Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

 

Koos teeme ettepanekud Riigikogule viie olulise seaduse muutmiseks. Loe lähemalt

Kõiki 1974 ettepanekut.
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Kui ta seda siiski soovib,peab ta kõigepealt riigikogu mandaadist loobuma.

337
9

Selleks peab tegema nii, et häälte ümberjagamine on keelatud. Peibutuspardid peavad kaduma. Eesti rahvas on aus rahvas ega salli valetamist. Kui poliitika algab valest (=kombinatoorikast), siis on ka kogu ülejäänud protsess valelik, millel võivad olla traagilised tagajärjed, Pooldan otsevalimisi.

337
11

Poliitikud nõukogudest välja (7)

Sundpolitiseerimine

Sergei Metlev peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku lõpetada poliitikute (riigikogu, valla –ja linnavolikogu liikmete) kaasamine munitsipaal- ja riigiettevõtete, sihtasutuste ja spordialaliitude nõukogudesse. Eriti sihtasutuste (näiteks haiglad või EAS) töö ülepolitiseerimine, poliitikute poolne mõju avaldamine või protsesside takistamine on suureks konfliktide allikaks ja tööd...

334
6

Reykjavikis töötab suurepäraselt linna kodanikuportaal kus iga kodanik saab teha linnaelu arendamise osas ettepanekuid. Iga kuu saavad kõik kodanikud eelmise kuu ettepanekute üle hääletada ning 5 enim hääli kogunud ettepanekut võetakse reaalselt linnavalitsuses arutusele - mis iganes nende sisu ka ei oleks. See on äärmiselt positiivselt mõjunud...

292
3

Riigikogu liikme töö on nagu iga teine tähtajalise lepinguga töö, kus lahkumishüvituse maksmine peale 4 aastast Riigikogus veedetud aega ei lähe kuidagi kokku tähtajalise lepingu olemusega. Kui uude Riigikogu koosseisu ei osututa valituks, ju siis on see avalikkuse hinnang seal tehtud tööle. Kui aga osutud valituks, siis oled oma koha välja...

262
9

Teen ettepaneku laiendada praegu kehtivat poliitilise välireklaami piirangut valimiskampaaniate perioodil ka valimisreklaamidele teles ja raadios. See aitaks:
1) vähendada vajadust erakondade riigieelarvelise rahastamise järele, sest valimiskulutused on erakondade üheks suuremaks kuluks, sellest omakorda suurima osa moodustavad reklaamikulud;
2)...

231
10

Uues valimisseaduses tuleks välja töötada saadiku tagasikutsumise
mehhanism, et parlamendis saadik ei tunneks end liialt mugavalt

246
9

Ettepaneku, et piirata valimiskampaaniate mahtu rahalise ülempiiri kehtestamisega, on sotsiaaldemokraadid esitanud mitmel korral ka eelnõuna Riigikogus, kuid siiani ei ole see kahjuks eelnõu staadiumist kaugemale jõudnud. Loodaks väga, et selle protsessi tulemusel saab ka see ettepanek uue hingamise ja ollakse valmis seda sisuliselt arutama....

223
10

Ametnike täielik depolitiseerimine (15)

Sundpolitiseerimine

Urmas a r u m ä e peaaegu 4 aastat

Kõik ametnikud tuleb depolitiseerida. Ametnik peab teenima rahvast, mitte erakonda.
Meil on vaja (erialaliselt) haritud ametnikke, aga mitte partei kaudu karjääri üritavaid diletante. Haritud ja oma asja hästi tundev ametnik peab saama väärikat palka, kuid pühenduma 100% rahva teenimisele. Kahte kuningat teenida ei saa - seega tuleb ametnikke...

257
12

Ei hääletmagnetile (3)

Valimised

Mare r i d a m ä e peaaegu 4 aastat

Ei häältemagnetitele ! Arvan,et kanditaat kes kandideerib valimistel ja ka sai hääled,peab ka kindlasti sellele kohale tööle minema.

232
3

"Valimistrepp" (1)

Valimised

Erik Vest peaaegu 4 aastat

Muuta valimissüsteem selliseks, et "trepiastmel" kõrgemasse instantsi valitud isik ei tohi kandideerida madalama astme valimistel, mis tähendab, et europarlamenti valitud ei tohi senikaua kuni ta europarlamendis on kandideerida riigikogu valimistel ja riigikogulased ei tohi kandideerida KOV-i valimistel. Samas ei tohiks olla ühel "astmel"...

234
3

Väga kalliks lähevad meile küll "õigest" parteist, kuid asjatundmatu ametniku vead.
Ettepanek: Spetsiifilistes valdkondades, nagu näiteks transport, teedeehitus, linnaplaneerimine, keskonnakaitse jne töötamiseks peab ametnik kohustuslikult omama eriharidust vastavas valdkonnas

259
13

Kuluhüvitise eest isikliku sõiduki liisimine ja hiljem välja ostmine on riigieelarve raha ebaseaduslik kasutamine. Kui iga ettevõtja, kes peab oma tegevusega üleval ka riigikogu saadikuid, peab tõestama ametisõiduki kasutamisel tegelikku sõidu eesmärki, ja seda mitte tehes peab tasuma erisoodustusmaksu, siis riigikogulane võib teha riigi rahaga,...

223
1

Kuluhüvitised (4)

Rahastamine

Tanel Talts peaaegu 4 aastat

Igakuised Riigikogu liikmete kuluhüvitiste aruanded avalikustada koos täpsustavate selgitustega. (Riigikogu liige käib poes ja ostab kalamarja - läheb valijatega kohtuma, absurd!) Meie maksumaksjad maksame nende kõhu pealt.

209
8

Nii kohalikel, kui ka Riigikogu valimistel osalevad inimesed, kes on vaid häältemagnetiks, kuid oma rahvalt saadud mandaati nad ei kasuta.
näiteks meenub eelmistelt kohalikelt valimistelt tollane välisminister Urmas Paet, kes kogus Nõmmel rekordi hääli, kuid volikokku ei läinud!
Sama oli Riigikogu valimistel, kus Tallinna linnapea Savisaar kogus...

216
1

Kuna praegu on riigikogulaste palk seotud Eesti keskmisega, mis iga aasta tõuseb siis sellega koos tõuseb ka riigikogulaste sissetulek. Kui siduda riigikogulaste palk alampalga kordsega(kas siis viis kuus alampalka näiteks), kaoks ära(väheneks) nende iga aastane palgatõus ja samas on siis lootust, et hakkab tõusma vahest ka alampalk.

216
18

Riigikogu liige ei saa eripensioni. (2)

Rahastamine

Erki Entveg peaaegu 4 aastat

Paarikümne aasta pärast on meil muidu olukord, et tuhanded inimesed saavad eripensioni, sest on olnud korra riigikogus.

201
7

Keelustada ülikallid loosungipõhised valimiskampaaniad erameedias ja tänaval. Selle asemele luua täiendatud väitlussaadete programm avalik-õiguslikes kanalites (ETV, ETV2, Vikerraadio),
mille alusel oleks kodanikel võimalik kujundada sisuline arusaam kandidaatide ja erakondade soovidest ja võimekusest. Väitlustesse kaasata vabakonna esindajad.

190
8

Erakonnaks saab 200 liikmega (9)

Erakonnad

Elver Loho peaaegu 4 aastat

Mida väiksem organisatsioon, seda paremini töötab sisedemokraatia ja kaasamine. Erakonnal ei tohiks olla liikmete kogumine eesmärk omaette, vaid võikski keskenduda sellele, et erakonnaga liitumine on pigem erand kui reegel. Liitud selleks, et aktiivselt erakonna töös ja aruteludes kaasa lüüa ning valituks saada. Sajad või isegi tuhanded...

180
20

Riigikogus "istumine" (4)

Valimised

Erkki Laidinen peaaegu 4 aastat

Riigikogus ei saa "istuda" üle kahe aja järjest. Aeg on näidanud, et paljudel inimestel kes üle kahe aja riigikogus "istuvad" kaob justkui reaalsustaju ja muututakse väga eluvõõraks. Kui enne oli inimesega justnagu kõik korras ja tema jutt oli igati loogiline ja arusaadav, siis üheksandal aastal muutuvad teod ja jutt arusaamatuks.

196
9

Riigikogu eetikakoodeks (8)

Erakonnad

Danel Kiik peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku Riigikogu liikme Kaja Kallase poolt algatatud eetikakoodeksi vastu võtmiseks riigikogu täiskogus kas parlamendi otsusena või seadusemuudatusena, vormistades selle näiteks lisana riigikogu liikme staatuse seadusele.

Koodeksiga on võimalik tutvuda siin:
...

180
7

Rahvakogu idee ja toimimine ei tohi olla ühekordne, kestes vaid 2013. aasta esimese kvartali jooksul. Loodetavasti laekub praeguseks kategoriseeritud temaatikasse ja selle temaatika piiride taha ka selliseid väärt ettepanekuid, mida käesoleva aasta järgnevate kvartalite jooksul saab viimistleda ja esitada ühiskonna järgmiste oluliste...

200
2

Rahvaalgatuse võimaldamine (6)

Kaasatus

Andres Laiapea peaaegu 4 aastat

Ettenähtavas tulevikus jääb demokraatia peamiseks vormiks esindusdemokraatia, kuid rahvas kui kõrgeima võimu kandja peab omama võimalust sekkuda poliitikasse ka rahvaalgatuse korras. Selle võimaldamiseks tuleks arendada edasi veebilehte osale.ee, et selle kaudu oleks võimalik koguda toetajaid ka eelnõudele, mida kodanikud soovivad Riigikogule...

182
4

Eestis on esile kerkinud probleem keskhariduse astme koolijuhtide erakonnastumisega. Mõnes munitsipaliteedis (näiteks Narva linn) enamus gümnaasiumijuhtidest on erakondliku kuuluvusega. Tallinnas umbes kolmandik. Direktorite otsus on tihtipeale ajendatud mitte ainult soovist toetada maailmavaadet, vaid eelkõige karjuvast vajadusest leida koolile...

194
9

Teise isiku nime all muuta annetamine kriminaalkuriteoks, nagu see on USA-s. Ükskõik, kas teeise nime all annetab inimene või juriidiline isik.
Kuriteo tõendamine põhineb ilmselt enamasti ennekõike sellel, et tankistil ei olnud tegelikult nii palju raha kasutada.

USA-s on nende asjadega kõige pikem ja intensiivsem praktika, nii et oleks väga...

156
1

Riigi ja riigiettevõtete juhtimine on riigikogulaste töö.
Riigitööks ei saa pidada: tantsud tähtedega, laulud tähtedega, raamatute kirjutamist, filmide tegemist, näitlemist, televisioonis klouni mängimisi, koorijuhtimist, tasuliste loengute pidamist, spordivõistlusi, laste tegemist jne.
See aeg tuleb riigitööst välja arvata

169
6

riigikogulaste palk (4)

Rahastamine

Tiit h ü t s i peaaegu 4 aastat

Nagu näitab ajalugu-- siis tuleks välistada asjaolu,
et RIIGIKOGU tegeleb enda palga küsimustega

158
7

Osalemine ettevõtte nõukogus (3)

Erakonnad

Tiit Hütsi peaaegu 4 aastat

Erakonnad peaksid jõudma üksmeelele ja vastu võtma seaduse,
mis keelab saadiku osalemise ettevõtte nõukogus

158
1

Keelata ära kriminaalkaristust kandnud või väärtegusid sooritanud isikutel kanditeerimine KOV-tel ja Riigikogu valimistel ja sammuti võiks piirang laieneda ka kõiksugustele kantsleritel ja nõunikel. See välistaks olukorra kus poliitikutel tekib karistamatuse tunne või siis kui karistatakse siis pole hullu sest ju see erakond mind kuhugi...

177
21

Kuna erakonnad on vabatahtlikud kodanikeühendused, siis tuleb neile jätta suur sisemine autonoomia. Ei ole mingit ühte ja ainuõiget erakonnamudelit, millele kõik erakonnad peaksid vastama. Erakondade sisemist konkurentsi aitaks oluliselt parandada juba kautsjoninõude asendamine kandidaatide registreerimisel toetajate olemasoluga, sest see...

