Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

 

Koos teeme ettepanekud Riigikogule viie olulise seaduse muutmiseks. Loe lähemalt

Kõiki 1974 ettepanekut.
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Täna oleme niigi nö "verega" imenud endasse püramiidühiskonna ideaalid, et ikka kõrgemale ja kaugemale "pööblist" ...aga tiivad juba põlevad :)

See väike piirarvuga erakond olekski see tänase erakonna aktiivne osa (tõde). Kõik ülejäänud riigi kodanikud on ju kas toetajad või vastased. Kui liikmeskond ei suuda uusi või arenevaid ideid välja...

14
5

Valimisringkonnad saavad vastavalt valijate arvule kohtade arvu Riigikogus. Riigikogusse pääsevad kandidaadid lihthäälteemamuse põhimõttel sõltumata sellest kas ta on mõne erakonna liige või ei ole. Lubada moodustada valimisliite, kuhu kuuluvad nii väikesed erakonnad kui üksikisikud.

14
3

Erakondade omavahelise konkurentsi aususe ja elavuse tagamiseks tuleks muuta ka erakondade riigieelarvest rahastamise korda. Erakondade riigipoolne rahastamine tuleks siduda otse nende poolt valimistel saadud häältega, eraldades iga Riigikogu valimisel saadud hääle kohta konkreetse seadusega paika pandud summa, näiteks 10 eurot aastas. See...

69
11

Seada sisse internetipõhine valimislubaduste register, mis on kohustuslik kõigile Riigikokku kandideerivatele erakondadele ja üksikkandidaatidele. Lubadused sisestatakse formaliseeritud kujul koos tähtaegadega ning nende täitmine on erakondadele kohustuslik. Lubaduste täitmata jätmine toob kaasa vastutuse rahalise karistuse näol või mingil muul...

38
2

20 aasta jooksul ei ole erakonnad suutnud üles ehitada riiki, millisest me unistasime kui seisime Balti ketis.
Ettepaneku sisu:
1. moodustada valimisringkonnad maakondadest lähtudes
15 maakonda + Tartu + Tallinna 4 ringkonda - kokku 20 ringkonda
2.. igale ringkonnale anda 5 mandaati + 1 mandaat Tallinna suurima valijate arvuga ringkonnale.
3....

9
21

Kui keegi tahab salajast hääletamist, siis peab tal olema viitsimist minna valimisjaoskonda. E-hääletuse ausust ja läbipaistvust EI SAA TÕESTATULT mingil muul viisil tagada! Kui valimisjaoskondades saab veebikaameratega häälte lugemise õigsust garanteerida, siis interneti salajaste andmevoogude vastavust tegelikusega ei ole võimalik IGAL...

16
14

Koolireform (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Koolireform peab kindlustama noore inimese maksimaalse harituse vastavalt tema omadustele ja huvidele.Kool peab olema mitmeastmeline ja mitmetasandilineselgitamaks õigeaegselt välja õpilase isiklikud võimed ja huvialad.Tulemus-tööpuuduse vähendamine noorte hulgas.

4
0

Erakondade rahastamine peab toimuma liikmemaksudest ja Riigieelarve eraldisest. Riigieelarve rahastus tuleb tagada ka Riigikogust välja jäänud erakondadele, mingist valimiskünnisest (nt 1%) alates, et tagada demokraatia toimimine. Lihtsalt igasugused füüsiliste ja juriidiliste annetused erakondadele tuleb keelata, et vältida mõjuvõimuga...

28
9

Tulumaksu osa Eesti riigieelarves pole suur (7 protsenti riigieelarvest, 10 protsenti kogu maksutulust). Eestlaste vaesuse juures ei sõltu maksulaekumine niivõrd maksumääradest kuivõrd elanike jõukusest. Toimetulekuraskustes inimsete maksukoormus vajab alandamist.
Astmelisest tulumaksust ei tasu tonti otsida. Kui see kusagil peitub, siis...

31
28

Kuna väikeriigi ressursid on piiratud, peaks olema olemasoleva kasutamise efektiivsus tagatud. Selleks tuleks püstitada eesmärgid, kuhu pürgida ja siis hakata otsima teid ja raha nende eesmärkide saavutamiseks. Suuremate riikide kogemus ei vii meid sihile, kuigi võib anda ideid ja mõtteid. Tuleb koguda ideid ka rahva hulgast, sest kuldseid päid...

9
0

Kui tavavalimistel jälgitakse kiivalt, et kabiinis ei oleks kahte või enamat isikut, siis E- valimistel võib kabiinis olla teoreetiliselt kogu eesti valjaskond.
Teiseks on häälte ostmine E- süsteemis lihtsam, kui urnivalimistel.
Ise sooviksin küll mugavuse mõttes hääletada digitaalselt, kuid ei pea seda mitte mingil juhul demokraatlikuks ja...

1
0

Riigikogu valimisteks vormistamisel esitab riigikogu liikmekandidaat valimiskomisjonile, koos muude dokumentidega, ka dokumendi (nn.Lepingu valijatega), milles kohustub riigikokku valimise korral töötama riigikogus kogu valimisperioodi. Riigikogu liige lahkub riigikogu tööst ainult tervislikel põhjustel, sel juhul asub asendusliige riigikokku...

4
2

Täna kehtiva Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 kohaselt on seaduste algatamise õigus:
1) Riigikogu liikmel;
2) Riigikogu fraktsioonil;
3) Riigikogu komisjonil;
4) Vabariigi Valitsusel;
5) Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks.

Minu ettepanek on täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 järgnevalt:
(1) Vähemalt ühel protsendil...

35
1

В случае, если решение попечительского совета о выборе языка обучения не получает одобрения министерства, то в течение месяца, после получения мотивированного ответа министерства, попечительский совет обязан вновь вернуться к рассмотрению вопроса о выборе языка преподавания. В том случае, если первоначальное решение попечительского совета...

6
0

Kui kinnistul on nii äri-kui elamispindasid, siis vastaval jagatakse ka sinna juurde kuuluv maa mõtteliselt nii äri-kui elamumaaks. Ärimaa maamaks on kõrgem kui elamumaa oma, kuid kehtiva seaduse järgi peavad kõik kaasomanikud maksma solidaarselt ärimaa maamaksu võrra kõrgemat maamaksu - ehkki elamispinna omanikel pole mingit pistmist äripinnal...

4
0

Riigi ja riigiettevõtete juhtimine on riigikogulaste töö.
Riigitööks ei saa pidada: tantsud tähtedega, laulud tähtedega, raamatute kirjutamist, filmide tegemist, näitlemist, televisioonis klouni mängimisi, koorijuhtimist, tasuliste loengute pidamist, spordivõistlusi, laste tegemist jne.
See aeg tuleb riigitööst välja arvata

169
6

riigi juhtimisest ja selle alustaladest, patriotismist, seadustest , poliitlistest mõistetest, HEADEST TAVADEST , EETIKAST , ESTEETIKAST , aususest , jnejne . ENNE VALIMISELE EI LASTAKS KUI KURSUS LÄBI TEHTUD JA VANNE ANTUD , et kuidas enne valimisi ja peale valimisi konkurendi suhtes üleval pidada. Muidu siin näited küll kuidas...

19
5

Misasjad need veel on? (2)

Erakonnad

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Kahjuks poie tänase päevani ühtki üksikisiku väiklusest ülemat tahtlust üles leidnud....:(((

arvate et pole otsinud, valesti arvasite!

1
3

Soodustada osalise tööajaga töötamist muutes maksupoliitikat. Madalapalgalise osalist tööaega kasutava töötaja eest peab maksma tööandja maksud lähtuvalt töötajale välja makstud tegelikust töötasust, mitte sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olevalt kuumääralt. Tuleb kaaluda sama põhimõtte rakendamist ka FIE-de puhul, kes ei pea maksma...

4
0

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Parlamendi liikmete töötasu tuleks viia sõltuvusse miiniumpalgaga,kui tõuseb miiniumpalk.siis tõuseb ka riigikogulase töötasu

48
1

Kuna me pole praeguste valimiste puhul rahul nende manipuleeritavusega, poliitbroilerite esiletõusuga, üldse korruptsiooniga ja tahaksime näha poliitikas uusi nägusid ning kuulda rohkem rahva arvamust, siis võiks muuta Riigikogu täielikult loositavaks. See tagaks proportsionaalse esindatuse ning selline valimisloterii ei eeldaks isegi...

3
14

Kuna poliitikutel ja valitsuse liikmetel puudub õigus rahvalt nõu küsimata otsustada nii olulist küsimust, mis puudutab igat maksumaksjat, pensionäri ja toetuse saajat, teen ettepaneku panna astmelise tulumaksu küsimus rahvahääletusele.
Me tahtsime vabaks, me olime nõus sööma kartulikoori, me tahtsime Euroopasse, me peame ka saama kõik koos...

57
10

Riigikokku saab valida saadikuid ainult otse. Riigikokku pääsevad üle Eesti enim hääli saanud saadikud. Saadikud oma kogutud hääli teistele edasi anda ei saa. Riigikogulased valivad endi seast valitsuse. Vastavalt valimistel kogutud häälte pingereale astuvad uued liikmed riigikokku sealt valitsusse ja kas või presidendiks valitud riigikogulaste...

155
14

Kehtiva seaduse kohaselt osavalla ja linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist valla- või linnavalitsus vallavanema või linnapea ettepanekul. Ettepanek on kaotada nimetatud piirang seadusest. Iga omavalitsus võiks ise otsustada, kes vanema ametisse nimetab. Tallinnas on olemas linnaosade halduskogud. Võimu detsentraliseerimise huvides...

15
1

Kaotada maavalitsused (0)

Sundpolitiseerimine

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Kaotada ja koondada maavalitsused ja maavanemad. Kes on kui valitseva partei ustavad jüngrid ja käepikendused.

41
14

Mina sooviks, et valimistel saaksin hääletada erakonna või rahvaühenduse poolt. Valitavate kandidaatide nimekirja paneksid kokku erakonnad või rahvaühendused ja viimased võtaks reaalse vastutuse iga saadiku tegevuse või tegevusetuse eest, Vastutuse protseduurid tuleks veel välja töötada.. Meie, valijad, ei saa anda üksikisikule mandaati, sest me...

5
30

Elektri hind (1)

Varia

Ülo Rosimannus peaaegu 4 aastat

Elektri hinda tuleks alandada.Seda dividendide arvelt,mis riik EE-lt igaaastaselt ära võtab.Kuna EE on täielikult riigi ettevõte,siis on tal see võimalus olemas.Kasumi äravõtmist põhjendatakse sellega,et sellest rahast tõstetakse pensionäridele pensione.See lubatav pensionitõus kahjuks ei kata sellest aastast tõusnud elektri hinda.Loogilisem...

26
1

rahvakogu 4 (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Preestri(ka rahvakogu)ülesanne on hoida “mitteinimesed” ( Untermensch ) vaiksed ja lollid. See on valitsejate huvides. /Martin Bormann/
Чем больше я общаюсь с судьями, тем больше я убеждаюсь в том, что в целом у них есть одна цель- стать самым богатым покойником на кладбище.../Джобс/
Отсутствие у вас судимости- не ваша заслуга, а наша...

2
0

Eesti kohtupraktikas on pretsedent,milles EV Põhiseaduse rikkumise kohtuasi lõpetati. Riigikohtu esimees Uno Lõhmus teatas,põhjust selgitamata, et Riigikohtu Kolleegium ei võtnud kohtuasja menetlusse, Sellel Kolleegiumil, mis koosneb presidendi poolt määratud eluaegsetest kohtunikest ,on tõesti vaba voli Põhiseadust ja võimu kuritarvitusi...

15
1

Väljavalitud ettepanekute üle ei peaks kevadel otsuseid tegema ainult mitte riigikogu, vaid ka rahvas.Muidu on see üritus muuta Eestis valitsemisstiili avatumaks ja läbipaistvamaks juba eos läbi kukkunud.Praegused riigivõimu teostajad ei hakka ju "saagima oksa", mille peal nad ise mugavalt istuvad. Seega põhimõtteliste otsuste tegemisse tuleks...

38
1

.... rahastamine . Ülikoolide vahel käib selline mitteavalik ebaterve konkurents et püüda enesele õppelaenu peal sisseastuvaid tudengeid. Aga mäletate kust see jama pihta hakkas? Siis kui hakati tudengitele jagama seda tudengilaenu ja siis läks just ÜLIKOOLIDE omavaheline EPUTAMISRALLI lahti just võimaliku rahade teenimise nimel . Mitte aga...

4
0

On teada, et küllalt suur hulk inimesi on küll mingi erakonna fännid, kuid ei soovi mitmesugustel põhjustel partei liikmeks astuda.Erakonna toetaja(liige) registreeritakse sooviavalduse järgselt ja toetaja staatuse saamisel võib ta teha annetusi erakonnale. Erakonna eelarvesse saaks laekuda raha vaid kolmel teel: riigieelarvest, erakonna...

7
6

Hetkel on see portaal (väidetavalt rahvademokraatia suursaavutus) üles ehitatud põhimõttel, millele tuginedes tavaliselt kontrollitakse ja tsenseeritakse ideesid ühiskonnas, riigis, erafirmas (crowd control).

Konkreetne masside kontrolli tehnoloogia seisneb selles, et keegi teeb tagatoas ära ebademokraatliku eelvaliku teemadest, mille üle arutelu...

20
10

1. Viia puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusesse sisse nägemispuude nimetusega kategooria. Maksta PISTS järgi sügava või raske nägemispuudega inimestele eritoetust seoses nende võimetusega saada informatsiooni nägemisekaudu, kuna inimene saabb 85 protsenti infost nägemise kaudu. Toetuse summa võiks olla vastavalt puude astmele 75 ja 100...

32
0

Parteide rahastamine ei ole teatavasti tavaline "heategevus", kui seda loomulikult nii üldse saab nimetada. Siin siin on ikkagi mängus võim ja sellega kaasnevad võimalused, mida siin Eestis paraku võidakse kuritarvitada.
Et, taoline rahastamistegevus oleks läbipaistev, peab seda reguleerima.
Ehk võiks alustada sellest, et vastav annetus parteile...

33
6

E-valimised soosivad poliitika muutumist ostetavaks ,müüdavaks oma kontrollimatuse tõttu.

12
9

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Ajakirjanduses on palju kurtmist Estonian Airi halva seisukorra üle. Ka tervishoju süsteemis on kestvad vaidlused. Segased on ka õpetajate palgaga. Vesteldes inimestega tänaval, kurdavad paljud olukorra halvenemise üle. Toetudes eeltoodule: Teen ettepaneku korraldada sügisel koos KOV...

4
4

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Põllumajanduse edendamiseks on vaja mõelda ühismajandite taasloomise üle riigipoolse toetusega.

6
2

Pole abi,kui rahvastik väheneb ja vananeb ning tõstetakse järjrkordselt-makse,aktsiise,hindu.Rahva maksejõuetus suureneb sellega märgatavalt.Miks on eestis kuritegu,kui tahta oma elujärge parandada.Kas praegune seis,mis sunnib peresid sotsiaalkorteritesse elama,kuna miinimum palgaga kommunaale ja üüri ei suuda tasuda.Kuu aega on ju vaja...

17
0

Nõudke §105 kasutamist (1)

Kaasatus

Eduard Orro peaaegu 4 aastat

Kõik, kes Te siin esitate siin oma tahet, nõudke, et kasutataks Põhiseaduse 105. Ettepanekute kokkuvõte peab jõudma rahvahääletusele ja selle kaudu seaduseks. Ajalugu on näidanud, et riigikogust ei tule midagi mõistlikku.

40
5

Kohalike Omavalitsuste (KO) vastutusala on väga suureks aetud.
See pigem kasvab kui kahaneb. Ka koerakuudi ehitus on teadupoolest
nende isikute lubada/keelata, ammugi kodanikel käte raudu panek kui muru aias niitmata (hiljutine reaalne juhtum Eestis).

Miks on nii, et ehkki me kõik teame (üle 90% eestlastest, samuti selgelt ka Toompea omadest -),
...

7
5

Telefoninumbrid kõik isiksustada. (1)

Sundpolitiseerimine

Arno Jaago peaaegu 4 aastat

Ettepanek oleks see, et telefonioperaatorid laseksid kõigil oma abonomentidel mumbrid isiksustada. Kuna selle tulemusena saab kõrvaldada kelmused ja muud halvad kavatsused, mida need isiksustamata telefoni abonomendid võimaldavad.
Need numbrid ei ole probleemsed ainult mitte Eestis, vaid ka maailma teistes paikades:

3
2
110
14

Teen ettepaneku laiendada töölepingu seaduse 63 ka neile lapsevanematele, kes teenivad leiba FIE-dena. Kindlasti on see võimalik mingi määruse või muu õigusaktiga. Raha selle lapsepuhkuse tasustamiseks tuleb ju otse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsusala eelarve kaudu. on Puhkuse päevi on õigus saada 3-6, oleneb lapse vanusest ja...

28
0

Seaduseelnõu sisu on selles, et rahvas saab nii algatada uusi otsuseid kui vetostada/tühistada juba vastuvõetud otsuseid samamoodi, nagu seda tehakse näiteks Šveitsis ja Saksamaal, aga ka USAs ja mitmel pool mujalgi (vt. linki vastavale kohaliku omavalitsuse tasandit puudutavale seaduseelnõule 477SE ja sõnavõttudele).
Rahval on õigus oma sõna...

68
1

Lubada võib eraisiku annetused erakonnale,kui need teostatakse läbi notari konto ja tehingu käigus tasutakse seadusega kehtestatud notaritasud ning riigimaksud riigikassa.

1
1

Valitud kogu saadik saab omale tema poolt hääletanute nimekirja ja ta on selles olevate isikute ees aruandekohuslik. Seega kaob abstraktne suhe saadiku ja valija vahel ning muutub reaalseks.
Saadiku poolt hääletanud isikud saavad oma saadiku tagasi kutsuda kui seda soovib üle 50% nimekirja koosseisust ning uue esitada.
Hääletanute nimekiri on...

62
8

Korraldada 2 aastat peale RK korraliste valimiste toimumist vahevalimised 50%+1 saadikukohale RK koosseisust, vähem hääli saanud saadikute mandaadi tugevdamiseks või nende asendamiseks. RK-s esindatud poliitilised ühendused esitavad vahevalimistele uued kandidaatide nimekirjad.
Vahevalimistel ei saa kanda kandidaatide nimekirja Riigikogu...

2
4

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Ametikohtade politiseerimist aitab vähendada neis töötavate erakondlaste tasakaalustatuse
nõue. Igas maakonnas ja linnaosas eraldi ei tohi ameteid juhtivatest poliitikutest üle 50% olla
ühest ja üle 75% kahest erakonnast. Vähemalt kolme erakonna kaasamine vähendab poliitilist
kallutatust,...

13
1

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepanekud erakondade rahastamise põhimõtete elluviimiseks.

Peame õigeks, et riigieelarvest laekuvad vahendid erakondadele peavad omama selget sihtotstarvet. Vahendeid saadakse taotluse alusel. Pooldame vahendite kulutamist peamiselt administratiivkuludeks. Kindlasti ei tohi riigi eraldisest teha kulutusi...

1
1

mitte aga parteikontori või valimisseadusest lähtudes. Et valija saaks kindel olla juba enne valimisi et tema hääl saab piisavalt esindatud nii tema poolt valitud saadiku kui ka talle ISIKLIKULT SOBIVA asendusliikme läbi. Jääks neid nn. - SUU VETT TÄIS poliitilisi broilereid ka saadikukohtades vähemaks.

4
25

Rahavõimu kahandamiseks poliitikas on vaja põhimõttelist muutus poliitilisele reklaamile kehtestatud piirangutes. Hetkel kehtivate seaduste kohaselt on keelatud poliitiline välireklaam aktiivse agitatsiooni ajal. See keeld on äärmiselt ebaloogiline, sest kui poliitiline välireklaam peaks olema kunagi üldse lubatud, siis just aktiivse...

5
24

Tänane argipäev meie elus näitab, et võimul olevad erakonnad ei ole õigustanud rahva ootusi tulemustele ja elu paranemisele meie riigis. Valetamine ja omakasu on peamiseks probleemiks meie poolt "valitute" tegevuses. Seega võib öelda, et poliitiline juhtimine ei ole õigustanud ennast. Enne valimisi antud lubadused jäävad täitmata, sest need ongi...

4
2

Kuritöö aegumine (2)

Varia

Vello Järverand peaaegu 4 aastat

Viimasel ajal on eri põhjustel üles kerkinud kuritööde aegumiste probleem.
Kui teatud dokumendid on salastatud või ametialaseks kasutamiseks, nii et nendele juurdepääs on raskendatud isikutel, kes võiksid kuritööst teada anda, tuleks kuritöö aegumise tähtaega hakata arvestame salajaste või ametisaladusega kaetud dokumentide avalikustamise või...

31
0

Ühed ja samad tülpinud näod ning seest-väljapoole õhkuva energeetika puudus on meie poliitmaastiku põhihäda. Siit ka kohustus iga teatud kokkulepitud perioodi tagant kogu parteide poliitilise sise- ja välisringide , poliitiliste taga- ja eestubade kõikide töötajate ja nõunike vahetus . See välistaks ka selliste miniNAPOLEONIDEST nn.Hallide...

7
1

Riigikogu töö, palgad, hüvitiste-soodustuste maksmised, TLS lõpetamine, koondamistasud toimugu töölepingu seaduse alusel.
Lõpetada topeltseadused, et ainult orjadele kehtivad TLS ja rikastele parasiitidele ametnike-teenistujate seadused.

54
0

Austatud Rahvakogu! Ja selle teema külastajad!
Õiglusnõuniku institutsioon ÕI on vajalik ühiskonnas sügavat rahulolematust põhjustava üha enam vohama hakanud seadustatud ebaõigluse pidurdamiseks.ÕI ülesandeks on pehmendada,ideaalis kõrvaldada,võimuladviku ja selle lähema sõpruskonna "säravamate"JOKK skeemide põhjustatud rahulolematust ühiskonna...

6
2

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Tuleb kehtestada saadiku tagasi kutsumise süsteem.

27
3

Regionaalministeerium koondada.

27
5

Inimühiskond on praegu oma arengu uudsel kursil. Inimteadvus ühendub digitaalselt. Meie Eesti on sellise protsessi väga heaks näiteks ning käimasolev protsess tõestab seda hästi. Loodan väga, et me suudame oma kuldmuna munemise ka edukalt lõpule viia.
Ma ei oska taktikalisi nõuandeid jagada, minuarvates areneb ühiskond hetketi nii, nagu kasvab...

8
2

Uus erakonnaseadus võiks ette näha Rahandusministeeriumi, Õiguskantsleri ja Riigikantselei esindajate poolt ühiselt hallatava RVF (riikliku valimsfondi) loomise, millest MTÜ-del on e-taotluse esitades ja teatud kontrollitavatele kriteeriumitele vastates (liikmete arv, liikmemaksu suurus jms) valimiseelsel perioodil võimalus taotleda...

1
3

Kogu rahvas valib riigikogu. Enim hääli kogunute erakondlik kuuluvus ei määra riigikokku pääsemist, kuna hääli ei saa nimekirjade hierarhia alusel edasi anda. See on ainus võimalus vabatmeestel rahva tahtel valitud saada. Riigikogus olgu saadikutel õigus moodustada ka ajutisi fraktsioone omal vabal valikul vastavalt käsitletava eelnõu iseloomule...

9
4

....... ametnike kohta kes ei ole võtnud vaevaks vastata kodanike pöördumistele vastavalt kehtestatud ajanormidele. Vastused ei tohi olla üldistavad, avalduse esitajat sildistavad ning vastama ka oma sisult esitaja poolt tõstatatud probleemile. Ametniku mistahes puudumine ei saa olla vastuse väljastamise viivitamise aluseks kuna sellel juhul...

18
0

... kelle sugulased või pereliikmed juba töötavad kõrgetel riiklikel või riigi rahandusringkondades asuvatel ametikohtadel. Sellisesse situatsiooni on juba ette sissekirjutatud oht korruptsioonile ja võimalikule poliitilisele perekonnastumisele. Oht demokraatia põhiolemusele ja otsustajate kitsa ringi tekkimisele. Ja lugupeetavad Rahvakogu...

10
6

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Kehtestada reegel, mille kohaselt ringkonnast loetakse valituks vastavalt mandaatide arvule enim hääli saanud kandidaadid sõltumata valimisnimekirjast.
See tähendab, et parteide esinumbrite suur häälte arv ei kandu ringkonnanimekirjas teistele samas nimekirjas automaatselt edasi ega anna...

14
3

Lastele hääleõigus (15)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans H Luik, saabus e-posti teel:
Kuna paremaid ideid demograafilise katastroofi vältimiseks ei ole, tuleks proovida Margus Tsahkna Riigikogus esitatud ideed laste hääleõiguse suhtes. Siiski peaks otsuse tegema tähtajalise, st näiteks 8 aasta möödudes tuleks riigikogu täiskogul uuesti hääletada, et soovitakse eksperimenti jätkata...

25
122

Kui valitud osutuks saadik loobub riigikogu kohast, siis on temale antud hääled kehtetud ja valimisringkonnas arvutatakse uuesti mandaatide saajad. See on sellepärast, et kui valitud saadik kasutab õigust mitte osaleda riigikogu töös, siis pead olema ka valijatel õigus oma antud hääl tühistada. Nendele petetud valijatele uusi erakorralisi...

55
3

Avalikel hääletustel nõuda rahvasaadikutelt kuni 500 tähemärgilist seletuskirja sellele, miks kunatine valik teostati.
See annab kodanikule kindlustunde, et rahva esindajad mõtlevad enne kui ütlevad, Lisaks saavad kodanikud rohkem teavet otsuste sisu kohta. See võimaldab paremini otsustada järgmistel valimistel. Kaasamine selles mõttes, et toob...

14
0

Siseauditi (SA) loomise kohustus KOV-is tuleks kehtestada seadusega. Siseaudiitor on vallavalitsuse koosseisus, kuid allub volikogule (tööplaan koostatakse vallavalitsuse poolt, kuid kinnitab selle volikogu, tööle kinnitab ja töölt vabastab volikogu). Volikogus allub SA nii koalitsioonile (võimule) kui ka opositsioonile. SA aruanded on...

18
2

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel
Parlamendi muutmine 51 liikmeliseks.

14
5

Olgu parteivalimised (0)

Valimised

Lembit Kook peaaegu 4 aastat

Valik riigikokku toimugu erakondade vahel. See thendab muidugi nende taktikate vahel, millega mingi erakond loodab elu Eestis paremaks muuta. Ma loodan, et iga erakond seda püüab. Selles tegevuses ei ole mitte midagi isiklikku. Tähtis on taktika. Inimene kes hakkab seda teostama ei ole üldse tähtis. Tähtis on ainult see, et ta toetaks seda ja...

0
1

Et kasutada paremini naiste potentsiaali poliitika kujundamisel teen ettepaneku leppida kokku, et valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad koostatakse tõmbluku põhimõttel, mis tähendab, et nimekirja esiosas (näiteks 20 esimest kandidaati) vahelduvad kordamööda mõlemast soost kandidaadid. Praegu on näiteks Riigikogu 101-st saadikust 21...

101
68

Presidendikandidaadina lubas T.H.Ilves, et tahab leida lähiaastatel lahendused meie tulevikku otsustavalt mõjutavatele probleemidele – rahvastiku vananemisele, madalale sündivusele, töökäte nappusele, viletsale tervisele...
Ta lubas ka tõstada ja sõnastada koos teadlaste, kultuuritegelaste, ettevõtjate ja teiste asjatundjatega probleeme, mille...

7
0

Põhiseaduse IV peatükk (1)

Valimised

Arvo Adelbert peaaegu 4 aastat

60 Riigikogul on 101 liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

Taastada Riigikogu valimised Põhiseaduse kirjasõna kohaselt!

35
0

Lugesin Taavi Rõivase vastavast ettepanekust - selline võimalus on ka mujal maailmas väga
levinud.Olen sündinud 1948.a ja minu eakaaslastel on kõigil pension alla 300 euro(minul 255).
Kaotasin oma ainsa poja 2009.a lõpus seagripipuhangu ajal.4-5 aastat veel saan kasutada
tema pensionifondi ja sääste.Valikuvõimalus oma kinnisvara pantimiseks oleks...

8
3

Praegu valib Eesti kodanikkond Riigikogu ametisse neljaks aastaks. Nagu lähiminevik on ilmekalt tõestanud, leiab selle aja jooksul nii Eestis kui ka Eestit mõjutavas lähiümbruses ja globaalselt kogu maailmas aset nii palju muutusi, et paljude otsuste langetamiseks pole 4aastaks valitud parlament saanudki rahvalt mandaati küsida. Selle asemel...

3
56

На местных выборах в Таллинское городское собрание сложилась такая ситуация, когда депутат от части города Ласнамяэ для того чтобы пройти в горсобрание должен набрать голосов в несколько раз больше чем депутат от Пирита. Таким образом, избиратели разных частей одного и того же города оказываются в неравном положении, т. е. жители Ласнамяэ...

2
3

Kuna praegune töökorraldus võimaldab pooltühjal saalil oma tööd teha ja ülejäänud tegelevad muude asjadega.

89
11

Presidendi "Jääkeldri" kohtumisel kõne all olnud kaitseväe rahastamise vähendamine tekitas mõtte, et meie üksielavate vanurite ja puudega inimeste turvalisuse suurendamiseks (loe - ühe kõige haavatavama inimgrupi kaitsmiseks) kasutada mingi väike osa ülejäävast rahast nn. häirenupu süsteemi toimimiseks. See võib ka olla mobiilside firmade...

15
2

Astuda NATOst välja. (2)

Varia

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Lõpetada võõrriikide okupeerimised.
Kaotada mängusõjavägi ja astuda NATO'st välja.
Kaitseliit muuta vabatahtlikuks, sõjamängude mängimiseks. Mitte rahastada riigikassast. Kellel on sõjamängude või ihukaitse soov rahastagu ise.
Kosta Ricas pole sõjaväge ja on tervishoid korras.
Selle asemel anda tasuta hambaravi.

4
30

Rahva valitav organ, kirjutan meelega väikese tähega, riigikogu on parteide teadliku tegevuse tulemusel muudetud teisejärgulisteks moodustiseks, kus kitsas ring inimesi otsustab, kes pääseb, kes ei pääse ning see olukord peab muutuma. Kuna ameti annab partei, mitte rahvas, peab saadik arvestamagi eelkõige nendega, kes annavad ameti, siit...

42
1

Tarkade kogu koosneks kuni 20-st Eesti riigi väljapaistvatest majandus-, kultuuri- ja sotsiaalteadlasest, kes teevad ettepanekud järgmisena valitava Riigikogu arvulise koosseisu, rahastamise ja töökorralduse kohta. Ettepaneku kinnitab president seaduseks.

16
12

ESM-ilt igaühele (0)

Varia

Margus Eimre peaaegu 4 aastat

Euroopa stabiilsusmehhanism võiks võlakriisi lahenduseks anda otseselt teatud võrdse tagastamatu rahasumma (näiteks 0,1% keskmisest palgast euroalal) igale euroala kodanikule. See aitaks võetud võlgu tagasi maksta ja suurendada nõudlust. Seda stabiliseerivat raha võiks maksta igakuiselt kuni võlakriisi lõppemiseni, rahaallikaks peamiselt euroopa...

1
2

Riigikeel (0)

Sundpolitiseerimine

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Eesti territooriumil tegutsevad ettevõtted ja asutused ei tohi nõuda töötajalt vene keele oskust, kui töökoht ei nõua piiriülest suhtlust. Rahvusvaheline suhtluskeel on inglise keel.
Põhiseaduse 6: Eesti riigikeel on eesti keel.

0
0

Riigiettevõtete juhtide palgad ei tohiks ületada Peaministri palka.Põhjendus: riigiettevõtete juhid vastutavad vaid ühe kitsa sektori toimimise eest,aga peaminister vastutab terve riigi toimimise eest.Kurb näide:EESTI ÕHK.Selle oleks pankrotti saanud ajada ka suvaline juht 10 korda odavama palga eest.Eriti absurdne on see,et endisele juhile...

29
0

Poliitikast on TÄNASEKS tehtud väikese ringkonna ISIKLIK TÖÖHÕIVE !!! Tööd suht riigis vähe , selle säilitamisel ollakse võimelised ka meeletuteks TEGUDEKS ja AMORAALSEKS KÄITUMISEKS .

15
7

Põhiseaduse kohaselt on ülemvõim rahvas.Sellepärast pole taunitav ettepanekute käskiv kõneviis.Ettepanekud on tulnud rahva hulgast ja on rahva tahte avaldus mis on rahvaesindajatele
täitmiseks, mitte arutamiseks. Umbmäärane ( orjalik) kõneviis polekski sobilik oma tahte avaldamiseks.
Ärgu riigikogulased ja teised ametnikud pahandagu, kes teisiti...

8
0

Ettepaneku autor Jaan Metsaveer, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmed mitte ainult ei või, vaid peavad kuuluma riigiettevõttesse, kuid neil ei tohi olla selle ettevõttega mingeid rahalisi seoseid.
Selgitus: Riigiettevõtted kuuluvad riigile ja seejuures riik ei ole ainult Toompea, vaid kogu rahvas. Riigiettevõte peab ots-otsaga välja tulema, kuid...

0
6

Eesti hea tulevik on nii hea kui head on täna meie laste arenguvõimalused. Liiga paljudel lastel
on Eestis praegu halvad arengutingimused. Arvan, et andes alaealiste laste isadele ja emadele (või nende laste tegelikele hooldajatele) valimistel lisahäälte võimaluse saame oodata ainult positiivset tulemust. Positiivset - ehk laste vajaduste...

5
62

Valimiste päeval on keelatud aktiivne agitatsioon. Probleem, kas poliitilist välireklaami võib pidada aktiivseks või passiivseks reklaamiks. Lähtuvalt Riigikohtu lahendist on tegemist pigem passiivse reklaamiga, kuna valijal on võimalik välireklaami mitte vaadata, millest tulenevalt võib järeldada, et poliitiline välireklaam ei ole keelatud...

0
0

Kohtuseadust tuleb muuta. kohtuotsuste edasilükkamisi on liiga palju. Kohtus tehakse tsirkust. Näiteks,
Pärnu koerapiinamise lugu. Arvan et Eestis tuleb kehtesteda vandekohus.

35
2

... mis alusel ja kelle käsiliini pidi see inimene sinna tööle võeti? Kas ja millise konkursisõela on ta läbinud ? Kas on selle sugulase kohta tehtud riskianalüüs võimalike suhete pinnal oma otsese tööandjaga?

44
10

Ametnikele konkursi korraldamine (0)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Riigiettevõtete nõukogudesse, ministeeriumite kantsleriteks ja ametnikeks saamiseks tuleb läbida konkreetne konkurss. Sama kehtib ka riigiettevõtete juhatuse liikmetele.

39
0

Ettepaneku autor Lembit Raidna, saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 60 sätestab, et valimised peavad olema ühetaolised. Praeguse süsteemi järgi ei ole võimalik välistada pahatahtlikust, kus keegi kasutab ära teise inimese ID-kaardi ja PIN koodi ning valib Riigikogusse mitte ainult enda, vaid ka võõra dokumendi abil. Nii saab see inimene hääletada...

13
16
20
7

Praegu on Eesti ühiskonnas sarnaselt terve Euroopaga tekkinud probleem, et seoses elanikkonna vananemisega ja keskmise eluea kasvuga oleks vaja tõsta pensioniea piiri, sest ühiskond ei ole võimeline enam sellisele hulgale eakatele pensioni maksma. Samas pensioniea tõstmine tekitab uue probleemi - kõrges eas inimene pole suuteline noortega samas...

1
7

Pooldan isikuvalimisi ja 101 ühemandaadilist Riigikogu valimisringkonda. Igal ringkonnal on õigus oma saadik usalduse kaotamise korral tagasi kutsuda. Ringkond langegu üldjuhul kokku haldusüksusega. See on stiimuliks üheaegselt valimisreformiga ka kaua vindunud haldusterritoriaalse reformi teostamiseks seadusega, kuna valdade vabatahtlik...

14
5

Igaühel on võimalus teha riigikogule seaduste muutmise, uute seaduste loomise, mõne eelnõu vastuvõtmise või tagasilükkamise, mõne poliitiku ametist taandamise või raha kuhugi suunamise ettepanekuid. Praeguse süsteemi järgi ei pea riigikogu rahvast üldse kuulama, v.a. siis kui nad ise küsivad (referendum), aga ega seda küsimist tihti ette tule,...

56
5

Riigikogusse (ka muudele valitatavatele kogudessse) kandideerijatele tuleks seada eeltingimuseks läbida eksam riigikogutööks vajalike teadmiste (näiteks sotsioloogia, majandus, juriidika, rahandus, politoloogia jms.) põhialuste omandamise kontrolliks. Eksami sooritamine annaks õiguse kandideerida.
Analoogselt paljudele litsentseeritavatele...

13
6

Kehtestada kõigile toiduainetele, aia- ja põllumajandussaadustele ning energiakandjate (gaas, elekter, diisel, bensiin) käibemaksuks 7%, et tagada kõigile eluks vajalike ressursside kättesaadavus. Ülejäänud kaupade ja teenuste käibemaks võiks olla 23-25%.
7% käibemaks toiduainetele ja aia-põllumajandussaadustele on näiteks Saksamaal.

27
5

liiklusseaduse muudatus (3)

Varia

Koidula Soe peaaegu 4 aastat

Palun muuta jalgratturitele asulavälistel teedel parempoolne liiklus vasakpoolseks.
See oleks turvalisem ratturitele, sest tagantsõitev mootorsõiduk ei ohustaks ratturit.Ka jalakäijatele poleks suurt ohtu, sest asulaväliselt liigub teedel vähe jalakäijaid ja saab ju kellaga märku anda. Pealegi lubatakse linnas isegi kõnniteel sõita.Kahjuks ei...

4
15

Algatada riigireform (0)

Varia

Andres Kaseväli peaaegu 4 aastat

Algatada riigireform, mille tulemuseks oleks aastaks 2018 uus, 21.esimesele sajandile kohane riigikorraldus. Sellesse tuleks kaasata parimad ideed ummikkuse jooksnud haldusreformist. Samuti tuleb hinnata ümber kogu riigaaparaadi vajalikkus. Meil on ametnikkond komplekteeritud ca 1,5 miljoni inimese teenimiseks, paraku on meid alles ca 1,0...

8
0

Idee lähtub Põhiseaduse paragrahvidest 1 ja 56, mis sätestavad, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas valimiste ja rahvahääletuste kaudu.
Kuivõrd kehtiv valimisseadus on võimaldanud Riigikogu erakondadel võtta endale seadusandliku võimu monopol, siis on vaja muuta valimisseadust demokraatlikumaks. Eestis tuleb vältida stagneeruva võimueliidi...

20
5

Hea õigusloome tava (0)

Kaasatus

Karli Lambot peaaegu 4 aastat

Regulatsioonidesse tuleks sisse viia Teenusmajanduskoja poolt sõnastatud hea õigusloome tava põhimõtted (vt http://teenusmajandus.ee). Lisaks on kaasamise käsitlusega oluline ära sõnastada üldtunnustatud ja aktsepteeritud lobireeglid, et seda tegevust oleks lihtne eristada mõjuvõimuga kauplemisest.

K.L. väikese grupi nimel

14
0

Hetkel on Riigikogu valimise seaduse 2. peatükiga piiratud aktiivne valimisagitatsiooni aeg (alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast valimisteni, 5 lg 1), see on keelatud valimispäeval ( 5 lg 2) ning hääletamisruumis ja selle vahetus läheduses ( 5 lg 3). Aktiivse agitatsiooni perioodil on keelatud kandidaatide välireklaam ( 51)....

10
1

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Korraldada maksudebatt, korrastada finantsmajanduslik seadusandlus, sh kaasajastada eelarveseadus, kindlustamaks vahendid põhieesmärkide tarbeks

6
0

Ettepaneku autor Marti Aavik saabus e-posti teel:
Erakonna esimehe, aseesimehe ning volikogu valimise korraldamine tuleks panna seadusega Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks ning sarnaselt Riigikogu ja omavalitsuste volikogude valimistega peaks saama erakondade liikmed ka sisevalimistel e-hääletada. Volikirja alusel teise isiku eest hääletamine...

0
0

riigi lõikes kõige suurem. Teha erinevatele ettevõtetele soodustused juhul kui oma tegevus viiakse nendesse tsoonidesse. Saaks turgutada ka neid väiksemaid vähearenenuid või isoleerituid maakondasid. Täna pole enam tähtis miks see nii juhtus vaid tähtis kuidas sellest olukorrast väiksemate kaotusteta väljatulla.

15
2

Kuna praktika näitab, et nn targad ja vaimueliit ei soovi võimueliidi poliitilisest kemplemisest osa võtta, teen ettepaneku asutada rahvavalimiste teel nõuandev ja samas ka vetot omav x liikmeline organ nt "Tarkade nõukoda", kellel oleks vastavalt rahvalt saadud mandaadile peale nõuandva rolli ka õigus mõjutada eesti elu valimistevahelisel...

22
5

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Esindusdemokraatia asendamine kaalukamate otsuste osas osalise osalusdemokraatiga (Šveitsi eeskujul), kus rahval tekiks võimalus rohkemaks ja otsesemaks kaasarääkimiseks riigi ning omavalitsuse otsuste suhtes.

16
1

Riigikogu valimised osade kaupa (6)

Valimised

Rein Raud peaaegu 4 aastat

Riigikogu koosseis võiks uueneda sagedamini, kui see praegu toimub. Koosseis võiks uueneda näiteks poole osas iga kahe aasta tagant või kolmandiku osas iga 18 kuu järel. See võiks vähendada võimu võõrandumist.
Pooltargumendid:
(1) valitsus peab arvestama võimalusega, et muutub vähemusvalitsuseks, kui muutub ebapopulaarseks
(2) väheneb sõbralike...

21
1

Selleks on vaja veidikenegi Põhiseadust sirvida.
Järeldusi teha!
Tänased juhid pole aga kummagagi hakkama saanud?
Kui lähiajal ei leita (vähemalt ei püütagi) iivet kasvatada ja väljarännet kahandada, siis - milleks seda kallist asja pidada?
Iga partei peab sestap oma juhtdogmades esimese asjana kirja panema rahava ja sellega koos ka riigi kestmise...

13
0

Pensionitõusu katteks vähendada eripensione ja riigikogu liikmete pensione. Miks nemad peavad saama suuremat pensioni, sest nende töötasud ja palgad nind muud soodustused peaksid neile tagama vanaduses vastava kokkuhoiu, millest nautida vanaduspõlve. Vajadusel, vastavate arvestuste alusel kasvõi tõsta sotsmaksu.

31
8

"Katuserahast" erakondadele (0)

Rahastamine

Jaan Kundla peaaegu 4 aastat

Lõpetada „hämara otstarbega katuseraha“ eraldamine erakondadele.

Austusega

Jaan Kundla
tel.5048268
kundla.jaan@gmail.com

6
0

Ettepaneku esitaja Juta Banhard, Laekus e-posti teel
Kui riigi või rahvuspüha langeb laupäevale või pühapäevale, siis tuleks ettepaneku kohaselt pühale eelnev või järgnev tööpäev kehtestada riiklikult vaba päevana (kui püha langeb laupäevale, siis oleks vabaks päevaks reede ning kui püha langeb pühapäevale, oleks vabaks päevaks esmaspäev)....

20
8

Erakondade rahastamine. (2)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Johanne Aasa, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine toimub liikmemaksudest ja riiklikust toetusest. Toetust makstakse kõikidele valimistest osavõtnud erakondadele. Aluseks võiks olla valimistel saadud häälte arv. Kõik muud annetused, olgu need rahalised, või materjaalsed, on korropsioon, Ja kuulub karistamisele. Nii saaja...

12
4

Kaasamine on protsess, mis nõuab mõlemalt osapoolelt (kaasaja ja kaasatav) aktiivsust. Käeolev ettepanek on suunatud eelkõige kaasajatele. Protsesse juhivad ning otsustusi teevad inimesed, mitte seadused, juhised ja koodeksid, mis vaid toetavat-suunavat funktsiooni omavad. Inimeste käitumine muutub, kui nad peavad käitumise muutust tähtsaks ja...

10
0

.... salli-soki-makaronide kinkimist-pakkumist PEALESUNNITUD ERAKONDLIKUKS HÄÄLTEOSTUKATSEKS ning kehtestada sellele kriminaalseadusest lähtuv karistus. Kus oli valimiskomisjon või andmekaitse siis kui jagati läbi Eesti Posti ülessekutseid tellida endale IRL sall või käpikud. Või kui Keskerakond jagas toiduabi raames saadud konserve makaronidega...

19
2

Volikogu komisjonidesse tuleb kohustulikus korras nimetada kodanikeühenduste esindaja, kes valitakse sinna kas kodanikeühenduste ümarlaua või muu kodanikke ühendava struktuuri poolt. Kohalikud inimesed saavad seeläbi võimaluse kaasa rääkida volikogu eelnõude vormistamisel. Et omavalitsuste territoorumitel elavad inimesed omavad palju...

51
5

Riigikogu valimised häälte osas võib jagada tinglikult jagada kolmeks.

