kaubelda.

11
15

See oleks riigi kõrgeim kohus ja teostaks põhiseaduslikku järelvalvet alamastme kohtute tegevuse üle ja kodanike põhiõiguste,vabaduse ja kohustuste tagamisel ning välistaks Riigikohtu ühe enamhäälega lahendite vastuvõtmise,samuti Riigikohtu põhjendamata keeldumisi menetlusloa väljaandmisel.Konstitutsioonikohus peaks kindlustama EV kodanike...

7
0

Soome eeskuju (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jaan Otsason saabus e-posti teel:
Viia riigikogu valimisseadusesse punktid valijateühenduse (min. 100 valimisõiguslikku sama ringkonna valijat) kohta, kellel oleks õigus esitada riigikogu valimisnimekirja üks kandidaat. Sellisel üksikkandidaadil oleks samad õigused, kui erakondade esitatud kandidaatidel. Analoogselt Soome vastava...

5
2

Algatada uus Rahvakogu „ajupotentsiaalist“ väljakasvav erakondadeülene tulevikkusuunatud liikumine „Põline Eesti“ või „1000 aastane Eesti“ või „mõni parem sõnastus“. „Liikumine“ on paratamatult päevapoliitikasse takerduvast sama suunitlusega erakonnast edukam ja vabam isiksustega seotud intriigidest. Suunavaks alguseks võiks olla esseedekogum...

1
1

Rahvakogu tarkvarale tuginevalt võiks jätkata eelnenule sarnaste rahvaaruteludega. Esmase ettepanekuna võiks teemaks olla streikimine.
Kui kõigis Eesti hädades on vingujate arvamusi lugedes süüdi edukat arengut soosivat majanduspoliitikat ajav Reform, siis kerkib paratamatu küsimusena üles ka alternatiivsete tegevuste eduvõimekus. Võttes näitena...

0
5

Ettepanek: President algatagu kiireloomuline põhiseaduse muutmine ( 103 punkt 5 alusel, algatamine Riigikogus 81 häält ja muudatuse vastuvõtmine 68 häält)
Põhiseaduse III peatüki 56-le lisada täiendav punkt: „3) rahvaalgatusega“. Riigikogul võtta vastu Rahvaalgatuse seadus, mis kehtestaks rahvaalgatuste korralduse vormi ja sisu põhimõtted ning...

22
1

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimistel saadud mandaadi kasutamata jätmisel annulleeritakse kõik selle kandidaadi poolt antud hääled.

18
2

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
On vajalik koostada Eesti, kui rahvusriigi eesmärgid nii lähi kui pikemas perspektiivis

11
0

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Ratifitseerida sotsiaalharta

11
1

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Korraldada maksudebatt, korrastada finantsmajanduslik seadusandlus, sh kaasajastada eelarveseadus, kindlustamaks vahendid põhieesmärkide tarbeks

6
0

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Viia läbi haldusreform, muutes riigi pidamise arusaadavamaks ja odavamaks

18
1

Lõpetada e-valimised (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Lõpetada e-valimised, kuna need ei ole kooskõlas EV põhiseaduse 60

13
19

Uuendada valimisseadust (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Uuendada valimisseadust, võimaldamaks isamaaliselt mõtlevate kodanike osalust riigi-valitsemises.

8
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
On selge, et erakondade rahastamine on üks olulisemaid tegureid, mis võib mõjutada demokraatiat ja halvemal juhul ka meie riiki ja iseolemist. Erakondade sõltumatuse ja demokraatia säilitamiseks ei saa lubada mingeid annetusi erakondadele. Et anda kõigile kodanikele ja maailmavaadetele võrdsed...

11
6

Обоснование - так как существенная часть русскоязычной общины отстранена от выборов Рийгикогу, сложилась ситуация, при которой на государственном уровне касающиеся её решения принимаются парламентом, с де-факто пропорционально малочисленным представительством неэстонцев. Это способствует формированию настроений разочарования и отчуждения. Кроме...

11
16

Põhjendus – suur osa venekeelsest kogukonnast ei saa hääletada Riigikogu valimistel. Seega on tekkinud olukord, kus riiklikul tasandil võtab venekeelset kogukonda puudutavaid otsuseid vastu parlament, kus on esindatud proportsionaalselt vähe mitteeestlasi. See tekitab omakorda kibestumist ja võõrandab inimesi riigist. Teiseks, need inimesed, kes...

6
22

Kõik võim kuulub Jumalale-Krisnale!!! On aeg tulla teokraatiasse.Prantsusmaal on tekkinud sotsi-
aalne revolutsioon ja pursuid hakkasid põgenema oma riigist ära.Suured kottid mõtlesid,et ohtu
ähvardus tuleb Idamaalt,aga see tuli Läänemaalt.Mõistusele ei tasu loota,kuna ta ei ole täiuslik.
Putini peale ei tasu loota ka,ta Teile ei saa aidata,sest...

0
4

Riigikontrolli ervamust ja ettepanekuid millergipärast ei arvestata. Tõsta vasturtust riigikontrolli ettepanekute täitmata/arvestamata jätmise eesdt. Kui ettepanekuid ei täideta, peab see olema põhjendatud, mitte:Ma ei ole teiega nõus".

14
0

Ettepaneku autor Endel Kukke, saabus posti teel:
Teen ettepaneku muuta seadust nii, et ka arstid oma töö kvaliteedi eest vastutaks.
Kõik saadetud kaebused TKE-le peaks jõudma erapooletu isiku kätte, kes teeks kõikidest kaebaja haiguslugudest 2 koopiat. Need haiguslood peaks kätte saama kohe, et enneteda võltsimist.
Praegune TKE ei õigusta oma...

7
3

В Эстонской парламентской республике права и полномочия президента ограничены настолько что эта должность просто не нужна. Кроме того народ Эстонии по конституции лишён права его выбирать. Тем более почему народ должен тогда его содержать и оплачивать его гастроли и разного рода балы и приёмы? Пусть если он нужен парламенту то они и оплачивают...

0
10

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Maaelu arendamiseks on vaja riigipoolset sekkumist. Oleks vaja moodustada valdadesse traktorite ja haakeriistade laenutuskeskused. Tehnika valdaja traktorist harib soovija põllud külvist lõikuseni. Soovija põllu suurus ei tohiks ületada 2ha. Tehnikat pole tarvis nii võimsat kui suurpõllumeestel....

9
1

Tervishoiu juhtimine (0)

Kaasatus

Matti Tammiste peaaegu 4 aastat

Tervishoiu juhtimiseks eraldada tervihoid sotsiaalministri alluvusest ja moodustada eraldi tervishoiuministeerium eesotsas ministriga kellel om ravialane kõrgharidus.
Sotsiaalministri vastutusala on väga lai ja tervishoiu korraldamisega tegeleb sisuliselt asekantsler koos vastava osakonnaga. Samal ajal on hariduse ja kultuuri juhtimiseks eraldi...

8
4

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Keelustada "peibutuspartide" kasutamine.

22
0

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Valituks peab saama see, kes saab kõige rohkem hääli.

29
0

Ettepanekud (0)

Erakonnad

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Heikki Põhi, saabus e-posti teel:
1.Erakonna saab moodustada minimaalselt 500 inimesest (väiksem arv on juba sõpruskond)
2.Erakonna liige saab olla vaid liikmemaksu tasunud kodanik (liikmemaksu kohustus peab kajastuma seaduses)
3.Kodaniku erakonna liikmemaks tõendab tema erakonnalist maailmavaadet (seega vastutab iga erakonna...

13
0

Riigikogu valimistel saaks oma hääle anda vaid partei poolt.

Vastavalt valimistulemustele nimetaksid parteid oma esindajad Riigikogusse, mis annaks eelduse sellele, et Riigikogus teeksid tööd inimesed, kellel on selleks pädevus.

Ühtlasi jääks ära igasuguste peibutuspartide jms lend, kelle tööefektiivsus Riigikogus on rohkem kui küsitav.

Praegu...

0
25

Selleks, et poliitikat teha inimestele huvitavamaks ning poliitikutel oleks stiimul (nende töökohtade arv sõltub sellest) seda huvitavaks teha, tuleks siduda valimisaktiivsus Riigikogu kohtade arvuga.

Riigikogu kohtade arv oleks valimisaktiivsuse protsent (vajadusel pluss üks koht, et vältida hääletamistel patiseisu). Näiteks, kui osaleb...

0
12

MAAKONDADE vahel võrdselt . Ja otse piirkondlikele kontoritele ja eelkõige kohaliku erakondliku töö arendamiseks ja tutvustamiseks. Selline meede aitaks vähendada erakondade Tallinna-keskset parteipoliitilist tsentraliseeritust ja suurendaks konkurentsi erinevate parteide maailmavaadete vahel. Tänasel juhul parteide peakontorid on nii mugavaks...

3
8

Ettepaneku autor Evi Veske, saabus e-posti teel:
Et siin 130 000 kogukonnas on tekkinud eluline küsimus:raske puudega inimesele määratakse puude hooldaja. Aga see saab olla vaid töötu pensionär. Kust võtta töötu ja pensionär?
Ettepanek :teha määrus, et sügava ja raske 80%puudega inimese hooldaja võib olla oma laps!l
Kui laps on saanud hooldajaks,...

6
0

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Riigikogu saadikukandidaadi vanuse piiriks olgu: 30 kuni 70 aastat.

8
9

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Vabariiklik Valimiskomisjon peab edaspidi koostama ainult tähestiku järjekorras kõik saadikukanditaatide nimekirjad, nii üleriiklikud kui ka valimisringkondade nimekirjad, et vältida erakondade saadikukanditaatide eelistamist teiste saadikukanditaatide ees

14
3

Nüüd, kui ühtlustati keskeri ja kõrgharidusega õpetajate palgamäärad, võiks üle vaadata ka õpetajate/pedagoogide kvalifikatsiooninõuded.
Arvan, et õpetaja ametis saab töötada ainult, kui on kas kõrgharidus või pedagoogiline keskeriharidus.
• Ettepanek: kaotada või korrigeerida punkti kolm, „muu“ . 320- tunnine eelpedagoogika kursus ei anna...

4
1

Ettepaneku autor Lembit Raidna, saabus e-posti teel:
Riigikogu ja teiste kõrgemate ametiisikute palk, mida praegu arvutatakse keskmisest palgast, seada sõltuvusse hoopis miinimumpalgast. See peaks pikas perspektiivis aitama vähendada majanduslikku ebavõrdusust, ühiskonna ühte põhiprobleemi.

23
0

Ettepaneku autor Lembit Raidna, saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 60 sätestab, et valimised peavad olema ühetaolised. Praeguse süsteemi järgi ei ole võimalik välistada pahatahtlikust, kus keegi kasutab ära teise inimese ID-kaardi ja PIN koodi ning valib Riigikogusse mitte ainult enda, vaid ka võõra dokumendi abil. Nii saab see inimene hääletada...

13
16

Kunagi peatati Riigikogus seaduseelnõu, mis lubas piirikülal määrata ise oma halduskuuluvus. Täna kehtib ikkagi Järvakandi-Kehtna valla näitel olukord, kus sotsialismis paikapandud külanõukogude piirid muudeti vallapiirideks, kus Kehtna valla Ahekõnnu ja Selja küla elaniku teed Järvakandi vallamajja saab mõõta alates paarisajast meetrist ja...

9
0

Igal vallal ilmeselt kohalikku infokanalit ei ole, seetõttu kohalike valimiste reklaam jäägu maakonna tasemele. See vähendaks valimiskulusid ja juhiks tähelepanu just kohalikele valimistele. Reklaam üleriigilistes kanalites on sisult parteide üldpropaganda, kuid mitte kohalike jaoks mõeldud info.

8
1

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Võiks kaaluda sellise praktika kujundamist avalikkuse ja meedia survel, et parteide liidrid (mitte ainult Toompea parteid) peaksid pidama omavahelisi avalikke sisulisi debatte põhimõttelistes valdkondades (aga ka tähtsatel päevapoliitilistel teemadel), mitte üks kord enne valimisi nelja aasta...

5
0

Valimiskulude piiramine (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
1)Seada valimiskuludele mõistlik ülempiir ja range kontroll koos vastutusega kulude õige deklareerimise üle.
2)Lõpetada erakondade reklaamid erameedia kanalites.
3)Tuua kõik valimistega seotud diskussioonid (erandina ka reklaam piiratud mahus) avalik-õiguslikku ERR-i (see annab hea võimaluse...

22
0

Ettepanekute autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
1)Siduda erakondade riigeelarvelise toetuse suurus lahti Riigikogu valimistel saadud kohtade arvust.
2)Vähendada oluliselt erakondade rahastamist riigieelarvest. Senise lausdoteerimise asemel tuleb ette näha kindlalt piiritletud eesmärgipärane tegevustoetus.
3)Tegevustoetus riigieelarvest...

10
3

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Kehtestada reegel, mille kohaselt ringkonnast loetakse valituks vastavalt mandaatide arvule enim hääli saanud kandidaadid sõltumata valimisnimekirjast.
See tähendab, et parteide esinumbrite suur häälte arv ei kandu ringkonnanimekirjas teistele samas nimekirjas automaatselt edasi ega anna...

14
3

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Likvideerida üleriigiline 5% valimiskünnis.

16
2

Paralleelrahade süsteem (0)

Varia

Margus Eimre peaaegu 4 aastat

Eesti võiks eeskujuks ebaühtlase arengutasemega võlakriisis Euroopale kasutusele võtta kulutus- ja säilitusrahast koosneva paralleelsete rahade süsteemi. Vastavalt modernse rahateooria (http://money4nothingchicks4free.wordpress.com/mmt-teooria/) põhimõtetele, tekitades nõudlust ja vähendades tööpuudust on kulutusraha (Fiat raha) eesmärgiks...

4
0

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Likvideerida erakondade üleriigiliste valimisnimekirjade süsteem ja häälte edasikandumine sinna ning välistada sel teel Riigikogu liikmeks saamine.

18
2

Ettepaneku autor Aare Uind, saabus e-posti teel:
Seoses Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustustust käsitleva koostöölepingu sõlmimisega 14.07.2011 on käesoleval ajal Eesti Kaitseväes teeninud kaadrikaitseväelased sattunud ebavõrdsesse olukorda. Venemaalt sõjaväe- pensioni ja meilt vanaduspensioni saavate endiste nõukogude...

1
0

Ettepaneku autor Rein Koppel, saabus e-posti teel:
Rahvakogu poolt viies valdkonnas kogutavad ettepanekud on olulised riigi pidamise teatud tahkude viimistlemisel. Ent riik on tervik ja põhiküsimust – laiuvat kitsikust, millele nooremad reageerivad siitmailt pagemisega – need ettepanekud ei leevenda.
Oleme langenud toetussõltuvusse, st me ei loo...

11
0

Ettepaneku autor Yana Toom, saabus e-posti teel:
Viimasel ajal taas aktuaalseks muutunud topeltkodakondsuse teema on jällegi toonud päevavalgele asjaolu, et tegelikult on Eestis kahte tüüpi kodanikke. Esiteks sünnijärgsed kodanikud, kes Põhiseaduse kohaselt omavad õigust topeltkodakondsusele ja kellelt ei saa kodakondsust ära võtta mitte mingil...

15
3

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Riigikogus ei saa olla rohkem, kui kaks järjestikust perioodi.

27
4

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Tuleb kehtestada saadiku tagasi kutsumise süsteem.

27
3

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku muuta valimissüsteemi selliseks, et oleks võimalus kanditeerijale anda vastu häält, st. kui ei soovi teatud isikut valituks saavat, esitada valimislehel vastuhääl, selleks „JAH” lahtri kõrval lahter „EI” jaoks. Valijal on ikkagi üks hääl. Hiljem valimistulemuste kokkuvõtteid tehes...

9
5

Ettepaneku autor Marika Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine võiks koosneda 3 erinevast toetusest –1) riigieelarveline, valimistel saadud häälte arvu alusel (põhiosa);
2) riigieelarveline, erakondadade liikmete arvust lähtuv (koefitsiendiga erakonnale laekunud liikmemaksudest);
3) Projektipõhine starditoetus (EAS, Arengufond vms.)...

6
8

1. Annetusi-toetusi lubada vaid kodumaistelt allikailt, Neid mitte piirata -- ei suuruselt ega allikati. Luua mingi kehand, läbi mille toimuvad kõigi erakondade raha KÕIK liikumised. See kehand ei esita erakondadele mitte mingeid tingimusi, kuid annab infot rahade liikumisest igale Eesti kodanikule, kuis ta seda küsib. Ilmselt poleks selleks...

24
0

Võrdsustada tulumaksuvaba tulu riikliku miinimumpalgaga.
Pensionäride tulumaksuvaba tulu võrdustada miinimumpalga ja rahvapensioni summaga.
See elavdab sisetarbimist ja vähendab sotsiaaltoetuste maksmise vajadust.
Residentide tulumaksu jaotuse proportsioon omavalitsuste ja keskvalitsuse vahel 1:2, mis vastab omavalitsuste ja keskvalitsuse poolt...

5
0

võttes eeskujuks Islandi, kus konstitutsiooni koostas Kogu Rahvas.
Ettevaatusega tuleb suhtuda juristide osalusse ja nende arvukusele. Sellest on kirjutanud Thomas More(1500 a.) V.I.Lenin (1919 a.) ning Islandi rahvas.
Juristid rikuvad seadused kindlasti ära, teevad väga keerulisteks jne. Saame samasugused nagu korteriomandi ja eluaseme vaidlused!...

8
2

Логику следует сделать обязательным предметом в _основной школе_. Такая мера позволит новым поколениям лучше противостоять лицемерию политиков. Это также поможет следующим поколениям политиков и чиновников при принятии решений отойти от чувств и необоснованных страхов.

Loogika peab saama kohustuslikuks õppeaineks _põhikoolis_. Seega on lootus, et...

4
0

Selleks puudub vajadus, põhjus ja õigustus. Ei ole põhjust ega vajadust anda erakondade käsutusse riigi raha teisel moel, kui antakse Eesti riigi (kodanike) heaks tegevatele mittetulundusühingutele ja seltsidele ning projektidele.
Lisaklausel peaks olema see, et mitte kellelgi (ka erakondadel) ei ole õigust taotlemisel saada riigikassast raha...

26
5

... minu eest ehk leida sobiv kandidaat maakonna esindusse ning delegeerida sellega vastutus ja usaldus maakonna esindajatele valida "õiged inimesed" riigikokku.

Kodanikuna piisab kohalikest valimistest - kohaliku omavalitsuse volikogu valimisest.
KOV volikogu saadab oma esindaja(d) maakonda (maakonna volikokku).
Maakonna volikogu saadab oma...

4
4

... Et kõikidele oleks näha mis hoonest , millistelt IP aadressitelt (võib aga ei pruugi-oleneb Isikuandmete Kaitse seadusest) ning kui palju on antud kohast tehtud hääletamist elektroonilisel teel. Info võiks olla avalik kuid mitte nimeliselt . See näitaks hästi mõne tööandja eeldatava või reaalse kuritarvituse oma töövõtjate suhtes. See võiks...

4
3

... või puuduliku töödistsipliini täitmise eest ! Karistus peab olema seejuures AVALIK ja proportsioonis tema ISIKLIKU päevapalgaga. Selle võiks kehtestada kas üldine poliitühenduste AUKOHUS või Poliitiline Ombudsman. Saadikutele võiks kehtida omaette karistusseadustiku osa kus iga ülesastumise eest vastavad lisakaristusena trahvide päevamäärad....

3
0

Ühed ja samad tülpinud näod ning seest-väljapoole õhkuva energeetika puudus on meie poliitmaastiku põhihäda. Siit ka kohustus iga teatud kokkulepitud perioodi tagant kogu parteide poliitilise sise- ja välisringide , poliitiliste taga- ja eestubade kõikide töötajate ja nõunike vahetus . See välistaks ka selliste miniNAPOLEONIDEST nn.Hallide...

7
1

Hetkel on minu meelest Euroopa Liidu voliniku määramise (valimist ju ei toimu) praktika vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseadusega ja Euroopa Liidu aluspõhimõtetega. Põhiseaduse järgi kuulub ülim võim rahvale. Samas rahval puudub võimalus voliniku määramist mingilgi moel mõjutada. Selle ameti olulisus on sisuliselt võrreldav peaministri või...

14
1

Rahvakogu teemad tuleks juba hilisemal arutlusel kaheks-kolmeks alateemaks lüüa. Esiteks need otsused mis aitaksid suht kiiresti tehniliselt esmajärjekorras ning odavalt stabiliseerida VALITSEVAT ebaõiglust juba eelseisvatel valimistel ja tänaste juba eelnevalt vastuvõetud kuid mittetoimivate seaduste raames.
Teises teemapaketis tuleks...

9
0

Teen ettepaneku suurendada kohaliku omavalitsuse volikogu töös otsuste langetamiseks vajalik poolhäälte arv 2/3 poolthäälte enamuseni, ja juhtudel, kus seadus nõuab täna volikogu koosseisu häälteenamust, vastavalt siis volikogu 2/3 häälteenamuseni. See garanteeriks selle, et mistahes volikogu otsustega on arvesse võetud vähemalt 2/3...

6
0

kui antakse just enda ümarlaua sees poliitikute survele järgi siis on ka selle kogu otsustega KÖÖGA. On aimdused-eeldused et tööse või ühiskondlikku analüüsi ja arutelusse võivad eelistatult valituks saada sellised nn. "pehmed" - kolmandajärgulised teemad mis üldplaanis midagi ei muuda . Heal juhul selline kosmeetika et pärast kinnitada laiale...

14
0

Austatud Rahvakogu ja teised homsest kaugemale vaatajad!
Pikemat aega täheldan muret riigi jätkusuutlikkuse teemadel küll üksikutel aladel kui ka tervikuna.Riigi toimetulemine sõltub küll sise- ja välismajanduse viljadest kuid saagikuse muutumisel kasvust kahanevaks saab määravamaks maksumaksja raha optimaalsem kasutamine ning selle jagamise...

5
1

siin taga hakkab juba lagunema! Tõlgendan: Tuleb kaotada riigiaparatuuril isegi võimalus omavolitseda rahvuslikuidentiteediga. Rongi mõnusaks sõiduks(arenguks) on rööpaid vaja, milleks riigi mõistes ongi rahvuslikidentiteet. Sellest tulenevad ka riigijuhtide volitused mandaadi näol, mille otseselt on riigijuhid volitusteta üle andnud...

3
0

В случае, если решение попечительского совета о выборе языка обучения не получает одобрения министерства, то в течение месяца, после получения мотивированного ответа министерства, попечительский совет обязан вновь вернуться к рассмотрению вопроса о выборе языка преподавания. В том случае, если первоначальное решение попечительского совета...