148
10

Seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga läks ka suurem osa seadusandlikust kompetentsist Brüsselisse. Sellest tuleneva töökoormuse vähenemisega saavad Eestis seadusloomega hakkama 51 rahvaesindajat.
On jäänud mulje, et Riigikogu on asunud oma kompetentsikaotust kunstlikult kompenseerima nõudega kirjutada seadustesse tehnilisi detaile, mida...

167
23

Välistada tuleks parteide tagatubade nimekirjad ja häälte ülekandmine, see on kõlvatu ja rahva tahtega pole siin pistmist. Riigikogusse peab saama see, kes kogub kõige enam hääli. Üksikkandidaatide võimalused pääseda riigikogusse peavad olema samaväärsed erakondadesse kuulujatega. On ebademokraatlik nõuda neilt kordades rohkem hääli, kui hall...

175
5

Kodanikustaatus annab õiguse valida ja olla valitud. Seda õigust ka kasutatakse. Paraku ei kasuta suur osa kohalike omavalitsuste ja/või riigikogu valimistel mandaadi saanud kodanikest oma mandaati ning loovutavad selle oma valimisnimekirja või erakonna liikmele.
Kui seesugusel mandaadi priitahtlikul loovutamisel ei ole kodaniku tervisest,...

151
8
164
13

1. Mulle ei meeldi valida isiku kaudu erakonda. See on liiga ebamäärane. Ma soovin näha selgemalt, kuidas minu hääl mõjutab igapäevast elu.
2. Mulle ei meeldi olla seotud valimiste kaudu ühe erakonna ideoloogiaga 4 aastat. Elu on mitmekülgsem kui ühe erakonna ideoloogia.
3. Samas soovin ma ühiskondlikus elus kaasa lüüa nii palju kui võimalik...

151
27

PRESIDENDI OTSEVALIMINE (11)

Valimised

Meelis Kaldalu peaaegu 4 aastat

President peab olema selgelt tasakaalustav, mitte suundarajav jõud Eesti poliitikas, kuid ta TULEB OTSE VALIDA.

162
30

Ametnikud ei tohi erakondadesse kuuluda (3)

Sundpolitiseerimine

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Partokraatia üheks võimaluseks kuulekaid saadikuid “premeerida”,on nende sokutamine mõnda riigi või kohaliku omavaltsuse poliitilisele ametikohale.Sedasorti poliitilised ametnikud ei ole üldjuhul eriti pädevad ja toovad ühiskonnale rohkem kahju kui kasu.Tihtipeale ei tee nad muud kui korraldavad riigi raha eest enda isiklikku valimiskampaaniat....

176
16

Eelnevad aastad on näidanud, et paljud seadused on koostatud ning vastu võetud kiirustades, ilma nende võimalikke kõrvalmõjusi ning tagajärgi analüüsimata.
Spetsialistidena võiks kaasata ülikoolide õppejõude ning ka oma ala proffessionaalseid töötajaid.
Analüüsid ei peaks olema kohustuslikud vaid vabatahtlikud ning need annaks ülikoolide...

145
2

Riigikogu viia teiste Euroopa riikidega võrreldavasse suurusjärku: 51 kuni 59 saadikut. Kodanike hulk ühe parlamendisaadiku kohta on enamikus Euroopa riikides 22000-34000. Eestis on praegu kodanike hulk ühe parlamendisaadiku kohta 12871. See on põhjendamatult suur erinevus ja parlamendi suurus tuleb haldusreformi käigus optimeerida.

160
27

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Erakondadel peab kindlasti olema liikmemaks. Ei ole mõeldav, et maksumaksja peab kinni maksma kogu erakondade tegevuskulu, reklaamikulud jne. Ääretult inetult kõlas alles hiljuti A. Ansipi suurustamine televiisoris, et tema kui erakonna esimees, ei ole sentigi liikmemaksu tasunud. Mida...

131
5

Jahmatav on süsteem, kuidas sotsiaalminister liigub sujuvalt justiitsministriks ja kaitseminister haridusministriks. Asjatundmatute valdkonnaga mitte kursisi olevate poliitikute pidamine ministrikohtadel läheb maksumaksjale palju maksma. Ministri koht ei peaks olema õpipoisi koht, mille kooliraha maksab rahvas. Ministriks saamise õigus peaks...

155
13

Kompensatsioonimandaadi põhimõtte rakendamine tuleb täielikult kaotada, kuna see on ebaloogiline ja ebavajalik valimistulemustega manipuleerimise mehhanism. Iga kandidaat peab saama Riigikogusse ainult temale antud häältega ja mandaadi teistele kandidaatidele ülekandmise võimalus tuleb täielikult lõpetada.

134
8

Riigikokku saab valida saadikuid ainult otse. Riigikokku pääsevad üle Eesti enim hääli saanud saadikud. Saadikud oma kogutud hääli teistele edasi anda ei saa. Riigikogulased valivad endi seast valitsuse. Vastavalt valimistel kogutud häälte pingereale astuvad uued liikmed riigikokku sealt valitsusse ja kas või presidendiks valitud riigikogulaste...

155
14

Minu antud hääl võib minna ainult sellele kandidaadile, kelle poolt ma hääletan.Lõpetada igasugune häälte ülekandmine erakondade nimekirjades. Riigikogu saadiku valijate ringkond peab olema tuvastatav, et teda saaks tagasi kutsuda kas või näiteks majoneesi ostmise pärast, siis suureneb ka saadiku vastutus seal vastu võetud otsuste eest....

132
7

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Käesolev parlament on unustanud järjekordselt oma palgaküsimusega tegelemise, seda küll järgmise parlamendikoosseisu jaoks. Kui see avastatakse, siis on järjekordselt hilja. Lõpetada parlamendisaadikuid naeruvääristav ja lihtsurelikke traumeeriv kuluhüvitiste maksmine. Tänane saadikute...

128
10

Arvestades seda, et Eesti ei ole presidendivabariik ning reaalselt kuulub võim suuremas osas ikkagi valitsusele ja peaministrile, oleks mõistlik kehtestada peaministri ametis viibimisele ajalist piirangut, analoogselt presidendi ametiga. Presidendi ameti puhul on piirang 2 ametiaega; peaministri ameti piirangut võiks kehtestada kas samamoodi...

152
15

Ühiskondliku ruumi sundpolitiseerimine ja -parteistamine algab kohalike omavalitsuste tasandilt ning selle pidurdamiseks tuleks muuta kohaliku omavalitsuse valimise seadust: minna üle süsteemile, mille puhul osutuvad valituks valimisringkonnas kõige rohkem hääli saanud kandidaadid, nimekirjast sõltumata.

Kui hetkel kehtiv valimissüsteem...

141
6

Valimised peaksid olema isiku põhised, mitte aga erakonna põhised. Toon näite: Keskerakonna eest osales riigikogu valimistel Edgar Savisaar, aga ise riigikokku ei läinud. Seega riigikokku peaks saama igast piirkonnas kõige rohkem hääli saanud isikud ning millisest piirkonnast mitu liiget, see sõltuks piirkonna valijate arvust. Seega juhul kui...

141
4

Taoline palgajuhend peaks hõlmama riigi ja KOV asutusi, avalik-õiguslikke institutsioone ja neid äriühinguid, mis on vähemalt 50% riigi/KOV omand.

Sel palgajuhendil oleks mitu eesmärki.
Esiteks vältida lihttööjõu alatasustamist ja juhtide ületasustamist. Teisisõnu – hoida mõistlikke palgaproportsioone. Infoks võin öelda, et näiteks Euroopa...

123
3

Kohaliku omavalitsuse töötajaid, kes tegelevad teatud konkreetse valdkonna juhitmisega, peab saama valida ainult lähtudes oskustest ja teadmistest. Praegune praktika, kus näiteks abivallavanemad pannakse paika koalisatsioonilepinguga, lubab otsuste tegemise juurde ebapädevaid, suuresti parteide tagatubadest sõltuvaid isikuid. Suurte ja...

128
0

Riigikokku pääsemise ainus kriteerium peab olema kandidaadile tema valimispiirkonnas antud häälte arv. Siis oleks asi nii tegelik, kui see praeguses Eestis meie praeguste inimestega üldse olla saab. Valitakse ju alati tegelikku inimest, mitte abstraktset esindajat.

Ka valimisseadus peab arvestama meie tegelike inimestega. Nimekirjavalimiste...

121
5

Põhiseaduse 46 sätestab: „Igaühel on õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole. Vastamise korra sätestab seadus.“. Seni on seadusega täpsustamata, millises korras peab kodanike märgukirjadele vastama Riigikogu. Selle tõttu ei saa rahvas sisuliselt kasutada põhiseaduses sätestatud...

123
0

Seaduseelnõud lugedes jääb arusaamatuks miks uut seadust (seadusemuudatust) vajatakse ja kes on huvitatud isikud. Pisut selgitusi jagab seaduseelnõu kohustuslik seletuskiri. Kasvava bürokraatia tingimustes eelnõude seletuskirjade maht on kasvanud sadade lehekülgedeni kuid vastust küsimusele "Missugused on seaduse olulisemad mõjud ?" seletuskirja...

98
2

Kehtestada materjaalne vastutus nõukogu liikmetele pankrottide ja kahjumites olevate ettevõtete puhul.
Milleks muidusööjatele tasu maksta?

118
3

KOV valimiste häältekogujad (3)

Valimised

Alger Tammiste peaaegu 4 aastat

Peaks keelama riigikogu liikmetel kandideerimise KOV valimistel. On ju selge, et KOV volikogu töös nad aktiivselt osalema ei hakka ja ei tohigi. Samuti on kindel, et kohta riigikogus nad KOV volikogu koha vastu ei vaheta.

112
0

Kõik MTÜ-d ja Sihtasutused, sh ka erakonnad (edaspidi "isikud"), kes saavad absoluutse enamuse oma ülalpidamiskuludest riigieelarvest, nende juhtorganite töötasu peab olema määratud selle isiku välise seadusandlusega. Tänases olukorras on selge, et suuremad erakonnad saavad miljonitesse ulatuvaid sissetulekuid. Seda raha jagavad omavahel...

97
5

Vähemalt 2 korda kuus, läbi oma kohaliku omavalitsuse või Riigikogu kodulehekülje antaks siis valijatele teada mis kell ja päeval millises oma valimispiirkonnas realiti ollakse. Juhul kui esimest korda jääb tulemata - hoiatus valija poolt . Teisel korral puudumise eest saadiku ühe kuu palga suurune trahv ja kolmandal korral puudumise eest...

109
6

1. Kindlasti tuleks ära kaotada kompensatsioonimandaadi võimalus - see viib riigikokku esindajad, keda kodanikud ei ole sinna valinud (broilerid). Samuti tuleks üle vaadata erakondade ja üksikkandidaatide valimiste alused - ei ole normaalne kui mitme tuhande häälega üksikkandidaat jääb riigikogust välja ning samas mõnekümne häälega erakondlik...

116
8

Riigikogulaste kohta peetakse elektroonilist arvestust ehk avalikku kodulehekülge kus on kajastatud kõik iga riigikogulase hääletused ja kuidas ta hääletas. Samuti kõik tema algatatud seadusemuudatused jne. Idee eesmärk on, et kõik saaksid veenduda millega tema valitud saadik tegeleb ja kuidas hääletab. Kas üldse tööl käib.
Kui mõni saadik ei...

116
6

Kunagi loodi seadusandlikult lahkumishüvitiste maksmise võimalus juhuks kui riigipalgaline töökoht kaob mingil põhjusel enne kokkulepitud tööperioodi täitumist ja selline inimene, kes oli oma edasised plaanid seostanud oma töökohaga ja selle kokkulepitud kestusega, leidis end ootamatult väljaspool eluplaane olevat. Tänaseks on lahkumishüvitised...

110
3

Rahva õigus referendumitele (7)

Kaasatus

Tiiu Kuurme peaaegu 4 aastat

Eesti rahva väiksus ja haridustase vääriks õigust referendumiteks: seaduste algatamist referendumite kaudu, rahvast ohustavate ja mõne huvigrupi huvides toimivate seaduste vastuvõtmise takistamist ja ka end kompromiteerinud poliitikute tagasi kutsumise õigust. Praegusega on rahva võimalused mõjustada poliitikat üsna olematud ning poliitikud...