1. Hääletamine, mis on isikupõhine
2. Häälte lugemine, mis ka isikupõhine.
3. Häälte arvestamine, mis on erakonna põhine, kuna summeritakse erakonna nimekirjas kandideerijate hääled.
4. Valituks osutuse määrab erakonna enda nimekiri.

Seega on häälte arvestamise protseduuri kolmas...

8
10

Vastav keeld on sätestatud Riigikogu valimise seaduse 4 lg-s 3 ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse 4 lg 3 p-s 2, millega ei võta isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust, hääletamisest osa. Analoogne keeld on ka kohaliku omavalitsuse valimise seaduse 5 lg-s 4, mille kohaselt „[h]ääletamisest ei võta osa...

12
50

Teha kohustuslikuks 3-5% eraldised kõikide juriidiliste isikute investeeringutelt, et ehitada, välja arendada ja hoida korras sotsiaalhoolekande objekte maapiirkondade tõmbekeskustes.
Põhjendus: kõik investeeringud vajavad infrastruktuuri ja sotsiaalsfääri teenuseid. Kusjuures sotsiaalsfääri arendamine on jäänud vaid omavalitsuse ja riigi õlule.

5
8

Sisse viia lühiajalised piirangud valimisseadusesse põhimõttel 60/40 . Erakonnad on juba nii mugavaks läinud et hoitakse kümne küünega kinni juba eelnevatel aastatel sissetöötatud maakondades ega üritatagi eriti laieneda või oma sõnumit aktiivselt levitada naaber maakonnas. Kuna see olevat kallis või olevat sinna raske ennast sisse süüa. Eestis...

12
2

Põhjendus: Täna on erakondades palju liikmeid, kes enam erakonna tegevusest osa ei võta ja liikmemaksu ei tasu. Erakondade liikmete arvu kasutades manipuleeritakse valijate arvamuse kujundamisel.

50
5

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Kautsjon, mis praeguses suuruses toimib kui varanduslik tsensus ja on seega Põhiseaduse mõttega vastuolus, tuleb kas kaotada või vähendada suuruseni, mis oleks kõigile kandideerijatele rahaliselt jõukohane. Varanduslik seis ei tohi olla takistuseks kandideerimisel! Vastasel juhul määravadki rikkad ja nende...

49
1

Õhem riik (0)

Rahastamine

Eda Maripuu peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku, et keskvõimuaparaati tuleks perioodiliselt revideerida. Bürokraatial on teatavasti omadus ennast taastoota. Kohalikud omavalitsused peaksid andma oma tulumaksust ainult teatud osa keskvõimule. Need, kes ise toime ei tule, ühinevad, et toime tulla. See, et suuremates valdades teenus paremaks muutub, on naeruväärne. Võib-olla...

0
0

On vaja majanduslikku analüüsi, mille alusel selgitada kuidas on jagunenud varaline rikkus elanike erinevate kategooriate vahel. Juhul kui majandusliku analüüsi tulemusel selgub, et üle 80 % varalisest rikkusest on koondunud väga väikese elanike grupi kätte alates 5 %-st ja vähem, siis on vajalik maksupoliitika muutmine.

15
1

1. Äriseadustiku järgi vastutavad nõukogu liikmed valede otsuste eest. Kahjuks on Riigikogu liikmetel puutumatus.
2. Nõukogu liikmed peaksid olema professionaalsed. Paljudel Riigikogu liikmetel puudub töökogemus rääkimata töökogemusest juhitava ettevõtte tegevusvaldkonnas.
3. Poliitikud ettevõtete nõukogus suurendavad usaldamatust poliitikute...

82
2

Kui valimistest osavõtu protsent on 99-100, osutub valituks 101 liiget,
98-99% - 100 liiget
97-98% - 99 liiget
jne.

4
9

Hinnaguliselt 10-20% hääli ostetakse eestis kokku, eriti mugav on seda teha e-valimistel, kus 100 krooni või pudeli haljase eest sai korraga hääletada kümnete inimeste eest. Ühed mu mitte-eestalstest tuttvad teenivad tuhandeid eurosid selle pealt igal valmisel, et vahendavad hääli. See tuleks lõpetada.
Samuti tuleks muul viisil häälte ostmise...

41
45

Keelata saadikute mistahes nõukogudes. (2)

Sundpolitiseerimine

Boris Kirt peaaegu 4 aastat

Saadik peab tegema oma tööd pühendumusega, ausalt ja omakasupüüdmatult. Saadiku mõjuvõimu kasutamine mistahes avaliku sektori ametiasutuse suhtes peab olema välistatud.

54
2

Presidendi institutsioon (2)

Valimised

Tiit Hütsi peaaegu 4 aastat

Kutsun poliitikuid debateerima alljärgnevas:
-Jätta EV parlamentaanseks nii: et presidendil ei tekiks soovi
meeldida valitsusele ja parlamendile.
Et president oleks kogu rahva president
ja seda mitte ainult sõnades

32
3

Erakondadele eraldatakse 2/3 mandaate. Erakonnaliikmed arvatakse Riigikokku kogutud häälte arvu järgi; mingit häälte ülekandmist ei toimu. See välistaks "poliitbroilerite" pääsemist Riigikokku "hääletusmagnetite" abil. Erakonnaliikmed saavad kandideerida ainult elukohajärgselt.
1/3 mandaate eraldatakse KOV-le (valimisringkonnad/maakonnad/vallad)...

5
7

Valimised 100% elektrooniliseks (7)

Valimised

Rudolf Osman peaaegu 4 aastat

Täna hääletab suur osa valijatest veel paberil hääletussedelitega, mistõttu pole valimised veel piisavalt tõhusad (paberikulu, ajakulu, inimressursi kulu, võimalikud vead häälte kokkulugemisel jms). Teen ettepaneku kaotada ära pabersedelid ja minna üle 100% elektroonilistele valimistele, kusjuures hääletada saaks nii isiklikust arvutist kui ka...

32
121

Kuhu kulub raha??? (0)

Varia

Peep Kask peaaegu 4 aastat

Kelle äriidee on rahvakogu ja milline demokraatia vorm on rahvakogu kui see on kasumit teeniv

5
2

Riigiettevõtete nõukogu liikmed (1)

Sundpolitiseerimine

Viiu Novik peaaegu 4 aastat

Riigiettevõtete nõukogu liikmed saavad olla ainult alapõhiste teadmistega isikud. Nõukogu liikmetel lasub ka vastutus ja aruandluse kohustus ministrile /Nõukogu on organ, kes planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle./Riiklike aktsiaseltside kodulehel avaldatake eelmise...

23
4

Ettepaneku esitaja: Sale Sokk, Ettepanek saadetud e-postiga
Väikestes valdades on aastakümned võimul üks ja sama koosseis. Oleme aru saanud, et olgugi et avalikkus taunib seda, aga ometigi istuvad enamus neid jällegi uues volikogus. Arvan, et see toimub nii
- Valdades on teada häälte max arv, millega moodustub volikogu otsustav enamus
- Istuv...

7
1

Kandidaadid, kes saavad valijatelt mandaadi, millest riigikokku pääsemiseks ei piisa on häälte OMANIKUD ( kuni valija neid mingil põhjusel tagasi võtta ei taha ) ja neil on valijate antud mandaat. Selle tõttu peaks igal riigikokku mitte pääsenud saadikul olema õigus ise OTSUSTADA, keda oma erakonnast häältesaagiga toetada või kas ülde kellegile...

13
14

Erakonna e-sisevalimiste korral peab kasutama Vabariigi Valimiskomisjoni läbiviidavate valimistega sarnast tarkvara, mis tagab valimiste salajasuse ning aususe. E-valimisi peab kontrollima sõltumatu (näiteks VVK poolne) audiitor.

Praegu erakondades toimuvad e-valimised pole reeglina salajased, valimistel edastatavaid hääli võib seetõttu...

9
0

Me ei peaks killustama ühe kuu jooksul oma aega ja mõtteid nii erinevatel teemadel.
Minu ettepanek oleks, et võiksime hoopis "kuu teema" kaupa omi nägemusi kirja panna.
N:
Veebruar- maksuseadused ja nende muudatused.
Kui ühe kuu jooksul tegelda vaid ühe teemaga, siis saaksime ka üksteisele selgitada, kuidas on praegu ja kuidas oleks tegelikult...

1
0

Sundpolitiseerimise põhjuslikkus luubi alla! (1)

Sundpolitiseerimine

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Sundpolitiseerimine kui protsess on.....nagu pimedas ja teki all. Selgitada, kes sääl kellega ja mida tegi....
Põhjused on aga selged - mõjuvõimuga kauplemine. Kui saab lehmakauplemisel piirid, küll kaob ka (enamasti) vanemate härrasmeeste mitmekaupa ja häbelikult teki alla sekeldama kobimine.

50
0

sisestad oma ettepaneku, järgmisel päeval on see kadunud. Kindlasti väidetakse, et on punti seotud sarnase ettepanekuga. Minu ettepanek oli erakondade riikliku rahastamise lõpetamine. Mitte lihtsalt erakondade rahastamine.
Erakondade rahastamine riigi eelarvest tuleb lõpetada.
Erakonnad ei tohi olla mingi äriprojekt! Seda on võimalik saavutada...

32
21

Ettepaneku autor Argo Loo, saabus e-posti teel:
Olulisemad Eesti elu küsimused tuleb Sveitsi eeskujul otsustada ainult rahvahääletusel, kus hääletajatele antakse tasakaalustatud teave sõltumatult mõttekojalt.
Näiteks: Eesti Energia, Eesti metsa müük, oluliste hoonete ehitus riigi, maakonna, linna ja valla tasandil.
Olemasoleva seaduse...

17
0

Erakondade rahastamine. (1)

Rahastamine

Ivar Jung peaaegu 4 aastat

Erakondade rahastamine.
Riigipoolne rahastamine on maakonnakohane (linnakohane) sihtrahastamine erakonna kohaliku kontori ja selle tegevuskulude katmiseks. Riigitoetuse käitlemiseks luuakse eraldi pangakonto, millekski muuks kui tegevuskulude katmiseks raha sellelt kontolt kasutada ei tohi.
Maakonna või linna kontori riigipoolse rahastamise...

1
9

Tehnikainsenerid valitsusse! (0)

Kaasatus

Vambola Ird peaaegu 4 aastat

Töökohtade loomisel ja materjaalsel tootmisel (tehased) on väga olulisel kohal tõelised insenerioskused mis määravad ettevõtmise edukuse.

6
0

5 aastane elamisnõue. (1)

Valimised

Sirje Major peaaegu 4 aastat

Ringkonnast kandideerija peab olema kantud antud ringkonna KOV elukoharegistrisse ja elanud seal ringkonnas vähemalt 5 viimast aastat.

24
4

Koos toitlustamise, riietuse, tervishoiuga..Vähendada sisekaitse- ja kaitsekulutusi 3 %-ni
vabanevad summad suunata kutseõppesse, laste toetamiseks. Tasuta hambaraviks ja tervishoiule.

11
1

Kui ta seda siiski soovib,peab ta kõigepealt riigikogu mandaadist loobuma.

337
9

Maksusüsteem (0)

Varia

Tanel Telliskivi peaaegu 4 aastat

Tundub, et siin pole väga põhjalike seletuste koht. Kuigi mitmed ametid tegelevad maksusüsteemide analüüsiga, on mul ettepanek, mille suunas liikuda. Kasutades stat.ee andmeid on lihtne modelleerida optimaalsemat maksusüsteemi.
Kuna pooled firmad lähevad mitteunikaalse kontsepti tõttu pankrotti (ehitus, põllumajandus jt.) ja struktuurse...

0
0

Praegune seadusandlus sätestab:
28. Valijate nimekirja avalikkus
(1) Valija võib kontrollida enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsust.
(2) Pärast valimispäeva võivad valijate nimekirjaga põhjendatud huvi korral selleks vajalikus ulatuses tutvuda erakondade ja valimisliitude volitatud esindajad ning üksikkandidaadid ja nende volitatud...

5
0

kes võtavad tõsiselt minu ettepanekut rubriigis "Varia": Propelleriga pensionisambad.

2
0

Lõpetav jätk minu 29.01.2013.a. ettepanekule: "Kodanikud osalevad poliitilistes otsustustes uudse poliitilise volitamisega". Ettepaneku 1.osaga kattuv üldosa on lisades kaldjoontesse // paigutatuna.

/Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt...

1
0

Tõeline kaasatus (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Rahvakogu portaali ideel põhinev infosüsteem juurutada kõikide riigiametnike igapäevatöösse.

0
0
44
1

Rahvas soovib, et ka erakonnad vastutaks oma tegude eest. Aga kuidas siiski erakondi vastutama panna?
Teen ettepaneku siduda erakonna vastutus (rahva lemmikud ja murelapsed) riigi eelarvest finantseerimisega!
Sellel oleks märkimisväärne mõju juhul kui erakondi rahastataks ainult riigi eelarvest.
Finantseerimise protsent panna sõltuvusse EMORI...

3
9

Ettevõtjad tihti kombineerivad sellega, et palka endale (peaaegu) ei maksta ning tulu võetakse dividendides. Mitte ainul selle pärast, aga oleks õiglane, et ka dividendidelt kogutavast maksust laekuks osa KOVi

35
3

Lugedes 10. jaanuari Äripäevast artiklit “15 ideed rikkama Eestini” ja konkursile esitatud Äripäeva poolt väljatoodud mõtteid, jäi silma, et enamuse ideede teostamiseks on eelduseks üks tingimus, mis näib olevat jäänud kahe silma vahele.
Tänane peamine probleem ei ole mitte ideede, vaid tegijate puudus.
Elik kõigi heade kavatsuste teostamiseks on...

8
1

Rahvakogu foorumi kodukord. (0)

Varia

Tauno Kure peaaegu 4 aastat

Ajal, mil minul on esmakordselt aega tutvumiseks käesoleva foorumiga, on esitatud ettepanekute arv kuuel teemal kokku juba poole tuhande ringis. Küllalt raske on saada ülevaadet, kuna ühe teema all asuvad erinevad alateemad, näiteks Valimiste osas valimisreklaam, parlamendi kojad, valimisringkonnad, Riigikogu liikmete arv, side valijatega,...

5
0

selle varustamine mobiilsete reageerimisüksustega. Palun mitte segi ajada mingite karistussalklaste või NKVD hävituspataljonidega . Reageerimisvalmidus ja olukorra menetlemiseks aega maksimaalselt 24 tundi . Koosneks kõikidest parteide esindajatest või muudest MTÜ esindajatest. Siiamaani on elu näidanud et kohalik politsei ei saa nende...

6
5

Ministri kohalt tagasi astudes riigikokku minemine pole mingi poliitiline vastutus. Sama kehtib teistel soojadel kohtadel. Kui keegi on tagasiastumise väärilise jama kokku keeranud, ei tohiks ta 5 aastat üheski riigi institutsioonis toimetada.

86
9

Kuidas meite tänased juhtseltsimehed ühe-teise isiku edukust parteilistes edetabelites või siis hilisemate (valimsjärgsete) positsioonie jagamisel põhjendavadki - oli väga tubli, tegi valiimstel kõva tööd (jagas nurgapelsetel pudi-padi, kooserdas kodudes, toppis postkastidesse rämpsu, sõidutas "eriti tähtsat persooni jne jms) ehk sai isegi...

33
3

Rahvakogu on RAHVA kogu.

Kui Juhan Liiv oma kuue Estonia teatri jaoks annetas, siis miks ei võiks igaüks meist, kes me usume oma rahvasse, vabatahtlikult loovutada mõned eurod, et ARUTLUSPÄEV
ikka toimuda saaks.

Viive-Riina Ruus

0
0

Hetkel on see lubatud USAs, Suur-Britannias ja Austraalias

12
27

Eralkondade sisedemokraatia (0)

Erakonnad

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Erakonnaseadust tuleb täiendada nii,et:

-erakond registreeritakse kui selle liikmete arv on vähemalt 300.

-partei seisukohaks loetakse kõigi liikmete ühisseisukohta,mis avaldub partei volikogu otsuse kaudu.Sellepärast tuleb tagada volikogu maksimaalne sõltumatus.Volikogu saadikuks ei tohi olla juhatuse liige,minister ega riigikogu liige.Volikogu...

17
11

Erakond ise on juba enda kõla poolest kahtlane. Minule jätab ta mulje, et justkui mingi väike kamp inimesi ajab enda eraasju riigiasjade ajamise asemel.

Erakonnale annetamisel tuleb panna paika annetamise ülempiir nt. 1000 euri kuus annetaja kohta. Annetaja nimi tuleb avalikustada. Miks just ülempiir? Aga selleks, et liiga rikas inimene ei saaks...

11
6

Kui inimene ei soovi oma majapidamisse kaugloetavat arvestit, mis potentsiaalselt võib ära rikkuda tema elektriseadmed (ja ka tervise?), siis peaks tal olema võimalus keelduda kaugloetava arvesti paigaldamisest nii nagu on see teistes riikides. Eestis on aga kaugloetavate arvestite paigaldamine tehtud seadusega kohustuslikuks. Tegemist on inetu...

109
26

Vabariigi Valitsusel ja Riigikogul sõnastada üks äärmisel juhul kaks olulist strateegilist eesmärki, mida kõrgharidus ja teadus peaks Eestimaale ja Eesti rahvale tagama.
Näitena võib nimetada Eesti jätkusuutliku arengut (tulud peavad ületama kulusid ja Eesti olgu koht, kus iga oma maad ja rahvast armastav kodanik saab end turvaliselt tunda)....

1
0

Hetkel on olukord, kus keskmiselt on riigikogu saalis kohal riigikogu liikmeid alla poolte. Suurem osalus on ainult siis, kui hääletatakse mingeid eelnõusid ja seadusi. Riigikogu liikmed toovad pidevalt põhjenduseks, et nad kohtuvad valijatega, jne. Kuigi ise peesitavad kusagil palmide all. Või olemegi siis meie valjad nende arvates ahvid, kes...

73
6

Erakondade rahastamiseks riigieelarvest tuleks ette näha sama suur summa kui laekub nende liikmemaksudest ja toetustest. Prognoosi aluseks riigikogu eelarvekomisjonile võiksid olla iga erakonna yle-eelmise majandusaasta aruandes kajastuvad laekumised. Riigi poolt eraldatav summa peaks olema _võrdne_ erakonna enda poolt kogutud raha hulgaga.

0
0

Igas valimisjaoskonnas saaks valida ühtse üleriigilise nimekirja alusel ja riigikokku pääsevad üle riigi enim hääli saanud.

80
11

Neil on suhteliselt kõrge palk ja elukoha hüvitised.

83
5

Разделить должности канцлера права и омбудсмена

Согласно Закону о канцлере права (ЗКп), Канцлер права осуществляет надзор за соответствием Конституции и Законам постановлений органов государсвенной власти и местных самоуправлений (ст 1. п. 1).
* https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012038

Также в канцлеру права ЭР приписана роль омбудсмена, в...

0
0

Teen ettepaneku moodustada alates järgmistest Riigikogu valimistest Eestis üks valmisringkond ühe ühise valimisnimekirjaga, millest rahvahääletuse tulemusel selguvad 51 Riigikogu liiget.
See võimaldab riigil toimida kokkuhoidlikumalt, samas tõhusalt, tagades 1,3 MILJONI ELANIKUGA RIIGIS PIISAVA RAHVAESINDATUSE SUHTE: ÜKS SAADIK CA. 25 500...

70
12

Et valija teaks millised kohalikud või välismaised huvigrupid üht või teist poliitikut või poliitilist liikumist esindavad. Oma sponsorid tuleb kohustuslikus korras juba eelnevalt deklareerida . Et mitte jätta pärast valijat lolli olukorda. Et taheti paremat aga näe - saadiku AGENT on poliitiliselt , sotsiaalselt, moraalselt täiesti...

13
10

Eesti riigis on integratsioonipoliitika, aga seni füüsiliselt peaaegu kõik tänavanimed on eestikeelsed ja seotud rahvus kultuuri mõjuga. Selleks et integratsiooni toetada pakkun

1. Tänavanimede sildid teha mitmes keeles
2. Luua mitmekultuursed tänavade nimed. nt. "Gonsiori / Lomonosovi tänav", "Rändla / Tšaikovski tänav", "Raua / Gogoli tänav"

...

0
14

Istuv riigikogu ju teadupärast ise oma palkadega ei tegele kuna see on kokkulepitud ja nii meie riik toimib, ning selles on oma iva olemas, kuid mulle jääb siiski arusaamatuks nende poliitikute kes hetkel moodustavad riigikogu ja valitsuse, suutmatus küsida nõu rahvalt.

Kas antud küsimuses pole seaduslikku võimalust panna küsimus rahvahääletusele...

31
7

Riigikogu ülesanded. Tallinna linnapeale ka automaatselt riigi presidendi staatus.
Miks nii? Sellepärast et riigi 70% rahalisest võimust asub antud linnas , sellepärast et riigi reaalne aju- ja arengupotensiaal asub samuti antud linnas , sellepärast et riigis reaalselt elavatest elanikest ligi pool elavad meie pealinnas , sellepärast et tänasel...

1
23

Ettepaneku autor Tiit Nook, saabus e-posti teel:
Milline näeb välja meie "demokraatlik" valitsemismudel numbrite keeles.
Valijaid on 913 tuh., tänane koalitsioon põhineb 282 tuh. valija häälel, seisuga 06/03/2011 ja 63% valimisaktiivsuse juures. Seega vähem kui 1/3 oma väärtushinnangutega dikteerib riigis toimuva, kus on veel peale nende 631 tuh....

39
6

Tuleks kaotada parlamentaalne valimissüsteem, ehk siis hääl peaks minema täpselt sellele isikule kellele valija selle annab. Ei mingit parteisisest häälte ülekandmist ja koguaeg parteipeade riigikokku upitamist. Valija tahab riigikogus näha ikka seda, kelle poolt ta hääletas. Samuti tuleks muuta lihtsamaks eraisiku pääsemine

96
8

Minu ettepanek on keelata _igasugune_ valimisreklaam. See võib esmapilgul tunduda ebademokraatlik või liiga radikaalne, kuid järele mõeldes on rohkem võita kui kaotada.

Et erakonnad ja kandidaadid saaksid oma platvorme valijatele tutvustada, tuleks riigi poolt luua kõigile võrdsed võimalused. Näiteks:
a) vastaval veebilehel (näiteks...

2
2

Võrdne liikmemaks tagaks loomuliku demokraatia- printsiibil rohkem liikmeid-suurem rahastus, riiklik toetus võiks olla-võrdselt kõigile registreeritud erakondadele, kuid ei tohiks ületada väikseima erakonna liikmemaksu kogusummat.. Finantsilise tugevuse tagaks populaarsus ja omafinantseerimine., mitte ülikalli reklaami turvil valituks osutumine....

1
0

Holistlik elik tervikust lähtuv arusaam riigist ütleb, et riik ei ole pelgalt tema osade summa, vaid iseseisev tervik. Sellest vaatepunktist lähtudes tuleks hoiduda piirkondliku esindatuse põhimõtte rakendamisest riigi-kogu valimistel. Seega, luua üks üldine üleriigiline valimisringkond, mis tagab ühtlasi täielikult valimiste üldisuse ja...

13
3

Tuleb muuta seadusandlust selliselt, et eestis läbiviidavad reformid ei toimuks stiilis: valitsus ja riigikogu on targad ja teavad paremini mis lollile rahvale hea on.
1. Kui viidi läbi Päästeteenistuse reform, ei aidanud rahva protestid midagi. Selle tõttu on juba olnud hukkunuid, kes reformieelse seisukorraga oleksid suudetud päästa.
2. Nüüd on...

5
0
44
9

Erakondade rahastamise ideed (0)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Harri Puskar, saabus e-posti teel:
Erakondi tuleb riigieelarvest rahastadada ainult organisatsiooni toimimise kulude katmiseks. Erasektori annetused tuleb legaliseerida ning selle tulemusel on erakondadel ja valimisliitudel võimalus saada täpselt nii palju toetust kampaaniateks nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt, kui viimased...

1
0

Meil on toimiv valimissüsteem, mille kaudu saab iga kodanik teha valiku ja hääletada tema jaoks arvatavalt kõige sobilikuma kandidaadi poolt. Edasi tuleb tagada, et valitud isik saaks valijate tahet riigivalitsemisse edasi kanda - selleks on vaja , et valimisringkonnast enim hääli saanud hakkaksid istuma Toompeal või KOV-is.
Teiseks tuleb...

24
2

Üheks oluliseks probleemiks Eesti Vabariigi hetkedemokraatias on kõrgeima võimu kandja, rahva alahindamine inimeste poolt, kes soovivad kodanikke esindada või seda juba tegelikult teevad. Agitatsiooniperioodil keeldutakse esitamast sisulist ülevaadet kavatsetavatest ja juba tehtud tegevustest. Selle asemel on ülekaalus loosungid, teesid või...

14
0

Ka siis, kui meie vallas oli sada aastat tagasi kolm korda rohkem inimesi, pandi külakooli lõpetanud andekam laps vankri peale ja viidi kõrgemasse kooli internaati, kust siis edasi keskastme kooli mandril ja siis Ameerikasse magistrikraadi järele.

Tänaseks on maal tekkinud olukord, kus laste arvu langemine alla 100 toob vallale kaasa tohutu...

1
0

Kes maksab pab saama ka muusikat tellida. Maksumaksjad peavad riiki üleval. Seega on igati õiglane kui ainult tegelikult makse maksnud omavad hääleõigust. Võibolla isegi proportsionaalselt oma maksude suurusega. Veel on variant kehtestada vabatahtlik kodaniku maks mille tasunud saavad ühe hääle, mitmekordselt tasunud ka mitu häält. Oleks täiesti...

9
47

Mõelge inimesed, kas EV on kodanikudemokraatiale või rahademokaatliale rajatud riik (mõlemat võib nimetada osalusdemokraatiaks, ainult mille osalus?).
EV on vist kodanikudemokraatlik ja iga kodaniku võimalus/panus/kohustus osaleda riigi juhtimises on tema poolt antud hääl/mandaat valimisperioodiks. Sellest tulenevalt iga poliitika (partei,...

4
1
1
0

STATISTILISTE ANDMETE ja GALLUPITE ESITAMINE mida üritatakse serveerida kui tõepäraselt ainuõiget infot mille alusel Valitsus siis oma edasisi tegemisi orgunnib. Eriti VALIMISPERIOODIDEL !!! Samuti lõpetada nende SaarPollide-Emori-Turuuuringute poolt serveeritavate müütiliste gallupite korraldamine ja selle esitlemine massidele. Kuna tihti...

15
1

В предусмотренных законом случаях, политические партии, участвующие в выборах обязаны уплатить залог, который возвращается партиям, преодолевшим барьер и прошедшим в парламент.

Предлагается возвращать это залог всем, участвовавшим в соответствующих выборах, партиям

Залог не подлежит возврату, если после его внесения партия отказалась от участия в...

3
0

Kuigi EV PS sätestab, et KOV valimistel osalevad valijatena ainult antud KOV territooriumil püsivalt elavad inimesed, annab aga kehtiv KOV valimisseadus võimaluse valimistel osaleda kõigil neil, kes on pelgalt kantud konkreetse KOV elanike registrisse. Tehniliselt on võimalik (tänu registrite ja nende üle kontrolli puudulikkusele) olla elanik ja...

25
0

Suured maanteed. (0)

Varia

Jaan Kirsipuu peaaegu 4 aastat

Kuidas iga maakond teeniks raha oma eelarvesse? Tuleks panna nn. tollipunktid. Kui sõidad näiteks Tallinnast Tartusse siis pead tegema 3 peatust. Soovides läbida ühte maakonda pead selle eest tasuma. Asja mõte on selles, et raha tuleks sisse ka teistesse maakondadesse. Väheneks ka liiklustihedus suurematel maanteedel. Kui need, kes raha maksta...

5
34

Ettepaneku autor Yana Toom, saabus e-posti teel:
Viimasel ajal taas aktuaalseks muutunud topeltkodakondsuse teema on jällegi toonud päevavalgele asjaolu, et tegelikult on Eestis kahte tüüpi kodanikke. Esiteks sünnijärgsed kodanikud, kes Põhiseaduse kohaselt omavad õigust topeltkodakondsusele ja kellelt ei saa kodakondsust ära võtta mitte mingil...

15
3

Oluliselt tuleks suurendada riigikogu valimistel valmisringkondade arvu (ideaalis 101-ni), tagamaks et ringkonnad oleksid valijate arvult võrdsemad ja et iga valija tunneks ja teaks igat saadikukandidaati ja et saadiku side ei katkeks valijatega ka pärast valimisi.

2
25

Valijaid koheldakse poliitikute suurte näopiltide, jagatavate pastakate jm.-ga kui infantiilseid olendeid. Sisuliselt puudub praegustes kampaaniates informatsioon, keda me valime - milline on tema kompetentsus, senised ametikohad, senised teened eesti rahva ees, tunnustatus, eetiline jm. taust. Me valime sisuliselt pimedatena tundmatuid nimesid...

69
1

A. Kuum (0)

Rahastamine

Aime Kuum peaaegu 4 aastat

Milleks on riigikogulastele kuluhüvitised? Oleks justkui oma töö paremaks tegemiseks. Aga mäletame "valijatega kohtumisi" riigikogulase sünnipäeval ja jaaniõhtul, öisel ajal kusagil tanklas jne. Pealegi, ei saa aru, MIKS peab isegi korralikku tasu savale inimesele autoliisingut maksma. Kui nt. õpetaja või arst kasutab oma töökohustuste...

102
7

Kuna paljud seadused "riivavad" Põhiseadust, siis teen ettepaneku luua elektroone Põhiseaduse register, kus oleks kirjas kõik EV seadused, millised riivavad Põhiseadust. Seal oleks ära näidatud/viidatud (hüperlink RT-sse) kõik need seadused, mis Põhiseaduse mingit paragraafi kitsendavad. Seaduspügal, milline pole selles registris aga ikkagi...

3
0

Parteide rahastamine toimub liikmemaksude ja avalike annetuste kaudu

Kaotada riigikogu liikmete kõik kuluhüvitised ( riigikogu palk on piisav töötamisega seonduvate kulude katmiseks, kohtumised valijatega peavad olema protokollitud ja eraldised , nagu ka tööks vajalikele väikevahenditele, tulevad riigikogu kantseleist . Lõpetada riigikogu...

20
2

Austatud Rahvakogu!
Loen täna kehtivat korda,mille alusel kulutati 2012 a RE-st 5,4 milj 4-ja erakonna ülalpidamiseks täiesti amoraalseks alla vaesuspiiri elavate inimeste suhtes,majanduslikus mõttes mahavisatud rahaks ja maksumaksja nähtud vaeva suhtes ebaõiglaseks.
Alles meil oli üks suur ja ainuõige kursiga partei,mida irooniaga kutsuti meie...

21
8

Rahvakogu idee ja toimimine ei tohi olla ühekordne, kestes vaid 2013. aasta esimese kvartali jooksul. Loodetavasti laekub praeguseks kategoriseeritud temaatikasse ja selle temaatika piiride taha ka selliseid väärt ettepanekuid, mida käesoleva aasta järgnevate kvartalite jooksul saab viimistleda ja esitada ühiskonna järgmiste oluliste...

200
2

Mis eesmärgil seitse erinevate kõrghariduse valdkondade esindajat korraldasid sellise luureretke?
Millise riigi luure eesmärgil? Kas jälle USA?
Palu maksis nende vabaksostmine?

6
4

Eesti on põhiseaduslikus kriisis. Väljapääsu eeldus on selle kriisi täielik iseendale üles tunnistamine, Tõstatan ühisloomelise keskkonna loomise, kus inimesed üle kogu maa saaksid luua koos täieliku pildi korruptiivsetest poliitskandaalidest alates 20.08.1991 kuni tänapäevani.

21
0

Me võiksime olla väike, efektiivne ja õnnelike elanikega riik.
Oleme aga paraku väike, korruptiivne ja õnnetute elanikega riik.
Korruptsiooni leviku piiramiseks omavalitsuste tasandil peaks piirama vallajuhtide ametis olekut ajaliselt kahe järjestikuse valimisperioodiga. Mis ei tähenda, et peale eemalolekut valla/linna juhtimisest ühe...

62
4

Kogu riigikogu seadusandlik menetlus (koos kaasneva alusdokumentatsiooniga) teha avalikuks ja parallellselt jälgitavaks/kommenteeritavaks mingis keskkonnas …näiteks Rahvakogu leheküljel oleks see võimalik. Riigikogu komsjonide töös teha põhjalik nimekiri küsimustest millised on põhjendatult salastatud (näiteks riigikaitse ja sisekaitse mõned...

0
0

Teen ettepaneku kaotada Riigikogu valimiste seadusest valimiskünnise (praegu 5%) põhimõte ning jagada kõik mandaadid ringkonnas enim hääli saanud kandidaatide pingerea alusel. See hõlbustab üksikkandidaatide või madala üldtoetusega erakonna/nimekirja populaarse kandidaadi valituks osutumist. Selle muudatuse jõustudes kahaneb oluliselt nn raisku...

49
5

1) Kuna Riigikogu töötab ka praegu väga harva ja peab suvel kolmekuust puhkust, piisab, kui Riigikogu kutsutakse korraliselt kokku 4 korda aastas üheks või kaheks nädalaks. Tasu riigikogulastele oleks istungite järgi ja tegelikult kohaloldud aja eest. Kui juhtub midagi erakorralist, siis president on kohustatud Riigikogu ka erakorraliseks...

61
8

Kui iga täisealine valija saaks valida 1 kuni näiteks 6 erinevat kandidaati, võiks riigikogu koosseis tulla teistsugune ja võib-olla vähendaks vajadust "peibutuspartide" järele. Kindlasti on paljudel kui mitte enamikul mitu pooldatavat kandidaati. Samale kandidaadile ühe valija poolt antud üks või mitu häält loetaks sealjuures üheks hääleks.

5
8

E- valimine kaotada. (0)

Valimised

Helve Markvart peaaegu 4 aastat

Kuna internetihääletus on küsitav õigsuse suhtes, lõpetada internetis valimised. Interneti häkkerluse leviku tõttu ja tihti ka mitte avastamise tõttu, on õiglane kõikide valijate suhtes e valimiste kaotamine.

41
99

On selge, et MTÜ-d ja sihtasutused on süüdi selles, et me pole veel viie rikkama riigi sekka jõudnud. Viimane aeg on teha korrektuurid ja need süüdlased likvideerida või kujundada ümber osaühinguteks, või veel parem -- aktsiaseltsideks! Ja siis viia need kõik börsile! Ning nõuda, et nende dividenditootlikkus oleks vähemalt 20% aastas. Kui hästi...

4
16

Nõukogude Eestis oli kanep tabu, kanepikultuuri praktiliselt ei eksisteerinud. Üleminekuperiood tõi järkjärgult kultuuri ja -kultuurituse. Olud on nüüdseks muutunud, kuid seadusandlikult elame endiselt sügavas stagnaajas. Käes on sallimise aeg! Piirissaar kanepi legaliseerimise katsepolügoniks!!!

32
61

... uurida ja võtta vastu seisukohti sõltmatult kõiki Eesti üldsust ja ühiskonda tervikuna mõjutanuid protsesse nagu poliitikute korruptsiooni juhtumeid - ka neid mille uurimistähtaeg on ületatud , kõiki neid juhtumeid mis üldsusele paistab kui õigus- ja õiglustunnet riivavad tegevused , kus on aimata rahva raha ebakompententset kasutamist ,...

4
3

Lõpetada parteide toetamine RE'st.
Annetused eraisikutelt ja ettevõtetelt AGA:
Annetuse maksimum suurus võiks olla nt. eraisikutelt 10% eelmise aasta EESTIS maksustatud maksutulust (et vältida a'la "ämma käest sain" jmt) ja ettevõttel nt. 0,1% jälle EESTIS maksustatud kasumist.
Ülaltoodud protsendid on meelevaldsed aga mõte on selles, et saaks...

16
21

Порядка 15% постоянных жителей Эстонии (неграждане и граждане иностранных государств) не имеют своих представителей в парламенте Эстонии. Это приводит к их отчуждению от эстонского государства. Притом, что большинство из них имеют тесные психологические и экономические связи с Эстонией, прожили в ней большую часть своей жизни, а некоторые живут...

3
12

Tegin selle ettepaneku juba varem ühes ettepanekute kimbus.Nüüd küsin austatud Rahvakogu arvamust tolle idee kohta eraldi.Ootan nii poolt- kui ka vastuargumente.

25
7

Haridus (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
a) haridus ja tervishoid peavad 100% kuuluma riigile Erasüsteemid võivad selle kõrval ka olla.
b) tuleb koheselt lõpetada Aaviksoo kuritegelik tegevus koolide likvideerimisel ja kehtestada üldine keskharidus
c) peatada igasugune tegevus kuni hariduselu hakkavad juhtima ja korraldama selle ala...

0
0

Täna on kõik "sõltumatud" institutsioonid tegelikult sõltuvad valitsevast erakonnast. Presidendi otsevalimised tagaksid, et õigustatud probleemi korral ei oleks nii kergelt võimalik rakendada teerullipoliitikat.

39
3

Okupantide valimisõigus (3)

Valimised

Mart Kallas peaaegu 4 aastat

Eesti on olnud okupeeritud 1940 - 1994! selle aja jooksul on okupant saatnud siia venestamise eesmärgil ligi 400 tuhat inimest, et eesti venestada! 1949 a Genfi konvensiooni järgi on see keelatud, ja peale okupatsiooni lõppu, peavad asunduskolonialistid lahkuma okupeeritud riigist!
Miks anti neile ajatu elamisluba? Miks elavad siin ja valivad...

16
39

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
See on põhjustanud huvide konflikti ja palju pahandust. Tavaliselt minnakse riigikokku isiklike ja firmahuvide kaitseks ning hüvede saamiseks.

44
3

et tagastada rahvale eelmiste valitsejate poolt riisutud varandus, nagu: VEB fond, kadunud 10 miljonit jne. Keegi pole selliseid rikkusi ausal teel teeninud!
Vajadusel isegi arvestada revolutsiooniga!
See pole normaalne, kui 20 aasta jooksul on rikaste ja vaeste vaheline kuristik kasvanud 70 kordseks

11
1

Selleks puudub vajadus, põhjus ja õigustus. Ei ole põhjust ega vajadust anda erakondade käsutusse riigi raha teisel moel, kui antakse Eesti riigi (kodanike) heaks tegevatele mittetulundusühingutele ja seltsidele ning projektidele.
Lisaklausel peaks olema see, et mitte kellelgi (ka erakondadel) ei ole õigust taotlemisel saada riigikassast raha...

26
5

Lahutamaks seaduseandlikku ja täitevvõimu, samuti vähendamaks poliitilist survet ametnikkonnale (sundparteistamine), parandamaks professionaalset taset ja juhtimist, vähendamaks (s.h poliitilist) korruptsiooni ohtu võiks KOV-is poliitika jääda volikogu saali (s.t väljapoole vallavalitsust). Volikogu esimees on vallavanem. Vallavanem (ja -abid)...

17
5

3 last perekonda (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Väärtustada laste saamist ja kasvatamist, propageerides liikumist kolm last perekonnas. Sotsiaalseks väärtustamiseks kehtestada lastetoetus kõigilt töötajailt (1% brutopalgast) ja firmadelt (1% aastatulust). Raha kantakse lapse isiklikule arvele n-ö lastekassas, kus sellest 90% saab kasutada...

5
2

KÕIKIDELT OSALEJATEL ISIKLIKULT. Põhjendusega, miks üks või teine teema-arvamusettepanek, tema või tema poolt esindatava liikumise arvamusel, võiks Eesti üldsust tervikuna huvitada või mittehuvitada. Kui juba mindi selle ümarlaua taha maha istuma, siis tuleb sellega kõigil osapooltel leppida ning selle tõdemusega oma kohus Eesti Rahva ees...

7
3

Riigikogu liikmele kinnitada puhkus 28 tp. Kehtestada ajalised maximumid töölähetuste kestvusele ja hulgale. Teha kohustuslikuks infotunnist osavõtt. Puudumise korral lugeda põhendatuks ainult arstitõend või töölähetus. Kõik töösse puutuvad juhised ja seadused peavad olema korrelatsioonis tänase kehtiva TL seadusega , mis see Tore riigikogu on...

48
1

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Prokuratuuri väljaviimine justiitsministri kontrolli alt või vähemalt prokuratuuri selle osa väljaviimine, mis tegeleb valitsuse või võimupartei liikmete poolt toimepandud kuritegudega. Praegu tekib koalitsiooniga seotud kuritegude uurimisel prokuratuuril selge huvide konflikt. Need konfliktid...

7
0

Toetan Tiina Jaaksoni ettepanekut, et valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad koostatakse tõmbeluku põhimõttel: mees, naine mees naine jne. kuna see annab valimistel poliitikas osalevatele naistele võrdsed võimalused meestega valituks saada. Praegu on ju nii, et erakonnasiseselt põhiliselt eelistatkse ju meeespoliitikuid ning naispoliitikud...

27
40

Valituks saanud poliitik tohib riigikogus olla kuni 12 aasta jooksul. Kui poliitik saab esimest korda 2014.a. valituks, siis saab ta riigikogus töötada kuni 2016 aastani (kui 4 ja 8 aasta pärast tagasi valitakse). See võiks laieneda ka valitsuse liikmetele, Eesti panga juhtkonnale ning veel mõnele riiklikult tähtsale ametile.
Asja mõte - ei...

4
3

Erinevalt teistest MTÜ-dest on erakondade (parteide) eesmärk - võimu haaramine, et seda juba a priori korruptiivselt kasutada oma liikmete ja toetajate huvides... Kuna erakondadesse kuulub väga väike osa Eesti elanikkonnast ja absoluutne enamus on parteitu, siis ei ole õige lasta võimu usurpeerida väikesel grupeeringul. (Seda on tõestanud ka...

6
0

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Erakondadele riigieelarvest eraldatavad vahendid on vaja jagada võrdsemalt ja õiglasemalt. Ühtlasi on vaja vähendada riigieelarvest erakondadele eraldatavate vahendite kogusummat veerandi võrra praeguse tasemega võrreldes.
Riigieelarves erakondade rahastamiseks ettenähtud vahendid jagatakse kaheks. Pool...

24
3

Mõned riigikogu kohad rahvale! (2)

Kaasatus

Erik Ehasoo peaaegu 4 aastat

Mõned riigikogu kohad võiksid kuuluda rahvale. Kuna kõik riigikogu istungid on avalikud, võiks inimestel olla võimalus interneti teel ka riigikogu istungitel kaasa hääletada. Riigikogu liikmed hääletavad teemasid, mis puudutavad rahvaküsimusi ja tihti teab rahvas rohkem päris elust kui nemad. Miks mitte siis anda mõned riigikogu hääled...

9
27

Selleks, et kampaaniakulud oleks kontrolli all, keelata igasugune parteide või üksikkandidaatide poolne kampaania rahastamine. Kogu kampaania rahastatakse riigieelarvest (ainus parteidele riigieelarvest makstav toetus on valimiskampaania rahastamine, partei kui organisatsiooni muud tegevuskulud tulevad liikmemaksudet). See tähendaks seda, et...

35
3

hooaja lõppemisel KOHUSTUSLIK VALEDETEKTORI TEST kus ta oma ISIKLIKE sõnade läbi iseloomustab vastuvõetud seadusi ning nendest arusaamist . Avalikult massmeedia kaudu ja toetusel. Kel viitsimist - küll see vaatab. Saaks sellise mõnusa realiti show. Muidu enamus neist siiamaani loeb maha seda mida parteide peasekretärid neile kabinetivaikuses...

12
18

Riigikogu istungite ülekannete ajal on näha, et vahel isegi pooled liikmed puuduvad istungitelt. Saal on peaaegu tühi! Kuidas on see võimalik? Tavakodanik ei saa palka kui ta ei tööta. See kõik viitab sellele, et riigikogus on liikmeid liiga palju ning kord käest ära.

15
4

Igal inimesel peab olema õigus ja võimalus valimistel avalikult hääletada ( hääl läheb avaliku registrisse ja on internetis kõigile näha ) ja avalikult hääletajamine peab andma õiguse hääl pätistunud saadikult ja erakonnalt tagasi võtta ( salajaselt hääletanute häälte tagasivõtmist on raske, lausa võimatu ausalt korraldada, avalik hääletamine...

20
9

Kuidas teha nii,et... :
- asjalikud ja arukad inimesed osaleksid riigi otsustusprotsessides?
- kuidas tagada kogu Eesti jätkusuutlik areng (sh. jätkusuutlik elu ka maal)?
- kuidas vähendada oluliselt poliitikute tegemistest/tegemata jätmistest lähtuvat infomüra (ebaseaduslik rahastamine, alkäemaksud, skandaalid, võimu kuritarvitamine, valimisteks...

0
0

Lahutada politsei PPA-st. Taastada tema endised struktuurid ja üksused, mis olid välja kujunenud aastatega ja toimisid üsna hästi. Ühendamet ei ole suutnud saavutada, seda mida oodati. Selle tulemusena on kogu süsteem eesotsas politseiga rahvast võõrdunud.

3
0

See pole uus idee, sellele olen eelnevalt toetuse kinnituse lisanud, kuid see on kõige ausam.