6
0

See üleskutse just tänastele poliitilistele ringkondadele ja eelkõige otseselt POLIITIKUTELE. Seda on tunda täna läbi massmeedia poliitmaastiku esinejatest . Inimesed tavatasemelt oma igapäeva töö kõrvalt ei peagi olema seadusloome tagamaade teadjad - nad pakuvad Rahvakogusse eelkõige neid isiklikke ideid mis tulevad otse südamest, näevad...

14
0

Для решения проблемы безгражданства в стране необходимо внести в действующее законодательство о гражданстве норму соответствующего закона 1938 года, согласно которой «...требования в отношении продолжительности проживания в Эстонии и знания эстонского языка могут не учитываться для лиц без гражданства, которые ко дню подачи заявления на...

3
3

В настоящее время партии, получающие бюджетное финансирование, используют его для финансирования своих избирательных кампаний. Иными словами, избирательные кампании ряда партий оплачиваются из государственного бюджета. Партии, не имеющие государственного финансирования, находятся в неравных условиях, по сравнению с теми, кто это финансирование...

1
1

Nii nagu ettevõtted peavad koostama kohustuslikus korras majandusaasta aruandeid ja arstid ja õpetajad peavad koostama küll aasta ja kvartali ja veerandiaruandeid ja kalurid peavad koostama püügiaruandeid, võiks ka riigikokku ja kohalikesse volikogudesse pääsenud erakonnad ja valimisliidud omada seadusega sätestatud kohustust, koostada vähemalt...

13
0

Muuta õppelaenu tagasimaksmise süsteemi nii, et laenu tagasimaksmine ei hakka praktiliselt kohe peale kooli lõpetamist nagu praegu, vaid alles siis, kui kooli lõpetaja on asunud tööle ja saavutanud teatud tulutaseme (nt keskmine palk).

Väga raske on oma elu alustada laenuorjana.

9
1

Hea õigusloome tava (0)

Kaasatus

Karli Lambot peaaegu 4 aastat

Regulatsioonidesse tuleks sisse viia Teenusmajanduskoja poolt sõnastatud hea õigusloome tava põhimõtted (vt http://teenusmajandus.ee). Lisaks on kaasamise käsitlusega oluline ära sõnastada üldtunnustatud ja aktsepteeritud lobireeglid, et seda tegevust oleks lihtne eristada mõjuvõimuga kauplemisest.

K.L. väikese grupi nimel

14
0

Ettepanekud:
1. Lõpetada Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus olevad piiriläbirääkimised Vene Föderatsiooniga. Nende läbirääkimistega me rikume mitte üksnes oma põhiseadust, vaid tunnistame okupeeritud Eesti idapiiri muutmist 1944. aastal. See piirimuudatus on stalinistlik kuritegu. Okupeeriva riigi tehtud piirimuudatused on õigustühised,...

4
9

Lugedes 10. jaanuari Äripäevast artiklit “15 ideed rikkama Eestini” ja konkursile esitatud Äripäeva poolt väljatoodud mõtteid, jäi silma, et enamuse ideede teostamiseks on eelduseks üks tingimus, mis näib olevat jäänud kahe silma vahele.
Tänane peamine probleem ei ole mitte ideede, vaid tegijate puudus.
Elik kõigi heade kavatsuste teostamiseks on...

8
1

Erakonnaseaduse 127 sätestab erakondadele igakuised eraldised riigieelarvest. Seejuures sõltuvad eraldise suurused kohtade arvust Riigikogus (127 lg 1) või toetusest viimastel valimistel (127 lg 2). 2012. aastal oli ja 2013. aastal on seesuguseks riigieelarveliseks eraldiseks 5 412 678 eurot. Seejuures on väga suur toetusmäära lõhe Riigikokku...

20
3

Hetkel on Riigikogu valimise seaduse 2. peatükiga piiratud aktiivne valimisagitatsiooni aeg (alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast valimisteni, 5 lg 1), see on keelatud valimispäeval ( 5 lg 2) ning hääletamisruumis ja selle vahetus läheduses ( 5 lg 3). Aktiivse agitatsiooni perioodil on keelatud kandidaatide välireklaam ( 51)....

10
1

Sarnaselt Vabariigi Presidendile peatada Riigikogu liikmetel ja Vabariigi Valitsuse liikmetel erakondlik kuuluvus. Riigikogu ja Valitsus on ühiskondlikud organid, mis peavad teenima ühiskondlikke ja mitte väikese kildkonna erahuve.

Valimissüsteemi lihtsustamiseks ja ühtlustamiseks kandideeriksid kõik Riigikokku soovijad üksikkandidaatidena...

14
11

Igale Riigikogu komisjonile vastab vastava valdkonna ministeerium: 1) haridus- ja teadusministeerium, 2) justiitsministeerium, 3) kaitseministeerium, 4) keskkonnaministeerium, 5) kultuuriministeerium, 6) majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 7) põllumajandusministeerium, 8) rahandusministeerium, 9) siseministeerium, 10)...

8
2

Eesti vabariigi põhiseaduse 60 ja Riigikogu valimise seaduse 2 lg 1 sätestavad Riigikogu valimiste toimumise aja märtsikuu esimesele pühapäevale neljandal aastal pärast eelmistg Riigikogu valimist. Seesuguse valimiskorralduse puuduseks on Riigikogu töö teatav pidurdumine valimisperioodil – esimene ja viimane (üheksas) istungjärk ei ole...

7
3

Riigikogu rotatsioon (0)

Valimised

Kaarel Vaidla peaaegu 4 aastat

Valimine Riigikogu komisjonidesse võiks toimuda igal aastal, st. komisjonid jagatakse kolmestesse rühmadesse ning valimine toimuks nende kolmeste plokkide kaupa (st. mitte 11 komisjoni korraga). Riigikogu esimehe ja aseesimehe valimine toimuks koos ebatäeieliku kahese grupiga. Riigikogu liikme ning seega ka komisjoni mandaat oleks jätkuvalt neli...

8
1

On sagedane väide, et tegelik Riigikogu töö tehakse ära komisjonides. Seejuures ei evi aga valija mingit kontrolli selle üle, kuhu komisjoni tema valitud isik satub – seda otsustab erakonna riigikogulik osa ehk fraktsioon. Käesolev ettepanek annab valijale võimu osaleda tegelikult Riigikogu struktureerimises ning kandidaadile võimaluse esitada...

5
3

Eesti Vabariigi põhiseaduse 60 ning Riigikogu valimise seaduse 1 lg 4 näevad ette Riigikogu valimiste proportsionaalsuse. Kuigi mandaatide jagamise põhialuseks on käesoleval hetkel Hare-Niemeyeri meetod ehk lihtkvoot (Riigikogu valimise seadus 62 lg 1), mis on oma olemuselt proportsionaalne, siis sellele lisanduv 5% valimiskünnis (Riigikogu...

5
1

Holistlik elik tervikust lähtuv arusaam riigist ütleb, et riik ei ole pelgalt tema osade summa, vaid iseseisev tervik. Sellest vaatepunktist lähtudes tuleks hoiduda piirkondliku esindatuse põhimõtte rakendamisest riigi-kogu valimistel. Seega, luua üks üldine üleriigiline valimisringkond, mis tagab ühtlasi täielikult valimiste üldisuse ja...

13
3

Lugedes tehtud ettepanekuid ilmneb, et:rahvas ei ole rahul:
- parteide rahastamisega riigi poolt ja sellega, et annetused ei ole läbipaistvad.
- erakondade (parteide) sisedemokraatiaga, parteide registreerimise tingimustega, aga samuti parteidesse kuulumise jätkumisega pärast valituks osutumist või ametisse astumist.
- täna kehtiva Riigikogu...

30
0

Praegu on ettevõtted maksudega koormatud väga erinevalt. Suure töötajate arvuga ettevõtete, (põhiliselt tootmisettvõtted) tööjõumaks on suur, väikese töötajate arvuga ettevõtted (põhiliselt vahendajad, kindlustusseltsid, pangad, autode maaletoojad, jne) maksavad aga väga vähe.
Selline muudatus ei muudaks üldist ettevõtete maksukoormust vaid...

3
8

Tuleb muuta seadusandlust selliselt, et eestis läbiviidavad reformid ei toimuks stiilis: valitsus ja riigikogu on targad ja teavad paremini mis lollile rahvale hea on.
1. Kui viidi läbi Päästeteenistuse reform, ei aidanud rahva protestid midagi. Selle tõttu on juba olnud hukkunuid, kes reformieelse seisukorraga oleksid suudetud päästa.
2. Nüüd on...

5
0

Riigikogu valimisteks vormistamisel esitab riigikogu liikmekandidaat valimiskomisjonile, koos muude dokumentidega, ka dokumendi (nn.Lepingu valijatega), milles kohustub riigikokku valimise korral töötama riigikogus kogu valimisperioodi. Riigikogu liige lahkub riigikogu tööst ainult tervislikel põhjustel, sel juhul asub asendusliige riigikokku...

4
2

Ettepaneku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Erakondade rahastamisel läbipaistvam on rahastamine riigieelarvest võrdselt kõigile registreeritud erakondadele ja kogutud liikmemaksud teatud protsendi alusel palgast. Sellest rahast peaks jätkuma valimiskampaaniaks. Ei ole tarvis kulutada miljoneid värviliste tänavaplakatite jaoks. Õigem ja odavam...

7
0

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Uute erakondade loomisel võiks liikmete arvu vähendada 1000-lt 500-le.

14
0

Loobuda e-valimistest (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Loobuda e-valimistest, sest see ei kindlusta valimise salasust.

17
16

Uus erakonnaseadus võiks ette näha Rahandusministeeriumi, Õiguskantsleri ja Riigikantselei esindajate poolt ühiselt hallatava RVF (riikliku valimsfondi) loomise, millest MTÜ-del on e-taotluse esitades ja teatud kontrollitavatele kriteeriumitele vastates (liikmete arv, liikmemaksu suurus jms) valimiseelsel perioodil võimalus taotleda...

1
3

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Valimisseadus peab olema lihtne ja kodanikele arusaadav. Praegusest valimisseadusest tuleb loobuda üleriigilisest nimekirjast. Nimekirjad koostada ringkondade järgi. Valituks osutuvad ringkonnast need, kes on saanud pingereas enam hääli, olenemata sellest kas ta on erakonna või üksikkandidaat....

11
1

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Seadustada saadiku tagasikutsumise seadus kui saadik vahetab riigikogus olemisel erakonda või mõnel muul põhjusel.

16
2

Selle muudatuse järel oleksid preemiad parema valimistulemuse saanud nimekirjadele tagasihoidlikumad kui praegu. Ehk siis valimised vastaksid enam põhiseaduses oleva proportsionaalsuse põhimõttele.

Victor D’Hondti (matemaatik ja politoloog) poolt loodud valemi eesmärk on valimistel enam hääli kogunud parteisid parlamendis üleesindada, väiksemaid...

10
1

Riigikogu liikme töötasu peaks olema valimistevahelisel ajal max 3000 EURi kuus pluss igaaastane korrektuur inflatsiooni järgi max. 3%. Ei mingeid lisatasusi ega tasuta hüvesi peale lähetus tasude.

3
1

Seadustada referendum (1)

Kaasatus

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Seadustada kodanikualgatuse korras referendum kui teatud arv kodanikke seda vajalikuks peab.

32
1

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Lõpetada erakondade rahastamine riigi poolt.

20
5

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogulased äriühingute nõukogudest välja!
Hr Maruste jutt ei veena.

16
0

Ettepanku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogu koosseis olgu 51 liiget kuna pole mõtet nii vaese riigi puhul rahva raha raisata.

15
2

Meenutusena - see oli vist 1999. aasta kohalikel valimistel, kui toonane Isamaa sai Tallinnas ca 8-9 % häältest, kuid mitte ühtegi kohta volikogusse. Tallinnas teatavasti oli 8 valimisringkonda ja igaühes neist eraldi toimis too d'Hondti meetod (tol ajal vist isegi modifitseeritud kujul, kus võimendus edukamale nimekirjale oli veel suurem).

...

6
0

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikoguslate palgasüsteem pole õiglane. Nende palka ei pea koguaeg tõstma eelmine kosseis. See on variserlik käitumine.

14
0

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogusse ei tohi kuuluda rohkem kui 2 koosseisu saadikuid, kuna need inimesed on ammendunud ideede poolest-hädavajalikud reformid on tegemata!
a)takistuseks edasiminekul on tegemata haldusreform maal
b)haiglate ja haigekassa reform (lahenduseks leiti vaesunud inimestelt raha võtta)
c)agoonias on...

16
1

Minule jääb arusaamatuks ettepaneku vastuhäälte rohkus. Seda põhjustab ilmselt minu ebaselge sõnakasutus. Püüan ettepanekut veidi paremini sõnastada.
Üksik- ja erakonnaväliste kodanikeühenduste kandidaatidele valimistel suurte erakondade kandidaatidega võrdsete võimaluste loomiseks luua põlismaakondade piiridega ühtivates valimisringkondades...

1
2

Vaja on Põhiseaduse ja valimisseaduste muudatusi. Praegune süsteem toodab korruptsiooni. Valimiste edu sõltub suurel määral erakonn rahastamisest. Põhirahastajateks on rikkad ettevõtjad. Nemad aga nii sama rahaga ei laiuta vaid nõuavad erakonnalt võimu saavutamisel vastutasu. Valimiskampaaniate rahastamine peab olema riigi kanda ning kõikidel...

6
2

Juba aastaid toimub võimuerakondade vaikival kokkuleppel Riigikogus Põhiseaduse rikkumine - riigikogu liikmed töötavad riigiametites. Riigikogu eirab sellekohast Riigikohtu otsust.

Eesti Vabariigi Põhiseaduses on kirjas:
...
64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel...

16
1

Ettepaneku autor Vello Bauer, saabus posti teel:
Teen ettepaneku muuta maamaksuseadust elamumaa maksustamise osas. Hakata nõudma kõrgendatud maksu alates elamule ehitusloa väljaandmisest. Kuni selle ajani maksustada seda maad nagu varem:metsa-,põllu-, muu maana.
PS Elamumaa kruntide väljamõõtmine põllumaale ei tee sellest veel linna ja võibolla ei...

1
1

Ettepanek laekunud e-posti teel

0
0

Kirjutasin juba demokraatiapäeval korraldatud ideede rallil, et rahvas peab nõudma valitsejatelt vastuvõetavatele seadustele pikaajalise mõju analüüse. Nüüd väljapakutav haakub selle ideega, sest meie parteide valimislubadustes on väga suur annus populismi, mis küll kuidagi ei edenda Eesti elu pikemas perspektiivis. Eriti paistab silma IRL....

5
1

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Karistada ettevõtjaid, kellel on mitmeid ettevõtteid,mis pankorti järel uue nime all kuid samade inimestega edasi tegutsevad,maksud jäävad saamata!

16
2

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Mittetöötavate pensionäride pension,mis on keskmisest palgast väiksem, peaks olema tulumaksust vaba.On vastutustundetu täita riigikassat juba väljateenitud
elatusraha maksustamisega,viies pensionäre vaesuse piirini. Pension ei ole palk!

32
0

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Maapiirkondadest pärit kandidaatide kogutud häältele tuleks kasutada lisakoefitsenti vastavalt piirkonna ja kõigi valijate suhtele.

2
3

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Kandideerida saaks mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks koosseisuks.

19
4

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikme palk siduda alampalgaga, et vähendada karjuvat palgalõhet!

23
1

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Riigiettevõtete juhtide palgale tuleks kehtestada ülempiir.

21
1

Luua erapooletu konto (0)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Ettevõtjate poolt kanda raha erapooletule kontole,kust erakondade esindajad selle jagavad vastavalt kohtadale.
Erakonna liikmete poolt tehtud maksed peaks olema ülekandega erakonna kontole,
liikmemaksu põhimõttel.Interneti ajastul kaotada toetusteks igasugused sularaha maksed.
Ettevõtte juht,kes...

7
1

Ettepaneku autor Valentin Stepnevski, saabus e-posti teel:
Täielik haridusreform, s.t. gümnaasiumiharidus puhtal kujul muuta kutsekeskhariduseks. Kusjuures paralleelselt jääks ka lihtsalt kutseharidus. Ja johtuvalt eeltoodust ülikooli saaks kandideerida ainult kutsekeskhariduse tunnistuse olemasolul.

4
6

Toetan J.Kivirähu ideed (0)

Kaasatus

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Peeter Tammistu, saabus e-posti teel:
Toetan J.Kivirähu ideed „Käivitada Rahvusliku Arenguvõrgustik ja luua riigikogus arengukomisjon”
Selles ettepanekus on kolm head alusideed:
-ideaalis peaks RA olema Eesti arengu ajutrust
-selleks kujunemise kõige olulisemaks eelduseks on seal tegutsevate inimeste professionaalsus ja autoriteet.
...

10
0

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar , saabus e-psoti teel:
Eesti Vabariigi presidendi ja tema lähikonna töö- ja elamiskulud kaetakse poliitilise sõltumatuse tagamiseks täielikult riigieelarvest. Konkreetsel aastal eraldatava finantseeringu maht viiakse sõltuvusse Eesti Riigireformi Keskuse poolt antavast presidentuuri edukuse hinnagust.

6
2

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade riigieelarvelist rahastamist ja elanikkonna suhtlemist riigiaparaadiga valimistevahelisel ajal hakkab reguleerima Eesti Riigireformi Keskus e Rahvakogu – vabakondlik institutsioon, mis luuakse SA Eesti Koostöö Kogu juurde ja hakkab paiknema Tartus Salme tn 1a endises Õpetajate...

8
0

Riigikogu 51 liikmeliseks (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olga Kond, saabus e-posti teel:
Meie väikese riigi Riigikogu liikmete arvuks oleks paras 51 mitte aga 101. Ja igasuguseid hüvitisi võiks vähem olla, siis võibolla kandideeriksid Riigikogusse isamaalisemad ja ausamad kodanikud, kes poleka ainult kasu peal väljas.

28
5

Ettepaneku autor Olga Kond, saabus e-posti teel:
Üle 100 000 riigile või riigiasutusele põhjustatud varalise kahju väljanõudmise aeg ei peaks üldse aeguma. Et võlgnikud ei saaks venitada nõude täitmisega lootuses võla või kahjusumma aegumisele. Näiteks VEB fondi 32 milj., hr. Viioli 8 milj. ja S.Kallase 10 miljonit ükskõik mis vääringus.

28
0

Ettepaneku autor Rein Järva, saabus e-posti teel:
Saadan Teile oma mõtte, mis juba ammu peas mõlgub. Nimelt Riigikogu valimistel ei saa eesti rahvas praegu oma kõrgeimat võimu 100 %-liselt näidata. Jääb väheks oma eeliskandidaadi määramiseks ainult risti tegemisel valimissedelile. Nagu teada on raha ja võim vaat et sünonüümid või siis...

7
1

Ettepaneku autor Karolina Antons, saabus e-posti teel:
Muuta tuleks praegust haigushüvitise süsteemi, mis toob kaasa selle, et inimesed käivad haigest peast tööl edasi. Eriti karmilt tabab praegune süsteem emasid, kes naasevad lapsehoolduspuhkuselt tööle ja kuna lapsed on esimesel sõime/lasteaia-aastal väga tihti haiged ja need naised ei ole...

16
0

Riigikohtu lahend nr 3-1-1-23-12 näitas ära, et mõjuvõimuga kauplemise säte karistusseadustikus on sisutühi. Seetõttu tuleks karistusseadustikus ümbersõnastada nii aktiivne kui ka passiivne mõjuvõimuga kauplemine kriminaakuriteona ja töötada välja selgem regulatsioon, millistele kuriteokoosseisudele tuleks seda rakendada.

Välistada tuleks...

23
0

Allpool toodud põhimõtete järgimine nõukogude koostamisel lõpetaks kogu iseseisvuse aja kestnud parteisõdurite ja "universaalsete oskustega" sponsorite piinliku tralli nõukogude tulukate-mõjukate kohtade ümber.
Lõpeks ka seda janti saatnud kord vaibuv,kord ägenev koalistsiooni partnerite vaheline nägelemine.Juhatusele avaneks lõpuks ometi...

19
0

Inimese kuulumine erakonda peaks olema maailmavaate, väärtushinnangute teema. Erakonda ei peaks aus inimene kuuluma selleks, et töökohta saada. Ja tavainimese maailmavaate avalikustamine riigiinstitutsioonide poolt ei ole õige ja on ilmselt vastuolus Põhiseadusega.
Minu väärtushinnangud on minu isiklik asi, mida vaid oma soovi järgi avalikustada...

2
21

Prügiseadus tuleb muuta. (0)

Varia

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

Prügiveoteenus vabale turule.Omavalitsustes keelata ära prügiveo korraldus.Praegu omavalitsused korraldavad hankeid ja saavad enesele altkäemaksu firmadelt,kes võidavad.Inimesel peab olema õigus ise oma prügiga toimetada.Praegu maksavad paljud tühisõite,aga prügi viiakse metsa alla.
Kuna ma juba maksan poes pakendite eest,siis prügi peaks viidama...

11
1

Õpetajad ei ole viletsamad, kui kohtutäiturid,kohtunikud,advokaadid.Rohkem peaks rääkima õpetajate kvaliteedist ja vähem kvantideedist.

10
3

Kuna ma pean maksma oma hambaarsti arve,visiiditasu ja süstid ja operatsiooni eest.Siis miks ma pean üleval pidama Haigekassat.Täiesti tobe on ettepanek,et kiirabiga sõidavad kohale ainult õed.
Mis saab südamehaigetest,infarktidest ja insultides.Lastele ja puuetega inimestele hambaarsti abi
tasuta .Töötute arsti ja ravimiarved maksab töötukassa.

10
2

Lisada Riigikogu valimise seaduse 4-le täiendav lõige, mis lubab olla parlamendiliige kuni kaks järjestikust ametiaega. Analoogselt Põhiseaduse 80-ga, mis sätestab "Kedagi ei tohi valida Vabariigi Presidendiks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku", muuta ka üldvalimiste korda.
Sõnastus ei peaks aga olema sama kategooriliselt eitavas vormis...

30
4
10
0

Projektikirjutajad ja muidu rahamehed võiksid leida raha, et Imavere -Viljandi-Karksi Nuia maantee sõidetavamaks muuta.

4
0

Kogu selle jama, mille poliitikud ja ametnikud kokku keeravad, aitab tavaliselt ära siluda suhtekorraldusfirma. Sellest tulenevalt tuleks asjad seada nii, et jamade kokkukeerajad ei saaks kasutada rahva raha eest demagoogide-keerutajate-mullimeeste-suhtekorraldusfirmade abi, vaid peaksid iseseisvalt hakkama saama. Sedasi oleks võimalik inimesi...