132
4

Riigikogulaste palgad arvestada miinimumpalga järgi, mitte üle 5 kordse miinimumpalga ja tulemuspalk arvestada juurde majandustulemuste ja rahva rahulolu põhjal riigis.

120
12

Teen ettepaneku, et järgmise presidendi peaks Eestis valima rahvas. Mõistagi võib arutada, kas ühe vooruga valimised või teha seda mitmes voorus. Samuti on võimalik diskuteerida kandidaadi esitamise õiguse üle, kas see õigus on mingil kindlal hulgal kodanikel, erakondadel, vabakonna esindajatel jne.

140
29

Riigikogulaste palk (0)

Rahastamine

Mehis Põldemaa peaaegu 4 aastat

Miks on nii, et riigikogu liikmete palk tõuseb iga-aastaselt, seadusega justkui põlistatult?
Palga vähendamine on aga tehtud nende endi poolt võimatuks? See on väga kummaline olukord! Riigikogu liikme palk ei peaks olema mitte rohkem kui neli Eestis kehtivat miinimumpalka, siis nad tajuksid ligilähedasemaltki oma rahva reaalset eluolu ja...

114
11

Kontoväljavõtete reaalajas avalikuks tegemine toob kaasa oluliselt rohkem läbipaistvust nii erakondade rahastamisse kui ka selle raha kasutamisse. Tehnilisi takistusi selleks minu teada pole.

112
29

Maailmavaade on riigi kodanike poolt vabalt arendatav väärtussüsteem, kust riik peaks oma kombitsad võimalikult kaugele hoidma. Riigil kui juhtimisstruktuuril puudub moraalne õigus otsustada oma kodanike maailmavaate üle ja seda enam ei saa ta väärtustada maailmavaateid läbi riikliku rahalise toetuse. Demokraatlik riik peab olema maailmavaate ja...

111
23

Tervise üks alustaladest on ka terved hambad. Raha igasugu narkomaanidelt ja joodikutelt ära nendele kelle najal meie riik ka REALITI püsti seisab. Tihti on katkised hambad ka muu organismi hädade alguseks.

105
6

Võib arvata, et kohe erakondade valimiselt isikuvalimistele hüpata oleks liialt suur samm alla neelata (ehkki vajalik), siis alternatiivne lahendus, nö "kirik keset küla" oleks, kui erakondlikud nimekirjad kujuneksid automaatselt häälte arvu järgi. Nii saaksid igast erakonnast, ilma liigsete ümberkorraldusteta Riigikokku just need, kes vastavas...

105
3

Kas riigi ja ministeeriumi juhtimine on lihtsam kui toimetada 200-700 riigitöötajaga?

118
12

Ettepaneku esitajad on seisukohal, et suur hulk Eesti ühiskonnaelus ja poliitikas valitsevaid probleeme on oma olemuselt eetilist laadi. Täpsemalt vähesest eetika ja väärtuste-alasest teadlikkusest debati eri osapoolte, nii poliitikute kui ka mitte-poliitikute seas ning kasinatest oskustest oma tegevuste ja sõnavõttude juures eetilisi aspekte...

109
8

A. Kuum (0)

Rahastamine

Aime Kuum peaaegu 4 aastat

Milleks on riigikogulastele kuluhüvitised? Oleks justkui oma töö paremaks tegemiseks. Aga mäletame "valijatega kohtumisi" riigikogulase sünnipäeval ja jaaniõhtul, öisel ajal kusagil tanklas jne. Pealegi, ei saa aru, MIKS peab isegi korralikku tasu savale inimesele autoliisingut maksma. Kui nt. õpetaja või arst kasutab oma töökohustuste...

102
7

1.President ja õiguskantsler saavad valitseda 4+4 aastat järjest,oleks õiglane kui riigikogulasele kehtiks sama.See ei laseks neil mugavalt end tunda ja need,kes tegelikult soovivad midagi konkreetset teha on sellest ka huvitatud.Kuid peale 4-ja eemal oldud aastat saavad uuesti kandideerida aga konkreetsele isikule kogutud häältega,mitte nagu...

133
13

Mistahes valimisreklaami tegemiseks maksab kandidaat/erakond oma legaalselt saadud summad Riigikassasse, esitab reklaami eest saadud arve ja siis tasub selle Riigikassa.
Ükski muu makseviis ei ole lubatud.

88
2

Valmisvõitlus kandidaatide vahel peaks toimuma ringkonnas. Valimistulemuse aluseks on ainult selle kandidaadi poolt antud hääled, mitte tema järjekoht erakonna nimekirjas. Lõpetada häälte ülekandmine ringkonnas vähem hääli saanud kandidaadile.

116
3
103
11

Vähendab elukeskkonna visuaalset reostust, säästab loodust, aitab vähendada mõttetuid kulutusi kampaaniatele, toetab keskendumist ideede konureerimisele

91
0

Võrdsustada konkurentsitingimusi ja parandada tegevusvõimalusi väiksematele erakondadele, kes ei ülketanud küll valimiskünnist, kuid kogusid Riigikogu valimistel siiski arvestataval hulgal hääli - sarnaselt Saksamaal toimiva põhimõttega.
Toetus määratakse lihtsa valemiga - iga valimistel saadud hääl tagab võrdse rahalise toetuse kõigile...

84
15
104
3

Rahavõimu kahandamiseks poliitikas tuleks loobuda ka kandidaatide registreerimisel kautsjoni nõudmisest. Kautsjoni nõudmist põhjendatakse sageli sellega, et see hoidvat ära ebatõsiseltvõetavate kandidaatide esitamise, kuid tegelik elu näitab, et seda eesmärki ei suuda kautsjon täita. Riigikogu valimistel osaleb pidevalt ebatõsiseltvõetavaid...

77
6

Tänane olukord, kus riigiettevõtteid nagu näiteks Eesti Energia peab korrale kutsuma konkurentsiamet, kes juhtumisi asub samuti majandusministeeriumi haldusalas tuleks lõpetada ja viia see amet eraldi ministeeriumist analoogselt näiteks Riigikontrolliga.

Olukord, kus konkurentsiametit haldava ministeeriumi minister juhib samas riigi suurima...

105
1

Tarvis on välisinvestorite siin teenitud tulu riigist väljaviimisele normaalne tulumaks kehtestada. Muuhulgas ka kontsernisisene.
Kindlasti ei tohi seda teha liiga suure protsendiga - see halvendaks eesti atraktiivsust ettevõtluskeskkonnana ning seda pole tarvis. Küll aga on naeruväärne praegune süsteem, kus kontsernide sees viiakse riigist välja...

129
3

Eiratud ideede pank Internetis. (2)

Kaasatus

Kaarel Haav peaaegu 4 aastat

Panen ette avalikustada Internetis, kasvõi sellel aadressil kõik ettepanekud, mida huvigrupid, eksperdid ja vabaühendused on teinud kohalikele ja riiklikele võimuorganitele ning ka ajakirjandusele, kuid mis on kõrvale lükatud ilma piisava põhjenduseta. Siia võib lisada ka ettepanekud siinsele Rahvakogule, mida niteks ühe aasta jooksul pole...

118
2

Välireklaam keelustada (1)

Valimised

Toomas Kaasik peaaegu 4 aastat

Mõttetu raharaiskamine, selle asemel tuleks igale kandidaadile eraldada oma mõtete tutvustamiseks võrdne aeg ETV-s

102
5

Kodankud saavad valimiste vahelisel ajal avaliku võimu tegevust mõjutada, kui selleks on olemas selged õiguslikult mehhanismid. Eelkõige tuleb otsustusprotsessid teha jälgitavaks ja tagada avalikkusele võimalus esitada omapoolseid ettepanekuid ettevalmistamisel olevate eelnõude kohta.

Üleminekut avatud õigusloomele näeb ette ka 2011. aastal...

87
1

Riigikogu valimise seadus on vaja korrastada kujul, mis tagab, et parlamenti pääsevad isikud, kes on saanud valimistel reaalselt enim hääli, sest see on elementaarne.

106
1

Et kasutada paremini naiste potentsiaali poliitika kujundamisel teen ettepaneku leppida kokku, et valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad koostatakse tõmbluku põhimõttel, mis tähendab, et nimekirja esiosas (näiteks 20 esimest kandidaati) vahelduvad kordamööda mõlemast soost kandidaadid. Praegu on näiteks Riigikogu 101-st saadikust 21...

101
68

Ettepaneku autor Gunnar Karu, saabus e-posti teel:
Riigi presidentaalsuse või parlamentaarsuse määravad
presidendi ja parlamendi võimupiirid, mitte presidendi valimise kord.
Otsevalitud president saab tegutseda erakondadeülese tasakaalustajana
ega pea kaaluma iga sammu korral, kas see soodustab või takistab
tagasivalimist parlamendis.

112
13

Maksta võrdset hüvitist TL lõpetamisel (tulutoovale)tootvale töötajale ja riigitöötajale, ametnikule, riigikogu liikmele. Praegult on võimalik koondatud töötajal saada ainult kuni kolme kuu hüvitis, aga amatnikud, riigitöötajad, riigikogulased, isegi pankrotis riigifirmade juhid saavad.tähtajalise lepingu lõppedes 6-12 kuu tasu..

99
8

Teen ettepaneku maavalitsuste tegevuse ümberkorraldamiseks ning maavanema institutsiooni lõpetamiseks
Vahendite jagamine ja otsustusõigus on koondatud ministeeriumite pädevusse, mistõttu on maavalitsuse roll pelgalt ministrite otsuste vahendamine.
Sisuliselt ei ole maavanemal enam pädevust maakonna ulatusega protsesse juhtida.
Maavanemad ei täida...

111
22

Selle all on mõeldud erinevate riigi- või kohaliku omavalitsuse osalusega ettevõtteid. Ja miks ka mitte mingi piir panna ka nendele kes omavad pidevat või mingit arvu halduskaristusi. Päris paljudes KOV-stes on lausa iseenesest mõista moeasjaks saanud asjaolu et mitte kaotada läbi avalike skandaalide oma vana poliitilist kaardiväge siis leitakse...

108
8

Kui inimene ei soovi oma majapidamisse kaugloetavat arvestit, mis potentsiaalselt võib ära rikkuda tema elektriseadmed (ja ka tervise?), siis peaks tal olema võimalus keelduda kaugloetava arvesti paigaldamisest nii nagu on see teistes riikides. Eestis on aga kaugloetavate arvestite paigaldamine tehtud seadusega kohustuslikuks. Tegemist on inetu...

109
26

Täiendada Riigikogu valimise seaduse 4. (Hääletamis- ja kandideerimisõigus): kandidaadil peab olema omandatud kõrgharidus. Kõrgharidus on parlamendi liikmele ühiskonna keeruliste probleemide ja nende lahendamiseks vastuvõetavate otsuste langetamiseks elementaarne eeltingimus ning tõend tema intellektuaalse taseme kohta. Parlament ei ole...

112
36

Praegusega ei ole saadikud hääletamisel oma otsustes vabad, vaid järgivad partei peajoont. Väga üksikutel kordadel julgeb mõni saadik hääletada partei õukonnas kokkulepitud seisukoha vastu. See on märk erakondade sisedemokraatia puudumisest ja hirmutamistaktikatest või siis ka saadiku mugavusest. Südametunnistuse vabadus peaks leidma...

99
4

Kõik rahvaküsitlused näitavad, et eesti rahvas soovib valida ise Eesti Vabariigi presidenti. Oleks ime, kui see soov siin esitamata jääb. Kui aga juhtub, et seda soovi ei arvestata, kuna meil on nn. parlamentaalne vabariik ja poliitõpikute järgi ei saa parlamentaarses vabariigis presidenti rahvas valida , siis miks üldse midagi küsida, kui ette...

108
11

Praegu kontrollib parteide rahaasju, peamiselt nende majandusaasta aruandeid, erakondade rahastamise järelevalve komisjon, kuhu kuulub 7 liiget. Paraku on komisjoni pädevus ja võim väga piiratud, sisuliselt saadakse teha vaid ettekirjutusi ja määrata nende eiramise eest trahve kuni 6400 euro ulatuses. Pea täiesti puudub võimalus toimetada...