25
5

Eesti maakondadel jääb jõudu väheks, et riigi arengus kaasa rääkida. Samuti on kultuurilised regioonid ja teeninduskeskused välja kujunenud maakonna-üleselt. 15 maakonda on Eesti suuruse riigi jaoks muidugi ka ilmselge võimekuse ning raha raiskamine. Kui vanker veereb ei ole tingimata tarvis jalgratast leiutada. Eestlaste meelde on sisse raiutud...

16
22

Kaotada ära sunniraha. (1)

Varia

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

See on ebainimlik.On Jäetud ära vabatahtlik maksmine ja lajatakse kohe kohtutäituritesuured tasud otsa.

32
4

1. Kindlasti tuleks ära kaotada kompensatsioonimandaadi võimalus - see viib riigikokku esindajad, keda kodanikud ei ole sinna valinud (broilerid). Samuti tuleks üle vaadata erakondade ja üksikkandidaatide valimiste alused - ei ole normaalne kui mitme tuhande häälega üksikkandidaat jääb riigikogust välja ning samas mõnekümne häälega erakondlik...

116
8

Kaasaegne tehnoloogiline baas (ID-kaart ja selle taristu) võimaldab esindusdemokraatiast loobumist ning selle asendamist "liquid Democracy" tüüpi otsedemokraatiaga. Seeläbi kaob vajadus seisuse järele, mis varem oli vajalik justkui valijate arvamuse transportimiseks parlamenti, kuivõrd kõik valijad isiklikult sinna ei mahtunud ega saanud ka...

28
5

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Kui õnnestub, siis hakatagi korralisi valimisi koos läbi viima ja iga 5 aasta tagant ning saadiku mandaat korraga maksimaalselt 2 koosseisu.
USA president Franklin Delano Roosevelt ütles kolm aastat pärast Suure Depressiooni algust: "Riik vajab ja kui ma ei eksi üldist meeleolu hinnates - koguni...

5
2

Rahavõimu kahandamiseks poliitikas tuleks loobuda ka kandidaatide registreerimisel kautsjoni nõudmisest. Kautsjoni nõudmist põhjendatakse sageli sellega, et see hoidvat ära ebatõsiseltvõetavate kandidaatide esitamise, kuid tegelik elu näitab, et seda eesmärki ei suuda kautsjon täita. Riigikogu valimistel osaleb pidevalt ebatõsiseltvõetavaid...

77
6

Saadiku tagasikutsumine (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Saadiku tagasikutsumiseks on vaja sama ringkonna valijate allkirju, mis ületab 50% sellele saadikule antud häältest.

40
7

1) pankadele ja finantssektorile endisel kujul - 26%; välispankurid pole loonud Eestis uusi töökohti, pangakontoreid ja automaate on hoopis suletud. Samal ajal maksame pangatehngutelt rohkem maksu ku nt. Rootsis.
2) monopoolsetele ettvõtetele - 20%;
3)suurettevõtetele (on vaja arutleda) - 15%;
4) väikeettevõtetele - 10%;
5) tegevust alustavatele...

7
0

Puudega laste kasvatamisel on palju lisakulusid.
Juhul, kui lapsevanem saab puudega lapse kõrvalt töötada, võiks laieneda maksuvabastus tulu deklareerimisel ka pere esimesele lapsele, kui lapsel on diagnoositud puue.

18
1

Riigikogu eelnõude lugemine ja lõpphääletus, jagada riigikogu ja rahvakogu vahel.

Rahvakogus osalevate inimeste hääleõiguse määraks haridus.
Õppeprogrammi eduka läbimise korral, lisatakse rahvakogu keskkonda kodaniku hääleõiguse punktid. Erinevad haridusteed, tagavad kodaniku pädevuse vastavates valdkondades ja selle järgi määratakse kodanikule...

0
1

Kuna ma pean maksma oma hambaarsti arve,visiiditasu ja süstid ja operatsiooni eest.Siis miks ma pean üleval pidama Haigekassat.Täiesti tobe on ettepanek,et kiirabiga sõidavad kohale ainult õed.
Mis saab südamehaigetest,infarktidest ja insultides.Lastele ja puuetega inimestele hambaarsti abi
tasuta .Töötute arsti ja ravimiarved maksab töötukassa.

10
2

Peale aasta vahetust 2. jaanuaril asuvad inimesed tööle. Olen aastaid pannud tähele, kui raske tööpäev see on: inimesed on vähe maganud, ei ole välja puhanud, töö ei ole produktiivne. 31. detsember on päev, kus tähistatakse aastavahetust üsna kaua olles üleval. Esiteks, järgmisel päeval hakkavad kaugemalt tulnud külalised koos lastega koju...

7
1

Noored on Eesti riigi võtnud oma kätte - ja see on väga hea.
Samas on peansionärid saadetud nö aia taha, et nad noori ei segaks.
Kui aga arvestada "käibest" eemaldatud ressurssi, pole selline käitumine vast kõige otstarbekam.
Oleks mulle soodus, võtaksin oma ettevõttesse paar-kolm vajaliku kogemusega pensionäri tööle.
Siit alustaksingi...

25
0

Alates 01.01.2009.a võib TuMS 23 prim lg 1 "lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last perekonnaseaduse alusel ülalpidav isik, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last", ... "maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest". Tervelt aasta (2008. aastast...

10
1

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Kogu valimistel kõige enam hääli saanud kandidaadist saab peaminister. Sama arvu hääli saanud kandidaatide vahel võib olla vajalik korraldada kordusvalimised nende ringkondade liikmete poolt. Selliselt valituks osutunud peaminister moodustab valitud esindajatest valitsuse. Tema valiku kinnitab...

3
7

Parandada valimisseadust (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jüri Ehrlich, saabus e-posti teel:
Demokraatliku Eesti riigi ja rahva säilimiseks on vaja tingimata parandada valimisseadust, s.t. viia kooskõlla põhiseadusega.
Selleks on vaja:
1) Lõpetada diskrimineerivad Riigikogu valimised ja korraldada need proportsionaalsuse printsiibil.
2) Komp.-mandaatide jaotamisel kasutada suletud...

7
1

ANDMED AVALIKUKS . See kehtib ka kõikide Riigikogu liikmete, Presidentuuri ning Valitsusliikmete ja nende pereliikmete kohta. Kõik need andmed peaks kajastuma kõikide vastavate institutsioonide kodulehekülgedel ja kajastuma ka reaalajas. Kuhu sõidetakse, millisel eesmärgil, millist esindusklassi kasutatakse , tähtaeg , saabumine ja lähetuses...

33
4

Tasakaalustada ametkonnapõhine killustatud riiklik haldus ja riiklik maakondlik haldus, tugevdades regionaalset omavalitsuslikku juhtimiskorraldust.
Eesti arengu võimalus ja kasutamata potentsiaal on maakondliku juhtimise tugevdamine nii, et maakonna omavalitsused on ühiselt olulistesse otsustusprotsessidesse kaasatud. Selleks esitas Linnade ja...

1
0

Taastada surmanuhtlus (4)

Varia

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Taastada surmanuhtlus tapmiste-mõrvad puhul, riigivara riisumise eest suurtes kogustes, kui riisuja pole võimeline riisutud vara tagastama(tagasi maksma).Nt. Viioli, 10 miljoni riisujad, pankade sihilikud pankrotti ajajad, ka Estonian Airi Nõukogu ja juhtkond.
Milleks neid veel maksumaksja kulul ülal pidada?

25
9

Tänane häda on veel see et nendes omavalitsustes kus nn. vanad tegijad ees , kes on tsementeerinud oma võimu ning on 100 % kindlad oma tagasivalimistesse , ei tehtagi eriti välja uute tahtjate - tegijate arvamustest ja ettepanekutest . Tihti toimub avalik ignor uute tulijate suhtes või lausa neid alavääristatakse valede või pooltõdede alusel....

57
3

Põhjendus:
1. Võimuerakondade vahetumise tõttu võidakse välja vahetada ka võtmeametnikud kuna ametnik võib kuuluda konkureerivasse erakonda ja ei tarvitse „valitseva“ erakonna poliitilisi juhiseid arvestada.
2. Meie rahvaarv on liiga väike selleks, et hakata valimistulemuste järgi ametkonda vahetama. Meie oma inimressursi poolest ei suuda USA-d...

57
6

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Kandideerida saaks mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks koosseisuks.

19
4

Ettepaneku autor Gristel Jaas, saabus e-posti teel:
Igas hääletuspunktis võiks saada valida kõiki kandideerivaid inimesi, mitte nii nagu see praegu on süstematiseeritud, et igas punktis on posu inimesi, kelle vahel valida saab ning inimene, keda ma valida tahaks, on hoopis ühes teises valimispunktis. Teise valimispunkti ma ei saa minna, sest...

22
4

Loodetavasti saavad valimisreklaami reeglid siin paremaks tehtud. Mina pööraks tähelepanu rohkem nende järgimisele.
Võiks luua (Valimiskomsjoni juurde ehk?) mingi kontori/kassa, mille kaudu käiks arveldused kogu valmisreklaami eest. Iga reklaam (trükis, meedias, tänaval jne) registreeritaks selles kontoris ja tasutaks ainult selle kontori kaudu....

8
0

v.t allolevat Paket (3)

Kaasatus

Ülo Ennuste peaaegu 4 aastat

Pake makroökonoomiliselt optimaalseid (suure tõenäosusega rahvusliku heaolu jätkusuutlikkuse mõttes arvestades nt ka nt määramatuseid ning poliitilisi kitsendusi ning on mitte-subjektiivsed ja -politikaansed) ettepanekuid Rahvakogule – SEADUSLOOMES OSALEMISE JA KAASAMISE RUBRIIGIS

A)

„Jõustada riigipiirest väljuvate investeeringute/laenude/raha...

1
2

E-valimised (0)

Valimised

Maire Parts peaaegu 4 aastat

Seadus ütleb :" valimiste päeval on valimisreklaam keelatud". Ka E- valimiste päevadel ei tohi järelikult reklaami teha.

1
0

Saatsin varem e-kirjaga ettepaneku uue valimisseaduse tegemiseks, kuid selle ülekandmisel jäi ülaltoodud ettepanek välja. Praegune valimisseadus, mis võimuparteidele on hästi meeldinud, koostati tavalises korras, kaasamata isegi mitte rahvusvaheliselt kõrgesti tunnustatud valimisseaduste eksperti prof Rein Taagaperat. Kardan, et meie valitsus ja...

5
1

Riigikogu valimistel peaksid kõik kandideerijad läbima testi või eksami enne kui valimiskomisjon neid registreerib. Vajalikud oleks teadmised majandusest, seadusandlusest ja eetikast.
Praegune seis on sedamoodi, et seaduste tegijatel ei ole piisavalt aimu olemasolevatest seadustest ja nende omavahelistest seostest. Kuidas saab võtta vastu...

20
2

Töökasvatus on olnud kõigil aegadel üheks olulisimaks osaks laste ettevalmistamisel eluks. Endistel aegadel (sõjaeelses Eesti Wabariigis ja ka NSVLis kuni 70-ndate aastateni) rakendati seda lastekodudes ja selle mõju vanemliku hoolduseta laste oli märgatav. Lapsed olid täiskasvanuks saades valmis eluks ega vajanud täiendavaid tugiiskuid ega...

2
0

MIks? Värske majapõletamisloo taustal pole kaugel aeg kui asi veriseks kisub. Seda on siis vaja?
Kohtutäid praegu ei vastuta lõpphinna eest ja see neid ei huvitagi. Oma raha saavad nad alghinnalt.
Müügiskeemid on järgmised: kui endale meeldib siis hinnatakse pisiavalt alla ja oma käsilaste kaudu ostetakse asi üles; kui ei meeldi, siis on olemas...

15
1

Kui osaliselt majoritaarsele valimissüsteemile üle minna ei soovita, siis tuleks vähemalt valimsiringkondade suurused teha võrdsemaks, Praegune varieerumine (5-14 mandaadilised ringkonnad) on tegelikult Põhiseaduses kehtestatud proportsionaalsuse selge rikkumine
Pakuksin praeguse 12 ringkonna asemel 26 3-6 mandaadilist ringkonda.: 12...

34
0

mõeldud oli see heaste, et kõik kõike loeks...

välja tuli nagu tavaliselt, vihast sinised kodanikud krutivad end lehepõhja.....kruttimist maapõhja vandudes

4
0

eelkõige arutlusele LAUSA TERVE pakett küsimustega mida tänast ühiskonda ärevaks teeb. Näiteks sõdurpoiste välislähetused, poliitilise näivuse ja vastutuse küsimustega , astmelise tulumaksu küsimus (Olavi eelnev ettepanek), samasooliste suhetega seotud küsimused , erakondade rahastamisega seotud küsimused , ja miks mitte eelkõige PÕHISEADUSE...

9
4

Riigiaparaadi palgaasmestik (4)

Rahastamine

Valdo Kivi peaaegu 4 aastat

Riigieelarvelised palgad tuleb ümber arvutada valemiga: miinimumpalk korda seadusega kinnitatud koefitsient.
Siis saame rääkida alles õigusriigist.
Lõpevad ära "palgarallid" ja kellegi huvid mõjutada Statistikaametit.
Statistika alusel muudetakse miinimumpalka.
Kui riigieelarve lubab miinimumpalka tõsta, tõusevad ka palgad riigiametis olevatel...

51
5

Ettepaneku autor Vello Bauer, saabus posti teel:
Teen ettepaneku muuta maamaksuseadust elamumaa maksustamise osas. Hakata nõudma kõrgendatud maksu alates elamule ehitusloa väljaandmisest. Kuni selle ajani maksustada seda maad nagu varem:metsa-,põllu-, muu maana.
PS Elamumaa kruntide väljamõõtmine põllumaale ei tee sellest veel linna ja võibolla ei...

1
1

Võru Linnavalitsus on võtnud vastu mitu vaieldavat otsust:
I.Linna heakorra teenus ostekse sisse Põlvast,Põlva ettevõte teostab "dessanti" iga päev Võrru,kus kulutatakse juba märkimisväärne kogus kütust ainult sõidule.

II.Müüdi maha strateegiline tegevusharu Võru Soojusvõrkude näol ja seda võileiva hinna eest.

II.Haridusreformi juurutamune nii...

11
1

Kehtestada materjaalne vastutus pankrottide ja kahjumite puhul.

59
0

Riigikogulased räägivad pidevalt sellest, kuidas nad oma valijatega kohtuvad. Mina pole veel kohanud ühtegi valijat, kes oma valituga kohtunud oleks. Samas, on ainult teatav hulk inimesi, kes vajavad oma valituga näost-näkku kohtumist. Need kellel on ehk mõni probleem. Enamiku puhul piisaks sellest, et järgmisteks valimisteks oleks võimalik luua...

1
0

Sarnaselt Vabariigi Presidendile peatada Riigikogu liikmetel ja Vabariigi Valitsuse liikmetel erakondlik kuuluvus. Riigikogu ja Valitsus on ühiskondlikud organid, mis peavad teenima ühiskondlikke ja mitte väikese kildkonna erahuve.

Valimissüsteemi lihtsustamiseks ja ühtlustamiseks kandideeriksid kõik Riigikokku soovijad üksikkandidaatidena...

14
11

Välistada üheparteivõim (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Nii kohalikul kui ka riigi tasandil tuleb seaduses ette näha, et üks partei või valimisliit ei saaks ükskõik, kui suure valijahäälte ülekaalu korral üksinda valitseda, vaid oleks sunnitud kaasama koalitsiooni mõne teise erakonna või valimisliidu. Kõige lihtsam on seda saavutada valimisseadusega - kui reeglitega tagada, et üks erakond ei saaks...

26
1

Tõlgendagem ametiisiku määratlust nii: igaüks, kes saab palka (mistahes nime all see ei oleks)avaliku sektori eelarvest, on ametiisik.
Järgmiseks:
Riigikogulase aja on "ostnud" valija: riigikogu ise on enda jaoks määranud, et ta ei puhka (formaal-juriidiliselt), vaid on ametis 24/7. Seega võib riigikogulane saada maksumaksjalt saadavat töötasu...

9
0

Erakonda ei astuta niisama igaks juhuks.Kui olen tõsine parteilane,toetan ka erakonda oma liikmemaksuga ja peab olema võimalus ka erakonna liikmetel teha annetusi.
Riigikogu liige peab saama väärilist palka,aga et ta oma tööd hästi teeb ning Eesti rahva heaolu ja püsimise eest seome palga miinimumpalgaga

54
3

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Anda rahvale seaduste algatamise õigus kui on kogutud vähemalt 25 000 kodaniku toetus.

26
1

Lastetusmaks (0)

Varia

Jaak Roos peaaegu 4 aastat

Kõikidele üle 25 aasta vanustele isikutele kellel ei ole lapsi (va meditsiinilistel põhjustel lapsi mitte saavatele isikutele) määrata „lastetusmaks“ - nt 1% palgast. Maksust kogutav raha kasutada sihtotstarbeliselt lasteasutuste finantseerimiseks (lasteaiad, koolid, kooli toit jne). Kindlasti tuleb täpsemalt ja detailsemalt reguleerida antud...

6
0

Praeguste kaudsete kulude kasvatamise ja proportsionaalse tulumaksu tuhinas on suurendatud astmeid kodanike kuludes. Pole niivõrd oluline - kuidas kulud EV-s, mis vajalikud eksisteerimiseks, jagunevad. Olulisem on - et tulude-kulude vahekorraga välja tuleks - ja kas sealt midagi ka üle jääb. Astmeline tulumaksu mõte oleks vähendada kulumaksete...

8
13

Eestimaast moodustada üks Rootsi Kommuun e. maakond. Liituda Rootsi Kuningriigiga, ning hakata üheks Rootsi maakonnaks.
Saame tagasi krooni, mis on küll rootsi kroon, ning hoiame kokku valitsemiskuludelt, kui Eestimaast saaks üks omavalitsus.
Saavutame tugevama elukeskkonna järeltulevateks põlvkondadeks. Rikastame kahte erinevat kultuuri nende...

10
8

Demokraatlikus riigis on erakonnad sellised kodanikeühendused,mis eristuvad üksteisest maailmavaate poolest.Eesti praegused erakonnad on aga kartellistunud ja neil on kõigil ühine maailmavaade sokutada võimalikult palju oma liikmeid maksumaksja palga peale.Seega on erakonnad muutunud ühiskonnavaenulikeks organisatsioonideks.Ühiskond ei saa seda...

3
20

Kui tänased neli "suurt haid" välja jätta, siis täielise nimekirjaga Riigikogu valimistel esinemine jätkuvalt kesise keskmise palga tingimustes pärsib oluliselt uute subjektide ilmumist poliitikasse. Mõistagi on ka teisi põhjuseid ning ka siin võiks öelda, et me ei vaja saadikuteks inimesi, kes pole võimalised või valmis panustama isiklikke...

12
1

Riigikogu ei ole koht 4 aastaseks mõnusaks äraolemiseks. Saadik peab tundma vastutust ja kohustust teha oma tööd kohusetundlikult, parimal moel ja vastavalt antud lubadustele . Valitud saadikuid/ministreid kutsutakse tagasi kui seda toetab 5% valimisealisest elanikkonnast.

31
8

Erakondade vaba valimissüsteem (0)

Valimised

Tarmo Kaldma peaaegu 4 aastat

Erakondi on praeguses süsteemis vaja kandidaatide eelnevaks sõelumiseks - kui igaüks saaks Riigikogu kandidaate esitada tekiks neid selgelt liiga palju.
Alternatiiviks oleks mitmeastmeline kandidaatide esitamise süsteem mis ise sõeluks välja tugevamad kandidaadid. Selleks tuleb riik jagada madalaima taseme üksusteks mis on piisavalt väikesed et...

5
6

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Ebapopulaarsete riigikogu kandidaatide tagasikutsumine peaks olema lihtsam (nt tuleks vältida häälte ülekandmist).

24
4

Praegused KOV valimised toimuvad sarnaselt riigikogu valimistele parteiliste nimekirjade või valimisliitude nimekirjade alusel. Kohaliku omavalitsuse volikogu võiks aga koosneda küla ehk asumivanematest. Sellel oleks mitmeid eeliseid: esiteks esindatud saaksid kõik valla või omavalitsuse osad; teiseks kuna küla/asumivanemaid on võimalik mistahes...

18
1

rahvakogu 3 (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Надо собирать камни, которые в вас бросают. Это основание будущего пьедестала.../Берлиоз/

Между нами есть много людей умных, образованных, добрых но людей постоянно приятных, с которыми можно прожить век и не поссориться-единицы! Мне судьба назначила быть таким как я есть!
НАСТОЯЩЕМУ ЛЬВУ ВСЕ РАВНО, ЧТО ГОВОРЯТ ПРО НЕГО ОБЛЕЗЛЫЕ КОШКИ И ПИЩАТ...

2
0

Meie vaesuse peapõhjuseks on Siim Kallase juurutatud neobolševistlik rahvus-reeturlik ettevõtete tulumaksupoliitika. Kahjuks sellest pigem vaikitakse...vaikiti ka presidendi ümarlaual ja “kärajatel” vaikitakse “Vabriigi kodanikud” saadetes ja Foorumis.
1999. a. novembris ettevõtete uut tulumaksuseadust kaitstes lubas Kallas: "Tegemist on...

8
2

Kontoväljavõtete reaalajas avalikuks tegemine toob kaasa oluliselt rohkem läbipaistvust nii erakondade rahastamisse kui ka selle raha kasutamisse. Tehnilisi takistusi selleks minu teada pole.

112
29

abipolitseinikeks ning elurajoonidesse ja teistesse Eesti asulatesse patrullima õhtusel ajal. Näeksid lõppeks kuhu ja milleni on viinud see Eesti sisejulgoleku lõputuna näiva õhukeseks viilimine. Võiks ka näiteks kiirabibrigaadide vabatahtlikeks abistajateks. Või siis hädapärast ka priitahtlikeks pritsimeesteks. Las teevad ka midagi...

11
0

Kuna rahvaarv pidevalt väheneb. Tootvaid töölisi on veelgi vähem. Maksud laekuvad juba välismaalt. Milleks naiste,vanurite,vaeste, nälgivate laste arvelt pidada üleval valitseva partei-sõdureid muidusööjaid, maksude jagajaid.
Kehtestada kindlad riigipoolsed toetused lastele vanuritele ja vaestele. Vahendajaid pole tarvis.

22
16

Tihti tänitatakse ajakirjanduses, et kui tahad midagi Eestis paremaks muuta, siis võta ühendust "oma saadikuga" Riigikogus. Mul on seda väga raske teha, sest ma ei tea, kes on "minu saadik". Elan Mustamäel ja ei tea, kes minu huvisid minu huvisid Riigikogus esindab. Arvan, et peab teatavaks tegema info kõikide Eesti piirkondade kohta, kes RK...

77
4

Kogu valimissüsteem on juba praegu isikukeskne, kuid hajutatakse erakonnaks, et keegi mitte midagi ei peakski tegema ega vastutama. Hämatakse,erakonnastatakse kõigil tasanditel. Presidendi peaks valima rahvas, erakondade asemel, et vältida olukorda "käsi peseb kätt", mis väikeriigis eriti oluline või siis isikuvalimistega riigikogu, oma...

11
1

Idee sündis elust enesest ja jubedat tõsiasja väljendavast lausest, et "laima, kuidas jaksad, midagi jääb ikka külge!" Karistada peab saama vaid eraisiku laimamise eest. Organisatsiooni liikmed saavad üldjuhul kergesti puhtaks. Sealjuures ei pea laimatav kui kannatanu mingeid kannatusi tõendama ega ennast kaitstes alandavasse olukorda panema,...

9
1

Erakonna vastutust tuleb tõsta. (0)

Erakonnad

Leo Liiber peaaegu 4 aastat

Tänased erakonnad ei vastuta millegi eest. Vastutust tuleb tõsta erakonna seadustega ning võimalusega patustanud erakondlane riigikogust tagasi kutsuda.

40
1

Riigikogu töö, palgad, hüvitiste-soodustuste maksmised, TLS lõpetamine, koondamistasud toimugu töölepingu seaduse alusel.
Lõpetada topeltseadused, et ainult orjadele kehtivad TLS ja rikastele parasiitidele ametnike-teenistujate seadused.

51
4

On kahetsusväärne, et Põhiseaduse Assamblee otsus ühetasandilise omavalitsuse põhiseadusse surumiseks põhines ainult emotsioonidel. Nagu PA protokollidest selgub, puudus arutelu olukorra üle, mis juhtub siis, kui erineva suurusega vallad ei tule neile pandud ülesannetega toime. Nii see tegelikult ka juhtus. Maakondade võimalusi kahjuks protokoll...

1
0

Ettepanek erakondade rahastamiseks riigieelarve vahenditest:
Baastoetust makstakse:
* igale erakonnale, kes Riigikogu valimistel kogub üle 1% häältest - baasraha x;
* Riigikogu valimistel lävendi ületanud (lävend võiks olla 4%) - baasraha z;
* Igale erakonnale kohalikel valimistel saadud volikogu iga koha eest – baasraha y.

Igale erakonnale, kes...

8
16

KÜSITLUS IGA RAHVAKOGU KUUE ALATEEMA KOHTA. Las teevad iga alapunktile oma kolm isiklikku või parteilist ideepakkumist. Vaadakem kas meie esindajatel ka endal mingeid lihtsalt arusaavaid ettepanekuid on või nagu ikka ... suu vett täis !?! Vabandan mõne üksiku Riigikogu liikme ees kes siin midagi toimetada üritanud on. Saaksime sellise 7-menda...

14
2

Kaarel Tarandile võimu juurde:) (0)

Rahastamine

Karli Lambot peaaegu 4 aastat

Oluliselt tuleks suurendada ka erakondade rahastamise järelvalve komisjoni institutsionaalset võimekust, suurendada tuleks nt tugipersonali ja komisjonile tuleks anda sanktsioonide rakendamise õigused (kuni nt 100 000 euro ulatuses). Seadustada tuleks ka kõik GRECO poolt neljas hindamisvoorus tehtud ettepanekud erakondade rahastamise ja...

1
0
27
1

Praegu näeme kohalikes volikogudes igasugu juhuslikke õnneotsijaid kellel pole sidet kohalike elanike ega eluoluga. Kohalikel ringkonna valimistel võiks kanditeerida kodanik kellel on vähemalt 5 aastane sissekirjutus omas linnas, vallas või on seal sündinud. Ebaseaduslikuks tuleks tunnistada valimis tulemused kus valimisliitudes või erakondades...

17
1

On välja ilmunud kirglikud vastuhääletajad ja see rahvakogu on hüüdja hääl kõrbes

2
28

Täna rahvaalgatuse korras rahvahääletust praktiliselt pole enam võimalik korraldada samas ignoreerib võim mitmeid avaliku küsitluse tulemusi. On see ESM, euro, vms. Samuti välditakse oluliste küsimuste viimist rahvahääletusele ning Riigikogus rakendatakse põhimõttelistes küsimustes parteiditsipliini. Peab olema võimalus pareerida sellist...

30
0

Teadaolevalt liigub nii mõnigi miljard eesti rahva poolt välispankadele teenitud kasumit maksuvabalt eestist välja. Ilmselt puudub juhtparteidel poliitiline tahe raha oma varjatud rahastajatelt kätte saada. Selle asemel on lihtsam õhutada eri ühiskonnakihtide ja maa-linna vastasseisu.
Senised makstud tulumaksud on olnud marginaalsed, eelmisel...

31
1

Austatud Rahvakogu ja teised homsest kaugemale vaatajad!
Pikemat aega täheldan muret riigi jätkusuutlikkuse teemadel küll üksikutel aladel kui ka tervikuna.Riigi toimetulemine sõltub küll sise- ja välismajanduse viljadest kuid saagikuse muutumisel kasvust kahanevaks saab määravamaks maksumaksja raha optimaalsem kasutamine ning selle jagamise...

5
1

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Likvideerida üleriigiline 5% valimiskünnis.

16
2

Seisuslikkuse kujunemise vältimiseks Eestis poliitikute ja nendega seotud ärieliidi baasil ning rahva kui põhiseadusliku täisvõimukandja täieliku poliitilise otsustusõiguse tagamiseks:
:
1) Riigikogu valimise seadus tühistatakse:
2)tsiviilõiguslik volitamine saab aluseks Riigikogu komplekteerimisele:
3)Riigilkogu liikmeks saab kvoodi jagu...

1
1

Toetan SDE ettepanekut erakorraliste Riigikogu valimiste kohta, sest oleme langenud ENSV tasemele, kus kehtis EKP diktatuur. Meil on praegu koalitsiooni diktatuuriga esindusdemokraatia. Otsest demokraatiat (tähtsate küsimuste üldrahvalik arutelu, referendumid) ei rakendata. Meil on teeseldud demokraatia. Näiteks ESM-ga liitumine oleks tulnud...

12
5

Tööturul on tööandja ostja ja töövõtja müüja rollis ning nendevaheline tehinguhind on töövõtjale töö eest makstav palk. Kauba- ja teenuste turul ei ole mõeldav, et turujõud saaksid soovitud viisil toimida, kui nii oluline info nagu hind on varjatud. Ressursside efektiivne paiknemine ei ole lihtsalt võimalik. Tööturul kultiveeritakse lähenemist,...

3
0

Rahvasaadik, andes lubadusi, ei tohi iilida vastutusest varem tehtu eest. Tagasiside peab töötama.
Aktsepteerides omandireformi ideed, teha põhjalik analüüs selle läbiviimise metoodika kohta Eestis.
Võtta kuulda kõik soovijad.
Negatiivsed tagajärjed likvideerida.

8
0

Kirjutan isikliku kogemuse põhjal. Kuna isadus on tänapäeval negatiivse tähendusega, siis minult ettepanek: lapsed ei peaks jääma selle vanema kasvatada kes on lõhkunud perekonna ehk kui ema läheb pere juurest ära ja loob uue pere, siis ei peaks ta lapsi kaasa saama (v.a alkoholi vmt.probleemi korral). Laste käest küsimine pole lahendus, kuna...

8
0

Valimisreklaam avalikus meedias ja avalikus ruumis keelustatakse (olgu siis reklaamiseaduses või valimisseaduses). Kandidaatide ja erakondade platvormide-programmide tutvustamiseks tellib seadusega määratud valitsuastus(valimiskomisjon?) tele-;raadio- ning ajalehtedesse valimisperioodil riigipoolt makstud saateaega/leheruumi, Kõigil valimistel...

57
3

Ettepanekuid (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Osamaks valimistel kandideerimiseks võiks olla piisavalt suur, et pidurdada kandidaatidest hiigelnimekirjade teket ja aitaks katta valimiskulutusi. Valituks osutuvad, sõltumata kohast oma erakonna kandidaatide nimekirjas, enim hääli saanud isikud, kes peaks olema kohustatud valitud organis ka...

1
3

Õigustühine ESM (2)

Varia

Raul Vels peaaegu 4 aastat

J.Ligi pole minu käest luba küsinud, et orjaks müüa mind, minu lapsi ja minu lapselapsi. Taoline ebanormaalne kaasus saab juhtuda vaid Buratino Lollidemaal, kus minu tahte vastaselt mind lihtsalt orjastatakse. Isiklikest majandushuvidest lähtunud J.Ligi tegevusel on kriminaalkuriteo tunnused. "Hädaseisundis" olevate inimeste...

18
3

kasutusele võtta läbipaistvast plastikust hääletuskastid. Piisab kui hääletuslaual oleksid 20 cm kõrgused äärised. Vaatlejad mitte lähemale kui 3 m ei lastaks. TÄHTIS on veel et hääletussedelid suureneksid tavaliseks A-4 mõõduks. Aga siis on neid keerulisem käisesse , taskusse või põue toppida. SEE KÕIK ON VAJALIK VALIMISKARUSSELLIDE...

10
24

Hetkel on olukord selline, et püsiv töövõimetus määratakse tähtajaga 6 kuud kuni 5 aastat.
Kui inimesel näiteks jalgu ei ole, siis milleks tõestada iga 5a järel, et tõesti ei ole jalgu?

Räägitakse isegi, et puue on ajas muutuv:
Puue on ajas muutuv ja mitmetahuline mõiste, mis esindab inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahelist suhet. Inimene,...

12
1

Ettepaneku autor Gunnar Karu, saabus e-posti teel:
Valimissedeliga hääletamisel ei tohi valimiskabiinis olla ühtki kõrvalist isikut.
E-valimisel võib tädi Maalit konsulteerida "nõustaja", kes hoolitseb,
et tädi Maali hääl läheks "nõustaja" soovitud kandidaadile.
Selline olukord tuleks edaspidistel e-valimistel elimineerida.

21
31

Põhjendus
Kehtiv Põhiseadus töötati välja ja võeti vastu sisuliselt okupatsiooni tingimustes (ca 100000 Vene sõjaväelase kohalolek+ca 500000 asustuskolonisti), mistõttu kõikide kodanike vaba tahteavaldus ei olnud võimalik.
Olukorra analüüs ja tuleviku stsenaariumid esitasin ajalehes Postimees 30.august 1993 artiklis Vabadusvõitluse lõpust MRP...

0
0

Olla Riigikogu saadik ei ole töökoht. Saadik kaotab ka sideme reaalse eluga istudes üksnes Riigikogus. Kaks Riigikogu koosseisu järjest oleks maksimaalne. Kolmandasse Riigikogusse ei tohiks ta enam kandideerida.

81
2

AVALIKUKS LOETAVAKS MATERJALIKS. Ka riigi ametite ja ministeeriumiametnike omad väljanäitusele. Mida siin ikka varjata - peesitavad nad kõik meie maksumaksja rahakoti peal ju ...

17
6

Valitsusse ja riigikokku ainult naised. Seni kui Eesti rahva iive muutub positiivseks.

6
98

Kuna Eesti on nii väike riik ja meil elab nii vähe inimesi, siis oleks mõistlik asjad korraldada selliselt, et iga eestlane saaks vähemalt ühe korra proovida mõnda järgmistest ametitest: Eesti Vabariigi president, Eesti Vabariigi peaminister, Riigikogu liige jne. Tagasihoidlikumad inimesed aga võiksid olla linnapead, maavanemad, volikogu...

4
21

Kuna Eestis elab ligi 40 % õige- ja teisi usulisi, kes tähistavad nendel kuupäevadel Uut aastat, siis oleks demokraatlik arvestada nende elanike, ka koolilaste tavakspidamisi.

3
16

Viimasel ajal on saanud tavaks, et veebiväljaanded kustutavad täiesti eetikareeglitele vastavaid kommentaare ( Postimees kustutab rahva arvamusmälu ehk kommentaarid iga kolme kuu tagant automaatselt, ei tea kas praegu nii on, sest peale seda ma seda veebilehte ei külasta eriti ). Sedasi püütakse manipuleerida rahva arvamust. See meenutab juba...

3
3

Oleks hea, et loodaks ka heateo seadustik, vastandiks kriminaalseadustikule.
Et inimesi motiveerida positiivselt mõtlema ning käituma.
Sest inimeste tunnustamine, ning premeerimine oleks kordi tulusam ettevõtmine, kui neid vanglas riigi kulul üleval pidada.
Näiteks kodanik Juku näeb riigi julgeolekus auku, ning teatab sellest. Juku arust...

8
4

"Tuleb arvestada,et selle rubriigi ettepanekuid analüütikud läbi ei tööta".Kas see on ainult nn."AURU"väljalaskmise koht???

7
2

Kõigis demokraatlikes riikides võõrdub rahvas üha enam oma poolt valitud valitsustest. Üks peamisi põhjuseid selles on, et valijate otsus valimistel on enamasti juhuslik või mõnede puhul traditsiooniline.
Juhusliku valija mõjutamiseks kasutavad kõik parteid primitiivseid loosungeid ja osavaid reklaamikampaaniaid, kus pole kohta tegelikel...

0
6

Arvamuseavaldus rahvakogule (0)

Erakonnad

Eduard Kiiman peaaegu 4 aastat

Olen Eduard Kiiman 79 a. vana, Põltsamaalt, haridus 8 kl., oman väikest maja. Abielus, eluga rahul 4+.
Päris valitsuse vastane ei ole. Tahan oma mõtteid avaldada (ega see minusugusel kerge ei ole), loodan ehk on Teile selles raskes töös natuke abi. Kuulame „Rahva Teenreid“ vikerraadios, „Keskpäevane Tund“ Kuku raadios ja olukorrast Riigis ....

4
0

Käesoleva ettepaneku eesmärgiks on tugevdada riigikogus sõltumatut arvamust üksikkandidaatide sissepääsemise lihtsustamise teel, anda rahvalt otse mandaadi saanud kandidaatidele suurem sõltumatus ja tekitada vahend, mille kaudu erakonnad peavad paratamatult arvestama populaarsete erakonna liikmete arvamusega. Kapitalismile omane...

63
6

В некоторых развитых западных странах (например, в Финляндии) постоянные жители муниципалитетов имеют право не только избирать своих представителей в собрания местных самоуправлений, но и избираться в них. Это увеличивает их гражданскую активность и способствует интеграции. Государство быстрее становится своим. Было бы хорошо внедрить этот...

3
8

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar , saabus e-psoti teel:
Eesti Vabariigi presidendi ja tema lähikonna töö- ja elamiskulud kaetakse poliitilise sõltumatuse tagamiseks täielikult riigieelarvest. Konkreetsel aastal eraldatava finantseeringu maht viiakse sõltuvusse Eesti Riigireformi Keskuse poolt antavast presidentuuri edukuse hinnagust.

6
2

vältimaks praegust olukorda, kus paljud madalapalgalised pered ei suuda soetada ja ülal pidada isiklikku elamispinda, on hädavajalik riigil ehitada massiliselt sotsiaalmaju ja -korterid, kus kulud oleksid abitumatele jõukohasemad. Nii saaks ka ehitamisel paljud inimesed töökohti.

18
1

Ettepaneku autor Anu Hillermaa, saabus e-posti teel:
Võnnu keskkool peab alles jääma keskkoolina,sest siinkandis ei ole rohkem nii tugevaid keskkoole ,Räpinasse puudub bussiühendus ja Tartusse kooli käiad peavad tõusma hommikul kell viis.et jõuda kooli,
Tartu lapsed võiksid hoopis Võnnu keskkooli tulla ,Vahemaa on ju sama ,
Samuti algklasside...

0
0

Kõigepealt on tarvis erakond eraldiseisvaks juriidiliseks isikuks teha. MTÜ-le on kohati keeruline erinevaid piire ja kohustusi peale sundida, on võimalikud erinevad JOKK-skeemid. Selleks peaks erakond olema täiesti omaette juriidiline nähtus, millele on kõik asjakohased reeglid, piirangud ja õigused üksüheselt kohandatavad.
Teiseks - Erakonnaga...

44
7

Erakondade vastutus (2)

Erakonnad

Arli Kanter peaaegu 4 aastat

Tuleb ära näidata kuidas siis erakond vastutab. Praegu meie juhid räägivad vastutusest - mis moodi siis oma möödapanekute eest reaalselt vastutatakse.

69
0

Ettepaneku autor Rein Koppel, saabus e-posti teel:
Rahvakogu poolt viies valdkonnas kogutavad ettepanekud on olulised riigi pidamise teatud tahkude viimistlemisel. Ent riik on tervik ja põhiküsimust – laiuvat kitsikust, millele nooremad reageerivad siitmailt pagemisega – need ettepanekud ei leevenda.
Oleme langenud toetussõltuvusse, st me ei loo...

11
0

Kohustada praegust Riigikogu koosseisu, riigiaparaati (ministrid, ministeeriumite ametnikud, maavanemad, president, ELi volinikud) tagastada riigieelarvesse rahalised vahendid, mis olid üle kantud Euroopa Stabiliseerimisfondi. Protsendiline suhe - proportsionaalselt maksudeklaratsioonide andmetele 2008-2012a.

Tagastatud vahendid suunata...

13
2

Meie riigis on näha viimasel aastakümnel ettevõtete ja töökohtade loomist Tallinnasse ja selle lähedusse. See tähendab, et inimene, kes soovib oma majanduslikku olukorda parandada, kolib paratamatult sinna, kus on tööd. Meie riigis peaks olema maksusoodustused nendele ettevõtetele, kes tegutsevad väljaspool Harjumaad ja Tartumaad (mitte ainult...

45
0

Astuda NATO'st välja. (0)

Varia

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Kaotada mängusõjavägi ja astuda NATO'st välja.
Kaitseliit muuta vabatahtlikuks, sõjamängude mängimiseks. Mitte rahastada riigikassast. Kellel on sõjamängude või ihukaitse soov rahastagu ise.
Kosta Ricas pole sõjaväge ja on tervishoid korras.
Selle asemel anda tasuta hambaravi.

4
71

Valimisreklaamist loobuda. (0)

Valimised

Rein-Leon Aume peaaegu 4 aastat

Valimisreklaamist täielikult loobuda, igal kanditaadil on võrdne võimalus ennast tutvustada,
Näiteks 1 või 2 a4-l lehel, mis on koondatud ühtseks "valimisraamatuks" ja millega soovijatel on võimalik tutvuda internetis ja raamatukogudes.
Debatid, teles tuhandeid esinema panna ei saa, aga kindlasti on lahendused leitavad.

0
1

Kui on reklaamitud et hinnad -50%,siis peavad ka olema KÕIK HINNAD alandatud selle lubatud protsendi võtta,ei või enam kasutada lisandit -kuni!!!

12
0

Teen ettepaneku Haigekassa isiku konto jagada kaheks. Esimene pool oleks solidaarne fond ja teine osa isiklik konto. Isiklik konto oleks teatud juhtudel päritav. Näiteks alaealiste laste või ülalpeetavate puhul. See, et raha saab oma suva järgi kasutada isik ise, annaks võimaluse raviasutustele konkureerida patsientiede rahale. Raha saaks...

22
1

Tänane maailma ebastabiilsus näitab eelkõige selliste juba oma eos kontrollimatute investeeringute ebamõttekust kui mitte lausa ohtlikust meie riigi rahakotist lähtudes. Tunnistada et liitumine Avatud Enrgiaturuga tehti ülepea kaela kiirustades ja kaheldavate analüüside põhjal. Paistab et antud asja eelduseks oli eelkõige majanduslik kasu...

20
17

Vaagida võimalust moodustada riigikogu üksikkanditaatide alusel, ilma parteilist kuuluvust arvestades.
Et välistada lõputud kaklemised ja ärategemised, kogu jõud kulub selleks.
Parteid võivad oma ideoloogiat tutvustada ja propageerida, aga mitte riigikogus.

0
0

Uus organ (0)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Luua uus täiendav organ. Selle esmasteks ülesanneteks oleks näiteks:
1. Kehtestaks valimisseadused
2. Määratleks poliitilised ja mittepoliitilised ametikohad
3. Kehtestaks kõrgete riigiametnike palgad
4. Kehtestaks maksimaalsed ametiajad kõrgetel riigiametitel olemiseks
jne, mille puhul on tegu otsese huvide konfliktiga, kui seda otsustab riigikogu...

4
4

Võtta vastu seadus rahvaküsitlusest presidendi ametikoha asjus ning viia säärane küsitlus läbi samaaegselt Riigikogu valimistega 2015.aastal.
Küsimus oleks:
"Teades, et vabariigi presidendi volitused ei muutu/jäävad samaks kui on, kas pooldate:
1. presidendi valimist otsevalimistel,
2. olemasoleva korra jätkumist,
3. presidendi ametikoha kaotamist."...

8
4

Usun siiralt, et Riigikogusse peaks pääsema inimesed, kes ei tee seda raha pärast ja on omal nahal valmis tundma, mis elu Eestis elatakse. See tähendaks riigikogu palga viimist keskmise palga tasmele, lisaks kuluhõvitised 30% palga mahust. Kel on suur missioon, see tuleb Riigikokku, kes aga on töötu ja väikesepalgaline ja otsib uut sooja...

46
10

On välja ilmunud kirglikud vastuhääletajad ja see rahvakogu on hüüdja hääl kõrbes

1
30

... ja inimestele arusaadavatena (sest enamuses peavad ikka inimesed neist ju juhenduma - seaduse mitte tundmine/sellest arusaamine ei vabasta vastutusest). Kõik seadused peavad läbima korraliku ekspert analüüsi nii ennem seaduse vastuvõtmist, kui ka pärast rakendumist, eeldatavate tulemite tekkimisel või puudumisel. Riigikogu kui selline...

29
1

üks ringkond (1)

Valimised

Tiit h ü t s i peaaegu 4 aastat

Valimisseaduste mitmesugustes nüanssides kompetentsed
isikud võiksid debateerida teemal: Eesti on nii väike,kas on võimalik
luua ainult üks valimisringkond

27
14

Mulle tekitab ebamugavust teadmine, et Eesti president käib pidevalt välisriigi (USA) saatkonnas aru andmas.

Mulle ei meeldi, kui minu poolt hääle saanud rahvaesindaja saab juhiseid hoopis välismaalt.

On ilmsiks tulnud, et Eesti poliitikud on välis- riikide ja organisatsioonide mõjusfääris ning ei käitu tingimata valijate soovidest lähtuvalt....