22
2

On selge, et MTÜ-d ja sihtasutused on süüdi selles, et me pole veel viie rikkama riigi sekka jõudnud. Viimane aeg on teha korrektuurid ja need süüdlased likvideerida või kujundada ümber osaühinguteks, või veel parem -- aktsiaseltsideks! Ja siis viia need kõik börsile! Ning nõuda, et nende dividenditootlikkus oleks vähemalt 20% aastas. Kui hästi...

4
16

Idee lähtub Põhiseaduse paragrahvidest 1 ja 56, mis sätestavad, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas valimiste ja rahvahääletuste kaudu.
Kuivõrd kehtiv valimisseadus on võimaldanud Riigikogu erakondadel võtta endale seadusandliku võimu monopol, siis on vaja muuta valimisseadust demokraatlikumaks. Eestis tuleb vältida stagneeruva võimueliidi...

20
5

Täna on nii, et vallavanemale, abivallavanemale, linnapeale või abilinnapeale ei ole seatud mingeid erialaseid nõudeid. See tähendab tihtipeale seda, et oma valdkonda satuvad juhtima inimesed, kellel puudub piisav erialane haridus või isegi töökogemus. See tähendab jällegi seda, et oma ametikohale asudes 4 aastat "õpitakse" asja tundma või kui...

12
0

Järgnevad ettepanekud kehtivad kõik koos. Ükshaaval võivad nad hoopis olukorda halvendada.
Selleks, et tagada poliitikas ideede konkurents rahalise konkurentsi asemel, on vaja

1. Rahastada riigieelarvest kõiki erakondi võrdselt ja rahastust oluliselt vähendada. Rahastuse suurus võiks olla alla poole praegusest. Selleks, et riigilt toetust saada,...

17
5

Vajan eutanaasia seadust. (0)

Varia

Urve Rannik peaaegu 4 aastat

Soovin elu lõpu päevadeks turvatunnet, inimväärset olukorda ja otsustusõigust raske tervisliku seisundi korral. 320 eurosest pensionist ei jätku hooldusteenuste eest tasumiseks ja kõik hooldekodude uksed jäävad suletuks. Eutanaasia seadus kehtib mitmes euroopa riigis ja see on vajalik ka Eesti Vabariigis.

19
1

Kuna me pole praeguste valimiste puhul rahul nende manipuleeritavusega, poliitbroilerite esiletõusuga, üldse korruptsiooniga ja tahaksime näha poliitikas uusi nägusid ning kuulda rohkem rahva arvamust, siis võiks muuta Riigikogu täielikult loositavaks. See tagaks proportsionaalse esindatuse ning selline valimisloterii ei eeldaks isegi...

3
14

Eesti Vabariigi Põhisedaduses on kirjas:
...
64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel valitsuse liikme kohustustest.
Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse;
2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel;
3) tema...

11
0

Tänane 33% sotsiaalmaks jaguneb 13% haigekassale ja 20% sotsiaalkaitsele. Sellest 20%-st võiks 1 protsendipunkti kulutamise anda inimese enda otsustada, millisele MTÜ-le ta selle suunab (sh kirikukogudused, sotsiaalabi pakkuvad MTÜ-d või ka erakonnad). Kui ei määra, läheb riigikassasse.
MTÜ-d (1% saajat) võib muuta näiteks korra aastas, tehes...

6
15

Selgitus: Riigiettevõtted kuuluva riigile ja seejuures riik ei ole ainult Toompea, vaid kogu elanikkond. Riigiettevõte peab ots-otsaga välja tulema, kuid selle esmane eesmärk ei tohi olla kasumi teenimine. Kui kaks naabrimeest ehitavad koos tuuliku, et end varustada elektriga, siis nende eesmärk ei ole kasumit teenida, vaid varustada end...

4
1

Rahvasaadik valitakse maksimaalselt kaheks perioodiks, et saadik ei võõrduks rahvast.

25
3

Saadiku hüvitis (0)

Erakonnad

Ago Kungla peaaegu 4 aastat

Parlamendi saadiku hüvitis kuus tuleks siduda eesti rahva kümne miinimumpalgaga. See on vajalik selleks, et kui saadikud tahavad parandada oma sissetulekuid, siis paraneb sellega rahva elatustase.

7
6

valimised Riigikokku (0)

Valimised

Nikolai Malm peaaegu 4 aastat

1. Viia läbi erakordsed valimised Riigikokku (koosseis maksimum 41-61 liiget)
2. Valimised peavad olema otsesed! Mingeid parteinimekirju.
3. Riigikogu liikmed ei allu juriidilisele puutumatusele
4. Vastvalitud Riigikogu koosseis määrab ametisse uue valitsuse
5. Ennetähtaegsed otsesed presidendi valimised.
6. Riigikogu, valitsuse, Presidendi ametiaeg...

10
4

Inimene, kes annab nõusoleku kandideerida ükskõik millise tasandi valitavale kohale, võtab sellega endale ka kohustuse valituks osutumisel asuda sellele kohale. Mitmel valitud kohal samaaegselt olla ei saa. Kui valituks osutunud inimene ei asu sellele kohale, saab koha valimiste üldises pingereas järgmise tulemuse saavutanud kandidaat sõltumata...

37
1

Rahvakogu.ee's aktiivse osalemise eest saab iga inimene oma kontole punkte ehk Ideede Skoore. Ettepanek järgmine: Et need punktid pärast raisku ei läheks, võiks Koostöö Kogu need punktid konverteerida Selveri või Rimi punktideks. See oleks nö preemia inimestele, et nad viitsisid oma elu ja riigi üle mõtiskleda. Et nad tegid seda, mis on niigi...

1
7

Kuna de facto on Eestis kommunism ja võimul ka kommunistid, ning nagunii kõik seda juba teavad, siis võiks selle demokraatia-teatri siin Eestis ära lõpetada ja asjad ka de jure korda seada. Ehk siis, luua ühe partei süsteem, mis keelab ära kõik erakonnad peale Reformierakonna. Sedasi saaks lahendatud ka sundpolitiseerimise probleem, sest kõik...

1
17

Poliitikutele raha andmine on võrdne kuritööle õhutamisega, sest raha on kõige kurja juur. Pealegi, ega see raha nende käes ka eriti kaua seisa, sest enamasti vahetavad nad selle esimesel võimalusel millegi muu vastu. Seetõttu teen ettepaneku, et poliitikutele võiks raha asemel anda hoopis need asjad, mida nad ka ise normaaltingimustes raha...

8
7

Lõpetada silmapilkselt räige ja ebaõiglane Eesti tähestiku diskrimineerimine. Miks ei ole ühegi erakonna nime sees š, z või ž-tähte? Kas need tähed on kuidagi kehvemad kui ülejäänud Eesti tähestikus olevad tähed? Miks soositakse ja eelistatakse Eesti poliitilistes ringkondades ainult a, e, o, r, i, m, r, k, n, d, f, s, h, l ja v-tähte? Miks...

1
3

RGB LED'id võimaldaksid kõnniteel jalutavatel inimestel Hiinast ostetud odavate pultidega valgustites värve muuta ja muid põnevaid asju teha. Kui me oleme suur E-riik, siis peaksime ka suurelt mõtlema ja mitte kartma ebatraditsioonilisi elamise ja eneseväljendamise viise. See IT-/valguslahendus oleks nii kõva sõna, et inimesed üle maailma...

3
2

Kuna Eesti on nii väike riik ja meil elab nii vähe inimesi, siis oleks mõistlik asjad korraldada selliselt, et iga eestlane saaks vähemalt ühe korra proovida mõnda järgmistest ametitest: Eesti Vabariigi president, Eesti Vabariigi peaminister, Riigikogu liige jne. Tagasihoidlikumad inimesed aga võiksid olla linnapead, maavanemad, volikogu...

4
21

Au ja väärikus ausse! (0)

Varia

Olev Remsu peaaegu 4 aastat

Kui alustaks kõige lihtsamast, kui alustaks algusest.
Iga ametnik/poliitik annab enne oma positsioonile tõusmist ametivande.
Praeguse sõnastuses ei mainita au ja väärikuse, kõlbluse ja omakasupüüdmatuse printsiipe. Otsekui lubataks käituda neist mitte hoolides. Lubataks passiivselt, vaikimisega.
Presidendiks saaja (ja järgmisel momendil juba...

13
0

Austatud Rahvakogu! Ja selle teema külastajad!
Õiglusnõuniku institutsioon ÕI on vajalik ühiskonnas sügavat rahulolematust põhjustava üha enam vohama hakanud seadustatud ebaõigluse pidurdamiseks.ÕI ülesandeks on pehmendada,ideaalis kõrvaldada,võimuladviku ja selle lähema sõpruskonna "säravamate"JOKK skeemide põhjustatud rahulolematust ühiskonna...

6
2

Elukutseline poliitik on meister ainult selles, kuidas uuesti ja aina uuesti võimule tulla. Mis kasu on sellisest meisterlikkusest ühiskonnale? Nõnda esitaksin idee, mille seesmärgiks oleks vähendada poliitilist korruptsiooni, kaasata suuremat osa ühiskonnast riigivalitsemisesse ja suunata inimesi tegutsema selle nimel, mis on vajalik...

25
2

Elektroonilise hääletamise tulemuste kontrolli võimalikkuse kohta liigub ringi kuulujutte ja spekulatsioone.
Elektrooniliste hääletustulemuste vaatlejate poolt kontrollitavuse meetmed peaks olema seaduses.
Ka valimiskomisjoni web-i lehele oleks vaja kergelt leitavat selget kirjeldust, kuidas on elektroonilised hääletustulemused vaatlejate poolt...

26
1

Riigikogu valimistel võiks olla ainult 1 üle Eestiline valimisringkond. Sellega hoiaks ära väikese häälearvuga kandidaatide pääsemise riigikogusse ühest ringkonnast, samal ajal kui teisest ringkonnast jäävad välja suuremate häälte arvudega kandidaadid. Riigikogu loob seadusi kogu Eestile ja sinna peaks valitama üleriigiliselt tunnustatud...

23
5

Riigikogu valimiste, erakondade ja nende rahastamisega ning rahvahääletustega seotud seadusloome tuleks Riigikogust välja viia. See on vajalik, et võimul olevad erakonnad ei põlistaks oma võimu ja selleks, et rahvakogu ettepanekuid üldse arvesse võetaks. Vastasel korral on tõsine oht et kui ka edumeelsete ettepanekutega vormiliselt nõustutakse,...

17
3

Elektri hind (1)

Varia

Ülo Rosimannus peaaegu 4 aastat

Elektri hinda tuleks alandada.Seda dividendide arvelt,mis riik EE-lt igaaastaselt ära võtab.Kuna EE on täielikult riigi ettevõte,siis on tal see võimalus olemas.Kasumi äravõtmist põhjendatakse sellega,et sellest rahast tõstetakse pensionäridele pensione.See lubatav pensionitõus kahjuks ei kata sellest aastast tõusnud elektri hinda.Loogilisem...

26
1

Presidendi vajalikkus. (0)

Varia

Ülo Rosimannus peaaegu 4 aastat

Eesti on selleks liiga vaene riik,et ülal pidada presidente (ametisolevat,erruläinuid),nende abikaasasid,rantsiosid,julgestust,elamist,auvalvet,paleed,transporti jne.Seepärast on vaja ära kaotada see mitte tegelikku võimu omav ametikoht.Presideni ülesanded jagada peaministri ja Riigikogu esimehe vahel.Seda vähemalt selle ajani,kui jõuame...

8
8

Riigiettevõtete juhtide palgad ei tohiks ületada Peaministri palka.Põhjendus: riigiettevõtete juhid vastutavad vaid ühe kitsa sektori toimimise eest,aga peaminister vastutab terve riigi toimimise eest.Kurb näide:EESTI ÕHK.Selle oleks pankrotti saanud ajada ka suvaline juht 10 korda odavama palga eest.Eriti absurdne on see,et endisele juhile...

29
0

Mobiil-ID-d saame edukalt kasutada, kui soovime arvuti või nutitelefoni vahendusel asju ajada (pangatoimingud, allkirjastamine, mitmesugused päringud ja sisselogimised). Mobiil-ID-d ei saa kasutada ühiskondlikes asutustes asjaajamisel, kui näiteks peame oma isikut tõendama teisele isikule (politsei, notari, sotsiaalhoolekande, registrikeskuste...

2
1

Väikeriigi ülalpidamine on kulukas. Me peame olema ratsionaalsed.Kuni Konstantin Pätsi riigipöördeni oli meil riigivanem, kes täitis ka peaministri kohustusi. Alles diktatuuri kehtestades muutus vajalikuks tugev presidendiamet. Parlamentaarses riigis pole mõttekas ülal pidada sarnaselt kuningriikidega mõttetuid rudimente, kellest midagi ei...

20
4

Erakond Eestimaa Rohelised teeb ettepaneku, et Riigikogu VEB fondi uurimiskomisjoni liikmeks kaasataks ka VEB fondi teemat hästi valdav ajakirjanik Toomas Kümmel, rahast ilmajäänud Eesti ettevõtete esindajad ning sõltumatud asjatundjad. Nende kaasamine suurendab lootust, et komisjoni töö on avalik ning vassimiste ja valetamiste jada saab lõpuks...

57
2

В предусмотренных законом случаях, политические партии, участвующие в выборах обязаны уплатить залог, который возвращается партиям, преодолевшим барьер и прошедшим в парламент.

Предлагается возвращать это залог всем, участвовавшим в соответствующих выборах, партиям

Залог не подлежит возврату, если после его внесения партия отказалась от участия в...

3
0

Teen ettepaneku võimaldada Riigikokku pääsemine sellele poliitilisele jõule, kes jääb esimesena valimiskünnise alla ehk teisisõnu kogub väljajääjatest kõige rohkem hääli. See sunniks pingutama väikeparteisid enam poliitilise esindatuse nimel ning pööraks neile ühiskonna tähelepanu.

0
6

Kõiki meid huvitab rahvakogu ideedede käekäik. Tuntav on teatud segadus, pessimism ja peataolek, et mis saab edasi. Seetõttu peaks hetkel olema, üheks olulisemaks diskussiooni teemaks ideede ellurakendamiseks sobiva lahenduse leidmine.
Pakun välja alljärgneva visiooni, vabandan, kui see osutub liiga detailirohkeks.
Mis-iganes lahendus valitakse,...

10
1

Peame loomulikuks kehtestada igakuune müügimaks kõigile alkoholi- ja tubakatoodete jaemüügiettevõtetele (sh baarid, kohvikud, tanklad jmt) tootenimetuste arvu järgi (nt 50-100 ühiku kohta, sh jookidel mahuga kuni 0,75 liitrit alkoholisisaldusega üle 0,5%).
Müügimaks laekub müügikoha omavalitsuse eelarvesse (MTA kaudu) sihtotstarbeliseks...

14
7

Amoraalne vaheltkasu (1)

Rahastamine

Avo Blankin peaaegu 4 aastat

Tunnistada amoraalseks vaheltkasu, mida saavad alkohoolsete jookide ja tubakatoodete reklaami vahendajad.
Amoraalsus seisneb meedia poolt levitavate alkoholireklaamide avaldamise eest tulu saamises, st alkohoolsete jookide levikule ja tarbimisele kaasaaitamises, elanike alkoholismile kallutamises, kahepalgelisuses jne.
Arvan, et...

14
3

Teha kohustuslikuks 3-5% eraldised kõikide juriidiliste isikute investeeringutelt, et ehitada, välja arendada ja hoida korras sotsiaalhoolekande objekte maapiirkondade tõmbekeskustes.
Põhjendus: kõik investeeringud vajavad infrastruktuuri ja sotsiaalsfääri teenuseid. Kusjuures sotsiaalsfääri arendamine on jäänud vaid omavalitsuse ja riigi õlule.

5
8

Siin on tehtud kõige rohkem ettepanekuid ja nendele reageerimine kuidagi teisiti oleks ebademokraatlik. Analüütikute poolt läbi töötatavate ettepanekute piiramine teatud teemaderingiga näitab, et tegelikult ei olda huvitatud tehtavate ettepanekute alusel oluliste muudatuste tegemisest riigis.
Katlast saame auru välja lasta, ilma, et midagi halba...

29
0

Riik loob riikliku pensioni kogumissamba, emiteerides kodanikele igal aastal riiklike investeeringute toetuseks pikaajalisi võlakirju.
Võlakirjade lunastamisaeg jõustub pensioniea saabudes, mis tähendab võlakirja ostuhinna kandmist isiku riigipensioni kontole.
Võlakirjade aastatulu makstakse isikule kord kalendriaastal (nt sünnipäev).
Võlakirja...

11
2

Võtta üle ülemaailmselt tunnustatud õigusriigi, madala korruptsioonitasemega, Soome õigusnormid.
Nii seadusandliku kui täidesaatva võimu struktuurid, kontrolli-, järelvalve- ja kohtusüsteem ... Seda põhjusel, et asume naabritega võrreldes suhteliselt lähedastes tingimustes nii keskkonna kui ühiskonna arengu osas. Sugulasrahvastena on lähedased...

13
4

Pakun kohustada müüa toidukauplustes ainult biolagunevaid kilekotte. Hea näide on Maxima toidukaupluste kett, mille kilekotid on valmistatud EPI standarti järgi ja lagunevad 18-24 kuuga. Samas suured toidukauplused endiselt müüvad tavalisi kilekotte.

10
0

Lugesin Taavi Rõivase vastavast ettepanekust - selline võimalus on ka mujal maailmas väga
levinud.Olen sündinud 1948.a ja minu eakaaslastel on kõigil pension alla 300 euro(minul 255).
Kaotasin oma ainsa poja 2009.a lõpus seagripipuhangu ajal.4-5 aastat veel saan kasutada
tema pensionifondi ja sääste.Valikuvõimalus oma kinnisvara pantimiseks oleks...

8
3

Omavalitsusreformi läbiviimisel peab Eesti Vabariik kinni pidama Euroopa kohalike omavalitsuste harta põhimõtetest.
Aastakümneid kestnud vastuolud pole andnud mõistlikku lahendit, mil määral peab riik korvama omavalitsustele neile seadustega pandud ülesannete ja kohustustega seotud kulutused.
Üldjuhul peaks koostatama loendi seaduste järgi...

16
4

Valimisreklaami-propagandat tuleks rahastada riigikassast selle raha arvel, mis praegu makstakse erakondadele. Ülesseatud kanditaatide arv peaks olema piiratud igale parteile kandideeritavate kohtade arvuga (Riigikogu puhul 101). Riigihanke korras tuleks kõigile valimistel osalevatele parteidele trükkida nende kandidaate ja seisukohti tutvustav...

15
0

Seletus. Meil on olemas palgamiljonärid. See tähendab, et osa inimesi teenivad oma aasta-kahe tööga välja pensioni, mille väljateenimiseks suuremal osal kulub kogu nende tööiga e ca 40 aastat, kümne aastaga aga juba ca 10-ne tavainimese pensioni. Nii edasi minnes, tekkib varsti olukord, kus ca 80% pensionikassa I samba vahenditest hakkab minema...

9
1

Seletus. Paljud jäävad ennetähtaegsele vanaduspensionile, kas tervise või töökaotuse või ka lähedase hooldusvajaduse tõttu. Samas võib neil hiljem tekkida võimalus uuesti tööle naasta. Peaks olema võimalus, et tööle naastes iga töötatud kuu annaks neile õiguse pensioni ümberarvestamiseks, suurendades iga kuu eest pensioni 0,4% võrra, kuni on...

15
0

Seletus. Tiheasustusalal on krundid määratud kohaliku omavalituse poolt. Elanikud ise neid krunte ei määra. Krundi suurus sõltub asumite omapärast. Näiteks Nõmmel on krundid kavandatud ajalooliselt suuremad selleks, et säiliks neil kasvav männimets. Krundiomanikule ei anna see mingisugust eelist, sest ta ei saa omal tahtel seda krunti jagada (ei...

5
3

Riiklik palgakorraldus süsteemseks (3)

Rahastamine

Avo Blankin peaaegu 4 aastat

Riiklikus palgakorralduses, välja arvatud era-ärisektor, üle minna alampalgapõhisele astmestike süsteemile. Süsteem peab olema võimeline arvestama valdkondade-vahelisi keskmisi proportsioone. Samuti kollektiivlepingutest tulenevaid muutusi.

Riigikogu, valitsuskabineti ja riigi tippametnike töötasude määramiseks seatakse sisse ühine...

16
1

Vähemaks üheparteivõimu! (1)

Kaasatus

Hermes Sarapuu peaaegu 4 aastat

Iga valdkond on kui mitte ainult, siis peaaegu ühe partei hallata. Muud maailmavaated on võimult puudu. Valdkonnasiseste asjade paremaks haldamiseks (ministeeriumid, linna/vallavalitsused) peab olema kaasatud ka muude maailmavaadete esindajaid, kel samas valdkonnas asjad teada: teistest erakondadest ja ka ja üksikkandidaate. Ehk talitseks...

12
0

Idee sündis elust enesest ja jubedat tõsiasja väljendavast lausest, et "laima, kuidas jaksad, midagi jääb ikka külge!" Karistada peab saama vaid eraisiku laimamise eest. Organisatsiooni liikmed saavad üldjuhul kergesti puhtaks. Sealjuures ei pea laimatav kui kannatanu mingeid kannatusi tõendama ega ennast kaitstes alandavasse olukorda panema,...

9
1

Vastavalt riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusele( välja kuulutatud 25.10.2012.a.) toimub eelhääletuse osana e-hääletamine nädala jooksul enne valimispäeva. Seadus lubab kodanikul sellel ajavahemikul elektrooniliselt antud häält piiramatu arv kordi muuta. Kellele on see vajalik? E-hääletaja peaks tegema oma otsustuse...

12
4

Erakondade rahastamine ja valimised
Erakondade rahastamist ja valimisi ei saa lahus käsitleda - süsteemi töötamine või varisemine sõltub selle olulisemate komponentide funktsioneerimisest.
Lihtsustatult saavad erakonnad täna raha, et parandada valmisolekut valimisteks ja osaleda meeldejäävalt valimistel, trumbata üle konkurent, eristuda, meelde...

19
3

Valimistel osalenu ei saa täna suuresti mingit tagasisidet. Riigikogu valimistel jaotatakse suur osa häältest ümber ja väga suur osa hääle andnutest ei näe enda valitud kandidaati Riigikogus. KOV valmimistel on asi sarnane - ainus tagasiside on tihtipeale ajalehekuulutus "tänud valijatele toetuse eest!"

Seega oleks tõepoolest hea kui valija...

18
0

Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnistust,
Mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!
Need meie hümni sõnad ütlevad kõik, mis meil teha tuleb, et asjad Eestimaal hakkaks minema õiges suunas. Jumal ei õnnista kunagi pattu! Me peame hakkama otsima Jumala tahet ja täitma Tema seadusi.
Carl Robert Jakobson...