86
8

On korduvalt osundatud, et ei ole olemas keskerakondlikke torusid, reformierakondlikke külateid jne jne. Nagunii teevad kohtadel ilma inimesed, keda tuntakse ja keda elanikud/valijad usaldavad. Valdades ei ole oluline erakondlik kuuluvus - koostööd tehakse inimeste tasandil. Lausa naljakad on erakondlikud mängud, kus ühes vallas on koalitsioonis...

79
4

Kehtestada Inimõigused Eesti Vabariigis: Lõpetada koheselt personaal-, eri- ja soodus-pensionide maksmine
1) endistele NLKP ja EKP liikmetele,
2) võõrrahvuste-riikide okupeerijetele-killeritele kaitseväelastele
3) eks-riigiametnikele ja eks-riigikogulastele

108
5

Sellega saab kodanik valida just seda kanditaati ked a soovib. Riigikogusse
pääseb üldnimekirja alusel. Alles siis segub missugune erakond võitis.
Riigikogust lahkunud kanditaadi asendatakse üldnimekirja alusel.
Kanditaati saab tagasi kutsuda kogudes 50%+1 tema poolt kogutud
häältest. Peab saavutama et riigikogus on eelnõude arutelu koht, mitte
...

93
16

Presidendi otsevalimine (2)

Valimised

Allan Merikãœla peaaegu 4 aastat

Kodanikud tahavad ise otsustada kes on nende president. Ainult nii on võimalik leida riigile esindaja kellel on rahva usaldus ja toetus ning kes ilmselt oma otsustes (seaduste väljakuulutamine) ja tegevustes mõtleb rohkem rahvale, kuna on saanud neilt otsemandaadi.

97
17

Et lõpeks selline pooltühjade või tühjade saalide esitlemine läbi telekanalite. No kuulge - kaua võib mööda Riigikogu nurgataguseid joosta? Milline Eesti ettevõte saab enesele lubada distsipliinivaba käitumist. Või mõni haridusasutus , tervishoiu asutus , tuletõrje , piirivalve, politsei jne. Sellise käitumise puhul antakse erasektoris kohe...

106
17

Tuleks kaotada parlamentaalne valimissüsteem, ehk siis hääl peaks minema täpselt sellele isikule kellele valija selle annab. Ei mingit parteisisest häälte ülekandmist ja koguaeg parteipeade riigikokku upitamist. Valija tahab riigikogus näha ikka seda, kelle poolt ta hääletas. Samuti tuleks muuta lihtsamaks eraisiku pääsemine

96
8

Valimiskampaaniad (3)

Valimised

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Et vähendada kõlvatut konkurentsi valimistel,tuleb valimiskampaaniad teha riigi kulul.Selleks esitavad kõik kandidaadid spetsiaalsele kampaaniaks moodustatud riigiettevõttele oma valimisprogrammi,CV ja foto.Need andmed avalikustatakse spetsiaalsetel stendidel ja veebilehtedel.Koostatakse ka vastav trükis,mis saadetakse soovijatele postiga...

68
5

Annetustest loobumine välistab "musta" raha abil erakondade mõjutamise. RK ja KOV saadikutele kõrgem liikmemaks, õppuritele ning pensionäridele väiksem.Mittemaksjad peavad erakonnast lahkuma.

84
27
110
14

Valimisringkonnad võiksid olla ikkagi piirkondlikud - sest nii saaksid kohalikud aktivistid ja õiguste eest seisjad ka hääli koguda.
Riigikogulasi, kes saavad parlamenti häälte arvu järgi võiks olla vähem - 51 näiteks, nende palk aga mediaankeskmisega kooskõlas (mis näitab paremini elanike terviku olukorda riigis...mis oleks siis ka...

106
15

Ei suletud nimekirjadele (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Helve Meriroos, saabus e-posti teel:
Inimesed peavad saama valida inimest,keda nemad usaldavad ja see valitud inimene peab saama riigikokku jm ,aga mitte erakond ei otsusta ,kes nendest nende erakonna poolt valitud inimestest sinna lähevad.Rahva otsus on kindel ja vankumatu.

91
1

Neil on suhteliselt kõrge palk ja elukoha hüvitised.

83
5

Oleme näinud linna piltides, igasuguseid valmisreklaamide plakateid ja suuri bannereid aga need kõik maksavad.

Need erakonnad, mis on suuremad kulutavad selle peale rohkem raha, mida väiksemad ja nõrgemad ei saa endale lubada. Selle pärast peakski olema valmiste ajal valimisreklaamidel limiteeritud summa, et kõigil erakondadel oleksid võrdsed...

82
2

Riigikogu 51-liikmeliseks (0)

Valimised

Viive Rohelsaar peaaegu 4 aastat

Kuna meie rahvaarv on kardinaalselt vähenenud ja väheneb edasi, samas ka tööjõuliste kodanike arv on vähenenud ja väheneb edasi siis teha riigikogu 51 inimeseliseks. Sellest piisaks.

108
13

Ettepanek üle vaadata kõikvõimalike nõukogude, komisjonide töö, sest iga päev võib meediast kuulda mõne uue ametikoha jms loomisest. Kõik need "asutused" saavad ju riigilt raha, parteidelt
uusi nõunike ametikohti jne. Paljud koolitajad saavad suuri sissetulekuid, kuid sageli on nende kasutegur väike.
Ettepanek- riigikontroll ja ajakirjandus...

86
7

Kohalikud omavalitsused on loodud kohaliku demokraatia arendamiseks. Näiteks Ungaris ja Slovakkias valitakse vallajuht otse. Väikeriigis ja eriti väikestes omavalitsustes võiksid valimised olla lihtsamad ja otsesemad.

88
9

Täiesti arusaamatu on, miks on lubatud alkoholi müük ja tarbimine tööajal Riigikogu hoones? Kas tõesti võetakse paljud meid kõiki puudutavad seadused vastu alkoholijoobes? Viimane aeg oleks lõpetada see nõukogudeaegne jäänud meie esindushoones. Vaevalt, et on olemas erakapitalile kuuluvat töökohta,kus on loodud kõik eeldused tööajal...

112
10

Kaotada riigikogulaste tasustamine riigiettevõtete nõukogudes, nende palk maha 50%.
Riigikogu liige peab olema veendunud eesti asja ajaja, praegu kahjuks vaid 20% jagab oma tegude sisu ja tähtsust

120
10

Üks Eesti demokraatia olulisemaid igapäevaseid alustalasid on õiguskantsler. Tema poole saab pöörduda iga kodanik kui ta arvab, et mõni Eesti seadus ei ole kooskõlas Põhiseaduse või mõne muu Eesti seadusega. Riigikohus on aga oma 19.04.2005 otsuses leidnud, et õiguskantsleril ei ole õigust kontrollida Eesti seaduste vastavust Euroopa Liidu...

102
8

Riigifirmade nõukogude liikmete vastutus (1)

Sundpolitiseerimine

Aime Kuum peaaegu 4 aastat

Kuigi meie vabariigi põhiseadus keelab selgesõnaliselt riigikogulastel olla kohakaaslasena teistes riigiametites, siis erakondade toel ja heakskiidul eiratakse seda klauslit. Kui riigifirmade nõukogude liikmed vastutaksid konkreetselt selle firma juhtimisel tehtud väärotsuste (Estonian Air), väärtegude (vargus Riigi teraviljasalves ja Eesti...

97
1

Ükskõik millisel positsioonil tegutsemisega kaasneb vastutus nii tegevuse kui ka tulemuste ja tagajärgede eest.
Kõikide, aga eelkõige strateegiliste otsustega kaasneb aruandlus ja vastutus. Senikaua kuni otsustajate isiklik vastutus puudub, on uks valla jokk skeemidele, poliitbroileritele ja mitte-midagi tegijatele. Senikaua kuni puudub ametnike...

113
6

Siiamaani on Eestis omavalitsusi kus seda ignoreeritakse ja riik vaatab seda käed rüpes pealt. See kõik soodustab teadmatust ja harimatust riigi sees toimuvatest protsessidest. Juriidilisest teadmatusest pole siin mõtet isegi mainida. Miks see nii on , austatet riigiisad-herrad ?

75
0

Maailmavaade on subjekti (inimese või inimeste grupi) iseloomulik viis määratleda mingi tunnetuse ja/või mõtlemise objekti tervikuna või mingit osa sellest. See põhineb ettekujutusel sellest, kuidas subjekt enda jaoks midagi mõteldavaks või kogetavaks teeb. Iseloomulikeks näideteks maailmavaadete kohta võiks olla n erinevad „ismid“ nagu...

75
7

Valimistel osalevate erakondade nimekirjadesse paigutatud kandidaatidest saavad Riigikogusse kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule.
Põhjendus:
Välistab selle, et erakonnas enim hääli saanud kandidaat jääb Riigikogust välja kuna nimekirja asetuse tõttu osutub valituks nimekirjas eespool olev kuid vähem hääli saanud kandidaat.

87
1

Riigikogu valimise seaduses peab olema garanteeritud võimalus kutsuda tagasi saadik, kes ei ole õigustanud oma valitust riigikokku.

96
3

Riigikogus "istumine" (2)

Varia

Erkki Laidinen peaaegu 4 aastat

Riigikogus ei saa "istuda" üle kahe aja järjest. Aeg on näidanud, et paljudel inimestel kes üle kahe aja riigikogus "istuvad" kaob justkui reaalsustaju ja muututakse väga eluvõõraks. Ehk, kui enne oli inimesega justnagu kõik korras ja tema jutt oli igati loogiline ja arusaadav, siis üheksandal aastal muutuvad teod ja jutt arusaamatuks.

81
8

Riigikogu liikmed on valija poolt tööle palgatud valimistel saadud mandaadiga ja tasu tehtud töö eest maksab talle maksumaksja. Oleks igati loomulik, et seejuures allub riigikogu liige kõigiti tööseadusandlusele, mille ta seadusandjana ise on kehtestanud.

Töö tegemiseks vajaliku ressursi eest tuleb maksta tööandjal. Need kulud tuleb kinni maksta...

59
0

Kehtestada Inimõigused Eesti Vabariigis: Lõpetada koheselt personaal-, eri- ja soodus-pensionide maksmine
1) endistele NLKP ja EKP liikmetele,
2) võõrrahvuste-riikide okupeerijetele-killeritele kaitseväelastele
3) eks-riigiametnikele ja eks-riigikogulastele
Madise väitis, et liigume tigusammul!

84
9

Küsimus? Milline on ikka see keskmine palk, mille alusel arvutatakse RK liikme ja kõrgemate riigiametnike palgad ? Täna arvutab keskmist palka nii Maksuamet kui ka Statistika amet. Nende keskmised palgad erinevad.
Täna me teame, et keskmise palga suuruse arvutamisel võetakse arvesse kõik sissetulekud. Tasub küsida, kas sissetulek on ka...

74
3

1. Seaduste üle peaks saama hääletada iga kodanik ise (1 mandaat).
2. Oma häält (mandaati) peaks saama delegeerida teisele isikule või ideoloogilisele grupile (erakond või ad-hoc grupp), kui ise ei oska või ei ole aega konkreetse teemaga tegeleda (teine isik saab mandaadi juurde).
3. Oma häält peaks saama delegeerida ka pikemaks perioodiks...

87
22

Erakondade riigipoolne rahastamine peaks sõltuma erakonna liikmemaksude laekumisest. Liikmemaksude laekumine näitab erakonna tegeliku liikmete hulka ja selekteerib välja nn. "surnud hinged" ning näitab erakonna jätkusuutlikust.

66
7

Selleks, et aru saada, miks üks seadus/määrus on just selline nagu ta on, tuleb vastava õigusakti seletuskirja paralleelselt õigusakti tekstiga täiendada ja kohendada. Kui õigusakt jõustub, peab olema avalikult kättesaadav ka seletuskirja aktuaalne tekst.
Valdavalt on nii, et Riigikokku menetlemiseks antud eelnõu muudetakse - juhtub,et...

75
1

Keelata ülisuured valimisreklaamid, mis on lihtsalt koledad, nii näiteks 5x10 m. postkastitesse pandav reklaam peaks olema taaskasutatavast paberist, mida saaks hiljem kas või ahju visata. Ja reguleerida reklaami pinna mahtu ja reklaami aega, et oleks kindel ülemmäär. Põhimõtteliselt ei tohiks valimised koormata inimest, vaid aitama teda otsusel...