40
2

Erakondadest (0)

Erakonnad

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Heino Siigur, saabus e-posti teel:
Erakond peaks olema ühesuguste vaadetega täisealiste kodanike vabatahtlik ühendus oma vaadete ja realiseerimiseks ühiskonna ja riigi pikaajalise ja jooksva poliitilise arengu küsimustes Erakonnal on põhikiri, programm ja liikmete täpne arvestus.
Erakond määrab kindlaks liikmeks võtmise korra,...

8
0

On ebaeetiline, et palga määrab uuele Riigikogu koosseisule eelmine koosseis. Seda võib nimetada "palgamääramiseks endale". Kuna Riigikogu liikmed liiguvad ühest kooseisust teise.
Tihti korduvad ühed ja samad nimed.

4
26

Inimese kuulumine erakonda peaks olema maailmavaate, väärtushinnangute teema. Erakonda ei peaks aus inimene kuuluma selleks, et töökohta saada. Ja tavainimese maailmavaate avalikustamine riigiinstitutsioonide poolt ei ole õige ja on ilmselt vastuolus Põhiseadusega.
Minu väärtushinnangud on minu isiklik asi, mida vaid oma soovi järgi avalikustada...

2
21

Erik Vesti "Valimistrepi" ja Erkki Laidineni "Riigikogus "istumise" ideed lugedes tekkis mõte, et see, mida ma ise pakuks välja, annab teha neid kahte ühendades:
Valimistel osalemine on vastutusrikas. Poliitiku individuaalne ja erakonna üldine vastutus algab juba kandideerimisest. Seepärast:
1. Kandideerida Riigikokku saavad vaid need, kes...

37
0

Erakondade valitatavatesse kogudessse (ka muudele valitatavatesse kogudessse) kandideerijatele tuleks seada eeltingimuseks läbida eksam valitud tööks vajalike põhialuste omandamise kontrolliks. Eksami sooritamine annaks õiguse kandideerida.
Auto, rongi, lennuki juhtimiseks või hoone ehitamiseks on vaja ju oskusi kinnitavat tõendit.
Sarnaselt ETV...

10
6

Kuna Eesti on Euroopa Liidus, siis rikkamatel riikidel on igalpool oma satkonnad nii-kui-nii olemas ja vajadusel saab Eesti kodanik sealt abi. Kuna EL-is kehtib Schengeni viisaruum, siis viisa saamiseks pöörduvad Eesti saatkonna poole vast ainult need, kes loodavad, et Eesti saatkonnast saab kuidagi kergemini selle viisa kätte.
Läti saatkond...

27
15

Lõpetada tema priiskav ülalpidamine riigialamate toel.
Kes on Evelin Ilves? Kus ta töötab ? Kes ja kuhu teda valiti? Kes määras Evelin Ilvesele ametipalga ja ametiauto? Rahvas pole teda kuhugi valinud!
Vaidlused käivad presidendi valimiste ümber, aga isehakanutest pole juttugi!
Milline orjameelsus! Isegi Gorbatšov (240 miljonit riigialamat) lasi...

26
1

"Riigikogu valimisteks saavad nimekirju esitada ainult registreeritud erakonnad"

Registreeruvad erakonnad täpsustavad oma liikmed- kui põhikirjaliselt ettenähtud liimemaksud on tasumata, erakonda laekumata tuleb liikmete arvu korrigeerida, kusjuures kohustuseks olgu aasta või kogu valimistevahelise perioodi maksud, mitte 1 kuu või 2, et...

9
1

Idee seisneb selles, et iga riigikogu liige saab palka tulevast aastat vastavalt sooritatud tulemustest. Riigikogu liikmeid on Eestis liiga palju ning selle tõttu näen, et tulemuspalk suurepalgalistele Riigikogu liikmetele oleks kõige õigem variant arvestades riigi majanduslikku olukorda.

30
41

Erakonnvalimisseaduses piirata erakonna esimeheks oleku õigust kahe perioodiga. See võimaldaks erakondadel muutuda demokraatlikumaks ja väldiks diktatuurile viiva "Suure juhi" kujunemise võimalust. Osav manipulaator suudab näiliselt demokraatlikust ühendusest kujundada autokraatliku seltskonna, kasutades erakonna käes olevate ametikohtade...

2
0

Rohkem kaasatust (0)

Kaasatus

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

Omavalitsused peaksid juba kaasama MTÜ-sid ja inimesel peab olema õigus kaasatusele oma riigi juhtimisele. Rohkem tähelepanu lastele,vanuritele.

17
4

Vanematele tuleb anda iga lapse kohta tulumaksuvaba miinimum alates sünnist-see aitaks suurendada pere eelarvet ja seeläbi mõjuks iibele positiivselt.

0
0

Muuta valimisseadust (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Matti Tarum, saabus e-posti teel:
1.Eesti praegusel arenguetapil on valimistel võimalikud ainult avatud nimekirjad.
2.Nii kohalikel kui ka riigikogu ja presidendi valimistel võivad nii kandidaatideks kui ka valijateks olla ainult Eesti kodanikud. Edaspidi võib kaaluda võimalust osaleda kohalikel valimistel valijatena inimestel,...

12
3

idee aluseks on Karotamm-e ettekanne 1946 parteipleenumil. mlilline osutab rahva suutmatusele ,hallata antud territooriumi ,ilma eemaloleva keskvoimu kontrollita .Kohalik voim ei taga territooriumi rentaablust ja kasumit .
Karotamme tekst :Vene-Balti tehases oli esimese maailmasoja paevil 11 000 toolist ja seal ehitati kuni 30 000 -tonniseid...

2
25

Paberrahal on suurem moraalne väärtus.

1
0

INIMARENGU KIIRENDI. (1)

Varia

Raul Sepp peaaegu 4 aastat

Igal aastal (alates 1995.a.) MEIE kulutame aega ja raha, et koostada Eesti Inimarengu Aruanne (EIA). Igal aastal EIA nendib, et areng on vilets. Mida teha? Tõsta valija kvaliteeti. Kuidas? Valijal peab olema üks koht, kust on võimalik lugeda pürgija TEHTUD TEGUDEST, LAUSUTUD SÕNADEST ja VÄLJENDATUD MÕTETEST.

8
2

Litsenseeritud btaksodele tuleb väljastada kohustusliklt teist värvi numbrimärk. Näiteks kollane. See lõpetaks anarhia taksonduses.

33
1

Siduda riigikogu liikme töötasu vanaduspensioni baasosa suurusega, mis on hetkel 120 eurot või siis seadusega tagatud vanaduspensioni miinimumsummaga - praegu 134 eurot .Viimati nimetatud summa on vanaduspensioni miinimumtasu, mis ei ole sõltuvuses inimese poolt makstud sotsiaalmaksust.
Või kolmas variant-statistilise keskmise tegelikult välja...

17
3

Riigikogu liikme töötasu peaks olema valimistevahelisel ajal max 3000 EURi kuus pluss igaaastane korrektuur inflatsiooni järgi max. 3%. Ei mingeid lisatasusi ega tasuta hüvesi peale lähetus tasude.

3
1

Senised presidendi esindusfunktsioonid jaotada peaministri ja riigikogu esimehe vahel. Riigipeaks on otsevalitav peaminister, kes koostab valitsuse riigikokku mittekuuluvatest spetsialistidest. Kõik olulisemad otsused teeb valitsus konsensuslikult. Konsensuse mittesaavutamisel viiakse otsustamine üle riigikogusse, kus on otsustamiseks vajalik...

8
15

Praegused valijad saavad õiguse hääletada juba seaduste vastuvõtmise poolt/vastu. Kui me ise ei taha hääletada, siis võime oma hääle delegeerida kolmandale isikule, kes siis hääletab meie eest. Samas on meil igal hetkel võimalus kontrollida, iga seaduse juures, kuidas meie häälega käituti. Kui teeme seaduse vastuvõtmise kahe etapiliseks, kus...

6
47

Eesti on väike ja seetõttu sobib üks üleriigiline valimisringkond. See suurendab valija valikuvabadust, tal on võimalik hääletada oma lemmiku poolt.
Kui vähendada Riigikogu liikmete arvu 51, siis väheneb kandideerijate arv ja valikut on kergem teha.
Valituks saadakse isikliku häälte arvu järgi üleriigilises pingereas.
Parteide nimekirjades...

36
13

MORATOORIUM REFORMIERAKONNALE (6)

Erakonnad

Meelis Kaldalu peaaegu 4 aastat

TEEN ETTEPANEKU KUULUTADA VÄLJA ERAKORRALISED VALIMISED NING MORATOORIUM REFORMIERAKONNALE KUNI KÕIKIDE KORRUPTSIOONIJUHTUMITE VÄLJA SELGITAMISENI, KRIISIKAVA KOOSTAMISENI JA ELLU VIIMISENI.

ISIKUTE KARISTAMISEST ON VÄHE. VAJA ON TÄIELIKULT EESTI PARTEIMAASTIK JA RIIGIVALITSEMINE ÜMBER EHITADA.

21
12

H.Pajula puudutas eile J.Üdi klubis põgusalt võimalikku arenguvisiooni Eestis...kogu loominguline vabadus koondub ametkondadesse...milline trööstitu tulevik?
Praegune 5 teemat siinses Rahvakogus ja ähvardus et "varia" valdkonda üldse ei analüüsita, viitab just sellisele arenguteele.
Rahulolematus kanaliseeritakse hetkel läbi viie vasktoru ......

17
1

"It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried". Sir Winston Churchill Briti poliitik (1874 - 1965)
Selles kuulsas tsitaadis esineb "except" sidesõnana. Ettepaneku kohaselt tõstaksime siis esindusdemokraatia, mille puudusi ju Churchill möönab, sinna tsitaadi tagumisse osasse "all the...

0
2

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Viia Riigikogu liikme staatuse seadusse punkt: Riigikogu liige on kohustatud istungjärgult puudumise eelnevalt registreerima Riigikogu juhatuses. Komisjonide koosolekuid ja kohtumisi valijatega ei tohi määrata istungjärkude ajale. Enne seadusepunktina vormistamist peaks selle kehtestama koheselt...

2
0

Praegune jaburus, kus trahvidest laekuv summa on riigieelarvesse sisse kirjutatud, on jabur!
See teeb meist kõigist kohustusliku rahamasina, mida lüpsta. Olgugi, et kõrgemad politsiametnikud vaäidavad, et mingid sundi trahviraha koguda pole, on see tegelikult nii: kui mingiX arvu travikviitungiteta vahetusest tagasi tuled, oled.....
Siis võiks...

25
1

Euroopa Liidus jätta üks esindus. Koondada ministeeriumi töötajaid 1/2 võrra.
Kuna eesti rahvas elab juba ise välismaal ja esindab ennast seal.

14
6

......ka reaalajas etteteatavalt kajastama. Kus esinevad , millistel sümpoosiumitel, konverentsidel , lintide läbilõikamisel , millal lennujaama saabub , millises maakonnas antud ajahetkel ollakse jnejne. Et rahvas saaks planeerida ka oma aega ning ise nende juurde minna ja nn. nööbist kinnivõtta (seda ka meedia kaamerate ja mikrofonide ees) ja...

18
0

Võtta üle ülemaailmselt tunnustatud õigusriigi, madala korruptsioonitasemega, Soome õigusnormid.
Nii seadusandliku kui täidesaatva võimu struktuurid, kontrolli-, järelvalve- ja kohtusüsteem ... Seda põhjusel, et asume naabritega võrreldes suhteliselt lähedastes tingimustes nii keskkonna kui ühiskonna arengu osas. Sugulasrahvastena on lähedased...

13
4

Igal vallal ilmeselt kohalikku infokanalit ei ole, seetõttu kohalike valimiste reklaam jäägu maakonna tasemele. See vähendaks valimiskulusid ja juhiks tähelepanu just kohalikele valimistele. Reklaam üleriigilistes kanalites on sisult parteide üldpropaganda, kuid mitte kohalike jaoks mõeldud info.

8
1

ning püsti panna vastav kontrollimehanism vabatahtlike näol ja nende korralik premeerimise süsteem . Ja ärgem ajage ühiskondliku südametunnistust segamini koputamisega. Ka oleks aeg mõni reaalne sellistele tegevustele õhutajatele - korraldajatele nn. näidisprotsess-"poomine" korraldada . Neid rikkumisi on ju olnud Eesti eri paigus. Siiamaani...

9
4

Rahvale teada 1-2 kindlat päeva (näiteks reede ja laupäev) peaks olema riigikoguliikmetele kohtumiseks/suhtlemiseks valijatega oma ringkonnas üldsusele teadaolevas kindlas asukohas/ruumis. Kohtumisi peaks saama netis jälgida (ka järelvaadata).

27
0

Ministeeriumid, riigi erinevad ametid, valitsusametid, KOV-i ametites ja ka presidentuuris kindlasti võib leida suur hulk nn. lehma lellepoegasid ehk sugulasi. Tulevikus pidada lubamatuks selline töövõtja-tööandja suhe riiklikus juhtimisstruktuuris. Selleks et vältida isiklike huvide ehk sisemiste kokkulepete teke ehk perekondlike ametite teke....

28
0

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogulased äriühingute nõukogudest välja!
Hr Maruste jutt ei veena.

16
0

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Erakonna liikmeks loetakse seda kodanikku, kes maksab liikmemaksu. (näiteks 2% sissetulekust). Mõttetud on erakonnad 10000 liikmega kus otsused teeb ikkagi ainult partei tagatuba. Kui parteilasel on liikmemaks tasutud on tal ka õigus parteis oma seisukohti kaitsta. Erakonna registreerimiseks min-...

12
1

Milleks selline raudne eesriie naaber-riigiga? Eestil on viisavabadus Armeeniaga! USA'l Kuubaga! Venemaal Soomega, Türgiga jne. Aga väikesel tigedal eestil ei kõlba viisavabadus naabriga!
Peale viisavabadust lahenevad riigipiirid iseenesest!

5
25

Kaotada ebaproportsionaalne erinevus Riigikogu künnise ületanud ja
künnise alla jäänud erakondade rahastamises.
Seletus: Praegu kehtiva seaduse järgi saab erakond, mis sai Riigikogu valimistel üle 4 protsendi valijate häältest, kuid Riigikokku ei pääsenud, riigieelarvest toetust 15 978 eurot aastas ning erakond, mille toetus jäi 1 ja 4 protsendi...

76
26

Idee selles, et muuta erakonnad ühiskonnas tootjateks, ühiskonnaga ühte sammu käivateks, ise toimetulevateks, ühiskonnale lisaväärtusi loovateks üksusteks.
Erakonna rahastamine sel juhul toimuks erakonna enda ettevõtlustegevuse arvel, läbi praegu ettevõtetele kehtiva süsteemi.
Erakonna kui ettevõtte, MTÜ põhieesmärgiks oleks kasumi teenimine,...

35
13

В настоящее время партии, получающие бюджетное финансирование, используют его для финансирования своих избирательных кампаний. Иными словами, избирательные кампании ряда партий оплачиваются из государственного бюджета. Партии, не имеющие государственного финансирования, находятся в неравных условиях, по сравнению с теми, кто это финансирование...

1
1

Me kõik oleme saanud veenduda kuidas esitatud seaduse projektidest sõidetakse teerulliga üle. Ka siis kui esitatud seaduse või eelnõu projektis on iva sees ja täiesti rakendatav aga esitaja oli valest erakonnast. Taoliste juhtumite vältimiseks võiksid nii Riigikogu kui Volikogud rakendada järgmist protseduuri reeglit:
Seaduse või eelnõu projekti...

9
2

Ettepaneku autor Rein Järva, saabus e-posti teel:
Saadan Teile oma mõtte, mis juba ammu peas mõlgub. Nimelt Riigikogu valimistel ei saa eesti rahvas praegu oma kõrgeimat võimu 100 %-liselt näidata. Jääb väheks oma eeliskandidaadi määramiseks ainult risti tegemisel valimissedelile. Nagu teada on raha ja võim vaat et sünonüümid või siis...

7
1

Praegu kasutusel oleva proportsionaalse valimissüsteemi puuduseks on asjaolu, et igast valimisringkonnast valitakse, vastavalt mandaatide arvule, mitu saadikut, kes ükski ei oma sisulist mandaati selle valimisringkonna valijate esindamiseks, mandaadi saavad parteid, mitte valitud. Et saadiku hääl omaks kaalu valitavas kogus peab ta omama mitte...

6
24

Kõik, kes oskavad (loogiliselt) mõtelda, saavad (või peavad) ausalt tunnistada, et hetkelt toimiv valimisringkondade süsteem ei taga ega kaitse pisimalgi määral regioonide huvisid. See on taas üks näide, kuidas parteide poliitmeeskonnad on heatahtliku süsteemi õnnetult ära "häkkinud". Igasse ringkonda tuleb leida kõva nimi, ja siis afiššeerida...

44
21

Ministriks peaks saama oma ala professionaalid. Praegu on ministrikoht rohkem nagu moeasi, kuidas saab ühel hetkel olla üks mees kaitseminister ja teisel hetkel haridusminister!? Need on ju kaks täiesti erinevat valdkonda, kus läheb vaja täiesti erinevat mõtlemist. Ministriks peaks saama inimene, kes on saanud vastava ala hariduse või sellel...

69
3

...vanust vähemalt 40 aastat. Kui isik on laia silmaringiga, tubli, oma kodukoha patrioot, ja tal on kogukonna toetus siis ei tohiks kõrghariduse puudumine olla valimistel takistuseks.
Praegusel juhul sarnaneb kõrghariduse nõue selekteerimisena, et millises ühikas ja millises seltskonnas on kandideerija aega veedetud (pidu pandud) aga mitte...

5
14

Peaminister Andrus Ansip ei taha Eesti Pangas avalikuks tulnud võltsimise tõttu mürki võtta, kuigi ta oli oktoobris Äripäeva ajakirjanikuga suheldes teatanud, et võib mürki võtta selle peale, et Eesti Pank ei ole midagi võltsinud. Täna (16.01.2013) teataski Ansip oma kommunikatsioonibüroo juht Inga Bowdeni vahendusel Äripäevale, et võtaks mürgi...

16
3

1. Siduda saadik oma kandideerimise valimisringkonnaga. Saadik oleks kohustatud esindama selle ringkoona valijaid, kust ta Riigikokku valiti. Valitud saadiku (vajadusel: näit. valitsuse liikmeks saamine või loobumine mandaadist) asendusliikmeks saab sama erakonna selles ringonnas kandideerinud nimekirja järgmine enim hääli saanud kanditaat....

10
2
36
18

Erakondade rahastamine (6)

Rahastamine

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Räägitakse,et annetajad toetavad maailmavaadet.Taoline toetamine ei ole põhiseaduspärane.Igal kodanikul on üks hääl ja ainult sellega tohib ta oma maailmavaadet toetada.Annetajatel ei saa lubada annetusete abil endale hääli juurde osta.Teen järgmised ettepanekud:

-parteisid/valimisliite rahastatakse liikmemaksudest ja riigieelarvest.Muid...

43
13

Toetan Tiina Jaaksoni ideed teha valimised tõmbeluku meetodil, ehk siis naised ja mehed vaheldumisi. Kõigile tuleb anda võrdsed võimalused, sõltumata soost ja nahavärvist vms., seetõttu ka väga hea idee ja tõepoolest tuleks lõpetada see, et inimese sugu prevaleerib mõistuse üle.

10
14

Kodankud saavad valimiste vahelisel ajal avaliku võimu tegevust mõjutada, kui selleks on olemas selged õiguslikult mehhanismid. Eelkõige tuleb otsustusprotsessid teha jälgitavaks ja tagada avalikkusele võimalus esitada omapoolseid ettepanekuid ettevalmistamisel olevate eelnõude kohta.

Üleminekut avatud õigusloomele näeb ette ka 2011. aastal...

87
1

Presidendi otsevalimine (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Presidendi otsevalimine- kandidaadil peab olema kogutud 25 000 toetusallkirja.

34
4
69
8

Diskussioonis riigiettevõtete nõukogude üle on keskseks küsimuseks saanud poliitikute, eriti just Riigikoguliikmete neist väljasaamine. Mina küsiksin pigem, et mida oleks vaja teha, et need nõukogud targemini tegutseksid, ka küsimust poliitikute seal osalemisest käsitleksin sellest vaatepunktist lähtudes. Kuna Riigikogu liikmete hoidmine neis...

7
1

Maksumaksjana muretsen maksuraha ebaratsionaalse kasutamise pärast ja kodanikuna riigiametiteenuste kättesaadavuse kaugenemise pärast.

Ma ei pea põhjendatuks maakonnakeskustes suure hulga riigiametite osakondade, filiaalide, esinduste füüsilist kohalolu lihtsalt kohalolu enda pärast (isegi kui see paistaks regionaalpoliitiliselt ahvatlev)....

33
2

Ettepaneku autor Olga Kond, saabus e-posti teel:
Üle 100 000 riigile või riigiasutusele põhjustatud varalise kahju väljanõudmise aeg ei peaks üldse aeguma. Et võlgnikud ei saaks venitada nõude täitmisega lootuses võla või kahjusumma aegumisele. Näiteks VEB fondi 32 milj., hr. Viioli 8 milj. ja S.Kallase 10 miljonit ükskõik mis vääringus.

28
0

Kohtunik ei tohi olla "jumala" asemik maa peal, nagu selliseks on teinud onupoja poliitika. Kohtuniku,
Õiguskansleri ja Riigikontrolöri peaks valima rahvas, kanditaatide hulgast, kellel on kõrgharidus antud
alal ja töötanud vähemalt 3a. antud süsteemis. Tagasikutsumise nendelt kohtadelt saab teha ainult
rahvas, kasutades põhiseaduse 105.

15
6

Kui kandidaat ei osutunud valituks siis peaks ta saama oma hääled suunata teisele kandidaadile. See lahendab kaduma minevate häälte probleemi ja austab ka valijate soove, lisaks kaob vajadus mitme valimisvooru järele kui valitakse ühte isikut.

Süsteem on korrektsem kui samaaegselt on ka valijatel õigus ja võimalus oma hääli ümber suunata.

...

2
46

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Reaalne rahvahääletuste võimalus. Olen täiesti nõus sellega, et demokraatia ei tähenda pelgalt kodanike võimalust hääletada ühe või teise partei poolt üks kord nelja aasta tagant. Rahvahääletuse kaudu saavad Eesti elanikud alati mõjutada poliitikat. „Reaalne“ võimalus tähendab, et referendumi...

24
0

Prioriteedid paika! Lasta rahvakogul hinnata erinevate valdkondade tähtsust riigi ja ühiskonna tseisukohalt ja see tähtsuse tabel võtta arvesse projektide rahastamise ja eelarve koostamise juures.

6
4

Annetuse mõtted (2)

Rahastamine

Toomas Madisson peaaegu 4 aastat

Mõjutamiste ja mõjude(teenete) vaba annetuste üheks võimalikuks lahendiks võiks olla lahutamine annetaja annetuse saajast.
Annetaja raha päritolu kontrollimise võimaluses ei saa kajastuda annetuse saaja andmed.
Annetajal peab puuduma võimalus tõestada annetuse saajale annetuse suurust ja enda seotust annetusega.
Annetuse saajal peab puuduma...

5
12

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Riik ei peaks Riigikokku pürgivaile, sinna kuuluvaile ega ka parlamendist välja jäänud erakondadele toetuseks midagi maksma. Mistahes erakonna rahakott peaks tulenema liikemaksudest ja vabatahtlikest annetustest; korrektne registreerimine - andmestik tuludest-kuludest - on seejuures...

14
1

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Vabariiklik Valimiskomisjon peab edaspidi koostama ainult tähestiku järjekorras kõik saadikukanditaatide nimekirjad, nii üleriiklikud kui ka valimisringkondade nimekirjad, et vältida erakondade saadikukanditaatide eelistamist teiste saadikukanditaatide ees

14
3

Nüüd, kui ühtlustati keskeri ja kõrgharidusega õpetajate palgamäärad, võiks üle vaadata ka õpetajate/pedagoogide kvalifikatsiooninõuded.
Arvan, et õpetaja ametis saab töötada ainult, kui on kas kõrgharidus või pedagoogiline keskeriharidus.
• Ettepanek: kaotada või korrigeerida punkti kolm, „muu“ . 320- tunnine eelpedagoogika kursus ei anna...

4
1

Viimase paari aasta jooksul on Eestis ca. 4000 pere oma kodust ilma jäänud, sest ei suudeta pankadele eluasemelaenu tagasi maksta. Laenumaksete tasumisega on probleeme ligi viiendikul eluasemelaenu võtnud eestlastel ning pangad suurendavad jõudsalt sundmüükide arvu.

Sundmüük ei kata kogu laenu vaid müüakse nii kiirest ja odavalt kui võimalik...

23
2
0
1

Euroopa liidus jätta 1(üks) esindus Brüsselis. Koondada VM töötajaid.

10
26

Austatud Rahvakogu ja teemaga kaasamõtlejad!
Toon arutamiseks-täiendamiseks RK liikme eetikakoodeksi,millest arusaamiseks pole vaja koostada mahukaid käsiraamatuid.Koostamiseks kulus ca 5 minutit ja pärineb samast päevast pea aasta tagasi ,mil ilmus K.Kallas`e teade selle koostamise enda peale võtmisest.Punktid 5 ja 6 lisasin 23.01.13 peale ETV...

13
1

Kollane meedia (0)

Sundpolitiseerimine

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Kollane meedia tuleb keelata, et inimesed osaleksid iseenda mitte kellegi teise elus ning kultuuri ei risustataks välismaise moraalituse/propagandaga.

0
0

Ettepaneku autor Leo Siemann, saabus e-posti teel:
1. Õpetus intellektuaalsest omandist (IO) õppekavasse. / Keskool-kutsekool-ülikool /
See aitaks suurendada uute leiutiste ja startuppide arvu ning respekteerida teiste loomingut.
2. Eraleiutajatele oma tugistruktuurid ja meetmed. / nt. Nõustamiskeskus www.leiutaja.ee juures ja Leiundusfond.
3....

0
0

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
1) OTSENE RAHASTAMINE - Iga erakonna liige maksab liikmemaksu kohustuslikus korras.Ühe aasta jooksul liikmemaksu maksmata jätmisel arvatakse automaatselt erakonnast välja.
2) ESINDUS RAHASTAMINE - Rahvas ehk Riigieelarvest eraldatakse riigikogus esindatud erakondadele vastavalt saavutatud kohtade...

5
3

Rahvasaadik valitakse maksimaalselt kaheks perioodiks, et saadik ei võõrduks rahvast.

25
3

Arvan et muuta tuleb põhiseadust. Enamus ettepanekutest on seotud põhiseadusega. Olgu need igasugused valimised, riigikogusse puutuv või mõni muu ettepanek. Kõik on seotud nii või teisiti
põhisedusega.

17
1

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Erakonna juhtimine võiks olla kaheastmeline: juhatus ja nõukogu. Juhatus on erakonna tööorgan oma ametnike ja raamatupidamisega, mis valitakse erakonna liikmete hulgast üldkogul.
Nõukogu on erakonna aju, mis moodustub erakonna vaateid pooldavatest arvamusliidritest. Nõukogu nimetatakse ja...

4
3

Igale Riigikogu komisjonile vastab vastava valdkonna ministeerium: 1) haridus- ja teadusministeerium, 2) justiitsministeerium, 3) kaitseministeerium, 4) keskkonnaministeerium, 5) kultuuriministeerium, 6) majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 7) põllumajandusministeerium, 8) rahandusministeerium, 9) siseministeerium, 10)...

8
2

Riigikogulased kaebavad, et naad peavad töötama 24t. päevas ja 365 päeva aastas, mis on Eesti
põhiseadusega ja EL-i inimõigustega vastuolus. Seega tuleb riigikogulaste töö viia kooskõlla põhiseadusega (töö ja puhkeseadus). Riikigogulaste põhitöö on seaduste loome. Vabastada riigikogulased
Igasugustest teistest ülesannetest ( riigi- äriettevõtetes...

32
0

Ettepanek kaotada üksikisiku tulumaks ja asendada see kõikidele ettevõtetele(ka välisettevõtetele ja pankadele)rakendatava tulumaksuga kasumilt suurusjärgus 15-20%.See aitaks hoida kokku üksikisiku tulumaksu suuri administreerimiskulusid ning aitaks keskklassi tulubaasi arendada.

7
21

Parlamendivälistel erakondadel on raske Riigikogu valimistel konkureerida, kuna puudub võrdne riigipoolne toetus. Suveperioodil oleks põhikuluks valimiskautsjon, kuna rahvakoosolekuid saaks korraldada vabas õhus, selleks ruume mitte rentides. Aktiivne puhkusteperiood pole takistuseks, sest on erinevad võimalused valimistel osalemiseks.

8
4

Teeme ettepaneku koostada poliitilise konkurentsi avatuna hoidmise kava. Lähtepuntkid võiksid olla järgmised.

Esiteks, erakonna loomiseks vajaliku liikmete arvu piirangu võiks langetada 1000-lt 500 liikmeni. Teiseks, püsiva riigieelarvelise toetuse võiks üldistel alustel (sarnaselt Riigikokku pääsenud erakondadega) jagada erakondadele, kes on...

54
16

Meie valitud rahvaesidajate suureks puuduseks on irdumine rahvast. Kui ei saa pikalt istuda valitaval volikogu kohal siis tuleb tulla rahvale lähemale. Kolmest perioodist järjest peaks piisama Eesti Vabariigile.

34
7

Arvestades seda, et Eesti ei ole presidendivabariik ning reaalselt kuulub võim suuremas osas ikkagi valitsusele ja peaministrile, oleks mõistlik kehtestada peaministri ametis viibimisele ajalist piirangut, analoogselt presidendi ametiga. Presidendi ameti puhul on piirang 2 ametiaega; peaministri ameti piirangut võiks kehtestada kas samamoodi...

152
15

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimistel on üleriigilised avatud nimekirjad. Nii osutub valituks enim hääli saanud kandidaat mitte 200 häälega parteisoosik ja kahe tuhande häälega kandidaat jääb ukse taha.
Sellise süsteemi rakendamisel võime vähemalt eeldada, et valituks osutunutel on aade, neil on armastus Eestimaa...

26
0

Ettepaneku autor Henry Saar, saabus e-posti teel:
Soovin et Eesti noortel (mõtlen 19-26 aastastel) oleks hambaravikulutused nii, kui noor läheb hambaarsti juurde maksaks ta 15-20 ja ülejäänud kulud maksaks riik. See kehtiks kindlustatud ja mitte kindlustatud noortel. Ja loodan et ettepanek läheks ikka seaduse alla et saaks me koos parandata...

17
2

Eesti riigile tooks kasu kui Eesti riik toetaks laevandust sh ka kaubalaevadust. Kõigile Eesti laeva omanikele maksusoodustused. Meremeestele soodustused maksude näol. Merekoolis võiks olla erieala "kapten laevaomanik".

5
0

Praeguses süsteemis on parempoolsetel erakondadel eelis - nende valijad saavad neid oma suuremate materiaalsete ressursside tõttu rohkem toetada. Pole välistatud, et seal on tihti ka erahuvid mängus (proportsionaalne tulumaks ja selle vähendamine, ettevõtte tulumaksu ärajätmine, kaudsete maksude tõstmine jms). Nii võib juhtuda, et riiklikud...

66
21

Vanemapension ei tohiks kehtida ainult alates 1991. aastast sündinud lastele, vaid sünniaastapiirangut tuleks langetada 5-10 aastat. Laulva revolutsiooni ajal sündinud laste vanematel oli veelgi raskem toime tulla ning nende panust tuleks vääriliselt hinnata.

1
0

Teatavasti on Riigikogu menetluses korraga päris palju seaduseid ja Riigikogu liikmete tähelepanu on paljude asjadega hajutatud …mille tõttu on enam kui küsitav kas nad ikka saavad aru kõigist hääletamisele minevatest muudatustest. Just sellel asjaolul oleks vajalik võimaldada Riigikogu liimetele palgata ametisse abid/nõunikud kes hoiaks neid...

0
0

Erakonnad kriminilaseerida. (2)

Erakonnad

Peep Kask peaaegu 4 aastat

Organiseeritud kuritegevuse raffineerituim vorm on poliitik. Kuni toimib klanni poliitika, pole lootusi oodata.
Naiivne on see kes usub lubadusi mida annavad inimesed kes ei vastuta mitte millegi eest.
Edu!

11
10

Parteid on täna MTÜ-d, mis tegutsevad projektipõhiselt. St valimistest valimisteni.
Tavaline MTÜ, mis projektipõhiselt tegutseda üritab, peab läbi nõelasilma ronima, et rahastust saada. Parteiliste MTÜ-de puhul (pürivad kah ju mitte oma raha kasutamise poole, valituina/valitsedes) pole aga taolist asja, et keegi/miski nende näppudele vaataks,...

37
1

Sarnaselt kohalike omavalitsustega on mõistlik lubada ka Riigikogu valimistel osaleda kodanike ja ühingute valimisliitudel (ettepanek Riigikogu valimise seaduse muutmiseks). Nõuded, mis eelmise
sajandi lõpus kehtestati fragmentiseerunud erakonnamaastiku korrastamise eesmärgil, on nüüd muutunud poliitilist mitmekesisust pärssivaks piduriks.

68
23

Erakonna moodustamiseks vajalikku liikmete arvu tuleks alandada 1000 liikmelt näiteks 150 -200 liikmele. Põhjendus: tänases Eesti ühiskonnas on erakonna loomine liigselt müstifitseeritud. Kodanike poliitilisele kaasatusele niivõrd kõrged partei loomise barjäärid kasuks ei tule. Erakonna kui ühe piisavalt tavalise MTÜ loomine peaks olema...

5
1

Praegusel ID-kaardiga toimuval e-hääletusel nähakse nii plusse kui ka miinuseid. Üks pluss on aga kindlasti operatiivsus. Seetõttu oleks mõttekas luua rakendus, mis lisaks automaatselt infosüsteemi ka valimisjaoskondades antud hääled. Teisisõnu oleks tegemist targa hääletamismasinaga.

Näen seda järgmiselt:
- kodanik saab valimisjaoskonnas...

39
7

28. juunil 1992 sõlmis eesti rahvas põhiseaduse rahvahääletusel kokkuleppe – arendada parlamentaarset riiki selliselt, et see oleks kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ning tagaks eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Neis preambuli...

0
0

Regionaalreformist. (4)

Varia

Aare Kiisler peaaegu 4 aastat

On selge, et regionaalne reform on ammu vajalik ja on hiljaks jäänud. Demokraatia nõuab vabatahtlikkust. Nüüd aga tekivad ühed üha jõukamad ja teised üha vaesemad vallad. Ei taha öelda, et on vaja jõudu. Ütlen, et ilma riikliku mõjutuseta see ei toimu. Väikevallad, kus enam elanikke ei ole on vähesed töökohad ainult vallavalitsuses. Nad ei...

30
2

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Riigikogu valimistel jaotada kõik mandaadid ringkondades saadud häälte järgi reastatud nimekirjade alusel, samas nimekirjas ka üksikkandidaadid. Esimesed mandaadist ilma- jäänud jäävad asendussaadikuteks.

21
1

Siis saaks õige pildi silme ette kes mida pooldab ning kes on ka realiti muutuste vastu.

5
5

Для решения проблемы безгражданства в стране необходимо внести в действующее законодательство о гражданстве норму соответствующего закона 1938 года, согласно которой «...требования в отношении продолжительности проживания в Эстонии и знания эстонского языка могут не учитываться для лиц без гражданства, которые ко дню подачи заявления на...

3
3

Taastada surmanuhtlus (3)

Varia

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Taastada surmanuhtlus tapmiste-mõrvad puhul, riigivara riisumise eest suurtes kogustes, kui riisuja pole võimeline riisutud vara tagastama(tagasi maksma).Nt. Viioli, 10 miljoni riisujad, pankade sihilikud pankrotti ajajad, ka Estonian Airi Nõukogu ja juhtkond.
Milleks neid veel maksumaksja kulul ülal pidada?

18
11

Riigikogu valimise seaduses peab olema garanteeritud võimalus kutsuda tagasi saadik, kes ei ole õigustanud oma valitust riigikokku.

96
3

Valimistele kaks vooru (0)

Valimised

Mati Kukk peaaegu 4 aastat

Esimene voor toimub sarnaselt nagu praegu. Kuid kõik kes saavad alla 20% lihtkvoodi jaoks vajalikest häältest või ei osutunud valituks muul põhjusel lähevad teise vooru. Sellise süsteemi eeliseks oleks regionaalse arengu soodustamine. Kui praegu on olemas oht, et nn vale volikogu valinud regioonid saavad vähem raha, siis see vähendaks sellist...

2
20

Õpetajad ei ole viletsamad, kui kohtutäiturid,kohtunikud,advokaadid.Rohkem peaks rääkima õpetajate kvaliteedist ja vähem kvantideedist.

10
3

Ettepaneku autor Anne Siht, saabus e-posti teel:
Toetan ettepanekut - riigikogulaste ja teiste juhtivpoliitikute palgad sõltuvaks miinimumpalgast. Näit 5 min palka ja kõik. Ja sedagi on palju. Siis ilmneb ju kas inimesel, keda valime riigi asju ajama on olemas ka aated või on ainult rahahimu.
Kas tõesti ei saada riigikogus ja valitsuses aru, et...

23
0

Maksupoliitika (0)

Varia

Andri Arula peaaegu 4 aastat

Väikeettevõtjana tunnen, et maksupoliitika võiks olla ümberkujundatud.

Ettepanek oli kunagi teha astmeline tulumaks eraisikutele.
Miks ei võiks olla astmelist maksusüsteemi ettevõtetele - kõigi maksude ulatuses?
Või siis valdkonnapõhiselt reglementeeritud.

Hetkel lüüakse kõiki nn "ühe puuga".

9
3

Siin on tehtud kõige rohkem ettepanekuid ja nendele reageerimine kuidagi teisiti oleks ebademokraatlik. Analüütikute poolt läbi töötatavate ettepanekute piiramine teatud teemaderingiga näitab, et tegelikult ei olda huvitatud tehtavate ettepanekute alusel oluliste muudatuste tegemisest riigis.
Katlast saame auru välja lasta, ilma, et midagi halba...

29
0

Idee on hea ja lihtne, ja samas paljutahulise mõjuga meie poliitmaastikule.

Koos tulumaksu deklareerimisega on igal valimisõigusega isikul igal aastal võimalus proportsionaalselt annetada n tugrikut oma lemmikpartei kaukasse, igal füüsilisel maksumaksjal, kes ei ole valimisõigulslik, vastavalt n/m tugrikut.

Mis muutub? Laguneb kinnistunud...

31
16

Ma tean, et politseinikud ei saa just head palka. Siit küsimus, kas nad oma tööd ka teevad vääriliselt? See, et nad ainult maantee ääres kükitavad ning üritavad kedagi kätte saada ja korrale kutsuda, pole selline töö mille pärast suuremat palka nõuda. Tänavatel võiks ka patrullid liikuda, mitte ainult autoga. Toome näiteks sellised linnad nagu...

26
7

Muuta kardinaalset regionaalpoliitikat võimaldamaks elu jätkumist maal.
Senine regioanaalpoliitika on kaasa toonud järjest enam tühjeneva maa ja elanikkonna vananemise. Külad on räämas ja näevad välja trööstitud. Põlised maainimesed ei ehita uusi eramuid. Mõisateaegsed ja sotsialismiaegsete majandite tootmishooned seisavad varemetes.
Maa on...

20
0

Valimiskampaaniad (3)

Valimised

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Et vähendada kõlvatut konkurentsi valimistel,tuleb valimiskampaaniad teha riigi kulul.Selleks esitavad kõik kandidaadid spetsiaalsele kampaaniaks moodustatud riigiettevõttele oma valimisprogrammi,CV ja foto.Need andmed avalikustatakse spetsiaalsetel stendidel ja veebilehtedel.Koostatakse ka vastav trükis,mis saadetakse soovijatele postiga...

68
5

Idee ei kuulu mulle, ma lihtsalt refereerin selle - vt liquidfeedback.org
Parteisüsteem ei ole Eestile ei otstarbekas, jõukohane ega ühtesobiv soome-ugri väärtustega. Põhjused - a) väike rahvaarv, mille puhul turumajandust ei teki ja poliitikute pink jääbki igavesti lühikeseks, b) olulised edusammud e-tehnoloogia vallas. Ettepanek on teha...

41
39

Kaotada tuleks poliitiline välireklaam, sest see on suunatud sellele ühiskonna grupile, kellel puudub valimiseelistus. Valdavalt ei tea nad eriti parempoolsusest ega vasakpoolsusest. Minnakse osavate ja meeletult kallite PR-meeste lõksu, aga mis see kõik maksab? Vat see on sulaselge rahva raha raiskamine. Olen seda meelt, et selliste nn....

62
1

Toetan avatuid valimisnimelirju (0)

Valimised

Alar Voog peaaegu 4 aastat

20
1

Selleks tuleb kehtestada analoogselt noortele ka kõrges eas olevatele valitajele vanusepiirang. Pakun välja, et see oleks alates 75 eluaastast. Argumendid:
a) Vähendades eakate arvu suurendame lapsevanemate suhtelist osakaalu valijate hulgas. See ettepanek peaks olema sobilik kehtiva Põhiseaduse raames. Laste eest lisahäälte andmine on...

3
51

See tähendaks siis seda, et riigikogulasteks võiksid kanditeerida poliitikat ja kõike sellega seonduvat õppinud inimesed. Mitte siis nii, et sinna lastakse kanditeerida meediastaaridel.
Näiteks, kui me laeva meeskonda valime inimesi, kes seda ametit õppinud ei ole, kui turvaline siis selle laevaga sõita oleks.
Kas riigikogulaste seas on läbi...

4
15

Miks maksumaksja peab laisklevat mõrvarit eluaeg ülal pidama?
Mõrvareid, kriminaale üldse koheldakse uskumatu leebusega. Neil on riiklikud või palgatud kaitsjad. Samala jal vaene ohver peab ise oma hädaga toime tulema. Tapjat, kes on võtnud perelt toitja, peetakse vanglas ülal maksumaksja rahade eest, tal on soe söök, sportimis võimalused, saun...

54
40

Kuna eestis elavatest 35 % on slaavlased. Vene keel, kultuur ja venelased aga ei mahu eesti kultuuriruumi. Nendega võitlevad keeleinspektsioon ja haridusministeerium Mille tagajärjel üle 120 000 on sunnitud end määratlema Venemaa kodanikena. Ligi 100 000 inimest on juba üle kahekümne aasta „mittekodaniku“ staatusega. Ligi 100 000 on sunnitud...

1
40

Kaherattalise jalgratta suurim lubatud laius on 0,8 meetrit ning kolme ja enama rataste arvuga jalgratta suurim lubatud laius on 1,25 meetrit. Jalgrattaga võib vedada üheteljelist kuni 50 kilogrammise täismassiga jalgrattahaagist - muuta selline sõnastus ja mitte piirata jalgrataste laiust ja massimõõte. Takistab kargorataste ja...

0
0

rahvakogu 2 (0)

Varia

Aino Sidorova peaaegu 4 aastat

Есть вопросы принципиально неразрешимые: национальный вопрос ! Нация есть сообщество людей которых объединяют иллюзии об общих предках и общая ненависть к соседям.... /Ульям Р. Индж/
Раб мечтает не о свободе а о своих рабах..../Цицерон/
Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, Вы побеждаете ../.Ганди / Надо...

3
0

Presidendi otsevalimistega on võimalik vähemalt osaliselt taastada oluliste poliitiliste protsesside ning otsuste demokraatlik legitimatsioon, mis on paljude hinnangul Eestis kadumas. Presidendi otsevalimised avaks parlamendierakondade tagatubadesse koondunud otsuste tegemise kodanikuühiskonnale ning tagaks viimasele reaalse mõju poliitikas....

16
5

Miinimumpalk (1)

Varia

Raivo Sahku peaaegu 4 aastat

Miinimumpalk peab olema tulumaksuvaba.

68
2

Mõte, mille kohaselt võiks tulevikus ideede esitamine ning nende avalikkuse ees propageerimine olla sarnane ülikooli lõputöö kaitsmisega – tekib eeldus, et idee autor ei lähe antud ettepaneku teemal mütsiga lööma ning ka reaalselt näeb vaeva, et siluda ja lihvida oma mõtetest välja vajaliku kuju ning olemusega teemant. Et idee autor oskaks ja...

39
3

Pakun välja oma nägemuse, mille üle rahvakogu järgmises voorus võiks arutada.

LAPSED
sh
*lapsevanemate toetamise võimalused (rahaline, personaalne, toetusvõrgu loomine)
*haridusasutused (koolide asukohad, eestikeelsele õppele ülemineku toetamise võimalused; koolide toetamise võimalused jne)
*huvihariduse reguleerimine (rohkem tasuta üldkasulikke...

3
0

Ärme muuda midagi (2)

Rahastamine

Hanno Kross peaaegu 4 aastat

Praegune rahastamissüsteem on üks maailma läbipaistvamaid - kõik on avalik ning perioodiliselt peavad erakonnad komisjonile tegema aruandeid. Viimased muudatused erakondade rahastamises on olnud head. Minu soovitus on kaaluda muude ettepanekute hulgast ka mitte muuta olemasolevat süsteemi, probleemi ei ole. Muutmine muutmise pärast ei pruugi...