4
5

NB! Tegemist on üldrahvalikele arusaamadele tugineva antiutoopiaga, mis ei peegelda autori isiklikke seisukohti.
Sageli on kuulda nurinat - kas me sellist Eestit tahtsime? Hoolimata tõigast, et Eesti on üks kõrgeima maksukoormusega riik Euroopas ning ettevõtluses on tegev vaid väike protsent elanikkonnast, on siin arenguruumi idealiseeritud...

7
1

Liikmemaks teha progresseeruv (astmeline) sissetuleku järgi. Seega oleks astmeline maks meil siis olemas ka. Sellega olekid rahul suurema sissetulekuga isikud, nad saavad oma meeliserakonda toetada. Kui see teha mõistlik ja mitte liiga suur, pole korruptsiooniohtu. Siiski võiks see olla tugevalt astmeline, nii, et väikese sissetulekuga kodanikud...

21
2

Maksta eripensioneanult..... (1)

Kaasatus

Eduard Orro peaaegu 4 aastat

Maksta eripensione ainult nendele kes puutuvad oma tööl kokku tervistkahjustavate ainetega ja
nendele kes rikivad oma eluga oma tööd tehes.

17
1

Abielus naised peaks saama võrdset palka Evelin Ilvesega. EL-s on kasutatakse võrd õiguslikku
printsiipi, miks Eestis teisiti on?

6
1

Президент избирается народом страны. Президентом считается избранным кандидат, набравший в первом туре более 50 процентов голосов. Если Президента в первом круге избрать не удаётся, то проводится второй круг голосования, в котором принимают участие два кандидата, набравшие в первом круге наибольшее число голосов избирателей. Избранным считается...

11
4

Kus kandidaadid rivis oma ettepanekute ja visioonidega ja valijad arutlemas...nagu siin ja praegu .

Logimine samuti isikustatud, et oleks piirkonniti teemad grupeeritud ja avatud protsessina

ETTEPANEKUD/IDEED - ARUTELU valijatega- ANALÜÜS (ekspertidelt)- VALIMISED
1 kuu 1 kuu 1 kuu

Ma usun et siis oleks kogu valimisnimekirja hiilgus ja viletsus...

21
0

avaliku arvamuse küsitlused peavad toimuma perioodiliselt, kasvõi kvartaalselt ja reitingute tulemused tuleb arvesse võtta kas siis rahade jagamisel (olgu samuti kvartaalne) näiteks parteidele aga kuni valitsusremondini välja- ei ole vaja karta/hirmutada ebastabiilsusega-
Ajalool ei ole kiiret aeg on mõõdetamatu, st kunagi ei ole kiire.

Eesti...

11
0

KOV volikogude liikmed ei tohiks olla sama omavalitsuse palgal. Seadusandja on keelanud olla samaaegselt volikogu liige ja valla- või linnaametnik ning seda õigustatult. Probleem aga on laienenud nö järgmisesse ringi. Paljud volikogude liikmed on seotud vallaga tulusa ametikoha kaudu, mille on tihtipeale saanud tänutäheks lojaalsuse eest....

16
0

Lubada eelarvest toetus samas mahus kogutud liikmemaksudega.
Lubada annatused samas mahus kogutud liikmemaksudega.
Skeem: 1:1:1 (nagu teatrite rahastamine:-))

19
0

Valmistevahelisel perioodil peaksid rahvaesindajad ja üldsus huvituma valijate arvamustest nii valimislubaduste strateegia kui konkreetsete seadusemuudatuste osas. Praegu korraldavad vabariiklikud ajalehed küll mitmetuhande vastajaga e-lugejaküsitlusi, kuid seal ei osale kõik ühiskonnakihid. Keda küsitlevad aga Emor jt. küsitlusfirmad, ei tea,...

4
4

Parlamendivälistel erakondadel on raske Riigikogu valimistel konkureerida, kuna puudub võrdne riigipoolne toetus. Suveperioodil oleks põhikuluks valimiskautsjon, kuna rahvakoosolekuid saaks korraldada vabas õhus, selleks ruume mitte rentides. Aktiivne puhkusteperiood pole takistuseks, sest on erinevad võimalused valimistel osalemiseks.

8
4

Austatud Rahvakogu ja teemaga kaasamõtlejad!
Toon arutamiseks-täiendamiseks RK liikme eetikakoodeksi,millest arusaamiseks pole vaja koostada mahukaid käsiraamatuid.Koostamiseks kulus ca 5 minutit ja pärineb samast päevast pea aasta tagasi ,mil ilmus K.Kallas`e teade selle koostamise enda peale võtmisest.Punktid 5 ja 6 lisasin 23.01.13 peale ETV...

13
1

Hambaravist (0)

Varia

Lembit Talvis peaaegu 4 aastat

Arvestades et Haigekassa ei kompenseeri täiskasvanud tööealiste isikute hambaravikulusid, samas hammaste korrashoius on suur mõju tervele organismile ja seeläbi ka Haigekassa kulutustele, võiks kaaluda hambaravikulude osas vähemalt tulumaksuvabastust.

31
0

Olulise regionaalpoliitilise meetmena teen ettepaneku lõpetada praegune vabade metsa- ja põllumaade müük avalikel enampakkumistel ja taastada põhimõtteliselt varasemalt kehtinud kord nende erastamiseks-müümiseks eelistusega asukohajärgsetele kohalikele füüsilistele isikutele koos võimalusega pikaajalisele hüpoteegile nende eest tasumisel....

10
3

... ja tema kohast tuleviku Eestile? Sest kohati on tunne, et antud piirkonnas toimub Eesti huvisfäärist järk-järguline kaugenemine ning kohalikule elanikkonnale on jäänud riigi kohaleolek ja õiguslik staatus arusaamatult kaugeks kui mitte lausa uduseks. Samas pole suudetud tagada ka õigusliku keskkonna toimimist kohalike omavalitsuste töös....

3
4

Valitud isikul peaks olema võimalus teada saada teda valinud (elektrooniliselt hääletanud) valijate nimed, juhul kui need soovivad end valitule avalikustada.
Sellisel juhul oleks rahva esindajatel eeldatavalt huvi oma personaalsete valijate seisukohtadega arvestada ja oma nö. püsivalijaid hoida.

14
5

Riigikogu valimised häälte osas võib jagada tinglikult jagada kolmeks.

1. Hääletamine, mis on isikupõhine
2. Häälte lugemine, mis ka isikupõhine.
3. Häälte arvestamine, mis on erakonna põhine, kuna summeritakse erakonna nimekirjas kandideerijate hääled.
4. Valituks osutuse määrab erakonna enda nimekiri.

Seega on häälte arvestamise protseduuri kolmas...

8
10

valimistevahelisel ajal võib inimeste eelistus muutuda erakondade osas, seega võiks muutuda rahastamine. Tuludeklaratsiooni enamus inimesi on kohustatud täitma, sinna saab lisada erakondliku eelistatuse küsimuse mida märkimata edasi minna ei saa. Juurde märkus, kui suure mõju rahastamisele see annab, näiteks 5, muidugi mitte inimese enda raha....

3
5

Ettepanekute autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmed tuleks valida üle Eesti, kes said rohkem hääli läheb ka Riigikokku.
Sellest piirkonnast kust isik sai kõige rohkem hääli oleks piirkonnal (maakond) selle isiku tagasikutsumise õigus.

45
5

3 ideed (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Riigikogus võiks olla poole vähem saadikuid, sest seadused on enamvähem olemas ja Euroopa liidu seadused on ülemuslikud.
Tähtsate otsuste jaoks võiks kokku kutsuda eriala tundvate isikute ajutise töögruppi kes pakkuks ikka asjalikke lahendusi.
Iga riigikogusse sooviv isik peaks omama...

16
6

Juhid ei tohi kuuluda parteidesse (2)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Arvan, et poliitikas erakondade töös ei võiks osaleda riiklike majandusettevõtete juhid, koolide ja kohalike omavalitsuste juhid.

16
2

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Valitud rahvasaadikutel peaks olema kohustus kord kvartalis käia rahva juures ja rääkima mida ja miks tehakse. Siis saaks ka inimesed kaasa rääkida. Samuti võimalus suhelda valijatega otse kui valijal on selleks soov.
Lisaks siia veel, et igal ametikohal peaks olema vastutus oma tegude eest.

32
0

Maailmavaadete määratlemine (1)

Erakonnad

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Tuleks määratleda millised maailmavaated peaksid Eesti parlamendis esindatud olema ja need täpselt kirjeldama mis üks või teine endast kujutab. Siis oleks selge keda või mida valida igasugu natuke siiapoole või sinnapoole erakondasi pole vaja.

0
10

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Erakond rahastaks ennast liikmemaksudest ja riik lisaks sinna mingi täiendava protsendi laekunud liikmemaksudest.
Kõik muud on keelatud.
Kontrollida saab tehtud kulude ja laekunud summasid võrreldes.

28
1

On vaja majanduslikku analüüsi, mille alusel selgitada kuidas on jagunenud varaline rikkus elanike erinevate kategooriate vahel. Juhul kui majandusliku analüüsi tulemusel selgub, et üle 80 % varalisest rikkusest on koondunud väga väikese elanike grupi kätte alates 5 %-st ja vähem, siis on vajalik maksupoliitika muutmine.

15
1

Erakondate raha jagamisel võiks iga volikgu koht tagada mingi summa,See tõstaks huvi kohalike omavalitsuste vastu

1
4

Arvan et muuta tuleb põhiseadust. Enamus ettepanekutest on seotud põhiseadusega. Olgu need igasugused valimised, riigikogusse puutuv või mõni muu ettepanek. Kõik on seotud nii või teisiti
põhisedusega.

17
1

Sest: "Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätestab igaühe õiguse mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu." Kui ettepanek kustub, siis tahan...

11
2

Eesti on põhiseaduslikus kriisis. Väljapääsu eeldus on selle kriisi täielik iseendale üles tunnistamine, Tõstatan ühisloomelise keskkonna loomise, kus inimesed üle kogu maa saaksid luua koos täieliku pildi korruptiivsetest poliitskandaalidest alates 20.08.1991 kuni tänapäevani.

21
0

Toomas Kümmel on teinud Eesti ja eestluse jaoks rohkem kui väga paljud teised, ajal kui me teda kuulata pole osanud, on ta ikkagi edasi võidelnud. Premeerime teda.

29
4

MORATOORIUM REFORMIERAKONNALE (6)

Erakonnad

Meelis Kaldalu peaaegu 4 aastat

TEEN ETTEPANEKU KUULUTADA VÄLJA ERAKORRALISED VALIMISED NING MORATOORIUM REFORMIERAKONNALE KUNI KÕIKIDE KORRUPTSIOONIJUHTUMITE VÄLJA SELGITAMISENI, KRIISIKAVA KOOSTAMISENI JA ELLU VIIMISENI.

ISIKUTE KARISTAMISEST ON VÄHE. VAJA ON TÄIELIKULT EESTI PARTEIMAASTIK JA RIIGIVALITSEMINE ÜMBER EHITADA.

21
12

Presidendi otsevalimine (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Presidendi otsevalimine- kandidaadil peab olema kogutud 25 000 toetusallkirja.

34
4

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Kriminaalkoodeksisse viia sisse paragrahv, mis muudab aegumatuks kuriteod, kus Eesti riigile ja rahvale on tekitatud kahju üle 1 milj euro tagasiulatuvalt 20.august 1991.

26
0

Kaotada eripensionid (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Kaotada eripensionid, mis kümneid kordi ületavad tavapensione. Selline olukord riivab rahva õiglustunnet ning on ülekohtune. Pealegi 98,5% eripensioni saavad isikud, kes on kuulunud Eestit okupeerinud riikide võimuparteiodesse- sellistel isikutel ei ole õigustatud ootusi EV eripensionile....

32
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Erakondi rahastada nagu pensionifondi II sammast: 2 osa liikmemaksudest ja 4 osa riigilt

4
8

Tõlgendagem ametiisiku määratlust nii: igaüks, kes saab palka (mistahes nime all see ei oleks)avaliku sektori eelarvest, on ametiisik.
Järgmiseks:
Riigikogulase aja on "ostnud" valija: riigikogu ise on enda jaoks määranud, et ta ei puhka (formaal-juriidiliselt), vaid on ametis 24/7. Seega võib riigikogulane saada maksumaksjalt saadavat töötasu...

36
0

Tõlgendagem ametiisiku määratlust nii: igaüks, kes saab palka (mistahes nime all see ei oleks)avaliku sektori eelarvest, on ametiisik.
Järgmiseks:
Riigikogulase aja on "ostnud" valija: riigikogu ise on enda jaoks määranud, et ta ei puhka (formaal-juriidiliselt), vaid on ametis 24/7. Seega võib riigikogulane saada maksumaksjalt saadavat töötasu...

9
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Viia sisse rahvahääletus tähtsates riigielu küsimustes, mida viia läbi koos valimistega.

33
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Anda rahvale seaduste algatamise õigus kui on kogutud vähemalt 25 000 kodaniku toetus.

26
1

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Parlamendiliikme palk viia Euroopa tavale vastavaks, s.o 2 keskmist kohalikku palka.

18
2

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Saadikuna saab töötada iga isik vaid 2 koosseisu.

49
3

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Kui kõrgema astme saadik kandideerib ka madalama astme valimistel ja osutub valituks, kaotab ta automaatselt kõrgema mandaadi ja peab asuma tööle uuele mandaadile vastavale kohale.

51
0

Saadiku tagasikutsumine (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Saadiku tagasikutsumiseks on vaja sama ringkonna valijate allkirju, mis ületab 50% sellele saadikule antud häältest.

40
7

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Riigikogu valimistel jaotada kõik mandaadid ringkondades saadud häälte järgi reastatud nimekirjade alusel, samas nimekirjas ka üksikkandidaadid. Esimesed mandaadist ilma- jäänud jäävad asendussaadikuteks.

21
1

Piirang kandideerimisel (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Valimistel mitte lubada kandideerida Eestit okupeerinud riikide võimuparteisse kuulunud isikutel.

11
3

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamise üldsumma eraldatakse parlamendi ja valitsuse poolt riigieelarvest igal aastal eraldi - vastavalt riigi võimekusele ja vajadustele.
Erakondade riigieelarveline rahastamine jaguneb 1) valimistulemuslikuks ja 2) valimistevaheliseks (Lawrence Lessig’i printsiip) .
...

4
13

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine muudetakse objektiivsuse ja sõltumatuse huvides ainult riigieelarveliseks, keelates igasugused annetused.

5
15

Austatud Rahvakogu!
Loen täna kehtivat korda,mille alusel kulutati 2012 a RE-st 5,4 milj 4-ja erakonna ülalpidamiseks täiesti amoraalseks alla vaesuspiiri elavate inimeste suhtes,majanduslikus mõttes mahavisatud rahaks ja maksumaksja nähtud vaeva suhtes ebaõiglaseks.
Alles meil oli üks suur ja ainuõige kursiga partei,mida irooniaga kutsuti meie...

21
8

Ettepaneku autor Reedik Piibe, saabus e-posti teel:
Et välistada edasist ebakompetentsete inimeste sattumist rahvaesindusse pelgalt sooviga tõusta maksumaksjate kulul jõukale järjele; et seada taas ausse nüüdseks devalveerunud Riigikogu saadiku staatus,
tuleb muuta oma valijate esindamine parlamendis tegevuseks vabatahtlikkuse alusel – ilma...

4
9

Ettepaneku autor Piret peiker, saabus e-posti teel:
Tahaksin lisada pooltargumendi Märt Põder'i 07.01.2013 ettepanekule "südametunnistuse järgi hääletamise soosimine eelistushääletamisega", soovitades konkreetselt Üksiku Ülekantava Hääle valimissüsteemi:
Selle süsteemiga valitakse kandidaate individuaalselt, puuduvad parteinimekirjad ja nende...

2
2

Julgen sel teemal arutada,kuna oleme abikaasaga neli last üles kasvatanud ja näeme ,mis toimub peale koolide ja sõjaväe läbimist.Tore on kui on palju valikuvabadust,kuid kahjuks pole võimalik siia peret luua varem kui juba 30- dad aastad käes.Miks? Noored tahavad elada eraldi,mitte koos vanematega.Tean paljusid noori,kes käivad võõrsil tööl,kuid...

14
1

Viia AJUTISELT, kaheks riigikogu valimisperioodiks (8 aastaks) sisse minimaalne naiste osakaal nii riigikogus kui valitsuses. Esimesel valimisperioodil näiteks min 25 % ja järgmisel min 50%.

Eesmärgid ja põhjendused:
1 Ettepaneku peamine eesmärk on tahtlikult kiirendada ühiskonnale vajalike muudatuste elluviimist. Leian, et teatud muutuste...

9
29

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Kautsjon, mis praeguses suuruses toimib kui varanduslik tsensus ja on seega Põhiseaduse mõttega vastuolus, tuleb kas kaotada või vähendada suuruseni, mis oleks kõigile kandideerijatele rahaliselt jõukohane. Varanduslik seis ei tohi olla takistuseks kandideerimisel! Vastasel juhul määravadki rikkad ja nende...

49
1

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek
Erakondade valimiskulutustele ja ka meediakasutusele reklaami näol on vaja seada kindel piir, sest korrelatsioon kulutatud raha ja häältesaagi vahel on selge, ühemõtteline ja ohtlikult suur. Suur ebavõrdsus valimiskulutustes piirab ühiskondliku arutelu ja muudab valimised tavaliseks äritehinguks.
Riho Kangur:...

44
0

Siduda riigikogu liikme töötasu vanaduspensioni baasosa suurusega, mis on hetkel 120 eurot või siis seadusega tagatud vanaduspensioni miinimumsummaga - praegu 134 eurot .Viimati nimetatud summa on vanaduspensioni miinimumtasu, mis ei ole sõltuvuses inimese poolt makstud sotsiaalmaksust.
Või kolmas variant-statistilise keskmise tegelikult välja...

17
3

Kui mingil põhjusel ei peaks saama keelustada valimisreklaame, siis selleks võimaluseks neid piirata on valimisreklaami maksustamine. Maksustamine peaks aga olema piisavalt suure maksuga, milline oleks erakondadel mittejõukohane osta (vähemalt olulises mahus mitte). Valimisreklaamimaks peaks olema riiklik maks ja moodustama vähemalt 5 kordese...

20
1

Rahvuskogu.ee-le (0)

Rahastamine

Margus Kurg peaaegu 4 aastat

Rohkelt ettepanekuid kõigis viies kategoorias võite leida novembris 2012. avatud domeenis pragmaatiline.ee/wordpress.
Selles on ära toodud Sotsiaalpragmaatilise Partei asutamistoimkonna seisukohad Eesti regressühiskonnas toimunu/mittetoimunu kohta ja ära näidatud nii mõnedki radikaalsed väljapääsuteed. Viimasena kuulutasime välja...

2
3

Töötusega seotud erinevad toetuste määrad koos seadusandlusega vajavad uuesti läbivaatamist ja korrastamist, sest töötuks jäädes, mis kahjuks võib Eesti tingimustes kujuneda tervikuna pikaajaliseks, puudub teatud ajast alates võimalus reaalselt eluga toime tulla. Tähelepanu peab pöörama erinevate seaduste koosmõjule, mille alusel võib tekkida...

10
0

Riigikogu valimiste läbiviimise ja rahastamise kulude üheks katteallikaks on kautsjon.
Korraldusliku külje poolt viidi kautsjon sisse nn "katsetajate-juhureisijate" peletamiseks. Ja see meede on toiminud.
Küll on aga valimisseadustikku ilmunud kahetsusväärsed "täiendused" kautsjoni tagastamise osas.
Praegu kehtiv kord näeb ette mitmeid variante...

4
4

Noored on Eesti riigi võtnud oma kätte - ja see on väga hea.
Samas on peansionärid saadetud nö aia taha, et nad noori ei segaks.
Kui aga arvestada "käibest" eemaldatud ressurssi, pole selline käitumine vast kõige otstarbekam.
Oleks mulle soodus, võtaksin oma ettevõttesse paar-kolm vajaliku kogemusega pensionäri tööle.
Siit alustaksingi...

25
0

Liikmemaks (0)

Rahastamine

Sirje Major peaaegu 4 aastat

Kehtestada erakonna liikme liikmemaksuks 2% brutotulust.

6
5

E-hääletamine on sama turvaline kui paberkandja-hääletussedelitega hääletaminegi.
Nii ühel kui teisel juhul on määravaks ikkagi valija tahe. Ükski valimisseadus ei saa piirata või muuta valija otsust ka puhul, kui ta nõustub hääletama "vääramata jõu" poolt määratud kandidaadi poolt.
Muide, vääramatuks jõuks võib olla ka valimispropaganda...
Tõsi,...

9
7

Valimistel erakonna poolt valimiskomisjonile esitatud kandidaatide nimekirjad peaksid olema kinnitatud erakonna üldkoosoleku poolt. Kandidaatide nimekiri on avalikkusele kõige olulisem erakonnast väljuv ametlik dokument ning selline nõue tagaks eeldatavalt erakonna liikmete enamuse tahte väljenduse.

8
1

5 aastane elamisnõue. (1)

Valimised

Sirje Major peaaegu 4 aastat

Ringkonnast kandideerija peab olema kantud antud ringkonna KOV elukoharegistrisse ja elanud seal ringkonnas vähemalt 5 viimast aastat.

24
4

Ettepaneku autor Aadu Tamm, saabus e-posti teel:
Iga eriala inimesed püüavad omaette streikides paremaid palganumbreid saavutada, vähemesindatud ametikohtadel ei ole sedagi võimalust.
Ei peaks mitte nõudma näiteks, et meile sama suur palk, kui naabritel sellel erialal (näit. Soomes), vaid vaadata tuleks proportsioone.
Näiteks, kui Soome arsti või...

6
1

Eesti Vabariigi iseseisvust saab peagi 20+20 aastat.
Viimane 20 aastat - taasiseseisvusperiood - on olnud väga tegus.
Paraku peab tõdema, et muutuvas maailmas, sh ka Eestis kehtivad postulaadid kipuvad arengut pidurdama.
Eesti siseriiklik elukorraldus vajab muutusi, sest tänane ebastabiilsus - pean silmas viimaste aastate streike ja proteste - ei...

12
0

Praegu toimub erakondada rahastamine vastavalt kohtade arvule Riigikogus, mis on aga üsna erinev sellest, kui rahastamine toimuks vastavalt valimistel saadud häälte arvule.

Nimelt võimendab valimisseaduses olev modifitseeritud d'Hondti meetod rohkem hääli saanud nimekirjade tulemust ehk teisisõnu pole kohtade ja häälte arv omavahel võrdeliselt...