76
0

Riigikogu kui töökoht (1)

Valimised

Margus Enna peaaegu 4 aastat

Riigikokku vabatahtlikult tähtajaliselt konkursiga tööle valitud liikmed on ju tavatöötajad ja sellest lähtudes võiks lõpetada eluaseme,tööga mitteseotud sõidukulude ja lahkumishüvitiste maksmise, kuluhüvitist tasuda ainult kulupõhiselt. Töötasu võiks olla astmeline ja lähtuda haridusest ning töökogemusest.

89
4

Kuna praegune töökorraldus võimaldab pooltühjal saalil oma tööd teha ja ülejäänud tegelevad muude asjadega.

89
11

KOV volikogudes ei tohiks olla KOV allasutuste juhte, kes siis eelarve koostamisel ei tunne mingeid piire ja kohustusi säästa kui on vaja säästa. Ja naad ei muretse sellepärast , et kust se raha laekub eelarvesse. Nemad teavad et ma pean oma asutust juhtima ja täitma oma asutuse töötajatele enne valimis antud lubadusi et palk ei lange, tulevad...

67
1

Tegelikult võiks riigikogusse valimine toimuda üleriigiliselt. See tähendab, et kuigi ma olen küll Tallinnasse sisse kirjutatud oleks mul õigus valida ühte tublit Tartu inimest. Praegune süsteem sunnib mind valima oma valimispiirkonna kandidaatide seast mis on väga piiratud ja viib riigikokku tihti tundmatud ja ebaproffessionaalsed inimesed.

77
10

Lubada erakonna ainsaks sissetulekuallikaks vaid elektroonilise pangaülekandena teostatud liikmemaksud. See meede annaks erakondade lihtliikmetele maailmavaadet reaalselt toetava funktsiooni ning erakonna juhtkonnale sisulise kohustuse oma lihtliikmete ees vastutada.

Välistada juriidiliste isikute annetused, kuna maailmavaade on vaid kodanikul...

96
30

Nimelt praegu oleme olukorras, kus Eesti ettevõtjad maksdes endale dividende, siis peavad maksma riigile tulumaksu, kuid mitteresidendist (isik, kelle alaline elukoht on välis riik) ettevõtjad ei pea. Samuti ei pea praegu tulumaksu maksma välisfirmad, kes omavad eestis tütarettevõtteid. Selliselt toimides viiakse igal aastal eestist välja...

86
4

poliitikute palkadest (1)

Varia

Silvi Filippov peaaegu 4 aastat

Poliitikute ja riigikogulaste palgad tuleb lahti siduda nn. keskmisest palgast ja siduda miinimumpalgaga. Küllap siis leitakse võimalusi ka miinimumi tõsta ja numbrid oleksid täiesti läbipaistvad.

94
8

Ministri kohalt tagasi astudes riigikokku minemine pole mingi poliitiline vastutus. Sama kehtib teistel soojadel kohtadel. Kui keegi on tagasiastumise väärilise jama kokku keeranud, ei tohiks ta 5 aastat üheski riigi institutsioonis toimetada.

86
9

Pole vahet millistel asjaoludel see lahkumine toimus. Läks valitsusse, ministeeriumi jne jne . Igasugune sebimine ametite ja Riigikogu vahel tuleb kardinaalselt lõpetada.

98
19

Erakondade omavahelise konkurentsi aususe ja elavuse tagamiseks tuleks muuta ka erakondade riigieelarvest rahastamise korda. Erakondade riigipoolne rahastamine tuleks siduda otse nende poolt valimistel saadud häältega, eraldades iga Riigikogu valimisel saadud hääle kohta konkreetse seadusega paika pandud summa, näiteks 10 eurot aastas. See...

69
11

Olla Riigikogu saadik ei ole töökoht. Saadik kaotab ka sideme reaalse eluga istudes üksnes Riigikogus. Kaks Riigikogu koosseisu järjest oleks maksimaalne. Kolmandasse Riigikogusse ei tohiks ta enam kandideerida.

81
2

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Lõpetada riigiettevõtete nõukogude komplekteerimine parlamendiliikmete ja erialalt võhikutest poliitikutega. Lõpetada neile nõukogude liikmetele ülikõrge tasu maksmine. Nõukogude koosolekud on heal juhul üks kord kuus(välja arvatud mõned erandid) ja ei mingisugust vastutust. Nõukogude...

74
7

Pean olulisemaks Maksuametis deklareeritud kodanike palkasid. Samuti laekub riigile makse nende palgasuuruste järgi. Statistikal on tegelikkusega võrreldes nn. iluvead sees. Täites ise Statistikaameti aruandeid ei ole elu kõiki keerulisi situatsioone panna tabelis lihtsatesse lahtritesse. Palgasummad on aga meil kõigil deklareeritud ja selle...

76
1
69
8

Riigieelarvest rahastamine võiks olla samas mahus, kuid mitte rohkem kui (näiteks) kaks korda see summa, mis laekub paretile liikmemaksudest. Iga liige teab, et kui annab parteile 1, siis tegelikult saab partei 3. Motiveerib inimesi oma prateid rahastama, motiveerib parteid liikmetega tegelema ning peakr reguleerima ka reklaamikulusid, kui...

60
13

Esmatoidukaupade (teraviljatooted, piimatooted ja põllumajanduslikud saadused, teatud nomenklatuuris)käibemaksu vähendamine aitaks eluga paremini toime tulla vaesuse piiril elavatel peredel.

90
13

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus näeb ette 1% hääleõiguslikel kodanikel võimaluse õigusakti eelnõusid. Kuid taolise esitatud eelnõu tagasi lükkamisega omavalitsusüksuse volikogu või valitsuse poolt ei kaasne mingeid tagajärgi. Ettepanek oleks juhul, kui kodanike algatatud eelnõud ei võeta vastu, tuleb see panna kohalikule rahvahääletusele...

72
5

... JA RIIGILT MITTE PALKA SAAVATE oma alates kasvõi 18 aastat... Kahjuks ei ole viimase 20 aasta jooksul lapsnõunikud suutnud näidata elukogemuste ja analüüsivõimete puudumise tõttu oma erialast kompententsi.

77
13

Riigikogu kodukorras tuleks ette näha komisjonides toimuvate arutelude protokollimine ja avalikustamine nii, nagu see toimus 2003-2004. Nii oleks soovijatel võimalik saada infot arutelude käigust ja paremini mõista ettevalmistatavate otsuste poolt- ja vastuargumente, mis loob paremad võimalused kaasarääkimiseks.

Näiteks 2012. aasta sügisel...

64
0

Ei ole demokraatlik, et väljavalitud inimestele kehtib eriline kaitse, mille taha on võimalus varjuda "musta südametunnistuse" tõttu. Ausal ja õigel saadikul ei ole vaja mingit erilist lisakaitset. Saadikupuutumatusega "relvastuvad" ikkagi eelkõige need, kes tegelevad šlikerdamistega.
Seadusandlusesse võiks lisada (saadikupuutumatuse tühistamise...

74
11

Vastuolu EV Põhiseadusega:
1. Eelmistel RK valimistel läksid Jõgeva- ja Tartumaa 11800 valija hääled "jalutama" (7 mandaati, valituks osutus 5). Kõik need jalutavad hääled jaotati erakondade vahel ja nii osutusid valituks persoonid keda ei tunta ei Jõgeva- ega Tartumaal ja kes ei tea ka antud piirkonna eripärasid. Keda need "õnnelikud" esindavad...

76
3

Oleme 21. sajandis. Tehniliselt on võimalik nii kohalikel kui riigikoguvalmistel võtta kasutusele süsteem, kus on kättesaadav informatsioon nii saadikute, kui teda valinud isikute kohta.

Avalik hääletamissüsteem:

1) võimaldab välja töötada mehhanismi, kus valijad saavad enda saadiku ka tagasi kutsuda. Aus mäng. Just need valijad, kes andsid...

64
17

1. Äriseadustiku järgi vastutavad nõukogu liikmed valede otsuste eest. Kahjuks on Riigikogu liikmetel puutumatus.
2. Nõukogu liikmed peaksid olema professionaalsed. Paljudel Riigikogu liikmetel puudub töökogemus rääkimata töökogemusest juhitava ettevõtte tegevusvaldkonnas.
3. Poliitikud ettevõtete nõukogus suurendavad usaldamatust poliitikute...

82
2

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Nii väikeses ja nii vaeses (lõputu jutt raha mittejätkumisest) riigis, nagu Eesti ei peaks riigikogu liikmete arv olema 101 vaid võiks olla 50-60.

83
14

Tänane häda on veel see et nendes omavalitsustes kus nn. vanad tegijad ees , kes on tsementeerinud oma võimu ning on 100 % kindlad oma tagasivalimistesse , ei tehtagi eriti välja uute tahtjate - tegijate arvamustest ja ettepanekutest . Tihti toimub avalik ignor uute tulijate suhtes või lausa neid alavääristatakse valede või pooltõdede alusel....

57
3

Kuluhüvitisi kasutatakse 90% isikliku,kasusaamise eesmärgil. Näiteks: Galojan mõistet kohtus süüdi
ja sai karistuse. Hr. Sarapuu töötab edasi justiits ministeeriumis ehkki käis riigi arvel restoranis "lõunal".
Ühesugused vargad mõlemad.

81
9

Praeguses süsteemis on parempoolsetel erakondadel eelis - nende valijad saavad neid oma suuremate materiaalsete ressursside tõttu rohkem toetada. Pole välistatud, et seal on tihti ka erahuvid mängus (proportsionaalne tulumaks ja selle vähendamine, ettevõtte tulumaksu ärajätmine, kaudsete maksude tõstmine jms). Nii võib juhtuda, et riiklikud...

66
21

Kompensatsioon eeldab,et kes on midagi vähem saanud,sellele antakse juurde.Praegu on vastupidi,see kes on palju saanud,saab veel juurde.Sellepärast on kompensatsioonimandaadid lausa ebausad (eetikast rääkimata) ja mandaatide jaotamisel neid tarvitada ei tohi.Samas on poliitika siiski meeskonnatöö ja mõnesugune häälte ülekandmine on...

76
8

Ettepaneku autor Hans H Luik, saabunud e-posti teel:
Kuna erakondi suures osas rahastab maksumaksja, peaks kehtestama reegli erakondlikule reklaamile (et ei kulutaks raha suurte näopiltide ja "Eesti eest!" tekstidele): iga valimisreklaam sisaldagu selget teesi, mille poolt või vastu (seaduseelnõud või poliitikad) kandidaat või erakond kavatseb...

71
3

Igas valimisjaoskonnas saaks valida ühtse üleriigilise nimekirja alusel ja riigikokku pääsevad üle riigi enim hääli saanud.

80
11

Mistahes valimiskorralduse puhul rakendada süsteemi, kus valija reastab üheainsa kandidaadi nimetamise asemel hulga kandidaate eelistatavuse järjekorras. Taoline süsteem (üksik ülekantav hääl, eelistushääletamine, alternatiivne hääl, vt http://pir.at/vikipeediast) üle maailma mitmel pool kasutusel ja aitab tõhusalt välja selgitada valijate...

45
2

KOV on kohaliku elu arengu ja juhtimise organ. Linnades on erakondlikkus arusaadav, mitte aga kohalike valdade tasemel. Paraku on praegu erakondlik mäng vallatasemel pigem piduriks. Ei oska küll formuleerida, kuidas taolist mehhanismi rakendada, kuid minu arvates peaks valla tasemel valimised olema mitteerakondlikud

76
6

Saadikukandidaadid peaksid kandidaadiks kvalifitseerumiseks eelnevalt sooritama midagi sarnast nagu IQ testi, mis näitaks nende arusaamisvõimet, analüüsivõimet, teadusliku mõtlemise oskust, üldteadmiste taset sh arusaamist terminoloogiast protsesside juhtimises ja probleemide kirjeldamises. Samuti peaks olema tuvastatud teovõime. EV Riigikogu...

78
13

Kehtestada materjaalne vastutus nõukogu liikmetele pankrottide ja kahjumites olevate ettevõtete puhul.
Milleks muidusööjatele tasu maksta?