5
51

Kui ettevõte on loonud näiteks 20 töökohta või saavutanud kokkulepitud müügikäibe (näiteks 1000 000 ), siis riik ehitab ettevõtteni tolmuvaba tee. See on üks võimalus kompenseerida vähemalt üks kululiik ettevõtjale, kes aitab kaasa tänase olulisima piirkondade mure - tööhõive tagamine - lahendamisele. Tolmuvaba ei tähenda asfaltkattega teed -...

0
0

Idee rakendmisel- keelatud kuuluda avliku sektori ametnikel erekonda/parteisse muudaks ka romavalitsusi ja riigikogu, valitsusest rääkimata - saavutaksime kodanikuühiskonna vabameeste/naiste kogukondadena.
Eesti ühiskond teadlike kodanikena on väärtuslikum kui killustunud ja ülepolitiseeritud elukorraldus.
Ametitesse nimetamine ja valimine olgu...

45
9

Avatud nimekirjad (0)

Valimised

Ain Aitsam peaaegu 4 aastat

Valimises.
1. Tuleks kasutada avatud nimestike.
2. Riigikogu liikmetekompetentsuse tagamiseks tuleks kehtestada kandidaadi minimaalne vanus. See võiks olla 30.a.
3. Valitavatel kohtadel peaks olema maksimaalseks töö-
perioodiks kaks valimisperioodi,

11
2

Politiseerumise andmebaas (0)

Sundpolitiseerimine

Ahto Külvet peaaegu 4 aastat

Politiseerumise andmebaas aitab jälgida avalikus korras mittevalitavate ja vaid võimuesindajate otsusest sõltuvatel ametikohtadel töötavate inimeste erakonnastumist.

Avalikest andmebaasidest kogutud info abil saab visualiseerida nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil parteistumist ja parteistamist aastate lõikes - näiteks koolidirektorid,...

4
0

Maakonnad oleks Loode maakond, Kirde maakond, Kagu maakond ja Edela maakond. Iga maakond jaguneks 3 või 4 vallaks. Väheneksid kulud omavalitsustele.

5
4

Kõiksugu tõmbelukkude, triipude jms alternatiiviks võiks igal valijal olla kaks häält.

Reeglid
1. Iga partei esitab valimisteks kaks ühepikkust nimekirja, naiste ja meeste oma.
2. Valija peab valima ühe partei seest ühe inimese naiste ja ühe inimese meeste nimekirjast.
3. Kui on selge mitu kohta partei saab, siis vastavalt antud häälte arvule...

1
2

.... võiksime ka meie poliitikutele anda võimalus kandideerida , konkureerida antud austavale nimetusele. Ega siis sõna poliitik ei saa ainult sõimu sünonüüm olla. Las siis renomeerivad ennast avalikkuse eest. Arvan et saaksime lõhkuda sellise ühiskonnas eksisteeriva jäise „Berliini Müüri“ rahva ja poliitiliste riiklike struktuuride vahel....

22
0

Valimistulemused arhiveerida (2)

Valimised

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Ma ei saa aru, miks peab valimistulemused (sedelid ja eriti e-hääletuse tulemid) kihku-kähku pääle valimisi ära hävitama. Iga väikeettevõte peab kohustuslikult oma raamatupidamist alles hoidma 7 aastat. Need ndmed aga ei puhu tegelikult üldse pilli. Kui siis selle ettevõtte enda puhuselt mingil määral. Valimistulemuste alusel on aga...

60
1

Arendada edasi H-V. Seedri ideed riiklike üksuste hajutamiseks. Iga üksus tuleks jagada kaheks – spetsiifilise tööjõu vajadusega teenusüksus ja tugiüksused. Esimeses järjekorras peaks viima Tallinnast välja just neid tugiüksusi (RMP, dokumendihaldus, personalhaldus jne.), milledele on regioonides vajalik kompetents. Vajadusel saab ka mõningate...

5
4

Omandireformi insenerid, ärge hiilige vastutusest. Tunnistage tehtud vigu ja heastage seadustades
* korterite erastamist nendele, kellelt see võimalus ära võeti ja elavad praegu munitsipaalkorterites
* riigi poolt pole mingit elamispinda ega hüvitist saanud

5
3

Kõik võim kuulub Jumalale-Krisnale!!! On aeg tulla teokraatiasse.Prantsusmaal on tekkinud sotsi-
aalne revolutsioon ja pursuid hakkasid põgenema oma riigist ära.Suured kottid mõtlesid,et ohtu
ähvardus tuleb Idamaalt,aga see tuli Läänemaalt.Mõistusele ei tasu loota,kuna ta ei ole täiuslik.
Putini peale ei tasu loota ka,ta Teile ei saa aidata,sest...

0
4

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
0

Motiveerib töötajaid enam panustama, parandab sidusust, vähendab "ajude" väljavoolu, vähendab heade töötajate üleostmist, loob stabiilsema töökeskkonna ja tõhusama majanduskeskkonna, aitab kaasa pikaajalisele planeerimisele nii ettevõtluses kui ka töötajate seas, annab riigile pikemas perspektiivis suurema tööhõive ja parema maksubaasi

10
1

Idee,vähendada riikgikogu liikmete arvu 51-ni on viimasel ajal väga populaarne. Mõistan ettepaneku toetajate üllast soovi riigi raha kokku hoida.Teame aga,et kõigil asjadel on parem ja halvem pool.Arvan,et lähitulevikus on halvem pool ülekaalus.Võrreldes tavainimestega on riigikogulaste palgad tõesti suured.Arvan,et palku võiks pisut...

27
10

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Likvideerida erakondade üleriigiliste valimisnimekirjade süsteem ja häälte edasikandumine sinna ning välistada sel teel Riigikogu liikmeks saamine.

18
2

Ministrid on vaja teha rahva poolt otsevalitavaks. Võimalus koos meeskonna ja konkreetse tegevuskavaga, mida konkreetsemaga, seda parem. Olgem ausad. Nii valimisprogrammid kui koalitsioonilepped on umbisikulised ja suuresti just seeläbi mittesiduvad. Ministrid, kui äärmiselt olulised Eesti elu arendajad, pannakse paika tagatubades, hääleralli...

8
62

Valimisseaduses ja rahastamise ettepanekud tuleb, juristide kaasabil,
vormida seaduseks ja anda otse Presidendile kinnitamiseks
Põhjus riigikogu(erakonnad) lihtsalt nullivad rahva tahte sest erakondade
esimehed (juhatused) ei anna praegust võimu kergelt käest.

36
13

UUS VALIMISSEADUS -1.Riigikogu valimistest võivad osa võtta peale eesti kodanike ka Eestis elavad alalise elamisloaga mittekodanikud, kes on elanud Eestis vähemalt viimased 20 .a.. 2. Valimisringkond on üks üle terve Eesti, kandidaate saavad esitada nii parteid, kui ka üksikisikud.
Üksikisikutele oleks Riigikokku valimisel piirnorm, mitte üle...

4
79

Nii nagu ettevõtted peavad koostama kohustuslikus korras majandusaasta aruandeid ja arstid ja õpetajad peavad koostama küll aasta ja kvartali ja veerandiaruandeid ja kalurid peavad koostama püügiaruandeid, võiks ka riigikokku ja kohalikesse volikogudesse pääsenud erakonnad ja valimisliidud omada seadusega sätestatud kohustust, koostada vähemalt...

13
0

Vaja on Põhiseaduse ja valimisseaduste muudatusi. Praegune süsteem toodab korruptsiooni. Valimiste edu sõltub suurel määral erakonn rahastamisest. Põhirahastajateks on rikkad ettevõtjad. Nemad aga nii sama rahaga ei laiuta vaid nõuavad erakonnalt võimu saavutamisel vastutasu. Valimiskampaaniate rahastamine peab olema riigi kanda ning kõikidel...

6
2

Teha kohustus ettevõtetele (võib-olla alates mingist suurusest) kaasata % puudega inimesi.
Enamus neist inimestest suudavad töö olemasolul ise "oma leiva välja teenida". Praegu
on tohutu hulk puudega inimesi ja nende hooldajaid lükatud süvavaesusesse.

15
7

Riigikohtu lahend nr 3-1-1-23-12 näitas ära, et mõjuvõimuga kauplemise säte karistusseadustikus on sisutühi. Seetõttu tuleks karistusseadustikus ümbersõnastada nii aktiivne kui ka passiivne mõjuvõimuga kauplemine kriminaakuriteona ja töötada välja selgem regulatsioon, millistele kuriteokoosseisudele tuleks seda rakendada.

Välistada tuleks...

23
0

Nii nagu Nõukogude Liidust, pole kasu ka Euroopa liidust. Ühed liidud mõlemad!

6
28

Hetkel on minu meelest Euroopa Liidu voliniku määramise (valimist ju ei toimu) praktika vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseadusega ja Euroopa Liidu aluspõhimõtetega. Põhiseaduse järgi kuulub ülim võim rahvale. Samas rahval puudub võimalus voliniku määramist mingilgi moel mõjutada. Selle ameti olulisus on sisuliselt võrreldav peaministri või...

14
1

Erakondade noortekogusid rahastataks riigieelarvest ja raha võetakse tänasest erakondade toetusrahast.
Seni kuni poliitiliste noortekogude suurim toetaja on erakond, seni säilib võimalus, et noortekogudest ei kasva välja isemõtlevad uued poliitikud. Noored ja nende tegevus võib olla allutatud erakonna suvale.

Täna välistavad enamus...

22
10

Riigikogu valimiste läbiviimise ja rahastamise kulude üheks katteallikaks on kautsjon.
Korraldusliku külje poolt viidi kautsjon sisse nn "katsetajate-juhureisijate" peletamiseks. Ja see meede on toiminud.
Küll on aga valimisseadustikku ilmunud kahetsusväärsed "täiendused" kautsjoni tagastamise osas.
Praegu kehtiv kord näeb ette mitmeid variante...

4
4

Mis eesmärgil seitse erinevate kõrghariduse valdkondade esindajat korraldasid sellise luureretke?
Millise riigi luure eesmärgil? Kas jälle USA?
Palju maksis nende vabaks-ostmine?

8
5

KOHUSTUSLIKUS KORRAS KAASA. Las loosi tahtel saab igaüks neist enesele mõne ühiskondliku sotsiaalabiasutuse , kas vanuritekodu , supikööGi , kodutute öömaja, lastekodu, puuetega laste kodusid, psühhiliste haigetega seotud hoolekandeasutusi, integreerimist vajavate venekeelsete Ida-Virumaa koolide esindusi, jne jne . Las tegelevad ühiskondlikus...

2
16

Leian,et siiani on tehtud häid ettepanekuid ja loodetavasti tuleb neid veel,kuid ainult mõne üksiku ettepaneku seadustamisega olukorda ei muuda.Poliitikasse on vaja uusi tulijaid,aga mitte niisuguseid tulijaid,kes paremini valjat petta oskavad.Leian,et poliitlises konkurentsis pole ainsamaks kriteeriumiks ilmavaade,vaid esmajärjekorras just...

27
1

Kuna erakonnad on tavalised MTÜ-d, kes saavad raha riigieelarvest, peab nende kulude teke olema täiesti läbipaistev. Välistatud/minimiseeritud peab olema võimalik korruptiivne tehing. Selleks tuleb allutada kogu asjade ja teenuste ostmine EV kehtivale Riigihangete seadusele. Täna laiutatakse eelarveliste rahadega nii nagu heaks arvatakse. Kui...

38
15

Kuna erakondade üks suuremaid kulusid on reklaamikulu, siis vähendaks oluliselt varjatud rahastamist see, kui erakondade rahavajadus oleks väiksem. Seetõttu võiks TÄIELIKULT KEELUSTADA VALIMISREKLAAMI. Piisaks sellest, kui toimuks oluliselt rohkem valimisdebatte ERR-is ja toimuksid ka kohtumised valijatega. Sellised sisulised debatid, koos...

0
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Tuleks tõsiselt kaaluda astmelise tulumaksu kiiret kasutuselevõtmist. Lugedes Aivar Sõerdi juttu Delfis, et see pole Eesti huvides ja Reformierakonna propagandatrükist "Vali parem tulevik" -" Astmeline tulumaks - tagasi sotsialismi", võtsin kätte brošüüri, kus oli toodud valik riike, kus kehtib...

0
0

Ettepaneku autor Toomas Saar, saabus e-posti teel:
Valimistulemus ei tohi sõltuda sellest, kui palju raha on üks või teine erakond suutnud koguda või kui head turundajad palgata. Selleks, et valimiskampaanias oleksid kõikidel kandidaatidel võrdsed tingimused, peab valimiskampaania korraldama ja rahastama Vabariigi Valimiskomisjon. Kõik...

47
4

Valijal võiks olla õigus kirjutada valimissedelile ka number null - hääletan kõigi vastu. See tekitaks olukorra, kus tegelikult "väiksema halvana" võimule pääsenud erakond ei võiks käsitleda nõnda antud hääli kui poolehoidu oma programmile ning võimule pääseks vaid tegelike poolthäälte läbi. Samuti tõstab selline süsteem ringkonnas isikumandaadi...

34
5

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogu saadik, kui ta astub välja oma erakonnast, peab lahkuma ka Riigikogust. Inimene, kes on valitud Riigikogusse kindla erakonna liikmena ja selle erakonna valimisplatvormi all, petab oma valijaid, kui Riigikogus olles sellest platvormist taandub. Seega peab ta ka ise Riigikogust taanduma.

2
4

Viia ellu Jüri Raidla idee Riigipidamise Auditi kohta, tekitada sellele regulaarne aruandluse funktsioon, mis oleks avaliku halduse pideva arengu ja optimeerimise aluseks. Riigipidamise Auditi avalik aruanne ilmuks nt iga 2 aasta tagant ja sisaldaks süstematiseeritud andmestikku ametikohtade, tööülesannete ja -palkade kirjeldusega, analüüsi...

12
4

Relv on tõhus kaitse pättide eest. Teiseks, relvastatud rahvas tõstab riigi vastupanuvõimet. Kolmandaks, relvastatud rahvast kardab ka tema enda valitsus, mis tähendab seda, et tegelik võim on ja jääb kodanikele. Nendel samadel põhjustel on Šveits relvade omamine kohustuslik!

15
72

Peale valimistulemuste selgumist vormistab Vabariigi Valimiskomisjon igale parteile valimistulemuste(häälte alusel)uue pingerea. Esimene on.see
,kes kogus kõige rohkem hääli jne.samuti ka ülekantavad hääled rangelt valimiskomisjoni pingerea järgi.Parteidel on riskantne kasutada nn.häältepüüdjaid ! Ja mina kui valija tean ,kes on minu...

68
0

E-valimiste edasiarendamine (1)

Valimised

Kuldar Taveter peaaegu 4 aastat

Eesti oli esimene riik, mis võttis kasutusele e-valimised - algul kohalikel valmistel ja hiljem riigi parlamendi valimistel. Peale järjekoŕdseid e-valimisi kiidavad nn. arvamusliidrid seda, kui palju rohkem valijaid osales e-hääletusel, võrreldes eelnenud valimistega. Seega on pearõhk kvantiteedil aga tuleks mõelda ka sellele, kuidas...

3
4

Ametnike tööalane atesteerimine viia igaaastaseks. Atesteerimisel anda hinnang ametijuhendi iga kohustuse täitmisele ja õiguse kasutamisele. Kohustuse igale punktile anda 5-palli süsteemis hinded täidetuse (saavutatud taseme) ja püüdluste aspektist. Hindajateks peavad olema vahetu ülemus, ametnik ise ja üks isik (meeskond), kes ametniku...

1
0

Vajalik on adekvaatne e- hääletust kontrolliv mehhanism. Välistaks võimaluse antud häält muuta.Ühelt IP-aadressilt saaks teha vaid piiratud (2,3) arv hääletusi, võimalus jääb vaid oma otsustust kontrollida. Eelhääletuse aega võiks lühendada. Valimiste infot kandvad materjalid tuleb arhiveerida ja säilitada.

21
12

Lasteaiajärjekorrad üle Eesti ühtsetel alustel, lasteaiakoha puudumisel kompensatsioon vanemapalga ulatuses.

Ettepanek ühtlustada koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtutingimused üle riigi ehk sätestada koolieelse lasteasutuse seaduses kindlad alused, millest kohalik omavalitsus nn lasteaiajärjekordade koostamisel peab lähtuma, eelkõige laste...

18
0

Parteide rahastamine. (1)

Rahastamine

Peeter Pokk peaaegu 4 aastat

Parteide rahastamine peab toimuma ainult selle liikmete liikmemaksude arvel, mis võiks olla iga parteilase kohta kuni 200.- aastas, mille parteilane kannab parteikassasse isiklikult.
Keelata parteide rahastamine:
-riigieelarvest;
-juriidiliste ja füüsiliste isikute annetuste arvel;
-kõikvõimalike muude annetuste arvel.
/ Ettepanek välistab...

13
5

Ametnikud ei tohi erakondadesse kuuluda (3)

Sundpolitiseerimine

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Partokraatia üheks võimaluseks kuulekaid saadikuid “premeerida”,on nende sokutamine mõnda riigi või kohaliku omavaltsuse poliitilisele ametikohale.Sedasorti poliitilised ametnikud ei ole üldjuhul eriti pädevad ja toovad ühiskonnale rohkem kahju kui kasu.Tihtipeale ei tee nad muud kui korraldavad riigi raha eest enda isiklikku valimiskampaaniat....

176
16

KINDLASTI TULEMUSPALK, 5x miinimumpalk, ja igasuguste soodustuste kaotamine. Ole võrdne kõigi töötajatega, sest kõik teevad tööd. Luua koolid kus õpitas eetikat ja diplomaatiat, eelnevalt enne kandideerimist riigikogusse ja valitsusse. Avalikustada haridustase valitutel. Riigikogusse siisesaamiseks oma häältearvuga ja ei mingit häälte ülekandist...

27
4

Seadusi ei saa teha ega hääletada ainult kõhutunde järgi. Hetkel tulevad sisulised poolt- või vastuargumendid põhiliselt parteikontorist või ministeeriumist. Rahvasaadiku autonoomia ja seadusloome kvaliteedi huvides tuleks võimaldada igale Riigikogu liikmele üks assistent, kelle üheks ülesandeks on eelnõude analüüsimine vastavalt saadiku...

25
111

Avalik seadusloome.
-enne seaduse (või seadusemuudatuse) eelnõu kokkukirjutamist arutatakse riigikogu komisjonides eelnõu teesid läbi.Siis teesid avalikustatakse,et kodanikud saaksid teha ettepanekuid teeside täiendamiseks või muutmiseks.

-kõigil saadikutel peavad olema võrdsed õigused ja võimalused.Üksikud saadikud peavad saama osaleda...

37
3

Kehtestada KOVidesse kandideerimise piirang selliselt, et KOVides oleks esindatud vastava piirkonna e kohalikud elanikud. Maapiirkondades on see probleem väiksem, paljudes valdades on vallavanemaks lausa kohalik patrioot. Sama ei saa aga öelda suuremate piirkondade, eriti Tallinna linnaosade kohta. Kuidas saab Lasnamäe kohalikest muredest aru...

24
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
President valitakse otsevalimise teel.

17
8

Praegune olukord, kus erakondi rahastatakse riigieelarvest vastavalt valimistel saadud häälte järgi, põhjustab ühte tõsist probleemi demokraatia seisukohast - riigieelarvest toetatakse rohkem võimuerakondi ning konsolideeritakse kehtivat võimu. Riigieelarvest rahastamine ei peaks omama sellist efekti, vaid peaks tagama erakondade ja...

33
11

Ettepaneku autor Lembit Raidna, saabus e-posti teel:
Riigikogu ja teiste kõrgemate ametiisikute palk, mida praegu arvutatakse keskmisest palgast, seada sõltuvusse hoopis miinimumpalgast. See peaks pikas perspektiivis aitama vähendada majanduslikku ebavõrdusust, ühiskonna ühte põhiprobleemi.

23
0

Täna puudub sisuline koostöö parlamendi täiskogu ja Vabariigi Presidendi vahel. President kohtub küll vajadusel komisjonidega (Euroopa Liidu asjade komisjon, põhiseaduskomisjon jne), mis on aga kinniste uste taga peetavad arupidamised. Samuti peab President paraadkõnesid suure saali puldist. Kahjuks pole aga täna võimalust, kuidas Riigikogu...

10
4

avaliku arvamuse küsitlused peavad toimuma perioodiliselt, kasvõi kvartaalselt ja reitingute tulemused tuleb arvesse võtta kas siis rahade jagamisel (olgu samuti kvartaalne) näiteks parteidele aga kuni valitsusremondini välja- ei ole vaja karta/hirmutada ebastabiilsusega-
Ajalool ei ole kiiret aeg on mõõdetamatu, st kunagi ei ole kiire.

Eesti...

11
0

Ettepaneku autor Marika Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine võiks koosneda 3 erinevast toetusest –1) riigieelarveline, valimistel saadud häälte arvu alusel (põhiosa);
2) riigieelarveline, erakondadade liikmete arvust lähtuv (koefitsiendiga erakonnale laekunud liikmemaksudest);
3) Projektipõhine starditoetus (EAS, Arengufond vms.)...

6
8

Kuna erakonnad on vabatahtlikud kodanikeühendused, siis tuleb neile jätta suur sisemine autonoomia. Ei ole mingit ühte ja ainuõiget erakonnamudelit, millele kõik erakonnad peaksid vastama. Erakondade sisemist konkurentsi aitaks oluliselt parandada juba kautsjoninõude asendamine kandidaatide registreerimisel toetajate olemasoluga, sest see...

148
10

4 päevane töönädal (0)

Varia

Heli Koit peaaegu 4 aastat

Inimeste stressi, depressiooni, psüühikahäiretesse haigestumine pidevalt kasvab. Põhjuseks on ülekoormus. Naistel on veel eriti raske, lisaks tööle majapidamine, söögitegemine, lapsed. Inimressurssi ei väärtustata piisavalt. Mida aeg edasi, seda kiiremini põlevad inimesed läbi. Aega enda jaoks ja on vähem haigusi, pinget ühiskonnas, inimesed on...

2
4

ja muude riiklike kampaaniate EELNEV KOHUSTUSLIK kooskõlastus tuleb eelnevalt saada Riigikogu vastavalt eelarve komisjonilt milles avaldatakse kõik kulud , oodatav tulem ja eelkõige ühiskonna ootused tervikuna antud projekti suhtes. Seda ei tohiks otsustada presidendi isiklik administratsioon. Et lõppeks ära selline eraalgatuslik massiline...

29
7

Valimistel osalevate erakondade valimiskulutused peaksid olema seoses erakonna reaalse rahalise võimekusega. See tähendaks, et erakonnal ei oleks võimalik kulutada valimistele rohkem, kui tema rahalised vahendid lubavad. Tuleks üritada piirata ülekulutamist ning olematu raha kasutamist (ebamäärased laenud jms). Selle tulemusel kaoksid...

51
0

Riigikogu peab olema nii kirju kui võimalik, selleks on vaja vähemuste kohalolek riigikogus.

43
23

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Saadikuna saab töötada iga isik vaid 2 koosseisu.

49
3

Viimasel ajal ei lähe kohalikel omavalitsustel ülearu hästi – vallad-linnad vaevlevad rahapuuduses ja ülesannete ülekülluses. Probleemi olemus on lihtne: riik suunab ühe käega aina enam ülesandeid kohaliku omavalitsuse tasandile korraldamises, võttes teise käega sealtsamast viimsedki veeringud.
Teisalt on riik omavalitsused aga ülesannetega üle...

51
5

Kui moodustakase mingi riigihange mis on suurem kui näiteks 1 mil eurot siis peab selle hanke võitja võtma omale ühe riigikogulase eestkostjaks. Siis see eestkostja vastutab oma nahaga selle hanke otstarbekuse, seaduslikkuse jne eest. Kui peaks sellest hankest mingi jama tulema näiteks maantee ehituse hange ja firmad hakkavad sinna maanteele...

6
37

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Enne valimisi annab iga kandidaat valimisi korraldavale kogule 3000 tähemärgi ehk ühe lehekülje ulatuses oma pildiga eluloo. Kõigi kandidaatide elulood avaldatakse vähemalt kuu enne valimisi väljakuulutatud päeval tuntud ajalehe väljaandena ja ühe ringkonna kandidaatide elulood pannakse välja...

19
0

Üliõpilastel kes elavad jätkuvalt oma perekonna juures ning kuuluvad samasse leibkonda peaksid saama esitada ühise tuludeklaratsiooni, et saada juurde tulumaksuvaba miinimum samaväärselt abikaasade ühise deklaratsiooniga.

0
0

Lisada valimiskabiinidesse visiitkaardi vormis tühjad pabermemod millised oleksid varustatud valimissümboolikaga ning kus oleks peale kirjutatud milliste valimiste memodega tegemist on. Valija saaks soovi korral selle võtta ja kirjutada sinna peale oma valitud kandidaadi nime. Selliselt on tal võimalus ka hilisemalt meenutada, kelle poolt ja...

0
0

... ning rahvas telekate, raadiote, arvutite ette, nagu nõuka ajal olümpiamängude (eriti taliolümpiate) puhul tihti oli. Ja enne seda kõva promo ka teha. Ümarlaud võiks toimuda Jääkeldri asemel näiteks Saku Suurhallis. Meenutaks mitte ümarlauda, vaid avalikku poksimatsi vana süsteemi ja muutuste soovijate vahel. Kõva kätš tuleks!

10
6

Piisaks uue võimuliidu moodustamisest SDE, IRL, KE baasil.

6
61

Ettepaneku autor Inno Salasoo, saabus e-posti teel:
Et rahvaesindus (parlament) oleks representatiivne, on oluline, et saadik/ud valitaks valijaskonna, mitte erakonna poolt. Valija peab nummerdama kõik kandidaadid oma eelistuse järjekorras, vaatamata nende erakonda kuuluvusele.
Selline süsteem kehtib Austraalias. Minu arvates on see õiglasim...

26
2

Natuke võiks infot anda inimeste ja asutuste kohta ,kel on õigus portaalis hääletaja isikuandmeid ja hääletamist näha. Mulle tundub ,et paljud head ideed jäävad tutvustamata ja hääletamata tänu sellele, et kardetakse sattuda mingisse KAPO kaustikusse

17
0

et ideid 1:1 ei copy-paste -ks . Pole vaja lasta Rahvakogu paistel neil peesitada ning väljendada et OHH - vot just mina , ainult mina (partei puhul eelkõige meie erakond) nii tahtsin-arvasin-planeerisin-mõtisklesin-proovisin-nägin unes ,teispoolsuses ;) Leidke aega ka kommentaaride lisamiseks ... Rohkem diskussiooni vaja et rahvas käima läheks....

6
1

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Kapo peab olema riigikogu ja riigikohtu range kontrolli all. Praegu riigikogu praktiliselt ei kontrolli kaitsepolitseid, mida tunnistavad isegi riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmed. Kuna kapo tegevus puudutab suuresti tegelike ja näilike ohtusid, mis võivad riivata...

4
3

Minu nägemus Eesti riigi juhtimise põhimõtetest:
1. Riigi valitsemise aluseks on Põhiseadus. Seda tuleb muuta selliseks, millist juhtimist ja valitsemist me soovime.
2. Poliitilised erakonnad on nagu igasugused MTÜ-d, ning riik ei pea neid rahastama. Kuna kõik praegused erakonnad peavad ellu viima Põhiseadust, siis erinevate poliitiliste...

55
15

...miks ei ole juba varem RIIGIKOGUS ALKOHOLITARVITAMINE KEELATA? Riigikogu on ju nagu "iga teine" ametiasutus ja töökoht, kus ei ole sünnis ega viisakas alkoholi tarbida.
Lisaks on teistes töökohtades KEELATUD alkoholi tarbimine ja alkoholi tarvitanuna tööpostil olla.
Sama peaks kehtima ka riigikogus. Kui on kahtlus, et inimene ilmub tööle...

44
3

Rahvaaru vähenedes oleks mõistlik vähendada ka valitsemiskulusid. Milleks muumata riigikassast parteisid. Lõpetada parteide finantseerimised. Kaotada Maavalitsused. Vähendada sundkorras KOV'e. Koondada saamatud ministeeriumid, nagu regionaalministeerium,kes pole läbi viinud KOV'ide vähendamist. Kaotada nukupresidendi amet. Kaotada Evelin Ilvese...

33
7

peaksid KOHUSTUSLIKUS KORRAS avalikustama oma antud ajahetke kuuluvuse ja eelnenud aegade kuuluvuse kõikidesse organisatsioonidesse. Nii nendesse mis asuvad Eesti pinnal kui välismaal. Olgu selleks Lions-JCI tüüpi eliitorganisatsioonid, kõiksugused üliõpilaskorporatsioonid-seltsingud , huviala klubid , igasugu avalikud ja poolavalikud loozid ,...

19
9

See nõue on formaalselt olemas ka praegu, kuid lisaks seaduse koostaja poolt lisatud mõjude analüüsile tuleb teha ka kohustuslikke järelanalüüse, millised olid seaduse mõjud, kas soovitud eesmärgid, muutused saavutati ning milliseid kulusid ühiskonnale sellega kaasnesid. Negatiivsete tulemuste korralt tuleb ette näha kohustuslik korrigeerimine...

10
0

Kõik MTÜ-d ja Sihtasutused, sh ka erakonnad (edaspidi "isikud"), kes saavad absoluutse enamuse oma ülalpidamiskuludest riigieelarvest, nende juhtorganite töötasu peab olema määratud selle isiku välise seadusandlusega. Tänases olukorras on selge, et suuremad erakonnad saavad miljonitesse ulatuvaid sissetulekuid. Seda raha jagavad omavahel...

97
5

Tuleks luua veebirakendus, mis võimaldaks kodanikel ja vabaühendustel eelnõusid, mis Riigikogus, valitsuses, ministeeriumides ja volikogudes menetlusse lähevad, juba varakult kommenteerida ja täiendada. Eksperdid saaksid rakenduse kaudu ära märkida eelnõu sõnastusega kaasnevad ohud, sest juriidiline keelepruuk on tavakodanike jaoks keeruline....

24
0

Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 144 eurolt vähemalt 320 euroni kuus toob iga palgasaaja taskusse lisaks 37 eurot kuus. Kulutades kogu oma palga, mis on 320 euro puhul paratamatu, maksaks tarbija 20% käibemaksu määra puhul käibemaksu ca 53 eurot ja 21% määra puhul ca 56 eurot. Lisakulu maksu tõusust tingituna ca 3 eurot. See tähendab, et 34...

5
13

Punkt 1. tagab Eesti rahva säilimise ,sest garanteerib kõigile piisava elutaseme , toidu , riietuse ,elamu ja maksimaalse tervise. Punkt 2 aitab selleks raha saada . Lisaks tuleks Tallinnasse rajada riigimaja ja koondada sinna maksimaalselt kärbitud koos-seisus kõik riigipiruka nosijad-totudes makksimaalselt kõige modernsemale arvutustehnikale.

0
0

valimised Riigikokku (0)

Valimised

Nikolai Malm peaaegu 4 aastat

1. Viia läbi erakordsed valimised Riigikokku (koosseis maksimum 41-61 liiget)
2. Valimised peavad olema otsesed! Mingeid parteinimekirju.
3. Riigikogu liikmed ei allu juriidilisele puutumatusele
4. Vastvalitud Riigikogu koosseis määrab ametisse uue valitsuse
5. Ennetähtaegsed otsesed presidendi valimised.
6. Riigikogu, valitsuse, Presidendi ametiaeg...

10
4

Parteide riiklik toetus viia proportsiooni kogutud liikmemaksudega.
Sunnib parteid tegelema oma liikmeskonnaga ja (loodetavasti) tõstab seotust valijaskonnaga. Peaks tugevdama ka parteide siiani üsna lõtva finantsdistsipliini.
Seega iga partei toetus oleks n·( aastas kogutud liikmemaks). Jooksva aasta vältel võiks partei töötada pangalaenu abil...

10
7

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Inimestest, kes on mingil põhjusel sunnitud enne vanaduspensioni tegeliku vanuse saabumist jääma eelpensionile, ehk eelpensionäridest. Seaduse järgi vähendatakse pensioni 0,4% varemjäädud kuu kohta ehk 14,4% lubatud kolme aasta kohta. Niisugune määratud vähendamine toimub kuni surmani!...

27
3

Muuta praegust riigikogu liikme töötasu arvestamise korda nii, et tasu väheneb oluliselt. See, kas riigikogu liikme töötasu seotakse mediaanpalga, miinimumpalga või keskmise palgaga ja kui suur see tasu täpselt olema peaks, on edasise arutelu küsimus.

44
8

Parteide rahastamise üldskeem (1)

Rahastamine

Jaanus Järs peaaegu 4 aastat

Üldiselt olen ma parteidele põhineva valitsemissüsteemi toetaja. Mingis mahus olen parteide riikliku rahastamise poolt. Sellisel rahastamisel võiks olla 3 komponenti:
1) Partei pearaha - toetus selle eest, et erakond on nõuetekohaselt registreeritud ja tegutseb.
2) Partei liikme pearaha - toetus aktiivsete erakonnaliikmete arvu pealt (aktiivsuse...

2
10

Lesepension (1)

Varia

Marika Anari peaaegu 4 aastat

Teha lesepension miinimumpensioni ulatuses, kui üks elukaaslana läheb manalateele. pensionid on nii väikesed, kui perest üks pensionisaaja kaob. on teine omadega täiesti hädas.

25
6

Riigikogu 51-liikmeliseks (0)

Valimised

Viive Rohelsaar peaaegu 4 aastat

Kuna meie rahvaarv on kardinaalselt vähenenud ja väheneb edasi, samas ka tööjõuliste kodanike arv on vähenenud ja väheneb edasi siis teha riigikogu 51 inimeseliseks. Sellest piisaks.

108
13

Rahapõhises ühiskonnas aitaks negatiivsest iibest ülesaamiseks noorte abielupaaride poolt võetud eluasemelaenu osaline kustutamine vastavalt perre sündinud laste arvule.
Igasuguste numbrite ja proportsioonide osas tuleb läbi viia muidugi vastav finantsanalüüs, kuid laias laastus võiks läheneda kahel viisil:
1)kehtestada ülempiir kodulaenule, mille...

0
0

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Lõpetada riigiettevõtete nõukogude komplekteerimine parlamendiliikmete ja erialalt võhikutest poliitikutega. Lõpetada neile nõukogude liikmetele ülikõrge tasu maksmine. Nõukogude koosolekud on heal juhul üks kord kuus(välja arvatud mõned erandid) ja ei mingisugust vastutust. Nõukogude...

74
7

Olen veendumusel, et kaasatus peab saama seadusliku aluse. Et aga selleni jõuda, siis peab kaduma palju tähenduseta mõisteid seadustest. Mõned näited: vabariigi valitsus, vallavalitsus, riigisaladus jne., mis ei käsitle nimetatuid vastutavatena. Kõige väljatoomine oleks lõputu. Kuid kui säilib käsuliin, mis on vaid ühesuunaline, ei arene ja ei...

4
0

Liikmemaksud moodustavad riigieelarvest raha saava nelja suurema erakonna tuludest viimaste aruannete kohaselt vaid 0,5-2,5%. See on naeruväärselt väike osakaal ning näitab ilmekalt, et riigieelarveline rahastamine muudab erakonnad mugavaks, teisest küljest jällegi näitab, et eelarveline rahastamine on ebamõistlikult suur. Erakond, mis osutub...

0
0

В Эстонии сложился олигопольный партийный рынок. Ведущие партии довели маленькие партии до маргинального состояния, что в итоге и привело к партийному кризису. У многих жителей Эстонии к имеющимся сейчас партиям доверия нет, а создание какой-то другой партии требует больших финансовых средств, которые практически невозможно найти. В итоге...

5
2

Ma ei leia, et erakonna suur liikmelisus oleks eesmärk omaette. Täna sarnaneb erakonna liikmete arv pigem parteilisele võidurelvastumisele, kus üritatakse teist arvuga üle trumbata. Samas näitasid Rahvaliidu valimistulemused, et vaatamata suureleliikmelisusele jätsid enamik neist erakonna poolt hääletamata, paremat näidet formaalsest...

16
7

Riigikogu liikme töö on nagu iga teine tähtajalise lepinguga töö, kus lahkumishüvituse maksmine peale 4 aastast Riigikogus veedetud aega ei lähe kuidagi kokku tähtajalise lepingu olemusega. Kui uude Riigikogu koosseisu ei osututa valituks, ju siis on see avalikkuse hinnang seal tehtud tööle. Kui aga osutud valituks, siis oled oma koha välja...

262
9

Ja ametivande põhiliseks sisuks on truudus põhiseaduse preambuli vaimule. Kes seda ei suuda, see on ohuks Eesti rahvuse kestmajäämisele. Kes selle ettepaneku vastu on, sel on midagi varjata, ehk tegu võib olla sisse imbuda tahtva agendiga. Kõrgete riigiametnike al pean ma silmas ministreid, presidenti, õiguskantslerit jne. tavalistele...

3
0

Kohalike omavalitsuse juhtideks peaksid saama aatelised, isamaalised inimesed. Praegune valimissüsteem soodustab rahva poolt mittearmastatud inimestel võimul jätkamist. Võimulolijad on kindlad, et järgmistel nende valimisliit võidab (näiteks Kambjas on see olnud 20 aastat). Kui valitsus suudaks võtta vastu, enne kohalikke valimisi, väikese...

6
5

Vabariigi Presidendi ettepanekul nimetab Riigikogu ametisse Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja kaitseväe juhataja. Need institutsioonid peavad olema sõltumatud poliitilistest võimumängudest ja jõujoontest. Valitsevast erakonnast (koalitsioonist) sõltumatu president võiks parandada olukorda....

17
1

Organisatsiooni sh erakonna toimimiseks on vaja teha kulutusi. Tuhande või natuke suurema liikmeskonnaga erakonnal on peaaegu võimatu ainult liikmemaksudest oma organisatsiooni üleval pidada ja arendada. Samas on erakonnaseaduse alusel tal õigus oma maailmavaadet tutvustada ja poolehoidjaid värvata. Tal on samasugune õigus maksumaksja rahale...

10
54

Valijal on 2 häält. Üks nimekiri on maakondlik, mille alusel valivad iga maakond ja Tallinn ning Tartu ühe saadiku, kellest moodustatakse Riigikogus regionaalkomisjon, kellele on võrreldes teiste komisjonidega suurem kompetents, kui tegu on regionaalpoliitiliste otsuste tegemisega. Ülejäänud kandidaadid moodustavad ülevabariigilise nimekirja....

0
0

Keelata ülisuured valimisreklaamid, mis on lihtsalt koledad, nii näiteks 5x10 m. postkastitesse pandav reklaam peaks olema taaskasutatavast paberist, mida saaks hiljem kas või ahju visata. Ja reguleerida reklaami pinna mahtu ja reklaami aega, et oleks kindel ülemmäär. Põhimõtteliselt ei tohiks valimised koormata inimest, vaid aitama teda otsusel...

76
0

Idee on identne Ignar Fjuki poolt esitatuga.

4
3

Riigilõivud madalaks. (1)

Varia

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

51
2

Riigikogus kaks ametiaega (0)

Varia

Erik Haamer peaaegu 4 aastat

Tänapäeva poliitikud jäävad väga mugavalt oma ametitooli istuma ja võõranduvad nii tavaelust, unustades millest tavaline kodanik puudust tunneb ja millele ta tähelepanu tahaks pöörata. Rahva esindaja peaks olema rahva eluga kursis ja teadma rahva soove ja vajadusi. Talupoega esindajaks ei saa panna aadlit.

39
3

See on riigipoolne pensionäride mõnitamine, maksustada tavapension. Riigikogu võttis vastu ESMi, kreeka santide (keskmine pension 1700 EUR) abistamiseks, suhtelislt kiiresti. Äkki saaks meie pensionile 500 eurose maksuvabastusega rutem hakkama.

13
0

Stalin ütles, et valimistest ei sõltu midagi, kõik sõltub häälte lugemisest. Selleks, et taoline võimalus peaaegu võimatuks teha välistada, pakun järgmist: Igasse valimisjaoskonda ( ma ei mõtle siin mitte valimiskabiini ) otsepilti näitav veebikaamera, mis jääb sinna seniks, kuni hääletamine on lõppenud. Häälte lugemine peab toimuma samas...

23
3

Välistada toetuste andmine riikidele, kus ei ole juhtunud loodusõnnetust ning mille kodanike ostujõud on suurem, kui Eesti kodanikel. Välistada põhjendamatu finantsabi andmine riikidele, kus riiki ei majandata mõistlikult.

50
2

Mina olen Tartust ja mind on muserdanud olukord mis hetkel minu armsas kodulinnas valitseb ja kindlasti pole siinkohal tegu ainiti Tartu probleemiga, vaid üldise poliitilise suutmatusega lihtsa inimese arusaamu ja arvamisi arvesse võtta.
Tartus on palju furoori kütnud kesklinna ala detailplaneering, milles mulle näib et ärimehed on kaaperdanud...

25
1

KES ASTUKS RIIGIKOGU POOLT KINNITATUD VALITSUSE ERRUMINEKUL või Presidendi poolt MAHAVÕTMISEL SELLE ASEMELE. Valituks osutuksid sinna vabariigi lõikes suurema arvu saanud saadikud ... . Mitte väga ammu oli ju moes et iga ministri sabas mõni sugulusringkonnast noor tolgendamas, kunstnahast mapp kaenla alt välja paistmas. Sinna võiks saada...

4
4

Enn Soosaar: "Poliitiku palka ei tohiks määrata poliitik":
/Esiteks. Võetagu riigikogulaste ja tipp-poliitikute palkade ning pensionide kujundamispõhimõtete määramine riigikogu käest ära. Moodustatagu usaldusväärsetest kodanikest täiesti erapooletu väike komisjon nende küsimustega tegelemiseks.

Ärge kartke, nad ei käitu vääritult ega nöögi...

16
0

1. Juunis keskel teabenõue Tallinnna linnakantseleile küsimusega, et kuidas saab riigikogu erakondade populaarsus aidata linna juhtimisel, ning kes andis käsu sellise küsitluse tellimiseks.
2. Juuni lõpus kiri andmekaitseinspektsioonile, et teabenõudele ei vastata. Suunatui edasi õiguskantsleri juurde.
3. Augustis avaldus õiguskantslerile.
4....

4
1

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Ratifitseerida sotsiaalharta

11
1

Eesti riigi huvides avalikustada kõik riigisaladused alates 1917.ndast aastast kuni 1992 aastani. Lühendada riigisaladuste aega 30-nele aastale. Avalikustada okupatsiooniriigi aegsed riigisaladused.
Milleks Eesti riik varjab võõrriigi saladusi?

28
1
27
3

Riigieelarvelise eraldise jaotamine peab arvestama nii parlamendiväliste erakondade vajadustega kui ka toetama Riigikogus esindatud erakondade tegevust valijatelt saadud mandaadi alusel. Arvestades eelöeldule lisaks rahvakogu veebilehel esitatud arvukaid ettepanekud seostada riigieelarvest rahastamine kogutud liikmemaksudega, pakun...

3
0

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Seadustada saadiku tagasikutsumise seadus kui saadik vahetab riigikogus olemisel erakonda või mõnel muul põhjusel.

16
2

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
Maksustada kõik täiskasvanud,kes ei kasvata homset maksumaksjat/tööjõudu.Kes tagab talle pensioni,haigla,kogu taristu?

9
3

Nii nagu loomariigis otsustab hunt ohvri saatuse, nii otsustab ka riigikogu rahva saatuse, arvestamatta
peremehe tahet.

6
1

riputatakse ühe või teise aastapäeva puhul ORDENIKE või MEDALIKE rindu !?! Kohati on tunne mõnel tegelasel on lausa maania iga-aastaselt medal saada. Iga taolise medaliga olgu kaasa antud ameti juhi või presidendi PÕHJALIK AVALIK SELETUSKIRI . Miks peaksime siis omi tublisid inimesi häbenema? Laskem Eesti rahval koos selle teadmisega ka kaasa...

22
4

Vastutuse laiendamine. (0)

Kaasatus

Toivo Einaste peaaegu 4 aastat

Muuta Karistusseadustiku 33. Süüvõime sõnastust:

"Isik on süüvõimeline, kui ta on teo toimepanemise ajal süüdiv ja vähemalt kümneaastane"

Praegune vanuseline piirang "neljateistaastane" on jäänud ajale jalgu.
Isikuvastased, narko-, üldohtlikud-, liiklus-, kahjustamise alased jne kuriteod ja süüteod on üha sagedamini alla neljateistaastaste poolt...

7
1

Ettepaneku autor Avo Tamme, saabus e-posti teel:
Mida haritum, seda vabam. Mida haritum ja vabam, seda usaldusväärsem.
Mida haritum, vabam ja usaldusväärsem, seda vajalikum. Mõelge edasi :
mida vägivallatum... mida lihtsam... mida arukam... Süsteem töötab ainult
kompleksselt!!!

0
1

Ettepaneku autor Illar Alla, saabus e-posti teel:
Proportsionaalsuse põhimõte – kehtib ainult parteidevahelises arvestuses, üksikkandidaatide puhul pole mingit proportsionaalsuse arvestamist. Üksikkandidaat kogub valimistel üle 2 000 hääle ja ei pääse Riigikogusse, samal ajal paarkümmend Parteide kandidaati, kes igaüks kogub alla 2 000 hääle –...