17
7

Mõte seisneks selles, et elanikud saaksid südamelt ära rääkida kõik probleemid, mis takistavad normaalset elamist ja kasvamist, ning õppimist ja tööl käimist ning nii edasi. Et siis veebisaidi vahendusel saaksid aidata soovijad, ning muredega inimesed end koondada ja abi vahendada.
Et ka vastavad ametkonnad näeksid nii paremini enda tegemata...

31
1

Lubada osadel sisserändajatel kuni väljasaatmiseni või elamisloa andmiseni Eestis varjupaigas viibimise perioodil käia tööl. Inimesel aidataks sel moel integreeruda, temast saaks parema ülevaate ühiskonnale vajalikuse kohalt ja ta ei peaks igavledes põgenemisplaane välja mõtlema. Näiteks majutusasutustel, kes osaliselt ka praegu täidavad...

0
8

Muudatused valimisseaduses (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Valimisseadus peab võmaldama saada valituks kõige rohkem hääli saanud kandidaat. See on võimalik ainult avatud nimekirjade puhul. Minu loogika kohaselt peaks iga valimisringkonna kohta olla üks tähestiku järjekorras koostatud mimekiri. Olgu kandidaat üksikkandidaat või kuulugu ta mõnda...

26
1

Eesti suursaared - Saaremaa, Hiiumaa, Muhu - on Eruoopa Liidu mõistes saarelise staatusega, Eesti riigis aga võdsustatud mandriliste piirkondadega vaatamata saarte merelisele isoleeritusele. See on juba viinud rahvaarvu drastilisele langusele, mis ohustab omavalitsuslikku võimekust. Riik viib saartelt välja avalikud töökohad, ettevõtlus on...

16
0

Ettepaneku autor Avo Tamme, saabus e-posti teel:
Mida haritum, seda vabam. Mida haritum ja vabam, seda usaldusväärsem.
Mida haritum, vabam ja usaldusväärsem, seda vajalikum. Mõelge edasi :
mida vägivallatum... mida lihtsam... mida arukam... Süsteem töötab ainult
kompleksselt!!!

0
1

Lubada erakondade ning valimiskampaaniate ja ka erakondade sihtasutuste rahastamist ainult erasektori poolt, kuid sealhulgas ka eraettevõtete poolt. Seega lõpetada igasugune riigi, munitsipaal ja nende osalusega ettevõtete poolne rahastamine. Selline lahend tekitaks ka valimiste vahepealsel ajal valijatest suurema hoolivuse, kuna nad vastavalt...

3
14

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Erakondadele riigieelarvest eraldatavad vahendid on vaja jagada võrdsemalt ja õiglasemalt. Ühtlasi on vaja vähendada riigieelarvest erakondadele eraldatavate vahendite kogusummat veerandi võrra praeguse tasemega võrreldes.
Riigieelarves erakondade rahastamiseks ettenähtud vahendid jagatakse kaheks. Pool...

24
3

Trahvid muuta astmeliseks (0)

Varia

Andri Arula peaaegu 4 aastat

Eraisikutele tehtavad trahvid peaksid olema astmelised, mis sõltuksid eelneva 12 kuu keskmisest sotsmaksust.

20
0

Inimese töövõime ja aeg on piiratud. Ta ei suuda olla korraga mitmes kohas. Vaadates infotunni ajal tühja riigikogu saali näeme, et meie "esindajatel" ei jätku viisakust isegi näidelda aktiivsust. Ma ei soovita võtta palgast maha istungitelt puudutud tunde, küll aga soovin et nad oma kõrge palga juures tunnetaksid ennast piiramata tööajaga rahva...

25
2

On küllaltki tavaline, et Riigikogule esitatakse seaduse eelnõu, kus on kompotina koos erinevate seaduste muutmise ettepanekud. Kui siis üks fraktsioon ei ole nõus neist mõnega, siis venib ja võivad hoopis kehtestamata jääda ka teiste seaduste muudatused. Need võivad olla aga mõnel juhul vägagi olulised.
Teen ettepaneku kehtestada seadusloomes...

4
2

Maksupoliitika (0)

Varia

Andri Arula peaaegu 4 aastat

Väikeettevõtjana tunnen, et maksupoliitika võiks olla ümberkujundatud.

Ettepanek oli kunagi teha astmeline tulumaks eraisikutele.
Miks ei võiks olla astmelist maksusüsteemi ettevõtetele - kõigi maksude ulatuses?
Või siis valdkonnapõhiselt reglementeeritud.

Hetkel lüüakse kõiki nn "ühe puuga".

9
3

Kanditaat, kes pääseb riigikokku, peab peatama erakonda kuuluvuse (sarnaselt presidendiga).
Praeguses olukorras vannub saadik valet. Ta ei tööta riigi ja rahva hüvanguks. Ta täidab erakonna
juhatuse käske.Riigikogulane ei saa töötada oma mõistusega kui ta ei peata erakonda kuuluvust
ametiajaks. Nagu president o riigi ja rahva esindaja on seda ka...

5
14

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Valitsus peaks sisse viima sundinflatsiooni ,kui tõusevad hinnad,peaks suurenema töötasu mingi protsendi võrra

6
2

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Keskmise palga arvestus peaks olema valgekraedel ja lihttöölistel eraldi.

5
3

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Parlamendi liikmete töötasu tuleks viia sõltuvusse miiniumpalgaga,kui tõuseb miiniumpalk.siis tõuseb ka riigikogulase töötasu

48
1

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Kaotada ära häälte korjamine valimistel,kes kandideerib riigikokku peab ka sinna minema.

40
1

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Parlamenti valijatel ära kaotada häälte ülekandmine,valituks saab pingerea järgi

42
2

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Kohalikud omavalitsuse juhid kandideeriks ainult 2 korda

12
1

Ettepaneku autor Ülla Vähk, saabus e-posti teel:
Eestlaste sõimamine vastavalt poliitilistele vajadustele, fašistideks venekeelse elanikkonna tarbeks või orjadeks eestlaste eneste demoraliseerimiseks tuleb lõpetada. 2006-2007 maaliti eesti meedias (venekeelses) Ansipit ja Laari Hitleri vuntsidega ja eestlastele riputati külge fašisti silt...

1
0

Uba siis lihtne, 1-4 üks koolivorm ja 5-9 teine koolivorm. Ühine, üle Eesti. Igale koolile oma tekkel. Võtaksime julmadelt ja väga mõjutavatelt lastelt ühe enam koolikiusu põhjustava: riietuse põhjal tekkiv kius. Pole vahet, oled külakurnaja või vallasant, reeglid on ühed kõigile. Lisaks tellimus kohalikele moedisaineritele, mitu erinevat...

19
2

... kelle sugulased või pereliikmed juba töötavad kõrgetel riiklikel või riigi rahandusringkondades asuvatel ametikohtadel. Sellisesse situatsiooni on juba ette sissekirjutatud oht korruptsioonile ja võimalikule poliitilisele perekonnastumisele. Oht demokraatia põhiolemusele ja otsustajate kitsa ringi tekkimisele. Ja lugupeetavad Rahvakogu...

10
6

Ettepaneku autor Ülla Vähk, saabus e-posti teel:
Kui Jaan Manitski ostis Päevalehe, siis eesmärgiga kindlustada vaba demokraatlikku ajakirjandust. Täna on demokraatia meedias ohus.
Teen ettepaneku suuremaks aususeks, vabaduseks, kvaliteediks ja demokraatiaks meedias.
SELGITUS
Ajakirjandusel ei sobi kokku mängida riigiprokuröriga. Sama päeva õhtul,...

2
4

.... ÜLERIIGILISI depatte , referendumeid, seadusmuudatusi, miitinguid jne.
Mõte selline – kodanike grupp korjab kokku seadusemuudatusteks esimesed 1000 allkirja, esitab selle opositsioonile kelle kaasabil organiseeritakse veel 9000 allkirja kogumine peale mida antud ettepanek edastatakse kohustuslikus korras seadusandliku kogu arutlusele....

4
4

... saaks riigi ja KOV-ide ametnike töid ja tegemisi iseloomustada, kritiseerida-kiita , suunata , ettepanekuid teha jne jne .

18
0

.... rahastamine . Ülikoolide vahel käib selline mitteavalik ebaterve konkurents et püüda enesele õppelaenu peal sisseastuvaid tudengeid. Aga mäletate kust see jama pihta hakkas? Siis kui hakati tudengitele jagama seda tudengilaenu ja siis läks just ÜLIKOOLIDE omavaheline EPUTAMISRALLI lahti just võimaliku rahade teenimise nimel . Mitte aga...

4
0

Kõigis demokraatlikes riikides võõrdub rahvas üha enam oma poolt valitud valitsustest. Üks peamisi põhjuseid selles on, et valijate otsus valimistel on enamasti juhuslik või mõnede puhul traditsiooniline.
Juhusliku valija mõjutamiseks kasutavad kõik parteid primitiivseid loosungeid ja osavaid reklaamikampaaniaid, kus pole kohta tegelikel...

0
6

rahastamine (0)

Rahastamine

Elmu Lainjärv peaaegu 4 aastat

1.Riigikogulase palk peaks olema max - 2000 eurot. ilma mingite laristamistasudeta
2.Erakonna liikmed peavad maksma liikmemaksu.
3. Mingit eripensioni ei tohi neile maksta.
5. Riigi eelarvest eraldatavaid summasid vähendada 5 korda.
Praegu peab rahvas neid muidusööjateks, laristajateks ja sulideks, kes on võimelised vaid pastapliiatsi värvi...

12
2

Tänaseks selgunud et Eestis on pead tõstmas selline ühiskondlik nähtus kui poliitikutest PEREKONDLIKUD SÜNDIKAADID . Kus mõne perekonna paljud liikmed on tegevad erinevatel riiklikel tasanditel ja kohtadel kus omatakse suurt kaalu poliitiliste ja rahaliste otsuste üle. Lõpetada selline Eesti poliitkultuurile mitteomane riiklikul tasemel...

8
0

Riigikogu otsevalimised. (5)

Valimised

Peeter Pokk peaaegu 4 aastat

Praegune olukord:
-valimisseadus on koostatud Kalifornia professori ja kohalike gurude poolt, mis ühe suurlinna agulisuuruse elanikkonnaga riigis efektiivselt ei toimi;
-Riigikokku valitakse partei tagatubade poolt kokkupandud nimekirjade alusel palju nn. partei lihtsõdureid ja seersante, aga vähe ohvitsere;
-pajud valituid saadikuid on lihtsalt...

29
6

Ma olen seda meelt, et inimese rikkus ei väljenda adekvaatselt tema poliitilist küpsust.
Tõsi, on teatavad korrelatsioonisuhted ühelt poolt inimese sissetuleku ja varanduse, ning teisalt tema iseloomu, prioriteetide ja ühiskondliku kuvandi vahel, KUID NEED SEOSED ON LIIGA ÄHMASED, et oleks reaalset alust väitel : mida rikkam inimene, seda parem...

26
1

Ettepaneku autor Tiiu Kahar, saabus e-posti teel:
Põhiseadus peab tagama inimväärse elatustaseme, mis on 60% vab. keskmisest palgast. Kui meil on miinimumpalk 320 eurot ja pension 300 või veel väiksem, siis valitsus rikub põhiseadust, sest ta ei taga seda. Pensioni arvestamise keskmisest palgast lähtuvalt on ajale jalgu jäänud ja ebaõiglane, sest...

18
0

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Riigikokku valitud inimesele peaks olema riigikogu põhitöökoht, kus tuleb kohal käia ja tööd teha (a la nagu tavaline põhikohaga töötaja vastavalt graafikule v lepingud sätestatud kellaaegadele). Riigikogu liige ei tohiks nn tööajal käia välismaal dirigendiks, kontserte andmas, võistlustel...

41
0

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Ebapopulaarsete riigikogu kandidaatide tagasikutsumine peaks olema lihtsam (nt tuleks vältida häälte ülekandmist).

24
4

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Riigikokku kandideerija peab omama kõrgharidust.

11
13

Ettepaneku autor Arno Suur, saabus e-posti teel:
Ükskõik mis põhjusel riigikogu tööst lahti öelnud persoonil enne järgmisi valimisi enam riigikokku asja ei ole. Tema asemele aga tuleks nimekirjast järgmine liige, olenemata tema parteilisest kuuluvusest.

22
5

Ettepaneku autor Arno Suur, saabus e-posti teel:
Kehtestada üleriigiline üks valimisringkond ja riigikogu moodustatakse enim hääli saanud isikutest.

26
4

Ettepaneku autor Eino Väärtnõu, saabus e-posti teel:
Riigikogusse kandideerijal peaks olema läbitud vähemalt 2 aastat tööd kohalikus omavalitsuses või volikogus.
Ilma mingisugusegi arusaamata riigiaparaadi ja omavalitsuse töökorraldusest ja selle tegelikust toimimisest ei saa tulemuslikult töötada seadusandvas kogus, vaid tuleb seda alles hakata...

8
9

Ettepaneku autor Eino Väärtnõu, saabus e-posti teel:
Valimiskampaania korraldamine (mitte selle sisu määramine või toimetamine) tuleks anda kandideerijatest sõltumatu organi kätte, kes õiglaselt jagaks kandideerijatele plakatite pinda, ajalehtede pinda, raadio ja TV saateaega. Nende pindade ostmine oleks selle korraldava organi ainuõigus ja...

12
3

Kriisi- ja sõja ajal on igal ministeeriumil ja tema allasutusel kui ka kohalikul omavalitsusel oma roll riigi valitsemisel. Kaitseväeteenistus annab teadmised kuidas Kaitsevägi toimib kriisi- ja sõjaajal, see on oluline teadmine riigiametnikele.

6
7

Korraldada 2 aastat peale RK korraliste valimiste toimumist vahevalimised 50%+1 saadikukohale RK koosseisust, vähem hääli saanud saadikute mandaadi tugevdamiseks või nende asendamiseks. RK-s esindatud poliitilised ühendused esitavad vahevalimistele uued kandidaatide nimekirjad.
Vahevalimistel ei saa kanda kandidaatide nimekirja Riigikogu...

2
4

Erakondade valitatavatesse kogudessse (ka muudele valitatavatesse kogudessse) kandideerijatele tuleks seada eeltingimuseks läbida eksam valitud tööks vajalike põhialuste omandamise kontrolliks. Eksami sooritamine annaks õiguse kandideerida.
Auto, rongi, lennuki juhtimiseks või hoone ehitamiseks on vaja ju oskusi kinnitavat tõendit.
Sarnaselt ETV...

10
6

Riigikogu komisjonide koosolekud ja otsused protokollida ja võimalus netis jälgida (ka järelvaadata).
Peaks olema Riigikogulaste videoselgitused/kommentaarid otsuste ja hääletuste kohta, mida saab netis jälgida(ka järelvaadata).

35
0

Rahvale teada 1-2 kindlat päeva (näiteks reede ja laupäev) peaks olema riigikoguliikmetele kohtumiseks/suhtlemiseks valijatega oma ringkonnas üldsusele teadaolevas kindlas asukohas/ruumis. Kohtumisi peaks saama netis jälgida (ka järelvaadata).

27
0

Arvutisimulatsioonid sotsiaalsete nähtuste modelleerimiseks (kasutamiseks nii Riigikogus kui ka ametnikele). Arvutisimulatsioonide tulemused (ka variandid, kommentaarid) peaksid olema ligipääsetavad ka rahvale.
Paljudes valdkondades kasutatakse probleemide uurimiseks ja lahenduseks arvutisimulatsioone (ilmastik, ookeanid, liiklus, universumi...

12
0

Riigikogusse (ka muudele valitatavatele kogudessse) kandideerijatele tuleks seada eeltingimuseks läbida eksam riigikogutööks vajalike teadmiste (näiteks sotsioloogia, majandus, juriidika, rahandus, politoloogia jms.) põhialuste omandamise kontrolliks. Eksami sooritamine annaks õiguse kandideerida.
Analoogselt paljudele litsentseeritavatele...

13
6

Keegi Lavrov Venemaalt arvab täpselt teadvat, et Eestis rikutakse inimõigusi. Viisavabaduse andmisel Venemaale on sel juhul oht, et need Lavrovi mõttes "inimõiguste rikkumised" võivad laieneda ka Eestisse viisavabalt tulnud vene kodanikele. Kuna Eestis on olukord nii hull, siis selleks, et vene kodanikke säästa inimõiguste rikkumise ohvriks...

23
3

Tänases Foorumis jäi õhku kõlama väide, et see ettevõte toodab kahjumit (mis on teada) ja ei hakkagi kunagi kasumit tootma. Mis mõtet on siis mängida äriühingut, kui äri teha ei saa, ei osata, või polegi võimalik. Äriühingu eesmärk on toota kasumit ja kui seda polegi kuskilt tulemas, ongi pankrot.
Samas oleks Estonian Airi sulgemine teatufd...

7
1

Enn Soosaar: "Poliitiku palka ei tohiks määrata poliitik":
/Esiteks. Võetagu riigikogulaste ja tipp-poliitikute palkade ning pensionide kujundamispõhimõtete määramine riigikogu käest ära. Moodustatagu usaldusväärsetest kodanikest täiesti erapooletu väike komisjon nende küsimustega tegelemiseks.

Ärge kartke, nad ei käitu vääritult ega nöögi...

16
0

Palju on Rahvakogus üleval ideid vähendada riigikogu liikmete arvu (nt poole võrra), et raha nende palgaraha kokku hoida. Spetsialistide sõnul see samm aga ei parandaks Riigikogu tööd, pigem vatupidi.

/Ent demokraatia seisukohalt oleks selline kärbe jälle samm tagasi. Sest väiksem parlament tähendaks väiksemate erakondade esindajate arvu...

7
0

Pole ju vaja eeskujusid kaugelt otsida,

5
5

Tuleviku tulekuks on ainuke võimalus hoida uks lahti uutele ideedele ja algatustele, et mitte sumbuda erakonnanduse kitsarinnalisusse. Meil on sundpolitiseerimise kogemusi juba küllaga ja selle uusi ilminguid juurde ei vajaks, et mitte sundida rahvast hääletama jalgadega. Lõpetada igasuguste nõukogude koostamisel erakondade mõju, kui vaja, siis...

15
0

Rahvakogu tegeleks rahva heaolu ja arengu küsimustega, mis kaasaks valimistel kogu püsielanikkonna, nagu momendil kohalikel valimistel, et teada tendentse rahva seas ja maakogu, et seista riigi terviklikkuse ja esintatuse eest, selle valiksid kodakondsed. Isikuvalimistega säiliks pidev valijate kaasatus. Valdadel pole mõtet laialdasi kohustusi...

6
4

Linnapea ei tohi olla oma senisele erakonnale häälte püüdjaks ja ostjaks. Tulemuseks olekski mõjuvõimu, linna rahaliste võimaluste kasutamine oma erakonna huvides. Näited on tuua praegusest Tallinnast: 1) Tallinna pensionäridele sünnipäevapreemiate maksmine Tallinna rahadest (plusspunkt keskerakonnale),2) tasuta transport Tallinna rahadest...

20
7

Idee on identne Ignar Fjuki poolt esitatuga.

4
3

Ema ja tütarettevõtte direktiivi viia sisse muudatus, kus:
1) Dividendi vabastus ei kehti siis, kui emaettevõtja omanike suhtes puudub läbipaistvus tasemel mis võimaldaks tuvastada üksikisikute ringi kes on ettevõtte taga;
2) Kehtestada laenukahjudele maks

12
0

Eesti on narkosurmade poolest häbiväärsel esimesel kohal Euroopa Liidus. 20 aastat jäika, läbimõtlemata narkopoliitikat on meid viinud ummikseisu. Kirjeldan kolme punkti abil, mis on toonud positiivseid tulemusi mitmetes EU riikides nagu Portugal, Hispaania, šveits ja Holland.

1. Rajada tõhus rehabilitatsioonikeskus.

Praegune süsteem tegeleb...

7
0

Erakondade rahastamise sihtasutus
Luuakse sihtasutus. Kõik annetused kantakse selle asutuse kontole selgitusega, millist erakonda soovitakse toetada. Sularaha annetused on lubatud, kuid peavad toimuma läbi panga süsteemi, et annetaja isik oleks hiljem tuvastatav. Annetada võivad kõik k.a juriidilised isikud. Iga kvartali lõpus kannab see asutus...

31
3

Isikud on riigikogu valimistel ületähtsustatud. Mind näiteks ei huvita, kas rahvaesindaja on ilus, milline on ta sugu, kui vana, kas tal on lokid , habe, jne. Inimestel on väga raske jälgida kõikide kandidaatide omadusi ja ennustada tema plaane ja nende ausust. Reklaamiplakatitel olev lause „ma soovin, et maailmas oleks rahu“ on ilus ja...

14
2

Parteide rahastamine. (1)

Rahastamine

Peeter Pokk peaaegu 4 aastat

Parteide rahastamine peab toimuma ainult selle liikmete liikmemaksude arvel, mis võiks olla iga parteilase kohta kuni 200.- aastas, mille parteilane kannab parteikassasse isiklikult.
Keelata parteide rahastamine:
-riigieelarvest;
-juriidiliste ja füüsiliste isikute annetuste arvel;
-kõikvõimalike muude annetuste arvel.
/ Ettepanek välistab...

13
5

Kogu valimissüsteem on juba praegu isikukeskne, kuid hajutatakse erakonnaks, et keegi mitte midagi ei peakski tegema ega vastutama. Hämatakse,erakonnastatakse kõigil tasanditel. Presidendi peaks valima rahvas, erakondade asemel, et vältida olukorda "käsi peseb kätt", mis väikeriigis eriti oluline või siis isikuvalimistega riigikogu, oma...

11
1

Kui valimistest võtab osa 60% valijatest ja nendel kohti saanud erakonnad moodustavad valitsuse 60% enamusega, siis riiki juhitakse selgelt alla keskmise mandaadiga, kellegi suvalise huvi järgi ja arvata võib, mitte riigi huvides. Sellisel juhul tuli varem sõita aru andma Moskvasse, nüüd aga nõu saama Brüsselisse ja pole kindel, et meid ei...

11
1

Kui maksumaksja soovib erakondade rahastamist (küsida), siis kõigi erakondade vahel, kes registreeritud ja valimistelt vähemalt 1500 häält ette näidata, rahastus proportsionaalselt liikmete arvule, seega: vastavalt kõigi erakondade ühe liikme osakaalule üldsummast.

0
2

See põhimõte on kooskõlas mittetulundusühingute seaduses oleva sättega, mille kohaselt: "Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl."

Mõned erakonnad on sellest põhimõttest trikitamisi mööda hiilinud, võimaldades ülesseatud kandidaatide nimekirjast märkida enam kandidaate kui üht, paigutades kõik kandidaadid ühele valimissedelile.

Näiteks IRL-is...