56
1

Rahvaalgatuse instituut (13)

Kaasatus

Allan Merikãœla peaaegu 4 aastat

Palju on räägitud kui oluline on kodanike kaasatus ka valimistevahelisel ajal. Hea võimalus selleks oleks rahvaalgatuse kaudu - st teatud arvu (täpne arv arutelu koht) kodanike toetuse korral (kasvõi petitsioon.ee lehe kaudu), oleks võimalik esitada eelnõu ideesid, kavandeid Riigikogule ning viimane omakorda on kohustatud seda ka menetlema....

64
8

Tihti tänitatakse ajakirjanduses, et kui tahad midagi Eestis paremaks muuta, siis võta ühendust "oma saadikuga" Riigikogus. Mul on seda väga raske teha, sest ma ei tea, kes on "minu saadik". Elan Mustamäel ja ei tea, kes minu huvisid minu huvisid Riigikogus esindab. Arvan, et peab teatavaks tegema info kõikide Eesti piirkondade kohta, kes RK...

77
4

Peale valimistulemuste selgumist vormistab Vabariigi Valimiskomisjon igale parteile valimistulemuste(häälte alusel)uue pingerea. Esimene on.see
,kes kogus kõige rohkem hääli jne.samuti ka ülekantavad hääled rangelt valimiskomisjoni pingerea järgi.Parteidel on riskantne kasutada nn.häältepüüdjaid ! Ja mina kui valija tean ,kes on minu...

68
0

Me kõik oleme kursis, et tallinlased saavad Tallinnas ühistrantspordiga tasuta sõita. Aga selleks on vaja mingit lisakaarti, nagu neid meil vähe oleks. Milleks?
Aastast 2000-2002 ehitati üles süsteem, et tuua kõigile kodanikele uus plastikkaart, mille ülesandeks oleks olla inimese isikutõendav dokument ja samuti tehti süsteem, kus me kõik saime...

61
3

Praegune mandaatide ümberjagamise süsteem on valijale umbes nagu hunt lambanahas. Suurte kõlavate siltide all hääletame isikuid, ent sisuliselt anname hääle erakonnale, keda valija arvamus hiljem ääretult vähe huvitab.
Ringkonna suurus on eraldi arutamist vajav küsimus, seda siin ei puuduta. Aga põhimõtteliselt peaksid valituks saama ringkonnas...

49
0

Erakonda ei astuta niisama igaks juhuks.Kui olen tõsine parteilane,toetan ka erakonda oma liikmemaksuga ja peab olema võimalus ka erakonna liikmetel teha annetusi.
Riigikogu liige peab saama väärilist palka,aga et ta oma tööd hästi teeb ning Eesti rahva heaolu ja püsimise eest seome palga miinimumpalgaga

54
3

Riigi demokraatlike põhimõtete kindlustamiseks on vaja välja töötada rahvast otse kaasav rahvaalgatuse ehk referendumi seadus, millega määratakse kindlaks rahvaalgatuste käivitamised nii KOV kui riigi tasandil ja nende seadusandlik, ehk kohustav väljund, st ühelgi hääletusel ei tohiks olla vaid nõuandev või soovitav mõju, sellest peaks riigikogu...

86
1

Teen ettepaneku moodustada alates järgmistest Riigikogu valimistest Eestis üks valmisringkond ühe ühise valimisnimekirjaga, millest rahvahääletuse tulemusel selguvad 51 Riigikogu liiget.
See võimaldab riigil toimida kokkuhoidlikumalt, samas tõhusalt, tagades 1,3 miljoni elanikuga riigis piisava rahvaesindatuse suhte: üks saadik ca. 13 300...

85
14

Riigi ja ettevõtete juhtimine on nende töö.
Riigitööks ei saa pidada: tantsud tähtedega, laulud tähtedega, raamatute kirjutamist, filmide tegemist, näitlemist, televisioonis klouni mängimisi, koorijuhtimist, tasuliste loengute pidamist, spordivõistlusi, laste tegemist jne.
See aeg tuleb riigitööst välja arvata

77
1

Siin võiks olla juures ka mingi parteilise kuuluvuse printsiip . Näiteks 100 häält ka selle erakonna liikmetelt kelle liiget hakatakse tagasi kutsuma. Minu arust täitsa teostatav. Saaks lõhkuda ja tulevikus vältida selliste parteisisest erinevate mullikeste-kogukondade teket. Küllalt juba nendest nn. kampsunitest ja pintsakutest. Las saadikud...

92
27

Riigikogu töö, palgad, hüvitiste-soodustuste maksmised, TLS lõpetamine, koondamistasud toimugu töölepingu seaduse alusel.
Lõpetada topeltseadused, et ainult orjadele kehtivad TLS ja rikastele parasiitidele ametnike-teenistujate seadused.

54
0

Erakondade rahastamine (2)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Jakobson, saabus e-posti teel:
Pean õigeks, et erakonna liikmed peavad tasuma liikmemaksu ja võivad erakonda rahaliselt toetada. Kes ei tasu liikmemaksu, tuleb registreerida erakonna toetajatena, mitte liikmetena ja nemad võivad erakonda rahaliselt toetada. Anonüümseid toetajaid ei tohi olla.

51
0

Olen arvamusel,et erakonnad, kui ühtse maailmavaate alusel koondunud inimeste huvigrupid peaksid olema võimelised ennast omavahenditest majandama. Nendeks on kohustuslik liikmemaks ning füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt tehtavad vabatahtlikud rahalised annetused. Tehingute kontrollitavuse huvides ei tohiks lubatav olla sularaha...

56
6

EV Põhiseadus sätestab:"Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kaheksateist aastat vanad"
Ülaltoodud lause mõte peaks ju olema üheselt selge: kohaliku elu üle otsustavad kohalikud inimesed. Ja kohalikud inimesed on need...

66
5

Viimasel ajal ei lähe kohalikel omavalitsustel ülearu hästi – vallad-linnad vaevlevad rahapuuduses ja ülesannete ülekülluses. Probleemi olemus on lihtne: riik suunab ühe käega aina enam ülesandeid kohaliku omavalitsuse tasandile korraldamises, võttes teise käega sealtsamast viimsedki veeringud.
Teisalt on riik omavalitsused aga ülesannetega üle...

51
5

Erakondade vastutus (2)

Erakonnad

Arli Kanter peaaegu 4 aastat

Tuleb ära näidata kuidas siis erakond vastutab. Praegu meie juhid räägivad vastutusest - mis moodi siis oma möödapanekute eest reaalselt vastutatakse.

69
0

Mõjuvõimuga kauplemine on raske kuritegu ja võib mõnel juhul lausa riigi julgeoleku ohtu seada.Kahjuks on just viimasel ajal seadustega selle kuriteo uurimise ja tõendamise võimalusi kitsendatud ning karistusi leevendatud.Praegu on uurimisorganitel praktiliselt võimatu neid kuritegusid uurida ja süüdistust esitada.Kui asjad jõuavadki...

62
0

Miinimum palgaga seotu palk oleks otseselt seotud majanduse seisuga. Miinimumpalka ei saaks samaselt keskmise palgaga piiramatult kergitada, kuna keskmist matemaatilist tõstab ka nende endi palga tõus (surnud ring,tõus on lõpmatuseni kindlustatud). Miinimum palka saavab tõsta vaid koostöös ettevõtjatega ja see oleks ka ülejäänud elanikonnaga...

79
7

Kõigepealt esmalt siis kui astub valimiskaruselli enda ja oma pereliikmete täisaruanne oma kinnisvarast-arvetest-aktsiatest-transpordist jne . Ja siis iga aastaselt kirjalikult et see oleks väljas avalikult kohaliku omavalitsuse koduleheküljel. See ei rahulda et ma pean tuhnima kas läbi ajakirjanduse või mööda Maksuameti-Krediidiinfo avalike...

55
5

Maksta võrdset hüvitist TL lõpetamisel (tulutoovale)tootvale töötajale ja riigitöötajale, ametnikule, riigikogu liikmele. Praegult on võimalik koondatud töötajal saada ainult kuni kolme kuu hüvitis, aga amatnikud, riigitöötajad, riigikogulased, isegi pankrotis riigifirmade juhid saavad.tähtajalise lepingu lõppedes 6-12 kuu tasu..

50
0

Kuna igasuguseid regionaal reforme ei suudeta läbi viia, siis võiks ju riiklikul tasandil nt määrata maakondlikud keskused ja kogu lugu. Milleks on vaja ca 600 valda mille ülalpidamine maksab rahvale miljoneid. Kuna on meil on E-riik siis võiks mõned asjad nö riiklikul tasandil ka ümber muuta. 1,4 miljonilisel rahval pole vaja sellist riigi...

64
15

Ministriks peaks saama oma ala professionaalid. Praegu on ministrikoht rohkem nagu moeasi, kuidas saab ühel hetkel olla üks mees kaitseminister ja teisel hetkel haridusminister!? Need on ju kaks täiesti erinevat valdkonda, kus läheb vaja täiesti erinevat mõtlemist. Ministriks peaks saama inimene, kes on saanud vastava ala hariduse või sellel...

69
3

Seaduseelnõu sisu on selles, et rahvas saab nii algatada uusi otsuseid kui vetostada/tühistada juba vastuvõetud otsuseid samamoodi, nagu seda tehakse näiteks Šveitsis ja Saksamaal, aga ka USAs ja mitmel pool mujalgi (vt. linki vastavale kohaliku omavalitsuse tasandit puudutavale seaduseelnõule 477SE ja sõnavõttudele).
Rahval on õigus oma sõna...

68
1

Riigiaparaadi palgaasmestik (4)

Rahastamine

Valdo Kivi peaaegu 4 aastat

Riigieelarvelised palgad tuleb ümber arvutada valemiga: miinimumpalk korda seadusega kinnitatud koefitsient.
Siis saame rääkida alles õigusriigist.
Lõpevad ära "palgarallid" ja kellegi huvid mõjutada Statistikaametit.
Statistika alusel muudetakse miinimumpalka.
Kui riigieelarve lubab miinimumpalka tõsta, tõusevad ka palgad riigiametis olevatel...

51
5

Käesoleva ettepaneku eesmärgiks on tugevdada riigikogus sõltumatut arvamust üksikkandidaatide sissepääsemise lihtsustamise teel, anda rahvalt otse mandaadi saanud kandidaatidele suurem sõltumatus ja tekitada vahend, mille kaudu erakonnad peavad paratamatult arvestama populaarsete erakonna liikmete arvamusega. Kapitalismile omane...

63
6

Paljud töötajad peavad käima vähemalt 2 aastat tööl et saada 1. aasta pensionistaazi,kuna palgad maal on enamuses 300 euri.
Maainimestele tuleks kompenseerida sõidukulu lähima linnani,et tööd saada.Ka noori jääks siis rohkem TALUDESSE alles!
Noored ootavad abi ja mõistmist,et Eestisse jääda ja pere siin luua!
Peaks olema noorte perede soodsad...

83
8
63
9

Kaotada ebaproportsionaalne erinevus Riigikogu künnise ületanud ja
künnise alla jäänud erakondade rahastamises.
Seletus: Praegu kehtiva seaduse järgi saab erakond, mis sai Riigikogu valimistel üle 4 protsendi valijate häältest, kuid Riigikokku ei pääsenud, riigieelarvest toetust 15 978 eurot aastas ning erakond, mille toetus jäi 1 ja 4 protsendi...

76
26

Vaesusriski süvenemine viitab Riigikogu passiivsusele nimetatud küsimuses. Vaesuse leevendamise meetmena tuleb kasutada reaalselt maksupoliitilisi meetmeid - tulumaksuvaba miinimum peab vastama üksikisiku ja leibkonna reaalseks väärikaks äraelamiseks vajalikule minimaalsele sissetulekule. Riigi poolt on ebaeetiline koguda makse kodanikelt, kelle...

56
2
65
17

Teeme veebilehe eestikeelseks - latest activity asemele Viimatine tegevus jne

Samuti kuupäevaks Jaanuar January asemel, helpful, at idea jne asendada eestikeelsetega. Samuti on veebile vaja head keeletoimetajat. Hea ja ladus sõnastus aitab mõttel paremini kohale jõuda.

47
1
67
13

Saan aru, et see rohkem kohalike omavalitsuste teema aga äkki seda võimaliks seadusega reguleerida ka.