12
1

Suurendada vee-, kanalisatsiooni-,side-, gaasi-, elektri -jt.trasside taluvustasu eramaadel kehtestatud piirangute osas vähemalt maamaksumäärani . Tänasel päeval eraomanik ei saa ühte osa oma kinnistust täielikult kasutada ja tasu rajatiste taluvuse eest on naeruväärselt väike, kuid maamaksu peame ka selle osa eest tasuma täiel määral.

53
2

Riigikogu valida piirkondade kaupa. Kandidaadid ainult selles piirkonnas elavad ja peale pöliitika ka mingit muud tööd teinud inimesed. Võidab enim hääli saanud kandidaat.

28
3

Ametnike vastutus (0)

Varia

Andres Suurväli peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku ametnikele kehtestada samasugused nõuded kui juhatuse liikmetele. Kui ikkagi tekitad kahju oma tegevusega/tegevusetusega siis peaks tegevuste eest saama kahju ametnik mitte riik/kohalik omavalitsus. Kahjuks on tihti olukordi kus mõni ametnik "unustab" oma ametitegevusi teha või siis "saab valesti, ehk omamoodi aru" tegevustest,...

44
1

täiendada Riigikogu liikme staatuse seaduses Riigikogu liikme ametivannet (Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu … koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale) lausega „Luban, et täidan mulle pandud ülesandeid ausalt ja lähtuvalt avalikust huvist.“ Oleks tõhus alus...

0
0

Eestil on ajalooline šanss taastada oma õigusjärgne territoorium, saada tagasi peipsitagused alad ja petserimaa. Nimelt on nii Venemaal kui euroliidul hädasti vaja piirilepet, et ajada oma multikultieesmärke. Sellises olukorras saame isegi oma väiksusest hoolimata esitada ultimaatumi, et kui Venemaa ei tunnista Tartu rahulepet, ehk Eesti riigi...

24
7

Eesti vabariigi põhiseaduse 60 ja Riigikogu valimise seaduse 2 lg 1 sätestavad Riigikogu valimiste toimumise aja märtsikuu esimesele pühapäevale neljandal aastal pärast eelmistg Riigikogu valimist. Seesuguse valimiskorralduse puuduseks on Riigikogu töö teatav pidurdumine valimisperioodil – esimene ja viimane (üheksas) istungjärk ei ole...

7
3

Praegu on nii,et mingite uduste lubaduste:”tõstame,parandame,korraldame” peale on saadkud saanud neljaks aastaks mandaadi ja võivad vabalt teha otsuseid,millest kandidaadid valimiste ajal üldse ei rääkinud.Selge see,et jooksvaid pisiasju ei peagi valijatega kooskõlastama,aga suuremateks asjadeks mandaat alati õigust ei anna.Võtame näiteks EFSF-i...

13
3

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Olles veendunud praeguse Riigikogu valimissusteemi ebaotstarbekuses, lisan ettepaneku selle muutmiseks:
Jagada Eesti 101 valimisringkonnaks ca võrduva arvu kodanikest liikmetega. Iga kodanik võib esitada oma ringkonda ühe kodanikust kandidaadi, ka iseenda. Kandidaate võib seada igas...

1
21

Ebapiisava kaasamise probleem ei ole seotud otsustamise vaid otsuseni juhtiva kavandamisteekonnaga. Riiklikud strateegilised plaanid on enne avaldamist peidus ametnike kaustades ja kabinettides. Kodaniku osaks jääb võimalus öelda „ei“ või „jah“ või tavalisemalt võtta otsus teadmiseks.

Kaasava strateegiakujundusprotsessis peaks igal kodanikul...

0
0

Kui riigile on materiaalset kahju tekitatud, siis ei tohiks neid tehinguid käsitleda lihtsate majanduskuritegudena, millede aegumistähtaeg on vaid 5 aastat. Kõik riigi- ja rahvavastased kuriteod peavad olema aegumistähtajata!

63
2

Head rahvakogulased, head poliitikud,
Me arutleme siin portaalis paljuski selle üle, et tuleks vähendada riigikogulaste palkasid või vähendada riigikoguliikmete arvu või piirata erakondade rahastamist riigieelarvest vms. Head inimesed – kogu riigi valitsemiskulusid silmas pidades oleks see marginaalne võit (võib-olla mõned üksikud kokkuhoitavad...

29
2

Valimiskulude ohjamiseks nähakse ette kõigile kandidaatidele kindel aeg televisioonis, raadios,leheruum kesk-ja kohalikus ajalehes ja kindel maht plakateid-kuulutusi ning need kulud kannab valimiskomisjon. Rohkem pole taoline valimisreklaam lubatud. Reeglistiku rikkujaile kautsjoni ei tagastata ja nende valimistulemus võidakse tühistada. Kuidas...

0
0

Mis siin üldse selgitada: tänane parlamendi koosseis on valitud samal põhimõttel nagu ostetakse kõõmavaba shampooni: mitte selle järgi, mis kõõmast vabastab, vaid selle järgi,millel on suurem meediapind ja kõlavamad loosungid. Tasulise valmisreklaami keelates tuleks valimisargumentidena arvesse inimeste ideed ja mõtted, mida nad kas suudavad ise...

32
4

Anname igale häälele näiteks 1 euro kuus. Kui inimene delegeerib oma hääle kolmandale isikule, siis kantakse ka see 1 euro üle reaalsele hääletajale. Kui kodanik võtab oma hääle tagasi või delegeerib selle kellelegi teisele, siis samuti suunatakse ka see 1 euro ümber. Selline poliitpalk distsiplineerib selle hääle saajat ajama oma joont...

2
44

Kohaliku omavalitsuse töötajaid, kes tegelevad teatud konkreetse valdkonna juhitmisega, peab saama valida ainult lähtudes oskustest ja teadmistest. Praegune praktika, kus näiteks abivallavanemad pannakse paika koalisatsioonilepinguga, lubab otsuste tegemise juurde ebapädevaid, suuresti parteide tagatubadest sõltuvaid isikuid. Suurte ja...

128
0
1
0

Ettepaneku autor Tiiu Kopli, saabus e-posti teel:
Kodanike võimalus osaleda poliitika kujundamisel paraneks valimiste vahelisel ajal kui rakendatakse ellu regionaalpoliitiline meede viia riigi asutused üle Eesti laiali maakonna keskustesse.Näiteks kultuuriministeerium Kärdlasse.
See on hea sest
1.Võimu võõrandumine väheneks ja kodanike aktiivsus...

12
3

isikukesksed koodidega hääletuslehed mille elektroonikaga varustatud hääletuskastid fikseerivad arvuliselt ning mille tablood näitavad hääletaja isikuandmeid ja reaalaja hääletajate arvu. Nende vanade puukastidega on need jamad et kord on sinna sisse liialt tekkinud patakas hääletussedeleid , kord on osa neist kadunud, kord on kahtlaselt palju...

7
5

Väikeriigi ülalpidamine on kulukas. Me peame olema ratsionaalsed.Kuni Konstantin Pätsi riigipöördeni oli meil riigivanem, kes täitis ka peaministri kohustusi. Alles diktatuuri kehtestades muutus vajalikuks tugev presidendiamet. Parlamentaarses riigis pole mõttekas ülal pidada sarnaselt kuningriikidega mõttetuid rudimente, kellest midagi ei...

20
4

Riigi alus (0)

Sundpolitiseerimine

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Põhiseadus viia vastavusse Põhiseaduse preambulaga, sh anda Eesti kodakondsus vaid neile, kelle mõlemad bioloogilised vanemad on eestlased.
Põhiseaduse preambul:
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis...

0
0

Закон о языке указывает, что эстонский язык следует знать на уровне "необходимом для предоставления услуг или для выполнения рабочих задач" (Статья 23)
(I) https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013

Уровень владения языком, согласно той же статье Закона о языке, устанавливает отдельным подзаконным актом - постановлением Правительства Эстонской...

0
6

a) kas keegi on näinud (viimasel ajal) mõneski parteinimelises MTÜ-s ilmavaadet?
b) kui seda pole näha, siis pole ju ka vastava asja toetamine (nt annetusega) kuidagi võimalik
c) mis ilmavaadet teotab nt kröösus, kes igale MTÜ-le varrukast puistab?
d) riigirahastust oluliselt vähendada, ca poole võrra (võtab broilerikasvu kinni)
e) praegu on...

42
8

Iga annetus tuleb põhjendada. (3)

Rahastamine

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Kuigi ma pooldan annetuste täeilikku keelustamist parteidele (milleks neile täna see, niigi lausa suplevad rahas), siis ega ma sellesse eriti ei usu. Et totaaalselt keelatakse. Huvid on nii kõrgele üles kruvitud.
Sestap pakun välja teise, veel utoopilisema lahenduse. Iga annetaja peab üksikasjalikult oma annetuse ära põhjendama. Selline häma, et...

18
15

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Erakondade loomise miinimumi piir 300 liiget.

0
0

Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnistust,
Mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!
Need meie hümni sõnad ütlevad kõik, mis meil teha tuleb, et asjad Eestimaal hakkaks minema õiges suunas. Jumal ei õnnista kunagi pattu! Me peame hakkama otsima Jumala tahet ja täitma Tema seadusi.
Carl Robert Jakobson...

4
5

Selleks, et rahvasaadik ei peaks hääletama erakonna poolt antud juhiste järgi vaid saaks teha otsuse oma südametunnistuse järgi, võiks muuta kogu hääletusprotsessi salajaseks.

6
3

Ettepaneku autor Arvo Taimla, saabus e-posti teel:
1. Tuleb seadustada elukeskkonda ohtlikult saastava vöi mürgitava väikeettevõtte tegevuse peatamine lähedal elavate inimeste nõudmisel!
Praegu ei rakenda Keskkonnainspektsioon seadusi, vaid lubab inimesi tappa mingite saastenormide varju pugedes.
2. Külaseltsi asemele luua "Külavolikogu" staatus,...

6
3

Kaotada maavalitsused,maavanemad. Jätta 15 KOV'i endiste maakondade baasil, lisaks omavalitsuslikud linnad: Tallinn,Kohtla-Järve, Jõhvi, Narva, Tartu ja Pärnu. Tallinnas võiks olla 3-4 linnaosa.

25
9

Iga Riigikokku või KOV volikokku minev eelnõu peab seadustatud korras omama/sisaldama lisana ettevaatamist võimalikke tagajärgede kohta nii juhul, kui eelnõu otsusena vastu võetakse kui ka selle tagasilükkamise puhuks. Prognoosinõude olulisus:
- motiveerib avalikku võimu kaasama vabaühendusi,
- kasvatab vabaühenduste vastutust sihtgrupi/avalikkuse...

27
2

Ettepaneku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Erakondade rahastamisel läbipaistvam on rahastamine riigieelarvest võrdselt kõigile registreeritud erakondadele ja kogutud liikmemaksud teatud protsendi alusel palgast. Sellest rahast peaks jätkuma valimiskampaaniaks. Ei ole tarvis kulutada miljoneid värviliste tänavaplakatite jaoks. Õigem ja odavam...

7
0

Reguleerimise laiem mõte on tervendada ühiskondlikku kultuuri pikemas plaanis, kitsam mõte on eraisiku kui ebavõrdses seisus poole kaitsmine mistahes organisatsiooni esindaja ülekohtuse käitumise eest. Siin ei ole mõeldud kahe eraisiku vahelisi asju ilma organisatsiooni abita ühele poolele. Peaks olema vastav seadusesäte, menetlejaks vastav...

7
0

Ettepaneku autor: Rein Kalberg, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku, et keegi ei tohi oma elus töötada juhtivatel kohtadel kokku rohkem kui 8 aastat. Juhtivate kohtade all ma mõtlen kuulumist riigikokku, olemist minister, kuulumist parteide juhtkonda ja olemist omavalitsuste juhtkonnas. Vaat see oleks tõeline demokraatia ja paneks paljud...

22
10

Veidi küll radikaalne, aga tasuks kaaluda ettepanekut, kehtestada kohustuslikus korras erakondadele ühine raamatupidamise teenuse kasutamine.
- Vähemalt eelarvelise toetuse osas võiks see olla ju täiesti avalik, kuna tegemist on avaliku rahaga.
-Muude toetuste osas - toodetakse ju selle rahaga "kaupa" (poliitka ja seadused), mida kohustuslikus...

24
1

Ema ja tütarettevõtte direktiivi viia sisse muudatus, kus:
1) Dividendi vabastus ei kehti siis, kui emaettevõtja omanike suhtes puudub läbipaistvus tasemel mis võimaldaks tuvastada üksikisikute ringi kes on ettevõtte taga;
2) Kehtestada laenukahjudele maks

12
0

Teeksin ettepaneku, et kõik Eesti riigi majandusandmed s.t kõik kulud, tulud, varad ja kohustused oleks esitatud visuaalselt ning interaktiivselt veebirakendusena. Maksumaksjatenaoleme finantseerinud riigi raamatupidamise ülesehitust ja seega ka algandmed peaksid kuuluma maksumaksjatele. Ehk teisisõnu - kõik riigieelarves planeeritud 7 miljardit...

42
1

Riigikogulaste palgad arvestada miinimumpalga järgi, mitte üle 5 kordse miinimumpalga ja tulemuspalk arvestada juurde majandustulemuste ja rahva rahulolu põhjal riigis.

120
12

Se tähendaks seda, et hakkab toimuma rotatsioon, sellest tulenevaga. Täna on enamus volikogusid 90-ndaist. Ja seda määratuina pigem. Kas just parteiliselt, aga kohapealse nn eliidi poolt (paar-kolm valla/linnavalitsuse tegelast enamasti).
Ei riigikokku, kohalikku volikokku, presidendiks ega muile ametipostidele ei tohiks üle kahe korra...

52
8

Kui kõik erakonnad esitavad oma teenelised poliitikud (igaüks 20 kandidaati kokku ca.80 kandidaati), kes on rahvale teada ja sinna lisatakse veel "ajuloputus", siis pole erilist vahet praeguse olukorraga. Sisuliselt Riigikogu koosseis ei muutu ja vastutus valija ees kaob täielikult. Kandideerimine oma elukohajärgses ringkonnas välistab Figaro...

13
5

"Valimistrepp" (1)

Valimised

Erik Vest peaaegu 4 aastat

Muuta valimissüsteem selliseks, et "trepiastmel" kõrgemasse instantsi valitud isik ei tohi kandideerida madalama astme valimistel, mis tähendab, et europarlamenti valitud ei tohi senikaua kuni ta europarlamendis on kandideerida riigikogu valimistel ja riigikogulased ei tohi kandideerida KOV-i valimistel. Samas ei tohiks olla ühel "astmel"...

234
3

Предлагаю привязать зарплату ВСЕХ депутатов, и в Рийгикогу, и в местном самоуправлении, привязать к минимальной зарплате. Например 5 минимальных зарплат. Коэффициент можно обговорить, но зарплаты в Рийгикогу надо снизить, хотябы из-за уважения к своему народу. А то никому повышать зарплаты не хотят, а свою сразу повышают.

58
5

Tegelikult peaksid erakondi rahastama ainult erakonnaliikmed ise. Nagu kodanikud ise rahastavad ka oma muud huvitegevust – sportimist, kõikvõimalikke kultuuriharrastusi, jne.jne. Erakonnale tuleks maksta keskeltläbi 2% oma sissetulekutest. See võimaldaks erakonda rahuldavalt majandada, aga mitte mõõdutundetult priisata. Kõik meie teenekad...

21
9

Kui töölised oleks automaatselt ametiühingute liikmed, kaotaks see paljude praeguste tööandjate poolse surve töötajatele, et kui ametiühingusse kuuluda tahad, siis leia endale mõni teine töökoht. Ametiühing aga peaks tegema Rahvagogu.ee taolise veebikeskkonna, kus kõik töölised saaks teha ettepanekuid, koguda allkirju ja avaldada arvamust....

10
12

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek
Erakondade valimiskulutustele ja ka meediakasutusele reklaami näol on vaja seada kindel piir, sest korrelatsioon kulutatud raha ja häältesaagi vahel on selge, ühemõtteline ja ohtlikult suur. Suur ebavõrdsus valimiskulutustes piirab ühiskondliku arutelu ja muudab valimised tavaliseks äritehinguks.
Riho Kangur:...

44
0

Maailmavaade on subjekti (inimese või inimeste grupi) iseloomulik viis määratleda mingi tunnetuse ja/või mõtlemise objekti tervikuna või mingit osa sellest. See põhineb ettekujutusel sellest, kuidas subjekt enda jaoks midagi mõteldavaks või kogetavaks teeb. Iseloomulikeks näideteks maailmavaadete kohta võiks olla n erinevad „ismid“ nagu...

75
7

Kas tsink-kirstukulud katavad ka lähetajad?
Kõik seotud kulutused islamistidega peavad katma nende lähetajad, mitte rahvas!
Välismissioonid Referendumi otsustada!

13
1

I kandidaadiga esimehe valimsed lugeda kehtetuks. Peaministriks saanud erakonna esimees peab end sellelt kohalt taandama.

26
24

Tihtipeale kiputakse võrdlema erinevate erakondade liikmete arvu ja seeläbi tegema erinevaid järeldusi. Kogu aeg on ikka nii, et seal kus rohkem inimesi, seal on ka rohkem kaalu ja ligipääsu võimule. Paraku tundub see seltskond liialt kirju. Nii noored kui vand, haritud ja harimata jne. Kõik see on väga tore aga kui kindlad me saame olla et...

4
18

Ettepaneku autor Arno Suur, saabus e-posti teel:
Ükskõik mis põhjusel riigikogu tööst lahti öelnud persoonil enne järgmisi valimisi enam riigikokku asja ei ole. Tema asemele aga tuleks nimekirjast järgmine liige, olenemata tema parteilisest kuuluvusest.

22
5

Kunagi peatati Riigikogus seaduseelnõu, mis lubas piirikülal määrata ise oma halduskuuluvus. Täna kehtib ikkagi Järvakandi-Kehtna valla näitel olukord, kus sotsialismis paikapandud külanõukogude piirid muudeti vallapiirideks, kus Kehtna valla Ahekõnnu ja Selja küla elaniku teed Järvakandi vallamajja saab mõõta alates paarisajast meetrist ja...

9
0

Mõjuvõimuga kauplemine on raske kuritegu ja võib mõnel juhul lausa riigi julgeoleku ohtu seada.Kahjuks on just viimasel ajal seadustega selle kuriteo uurimise ja tõendamise võimalusi kitsendatud ning karistusi leevendatud.Praegu on uurimisorganitel praktiliselt võimatu neid kuritegusid uurida ja süüdistust esitada.Kui asjad jõuavadki...

62
0

Eestis on täna probleem kohati on mõned teemad väga keerulised mida peaks parlamendis käsitlema ja vajaks n.ö. kiireid otsuseid ning teiselt poolt kapseldub parlament mõningate väga põhimõtteliste otsuste puhul ning otsustel puudub laiem ühiskondlik kandepind.

Kui meie parlament oleks 2 kojaline:
41 liikmeline "professionaalide"koda - palgalised...

8
28

Vallavalitsuse liikmeteks , aga eriti vallavanemaks saab olla ainult antud valla kodanik, st. omab
elanike registris elukohta vallas, kus soovib vallavalitsuse liikmeks olla. Soovitavalt võiks olla
vallavanemaks kandideerija elanud antud vallas vähemalt 4 aastat. Välistada igasugune võimalus
volikogus võimul oleval erakonnal tuua vallajuhte...

29
7

Riigikogus peab saadik esindama riiki ja riigi ühishuvisid ning rääkida oma piirkondade valijate esindamisest on kohatu. Seepärast tuleb riigikogu valimised läbi viia erakondade üldriiklike nimekirjade alusel konkreetseid piirkondi välistavalt.
Siiski peab erakondade valimisnimekirjade koostamise strateegia olema valijale enne valimisi teada.
PS...

3
6

Maailmavaadete määratlemine (1)

Erakonnad

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Tuleks määratleda millised maailmavaated peaksid Eesti parlamendis esindatud olema ja need täpselt kirjeldama mis üks või teine endast kujutab. Siis oleks selge keda või mida valida igasugu natuke siiapoole või sinnapoole erakondasi pole vaja.

0
10

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
On vajalik koostada Eesti, kui rahvusriigi eesmärgid nii lähi kui pikemas perspektiivis

11
0

Mistahes valimisreklaami tegemiseks maksab kandidaat/erakond oma legaalselt saadud summad Riigikassasse, esitab reklaami eest saadud arve ja siis tasub selle Riigikassa.
Ükski muu makseviis ei ole lubatud.

88
2

Kantslerite, abikantslerite rotatsiooni kiirus (0)

Sundpolitiseerimine

Hanno Luukas peaaegu 4 aastat

Iga uus poliitiline jõud toob majja uue kantsleri ja abikantslerid.
Pikaajalistes demokraatiates püsivad kõrgemad (ja madalamadki) tsiviilteenitustujad hästi oma ametites.
Kantsler ja tema allvastutavad riigiteenistujad peaksid püsima ametis kindlasti pikemalt kui ühe valimistsükli. Ning viima ellu valija tahet, olgu see siis kommunist või...

3
0

Erakonnaks saab 200 liikmega (9)

Erakonnad

Elver Loho peaaegu 4 aastat

Mida väiksem organisatsioon, seda paremini töötab sisedemokraatia ja kaasamine. Erakonnal ei tohiks olla liikmete kogumine eesmärk omaette, vaid võikski keskenduda sellele, et erakonnaga liitumine on pigem erand kui reegel. Liitud selleks, et aktiivselt erakonna töös ja aruteludes kaasa lüüa ning valituks saada. Sajad või isegi tuhanded...

180
20

Luua kodanikuportaal, kus rahvas lisaks ideede esitamisele (seaduste muutmiseks või vastuvõtmiseks) saaks nende üle ka hääletada (ID-kaardiga). Enim rahva seas toetust leidnud ideed läheksid automaatselt Riigikokku hääletamisele (nt igal kuul 10 enim toetust leidnud ideed).

31
5

Nagu Ida-Eesti probleem on tihti selles, et sealsed inimesed elavad Venemaa inforuumis ning oletatavas seadusruumis, mis aga ei vasta tegelikkusele. Siis eesmärk omaette, oleks tuua riigikogulased Eesti majandusruumi selliselt, et see oleks ära tuntav, et nad tajuksid keskmise eesti elaniku muresid lähemalt läbi isikliku rahakoti.
Ettepanek...

23
5

Ettepanek on ajendatud hiljutisest Ekspressi artiklist üürilepingute reguleerimisest Austraalias, kus üürilepingus oli muudetav üürisumma lahter, muu oli standard. Meie kaldume kahte äärmusesse, kas reguleerime viimase mutrini või jätame kõik pooltevaheliselt kokku lepitavaks. Igapäevases elus ei ole valdavas osa kokkulepete juures mõistlik...

0
0

Toomas Kümmel on teinud Eesti ja eestluse jaoks rohkem kui väga paljud teised, ajal kui me teda kuulata pole osanud, on ta ikkagi edasi võidelnud. Premeerime teda.

29
4

Praegune parteide rahastamine riigi eelarve toel põlistab võimul olevate parteide võimu tehes uute tulijate "laua äärde pääsemise" väga raskeks. Seega järgmine ettepanek.

Peamised printsiibid:
1. Riigi eelarvest tuleb parteile tagada (võrdne) makse mis võimaldab ülal pidada sekretariaati ja minimaalset tehnilist personali - see tagab partei...

7
0

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepaneku muuta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust nõnda, et kompensatsioonimandaadid (väga suure omavalitsuse, s.t. Tallinna puhul) jagatakse vastavalt kandidaadile antud häälte suhtelisele kaalule (nn. avatud nimekirja põhimõte).

Kehtiv valimissüsteem on Tallinnas lubanud volikokku saada kõigest 15...

0
0

Patustanutele keeld peale! (4)

Valimised

Vello Paas peaaegu 4 aastat

Kõik, kes on riigi valitsemisel või parlamendis oleku ajal mingi eetikavastase teoga hakkama saanud, aga ei ole materiaalseid kahjusid tekitanud, peaksid saama mingiks ajaks ( viis kuni kümme aastat) valitsuses ja rahvaesindustes töötamiseks keelu. Kes on isikliku kasu huvides või tahtlikult oma tegevusega (tegevusetusega) põhjustanud...

64
3

Inimene, kes annab nõusoleku kandideerida ükskõik millise tasandi valitavale kohale, võtab sellega endale ka kohustuse valituks osutumisel asuda sellele kohale. Mitmel valitud kohal samaaegselt olla ei saa. Kui valituks osutunud inimene ei asu sellele kohale, saab koha valimiste üldises pingereas järgmise tulemuse saavutanud kandidaat sõltumata...

37
1

Territoriaaljaotusest (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Vähendada maakondade arvu, sealjuures ühendada kogu Virumaa üheks maakonnaks. Tallinnale anda nii juriidiliselt kui ka reaalselt n-ö pealinna staatus (võrdne maakonnaga, mitte "allüksus" Harjumaale).

3
0

Sundpolitiseerimise vähendamise võimalused (0)

Sundpolitiseerimine

Rein Ets peaaegu 4 aastat

Sundpolitiseerimine on tegelikkuses poliitika kaudu endale „sooja koha“ saamine. Sellise tendentsi vastu aitaks võidelda, kui riiklikult lähtuda vanast põhimõttest: „Vallavanema amet on Auamet“. Seega on palk kõrvalise tähtsusega.
Oluliselt tuleks vähendada nn Tippjuhtide palganumbreid (erandjuhud ongi erand juhud). See soodustaks...

10
2

Poliitikud nõukogudest välja (7)

Sundpolitiseerimine

Sergei Metlev peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku lõpetada poliitikute (riigikogu, valla –ja linnavolikogu liikmete) kaasamine munitsipaal- ja riigiettevõtete, sihtasutuste ja spordialaliitude nõukogudesse. Eriti sihtasutuste (näiteks haiglad või EAS) töö ülepolitiseerimine, poliitikute poolne mõju avaldamine või protsesside takistamine on suureks konfliktide allikaks ja tööd...

334
6

On üsna pentsik mõelda, et minister ja komisjoni/nõukogu liige, saamata hakkama oma tööga, tagandatakse ametist ja ta siirdub seejärel riigikokku!?
Me ei vaja riigikogulasest seaduseandjat, kes tegeleb pahategudega või on oma töös saamatu/küündimatu.
Sageli käidakse mõtlematult välja argument, et raha ei ole, kellelt seda ära võtta? Näiteks,...

58
1

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Keelustada "peibutuspartide" kasutamine.

22
0

Tervishoiu juhtimine (0)

Kaasatus

Matti Tammiste peaaegu 4 aastat

Tervishoiu juhtimiseks eraldada tervihoid sotsiaalministri alluvusest ja moodustada eraldi tervishoiuministeerium eesotsas ministriga kellel om ravialane kõrgharidus.
Sotsiaalministri vastutusala on väga lai ja tervishoiu korraldamisega tegeleb sisuliselt asekantsler koos vastava osakonnaga. Samal ajal on hariduse ja kultuuri juhtimiseks eraldi...

8
4

Teen ettepaneku muuta valimisseadusi nii, et Riigikogusse ja kohalikesse volikogudesse saab kandideerida ainult kaheks järjestikuseks perioodiks. Pärast ühe perioodi vahelejätmist võib jälle kandideerida kaheks järjestikuseks perioodiks. See välistab saadikutel "eksimatute" sündroomi. Seda räägiti meile 1991.a. jaanuaris parlamendiõppustel...

4
0

Eesti seaduste ülimuslikkus (0)

Varia

Enn Siim peaaegu 4 aastat

Ettepanek; Eesti Vabariigis kehtivad ja kehtestatavad seadusaktid on Eesti Vabariigi territooriumil ülimuslikud EL õigusaktide üle ( analoog: ENSV Ülemnõukogu vastav otsus NSVL ajal). Seejuures juriidilised argumendid tohi kehtida ( samalaadne jauramine käis ka NSVL ajal - vabatahtlik ühinemine jm jaburdus ) .

11
0

Kompenseerimaks maksude vähenemist taastada ettevõtte tulumaks ja kaotada ära kõik maksuerisused ja tulumaksu tagastused s.h.kaotada tulumaksuvaba miinumum!
Selle tagajärjel muutub maksude arvestus ja kogumine oluliselt lihtsamaks ja märkimisväärselt odavamaks,deklareerima ei pea enam need kes saavad ainult palka,vähenevad oluliselt...

0
10

Riigikogu valimise seadus on vaja korrastada kujul, mis tagab, et parlamenti pääsevad isikud, kes on saanud valimistel reaalselt enim hääli, sest see on elementaarne.

106
1

Kui käibemaks paar aastat tagasi 18%-lt 20%-le tõsteti, öeldi, et see saab olema nii ainult ajutiselt, ja esimesel võimalusel alandatakse käibemaks tagasi 18%-le. Leian, et see "ajutiselt" on liiga pikale veninud, ja viimane aeg on nüüd käibemaks tagasi 18%-le alandada.

46
2

Trahvid muuta astmeliseks (0)

Varia

Andri Arula peaaegu 4 aastat

Eraisikutele tehtavad trahvid peaksid olema astmelised, mis sõltuksid eelneva 12 kuu keskmisest sotsmaksust.

20
0

Kuna kõigil püsielanikel on kohustus kord aastas täita tuludeklaratsiooni ja e-maksuamet on muutnud selle ülimalt lihtsaks, siis ettepanek lisada sinna täiendav kirje, mille abil saaks maksumaksja otsustada, kellele ta soovib riigil lasta oma parteide rahastamise “osaku” üle kanda. Eesti 2013. aasta riigieelarves on erakondade rahastamiseks ca...

49
6

On paratamatu, et aegajalt MASA-de ja DASA-de temaatika, eriti nende rahastamine kerkib üles. Iseenesest ei ole nad oma olemusest halvad, kui neid teha õigesti. Kahjuks näitavad kogemused, et pigem jagatakse raha sinna kus on jagaja huvid. Ehk siis olemasolevatele suurparteidele.

Ideed, miks MASA-sid ja DASA-sid tahetakse on õilsad:
*edendade...

2
23

Vähene osavõtt (1)

Varia

Urmas A r u m ä e peaaegu 4 aastat

Mulle tundub, et Rahvakogus ülesastujaid on masendavalt vähe. Kahju! Kui saanuks anonüümselt arvamust avaldada (nagu vist üks ettepanek ka oli), oleks Rahvakogu ilmselt umbes. Eks see fakt räägi ka millestki...

4
21

4-päevane töönädal (0)

Varia

Heli Koit peaaegu 4 aastat

Inimeste stressi, depressiooni, psüühikahäiretesse haigestumine pidevalt kasvab. Põhjuseks on ülekoormus. Naistel on veel eriti raske, lisaks tööle majapidamine, söögitegemine, lapsed. Inimressurssi ei väärtustata piisavalt. Mida aeg edasi, seda kiiremini põlevad inimesed läbi. Aega enda jaoks ja on vähem haigusi, pinget ühiskonnas, inimesed on...

2
7

57. Osavalla ja linnaosa moodustamine.
Sätestada, et linnaosa ei moodustata, LOV-d likvideeritakse. Sotsiaaltöö ülesannete täitmiseks piisab teeninduspunktist.

4
0

Riigikogu töö alused. (0)

Kaasatus

Andrus Belials peaaegu 4 aastat

Kui riik propageerib oma põhiülesannete, nagu kodanike tervise ja vara kaitsmine, üleandmist vabatahtlikele päästeorganisatsioonidele, siis võiks kasutada ka riigikogus sama printsiipi.
Ehk vabatahtlik riigikogu, kus saadikud töötavad missioonitundest, ilma palgata. Usun et meil on küll võimekaid inimesi kellel rahamuret ei ole ja kes sooviksid...

2
0

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Avatud erakondlikud nimekirjad ja mitteparteilaste kaasatus nendesse ning ühe valimistsükli jooksul muutub tänane suletud erakondlus oluliselt.

11
0

Praegu kehtib riigikogu valimistel 5% valimiskünnis. See tähendab, et sellest allapoole jäänud jõududel sisuliselt puudub võimalus oma valijate tahet kuuldavaks teha. Nende jõudude hulgas võib olla nii uusi erakondi, kel pole veel õnnestunud "söösta komeedina poliitikataevasse", populaarsuse kaotanud või seda mitte kunagi võitnud erakondi ning...

18
2

Viia AJUTISELT, kaheks riigikogu valimisperioodiks (8 aastaks) sisse minimaalne naiste osakaal nii riigikogus kui valitsuses. Esimesel valimisperioodil näiteks min 25 % ja järgmisel min 50%.

Eesmärgid ja põhjendused:
1 Ettepaneku peamine eesmärk on tahtlikult kiirendada ühiskonnale vajalike muudatuste elluviimist. Leian, et teatud muutuste...

9
29

Maailmas läbiproovitud tarbimismaks oleks Eesti eelarvele suureks kosutuseks, kuna lisaks oluliselt maksuraha riigikassasse ja üksikisiku tulumaksu kaotamine võimaldaks inimestel jätta enam raha enda rahakotti alles, võimaldaks kodanikul saada jõukaks, olemata enam riigi poolt kooritav. Austraalia Victoria osariigi maksureformi grupp tegi selles...

10
17

Palun Tallinnas taastada ID-kaardiga ühistranspordi kasutamise võimalus TALLINLASTELE.

Olen tallinlane olnud juba 37 aastat.
Tahan tagasi ID-kaardiga ühistranspordi kasutamise võimalust. St mul peaks seni veel kehtima kuukaart, kuid varsti lõpeb ka see. Ma pole otsustanud, kas ostan mittetallinlase ID-pileti või otsin kuskilt välja rohelise...

17
3

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmel peab olema vabadus otsustada hääletamisel oma südametunnistuse järgi .Igasugune diktaat või survestamine erakonna või fraktsiooni poolt on seaduserikkumine ja peaks olema kriminaalselt karistatav.

13
0

... ametnike vastu kes ei mõista tähendust, et riigiasutus ja selles töötavad ametnikud on INIMESELE mitte vastupidi. NAERATUSE, tähelepanu , elementaarse viisakuse õpetus ja selle IGAPÄEVANE KASUTUS KOHUSTUSLIKUKS. Ära on tüüdanud näha nende lappis ja tigedate-ükskõiksete nägudega ebaviisakaid teenindajaid, ametnikke. Ka Valitsus ega muud...

14
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Ääremaadelt lahkumine vähendab nendega arvestamist volikogudes. Seni on mandaatide arv olnud Eestis võrdeline valijate arvuga. KOV
valimisel tuleks seda muuta ja volikogu kohad jagada ringkondade vahel arvestades ühtmoodi valijate arvu ja territooriumi suurust. Näiteks 2
ringkonna puhul, kus...

0
4

Anda inimestele võimalus ka oma hää tagasi võtta.

Hetkeolukord on selline, kus riigikokku pääsenu istub seal nagu padakonn ja kui ta ise ei soovi tagasi astuda, siis ei juhtu temaga midagi, kuni järgmiste valimisteni.

Kui inimestel oleks võimalik oma hääli tagasi võtta (kui valitu ei käi istungitel, ei täida valimislubadusi, rikub avalikku korda...

45
10

Täiesti ausad valimised (3)

Valimised

Argo Vilberg peaaegu 4 aastat

Oleks siis kui valimised oleks täiesti avalikud, s.t. iga inimene saab kontrollida iga teise inimese hääletustulemust. See välistaks absaluutselt igasuguse võltsimise, naabrid ja sugulased ja sõbrad toimivad täiusliku konktrollmehhanismina.

11
36

Esmatoidukaupade (teraviljatooted, piimatooted ja põllumajanduslikud saadused, teatud nomenklatuuris)käibemaksu vähendamine aitaks eluga paremini toime tulla vaesuse piiril elavatel peredel.

90
13

Tõenäoliselt huvituksid kodanikud valimistest ja ka neil osalemisest rohkem, kui neile antaks mugavam võimalus tulemusi lõpuni jälgida ja neile kaasa elada - kas kodus või kusagil linna peal. Valija, kandideerija või valimiskomisjoni liikmena. Mugavam võimalus tekib aga ainult siis, kui sa ei pea järgmisel päeval tööle minema.

Seetõttu teen...

50
6

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Parteide moodustamise alampiiriks määrata 400 inimest.

6
2

kes on eelnevalt varjanud oma tulusid igasuguses ulatuses.

52
5

Tihtipeale kiputakse võrdlema erinevate erakondade liikmete arvu ja seeläbi tegema erinevaid järeldusi. Kogu aeg on ikka nii, et seal kus rohkem inimesi, seal on ka rohkem kaalu ja ligipääsu võimule. Paraku tundub see seltskond liialt kirju. Nii noored kui vand, haritud ja harimata jne. Kõik see on väga tore aga kui kindlad me saame olla et...

22
3

Neil seal igasugu nõunikulaadseid poisslapsi-tüdrukuid küll ja küll. Las tipivad siis kompude ees õhtul - kui palju läks päeva jooksul riigi rahva raha veinidele , kaminapuudele, sukkpükstele, spordiklubide maksudele , rulluiskudele-suuskadele, erinevatele kingitustele , elektriarvete tasumisele , veisebiifstekkide ja merikuraditele,...

22
7

Parteide rahaline eelarve koosneb liikmemaksudest ja annetustest. Raha saab maksta ülekandega kontolt kontole ning kontroll jääb maksuameti pädevusse.

52
15

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Käesoleval aastal toimuvad kohalike omavalitsuste valimised võivad kujuneda oluliseks tähiseks riigi kestmisel ja arenguteel. Et kogu rahvas saaks säärase tähtsusega etapil otseselt kaasa rääkida, tuleks valimised ühendada üleriigilise rahvaküsitlusega (soovitatav referendumiga). Nii selguks...

9
4

Kuna praegu on riigikogulaste palk seotud Eesti keskmisega, mis iga aasta tõuseb siis sellega koos tõuseb ka riigikogulaste sissetulek. Kui siduda riigikogulaste palk alampalga kordsega(kas siis viis kuus alampalka näiteks), kaoks ära(väheneks) nende iga aastane palgatõus ja samas on siis lootust, et hakkab tõusma vahest ka alampalk.

216
18

Riik loob riikliku pensioni kogumissamba, emiteerides kodanikele igal aastal riiklike investeeringute toetuseks pikaajalisi võlakirju.
Võlakirjade lunastamisaeg jõustub pensioniea saabudes, mis tähendab võlakirja ostuhinna kandmist isiku riigipensioni kontole.
Võlakirjade aastatulu makstakse isikule kord kalendriaastal (nt sünnipäev).
Võlakirja...

11
2

Oleks mõistlik toetada peresid ja eriti rohkemate laste arvuga peresid. Teiselt poolt on palju inimesi, kes ei soovi peret luua ja lapsi saada. Neid, kes ühiskonnale annavad ja mitte ainult ei võta, tuleks igati soodustada. Teen ettepaneku selleks kasutada üksikisiku tulumaksu. Alates 25. eluaastast võiks üksikisiku tulumaks olla näiteks...

8
0

Ametnike depolitiseerimine (2)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Seadusega peaks olema kehtestatud nimekiri ametitest, kus ei tohi olla erakonna liige. Praegu kehtiva erakonnaseaduse paragrahv 5 (3) sätestab väga kitsa ringi ametikohti, kus ei või olla erakonna liige. Sellesse nimekirja tuleb teha oluline täiendus. Erakondlik kuuluvus tuleb peatada või seda ei...

33
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Erakondi rahastada nagu pensionifondi II sammast: 2 osa liikmemaksudest ja 4 osa riigilt

4
8

RK komisjonide töö (1)

Valimised

Rein Tõnnemaa peaaegu 4 aastat

Avalikustada komisjonide iga liikme töö. Saaks hinnata saadiku tegevust ja pädevust. Samaks oleks hea avalikustada iga saadiku töö (tegevused nõukogudes, komisjonides jms., seaduseelnõude analüüs, ettepanekud ning isiklikud seisukohad, sõnavõtud).

18
3

Elektrivõrguga liitumine tehti omal ajal tasuliseks arvestusega, et elektrvõrku tuleb uuendada ja arendada. Käesoleval ajal me kõik maksame elektrivõrgu tasu mis on väga suur. Et tekiks maapiirkonnas, näiteks kaugemal kui 15 km linnast, ettevõtlus ja ettevõtluse areng oleks elektrivõrguga liitumine tasuta (või sümboolse hinna eest).

35
3

Kogu selle jama, mille poliitikud ja ametnikud kokku keeravad, aitab tavaliselt ära siluda suhtekorraldusfirma. Sellest tulenevalt tuleks asjad seada nii, et jamade kokkukeerajad ei saaks kasutada rahva raha eest demagoogide-keerutajate-mullimeeste-suhtekorraldusfirmade abi, vaid peaksid iseseisvalt hakkama saama. Sedasi oleks võimalik inimesi...

22
2

Kui Valitsus ei ole eelnõudele või tariifide(näiteks veeteede tasu) esitamisel lisanud vastavate teadlaste ja/või spetsialistide arvamusi, siis nõuda seda.

27
3

Tänane 33% sotsiaalmaks jaguneb 13% haigekassale ja 20% sotsiaalkaitsele. Sellest 20%-st võiks 1 protsendipunkti kulutamise anda inimese enda otsustada, millisele MTÜ-le ta selle suunab (sh kirikukogudused, sotsiaalabi pakkuvad MTÜ-d või ka erakonnad). Kui ei määra, läheb riigikassasse.
MTÜ-d (1% saajat) võib muuta näiteks korra aastas, tehes...

6
15

Обоснование - так как существенная часть русскоязычной общины отстранена от выборов Рийгикогу, сложилась ситуация, при которой на государственном уровне касающиеся её решения принимаются парламентом, с де-факто пропорционально малочисленным представительством неэстонцев. Это способствует формированию настроений разочарования и отчуждения. Кроме...

11
16

Demokraatia õigusliku tagamise küsimus Eestis ei ole mitte niivõrd erakondade temaatikas kui hoopis selle taga, nimelt passiivse valimisõiguse (st. kandidaatide nimekirjade üles seadmise õiguse) teostamise küsimustes. Eestis praegu kehtivad seadused 1) reserveerivad riigikogu valimiste kandidaatide nimekirjade esitamise ainuõiguse Eestis riigi...

4
1

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Kaotada ära häälte korjamine valimistel,kes kandideerib riigikokku peab ka sinna minema.

40
1

Ettepaneku autor Ilmar Kasemets saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 4 sätestab võimude lahususe põhimõtte. Partokraatlikus praktikas Riigikogu ja Valitsuse suhtes see printsiip paraku ei rakendu. Eesti Vabariigi territooriumil võiks olla samapalju haldusüksusi, kui Riigikogus liikmeid (mitte ilmtingimata 101). Põhimõtteliselt majoritaarne...

0
0

Vastavalt riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusele( välja kuulutatud 25.10.2012.a.) toimub eelhääletuse osana e-hääletamine nädala jooksul enne valimispäeva. Seadus lubab kodanikul sellel ajavahemikul elektrooniliselt antud häält piiramatu arv kordi muuta. Kellele on see vajalik? E-hääletaja peaks tegema oma otsustuse...

12
4

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
1

Valimistel osalenu ei saa täna suuresti mingit tagasisidet. Riigikogu valimistel jaotatakse suur osa häältest ümber ja väga suur osa hääle andnutest ei näe enda valitud kandidaati Riigikogus. KOV valmimistel on asi sarnane - ainus tagasiside on tihtipeale ajalehekuulutus "tänud valijatele toetuse eest!"

Seega oleks tõepoolest hea kui valija...

18
0

В Эстонской парламентской республике права и полномочия президента ограничены настолько что эта должность просто не нужна. Кроме того народ Эстонии по конституции лишён права его выбирать. Тем более почему народ должен тогда его содержать и оплачивать его гастроли и разного рода балы и приёмы? Пусть если он нужен парламенту то они и оплачивают...

0
10

Regionaalministeerium koondada.

49
26

Minu antud hääl võib minna ainult sellele kandidaadile, kelle poolt ma hääletan.Lõpetada igasugune häälte ülekandmine erakondade nimekirjades. Riigikogu saadiku valijate ringkond peab olema tuvastatav, et teda saaks tagasi kutsuda kas või näiteks majoneesi ostmise pärast, siis suureneb ka saadiku vastutus seal vastu võetud otsuste eest....

132
7

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Riigikogu tuleb valida võrdse suurusega väikestes valimisringkondades. Elementaarne, et igal
valijal on võrdne hulk esindajaid RK-s. RK pole maakondade esindus, ei tohi valijate arvu ja
mandaadi kaalu võrdsustamiseks kinni pidada maakonna piirist. Igas ringkonnas on oma
kandidaatide nimekiri,...

1
6

Erakonnaseaduses sisalduv riigipoolne rahastamisosa kannab eneses korruptiivset sisu ja on oma iseloomult erakondi ebavõrdselt kohtlev. Selline õigus riigilt raha saamiseks on erakonnaseaduse kaudu nende samade Riigikogus esindatud erakondade esindajate poolt Riigikogus eneste poolt vastu võetud.
1. Riigikogu ise on kehtestanud erakonnaseaduse ja...