26
2

Eesti seaduste ülimuslikkus (0)

Varia

Enn Siim peaaegu 4 aastat

Ettepanek; Eesti Vabariigis kehtivad ja kehtestatavad seadusaktid on Eesti Vabariigi territooriumil ülimuslikud EL õigusaktide üle ( analoog: ENSV Ülemnõukogu vastav otsus NSVL ajal). Seejuures juriidilised argumendid tohi kehtida ( samalaadne jauramine käis ka NSVL ajal - vabatahtlik ühinemine jm jaburdus ) .

11
0

Iga partei esitab valimistele 13-15 kanditaati (valitsuse liikmete arv) ja esitavad oma poliitilise nägemuse. Valimistel valib rahvas poliitilist maailmavaadet. Valimisnimekirjad igal erakonnal ongi kuni 15 liiget, ära märgituna kes Valitsusse lähevad, s.o. ministrikandidaadid.
Võitja erakond moodustab valitsuse (kui võitja erakond nõus ei ole,...

1
9

Ettepanekute autor Mart Arold, saabus e-posti teel:
Meil tegutseb riigiaparaat, tegutsevad KOVid ja ka MTÜd. Samas aga on OVLides ja paljudes teistes MTÜdes tooniandvateks KOVide juhid. Meie ühiskondliku moraali juures on siin täiesti reaalne huvide konflikt, sest kui KOVid on MTÜdele raha üle kandnud, siis ei pääse selle arukat kasutamist...

3
0

Ettepaneku autor Mart Arold, saabus e-posti teel:
Valijad saavad posti teel valimiskaardi ja infolehe, kus on kirjas valimisjaoskonna asukoht ja tööajad, kuid paraku nad ei saa kõige olulisemat infot, s.o kandidaatide nimekirja. Selle teavitamine on jäetud kandidaatide mureks nende eneste reklaamikampaania raames. Pean seda lubamatuks ning pean...

15
0

Ettepaneku autor Tiit Villig, saabus e-posti teel:
Keelata riigi- ja kohalikku võimu teostavate asutuste töötajatel erakondadesse kuulumine.

28
2

Ettepaneku autor Tiit Villig, saabus e-posti teel:
Toetan J.Alliku 11.12,12 Postimehes tehtud ettepanekuid, eriti: Muuta valimisseadust nii, et saadik oleks enam seotud valijatega. Tuleks üle minna paljudes riikides kasutatavale kahe hääle süsteemile ja valida osa parlamendist üleriigilise kinnise erakonnanimekirja alusel proportsionaalselt ning...

3
8

Parteide rahastamise üldskeem (1)

Rahastamine

Jaanus Järs peaaegu 4 aastat

Üldiselt olen ma parteidele põhineva valitsemissüsteemi toetaja. Mingis mahus olen parteide riikliku rahastamise poolt. Sellisel rahastamisel võiks olla 3 komponenti:
1) Partei pearaha - toetus selle eest, et erakond on nõuetekohaselt registreeritud ja tegutseb.
2) Partei liikme pearaha - toetus aktiivsete erakonnaliikmete arvu pealt (aktiivsuse...

2
10

Valitud riigikogu liige töötab valimisringkonnas ja käib mäe peal korralistel istungitel vastavalt reglemendile. Saadiku seisukohad eelseisva istungi materjalide kohta on avalikud, et valijad oleksid teadlikud kuidas neid esindav saadik käitub. Siis käitub saadik esmajoones lähtuvalt valijate ootustest mitte erakondlikust huvist lähtuvalt ja...

11
0

Liiklusseaduses nõutakse Eestis helkurite kandmist ka tänavavalgustatud aladel. Mispoolest on siis Eesti liiklus öisel ajal nii eriline kui teistes riikides kus sellist nõuet ei ole? Välismaalaste karistamine helkuri mittekandmise eest valgustatud alal on ülekohtune kuna turist ei pea olema peensusteni kursis välisriigi liiklusseadusega - nõuda...

6
8

Vallavalitsuse liikmeteks , aga eriti vallavanemaks saab olla ainult antud valla kodanik, st. omab
elanike registris elukohta vallas, kus soovib vallavalitsuse liikmeks olla. Soovitavalt võiks olla
vallavanemaks kandideerija elanud antud vallas vähemalt 4 aastat. Välistada igasugune võimalus
volikogus võimul oleval erakonnal tuua vallajuhte...

29
7

Mis vajab parandamist?
Demokraatia põhimõtte üks olulisi tunnuseid on teavitamine. Teavitamine, mis tagab riigi kõrgeimale võimu kandjale (rahvale) õiguse saada õiget ja ausat teavet seadusandlikult, täidesaatvalt ja kohtulikult võimult. Ja seotult ka neid esindavatelt erakondadelt/poliitikutelt.
Kahjuks ei ole eelmainitud teave tihti õige ja aus....

12
0

Piirangud kandidaatidele (1)

Valimised

Mart Männil peaaegu 4 aastat

On selge, et meie valimissüsteem vajab muudatusi.
Kuna kandideerimine eeldab soovi töötada vastavas esinduskogus siis ei tohi kandidaat olla mõne teise esinduskogu liige. Riigikokku kandideerija võib olla riigikogu või valitsuse liige ja kohaliku volikogu kandidaat samasse volikokku kuuluja, aga mitte vabariigi valitsuse liige.
Mandaadist...

7
1

Loeme lehtedest, kuidas tekib järjest juurde nõunike, abiliste jne ametikohti. Viitan ka artiklile tänases Postimehes, kus kirjeldati Nõmme linnaosavalitsuses linnaosa vanema asetäitja parteilist ametikohta. Selline asi tuleb lõpetada.

36
0

Rahvakogu, ja kogu Harta-liikumise üks pea-eesmärke peab olema rahvaalgatuse algatamise õiguse rahvale tagasi võitlemine.

ENNE EI LEPI!!!

Rahvaküsitluse kokku kutsumise piirmäära on keeruline kehtestada, kuid tegelikult seda ei olegi vaja. Kõige praktilisem oleks küsitlusi läbi viia kord aastas, ja panna hääletamisele näiteks 5 kõige enam toetust...

29
4

2005. aasta 14. septembril kiitis riigikogu heaks Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21". Selle rakendusosas on tehtud ettepanek käivitada Rahvuslik Arenguvõrgustik ning luua riigikogus arengukomisjon.
SE21 neljandas peatükis on kirjas: „Eesti jätkusuutlikkuse vaatepunktist on Eestile sobivaim ... püsiva nn rahvusliku...

26
1

Tean, et põhiseaduskomisjon arutab seda kuidas majanduskomisjon riigile kuuluvate äriühingute nõukogu liikmeid edaspidi nimetama hakkab, et lõpetada võimude lahususe riive. Ma läheksin siit veel sammukese edasi (ehk ei murra lahtisest uksest sisse) ja muudaks riigile ja kohaliku omavalitsuse üksustele kuuluvate ühingute juhtimisstruktuuri.
...

24
1

Tõenäoliselt on terve rida ettepanekuid üksteist välistavad kuid ometituleks neid vaagida mitte inult saadud poolthäälte arvu järgi vaid ka nende tulevase mõju järgi. Sellisesse vaagijate kogusse võiksid kuuluda nii juristid , riigiteadlased kui "idealistid"-need kes ei lähtu seadusetähest vaid aadetest ja ideaalidest. Sinna kogusse võiks...

34
2

Poliitiline süsteem on ainult tööriist,mis seda eesmärki saavutada aitab.Tööriist on praegu rikkis ja meie ülesanne on riist korda teha,aga mitte seda veel rohkem ära lõhkuda. Sellepärast ei tohi midagi muuta igaks juhuks,vaid peab parandama ainult katkised kohad.Süsteemil on põhiseaduse näol tugev vundament.Võibolla on sellest paar kivi...

13
0

Teen ettepaneku algatada laiapõhjaline arutelu teemal:milline on Eesti energiamajanduse ettevõtete missioon.Tuleks läbi arutada ja formuleerida seisukoht,milleks me kasutame oma põhimõtteliselt Eesti rahvale kuuluvat maavara kogu tootmisahelas põlevkivist elektrienergia tootmise ja müügini.Kas selle ahela eesmärgiks on kasumi tootmine...

14
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Riigikogu tuleb valida võrdse suurusega väikestes valimisringkondades. Elementaarne, et igal
valijal on võrdne hulk esindajaid RK-s. RK pole maakondade esindus, ei tohi valijate arvu ja
mandaadi kaalu võrdsustamiseks kinni pidada maakonna piirist. Igas ringkonnas on oma
kandidaatide nimekiri,...

1
6

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Senised erakonnad esitavad kandidaate sellesse fraktsiooni, kus töötavad valimise eel nende
saadikud. Saadikute puudumisel sinna fraktsiooni, mille erakondadega on neil
organisatsiooniline või nimeline seos (nt Rohelised rohelistesse). Iga erakond esitab 5
kandidaati. Üksikkandidaat peab olema...

0
4

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Olukord Eesti esindamisel Europarlamendis on halb. Meie kuuest saadikust enamus töötab
kolmandajärgulistes fraktsioonides. Kahes suuremas, mis koostöö puhul moodustavad
enamuse, on vaid kaks meid kaitsvat saadikut.
Seni on Europarlamendi liikmed valitud meie erakondade konkurentsis, mis selle halva...

6
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Ametikohtade politiseerimist aitab vähendada neis töötavate erakondlaste tasakaalustatuse
nõue. Igas maakonnas ja linnaosas eraldi ei tohi ameteid juhtivatest poliitikutest üle 50% olla
ühest ja üle 75% kahest erakonnast. Vähemalt kolme erakonna kaasamine vähendab poliitilist
kallutatust,...

13
1

EKSPERTIDE KAASAMISE OHUD (3)

Kaasatus

Meelis Kaldalu peaaegu 4 aastat

Marek Strandberg kirjutas oma lõustaraamatus:

Kas rahvakogu on Eesti demokraatia proovikivi? Ilmselt mitte. Selleks on aga hoopis muu. Nimelt küsimus sellest, kas avalikkus saab lugeda rahvakogu ellukutsujate ja erinevate asjapulkade vahelist kirjavahetust rahvakogu ja sellega seotud tegelaste vahel. Näiteks kirjavahetust Praxisega, kes peaks...

4
0

Erakondade rahastamine peab toimuma liikmemaksudest ja Riigieelarve eraldisest. Riigieelarve rahastus tuleb tagada ka Riigikogust välja jäänud erakondadele, mingist valimiskünnisest (nt 1%) alates, et tagada demokraatia toimimine. Lihtsalt igasugused füüsiliste ja juriidiliste annetused erakondadele tuleb keelata, et vältida mõjuvõimuga...

28
9

Teen ettepaneku, et samas kui koalitsioon moodustab peale valimisi valitsuse, siis moodustab opositsioon Riigikogu liikmetest alati ka varivalitsuse (Tema Majesteedi opositsioon, nagu Suurbritannias) või meil siis näiteks 'hr. Presidendi varivalitsus'.
Selle eelised:
1. Igal 'toimival' ministril on oma variminister, kes hoiab end valdkonnaga...

7
0

.... ID-KAARDI ALUSEL (et pahatahtlike ja eriti väga pahatahtlikke konkurente eemal hoida)saaks sisse logida ja nn.BLITZKRIEG KÜSITLUSE KÄIGUS valitatavale kandidaadile otseseid küsimusi esitada nii tema nägemuste , eelistuste (ka usuliste-poliitiliste-seksuaalsete jne) ja muude ilmaelust-olust arusaamise kohta . SKYPE-is täitsa teostatav idee....

8
3

Praegu kehtib riigikogu valimistel 5% valimiskünnis. See tähendab, et sellest allapoole jäänud jõududel sisuliselt puudub võimalus oma valijate tahet kuuldavaks teha. Nende jõudude hulgas võib olla nii uusi erakondi, kel pole veel õnnestunud "söösta komeedina poliitikataevasse", populaarsuse kaotanud või seda mitte kunagi võitnud erakondi ning...

18
2

Reguleerimise laiem mõte on tervendada ühiskondlikku kultuuri pikemas plaanis, kitsam mõte on eraisiku kui ebavõrdses seisus poole kaitsmine mistahes organisatsiooni esindaja ülekohtuse käitumise eest. Siin ei ole mõeldud kahe eraisiku vahelisi asju ilma organisatsiooni abita ühele poolele. Peaks olema vastav seadusesäte, menetlejaks vastav...

7
0

Praegu esindavad nii Peaminister kui Ministrid valitsuses ainult oma parteid ja tegutsevad parteilisest ideoloogiast lähtuvalt. Arvan, et nii nad ei esinda oma tegevusega kogu Eesti rahva huve. Vastavalt oma ametile on nad Riigi Ministrid ja peaksid tegutsema rahva enamuse huvides. Kui kuulata eelpoolnimetatute avalikke esinemisi, ei jäta nad...

17
10

Teen ettepaneku noorte perede Eestisse jäämise kinnitamiseks.Anda noortele peredele soodsasse kohta maad väikese laenu%-ga.Samuti sotsiaalkortereid.kus oma elu alustada.Laste sünniga laenust % maha.Ehitada välja noorte rajoonid,kus kõik komm.olemas(vesi,elekter,internet,lasteaed,teed,kauplus jne).Noortele on vaja näidata,et nad on siin oodatud...

20
1

Erakondade toetamine annetustega tuleks kriminaliseerida. Lihtne loogika ütleb, et annetaja tahab oma raha eest midagi vastu saada. "Heast südamest" annetajad leiavad kindlasti koha. kus on rahapuudus oluliselt suurem kui suvalises erakonnas. Ja alati on ju võimalus astuda erakonna liikmeks ja liikmemaksuga anda enda panus konkreetse poliitilise...

38
1

1 poolt ja 1 vastuhääl (1)

Valimised

Kalju Jurkatamm peaaegu 4 aastat

Originaal-Immar Puun 07.01.2013 .Tarkvara ei võimalda loovalt kaastööd teha , siis tuletan seda ettepanekut uuesti meelde. Annab kandideerijatele valijate poolt põhjendatuma hinnangu.Meenub et arvamusliider M.Helme on seda ajalkirjanduses toetanud. Imiteerige nt Tallinna valimise näitel.Ja seadusandlikult, valimisprotseduuris lihtne teostada.

3
5

Viimane aeg oleks ratifitseerida Sotsiaalharta artikkel 4 lõige 1 - õigus saada õiglast töötasu, st tööandjad peavad tunnistama töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme.
See, et meie alampalk on 320 eurot miinus maksud, kusjuures tavalise korteri küttearve on juba 290 eurot, on ikka...

26
1

Ühisrahastuspotaalid, sh. Eestimaine www.hooandja.ee on ennast tõestanud ja õigustanud.

Riiklike ekspertgruppide kaudu raha jagamine EI OLE ennast õigustanud.

Mis järeldused siit teha?

Jääda ootama ja lootma hr Viiolile Viking Loto suurvõitu?

Eestil tuleb järk-järgult minna üle läbipaistvale rohujuuretasandi rahastamisele, kus ühiseid otsuseid...

5
1

Kui valitud osutuks saadik loobub riigikogu kohast, siis on temale antud hääled kehtetud ja valimisringkonnas arvutatakse uuesti mandaatide saajad. See on sellepärast, et kui valitud saadik kasutab õigust mitte osaleda riigikogu töös, siis pead olema ka valijatel õigus oma antud hääl tühistada. Nendele petetud valijatele uusi erakorralisi...

55
3

Valimisringkonnad jäävad endiseks. Valimiskünnis jääb samaks. Valimisringkonna mandaadid jagatakse ringkonna sees. Saadikuks valitakse häälte arvu, mitte paikapandud koha järgi. Ka saame erakondade suurema huvi iga erineva vabariigi piirkonnas toimuva kohta. Mitte nii, et tühja sellest ringkonnast, üleriigilise nimekirjaga saame ikkagi...

10
2

Riigikogulased kaebavad, et naad peavad töötama 24t. päevas ja 365 päeva aastas, mis on Eesti
põhiseadusega ja EL-i inimõigustega vastuolus. Seega tuleb riigikogulaste töö viia kooskõlla põhiseadusega (töö ja puhkeseadus). Riikigogulaste põhitöö on seaduste loome. Vabastada riigikogulased
Igasugustest teistest ülesannetest ( riigi- äriettevõtetes...

32
0

Ettepaneku autor Kalju Jalakas, saabus e-posti teel:
Erakondade rahaline toetamine eraisikute ja äriühingute poolt tuleb keelustada. Meie erakonnad saavad piisavalt raha riigikassast, et oma organisatsiooni üleval pidada, lisanduvad ka liikmemaksud. Erakonnad peavad hakkama samuti kokku hoidma. Hetkel on erakondadele tehtud annetuste näol ilmselt...

9
11

101 valimisringkonda (3)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Kalju Jalakas, saabus e-posti teel:
Eestimaa tuleks jagada valijate arvult võrdseks ühemandaadiliseks ringkonnaks. Nii jääks meil 101 valimisringkonda. See oleks valijaile arusaadavam ega saaks tekkida manipulatsiooni kandidaatide nimekirjadega. Siis kaob ära vajadus igasuguste protsentide järele valimiskümnise ületamiseks....

8
4

Puudega laste kasvatamisel on palju lisakulusid.
Juhul, kui lapsevanem saab puudega lapse kõrvalt töötada, võiks laieneda maksuvabastus tulu deklareerimisel ka pere esimesele lapsele, kui lapsel on diagnoositud puue.

18
1

Kaotame tõmbekeskused. (3)

Kaasatus

Rein Truu peaaegu 4 aastat

On aeg kaotada tõmbekeskused ja viia otsustamine tagasi maakondade tasandile. See pidurdaks maakondade rahvast tühjaks jooksmist ja suurendaks tööhõivet kohapeal. Ka leitakse kohapeal üleskerkinud probleemidele kõige optimaalsemad lahendused.

11
2

Me kõik oleme saanud veenduda kuidas esitatud seaduse projektidest sõidetakse teerulliga üle. Ka siis kui esitatud seaduse või eelnõu projektis on iva sees ja täiesti rakendatav aga esitaja oli valest erakonnast. Taoliste juhtumite vältimiseks võiksid nii Riigikogu kui Volikogud rakendada järgmist protseduuri reeglit:
Seaduse või eelnõu projekti...

9
2

Täna kehtiva Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 kohaselt on seaduste algatamise õigus:
1) Riigikogu liikmel;
2) Riigikogu fraktsioonil;
3) Riigikogu komisjonil;
4) Vabariigi Valitsusel;
5) Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks.

Minu ettepanek on täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 järgnevalt:
(1) Vähemalt ühel protsendil...

35
1

Parteide riiklik toetus viia proportsiooni kogutud liikmemaksudega.
Sunnib parteid tegelema oma liikmeskonnaga ja (loodetavasti) tõstab seotust valijaskonnaga. Peaks tugevdama ka parteide siiani üsna lõtva finantsdistsipliini.
Seega iga partei toetus oleks n·( aastas kogutud liikmemaks). Jooksva aasta vältel võiks partei töötada pangalaenu abil...

10
7

Võru Linnavalitsus on võtnud vastu mitu vaieldavat otsust:
I.Linna heakorra teenus ostekse sisse Põlvast,Põlva ettevõte teostab "dessanti" iga päev Võrru,kus kulutatakse juba märkimisväärne kogus kütust ainult sõidule.

II.Müüdi maha strateegiline tegevusharu Võru Soojusvõrkude näol ja seda võileiva hinna eest.

II.Haridusreformi juurutamune nii...

11
1

Poolt või Vastu (2)

Kaasatus

Valdo Kivi peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku teha käesolev portaal ümber nii, et kui keegi hääletab poolt või vastu - läheb kirja AINULT koos põhjendusega.
SIIS on sellel mingisugune MÕTE, KASUTEGUR või tagasiside olemas.
praegu tuleb keegi, vajutab - vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu - ja see...

3
11

Rahvakogu keskkonda täiendada (1)

Kaasatus

Kert Sasi peaaegu 4 aastat

Uute ettepanekute sisestamine ja sisestatud info korrastamine peaks toimuma paralleelselt. St juba praegu – jaanuaris peaks hakkama sisestatud ettepanekuid teemapunktide alla koondama: ntks
• Riigikogu liikmete töötasud ja hüvitised
• Riigikogu liikmete arvu vähendamine
• …
Siis selle konkreetse teemapunkti alla koondatakse kõik seni sisestatud...

14
0

Kui on reklaamitud et hinnad -50%,siis peavad ka olema KÕIK HINNAD alandatud selle lubatud protsendi võtta,ei või enam kasutada lisandit -kuni!!!

12
0

Kõige suurem probleem praegustel valimistel on valijate meelitamine tühjade ja ebareaalsete lubadustega ning sellega lihtsameelsete inimeste püüdmine ja sellega seoses peaks erakonnad,kes esitavad valimislubadusi ja saavad seejärel võimule,hakkama ka reaalselt oma antud valimislubadusi täitma,selleks tuleks võtta vastu seadus mis ütleb,et kui...

15
4

Alkoholi tarbimist ning alkoholisõltuvust vähendaks müügi piiramine hinnangulise joobeastme järgi ööklubides ja pubides, ka restoranides. Peaks rakenduma esimene nn ülevaatus juba uksel/sisenemisel turvatöötaja poolt ning baarileti ääres enne iga järgnevat ostu barmani poolne subjektiivne hinnang kliendile.
Tundub võibolla võimatu - kust need...

4
6

Selle asemel, et toetada Reformierakonna aegunud vaimisloosungit ja langetada aastal 2015 protsendi võrra tulumaksu, mis jätab peaministrile kätte 48, keskmise palgaga töötajale seitse ja alampalga saajale ühe euro, oleks kahtlemata õiglasem tõsta tulumaksuvaba miinimumi määra, mille tulemusena jääks kõigile kätte võrdne summa. Kui praegu on...

51
1

Kompenseerimaks maksude vähenemist taastada ettevõtte tulumaks ja kaotada ära kõik maksuerisused ja tulumaksu tagastused s.h.kaotada tulumaksuvaba miinumum!
Selle tagajärjel muutub maksude arvestus ja kogumine oluliselt lihtsamaks ja märkimisväärselt odavamaks,deklareerima ei pea enam need kes saavad ainult palka,vähenevad oluliselt...

0
10

........ja kaasata neid ka riigi juhtimisse ka kõrgemal riiklikul tasemel. Meil Eestis neid ligi 40% kelle emakeeleks on muu keel ning kes elavad oma nn.paraleel-Eestis. Sehkendavad ja ajavad mingit oma-kõverpeegli Eesti asju. Mis integratsioonist saab antud juhul siinkohal üldse rääkida? Ka meie võiksime enesele selgeks teha et integratsioon...

6
5

......ka reaalajas etteteatavalt kajastama. Kus esinevad , millistel sümpoosiumitel, konverentsidel , lintide läbilõikamisel , millal lennujaama saabub , millises maakonnas antud ajahetkel ollakse jnejne. Et rahvas saaks planeerida ka oma aega ning ise nende juurde minna ja nn. nööbist kinnivõtta (seda ka meedia kaamerate ja mikrofonide ees) ja...