Mõte on selles, et juhul kui lapsevanem oma last lasteaeda ei pane võiks kohalik omavalitsus talle välja maksta selle raha mille ta niikuinii ühe lapse peale päevahoius kulutaks. See aitaks olukordades, kus ei ole võtta sobivat lasteaiakohta,...

54
4

Seada Riigikogusse kandideerijaile vanuselävi, sest noored inimesed on uljad ja ei taju kahju suurust, mida valed otsused võivad põhjustada. Neile meeldib rohkem riskida ja seda soodustab võõraste vahendite kasutamine. Minimaalne vanus võiks olla 35 kuni 40 eluaastat. See piirab ka "elupõliste" saadikute tekke, samuti "poliitbroilerite" liiga...

62
15

1. Riigikogu liikmed peaks tegema tegelikku tööd. Puhtalt Riigikogu palgal võiks olla vastava ala spetsialistid (komisjoniliikmed, kes omavad vastavat haridust ja varasemat töökogemust, et tegelda seadusloomega). Parteibroilerid ja muud seltskond võiks koguneda istungitele määratud ajal nt kaks korda kuus.
2. Tasustamine. Nagu öeldud, RK liige...

66
3

Ettepaneku autor Toomas Saar, saabus e-posti teel:
Valimistulemus ei tohi sõltuda sellest, kui palju raha on üks või teine erakond suutnud koguda või kui head turundajad palgata. Selleks, et valimiskampaanias oleksid kõikidel kandidaatidel võrdsed tingimused, peab valimiskampaania korraldama ja rahastama Vabariigi Valimiskomisjon. Kõik...

47
4

Valijaid koheldakse poliitikute suurte näopiltide, jagatavate pastakate jm.-ga kui infantiilseid olendeid. Sisuliselt puudub praegustes kampaaniates informatsioon, keda me valime - milline on tema kompetentsus, senised ametikohad, senised teened eesti rahva ees, tunnustatus, eetiline jm. taust. Me valime sisuliselt pimedatena tundmatuid nimesid...

69
1

Teen ettepaneku moodustada alates järgmistest Riigikogu valimistest Eestis üks valmisringkond ühe ühise valimisnimekirjaga, millest rahvahääletuse tulemusel selguvad 51 Riigikogu liiget.
See võimaldab riigil toimida kokkuhoidlikumalt, samas tõhusalt, tagades 1,3 MILJONI ELANIKUGA RIIGIS PIISAVA RAHVAESINDATUSE SUHTE: ÜKS SAADIK CA. 25 500...

70
12

Kaotada tuleks poliitiline välireklaam, sest see on suunatud sellele ühiskonna grupile, kellel puudub valimiseelistus. Valdavalt ei tea nad eriti parempoolsusest ega vasakpoolsusest. Minnakse osavate ja meeletult kallite PR-meeste lõksu, aga mis see kõik maksab? Vat see on sulaselge rahva raha raiskamine. Olen seda meelt, et selliste nn....

62
1

Hetkel on olukord, kus keskmiselt on riigikogu saalis kohal riigikogu liikmeid alla poolte. Suurem osalus on ainult siis, kui hääletatakse mingeid eelnõusid ja seadusi. Riigikogu liikmed toovad pidevalt põhjenduseks, et nad kohtuvad valijatega, jne. Kuigi ise peesitavad kusagil palmide all. Või olemegi siis meie valjad nende arvates ahvid, kes...

73
6

Viimastel aegadel püüavad ministrid sokutada ministeeriumidesse tööle erinevatele ametikohtadele endale sobivaid inimesi, kes ei oma nimetatud ametikohale sobivat haridust ja teadmisi. Nende isikute sobimatus on viinud ja viib ka edaspidi suurte segaduste ja kahjudeni erinevates ametkondades. Näiteks, momendil kavandatav siseministeeriumi...

64
5

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Parlamendi liikmete töötasu tuleks viia sõltuvusse miiniumpalgaga,kui tõuseb miiniumpalk.siis tõuseb ka riigikogulase töötasu

48
1
45
0

Eestis toimub rahva osalemine seaduste ja muude avalikku tähendust omavate dokumentide väljatöötamises eelnõude avaliku konsulteerimise vormis lehe http://www.osale.ee kaudu. Tänapäeva Eesti kodanikuühiskonna suurenenud teadlikkuse taustal ei saa seda võimalust pidada enam piisavaks.

Minu ettepaneku sisu on astuda senisest konsulteerimise...

63
0

Ettepaneku autor Endel Turbas, saabus e-posti teel:
Praegune Riigikogu valimisseadus on liiga peen ja sobimatu (häälte ülekandmised, murdarvuga astendamised, „peibutuspartide“ lubamine). 2011. a valimistel pääses 303 häält kogunud parteilane riigikokku, 3267 häält kogunud üksikkandidaat jäi välja. Selline „demokraatia“ võõrutab rahva valimas...

66
1

Parteide rahastamine (7)

Rahastamine

Valev Abe peaaegu 4 aastat

Igal partei liige maksab või peaks maksma liikmemaksu. Liikmemaksu suuruse alammäär võiks olla seadusega määratud, näiteks alates 10 kuus. Liikmemaksu tasumine igakuine, kokkuvõtted avalikustatud kvartali lõpus nimeliselt, väikese bülletäänina vabariikliku ajalehe lisana või mõnel muul viisil tingimusel, et seda ei oleks võimalik mingite...

53
9

See välistaks teiste kandidaatide häälte najal valituks osutunute võimaluse vaatamata oma napile häältesaagile teiste erakonnakaaslastele antud hääled kaaperdada ja "pinki vahetada".

65
12

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Lõpetada endistele parlamendiliikmetele, kõrgetele riigiametnikele, kohtunikele, prokuröridele jne. ülikõrgete pensionide maksmine (75% koha palgast, mis pidevalt kasvab) ajal, kui eesti keskmine pension on 309 eurot. Riigieelarvest makstav eripension endistele parlamendiliikmetele on...

73
1

Kas sa oled mõelnud, et kuhu lähevad sinu maksud (tulumaks, sotsmaks, käibemaks jne.)?
Ei piisa ainult seaduse muutmisest ja kirjutamisest. See ei anna piisavat ülevaadet, mis riigis toimub.

Kaasaegse tehnoloogiaga on võimalik teha kaardi moodi veebirakendus.
Lühidalt peaks rakendus töötama näiteks nii:
Rakenduses paneb paika kodanik oma palga,...

71
6

Kui riigile on materiaalset kahju tekitatud, siis ei tohiks neid tehinguid käsitleda lihtsate majanduskuritegudena, millede aegumistähtaeg on vaid 5 aastat. Kõik riigi- ja rahvavastased kuriteod peavad olema aegumistähtajata!

63
2

ja Riigikogu otsused mis on puudutanud maksumaksja rahade kasutamist . Kõik need dateeritud 30-50-70 aastaste saladuslooridega asjad tuleb AVADA . Kõik need riigivarade realiseerimist, kaitseväe relvaostu puudutavad küsimused, rublatehingu protsesse puudutavad küsimused jne jne . Varga hõlma ei hakka keegi - kas meie riik peab olema siis...

59
12

Praegu kehtiva pensioniseaduse järgi saab alampalgaga töötav inimene (ja teised alla keskmist palka saavad inimesed) pensionistaaži vastavalt makstud sotsiaalmaksule. See tähendab, et kuigi inimene töötab 8 tundi päevas (täistööajaga), saab ta 1 aasta asemel kirja 0,3 aastat. Kui ta lõpuks pensionile hakkab minema, avastab ta, et 30-aastase...

74
3

Miinimumpalk (1)

Varia

Raivo Sahku peaaegu 4 aastat

Miinimumpalk peab olema tulumaksuvaba.

68
2

Me võiksime olla väike, efektiivne ja õnnelike elanikega riik.
Oleme aga paraku väike, korruptiivne ja õnnetute elanikega riik.
Korruptsiooni leviku piiramiseks omavalitsuste tasandil peaks piirama vallajuhtide ametis olekut ajaliselt kahe järjestikuse valimisperioodiga. Mis ei tähenda, et peale eemalolekut valla/linna juhtimisest ühe...

62
4
62
1

Defineerida mittepoliitilised ametikohad (6)

Sundpolitiseerimine

Raul Kalev peaaegu 4 aastat

pakun, et segaduse ja pingete lõpetamiseks tuleks defineerida poliitilised ametikohad ja need kohad, kus see väga selgelt on lubamatu. Ministrid on poliitikud. Ministrite nn poliitnõunikud on aga juba erakonna jooksupoisid, kellele makstakse riigi palka.
Kuna ei saa keelata inimestele poliitilist kuuluvust omada, saab siiski defineerida ametid,...

54
5

Välistada toetuste andmine riikidele, kus ei ole juhtunud loodusõnnetust ning mille kodanike ostujõud on suurem, kui Eesti kodanikel. Välistada põhjendamatu finantsabi andmine riikidele, kus riiki ei majandata mõistlikult.

50
2

Kuna kõigil püsielanikel on kohustus kord aastas täita tuludeklaratsiooni ja e-maksuamet on muutnud selle ülimalt lihtsaks, siis ettepanek lisada sinna täiendav kirje, mille abil saaks maksumaksja otsustada, kellele ta soovib riigil lasta oma parteide rahastamise “osaku” üle kanda. Eesti 2013. aasta riigieelarves on erakondade rahastamiseks ca...

49
6

Suurendada vee-, kanalisatsiooni-,side-, gaasi-, elektri -jt.trasside taluvustasu eramaadel kehtestatud piirangute osas vähemalt maamaksumäärani . Tänasel päeval eraomanik ei saa ühte osa oma kinnistust täielikult kasutada ja tasu rajatiste taluvuse eest on naeruväärselt väike, kuid maamaksu peame ka selle osa eest tasuma täiel määral.

53
2

Võrdsed valimised kõikidele. Momendil on eelised parteide oma koostatud nimekirjadel. Üksikkandidaadil on võimatu riigikokku pääseda. Presidendi valib rahvas.

64
3

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Täiendada valimisseadust võimalusega saadiku tagasikutsumiseks(ebaväärikas käitumine, valijate usalduse kaotus jne.).
Ääretult vajalik on välja töötada ja sisse viia eetikakoodeks riigikogu ja valitsuse liikmetele. Kuidas saab valitsuse liige J. Ligi pidada ennast asendamatuks, käituda...

65
5

Parteid esitagu oma valimisnimekirjad igas olukorras ainult tähestiku järjekorras.
Valimisseaduse rikkumise ilmiskstulekul, peab seotud (st valituks osutunud isiku) tegelase volitused asjaolude selgitaiseni peatama. Vahet pole, kas rikkumiskahtlus lasub isikul endal või team käsilastel. Praegu istuvad kõik viinaga hääli ostnud (ka vahele jäänud)...

70
3

Presidendi otsevalimisest (5)

Valimised

Ree Lindeberg peaaegu 4 aastat

Toetan kõiki ettepanekuid, mis on esitatud presidendi otsevalimise poolt.

63
7

eutanaasia (1)

Varia

Tarmo Kivimaa peaaegu 4 aastat

Eestis peaks olema seadusega lubatud eutanaasia soovijatele.

60
4

Предлагаю привязать зарплату ВСЕХ депутатов, и в Рийгикогу, и в местном самоуправлении, привязать к минимальной зарплате. Например 5 минимальных зарплат. Коэффициент можно обговорить, но зарплаты в Рийгикогу надо снизить, хотябы из-за уважения к своему народу. А то никому повышать зарплаты не хотят, а свою сразу повышают.

58
5

Põhjendus: Täna on erakondades palju liikmeid, kes enam erakonna tegevusest osa ei võta ja liikmemaksu ei tasu. Erakondade liikmete arvu kasutades manipuleeritakse valijate arvamuse kujundamisel.

50
5

Tänane seis riigis näitab kujukalt, et esindusdemokraatia ei täida oma eesmärki valitseda riiki viisil, mis parimal moel rahuldaks rahva ootusi. Riigikogu valimiste seadus on tema enese kätes ja see seadus taastoodab valimistel suures osas vana koosseisu. On välja kujunenud suur grupp nn. elukutselisi saadikuid. Ringkondadele määratud...