40
7

Minimaalne valimisosalus (1)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Kehtestada minimaalne valimaskäinute osalusprotsent, mille korral valimised tunnistatakse õnnestunuks. Kui valimaskäinuid on alla 50 protsendi hääleõiguslikest, siis on valimised ebaõnnestunud ning tulevad uued valimised. See tähendab, et parteide programmid ei lähe piisavalt rahvale peale.
Et ei tekiks liiga pikka võimuvaakumit, siis...

6
2

Selle muudatuse järel oleksid preemiad parema valimistulemuse saanud nimekirjadele tagasihoidlikumad kui praegu. Ehk siis valimised vastaksid enam põhiseaduses oleva proportsionaalsuse põhimõttele.

Victor D’Hondti (matemaatik ja politoloog) poolt loodud valemi eesmärk on valimistel enam hääli kogunud parteisid parlamendis üleesindada, väiksemaid...

10
1

Ettepaneku autor Valentin Stepnevski, saabus e-posti teel:
Täielik haridusreform, s.t. gümnaasiumiharidus puhtal kujul muuta kutsekeskhariduseks. Kusjuures paralleelselt jääks ka lihtsalt kutseharidus. Ja johtuvalt eeltoodust ülikooli saaks kandideerida ainult kutsekeskhariduse tunnistuse olemasolul.

4
6

Kuna Eestis on asjad halvasti, vähendada Presidendi, Riigikogu ja valitsuse liikmete palka 25 %, andes selle raha lastetoetuste jaoks. Riigikogu saab seda teha, võttes eeskuju Soome presidendist, kes palus vähendada oma palka 20 %.

30
2

Demokrtaatia üks suurimaid probleeme on võimu ja raha segunemine. Selle vältimiseks teen ettepaneku lubada poliitereklaami vaid parlamendivälistele erakondadele, kes muidu "pildile" ei pääse. Parlamendierakondade eest rääkigu nende teod. Valimiseelne miljoneid maksev ajupesu ei anna mingit lisaväärtust meie riigile ja teenib vaid valija...

53
36

Valimiskünnise kaotamine (0)

Valimised

Toomas Kaasik peaaegu 4 aastat

Valimiskünnis tuleb kaotada et kindlustada kõigile võrdsed võimalused osutuda valituks.

28
13

Ma olen seda meelt, et inimese rikkus ei väljenda adekvaatselt tema poliitilist küpsust.
Tõsi, on teatavad korrelatsioonisuhted ühelt poolt inimese sissetuleku ja varanduse, ning teisalt tema iseloomu, prioriteetide ja ühiskondliku kuvandi vahel, KUID NEED SEOSED ON LIIGA ÄHMASED, et oleks reaalset alust väitel : mida rikkam inimene, seda parem...

26
1

Praktika on viimase paarikümne aasta jooksul näidanud, et rahvasaadikud on võtnud vastu hulgi seadusi, mis ei ole tänaseni tööle hakanud ega hakkagi või töötavad Eesti elanikele risti vastu. Selline asi saab juhtuda ainult siis kui seaduse vatuvõtmise poolt hääletanud rahvasaadikud ei ole ise seaduse sisust aru saanud, sest nad ei oska seadusi...

14
3

Toetan J.Kivirähu ideed (0)

Kaasatus

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Peeter Tammistu, saabus e-posti teel:
Toetan J.Kivirähu ideed „Käivitada Rahvusliku Arenguvõrgustik ja luua riigikogus arengukomisjon”
Selles ettepanekus on kolm head alusideed:
-ideaalis peaks RA olema Eesti arengu ajutrust
-selleks kujunemise kõige olulisemaks eelduseks on seal tegutsevate inimeste professionaalsus ja autoriteet.
...

10
0

... ehk ERAKORRALISED VALIMISED . Vaadetes eilset ETV ühiskondliku saadet „Foorum“ - üritasin leida seda vähestki iva lootuses, et poliitikud on mõistnud selle Rahvakogu ettepanekute tegeliku , rõhutan veelkord tegeliku vajalikkuse tähendust - mitte aga kui poliitikutele ebameeldivalt pealesunnitut kohustuslikku tegevuskava. Kukkus aga välja...

17
6

Riikide vaheliste saatkondade loomine vähem strateegilistesse riikidesse tuleks peatada ja kus võimalik seada saadiku töö sisse koostöös Soome või mõne teise Euroopa riigi saatkonnaga. Säästetavate resursside arvelt peaks maksimaalselt looma teadus- ja ärivaldkondade esindusi ja esndajaid tööstuste keskmetes (nagu on IT esindus Silicon Valleys)....

6
6

Ettepanekute autor Helve Meriroos, saabusid e-posti teel:
1. Riigikogu liikmete arvu vähendada 50 inimese peale ja nende palk peab sõltuma miinium palgast või siis tehtud töö kvalideedist,aga mitte ,et tõstavad endil palkasid ja rahvas peab saama neid tagasi kutsuda kui nad ei ole nende tööga rahul. Eesti rahvaarv väheneb,siis milleks suurt...

21
1

... või puuduliku töödistsipliini täitmise eest ! Karistus peab olema seejuures AVALIK ja proportsioonis tema ISIKLIKU päevapalgaga. Selle võiks kehtestada kas üldine poliitühenduste AUKOHUS või Poliitiline Ombudsman. Saadikutele võiks kehtida omaette karistusseadustiku osa kus iga ülesastumise eest vastavad lisakaristusena trahvide päevamäärad....

3
0

Omandireformi insenerid, ärge hiilige vastutusest. Tunnistage tehtud vigu ja heastage seadustes
* korterite erastamist nendele, kellelt see võimalus ära võeti ja elavad praegu munitsipaalkorterites
* riigi poolt pole mingit elamispinda ega hüvitist saanud

11
1

Alla 12-aastase lapse põetamisel makstakse vanemale hetkel hooldushüvitist alates lapse haiguse 1. päevast, hooldushüvitise suurus on 80% ühe kalendripäeva keskmisest tulust (arvutatuna eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult).
Ettepanek on teha erand pärast lapsehoolduspuhkust tööle naasnud vanemate saadavale hooldushüvitisele...

14
1

Valimisreklaam (1)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Keelata valimisreklaami tegemine kommertskanalites ja avalikud plakatid.
Reklaam peaks toimuma ainult läbi tepattide riigi raadios ja riigi televisioonis või kohapeal valijatega kohtudes.
Nii hoitakse kokku mõttetu raha kulutamist kampaaniatele ning võrdsustaks kõikide parteide võimalusi. Samuti oleks võrdsed võimalused riigikogus esindatud...

15
1

Väga kalliks lähevad meile küll "õigest" parteist, kuid asjatundmatu ametniku vead.
Ettepanek: Spetsiifilistes valdkondades, nagu näiteks transport, teedeehitus, linnaplaneerimine, keskonnakaitse jne töötamiseks peab ametnik kohustuslikult omama eriharidust vastavas valdkonnas

259
13

Nii kohalikel, kui ka Riigikogu valimistel osalevad inimesed, kes on vaid häältemagnetiks, kuid oma rahvalt saadud mandaati nad ei kasuta.
näiteks meenub eelmistelt kohalikelt valimistelt tollane välisminister Urmas Paet, kes kogus Nõmmel rekordi hääli, kuid volikokku ei läinud!
Sama oli Riigikogu valimistel, kus Tallinna linnapea Savisaar kogus...

216
1

Riigikogu 51 liikmeliseks ja kaotada liikmete eripension, kuna siis peaks iga töötav inimene saama eripensioni, võrdne kohtlemine kõikidele.

3
1

Vähendab elukeskkonna visuaalset reostust, säästab loodust, aitab vähendada mõttetuid kulutusi kampaaniatele, toetab keskendumist ideede konureerimisele

91
0

riigikogulaste arv kahekordseks , palk poole väiksemaks. tulemus - lõpeb ära vigisemine suure töökoormuse üle, jääb äkki aega asjadesse süüvida. inimesed, kes lihtsalt lobisemise ja nupulevajutamise eest SUURT raha tahavad ei kipu sinna enam. tulevad äkki inimesed, kelle süda tõesti muretseb, kes tahavad ja suudavad mõelda EESTI RAHVAST , mitte...

3
125

Loen välja, et riigi poolt kavandatud lastetoetuste määrade tõstmise osas on lähtutud põhimõttest, et lastetoetuste määrad tõusevad peredel, kes elavad suhtelises vaesuses ja neil, kelle peres kasvab kolm last.
Lastetoetuse määr peab tõusma kõigil peredel, kes elavad kindlaks määratud vaesuse kategooriates ehk absoluutses vaesuses, suhtelises...

20
0

Täna on nii, et vallavanemale, abivallavanemale, linnapeale või abilinnapeale ei ole seatud mingeid erialaseid nõudeid. See tähendab tihtipeale seda, et oma valdkonda satuvad juhtima inimesed, kellel puudub piisav erialane haridus või isegi töökogemus. See tähendab jällegi seda, et oma ametikohale asudes 4 aastat "õpitakse" asja tundma või kui...

12
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Juhul, kui valitu loobub mingis valitsusorganis valimise järgselt osalemast, siis temale antud hääli tulemuse arvestusel ei arvestata.

17
2

Olen erinevates rollides kogenud n-ö "linnukese pärast" eelnõude kooskõlastamisi. Pole kunagi kohanud, et kooskõlastamise aeg oleks enam kui kuu. Pigem ikka mõned nädalad. Selle ajaga jõuaks lugeda ja mõelda küll, kui see ongi sinu põhitöö. Kokku tulla arutada ja siis kooskõlastaja kirjalik seisukoht koostada - selleks ei jää aega. Teen...

49
1

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Valimisseadus peab olema lihtne ja kodanikele arusaadav. Praegusest valimisseadusest tuleb loobuda üleriigilisest nimekirjast. Nimekirjad koostada ringkondade järgi. Valituks osutuvad ringkonnast need, kes on saanud pingereas enam hääli, olenemata sellest kas ta on erakonna või üksikkandidaat....

11
1

Kuna eesti seadused on kohtunikele ja advokaatidele, ning kodanikele arusaamatud ja pikad.
Toimuvad pidevad kohtuvaidlused ja tõlgendused praktiliselt korduvate seaduste osas, siis luua kohtupretsedentide seadus , nagu oli Vene ajal! See lihtsustab tunduvalt kohtunike tööd ja vähendam advokaatide hiigeltulusid ning dividende ja rahva koorimist.
...

25
1

Lõpetada riigieelarvest erakondade rahastamine. Vähemalt niikauaks kui ei jätku raha pensionite tõusuks.
Erakondi rahastatakse liikmemaksudest ja annetustest. Liikmemaksude suurus ja tasumine määratletakse erakondade endi poolt (põhikirjas). Annetusi kontrollib rahastamise järelevalve komisjon.

18
5

В настоящий момент ситуация такова, что места в Рийгикогу и собраниях местного самоуправления «покупаются». Количество затраченных на избирательную кампанию средств в той или иной степени пропорционально полученным голосам. Это создаёт ситуацию неравенства и искажения воли народа. Депутаты представляют своих спонсоров, но не своих избирателей....

5
0

Pean olulisemaks Maksuametis deklareeritud kodanike palkasid. Samuti laekub riigile makse nende palgasuuruste järgi. Statistikal on tegelikkusega võrreldes nn. iluvead sees. Täites ise Statistikaameti aruandeid ei ole elu kõiki keerulisi situatsioone panna tabelis lihtsatesse lahtritesse. Palgasummad on aga meil kõigil deklareeritud ja selle...

76
1

Ei ole demokraatlik, et väljavalitud inimestele kehtib eriline kaitse, mille taha on võimalus varjuda "musta südametunnistuse" tõttu. Ausal ja õigel saadikul ei ole vaja mingit erilist lisakaitset. Saadikupuutumatusega "relvastuvad" ikkagi eelkõige need, kes tegelevad šlikerdamistega.
Seadusandlusesse võiks lisada (saadikupuutumatuse tühistamise...

74
11
10
0

Riigikogu ja vabariigi valitsus (0)

Valimised

Viiu Novik peaaegu 4 aastat

Riigikokku pääsevad kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule, olenemata erakondlikust kuuluvusest , keelata parteide sisenimekirjad ning kandidaadid rahastavad sarnaselt üksikkandidaatile ise oma kandideerimise

Peaministriks saab enim hääli kogunud kandidaat, Valdkondade ministriteks valitakse vastava KUTSE/ametioskuste ja töökogemusega...

14
1

Pensionäridega on KOV-il palju tegemist, aga nende tulust KOV-i midagi ei jõua

17
4

Riigikogulaste kohta peetakse elektroonilist arvestust ehk avalikku kodulehekülge kus on kajastatud kõik iga riigikogulase hääletused ja kuidas ta hääletas. Samuti kõik tema algatatud seadusemuudatused jne. Idee eesmärk on, et kõik saaksid veenduda millega tema valitud saadik tegeleb ja kuidas hääletab. Kas üldse tööl käib.
Kui mõni saadik ei...

116
6

Erakonna tegevuse tähtsaim väljendus on osalemine valimistel oma programmiga. See peab ka edaspidi jääma erakondade ja muude MTÜ-de eristamise peamiseks veelahkmeks, et erakond soovib osaleda võimu teostamisel ja tema liikmed pürivad rahvaesindajateks.
Valimistel otsustame, kes hakkavad meid järgmisel perioodil valitsema ning milliseid eesmärke...

0
0

1.President ja õiguskantsler saavad valitseda 4+4 aastat järjest,oleks õiglane kui riigikogulasele kehtiks sama.See ei laseks neil mugavalt end tunda ja need,kes tegelikult soovivad midagi konkreetset teha on sellest ka huvitatud.Kuid peale 4-ja eemal oldud aastat saavad uuesti kandideerida aga konkreetsele isikule kogutud häältega,mitte nagu...

133
13

Kreeka antiikse polise demokraatia juurde kuulus olulise tasakaalustava ja despoodiks muutunud valitseja neutraliseerimise vahendina vastuhääletamine. Polise kodanikud viskasid urni hääletussedeli isiku nimega, keda nad eneste üle valitsemas näha ei soovinud. Enim hääli kogunud isik saadeti polisest tähtajaliselt välja.
Minu ettepanek on...

10
8

Kehtestada Inimõigused Eesti Vabariigis: Lõpetada koheselt personaal-, eri- ja soodus-pensionide maksmine
1) endistele NLKP ja EKP liikmetele,
2) võõrrahvuste-riikide okupeerijetele-killeritele kaitseväelastele
3) eks-riigiametnikele ja eks-riigikogulastele
Madise väitis, et liigume tigusammul!

84
9

Mitte lubada ettevõtete nõukogedes poliitikutel lisatulu teenid. Seaduseandja saab selgelt väljendatud soovid delegeerida valdkondadele. Suunitlusi võivad parimal viisil ellu viia oma ala tundvad ja haritud töötajad. Poliitilises tõmbetuules majandust ei arendata. Poliitikute luua on sobiv keskkond arenguks ja selle eest maksumaksja neid palgal...

4
0

EV Põhiseadus 13
Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele.
Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest
Palume Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil või üldkogul tutvuda kriminaalasja nr. 02667001067 kohtueelse eeluurimise materjalidega, kus on meie põhiseaduslikke õigusi rikutud.
Ringkonnakohtu kohtunik lõpetab uurimise...

7
0

Ettepaneku autor Evi Veske, saabus e-posti teel:
Et siin 130 000 kogukonnas on tekkinud eluline küsimus:raske puudega inimesele määratakse puude hooldaja. Aga see saab olla vaid töötu pensionär. Kust võtta töötu ja pensionär?
Ettepanek :teha määrus, et sügava ja raske 80%puudega inimese hooldaja võib olla oma laps!l
Kui laps on saanud hooldajaks,...

6
0

... ja tema kohast tuleviku Eestile? Sest kohati on tunne, et antud piirkonnas toimub Eesti huvisfäärist järk-järguline kaugenemine ning kohalikule elanikkonnale on jäänud riigi kohaleolek ja õiguslik staatus arusaamatult kaugeks kui mitte lausa uduseks. Samas pole suudetud tagada ka õigusliku keskkonna toimimist kohalike omavalitsuste töös....

3
4

Eesti riiklikus halduskorralduses pole valdkonda kus arenduste juures poleks takistavaks asjaoluks eestlaste rahvusriigile ebakohane ENSV rajoonide piire järgiv maakondlik jaotus. Probleeme on kohalike omavalitsuste (valdade) tasandi haldusreformi läbiviimisel, haridussüsteemi reformimisel, haiglate võrgu ratsionaalsel korraldamisel jne....

7
2

Valimiskulude piiramine (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
1)Seada valimiskuludele mõistlik ülempiir ja range kontroll koos vastutusega kulude õige deklareerimise üle.
2)Lõpetada erakondade reklaamid erameedia kanalites.
3)Tuua kõik valimistega seotud diskussioonid (erandina ka reklaam piiratud mahus) avalik-õiguslikku ERR-i (see annab hea võimaluse...

22
0

Eesti keeles on ajalooliselt kaks sõna need on vendlus ja õelus.
Meie keel iseloomustab nende omadussõnadega ka erinevaid sugupooli.
Tänases Eestis elades mehena, ma ei tahaks, et meie riigikogu on nii vennalik ja pead liiva alla peitev naiste rünnakule vastu seismises. Naiste õiguste eest võitlejate kiidukõned ja lobitöö annab suuna.
Rünnaku...

6
0

Rahvakogu keskkonda täiendada (1)

Kaasatus

Kert Sasi peaaegu 4 aastat

Uute ettepanekute sisestamine ja sisestatud info korrastamine peaks toimuma paralleelselt. St juba praegu – jaanuaris peaks hakkama sisestatud ettepanekuid teemapunktide alla koondama: ntks
• Riigikogu liikmete töötasud ja hüvitised
• Riigikogu liikmete arvu vähendamine
• …
Siis selle konkreetse teemapunkti alla koondatakse kõik seni sisestatud...

14
0

Eestis võiks rakendada sarnast systeemi sellega, mis toimib Poolas: 1% tulumaksust eraldatakse sellele MTY-le, kelle inimene on tulumaksu deklaratsioonis välja valinud. Selle erandiga, et samal viisil rahastatakse ka parteisid.

Kui parteil on 10 000 liiget, teeb see kena kopika. Tõenäoliselt sellest kyll yleriigiliseks tegevuseks ei piisa, aga...

31
23

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja efektiivselt toimiva osalusdemokraatiaga (võrgu)riigiks ning (globaalsest) neofeodaalsusest tulenevate kriiside toime pidurdamiseks::

1)kehtiv Erakonnaseadus seatakse rahvahääletusele tühistatamiseks...

1
0

Aastast 1900 on kulla hind tõusnud 4500% ( !!! ). Seevastu raha väärtus on pidevalt devalveerunud. Seega pole arukas koguda pensionit paberpahna või virtuaalsete nullidena, ning lausa kriminaalne tundub idee sunduda kodaniku, tööinimest andma oma teenitud raha pensionifondi haldurile riskantseks ( me ju mäletame hästi hiljutist kolmanda jne....

15
1

KOV valimisel mitu ringkonda. (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
KOV valimisel mitu ringkonda.
Ühendvaldade puhul on tihti liitunud osad erineva valijate arvuga. Ühe valimisringkonna puhul võib keskasula saada võimendatud enamuse. Ringkondade moodustamine ja sõltumatus (majoritaarsus) tulemuste arvutamisel vähendab kartusi ühinemisel. Norm peaks olema seaduses.

0
1

Keelata meedias – televisioonis, raadios, ajalehtedes, ajakirjades, välisreklaamplakatitel ära laenureklaamid. See oleks oluline samm Eesti laenuturu korrastamisel. Väga halb on vaadata, kuidas iga teine reklaam eesti meedias kutsub kiiresti uusi tarbimislaene võtma, samal ajal kui Eesti rahvas on suurtes võlgades. Individuaallaenud on Eestis...

12
0

Põlvkondade vaheline side on nõrk ja tundub, et nõrgeneb edaspidi veelgi. Tulemuseks on kasvuraskused ja puudulik elukogemuste edasiandmine nooremale põlvkonnale. Probleemi leevendamiseks vajame riiklikku programmi põlvkondade vahelise suhtlemise edendamiseks. Näit võiks lasteaedades ja mängutubades toimuda vanemate ja vanavanemate (eriti...

1
0

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Riigikogu saadikukandidaadi vanuse piiriks olgu: 30 kuni 70 aastat.

8
9

Reykjavikis töötab suurepäraselt linna kodanikuportaal kus iga kodanik saab teha linnaelu arendamise osas ettepanekuid. Iga kuu saavad kõik kodanikud eelmise kuu ettepanekute üle hääletada ning 5 enim hääli kogunud ettepanekut võetakse reaalselt linnavalitsuses arutusele - mis iganes nende sisu ka ei oleks. See on äärmiselt positiivselt mõjunud...

292
3

Kanda kohalike omavalitsuste ja Riigikogu valimiste valimisedelitele
lisaks tekstile "Hääletan kandidaadi nr ... poolt", kuhu valija kirjutab
eelistatud kandidaadi registreerimisnumbri, ka tekst "Ei eelista ühtegi
kandidaati", mille valija saab eelistatud kandidaadi puudumisel alla
joonida.
See algatus aitaks valimistel kaasata inimesi, kes juba...

2
0

NB! Tegemist on üldrahvalikele arusaamadele tugineva antiutoopiaga, mis ei peegelda autori isiklikke seisukohti.
Sageli on kuulda nurinat - kas me sellist Eestit tahtsime? Hoolimata tõigast, et Eesti on üks kõrgeima maksukoormusega riik Euroopas ning ettevõtluses on tegev vaid väike protsent elanikkonnast, on siin arenguruumi idealiseeritud...

7
1

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Kodanikud, kes maksumaksja kulul saavad kõrghariduse ja suunduvad tööle välismaale, on kohustatud tagastama hariduse omandamiseks kulunud rahad riigile. Kes naaseb kodumaale, saab selle tagasi. Laekunud raha suunatakse tagasi haridusse.

17
2

Kehtestada võrdsed Inimõigused kõikidele töötutele. Lõpetada parasiteerumine.
Tehku ise tööd ja kasutagu isiklikku transporti

36
14

On välja ilmunud kirglikud vastuhääletajad ja see rahvakogu on hüüdja hääl kõrbes

3
33

KOV-de eelarvet mõjutav RK otsustus (seadus vm. norm, tuluosa nt. mõjutav või kohustusi lisav) vajab suuremat häälteenamust või otsustuse põhimõtteline osa KOV-de mingit lihttoetust enne jõustamist. Lihttoetusena on käsitletav suurem toetavate häälte arv võrreldes vastuhäältega. Siin variante, kas sellise otsuse teeb KOV valitsus, volikogu või...

1
0

Seletus. Meil on olemas palgamiljonärid. See tähendab, et osa inimesi teenivad oma aasta-kahe tööga välja pensioni, mille väljateenimiseks suuremal osal kulub kogu nende tööiga e ca 40 aastat, kümne aastaga aga juba ca 10-ne tavainimese pensioni. Nii edasi minnes, tekkib varsti olukord, kus ca 80% pensionikassa I samba vahenditest hakkab minema...

9
1

Valimisnimekirjad (0)

Kaasatus

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Valimisnimekirjades tuleb keelata kandidaatide numbrite kasutamine, et kodanik oleks kohustatud kirjutama inimese nime mitte ettesöödetud numbri - loetavuse huvides kirjutada nimi trükitähtedega. Ainult sellisel moel on võimalik valija ja tema esindaja vahelist sidet suurendada, kuna siis on kodanik kohustatud jälgima oma esindajate tegevusi...

0
0

Ettepaneku autor Gunnar Karu, saabus e-posti teel:
Sätestada,et õigusega kandideerida kaasneb kohustus valituna sel kohal ka tööle asuda.
Valvekoer meediagi piirdub vaid konstateeringuga:
"Mr.X loobus oma kohast riigikogus."
Peaks aga "klähvima": "Saadik X pettis oma valijaid.
Lubas neid esindada riigikogus, kuid ei teinud seda."

19
2

Kuna terves ühiskonnas on kõigile peale nn, riigiisadele loodud eksimuste eest reaalsed karistused- mida ka üldsus karistuseks peab. Ei pea silmas siin ihunuhtlust, erinevatel viisidel. Kuna tegemist on siiski siseringi tegelastega ja seda ringkonda pole keegi reguleerinud, jääb mulje juba maffiast. Tuleb hakata koostama nn. karistusmäärustiku...

15
1

Ükski ettevõte ei tööta tulemuslikult kui palk ei ole seotud tulemusega. Algkapital väheneb kiiresti kui juhid ei tee õigeid otsuseid ja ei hoolitse ettevõtte jätkusuutlikuse eest...ehk ei ole reaalsusega kursis. Miks peaks riigikogu ja valitsuse töö effektiivsuse saavutamine toimuma kuidagi teisiti. See on sama mis loodusseaduste eiramine. See...

18
15

Tagasiastumine (0)

Varia

Jaan Arulepp peaaegu 4 aastat

poliitiliselt ametikohalt peaks tähendama keeldu teatud ajaks nähtavale poliitilisele tegevusele.

4
0

Nimelt praegu oleme olukorras, kus Eesti ettevõtjad maksdes endale dividende, siis peavad maksma riigile tulumaksu, kuid mitteresidendist (isik, kelle alaline elukoht on välis riik) ettevõtjad ei pea. Samuti ei pea praegu tulumaksu maksma välisfirmad, kes omavad eestis tütarettevõtteid. Selliselt toimides viiakse igal aastal eestist välja...

86
4

EKSPERTIDE KAASAMISE OHUD (3)

Kaasatus

Meelis Kaldalu peaaegu 4 aastat

Marek Strandberg kirjutas oma lõustaraamatus:

Kas rahvakogu on Eesti demokraatia proovikivi? Ilmselt mitte. Selleks on aga hoopis muu. Nimelt küsimus sellest, kas avalikkus saab lugeda rahvakogu ellukutsujate ja erinevate asjapulkade vahelist kirjavahetust rahvakogu ja sellega seotud tegelaste vahel. Näiteks kirjavahetust Praxisega, kes peaks...

4
0

Koduigatsustasu (0)

Varia

Ahto Hindrea peaaegu 4 aastat

A) Maksta kõigile, kes töötavad välisriikides ja kelle perekond elab Eestis.
B) Lõpetada maksmine

Ei ole ju vahet, kas kodanik teeb tööd suuga või kätega. Kodu on kõigil ja igastus tekib olenematta ühiskondlikust positsioonist. Valitud on omad valikud teinud enne kandideerimist, samuti ka kodanikud kes valisid võõrsil töötamise.

11
3

Euroreferendumil andis rahvas toetuse justnimelt riikide liitu, mitte föderatsiooni, ehk liitriiki astumiseks. Kui Euroopa muutub järk-järgult föderatsioniks, muutub ka too euroreferendum mittelegitiimseks.

35
1

Teen ettepaneku muuta kehtivat Gümnaasiumi riiklikku õppekava ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse neid punkte, kus on juttu riigieksami 50%-lisest künnisest. Minu ettepanek on, et eksamikünnis peab jääma 20% juurde, nagu see on veel ka täna. Lisaks sellele tuleb anda võimalus järeleksami sooritamiseks koolis eksami toimumisega samal aastal.

...

9
3

Riigikogu liikmetel, kes kandideervad kohalikel vaimistel, saadud hääli mitte ülekanda samas
nimekirjas kanditeerijatele.Sellega vähendaksime kohalikesse volikogudesse sattuma isikuid,kelledele antud häälte hulk on selline, et nad ei osutuks valituiks.Järelikult kohalik rahvas
ei usalda neid. Riigikogu liikmed muidugi kohalikesse volikogudesse...

0
1

Saadiku hüvitis (0)

Erakonnad

Ago Kungla peaaegu 4 aastat

Parlamendi saadiku hüvitis kuus tuleks siduda eesti rahva kümne miinimumpalgaga. See on vajalik selleks, et kui saadikud tahavad parandada oma sissetulekuid, siis paraneb sellega rahva elatustase.

7
6

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Senised erakonnad esitavad kandidaate sellesse fraktsiooni, kus töötavad valimise eel nende
saadikud. Saadikute puudumisel sinna fraktsiooni, mille erakondadega on neil
organisatsiooniline või nimeline seos (nt Rohelised rohelistesse). Iga erakond esitab 5
kandidaati. Üksikkandidaat peab olema...

0
4

Mis saab pensioni II sambasse paigaldatud rahast, ei tea keegi, kuna ei ole mingit tagatist, et pangad, kus see raha on, üldse tulevikus eksisteerivad. Jätkuvalt sööb seda raha inflatsioon, ja paljud pensioniraha kogunud inimesed, pensionieani ei elagi.

Pensioni II sammas võib toimida küll, kuid töötajate poolt sinna kogutud raha võiks minna...

13
0

Riigikogu liikmed on valija poolt tööle palgatud valimistel saadud mandaadiga ja tasu tehtud töö eest maksab talle maksumaksja. Oleks igati loomulik, et seejuures allub riigikogu liige kõigiti tööseadusandlusele, mille ta seadusandjana ise on kehtestanud.

Töö tegemiseks vajaliku ressursi eest tuleb maksta tööandjal. Need kulud tuleb kinni maksta...

59
0

Kogu euroliidus peaksid olema ühesuurused pensionid sõltuvalt liigist kuid sõltumata riigist. Ühtne kohtlemine kõigile EU pensionäridele, millest iganes tulenev, vanadus, invaliidsus jne

24
1

Riigikogus "istumine" (4)

Valimised

Erkki Laidinen peaaegu 4 aastat

Riigikogus ei saa "istuda" üle kahe aja järjest. Aeg on näidanud, et paljudel inimestel kes üle kahe aja riigikogus "istuvad" kaob justkui reaalsustaju ja muututakse väga eluvõõraks. Kui enne oli inimesega justnagu kõik korras ja tema jutt oli igati loogiline ja arusaadav, siis üheksandal aastal muutuvad teod ja jutt arusaamatuks.

196
9

Praegu kehtiva pensioniseaduse järgi saab alampalgaga töötav inimene (ja teised alla keskmist palka saavad inimesed) pensionistaaži vastavalt makstud sotsiaalmaksule. See tähendab, et kuigi inimene töötab 8 tundi päevas (täistööajaga), saab ta 1 aasta asemel kirja 0,3 aastat. Kui ta lõpuks pensionile hakkab minema, avastab ta, et 30-aastase...

74
3

Praegu toimub erakondada rahastamine vastavalt kohtade arvule Riigikogus, mis on aga üsna erinev sellest, kui rahastamine toimuks vastavalt valimistel saadud häälte arvule.

Nimelt võimendab valimisseaduses olev modifitseeritud d'Hondti meetod rohkem hääli saanud nimekirjade tulemust ehk teisisõnu pole kohtade ja häälte arv omavahel võrdeliselt...

17
7

1. Palkade maksmisel arvestada kogu ettevõttele tuleva koormusega (kõik maksud), et kodanik teaks palju tööandja peab maksma. Kui inimene tahtis palgaks 10 000 EEK (Eesti krooniga on lihtsam näiteid tuua) siis tööandja pidi välja maksma koos kõikide maksudega umbes 17 300 EEK. Tööandja võiks nimetatud summa kanda töötaja arvele, kust edasi...

2
0

Saadiku tagasikutsumine (1)

Valimised

Valdur Vagane peaaegu 4 aastat

Saadikuid saab tagasi kutsuda vähemalt 60% häältega valimistel saadud häälte arvust.

52
4

Riigikogu 51 liikmeliseks (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olga Kond, saabus e-posti teel:
Meie väikese riigi Riigikogu liikmete arvuks oleks paras 51 mitte aga 101. Ja igasuguseid hüvitisi võiks vähem olla, siis võibolla kandideeriksid Riigikogusse isamaalisemad ja ausamad kodanikud, kes poleka ainult kasu peal väljas.

28
5

Kas sa oled mõelnud, et kuhu lähevad sinu maksud (tulumaks, sotsmaks, käibemaks jne.)?
Ei piisa ainult seaduse muutmisest ja kirjutamisest. See ei anna piisavat ülevaadet, mis riigis toimub.

Kaasaegse tehnoloogiaga on võimalik teha kaardi moodi veebirakendus.
Lühidalt peaks rakendus töötama näiteks nii:
Rakenduses paneb paika kodanik oma palga,...

71
6

Eesmärgiga aktiviseerida kodanikke on tarvilik kehtestada valimistel osalemise kohustus.
Valimistel mitteosalejatele teovõimelistele kodanikele kehtestada sanktsioonid. Sanktsioonideks võiksid olla avalikustamine, trahvid jms.
Olukord , kus umbes pooled valijatest ei osale valimistel. halvab arengut igas mõttes. Teovõimelised kodanikud, kes...

24
56

Põhjendus – suur osa venekeelsest kogukonnast ei saa hääletada Riigikogu valimistel. Seega on tekkinud olukord, kus riiklikul tasandil võtab venekeelset kogukonda puudutavaid otsuseid vastu parlament, kus on esindatud proportsionaalselt vähe mitteeestlasi. See tekitab omakorda kibestumist ja võõrandab inimesi riigist. Teiseks, need inimesed, kes...

6
22

odavamatele büroopindadele(nt.mustamäe,lasnamäe).Kaovad ummikud kesklinnast ning raha säästmine ulatub miljonitesse ühes kuus...

23
3

Eesti Vabariigi Põhisedaduses on kirjas:
...
64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel valitsuse liikme kohustustest.
Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse;
2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel;
3) tema...

11
0
20
4

Püüdes mitte olla populaarne ja lähtuda praktikast, siis teen ettepanku igasuguste annetuste kogumine ja parteikampaanite rahastamine muuta 100% lubatuks. Põhjus väga lihtne: ei Eesti ega üksi teine riik pole suutnud varjatud rahastamist lõpuni kontrollida ning sellest saab vaid üksikjuhtudel mängukann kellegi üksiku mustamiseks, nagu sai ka...

6
52

Teen ettepaneku kohustada Riigikogu kodulehel avaldama teavet personaalselt kõigi saadikute järgmise regionaalse valijatega kohtumise kohta, arhiveerides kohtumiste ajaloo, samuti meilidele vastamist kindlaksmääratud mõistliku aja jooksul.
Senini on side olnud vaid ühesuunaline, isegi vahetult enne valimisi moodustavad suure osa...

25
0

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
0

Rahvaaru vähenedes oleks mõistlik vähendada ka valitsemiskulusid. Milleks muumata riigikassast parteisid. Lõpetada parteide finantseerimised. Kaotada Maavalitsused. Vähendada sundkorras KOV'e. Koondada saamatud ministeeriumid, nagu regionaalministeerium,kes pole läbi viinud KOV'ide vähendamist. Kaotada nukupresidendi amet. Kaotada Evelin...

37
6

Ettepaneku autor Harri Puskar, saabus e-posti teel:
Tuleb tekitada olukord, ket Riigikokku valitud saadikuid saaks tagasi kutsuda. Igal Riigikogu liikmel on täna oma valimisringkond ja riigis kehtiv valimiskünnis on 5%. Valimisealistele kodanikele antaks võimalus koguda allkirju kindla rahvasaadiku tagasikutsumiseks. Allkirju võib koguda ainult...

17
5

Kuna minu pooltargument Tiiu Kuurme arvamusele südametunnistuse vabaduse kohta on kuhugi kadunud, siis kirjutan selle siin eraldi lahti.
Igal erakonnal peaks olema oma poliitiline programm, millest lähtuvalt ja mille toetamiseks isik ühineb erakonnaga. Kui ta on saanud saadikuks ja hääletab oma erakonna programmi põhimõtete vastaselt, siis on ta...

15
0

Põhiseaduse 28 sätestab: ... Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.
See eriline hool on väljendatav rahaliselt. Nõuda nii kohalikelt omavalitsustelt kui valitsuselt kohustuslikku aruandlust selle paragrahvi täitmise kohta, eriti lasterikaste perede osas. Võib ka regulaarse kontrolli ja...

1
0

Riigikogu liikmete palk. (2)

Rahastamine

Aare Helts peaaegu 4 aastat

Valimistel annavad Riigikokku kandideerijad lubadusi.Kas nad täidavad neid või ei aga palka nad saavad.Ettepanek:nende palk peaks olema vabariigi keskmine ja kui nad oma lubadused täidavad siis saaksid kätte kogusumma ja kui ei täida-läheks ülejäänud summa riigikassasse.Näide:kui minule tuuakse auto remonti, ma luban auto korda teha ja maei tee...

9
17

Oleme 21. sajandis. Tehniliselt on võimalik nii kohalikel kui riigikoguvalmistel võtta kasutusele süsteem, kus on kättesaadav informatsioon nii saadikute, kui teda valinud isikute kohta.

Avalik hääletamissüsteem:

1) võimaldab välja töötada mehhanismi, kus valijad saavad enda saadiku ka tagasi kutsuda. Aus mäng. Just need valijad, kes andsid...

64
17

Parteide rahastamine (7)

Rahastamine

Valev Abe peaaegu 4 aastat

Igal partei liige maksab või peaks maksma liikmemaksu. Liikmemaksu suuruse alammäär võiks olla seadusega määratud, näiteks alates 10 kuus. Liikmemaksu tasumine igakuine, kokkuvõtted avalikustatud kvartali lõpus nimeliselt, väikese bülletäänina vabariikliku ajalehe lisana või mõnel muul viisil tingimusel, et seda ei oleks võimalik mingite...

53
9

Lapsed on ainsad meie riikluse säilimise garantiiks ning sündivuse suurendamiseks ja laste üleskasvatamisesk tuleks meil suunata oluliselt enam vahendeid kui tehakse seda täna. Ilma laste juurdekasvuta oleme me 50 aasta pärast riigina kadunud või muutunud määral mida on juba halenaljakas Eestiks nimetada. Laste kasvatamine kui protsess on väga...

22
7

Omandireformi insenerid, ärge hiilige vastutusest. Tunnistage tehtud vigu ja heastage seadustades
* korterite erastamist nendele, kellelt see võimalus ära võeti ja elavad praegu munitsipaalkorterites
* riigi poolt pole mingit elamispinda ega hüvitist saanud

9
2

Ettepanku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogu koosseis olgu 51 liiget kuna pole mõtet nii vaese riigi puhul rahva raha raisata.

15
2

Lastele hääleõgus (7)

Valimised

Jaak Sarv peaaegu 4 aastat

Valimistel peaksid saama vanemad lisahääle oma alaealiste laste eest. See muudaks riigi ja kohalike omavalitsuste poliitika oluliselt lastesõbralikumaks ja pikemas perspektiivis suurenaks sündivust. Loomulikult ei lastele valimisõiguse andmine ise mingi imerohi ja kohe kõiki probleeme automaatselt ei lahenda, kuid see viib ühiskondliku...

34
123

Ettepaneku autor Endel Turbas, saabus e-posti teel:
Praegune Riigikogu valimisseadus on liiga peen ja sobimatu (häälte ülekandmised, murdarvuga astendamised, „peibutuspartide“ lubamine). 2011. a valimistel pääses 303 häält kogunud parteilane riigikokku, 3267 häält kogunud üksikkandidaat jäi välja. Selline „demokraatia“ võõrutab rahva valimas...

66
1

Mind häirib info, et paljud eestimaalased on kiirlaenude (SMS-laenude) võtmise järel hätta jäänud.
Kas võiks leiduda ettevõtjaid, kes algataks sellise laenusüsteemi, mis võitleks kiirlaenude vastu?

Minu esialgne mõte on järgmine:
Võimaldada kõigile RR-i kantud isikutele läbi identifitseerimise ligipääsu nn panka, kust saab teatud väikse summa raha,...

8
2

Erakonnaseaduse järgi on erakond (partei) Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine.
Erakond on mittetulundusühing (MTÜ) ja allub mittetulundusühingute regulatsioonile niivõrd, kuivõrd erakonnaseaduses ei...

33
5

Defineerida mittepoliitilised ametikohad (6)

Sundpolitiseerimine

Raul Kalev peaaegu 4 aastat

pakun, et segaduse ja pingete lõpetamiseks tuleks defineerida poliitilised ametikohad ja need kohad, kus see väga selgelt on lubamatu. Ministrid on poliitikud. Ministrite nn poliitnõunikud on aga juba erakonna jooksupoisid, kellele makstakse riigi palka.
Kuna ei saa keelata inimestele poliitilist kuuluvust omada, saab siiski defineerida ametid,...

54
5

Vastutus muuta reaalseks (0)

Erakonnad

Peep Kask peaaegu 4 aastat

Kas keegi mõtleb tõsiselt nõudes ministri tagasiastumist. Tagasiastumine peab tähendama liivast köit, elik kahjude kompenseerimist mitte sõnakõlksu. Meenutage muinasjutte - tõrva siise ja siis sulgedeese ning laadal raha eest näitamist, kuni võlg tasa.
Oohh, vaesed anspid, paedad ja ligid koos juhanite ja jaakudega.'

28
1

Kuna paljud välispangad on oma varast ilma jäänud kliente sisuliselt petnud, meelitades neid laenu võtma buumiajal, kuid arvestamata majanduslangusega, siis leian, et neil ei ole ka mingit õigust inimestelt vara ära võtta. Taoliselt sundvõõrandatud vara tuleb pankadelt natsionaliseerida ja seejärel tagastada endistele omanikele riikliku lepingu...

17
9

Teha kõigile seaduseelnõudele ekspertiis, millel võib olla mõju iibele, et selgitada selle mõju olulisust. Ideed on minu andmetel toetanud Liisa Pakosta, taolist ekspertiisi tehakse tema andmetel paljudes riikides. Eelnevalt oleks otstarbekas määratleda valdkonnad, mida puudutavatel eelnõudel võiks olla potentsiaalne mõju iibele, et mitta...

1
0

Praegu on ettevõtted maksudega koormatud väga erinevalt. Suure töötajate arvuga ettevõtete, (põhiliselt tootmisettvõtted) tööjõumaks on suur, väikese töötajate arvuga ettevõtted (põhiliselt vahendajad, kindlustusseltsid, pangad, autode maaletoojad, jne) maksavad aga väga vähe.
Selline muudatus ei muudaks üldist ettevõtete maksukoormust vaid...

3
8

Euroopa liidus jätta 1(üks) esindus Brüsselis. Koondada VM töötajaid.

3
14

Ameerika revolutsiooni esimeseks nõudmiseks oli: "No taxation without representation" ehk nõue, et maksumaksjal on õigus olla kaasatud otsustamisse.
Kahjuks on nii, et väga paljud maamaksu maksjad ei saa rääkida kaasa kohalike omavalitsuste otsustes aga on sunnitud maamaksu siiski tasuma, mis laekub lõpuks kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
Eriti...

4
3

........ pädevusse.Tänasel päeval võib nende pooleldi kontrollimatu tegevus põhjustada ühiskonna kontrollimatud ülereageeringuid. Tasuks mõelda lühiajalise moratooriumile inimeste kodudest väljatõstmisele või siis riiklikule inimeste ümberasustamisele koos normaalsete elamistingimustega kindlustamisega.

18
0

Vaidlesin Rahvakogu ühes ettepanekus kodanikule vastu, kuna ta soovitas, et volikogu võikski koosneda küla- ja asumivanematest.
Olen ka ise seda kunagi mõelnud, et külavanemad võiks ex officio volikokku kuuluda, aga analüüsides jõudnud järeldusele, et see ei lähe mitte.
Pigem võiks olla volikogude juures "külavanemate komisjon", mis osaleb...

9
3

Kaheastmeline parlament. (5)

Kaasatus

Alger Tammiste peaaegu 4 aastat

Luua ka Eestis kaheastmeline parlament. Praegune riigikogu võiks jääda nn. "ülemkojaks" ja koosneda 51-st liikmest.teiseks astmeks võiks olla nn "alamkoda" ja sinna võiks kuuluda ca. 101 liiget ja see peaks töötama ühiskondlikel alustel. Alamkotta võiksid kandideerida nii üksikliikmed kui ka valimisliidud. "Ülemkoda" ei saaks vastu võtta ühtegi...

15
30

Valimised vastuhäältega (3)

Valimised

Jüri Kotkas peaaegu 4 aastat

Ettepanek muudab kompensatsioonimandaatidega saadavaid mandaate.
Ettepaneku sisu:
1. Iga hääletaja valib ühe kandidaadi poolt ja samas on õigus anda ka vastuhääl erakonnale või üksikkandidaadile.
2.Valimistulemuste selgitamisel määratakse seni kehtiva korra kohaselt isiku- ja ringkonnamandaadid.
3. Erakonnale üle jäänud poolthäältest lahutatakse...

10
23

Kui maksumaksja soovib erakondade rahastamist (küsida), siis kõigi erakondade vahel, kes registreeritud ja valimistelt vähemalt 1500 häält ette näidata, rahastus proportsionaalselt liikmete arvule, seega: vastavalt kõigi erakondade ühe liikme osakaalule üldsummast.

0
2

Trüki- ja online väljaannetes peaksid pealkirjad olema vormistatud positiivses võtmes.
Raadio- ja TVuudised mis on tipptundidel peaksid olema vähemalt 75% positiivsed e. head uudised. (Kuku raadios oli mingi aeg tagasi selline komme)
Lastesaadetes (eriti multifilmides) vältida (st keelata) vägivalda õhutava ja seda esitavad teosed.