18
0

....TÄHENDUSES-KEELES. Tegemist võiks olla sellise tasku formaadis seaduseid kokkuvõtva ja üldistava lühitõlgendusega. Täna on tekkinud olukord kus seadustest saavad aru suht kitsas ringkond juriste ning needki üle häda . Nii et mida improviseeriv jurist on –seda kõvem tegija. Aga rahval tuleb muudkui raha välja käia ja käia.

30
0

Kuritöö aegumine (2)

Varia

Vello Järverand peaaegu 4 aastat

Viimasel ajal on eri põhjustel üles kerkinud kuritööde aegumiste probleem.
Kui teatud dokumendid on salastatud või ametialaseks kasutamiseks, nii et nendele juurdepääs on raskendatud isikutel, kes võiksid kuritööst teada anda, tuleks kuritöö aegumise tähtaega hakata arvestame salajaste või ametisaladusega kaetud dokumentide avalikustamise või...

31
0

Õigustühine ESM (2)

Varia

Raul Vels peaaegu 4 aastat

J.Ligi pole minu käest luba küsinud, et orjaks müüa mind, minu lapsi ja minu lapselapsi. Taoline ebanormaalne kaasus saab juhtuda vaid Buratino Lollidemaal, kus minu tahte vastaselt mind lihtsalt orjastatakse. Isiklikest majandushuvidest lähtunud J.Ligi tegevusel on kriminaalkuriteo tunnused. "Hädaseisundis" olevate inimeste...

18
3
26
0
27
1
24
5
27
3
15
10

Mitte millegi eest töötasu maksmine riivab rahva õiglustunnet ja seab riigikogulase teistest töötajatest kõrgemale.Võrdsetest võrdsem.

43
0

idee aluseks on Karotamm-e ettekanne 1946 parteipleenumil. mlilline osutab rahva suutmatusele ,hallata antud territooriumi ,ilma eemaloleva keskvoimu kontrollita .Kohalik voim ei taga territooriumi rentaablust ja kasumit .
Karotamme tekst :Vene-Balti tehases oli esimese maailmasoja paevil 11 000 toolist ja seal ehitati kuni 30 000 -tonniseid...

2
25

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Kuidagi peaks kindlaks tegema rahva seisukoha riigi kohta. Kas peaks riik olema paks või õhuke. Praegu muutub riik üha õhemaks –kaovad päästekomandod ja politseinikud. Selle otsuse võiks ka riigikogu erakonnad konsensluslikult otsustada. Kui see on selgeks tehtud peab arvutama mis see maksab ja...

9
0

Ametnikele konkursi korraldamine (0)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Riigiettevõtete nõukogudesse, ministeeriumite kantsleriteks ja ametnikeks saamiseks tuleb läbida konkreetne konkurss. Sama kehtib ka riigiettevõtete juhatuse liikmetele.

39
0

Üks ainuke valimisnimekiri (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Kandidaat peab elama valimisringkonna territooriumil. Kandidaatite nimekiri peab olema üks. Sinna kuuluvad nii parteilased kui üksikisikud. Valituks osutub enim hääli kogunud kandidaat. Mingit häälte ülekandmist ei toimu. Valitud kandidaat peaks vähemalt kord kuus kohtuma valijatega (mitte kohaliku...

21
6

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Erakonna liikmeks loetakse seda kodanikku, kes maksab liikmemaksu. (näiteks 2% sissetulekust). Mõttetud on erakonnad 10000 liikmega kus otsused teeb ikkagi ainult partei tagatuba. Kui parteilasel on liikmemaks tasutud on tal ka õigus parteis oma seisukohti kaitsta. Erakonna registreerimiseks min-...

12
1

Erakondade raha liikmemaksudest (0)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Põhiline erakondade raha peab tulema liikmemaksudest. Maksumaksjate raha kulutamist erakondadele vähendada 10 korda. Maksumaksjana pole mul huvi erakondade rahastamiseks. Erakondade raha kulutatakse kinnisvara hankimiseks, erakondade pidude ja kongresside korraldamiseks ja mõttetuks reklaamiks....

27
5

Kõik Rahvakogu.ee's tehtud ettepanekud rahvahääletusele!

13
15

Riigikogus võiks valituks osutunuid rahvasaadikuid olla 71 ja jättes palgafondi samaks, tõstes rahvasaadikute isiklikku vastutust oma tegevuse või tegevusetuse ees. Rahvasaadikuna tegevuse eest peaks saadik saama temale ettenähtud töötasu ja sellelt maksma riigimakse. Kui soovitakse saadik vabastada riigimaksude maksmisest siis tuleks...

4
4

Riigikogu liikmed on valija poolt tööle palgatud valimistel saadud mandaadiga ja tasu tehtud töö eest maksab talle maksumaksja. Oleks igati loomulik, et seejuures allub riigikogu liige kõigiti tööseadusandlusele, mille ta seadusandjana ise on kehtestanud.

Töö tegemiseks vajaliku ressursi eest tuleb maksta tööandjal. Need kulud tuleb kinni maksta...

59
0

Valimisreklaamist (1)

Valimised

Raivo Blok peaaegu 4 aastat

Mina sooviksin, et kõik erakonnad ja/või rahvaühendused,kes võtavad valimistest osa, avaldaksid enne vähemalt üks kalendrikuu enne valimisi kas paberkandjal või elektrooniliselt oma valimisprogrammi, mida tehes ja mille või kelle arvelt nad kavatsevad lubatut teha valituks osutumisel ja kui on olnud varem valitud, mida konkreetselt on tehtud...

14
0

Mina sooviks, et valimistel saaksin hääletada erakonna või rahvaühenduse poolt. Valitavate kandidaatide nimekirja paneksid kokku erakonnad või rahvaühendused ja viimased võtaks reaalse vastutuse iga saadiku tegevuse või tegevusetuse eest, Vastutuse protseduurid tuleks veel välja töötada.. Meie, valijad, ei saa anda üksikisikule mandaati, sest me...

5
30

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Kogu valimistel kõige enam hääli saanud kandidaadist saab peaminister. Sama arvu hääli saanud kandidaatide vahel võib olla vajalik korraldada kordusvalimised nende ringkondade liikmete poolt. Selliselt valituks osutunud peaminister moodustab valitud esindajatest valitsuse. Tema valiku kinnitab...

3
7

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Umbes võrdse arvuga hääletajast koosnevates ringkondades võib iga valija valida ainult ühe kandidaadi. Kõige enam hääli saanud kandidaat osutub selles ringkonnas valituks. Kui rohkem kui üks kandidaat jagavad esikohta sama arvu häältega, korratakse nende vahel valimist nii mitu korda, kuni üks...

7
3

Teatud vanusest (näiteks alates 40.a) võiks haigekassa pakkuda tervise kontrolli teenust. Teab ju iga inimene, et varakult avastatud haigus on kergemalt ravitav. Väga palju on meedias juttu, et minge õigel ajal arsti juurde. Enda kogemusest võin ütelda, et see nii lihtne pole. Kui konkreetsed kaebused puuduvad, siis saadab perearst piltlikult...

30
0

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Enne valimisi annab iga kandidaat valimisi korraldavale kogule 3000 tähemärgi ehk ühe lehekülje ulatuses oma pildiga eluloo. Kõigi kandidaatide elulood avaldatakse vähemalt kuu enne valimisi väljakuulutatud päeval tuntud ajalehe väljaandena ja ühe ringkonna kandidaatide elulood pannakse välja...

19
0

Ja nii kuni Euroopa Inimõiguste Kohtuni välja. Kohtuorgan pole pelgalt ka riigi eelarve ja talle lähedalseisvate advokaatide-prokuröride-juristide teenimiskoht. Lubatakse juba mitmendat-setmendat valimisperioodi antud olukorra normaliseerumist , aga kuskil pole seda näha. Miks Eesti riik kardab oma rahva õigustunnet kaitsta vaid hoopis vastandub...

16
0

Praktika on viimase paarikümne aasta jooksul näidanud, et rahvasaadikud on võtnud vastu hulgi seadusi, mis ei ole tänaseni tööle hakanud ega hakkagi või töötavad Eesti elanikele risti vastu. Selline asi saab juhtuda ainult siis kui seaduse vatuvõtmise poolt hääletanud rahvasaadikud ei ole ise seaduse sisust aru saanud, sest nad ei oska seadusi...

14
3

Riigikogus peab saadik esindama riiki ja riigi ühishuvisid ning rääkida oma piirkondade valijate esindamisest on kohatu. Seepärast tuleb riigikogu valimised läbi viia erakondade üldriiklike nimekirjade alusel konkreetseid piirkondi välistavalt.
Siiski peab erakondade valimisnimekirjade koostamise strateegia olema valijale enne valimisi teada.
PS...

3
6

Roteeruv valimissüssüsteem (1)

Valimised

Aarne Leisalu peaaegu 4 aastat

Riigijuhtimise terviknägemuse ja kvaliteedi tagamiseks oleks vajalik säilitada järjepidevus ka valitavates võimuorganites. Käesoleval ajal kannab seda vaid võimuorganite ametnikkond ja uuesti tagasivalitud saadikud. Sageli tekib peale valimisi olukord, kus suur hulk uusi saadikuid on sunnitud omandama elementaarseid oskusi ja õppima selgeks...

4
2

Maksuhääletus (1)

Kaasatus

Aarne Leisalu peaaegu 4 aastat

Maksustamine on ühiskondliku kokkuleppe küsimus. Käesoleval ajal on see siiski pigem kokkulepe koalitsioonierakondade vahel. Tulenevalt valija suurema kaasatuse vajalikkusest peaks valija saama mõjutada riigi juhtimist pidevamalt, kui vaid valimiste ajal. Ainult siis on võimalik vähendada kodaniku ja riigi kaugenemist, ametnikkonna...

10
4

Selle tõestus on siinsamas RAHVAKOGU.EE-s ja seda saab iga siin osaleja ise kontrollida. Mul on trobikond ettepanekut, millest kõige tulisemad ja mõistlikumad, ehk võimuritele kõige probleeme tekitavamad on manipuleeritud. Iga siin oma toetuse andnud inimene saab toetuse ka tagasi võtta ja isegi ringi mõelda, ehk vastuhääle anda. Kuid huvitaval...

4
6

Riigikogu valimistel valitakse isikut (mitte parteid).
Isikud, kes on osutunud valituks võivad vajadusel moodustada Riigikogus ühendusi.
Riigikogu koosseis tuleneb valijate arvates parimatest isikutest. Need isikud võivad Riigikogus ameti vastu võtnuna moodustda sobivaid ühendusi või komisjone jne.
Sellega on tagatud parimatest parimate isikute...

23
2

Kahekojalise parlamendi loomine tagab:
1. kodanikuühenduste sisulise kaasamise
2. valdade ja maakondade tegeliku kaasamise Eesti riigi juhtimisse
3. omavahel rivaalitsevate ja "rahvale naeruks" (K. Pätsi väljend) erakondade ohjeldamise
4. vähendab rumalate ja "ostetud" otsuste vastuvõtmise võimalusi
5. tagab paremini Põhiseaduse põhieesmärgi...

22
6

Riigikogu liikmele kinnitada puhkus 28 tp. Kehtestada ajalised maximumid töölähetuste kestvusele ja hulgale. Teha kohustuslikuks infotunnist osavõtt. Puudumise korral lugeda põhendatuks ainult arstitõend või töölähetus. Kõik töösse puutuvad juhised ja seadused peavad olema korrelatsioonis tänase kehtiva TL seadusega , mis see Tore riigikogu on...

48
1

Ettepanek sünteesib ja võtab kokku mõningaid Rahvakogu keskkonnas juba välja käidud ideesid. Muidugi ei taha ma samuti ka siin välja käia midagi staatilist - vaid visiooni, mida omakorda täiendada ja täiustada .

Probleemid Valimissüsteem on vastuoluline. Eesti suuruses riigis, kus ligi kolmandik valijaid elab ühes linnas, ei toimi...

28
4

Riigiettevõtete nõukogu liikmed (1)

Sundpolitiseerimine

Viiu Novik peaaegu 4 aastat

Riigiettevõtete nõukogu liikmed saavad olla ainult alapõhiste teadmistega isikud. Nõukogu liikmetel lasub ka vastutus ja aruandluse kohustus ministrile /Nõukogu on organ, kes planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle./Riiklike aktsiaseltside kodulehel avaldatake eelmise...

23
4

Minu arust vajab Eesti õigussüsteem tõsisemaid muutusi. Kolm põhilist probleemi on järgnevad:

1) Mõttetud karistused - enamik pedofiile, mõrvareid, roolijoodikuid, vägistajaid jne saavad heal juhul umbes viieaastase vanglakaristuse, millest samuti on pool tingimisi.

2) Alaealiste karistamatus - alla 14-aastastele pole õigusorganitel võimalik...

18
1

Riigikogu valimistel peaksid kõik kandideerijad läbima testi või eksami enne kui valimiskomisjon neid registreerib. Vajalikud oleks teadmised majandusest, seadusandlusest ja eetikast.
Praegune seis on sedamoodi, et seaduste tegijatel ei ole piisavalt aimu olemasolevatest seadustest ja nende omavahelistest seostest. Kuidas saab võtta vastu...

20
2

Riigikogu ja vabariigi valitsus (0)

Valimised

Viiu Novik peaaegu 4 aastat

Riigikokku pääsevad kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule, olenemata erakondlikust kuuluvusest , keelata parteide sisenimekirjad ning kandidaadid rahastavad sarnaselt üksikkandidaatile ise oma kandideerimise

Peaministriks saab enim hääli kogunud kandidaat, Valdkondade ministriteks valitakse vastava KUTSE/ametioskuste ja töökogemusega...

14
1

.... alusdokumenti . Põhiseadus ei ole nn. POLIITILINE PÜHA LEHM , mille üle rahvas diskuteerida ei tohi !!! Korraldada ERAKORRALINE üldrahvalik referendum selle algatamiseks kuna tänaseks on see dokument ajast ja arust mida ükski poliitik ega ükski riigiamet praktiliselt millekski ei pea. Alustades Konstitutsioonikohtuga , Riigikohtuga ning...

13
2

Parteide rahastamine toimub liikmemaksude ja avalike annetuste kaudu

Kaotada riigikogu liikmete kõik kuluhüvitised ( riigikogu palk on piisav töötamisega seonduvate kulude katmiseks, kohtumised valijatega peavad olema protokollitud ja eraldised , nagu ka tööks vajalikele väikevahenditele, tulevad riigikogu kantseleist . Lõpetada riigikogu...

20
2

Erakondade rahastamine (2)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Jakobson, saabus e-posti teel:
Pean õigeks, et erakonna liikmed peavad tasuma liikmemaksu ja võivad erakonda rahaliselt toetada. Kes ei tasu liikmemaksu, tuleb registreerida erakonna toetajatena, mitte liikmetena ja nemad võivad erakonda rahaliselt toetada. Anonüümseid toetajaid ei tohi olla.

51
0

Kehtestada kõigile toiduainetele, aia- ja põllumajandussaadustele ning energiakandjate (gaas, elekter, diisel, bensiin) käibemaksuks 7%, et tagada kõigile eluks vajalike ressursside kättesaadavus. Ülejäänud kaupade ja teenuste käibemaks võiks olla 23-25%.
7% käibemaks toiduainetele ja aia-põllumajandussaadustele on näiteks Saksamaal.

27
5

Ettepaneku autor Ants Jakobson, saabus e-posti teel:
Suhtun Rahvakogu küsitluse põhiteemade tulemuslikkusse skeptiliselt. Vaadates taasiseseisvusaja Riigikogu valimiste tulemusi selgub, et rohkem, kui 20 aasta jooksul on edukad olnud kõik erakonnad. Kõigil on olnud võimalused, kuid neid valinud rahvas ei ole olnud kunagi rahul. Manipuleerimised...

21
1

STATISTILISTE ANDMETE ja GALLUPITE ESITAMINE mida üritatakse serveerida kui tõepäraselt ainuõiget infot mille alusel Valitsus siis oma edasisi tegemisi orgunnib. Eriti VALIMISPERIOODIDEL !!! Samuti lõpetada nende SaarPollide-Emori-Turuuuringute poolt serveeritavate müütiliste gallupite korraldamine ja selle esitlemine massidele. Kuna tihti...

15
1

Sundpolitiseerimise vähendamise võimalused (0)

Sundpolitiseerimine

Rein Ets peaaegu 4 aastat

Sundpolitiseerimine on tegelikkuses poliitika kaudu endale „sooja koha“ saamine. Sellise tendentsi vastu aitaks võidelda, kui riiklikult lähtuda vanast põhimõttest: „Vallavanema amet on Auamet“. Seega on palk kõrvalise tähtsusega.
Oluliselt tuleks vähendada nn Tippjuhtide palganumbreid (erandjuhud ongi erand juhud). See soodustaks...

10
2

Kehtestada kõigile toiduainetele, aia- ja põllumajandussaadustele ning energiakandjate (gaas, elekter, diisel, bensiin) käibemaksuks 7%, et tagada kõigile eluks vajalike ressursside kättesaadavus. Ülejäänud kaupade ja teenuste käibemaks võiks olla 23%.
7% käibemaks toiduainetele ja aia-põllumajandussaadustele on näiteks Saksamaal.

23
1

Vaidlesin Rahvakogu ühes ettepanekus kodanikule vastu, kuna ta soovitas, et volikogu võikski koosneda küla- ja asumivanematest.
Olen ka ise seda kunagi mõelnud, et külavanemad võiks ex officio volikokku kuuluda, aga analüüsides jõudnud järeldusele, et see ei lähe mitte.
Pigem võiks olla volikogude juures "külavanemate komisjon", mis osaleb...

9
3

Praegu on nii,et järjest enam on hakanud keskvõim ette kirjutama,mida inimesed oma kodupaigas tegema peavad ja teha tohivad.Kui mõnel suurärimehel on tahtmine kusagil kaevma hakata,sobimatuid ehitisi püstitada,mereääri kinni panna,metsa maha võtta või muidu loodust rüüstada,siis ei peeta kohapealsete inimeste arvamust miskiks.Koolid ja haiglad...

15
3

Valimise aluseks on teadmine. Head valikut saab teha vaid siis, kui on teada, mida sa valid või mille sa valimata jätad. Paraku ei tea valdava osa Eesti rahvasaadikute tegevusest suurt midagi. Ok, või teab siis, kui ajakirjandus on mõne isikuga seotud skandaali välja kaevanud. Selge, et inimesed ei huvitu nii palju poliitikast, et hakkaksid ise...

17
0

Mõnele on antud tervist, teisele ei ole. Kolmandad, aga rikuvad oma tervist teadlikult suitsetamise ja alkoholi liigtarbimise läbi. Leian, et kui inimene ei saa oma tervist valida, siis on õigustatud selle hädade parandamine ühiste vahendite abil. Samas kui inimesel on enda teha, kas oma tervist hoida või rikkuda, aga ta valib rikkumise tee,...

15
4

Ettepaneku autor Martin Kadak, saabus e-posti teel:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on täna sõnastatud:
" 541. Volikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsed garantiid
(1) Palgalisel ametikohal töötavale volikogu esimehele või tema asetäitjale, vallavanemale või linnapeale ja volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse...

2
0

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Väga paljude mõttekaaslaste nimel teen ettepaneku võtta eraldi teemana arutusele vabariigi pealinna – Tallinna, staatus. Selleks, et pidada omaks ja tunda uhkust oma pealinna üle, tuleb linna juhtimine APOLITISEERIDA.
Praegune ühe erakonna (loe: ühe mehe) ainuvalitsemine pealinnas on taunitav....

11
2

Teen ettepaneku fikseerida Riigikogu liikme kuupalk 8 kuni 10-kordse miinimumpalga suuruse kuupalgaga. See tagaks selle, et Riigikogu liige oleks otseselt huvitatud alampalga saaja elatustaseme tõusust, samas garanteerib rahandusministeerium kontrolli miinimumpalga tõusu või mittetõusu üle.
Toetan Riigikogu liikmete arvu vähendamist, sest Eesti...

36
3

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimistel on üleriigilised avatud nimekirjad. Nii osutub valituks enim hääli saanud kandidaat mitte 200 häälega parteisoosik ja kahe tuhande häälega kandidaat jääb ukse taha.
Sellise süsteemi rakendamisel võime vähemalt eeldada, et valituks osutunutel on aade, neil on armastus Eestimaa...

26
0

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Erakonna juhtimine võiks olla kaheastmeline: juhatus ja nõukogu. Juhatus on erakonna tööorgan oma ametnike ja raamatupidamisega, mis valitakse erakonna liikmete hulgast üldkogul.
Nõukogu on erakonna aju, mis moodustub erakonna vaateid pooldavatest arvamusliidritest. Nõukogu nimetatakse ja...

4
3

Vastavalt põhiseadusele on Eesti Vabariik loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel tagamaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas ja hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks.

Teadmata põhjusel on aga kohaliku omavalitsuse valimisel...

17
5

Nõuda erakondadelt selgelt sõnastatud maailmavaatelise platvormi esitamist. Selle juures tuleks vältida võõrsõnaliste hägustunud mõistete lahtiseletamiseta kasutamist ning mitte-midagi ütlevat kindlat kõneviisi (tagame, kindlustame, kehtestame …) ja teisi katteta lubadusi. Esitatud peaks olema erakonna nägemus rahvusriigi püsimajäämisest ja...

24
0

Kogu euroliidus peaksid olema ühesuurused pensionid sõltuvalt liigist kuid sõltumata riigist. Ühtne kohtlemine kõigile EU pensionäridele, millest iganes tulenev, vanadus, invaliidsus jne

24
1

kes võtavad tõsiselt minu ettepanekut rubriigis "Varia": Propelleriga pensionisambad.

2
0

Pakun siinkohal välja umbes 2 aastat tagasi ajakirjanduses hr. Marek Strandbergi poolt esitatud ideed. Teatavasti pea igal töötaval eesti inimesel pensionisammas või kaks. Üldjuhul on need rahad välispankades ja me ei tea tegelikult millise äriga meile lisaraha teenitakse. Me ei tea, kas need sambad on Rootsis, või Kreekas, Korintose sammaste...

8
2

Ettepaneku autor Gunnar Karu, saabus e-posti teel:
Sätestada,et õigusega kandideerida kaasneb kohustus valituna sel kohal ka tööle asuda.
Valvekoer meediagi piirdub vaid konstateeringuga:
"Mr.X loobus oma kohast riigikogus."
Peaks aga "klähvima": "Saadik X pettis oma valijaid.
Lubas neid esindada riigikogus, kuid ei teinud seda."