Nn negatiivsete...

2
0

Maksumaksjatel võiks olla võimalus tulumaksu maksmisel mingi osa makstavast tulumaksust kanda enda äranägemist mööda tema poolt valitud ministeeriumi arvele.

Näiteks: 20 % tulumaksu määra puhul , läheks 19% maksuameti arvele ( nagu ka praegu)
1% võiks maksumaksja maksta aga temale enim imponeeriva ministeeriumi kontole.

See ,millise ministeeriumi...

2
2

Eesti on narkosurmade poolest häbiväärsel esimesel kohal Euroopa Liidus. 20 aastat jäika, läbimõtlemata narkopoliitikat on meid viinud ummikseisu. Kirjeldan kolme punkti abil, mis on toonud positiivseid tulemusi mitmetes EU riikides nagu Portugal, Hispaania, šveits ja Holland.

1. Rajada tõhus rehabilitatsioonikeskus.

Praegune süsteem tegeleb...

7
0

Kaitsekulutuste-, välisministeeriumi koondamise-, KOV'ide, maavalitsuste- ja saamatu Kiisleri ministeeriumi ja riigiaparaadi vähendamise-, lt laekunud summad katavad matusetoetused ja lastetoidu ära.

23
2

Tihendada ÜHISTRANSPORTI VALDADE vahel ja ka iga VALLA SISETRANSPOR, iga päev peaks liikuma ühistransport hommikul ja õhtul ,ka laupäev ja pühapäev, mis praegu ei toimi. Ühistransport vallasiselt lõpeb koolist laste koju toomisega. Nii ei saagi arendada vallakeskustes väikeettevõtlust, kuna ei liigu kogu rahvas külades oma autoga.
Luua suured...

10
1

siin taga hakkab juba lagunema! Tõlgendan: Tuleb kaotada riigiaparatuuril isegi võimalus omavolitseda rahvuslikuidentiteediga. Rongi mõnusaks sõiduks(arenguks) on rööpaid vaja, milleks riigi mõistes ongi rahvuslikidentiteet. Sellest tulenevad ka riigijuhtide volitused mandaadi näol, mille otseselt on riigijuhid volitusteta üle andnud...

3
0

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Riigikogus ei saa olla rohkem, kui kaks järjestikust perioodi.

27
4

Vältimaks "professionaalsete riigikogulaste" teket tuleks sätestada maksimaalne riigikogus töötamise valimisperioodide arv (nt kaks või kolm järjestikust valimisperioodi), analoogselt teadusasutuste juhtidele kehtestatud nõuetega.

0
0

Seda ettepanekut on mind ajendanud tegema õõvastavad kogemused. Meenub majandusministeeriumi ametniku vastuväide (isegi vabatahtlikult kohale tulnud) teadlaste kaasamisele meretuuleparkide teemalisel koosolekul Rahvusraamatukogus 2009. aastal: teadlaste võtmiseks ei ole meil raha! Meenub maavalitsuse ametniku vabandus, et kui me asjatundjaid ka...

4
0

Valijate nimekirja koostamise aluseks on rahvastikuregistri andmed valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga. Praktika on näidanud, et valimisteeelselt toimub hulgalisi sissekirjutusi aadressitele, mille puhul puuduvad elamistingimused üldse või on mõeldavad vaid üksikutele. Tegelikkuses ei ole tegemist selle kohaliku omavalitsuse püsielanikega,...

0
0
103
11

Rahvaalgatuse võimaldamine (6)

Kaasatus

Andres Laiapea peaaegu 4 aastat

Ettenähtavas tulevikus jääb demokraatia peamiseks vormiks esindusdemokraatia, kuid rahvas kui kõrgeima võimu kandja peab omama võimalust sekkuda poliitikasse ka rahvaalgatuse korras. Selle võimaldamiseks tuleks arendada edasi veebilehte osale.ee, et selle kaudu oleks võimalik koguda toetajaid ka eelnõudele, mida kodanikud soovivad Riigikogule...

182
4

Neile jäävad liikmemaksud ja avalikud toetused, mis näitavad nende tõsiseltvõtmist liikmete ja toetajate poolt.

45
12

Erakonnast lahkumisel lahkub isik ka Riigikogust välja arvatud juhul, kui ta osutus valituks isikumandaadiga.

Põhjendus: Juhul, kui saadikul puudub isikumandaat ja ta osutub valituks tänu erakonnale, pole tal mingit eetilist ega formaalset õigust jätkata Riigikogu liikmena.

34
25

Idee selline, et kui on inimestele võimalik maksta miinimumpalka, peaks olema võimalik kehtestada ka maksimumpalk, näiteks 3 miinimumpalka. Sellega saaks olulisel määral vähendada ebavõrdsust ühiskonna erinevate kihtide vahel, üldist vaesust, eriti maapiirkondades, rikkamate inimeste vihkamist ja kadestamist vaeste poolt, kuritegevust, lihtsate...

18
62

Teen ettepaneku fikseerida Riigikogu liikme kuupalk 8 kuni 10-kordse miinimumpalga suuruse kuupalgaga. See tagaks selle, et Riigikogu liige oleks otseselt huvitatud alampalga saaja elatustaseme tõusust, samas garanteerib rahandusministeerium kontrolli miinimumpalga tõusu või mittetõusu üle.
Toetan Riigikogu liikmete arvu vähendamist, sest Eesti...

36
3

Avalikustada Töötukassa ja töötukassale teenuseid osutajate palgad ja teenused.
Milleks on igasugu nõustajate palgaandmed saladuses? Avalikustada need lepingud ja nende reklaamidele kulutatavad andmed.

17
2

Selle all on mõeldud erinevate riigi- või kohaliku omavalitsuse osalusega ettevõtteid. Ja miks ka mitte mingi piir panna ka nendele kes omavad pidevat või mingit arvu halduskaristusi. Päris paljudes KOV-stes on lausa iseenesest mõista moeasjaks saanud asjaolu et mitte kaotada läbi avalike skandaalide oma vana poliitilist kaardiväge siis leitakse...

108
8

Selle tõestus on siinsamas RAHVAKOGU.EE-s ja seda saab iga siin osaleja ise kontrollida. Mul on trobikond ettepanekut, millest kõige tulisemad ja mõistlikumad, ehk võimuritele kõige probleeme tekitavamad on manipuleeritud. Iga siin oma toetuse andnud inimene saab toetuse ka tagasi võtta ja isegi ringi mõelda, ehk vastuhääle anda. Kuid huvitaval...

4
6

Riigikogu liige ei saa eripensioni. (2)

Rahastamine

Erki Entveg peaaegu 4 aastat

Paarikümne aasta pärast on meil muidu olukord, et tuhanded inimesed saavad eripensioni, sest on olnud korra riigikogus.

201
7

Vastutusmaks on maks, mida inimene on kohustatud maksma kannatanule, kannatanutele või riigile oma hoolimatu või pahatahtliku teoga või tegemata jätmisega. Vastutusmaksu määrab kohus.
Vastutusmaksu võivad maksma hakata kurjategijad, liiklusõnnetuse põhjustajad, politseinikud, arstid, ametnikud, poliitikud jne.

6
0

On küllaltki tavaline, et Riigikogule esitatakse seaduse eelnõu, kus on kompotina koos erinevate seaduste muutmise ettepanekud. Kui siis üks fraktsioon ei ole nõus neist mõnega, siis venib ja võivad hoopis kehtestamata jääda ka teiste seaduste muudatused. Need võivad olla aga mõnel juhul vägagi olulised.
Teen ettepaneku kehtestada seadusloomes...

4
2

Valmistevahelisel perioodil peaksid rahvaesindajad ja üldsus huvituma valijate arvamustest nii valimislubaduste strateegia kui konkreetsete seadusemuudatuste osas. Praegu korraldavad vabariiklikud ajalehed küll mitmetuhande vastajaga e-lugejaküsitlusi, kuid seal ei osale kõik ühiskonnakihid. Keda küsitlevad aga Emor jt. küsitlusfirmad, ei tea,...

4
4

Riigikogu kahe kojaliseks (1)

Valimised

Sulev Puumeister peaaegu 4 aastat

Riigikogu võiks ja peaks koosnema kahest üksteisele mitte alluvast kojast.Alamkoda ja ülemkoda.Ülemkoda võiks olla saadikuga 101,alamkojas võiks olla saadikuid 301 ringis.Alamkoda oleks konkreetse seaduse ettevalmistusega tegelev nn. üksus,kus saadikud on jaotatud valdkondade kaupa. Alamkoja kaudu saab riigi juhtimisse ja seaduseloome protsessi...

0
18

Ettepanekute autor Mart Arold, saabus e-posti teel:
Meil tegutseb riigiaparaat, tegutsevad KOVid ja ka MTÜd. Samas aga on OVLides ja paljudes teistes MTÜdes tooniandvateks KOVide juhid. Meie ühiskondliku moraali juures on siin täiesti reaalne huvide konflikt, sest kui KOVid on MTÜdele raha üle kandnud, siis ei pääse selle arukat kasutamist...

3
0

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Karistada ettevõtjaid, kellel on mitmeid ettevõtteid,mis pankorti järel uue nime all kuid samade inimestega edasi tegutsevad,maksud jäävad saamata!

16
2

Omavalitsusreformi läbiviimisel peab Eesti Vabariik kinni pidama Euroopa kohalike omavalitsuste harta põhimõtetest.
Aastakümneid kestnud vastuolud pole andnud mõistlikku lahendit, mil määral peab riik korvama omavalitsustele neile seadustega pandud ülesannete ja kohustustega seotud kulutused.
Üldjuhul peaks koostatama loendi seaduste järgi...

16
4

KOV volikogudes ei tohiks olla KOV allasutuste juhte, kes siis eelarve koostamisel ei tunne mingeid piire ja kohustusi säästa kui on vaja säästa. Ja naad ei muretse sellepärast , et kust se raha laekub eelarvesse. Nemad teavad et ma pean oma asutust juhtima ja täitma oma asutuse töötajatele enne valimis antud lubadusi et palk ei lange, tulevad...

67
1

Teen ettepaneku, et järgmise presidendi peaks Eestis valima rahvas. Mõistagi võib arutada, kas ühe vooruga valimised või teha seda mitmes voorus. Samuti on võimalik diskuteerida kandidaadi esitamise õiguse üle, kas see õigus on mingil kindlal hulgal kodanikel, erakondadel, vabakonna esindajatel jne.

140
29

sündmuste info.

IT vahendite arendusel tuleks lähtuda sellest, et kodanik saaks lihtsalt jälgida, kuidas valitud esindaja kodanikke esindab.
Kõigega ei jõua kursis olla, kuid kui saaks jälgida enda valitud esindaja või usaldusväärse esindaja hääletamist ja sissekandeid nii, et alustaks valitud esindajast ning liiguks siis temaga seotud teemade...

0
0

Isamaaliit sai alguses võimule loosungiga "Plats puhtaks!". See oli aga ebarealistlik, koguni eksitav, sest vabaduse saavutamisel olid ”endised” ju liitlased. Oli lepitud kokku koostööks uuel tasemel. Selle taustal pole põhjust rääkida platsi puhastamisest, pigem kaudsest ENSV järjepidevusest. Ei tohi unustada, et mitte kompartei lihtliikmetel,...

25
10

Sinareform. (1)

Varia

Marko Ritso peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku viia Eestis läbi Sinareform ehk lõpetada kaaskodanike teietamine. Üksmeelne sinatamine lähendab vestluspartnereid ja lihtsustab suhtlemist. Teietamine on vana rõhumisaegne komberudiment millest meie naabrid Soome ja Rootsi on juba eelmisel sajandil lahti öelnud. Alustada saab igaüks isekeskis kui ka organisatsiooniti. Muidugi...

6
19

eutanaasia (1)

Varia

Tarmo Kivimaa peaaegu 4 aastat

Eestis peaks olema seadusega lubatud eutanaasia soovijatele.

60
4

Vajalik on seadusemuudatus, mille kohaselt riigikogu liige ei saa olla riigi osalusega äriühingu nõukogu liige.

30
1

Erakondade riigipoolne rahastamine peaks sõltuma erakonna liikmemaksude laekumisest. Liikmemaksude laekumine näitab erakonna tegeliku liikmete hulka ja selekteerib välja nn. "surnud hinged" ning näitab erakonna jätkusuutlikust.

66
7

Teen ettepaneku panna erakonnaliiikmed vastutama erakonna ministrite, vallavolikogude ja vallavalitsuse tegude eest. MASU tekkimise põhjuseks on korduvalt peetud seda, et riiklikud institutsioonid (eelkõige poliitilised huvigrupid) on tahtlikult andnud vale informatsiooni (valetanud). Näiteks võib tuua Kreeka (seal toimus nn laenude...

28
8

Au ja väärikus ausse! (0)

Varia

Olev Remsu peaaegu 4 aastat

Kui alustaks kõige lihtsamast, kui alustaks algusest.
Iga ametnik/poliitik annab enne oma positsioonile tõusmist ametivande.
Praeguse sõnastuses ei mainita au ja väärikuse, kõlbluse ja omakasupüüdmatuse printsiipe. Otsekui lubataks käituda neist mitte hoolides. Lubataks passiivselt, vaikimisega.
Presidendiks saaja (ja järgmisel momendil juba...

13
0

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Valituks peab saama see, kes saab kõige rohkem hääli.

29
0

Kui otsin endale töötajat ja kuulutan välje selleks konkursi ( sisuliselt valimised ) siis kandidaadid, et seda kohta saada peavad suutma kirjeldada ennast võimalikult heast küljest. Vastavalt nende kirjeldusele valin välja sobivama ning palkan ta! Kui hiljem osutub tema ilus jutt ja lubadused valeks siis ma saan ta vallandada!
Kui ma valin aga...

38
0

Erakondade nimekirjades on palju surnud hingi.Selline hulk liimeid nagu erakonnad näitavad oli erakonna
asutamise ajal. Erakonna liikmete hulgaks tuleb arvestada liikmemaksu maksnute arv. Kui see arv on
väiksem, kui erakonna moodustamise kvoot ette näeb, kaotab erakond eksisteerimise.

17
2

... ehk internetikeskkonna poolt enim valitud-arutletud-kommenteeritud teemad ja suunad. Muidu istuvad seal ainult presidentuuri ja parteiliste kisakõride ( vabandan - nomenklatuursetest broileritest) esindajad kes siis enesele mugavaid teemasid (millest hiljem siis kogu selle tegelikku tühja sisu teades realiti mõnusalt mööda libiseda) välja...

10
2

Arvestades olukorda Eestis, kus paljud perekonnad elavad vaesuses, on alandav pidev teiste riikide toetamine. Kõigepealt tuleks tagada oma riigi kodanikele elamisväärne elu ja siis teistele appi tõtata.

Link välisministeeriumist.

28
0

Tänane häma, et seda/teist/kolmat rahvagruppi (veel vähem ideed) ei päde ühegi, vähemalt parlamendierakonna kohta.
Kui esindatakse ükskõik misssugust grupeeringut, iseennast (st kitsas ladvik), ämma, väliskapitali mingeid vorme, siis olgu see valijail ka üheselt teada!

4
2

Tulumaksust (1)

Varia

Valdur Vagane peaaegu 4 aastat

Riigikogul tellida TÜ-lt ja TTÜ-lt proportsionaalse ja astmelise tulumaksu võrdlus, et lõpetada aastatepikkune vaidlus koalitsiooni ja opositsiooni vahel.

28
1

nii ja nii palju ettekandeid , ettepanekuid , seaduseparandusi. Liigagi palju on meie juhtorganites pudrusuid kes sõnagi suust välja ei saa. Kelle avaliku väljendusoskuse eest võiks rasvase hinde 1 panna. Kelle arusaamad seaduse tõlgendamisest on alla tavainimese oma , kuid kes on osanud ennast õigel ajal nihverdada mõne avaliku poliitiku...

5
23

Erakonnad ja võim (0)

Erakonnad

Viljar Ansko peaaegu 4 aastat

Erakonnad ja MTÜ-d on huvigrupid, mis peaksid püsima oma toetajate arvel ja olema finantseeritud liikmemaksudest... Erinevalt teistest MTÜ-dest on erakondade (parteide) eesmärk - võimu haaramine, et seda juba a priori korruptiivselt kasutada oma liikmete ja toetajate huvides... Kuna erakondadesse kuulub väga väike osa Eesti elanikkonnast ja...

8
1

Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt saavad Euroopa Parlamendi valimistel kandidaate esitada vaid erakonnad ja kandideerimisõiguslikud isikud iseennast. Seetõttu kandideerivad erakondade kandidaadid ja parteidevälised kandidaadid erinevatel alustel, kusjuures olukord on erakondade kasuks. Viimastest valimistest mäletame, kuidas ühele...

0
0

RGB LED'id võimaldaksid kõnniteel jalutavatel inimestel Hiinast ostetud odavate pultidega valgustites värve muuta ja muid põnevaid asju teha. Kui me oleme suur E-riik, siis peaksime ka suurelt mõtlema ja mitte kartma ebatraditsioonilisi elamise ja eneseväljendamise viise. See IT-/valguslahendus oleks nii kõva sõna, et inimesed üle maailma...

3
2

kui antakse just enda ümarlaua sees poliitikute survele järgi siis on ka selle kogu otsustega KÖÖGA. On aimdused-eeldused et tööse või ühiskondlikku analüüsi ja arutelusse võivad eelistatult valituks saada sellised nn. "pehmed" - kolmandajärgulised teemad mis üldplaanis midagi ei muuda . Heal juhul selline kosmeetika et pärast kinnitada laiale...

14
0

Võrdsustada tulumaksuvaba tulu riikliku miinimumpalgaga.
Pensionäride tulumaksuvaba tulu võrdustada miinimumpalga ja rahvapensioni summaga.
See elavdab sisetarbimist ja vähendab sotsiaaltoetuste maksmise vajadust.
Residentide tulumaksu jaotuse proportsioon omavalitsuste ja keskvalitsuse vahel 1:2, mis vastab omavalitsuste ja keskvalitsuse poolt...

5
0

Lisada Riigikogu valimise seaduse 4-le täiendav lõige, mis lubab olla parlamendiliige kuni kaks järjestikust ametiaega. Analoogselt Põhiseaduse 80-ga, mis sätestab "Kedagi ei tohi valida Vabariigi Presidendiks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku", muuta ka üldvalimiste korda.
Sõnastus ei peaks aga olema sama kategooriliselt eitavas vormis...

30
4

Erinevaid ettepanekuid (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Loen toetusväärseiks kõiki esitatud ettepanekuid, mis näevad ette:
- rahvaalgatuse seaduslikku võimaldamist;
- valimiskulude ülempiiri kehtestamist;
- riigikogu liikmete lisatöökohtadel töötamise keelustamist;
- valimissüsteemide kehtestamist, mis seostavad saadiku oma valijatega;
- sundpolitseerimise...

6
0

1) Kuna valimisringkondi kasutavad erakonnad praegu oma suva järgi ja nende mõte soodustada omavalitsuse piirkonnas elavaid kandidaate ei realiseeru, tuleb valimisringkonnad kaotada ja teha üleriigiline nimekiri, kust mistahes kandidaati saaks valida mistahes Eesti piirkonnas elav kodanik. Siiani on võimalus määrata teatavaid "häältemagneteid"...

14
8

Elatusraha maksmine riigi poolt (0)

Valimised

Liina Pints peaaegu 4 aastat

Kurb on tõdeda, kui palju on üksikemasid ja neid naisi, kes kasvatavad oma lapsi üksi, on ka muidugi tublisi isasid. Ettepanek oleks järgmine, et võtta vastu seadus, et riik maksab last kasvatavale vanemale ära teise vanema elatisvõla ja elatisraha ja riik nõuab selle oma võimalustega võlglase poolt välja. Hetkel on küll 3 kuuline riigipoolt...

27
11

Vaesusriski süvenemine viitab Riigikogu passiivsusele nimetatud küsimuses. Vaesuse leevendamise meetmena tuleb kasutada reaalselt maksupoliitilisi meetmeid - tulumaksuvaba miinimum peab vastama üksikisiku ja leibkonna reaalseks väärikaks äraelamiseks vajalikule minimaalsele sissetulekule. Riigi poolt on ebaeetiline koguda makse kodanikelt, kelle...

56
2

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Praegune olukord soosib korruptsiooni (kohtulikult karistatud 8 kohtunikku!!!) ja väga lõtva ning aeglast asjade arutamist. Menetlused kestavad kuni aegumisteni. Kohtunike madal kvalifikatsioon ja teadmine, et ma olen eluaegne, on põhjustanud väga palju madalama astme kohtute otsuste...

48
3

Üheks peamiseks küsitavuseks praeguse valimissüsteemi juures on kodanike häälte kadu. See võib olla valimiskünnisest tingitud tegelik kadu (inimesel puudub esindaja Riigikogus) või siis piirkondlikust või üleriigilisest kompensatsioonist tulenev kaudne kadu (inimese esindaja Riigikogus pole see, kelle ta sinna ise valinud on). Oluliselt puudutab...

1
5

Vahevalimised (1)

Valimised

Maire Parts peaaegu 4 aastat

Tuleb vastu võtta seadus: " Kui 6 kuu jooksul valitsuserakondade populaarsuse (statistikaameti rahvaküsitluse) kogusumma on väiksem valitsusväliste (parlamendis esindatud) erakondade populaarsusest, siis tuleb korraldada vahevalimised. See seadus paneks valitsuse rahvaga arvestama ka tavavalimiste järgsal perjoodil .

9
6

Kehtestada kinnisvaramaks, mis aitaks tasakaalustada Tallinna ja ääremaade majandustingimusi. Seni on Tallinnas jt suurmates linnades olevad ettevõtted ja elavad inimesed eelisolukorras, kuna riigi poolt loodud taristu (päästeteenistus, politsei, haiglad, lennuväli, ülikoolid, valgustatud tänavad jms) on neile paremini kättesaadav. Samuti tuleks...

13
44

Kehtestada lastetusmaks (3)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Kehtestada Eesti lastetutele kodanikele alates 30. aastast lastetusmaks, millest on vabastatud pered, kes on lapsendanud või kes on alustanud viljastusravi.
Laekunud summadest parandatakse alaealiste järelvalvet, luuakse võimalused huviharidusega tegeleda

10
9

Rahvakogu.ee's aktiivse osalemise eest saab iga inimene oma kontole punkte ehk Ideede Skoore. Ettepanek järgmine: Et need punktid pärast raisku ei läheks, võiks Koostöö Kogu need punktid konverteerida Selveri või Rimi punktideks. See oleks nö preemia inimestele, et nad viitsisid oma elu ja riigi üle mõtiskleda. Et nad tegid seda, mis on niigi...

1
7

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimiste seadusse lisada kindlasti usalduse kaotanud saadiku tagasikutsumise võimalus.

14
0

Ettepanek luua käesoleva Rahvakoguga sarnane pidevalt toimiv veebikeskkond, mille kaudu on kodanikel võimalik esitada seaduseelnõusid ja parandusettepanekuid, mis võetakse teatava arvu poolthäälte kogumisel Riigikogu menetlusse.

52
0

Poolt või Vastu (2)

Kaasatus

Valdo Kivi peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku teha käesolev portaal ümber nii, et kui keegi hääletab poolt või vastu - läheb kirja AINULT koos põhjendusega.
SIIS on sellel mingisugune MÕTE, KASUTEGUR või tagasiside olemas.
praegu tuleb keegi, vajutab - vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu - ja see...

3
11

Riigikogu valimistel valitakse isikut (mitte parteid).
Isikud, kes on osutunud valituks võivad vajadusel moodustada Riigikogus ühendusi.
Riigikogu koosseis tuleneb valijate arvates parimatest isikutest. Need isikud võivad Riigikogus ameti vastu võtnuna moodustda sobivaid ühendusi või komisjone jne.
Sellega on tagatud parimatest parimate isikute...

23
2

Idee selles, et kehtestada puudega või raske haigusega isikuid hooldavate perede liikmetele järgmised maksuerisused:
1 kaotada nõue sotsmaksu miinimumi tasumise kohta alla miinimumpalga suuruselt palgalt ja asendada see sotsmaksuga väljamakstud palgalt
2. lubada tööandjail, kõigil isikutel maksudevabalt toetada neid peresid summas kuni 1000 kuus
...

15
0

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Kuidagi peaks kindlaks tegema rahva seisukoha riigi kohta. Kas peaks riik olema paks või õhuke. Praegu muutub riik üha õhemaks –kaovad päästekomandod ja politseinikud. Selle otsuse võiks ka riigikogu erakonnad konsensluslikult otsustada. Kui see on selgeks tehtud peab arvutama mis see maksab ja...

9
0

iga partei vahel kes on valitud Riigikokku. See 4 aastat võiks ära jagada kõikide parteide vahel kes omavad esindust Riigikogus. See ergma-muumiate-sauruste ajastu võiks ükskord juba läbisaada. Selline tänane suhtumine näitab mitte poliitsüsteemi demokraatiat vaid eelkõige stagnatsiooni.

11
22

Ettepaneku autor Ants Jakobson, saabus e-posti teel:
Suhtun Rahvakogu küsitluse põhiteemade tulemuslikkusse skeptiliselt. Vaadates taasiseseisvusaja Riigikogu valimiste tulemusi selgub, et rohkem, kui 20 aasta jooksul on edukad olnud kõik erakonnad. Kõigil on olnud võimalused, kuid neid valinud rahvas ei ole olnud kunagi rahul. Manipuleerimised...

21
1

Riigikogu liige max 10 aastat (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Evald Übi, saabus e-posti teel:
1)Riigikogu liige saab olla maksimaalselt 10 aastat,
2) Riigikokku pääsevad erakonnad, kes on saanud vähemalt 3% häältest, kuid mitte rohkem kui 5( või 6) erakonda.

0
0

Eesti on euroala vaeseim riik (SKP ühe elaniku kohta), sotsiaalkaitse osas oleme kolme viimase riigi hulgas, maksukoormuselt teisel kohal, inimesed lahkuvad hulgaliselt välismaale, lapsed nälgivad, tööstus ja põllumajandus on välja surnud, haridus ja tervishoid liiguvad allamäge, rahvaloenduse andmed on masendavad, valitsejate skandaalsed teod -...

17
8

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Kõik kandidaadid olgu riigikogu valimistel ühises tähestikulises järjekorras.

11
4

Antud küsimuses ei mõtle ma hetkel õpetajate palgatõus ega moodsate vidinate kasutusele võtmist. Siin käsitlen ma ennekõike õpilaste ja nende vanemate soove ja vajadusi.
Riik tahab nii teha, et õpetajad saaksid anda lastele kvaliteetset haridus ja ei tegeleks teiste probleemidega nagu näiteks sotsiaaltemadega. Seda kuuldes tundud, et lapsed on...

11
1

Me vajame hädasti rohkem naisi poliitikasse – nagu ka tippjuhtide sekka nii äris kui avalikus sektoris. Meil on KARJUV VAJADUS mõjukate naiste järele!

Naisi, kelles on olemas potentsiaal selliseks saada, on meie ühiskonnas jalaga segada, aga nad on varjus. Nad teevad kohusetundlikult oma võimetele ja haridusele mitteväärilist igapäevatööd. Nende...

20
30

Küsimus? Milline on ikka see keskmine palk, mille alusel arvutatakse RK liikme ja kõrgemate riigiametnike palgad ? Täna arvutab keskmist palka nii Maksuamet kui ka Statistika amet. Nende keskmised palgad erinevad.
Täna me teame, et keskmise palga suuruse arvutamisel võetakse arvesse kõik sissetulekud. Tasub küsida, kas sissetulek on ka...

74
3

Maksta eripensioneanult..... (1)

Kaasatus

Eduard Orro peaaegu 4 aastat

Maksta eripensione ainult nendele kes puutuvad oma tööl kokku tervistkahjustavate ainetega ja
nendele kes rikivad oma eluga oma tööd tehes.

17
1

Ning muuta eesti maksusüsteem KOHALIKELE ettevõtjatele talutavamaks, sest praegu on see ju talumatu, nagu ma mitmeltpoolt ( näiteks Nõmme raadiost ) kuulnud olen. Seevastu välispankade väljaveetav tulu tuleks maksustada. Ning kaotada tuleks vaesemat elanikonda ostuvõimetuks muutev käibemaks, mille arvelt võiks kasvõi tulumaksu, ehk otseseid...

20
1

Idee on valitsmiskulude kokku hoidmine ja igaugu vahendajetele raha kantimine ühiskonnas. Näiteks kui riigipalgaline, kes saab niikuinii oma palga rahva maksudest, peab maksma mingeid makse, siis läheb see tema "maksuraha", mille ta niikuinii on juba rahva maksudest saanud uuesti panka ning jõuab lõpuks ikkagi samasse kohta, ehk riigi...

4
35

Ettepaneku autor Martin Kadak, saabus e-posti teel:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on täna sõnastatud:
" 541. Volikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsed garantiid
(1) Palgalisel ametikohal töötavale volikogu esimehele või tema asetäitjale, vallavanemale või linnapeale ja volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse...

2
0

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Nimetatud juhtkondade palk võiks olla sõltuvuses Eesti presidendi palgast, kuid mitte mingil juhul suurem, kui vabariigi presidendil. Väga negatiivsed näited on Eesti Energia ja Estonian Airi juhtkondade palgad. Ja seda kõike ajal, kui J. Ligi räägib iga päev, kui vähe on meil raha, ei...

55
2

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Mittetöötavate pensionäride pension,mis on keskmisest palgast väiksem, peaks olema tulumaksust vaba.On vastutustundetu täita riigikassat juba väljateenitud
elatusraha maksustamisega,viies pensionäre vaesuse piirini. Pension ei ole palk!

32
0

Paluksin võimalust loobuda Eesti Vabariigi kodakondsusest ja jääda elamisloa alusel kodakondsuseta isikuks. Praegune seis, mis ei luba loobuda sünnijärgsest kodakondsusest on diskrimineeriv ja inimesi sundseisu seadev. Ma olen sündinud 1974 aastal Nõukogude Liidus, kadunud riigis, pole minu teha. Miks on mulle peale sunnitud Eesti Vabariigi...

6
2

Kuna elanike ja tootval tööl töötajate arv(380 000) kiiresti kahaneb, peab vähendama ka riigiametnike-töötajate arvu.(200 000)
Pensionärid, vaesed ja nälgivad lapsed ei ole suutelised sellist teenistujate (kulu-töötajate) armeed ülal pidama.

31
1

Sellise süsteemi vältimatuks eelduseks on valitu sidumine tema poolt hääletanud valijatega, see tähendab et täiesti anonüümsed valimised nagu seni õigeks peetakse on võimatud. Ei näe siin probleemi, kui valja peab kartma repressioone oma valiku pärast riikliku valimissüsteemi kaudu siis ei ole selles riigis vabad valimised niikuinii võimalikud....

63
6

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Erakondadel peab kindlasti olema liikmemaks. Ei ole mõeldav, et maksumaksja peab kinni maksma kogu erakondade tegevuskulu, reklaamikulud jne. Ääretult inetult kõlas alles hiljuti A. Ansipi suurustamine televiisoris, et tema kui erakonna esimees, ei ole sentigi liikmemaksu tasunud. Mida...

131
5

Eestis toimub rahva osalemine seaduste ja muude avalikku tähendust omavate dokumentide väljatöötamises eelnõude avaliku konsulteerimise vormis lehe http://www.osale.ee kaudu. Tänapäeva Eesti kodanikuühiskonna suurenenud teadlikkuse taustal ei saa seda võimalust pidada enam piisavaks.

Minu ettepaneku sisu on astuda senisest konsulteerimise...

63
0

Nägemus Eesti Riigist (2)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Avo Tamme, saabus e-posti teel:
Sooviksin, et eest rahvas saaks teada president T.H. Ilvese nägemuse Eesti Riigist,
kus talle meeldiks elada.Sama võiksid avaldada kõik riigikogulased, rahvakogulased
ja lõpuks kõik Eesti kodanikud. Alles siis oleks võimalik teha kokkuvõtteid ja luua
parem Eesti Riik. Kellel niisugust nägemust ei ole,...

8
1

Arendada Rahvakogu edasi alternatiivseks institutsiooniks (mille loomist nägi ette ka Harta12), mille kaudu rahvas saaks edaspidi otse osaleda seadusloomes ja seaduste vastuvõtmisel.

Rahvakogust võiks saada TOMi ning osalusportaali edasiarendus, kus lisaks ideede esitamise generaatorile (mis on osalusportaalis päris hea) lisanduks ka mehhanism,...

1
0

Valitavad arhitektid (1)

Kaasatus

Annes Arro peaaegu 4 aastat

Riiklikult tähtsate arhitektuuri küsimuste lahendamiseks moodustada sõltumatutest arhitektidest kaasatav nõukoda.Nõukoda võiks olla viie liikmeline ja koosneda pädevatest spetsialistidest ,
keda saavad kaasata erinevad riiklikud ametid,vastava valdkonna probleemide lahendamisel.
Selline nõukoda võiks asendada riigiarhitekti institutsiooni.
...

0
1

See idee on kommentaariumis vähemalt korra juba ilmunud (Paul Are sulest), aga minu teada mitte eraldi ettepanekuna. Lühidalt - igasuguse poliitlise reklaami füüsilises või meediaruumis võiks asendada ühtse online-keskkonnaga, kus erakonnad saavad oma platvorme tutvustada ning kus erakondade ettepanekuid saaks valdkonniti analüüsida-võrrelda....

10
5

Ma ei ole nii rikas, et osta odavat, ütleb inglise vanasõna. Miks riigihanke jaoks odavaim pakkumine sagedasti see parim ei ole, sellest on palju räägitud.

Ühe argumendi tooksin veel välja. Seda sellepärast, et ma täiesti jahmusin hilja-aegu, kui puutusin kokku riigihanke võitnud ettevõttega, kes väitis, et ongi täiesti jokk, kui pakud vähem kui...

2
0

1. Soodustab inimestel õppimist ja siis lahkumist riigist, kuna sobivat tööd Eestist ei leia.

2. Soodustab sünnitusealiste naiste lahkumist riigist. Sobiva mehe leidmine Eestist on raskem kuna ego on tõusnud ja väiksema haridusega inimene enam kaaslaseks ei sobi.

3. Võõrutab üliõpilased tööst - töökogemus õppimise ajal on vajalik ja veel parem...

7
0

Государству следует особенно бороться с разжиганием розни, построенном на использовании производных терминов от слов или словосочетаний "оккупация" или "рука Кремля" в отношении людей неэстонской национальности.

Тема "оккупантов" и "руки Кремля" используется для поиска врагов (разжигания розни) и отвлекает наше общество от решения настоящих...

0
12

kaotada e-valimised (0)

Valimised

Svetlana Ester peaaegu 4 aastat

Kaotada e-valimised, sest nad ei ole usaldusväärsed (äärmisel juhul lubada hääletada 1 kord). Valituks saab see, kes saab rohkem hääli, loobujate hääled annulleerida, Parlamendis 51 saadikut, kelle vanus 30-70 aastat ja töötasu sõltub istungitust osavõtust. Peaks olema võimalus hääletada kõigi vastu.

1
1

Nii nagu Nõukogude Liidust, pole kasu ka Euroopa liidust

6
25

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade riigieelarvelist rahastamist ja elanikkonna suhtlemist riigiaparaadiga valimistevahelisel ajal hakkab reguleerima Eesti Riigireformi Keskus e Rahvakogu – vabakondlik institutsioon, mis luuakse SA Eesti Koostöö Kogu juurde ja hakkab paiknema Tartus Salme tn 1a endises Õpetajate...

8
0

Kõige suurem probleem praegustel valimistel on valijate meelitamine tühjade ja ebareaalsete lubadustega ning sellega lihtsameelsete inimeste püüdmine ja sellega seoses peaks erakonnad,kes esitavad valimislubadusi ja saavad seejärel võimule,hakkama ka reaalselt oma antud valimislubadusi täitma,selleks tuleks võtta vastu seadus mis ütleb,et kui...

15
4

Selleks, et tagada nimekirjade ja üksikandidaatide sisulisem ja võrdsem esindatus valimistel, on neile vaja tagada võrdsemad teavitamise võimalused. Selleks tuleb Riigikogu valimistel Ringhäälingus (raadio+TV) ja igas valimisringkonnas korraldada debatte, mille kulutused kantaks seni parteide rahastamiseks läinud summadest. Analoogiliselt tuleb...

0
0

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogusse ei tohi kuuluda rohkem kui 2 koosseisu saadikuid, kuna need inimesed on ammendunud ideede poolest-hädavajalikud reformid on tegemata!
a)takistuseks edasiminekul on tegemata haldusreform maal
b)haiglate ja haigekassa reform (lahenduseks leiti vaesunud inimestelt raha võtta)
c)agoonias on...

16
1

Eestis(1,2milj.el) on ligi 800 000 ülalpeetavat ja ligi 380 000 tulutoovat töötajat. Riigi(kulu)töötajaid ligi 200 000 inimeast.Riigikogu 101liiget.Kaitsekulud-2 %; Sisekaitsekulud-3 %.Kardavad oma rahvast rohkem kui aafrika piraate!
Võrdluseks:Costa Rika(4,5milj.el)- Sõjavädi puudub; rahvuslik assamblee-57 liiget; 90 OV.
Või...

19
9

Elektroonilise hääletamise tulemuste kontrolli võimalikkuse kohta liigub ringi kuulujutte ja spekulatsioone.
Elektrooniliste hääletustulemuste vaatlejate poolt kontrollitavuse meetmed peaks olema seaduses.
Ka valimiskomisjoni web-i lehele oleks vaja kergelt leitavat selget kirjeldust, kuidas on elektroonilised hääletustulemused vaatlejate poolt...

26
1

1) Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu on vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseaduse 48: Igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse.
Justiitsministeeriumi poolt ette valmistatud Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu näeb ette Põhiseaduse vastast sunniviisilist kollektiviseerimist:
Viia Korteriomandi- ja...

4
0

muud seltsingud mis aitavd meie noori mobiliseerida ja ühiskondlikult õigesse suunda pöörata-hoida . Et saaksid ka suhelda ja tegevust leida omasuguste vahel ka reaalajas kompuutri tagant väljas olles. See kõik mõjuks väga hästi ka eelkõige noorte enda TERVISELE.

32
1

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikoguslate palgasüsteem pole õiglane. Nende palka ei pea koguaeg tõstma eelmine kosseis. See on variserlik käitumine.

14
0

Teen ettepaneku keelata kandideerivate poliitiliste parteide ja isikute relkaam. Nii välireklaam, kui ka tele ja raadioreklaam. Ka telefonireklaam. Valimiseelsel ajal võiksid saada kõik kandidaadid ERR kaudu kindla aja, et oma platvormi (!) tutvustada, samuti näitama, kui reaalne see eesmärk oleks (rahaline kate ja kõrvalmõjud). Pikema ja...

23
9

läbi otseülekannete. Et rahvas näeks, millist taktikat üks või teine ümarlaua osapool kasutab See näitab väga selgelt parteikontoritest saadud partei liinisuunitlust.

31
2

Teen ettepaneku kehtestada Eestis väljapool pealinna ettevõtluse arendamiseks maksusoodustustsoonid nagu need on Soomes. Katastroofiliseks lõhenenud Eesti on fakt, millest lähtuda. See nõuab täiendavaid kulutusi nii taristu kui piirkondade majandussuutlikuse arendamiseks, eeskätt KOV rahastamistingimuste muutmise kaudu. Eesti on piisavalt väike,...

46
1

Milline tore nimi:okupeeriv -kaitsejõud!
Suurriigid on ennegi maailma jaganud ja jagavad edasi! Milleks kulutada selleks 2 % kui teised kulutavad tunduvalt vähem.
Monakos on orkester suurem kui Armee!
Kosta Ricas pole sõjaväge!
Mille poolest Eesti geopoliitiline asend hullem on?
Relvakaubandus on tulus asi, mis finantseerib perteisid ja hirmutab oma...

27
11

Kui valimistest võtab osa 60% valijatest ja nendel kohti saanud erakonnad moodustavad valitsuse 60% enamusega, siis riiki juhitakse selgelt alla keskmise mandaadiga, kellegi suvalise huvi järgi ja arvata võib, mitte riigi huvides. Sellisel juhul tuli varem sõita aru andma Moskvasse, nüüd aga nõu saama Brüsselisse ja pole kindel, et meid ei...

11
1

Tippjuhtide konkursi kandidaadid võiksid olla avalikud (vähemalt need, kes saavad edasi CV voorust järgmisesse). See aitaks kaasa diskusiooni tekkele - kes on siis õige juht antud kohale. Ühtlasi võimaldaks vajadusel leida üles nö. peidetud poliitikud. Kui ametikohale kandideerib poliitik, kes on sobiva tausta-haridusega aitaks see selgitada, et...

38
2

Riigikogus olevaid erakondi rahastatakse ka riigieelarvest, mis minu arvates on hea. Selle eesmärgiks peaks olema erinevate riigi juhtimise poliitikate olemasolu. Halb selle juures on see, et erakonnad ei kasuta raha sihipäraselt, sest sihti pole seatud ja keegi ei kontrolli selle täitmist. Ettepanek: seadustada, et iga riigieelarvest raha saav...

12
3

Kaotada riigilt ja euroopa raagus rahapuult raha pumpavad 30 000 riigi osalusega SA'd ja MTÜ'd.
Eestis on 45 800 last ja 404 000-st pensionärid, kes elavad allpool absoluutset vaesust.
MTÜ'delt ja SA'delt vabanev raha suunata vaesunud vanuritele ja lastele.
Muidu tuleb 2013.a. peale elektrihinna tõusu Suur Tõusulaine, mis seab kahtluse alla...

11
2

On selge, et on olemas kogukonnad, kus oodatakse värsket verd. Samaselge on, et paljud pered otsivad maaleminekuks kohta ja sobilikke tingimusi. Protsessi on võimalik edendada. Peaks olema võimalused erinevatest fondidest analoogse initsiatiivi rahastamiseks. Samuti peaks välja töötatama "Hajaasustuse toetamis programm" sarnaselt "Hajaasustuse...

0
0

Kõige õigema tulemuse KOV-i valimistel annaks ühtne nimekiri (üksikkandidaadi põhimõttel), ilma erakonna ja valimisliidu mõjuta.
Praegu toob valla populaarne tegija volikokku oma häältega hoopis kedagi teist. Ise loobub üldse volikogus osalemast. Ühed nimekirjad on suured, teised väiksemad (palju siis seda rahvast vallas ikka on, igasse nimekirja...

7
1

Ükskõik millisel positsioonil tegutsemisega kaasneb vastutus nii tegevuse kui ka tulemuste ja tagajärgede eest.
Kõikide, aga eelkõige strateegiliste otsustega kaasneb aruandlus ja vastutus. Senikaua kuni otsustajate isiklik vastutus puudub, on uks valla jokk skeemidele, poliitbroileritele ja mitte-midagi tegijatele. Senikaua kuni puudub ametnike...

113
6

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu ruumides olgu keelatud tubakatoodete, alkoholi ja narkootikumide reklaam, müük ja tarbimine.
P.S. Punkt tundub ehk kohatu ja isegi võigas, kuid selline on elu. Aitab sellest, et üks andekas noorsand on ennast siin sandiks joonud.

2
0

Emapalk (4)

Varia

Ago Õispuu peaaegu 4 aastat

Kehtestada kõigile emadele võrdne emapalk 1 aasta asemel 2 aastaks. Petmiste vältimiseks peab olema laekunud vähemalt 9 kuud enne sünnitamist riigikassase ka miinimum määras sotsmaksu.Üliõpilastel on vaja koolist saada päevase õppe tõend. Alaealiste emade emapalk tuleb nende vanematelt.

13
9

Minu arust vajab Eesti õigussüsteem tõsisemaid muutusi. Kolm põhilist probleemi on järgnevad:

1) Mõttetud karistused - enamik pedofiile, mõrvareid, roolijoodikuid, vägistajaid jne saavad heal juhul umbes viieaastase vanglakaristuse, millest samuti on pool tingimisi.

2) Alaealiste karistamatus - alla 14-aastastele pole õigusorganitel võimalik...

18
1

sest avalikus ruumis nätsu näriv president, joobes olekus või linnavahel ringikihutav riigikogu liige riivab avalikkuse õigustunnet. KÕIGILE EELNIMETATUTELE 0-TOLERANTS , automaatne ametitst või saadiku liikmestaatusest taganemine.

49
10

Aitaks tõsta valimisaktiivsust. Paljud argumenteerivad oma valimata jätmist sellega, et pole kellegi POOLT hääletada. Kahe häälega süsteemis saaksid need inimesed väljendada vähemalt oma tahet nende isikute suhtes, keda ei soovita Riigikogus näha.

Laiendaks samuti ka kõigi valijate tahte avaldamise skaalat. Minu hinnangul annaks selline süsteem...

31
8

Seadusega fikseerida mittepoliitilised ametikohad.
Näiteks ministeeriumide kantslerid ning temast allpool asuvad ministeeriumi ametnikud. Samuti koolide, haiglate juhid. Kindlasti on see nimekiri pikem.

14
1

Projektikirjutajad ja muidu rahamehed võiksid leida raha, et Imavere -Viljandi-Karksi Nuia maantee sõidetavamaks muuta.

4
0