19
2

Valimisringkondadest (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Heino Siigur, saabus e-posti teel:
1.Kolmekordistada valimisringkondade arv, tagada valimisringkondades enamvähem ühesuurune valijate arv .See toob kaasa ringkondade suurema arvu (tihedama võrgu) Tallinna ja teiste linnade piires ja ümbruses, mis aga ei kujuta endast ohtu.
2. Loobuda tuleks nn asendusmandaadist.
Kui kandidaat...

1
2

Erakondadest (0)

Erakonnad

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Heino Siigur, saabus e-posti teel:
Erakond peaks olema ühesuguste vaadetega täisealiste kodanike vabatahtlik ühendus oma vaadete ja realiseerimiseks ühiskonna ja riigi pikaajalise ja jooksva poliitilise arengu küsimustes Erakonnal on põhikiri, programm ja liikmete täpne arvestus.
Erakond määrab kindlaks liikmeks võtmise korra,...

8
0

Ametnike depolitiseerimine (2)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Seadusega peaks olema kehtestatud nimekiri ametitest, kus ei tohi olla erakonna liige. Praegu kehtiva erakonnaseaduse paragrahv 5 (3) sätestab väga kitsa ringi ametikohti, kus ei või olla erakonna liige. Sellesse nimekirja tuleb teha oluline täiendus. Erakondlik kuuluvus tuleb peatada või seda ei...

33
0

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Alaliselt annetustel ja vabatahtlikusel tegutsev organ. KOV RAHVAKOGU - 10% valimisõiguslike häältega 60 päeva jooksul tõstatatud küsimus tuleb võtta KOV-i volikogu menetlusse ja peab läbima kõik lugemised. 34% hääleõiguslike kodanike häältega 90 päeva jooksul tõstatatud küsimus tuleb panna...

5
0

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Kui õnnestub, siis hakatagi korralisi valimisi koos läbi viima ja iga 5 aasta tagant ning saadiku mandaat korraga maksimaalselt 2 koosseisu.
USA president Franklin Delano Roosevelt ütles kolm aastat pärast Suure Depressiooni algust: "Riik vajab ja kui ma ei eksi üldist meeleolu hinnates - koguni...

5
2

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Avatud erakondlikud nimekirjad ja mitteparteilaste kaasatus nendesse ning ühe valimistsükli jooksul muutub tänane suletud erakondlus oluliselt.

11
0

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
1) OTSENE RAHASTAMINE - Iga erakonna liige maksab liikmemaksu kohustuslikus korras.Ühe aasta jooksul liikmemaksu maksmata jätmisel arvatakse automaatselt erakonnast välja.
2) ESINDUS RAHASTAMINE - Rahvas ehk Riigieelarvest eraldatakse riigikogus esindatud erakondadele vastavalt saavutatud kohtade...

5
3

Ettepaneku autor Olev Joonase, saabus e-posti teel:
Rahvaesindajate valimiseks omavalitsuste volikogudesse ja riigikogusse lõpetada
ebaturvaline e-valimine !!
Valimised organiseerida korralikes valimispunktides, kus selle õiguspärast läbiviimist saavad jälgida parteide volitatud esindajad. Hääletuse saladuse tagamiseks peab valija oma valimissedeli...

17
21

Toetan Tiina Jaaksoni ideed teha valimised tõmbeluku meetodil, ehk siis naised ja mehed vaheldumisi. Kõigile tuleb anda võrdsed võimalused, sõltumata soost ja nahavärvist vms., seetõttu ka väga hea idee ja tõepoolest tuleks lõpetada see, et inimese sugu prevaleerib mõistuse üle.

10
14

Nägemus Eesti Riigist (2)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Avo Tamme, saabus e-posti teel:
Sooviksin, et eest rahvas saaks teada president T.H. Ilvese nägemuse Eesti Riigist,
kus talle meeldiks elada.Sama võiksid avaldada kõik riigikogulased, rahvakogulased
ja lõpuks kõik Eesti kodanikud. Alles siis oleks võimalik teha kokkuvõtteid ja luua
parem Eesti Riik. Kellel niisugust nägemust ei ole,...

8
1

Eesti keeles on ajalooliselt kaks sõna need on vendlus ja õelus.
Meie keel iseloomustab nende omadussõnadega ka erinevaid sugupooli.
Tänases Eestis elades mehena, ma ei tahaks, et meie riigikogu on nii vennalik ja pead liiva alla peitev naiste rünnakule vastu seismises. Naiste õiguste eest võitlejate kiidukõned ja lobitöö annab suuna.
Rünnaku...

6
0

vältimaks praegust olukorda, kus paljud madalapalgalised pered ei suuda soetada ja ülal pidada isiklikku elamispinda, on hädavajalik riigil ehitada massiliselt sotsiaalmaju ja -korterid, kus kulud oleksid abitumatele jõukohasemad. Nii saaks ka ehitamisel paljud inimesed töökohti.

18
1

Praegused KOV valimised toimuvad sarnaselt riigikogu valimistele parteiliste nimekirjade või valimisliitude nimekirjade alusel. Kohaliku omavalitsuse volikogu võiks aga koosneda küla ehk asumivanematest. Sellel oleks mitmeid eeliseid: esiteks esindatud saaksid kõik valla või omavalitsuse osad; teiseks kuna küla/asumivanemaid on võimalik mistahes...

18
1

Senised presidendi esindusfunktsioonid jaotada peaministri ja riigikogu esimehe vahel. Riigipeaks on otsevalitav peaminister, kes koostab valitsuse riigikokku mittekuuluvatest spetsialistidest. Kõik olulisemad otsused teeb valitsus konsensuslikult. Konsensuse mittesaavutamisel viiakse otsustamine üle riigikogusse, kus on otsustamiseks vajalik...

8
15

Taastada olukord, et põllumajandustehnika saaks seaduslikult paralleelselt põllumajandustöödega osaleda aktiivselt lumetõrjetöödel. Lubada eridiisli kasutamist lumetõrjel vähemalt väljaspool linnasid ja vähemalt vallateedel.

33
0

abipolitseinikeks ning elurajoonidesse ja teistesse Eesti asulatesse patrullima õhtusel ajal. Näeksid lõppeks kuhu ja milleni on viinud see Eesti sisejulgoleku lõputuna näiva õhukeseks viilimine. Võiks ka näiteks kiirabibrigaadide vabatahtlikeks abistajateks. Või siis hädapärast ka priitahtlikeks pritsimeesteks. Las teevad ka midagi...

11
0

kokkuvõtva analüüsi ja esitab omapoolse nägemuse kuidas poliitikuid sundida arvestama nende rahva ettepanekutega. Häda on eelkõige selles et antud ajahetkel puudub just poliitikute poolne valmisolek neid muutusi enesele isiklikul tasemel vastu võtta , aga selle erakondlikul tasemel ühiskonna seadustesse vormimisest rääkimatagi. Mis peaks olema...

9
0

koos Prokuratuuriga ja kõik muud taolised jõustruktuuridest Eesti riigi organid. Eelkõige üleskutse just nende eelnimetatud organite töötajatele, juhtidele. Lõpetagem olukorra kui Te olete ühe või teise poliitilise liikumise või muu huvigrupi diktaadi pikenduseks-käpiknukuks. Siia võiks lisada ka MAKSUAMETI. Ärge laske end kasutada ning pärast...

37
0

Riigikogu ülesanded. Tallinna linnapeale ka automaatselt riigi presidendi staatus.
Miks nii? Sellepärast et riigi 70% rahalisest võimust asub antud linnas , sellepärast et riigi reaalne aju- ja arengupotensiaal asub samuti antud linnas , sellepärast et riigis reaalselt elavatest elanikest ligi pool elavad meie pealinnas , sellepärast et tänasel...

1
23

Kohtunik ei tohi olla "jumala" asemik maa peal, nagu selliseks on teinud onupoja poliitika. Kohtuniku,
Õiguskansleri ja Riigikontrolöri peaks valima rahvas, kanditaatide hulgast, kellel on kõrgharidus antud
alal ja töötanud vähemalt 3a. antud süsteemis. Tagasikutsumise nendelt kohtadelt saab teha ainult
rahvas, kasutades põhiseaduse 105.

15
6

Isikumandaadiga riigikokku (0)

Valimised

Erik Varkki peaaegu 4 aastat

Valimiste hetkel peaks iga valija, keskenduma just isikule keda ta valib. Kas see isik on piisavalt tark ja usaldusväärne, et tema kätte usaldada riigi juhtimine? See peaks olema kõige tähtsam küsimus valimistel.
Sellest lähtuvalt peaksid olema riigikogu valimised isiku valimised, mitte mingi hägusa grupi pooldamise hääletus. Peab lõppema...

38
3

Erakondade rahastamise sihtasutus. (0)

Rahastamine

Erik Varkki peaaegu 4 aastat

Tekiks sihtasutus (ei oska paremat nimetust välja mõelda), kõik annetused kantakse selle asutuse kontole selgitusega, millist erakonda soovitakse toetada. Sularaha annetused on lubatud, kuid peavad toimuma läbi panga süsteemi, et annetaja isik oleks hiljem tuvastatav. Annetada võivad kõik k.a juriidilised isikud. Iga kvartali lõpus kannab see...

4
3

Riigikogu kahe kojaliseks (1)

Valimised

Sulev Puumeister peaaegu 4 aastat

Riigikogu võiks ja peaks koosnema kahest üksteisele mitte alluvast kojast.Alamkoda ja ülemkoda.Ülemkoda võiks olla saadikuga 101,alamkojas võiks olla saadikuid 301 ringis.Alamkoda oleks konkreetse seaduse ettevalmistusega tegelev nn. üksus,kus saadikud on jaotatud valdkondade kaupa. Alamkoja kaudu saab riigi juhtimisse ja seaduseloome protsessi...

0
18

Koduigatsustasu (0)

Varia

Ahto Hindrea peaaegu 4 aastat

A) Maksta kõigile, kes töötavad välisriikides ja kelle perekond elab Eestis.
B) Lõpetada maksmine

Ei ole ju vahet, kas kodanik teeb tööd suuga või kätega. Kodu on kõigil ja igastus tekib olenematta ühiskondlikust positsioonist. Valitud on omad valikud teinud enne kandideerimist, samuti ka kodanikud kes valisid võõrsil töötamise.

11
3

Tundub, et omavalitsuste rollide ja optimaalse suuruse/piiride probleemi on püütud lahendada suvalise lahmimise meetodil, stiilis "teeme maakondadest omavalitsused", või läbimõtlemata käegalaskmisviisil "las igaüks liitub nagu ise tahab". Mõistagi on see muutunud iseenda paroodiaks.

Ettepanek on kutsuda kokku laiapõhjaline spetsialistide...

16
0

Omademokraatia on suupärasem vaste arutlusdemokraatiale (deliberative democracy, edaspidi DD).

DD on suund demokraatia teoorias ja praktikas, selle sünniaajaks loetakse 1980ndate lõppu ja sünnikohaks Stanfordi Ülikooli. Sealtpeale on DD hoogsalt arenenud ja kogunud populaarsust, nii et tavaks on saanud kõnelda DD-st kui pöördest demokraatias. DD...

31
0

Teen ettepaneku muuta kehtivat Gümnaasiumi riiklikku õppekava ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse neid punkte, kus on juttu riigieksami 50%-lisest künnisest. Minu ettepanek on, et eksamikünnis peab jääma 20% juurde, nagu see on veel ka täna. Lisaks sellele tuleb anda võimalus järeleksami sooritamiseks koolis eksami toimumisega samal aastal.

...

9
3

Riigikogu likvideerimine. (4)

Valimised

Tauno Kure peaaegu 4 aastat

Toore tulevikuvisioonina pakun välja Riigikogu likvideerimise. E-riigi arengu jätkudes ja ülemusliku EL seaduste teegi arenedes muutub Riigikogu vähevajalikuks, erinevalt Vabariigi Presidendist kui riigi toimimise garandist ja valitsusest kui igapäevase riigisisese arengu suunajast.
Seadusandlus saaks toimima umbes selliselt, et rahvas koostöös...

1
24

Foorimiga tutvudes leidsin ettepanekuid Riigikogu liikmete minimaalse haridustaseme võimaliku nõude kohta. Arvan, et kõrgkooli diplomist olulisem on inimese sobivus konkreetse töö, antud juhul seadusandluse korrastamise teostamiseks. Parimaks vormiks on arvestuslik test, mis sisaldab küsimusi ühelt poolt olemasoleva juriidilise seadusandluse ja...

11
5

Teen ettepaneku kohustada Riigikogu kodulehel avaldama teavet personaalselt kõigi saadikute järgmise regionaalse valijatega kohtumise kohta, arhiveerides kohtumiste ajaloo, samuti meilidele vastamist kindlaksmääratud mõistliku aja jooksul.
Senini on side olnud vaid ühesuunaline, isegi vahetult enne valimisi moodustavad suure osa...

25
0

Erakondade rahastamine (0)

Rahastamine

Valdo Kivi peaaegu 4 aastat

Riik ei tohi erakondi rahastada põhjusel, sest see on absurdne - mina, kui maksumaksja/kodanik toetan kõiki ideid,- ka neid, mis osutuvad minule (võibolla ka ühiskonnale) vastuvõetamatuks.
Näiteks kodanikupoolne panus 50 riigieelarve kaudu - viiele erakonnale - kõigile a`10. Oma põhimõtete toetuseks seega 10, vastupropagandaks ehk ärategijatele...

6
9

Riigiaparaadi palgaasmestik (4)

Rahastamine

Valdo Kivi peaaegu 4 aastat

Riigieelarvelised palgad tuleb ümber arvutada valemiga: miinimumpalk korda seadusega kinnitatud koefitsient.
Siis saame rääkida alles õigusriigist.
Lõpevad ära "palgarallid" ja kellegi huvid mõjutada Statistikaametit.
Statistika alusel muudetakse miinimumpalka.
Kui riigieelarve lubab miinimumpalka tõsta, tõusevad ka palgad riigiametis olevatel...

51
5

Eutanaasia seadustamine (0)

Varia

Kalju Aarop peaaegu 4 aastat

Eutanaasia seadustamise teemat on Eestis korduvalt üles tõstetud, ka rahvakogus juba kaks korda, kuid seaduseandjad pole seda kuulda võtnud. Teen ettepaneku eutanaasia pooldajatel koonduda, asutada MTÜ Õigus Surra Väärikalt, nagu tehti kunagi Belgias, ning alustada ühiselt võitlust vabatahtliku eutanaasia ja abistatud enesetapu seadustamise eest...

25
4

rahvakogu 4 (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Preestri(ka rahvakogu)ülesanne on hoida “mitteinimesed” ( Untermensch ) vaiksed ja lollid. See on valitsejate huvides. /Martin Bormann/
Чем больше я общаюсь с судьями, тем больше я убеждаюсь в том, что в целом у них есть одна цель- стать самым богатым покойником на кладбище.../Джобс/
Отсутствие у вас судимости- не ваша заслуга, а наша...

2
0

rahvakogu 3 (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Надо собирать камни, которые в вас бросают. Это основание будущего пьедестала.../Берлиоз/

Между нами есть много людей умных, образованных, добрых но людей постоянно приятных, с которыми можно прожить век и не поссориться-единицы! Мне судьба назначила быть таким как я есть!
НАСТОЯЩЕМУ ЛЬВУ ВСЕ РАВНО, ЧТО ГОВОРЯТ ПРО НЕГО ОБЛЕЗЛЫЕ КОШКИ И ПИЩАТ...

2
0

rahvakogu 2 (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Есть вопросы принципиально неразрешимые: национальный вопрос ! Нация есть сообщество людей которых объединяют иллюзии об общих предках и общая ненависть к соседям.... /Ульям Р. Индж/
Раб мечтает не о свободе а о своих рабах..../Цицерон/
Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, Вы побеждаете ../.Ганди / Надо...

3
0

rahvakogu (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Milline peaks olema inimene ja kuidas käituma, et mitte kunagi sattuda kriitika alla ning olla kõigile meelepärane? Рассадить всех по росту, а не по уму! Те. Ослам назначить лучшее, а умным –оглодки!
«Вычеркивать – не значит опровергнуть» Порядочность и честность- слишком дорогие подарки. И не стоит их ждать от дешевых людей... /Ален/ Сегодня...

2
0

Alkohoolsete jookide reklaam meedias tuleb keelustada - TV, raadio, ajakirjandus, välireklaam. Jääks reklaam müügikohas, tootja kodulehel, võib-olla mingis mahus sponsorreklaam..

Ei ole normaalne kui õhtul tuleb näiteks Superstaari saate ajal (mille sihtrühm on alates alla 10 a) järjest 3-4 alkoreklaami. Lühiajaline aktsiisist saadav tulu ei...

35
0

Olgem eestlased. (0)

Varia

Kõu Repnau peaaegu 4 aastat

Nii euroopaliit kui muud ühendused on iseloomult, koosluselt ühistulised, seega ühistuline mõtteviis tuleb seadustada! Muul viisil tõlgendamine on Maffia! Mõistke asja.
Kurja, kaotada pole enam miskit, riik on ju läinud! Mida saab mõtestada direktiivide all, mis tulevad eu-st????? Patja Stalin on surnud!
Võtkem asi käsile!

3
0

Kuna siinne keskond ajalimiidiga, siis püüan olla kiire! Tähelepanek. Kui tänuavaldust siinse pingutuse eest ei sünni, mis avaldub aja leidmisel vajalike tööde kõrvalt, siis mina ennast selle riigi osana ei tunne!
See keskkond peab saama seadusliku aluse, et minna edasi, kartulikoorte, ootamise ja uskumise tasemelt. Me oleme näidanud, et oleme...

0
0

Vähemalt pool Eesti elanikkonnast ei oska kasutada ID -kaardilugejat või ei oma arvutit.Kiiremas korras on vaja leida lahendus,et neile teha arvamuse avaldamine lihtsamaks

20
4

Rahvas soovib, et ka erakonnad vastutaks oma tegude eest. Aga kuidas siiski erakondi vastutama panna?
Teen ettepaneku siduda erakonna vastutus (rahva lemmikud ja murelapsed) riigi eelarvest finantseerimisega!
Sellel oleks märkimisväärne mõju juhul kui erakondi rahastataks ainult riigi eelarvest.
Finantseerimise protsent panna sõltuvusse EMORI...

3
9

President peaks tegema valitsuse moodustamise ettepaneku esmalt valimised võitnud parteile. Rahvas on valinud selle partei, toetudes nende ideedele ja väljaöeldud lubadustele. Kui aga pärast valimisi hakkavad parteid liite moodustama ja tehakse koalitsioonileppeid, kaob ju suur osa nende antud lubadustest. Ja minu valitud erakond kirjutab alla...

13
7

Praegune seadusandlus sätestab:
28. Valijate nimekirja avalikkus
(1) Valija võib kontrollida enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsust.
(2) Pärast valimispäeva võivad valijate nimekirjaga põhjendatud huvi korral selleks vajalikus ulatuses tutvuda erakondade ja valimisliitude volitatud esindajad ning üksikkandidaadid ja nende volitatud...

5
0

On ebaeetiline, et palga määrab uuele Riigikogu koosseisule eelmine koosseis. Seda võib nimetada "palgamääramiseks endale". Kuna Riigikogu liikmed liiguvad ühest kooseisust teise.
Tihti korduvad ühed ja samad nimed.

4
26

Vajalik on adekvaatne e- hääletust kontrolliv mehhanism. Välistaks võimaluse antud häält muuta.Ühelt IP-aadressilt saaks teha vaid piiratud (2,3) arv hääletusi, võimalus jääb vaid oma otsustust kontrollida. Eelhääletuse aega võiks lühendada. Valimiste infot kandvad materjalid tuleb arhiveerida ja säilitada.

21
12

Kohtuseadust tuleb muuta. kohtuotsuste edasilükkamisi on liiga palju. Kohtus tehakse tsirkust. Näiteks,
Pärnu koerapiinamise lugu. Arvan et Eestis tuleb kehtesteda vandekohus.

35
2

Praegune olukord ei võimalda pensionäridel ja väiksepalgalitel õigusabi saada. Näit. kui pensionär
tahab pärandada, peab ta päranduse müüma, et riigilõivu ja nottari tasu mksta. Kahjuks pole peale
seda enam midagi pärandada.

52
1

Nii nagu loomariigis otsustab hunt ohvri saatuse, nii otsustab ka riigikogu rahva saatuse, arvestamatta
peremehe tahet.

6
1

Valimiskampaania (1)

Valimised

Ivar Jung peaaegu 4 aastat

Valimised.
Valimiskampaania reglementeerimise eesmärgiks on luua võrdsed võimalused oma vaadete esitamiseks kõigile valimistel osalevaile kandidaatidele ja erakondadele, kodanike ühendusile.
Eesmärgiks on samuti lõpetada kandidaatide, erakondade ja kodanike ühenduste kaubanduslik reklaamimine
Raadio ja TV, olenemata kuuluvusest, tagavad igas...

9
0

Erakondade rahastamine. (1)

Rahastamine

Ivar Jung peaaegu 4 aastat

Erakondade rahastamine.
Riigipoolne rahastamine on maakonnakohane (linnakohane) sihtrahastamine erakonna kohaliku kontori ja selle tegevuskulude katmiseks. Riigitoetuse käitlemiseks luuakse eraldi pangakonto, millekski muuks kui tegevuskulude katmiseks raha sellelt kontolt kasutada ei tohi.
Maakonna või linna kontori riigipoolse rahastamise...

1
9

Eeldused:
-Riigikogul (RK) on istungitel kokku sama palju hääli kui oli valijaid.
-Partei nimekiri (järjestus) valimistel on vältimatu kuna poliitik peab ikkagi debattides nn. välja vedama. (muidugi võiks olla kahepolaarne hääletus)
-Paljud hääletavad parteid ning ületõstetud hääled oleksid nn. ‘Hallid hääled’. (HH) Need jagunevad võrdselt RK'u...

3
3

Misasjad need veel on? (2)

Erakonnad

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Kahjuks poie tänase päevani ühtki üksikisiku väiklusest ülemat tahtlust üles leidnud....:(((

arvate et pole otsinud, valesti arvasite!

1
3

Parteide juhid kasutavad oma liikmete arvu malakana, millega teistele parteile rahva ees äiata - vaat minul suurem, minu pooldajate ring on suurem. See, kuidas praegu ollakse vormistatud erakonna liikmeiks - selle tehniline teostus seaduse läbi on moraalselt väär.

On õigem, kui erakonnal on nii mitu liiget, kui mitu isikut on sätestatud...

7
0

57. Osavalla ja linnaosa moodustamine.
Sätestada, et linnaosa ei moodustata, LOV-d likvideeritakse. Sotsiaaltöö ülesannete täitmiseks piisab teeninduspunktist.

4
0

Olemasolevas seaduse 28. Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalve teostamine: (2) Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu.
...

2
0