72
3

Põhjendus:
1. Võimuerakondade vahetumise tõttu võidakse välja vahetada ka võtmeametnikud kuna ametnik võib kuuluda konkureerivasse erakonda ja ei tarvitse „valitseva“ erakonna poliitilisi juhiseid arvestada.
2. Meie rahvaarv on liiga väike selleks, et hakata valimistulemuste järgi ametkonda vahetama. Meie oma inimressursi poolest ei suuda USA-d...

57
6

Maksuvaba miiniumist. (1)

Varia

Viive Rohelsaar peaaegu 4 aastat

Lausa ülekohus on võtta praeguste teenuste, toasooja, toidukorvi hinnatõusu juures pensionäridelt tulumaksu. Selle pisku on nad väljateenunud ja selle pealt maksu masknud, nüüd võetakse veel teistkordselt maksu. Maksuvaba miiniumiks pensionäridel 400-500 .

76
10

Valitud kogu saadik saab omale tema poolt hääletanute nimekirja ja ta on selles olevate isikute ees aruandekohuslik. Seega kaob abstraktne suhe saadiku ja valija vahel ning muutub reaalseks.
Saadiku poolt hääletanud isikud saavad oma saadiku tagasi kutsuda kui seda soovib üle 50% nimekirja koosseisust ning uue esitada.
Hääletanute nimekiri on...

62
8

1) Riigihangete üldised reeglid tuleb teha enamaid faktoreid arvestavaks, kuna hetkel kehtiv vähempakkumise-põhine süsteem toodab riigile tohutuid kahjusid.

2) Võidetud hankes määratud ja kokkulepitud tingimuste kohtus vaidlustamine tuleb välistada.

3) Riigihangete seadusega tuleb objektidele määrata valdkonniti (teed, hooned, it jne) minimaalse...

53
2

Asendada riigi esinduskogu valimistel kandidaadi vanuseline alampiir haridusliku miinimumnõudega. Kandidaadil peab olema kõrgharidus.

67
19

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Kui kõrgema astme saadik kandideerib ka madalama astme valimistel ja osutub valituks, kaotab ta automaatselt kõrgema mandaadi ja peab asuma tööle uuele mandaadile vastavale kohale.

51
0

Sarnaselt kohalike omavalitsustega on mõistlik lubada ka Riigikogu valimistel osaleda kodanike ja ühingute valimisliitudel (ettepanek Riigikogu valimise seaduse muutmiseks). Nõuded, mis eelmise
sajandi lõpus kehtestati fragmentiseerunud erakonnamaastiku korrastamise eesmärgil, on nüüd muutunud poliitilist mitmekesisust pärssivaks piduriks.

68
23

Valimisreklaam avalikus meedias ja avalikus ruumis keelustatakse (olgu siis reklaamiseaduses või valimisseaduses). Kandidaatide ja erakondade platvormide-programmide tutvustamiseks tellib seadusega määratud valitsuastus(valimiskomisjon?) tele-;raadio- ning ajalehtedesse valimisperioodil riigipoolt makstud saateaega/leheruumi, Kõigil valimistel...

57
3

Eestis on ainult üks valimisringkond või mitme valimisringkonna puhul võib üksikkandidaat oma kandidatuuri üles seada kõikides valimisringkondades.

Põhjendus:
Täna ei ole tagatud kodanikule võrdse kohtlemise printsiip võrreldes erakonnaga. Kui erakond tohib kandideerida üle riigi siis üksikkandidaat saab kandideerida üksnes ühes valimisringkonnas....

61
4

Valimistulemused arhiveerida (2)

Valimised

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Ma ei saa aru, miks peab valimistulemused (sedelid ja eriti e-hääletuse tulemid) kihku-kähku pääle valimisi ära hävitama. Iga väikeettevõte peab kohustuslikult oma raamatupidamist alles hoidma 7 aastat. Need ndmed aga ei puhu tegelikult üldse pilli. Kui siis selle ettevõtte enda puhuselt mingil määral. Valimistulemuste alusel on aga...

60
1

kahepolaarne hääletamine (5)

Valimised

Immar Puun peaaegu 4 aastat

ühepolaarse hääletamise (ainult JAH) asemel kahepolaarne, ehk võimalus anda ka vastuhäält ning täiuse huvides ka erapooletut.
Tulemused kirjeldavad paremini valijate arvamust.

47
14
54
2

1) Kuna Riigikogu töötab ka praegu väga harva ja peab suvel kolmekuust puhkust, piisab, kui Riigikogu kutsutakse korraliselt kokku 4 korda aastas üheks või kaheks nädalaks. Tasu riigikogulastele oleks istungite järgi ja tegelikult kohaloldud aja eest. Kui juhtub midagi erakorralist, siis president on kohustatud Riigikogu ka erakorraliseks...

61
8

Meie riigis on näha viimasel aastakümnel ettevõtete ja töökohtade loomist Tallinnasse ja selle lähedusse. See tähendab, et inimene, kes soovib oma majanduslikku olukorda parandada, kolib paratamatult sinna, kus on tööd. Meie riigis peaks olema maksusoodustused nendele ettevõtetele, kes tegutsevad väljaspool Harjumaad ja Tartumaad (mitte ainult...

45
0

Kehtestada materjaalne vastutus pankrottide ja kahjumite puhul.

59
0

Teeme ettepaneku koostada poliitilise konkurentsi avatuna hoidmise kava. Lähtepuntkid võiksid olla järgmised.

Esiteks, erakonna loomiseks vajaliku liikmete arvu piirangu võiks langetada 1000-lt 500 liikmeni. Teiseks, püsiva riigieelarvelise toetuse võiks üldistel alustel (sarnaselt Riigikokku pääsenud erakondadega) jagada erakondadele, kes on...

54
16

Patustanutele keeld peale! (4)

Valimised

Vello Paas peaaegu 4 aastat

Kõik, kes on riigi valitsemisel või parlamendis oleku ajal mingi eetikavastase teoga hakkama saanud, aga ei ole materiaalseid kahjusid tekitanud, peaksid saama mingiks ajaks ( viis kuni kümme aastat) valitsuses ja rahvaesindustes töötamiseks keelu. Kes on isikliku kasu huvides või tahtlikult oma tegevusega (tegevusetusega) põhjustanud...

64
3

Olen erinevates rollides kogenud n-ö "linnukese pärast" eelnõude kooskõlastamisi. Pole kunagi kohanud, et kooskõlastamise aeg oleks enam kui kuu. Pigem ikka mõned nädalad. Selle ajaga jõuaks lugeda ja mõelda küll, kui see ongi sinu põhitöö. Kokku tulla arutada ja siis kooskõlastaja kirjalik seisukoht koostada - selleks ei jää aega. Teen...

49
1

Loomulikult on erasektori palk eraasi, aga vältida tuleks olukorda kus Eest Energia, Eesti Põlevkivi, Eesti Posti jne juhid saavad mitmekordset presidendi palka

42
2

Kõigepealt on tarvis erakond eraldiseisvaks juriidiliseks isikuks teha. MTÜ-le on kohati keeruline erinevaid piire ja kohustusi peale sundida, on võimalikud erinevad JOKK-skeemid. Selleks peaks erakond olema täiesti omaette juriidiline nähtus, millele on kõik asjakohased reeglid, piirangud ja õigused üksüheselt kohandatavad.
Teiseks - Erakonnaga...

44
7

Tehku ise tööd ja kasutagu isiklikku autot.
Milleks väikeriigis selline ebavõrdlus?
Läti presidendi proua töötab ja sõidab isikliku autoga.

68
20

Maailmas on tohutult kogemust kuidas hõredalt asustatud piirkondi arendada. Eestis valitseb olukord kus maal elamine tähendab paljude jaoks madalamat elukvaliteeti ja vähenenud ligipääsu teenustele. Tegemist on negatiivse spiraaliga ja riik peab astuma vahele.
Linnadest väljaspool elamine peab anda olulise eelise. Ühtlasi tekib ka vajalik hulk...

53
6

Erik Vesti "Valimistrepi" ja Erkki Laidineni "Riigikogus "istumise" ideed lugedes tekkis mõte, et see, mida ma ise pakuks välja, annab teha neid kahte ühendades:
Valimistel osalemine on vastutusrikas. Poliitiku individuaalne ja erakonna üldine vastutus algab juba kandideerimisest. Seepärast:
1. Kandideerida Riigikokku saavad vaid need, kes...

37
0

Ühe varasema ettepaneku (ametnike depolitiseerimine) puhul samas rubriigis tekkis muuhulgas elav mõttevahetus poliitilise ametikoha osas. Püüan siinkohal defineerida erinevaid teenistujaid selle diskussiooni valguses ja tarbeks. Ideaalis võiks siis olla nii:
POLIITILISED AMETNIKUD
Selliste n-ö poliitiliste nõunike vajaduse üle võib eraldi arutada,...

55
1

Erakondade nimekirjad koosnevad kümnetest tuhandetest, kuid kaasarääkijate osa on neis kesine. Küsitlused kinnitavad, et erakonnas toimuvaga on kursis alla 10% parteilastest, kaasarääkijaid on veelgi vähem.
Võiksime läbi viia erakonnaliikmete loenduse, mis annaks ülevaate nimekirjade vastavusest tegelikkusele. Erakonnaliikmeks olemine on midagi...

49
2

Teen ettepaneku kaotada Riigikogu valimiste seadusest valimiskünnise (praegu 5%) põhimõte ning jagada kõik mandaadid ringkonnas enim hääli saanud kandidaatide pingerea alusel. See hõlbustab üksikkandidaatide või madala üldtoetusega erakonna/nimekirja populaarse kandidaadi valituks osutumist. Selle muudatuse jõustudes kahaneb oluliselt nn raisku...

49
5

On üsna pentsik mõelda, et minister ja komisjoni/nõukogu liige, saamata hakkama oma tööga, tagandatakse ametist ja ta siirdub seejärel riigikokku!?
Me ei vaja riigikogulasest seaduseandjat, kes tegeleb pahategudega või on oma töös saamatu/küündimatu.
Sageli käidakse mõtlematult välja argument, et raha ei ole, kellelt seda ära võtta? Näiteks,...

58
1

Riigikogu liige on nagu tavaline töötaja - tähtajalise töölepinguga. Seega ei peaks talle maksma hüvitist riigikokku mitte pääsemise eest järgmistel valimistel. Kui rahvas ei vali sama inimest enam riigikokku, siis järelikult ei saanud ta seal oma ülesannetega hakkama ja tähtajalist töölepingut ei pikendatud.

55
1

Erakondade toetamine annetustega tuleks kriminaliseerida. Lihtne loogika ütleb, et annetaja tahab oma raha eest midagi vastu saada. "Heast südamest" annetajad leiavad kindlasti koha. kus on rahapuudus oluliselt suurem kui suvalises erakonnas. Ja alati on ju võimalus astuda erakonna liikmeks ja liikmemaksuga anda enda panus konkreetse poliitilise...

38
1

Erakondlikus sõltuvuses isikud erinevatel ametikohtadel on probleemne teema. Ei tunduks ju õige kui näiteks vallavolikogu liige on ka õpetaja.
Olgugi, et see on vale, võib õpetaja ikkagi leida endal olevat rohkem õigusi ja neid kuritarvitada. Õpetajal ei ole õigust sekkuda lapse eraellu küsides/uurides, mis toimub kodus jne. Veel vähem võib ta...

67
13

Rahastamine riiklikult, liikmemaksudest ja annetustest kindla piiriga ja täieliku avalikustamisega.

46
4

Tõenäoliselt huvituksid kodanikud valimistest ja ka neil osalemisest rohkem, kui neile antaks mugavam võimalus tulemusi lõpuni jälgida ja neile kaasa elada - kas kodus või kusagil linna peal. Valija, kandideerija või valimiskomisjoni liikmena. Mugavam võimalus tekib aga ainult siis, kui sa ei pea järgmisel päeval tööle minema.

Seetõttu teen...

50
6

Kuna välispangad on siiani viinud kasumi Eestist maksuvabalt välja ja see raha on summana väga suur ja paljudes teistes Euroopa riikides on pankade kasum maksustatud, siis pean ülimalt vajalikuks Eestis sedasama teha. Kõik pangad peavad olema riigile kasulikud otseses mõttes. Pankade suurtelt kasumitelt rakenduv 25% tulumaks viiks automaatselt...

60
2

Olen vastu olukorrale, kus inimene kandideerib kas riigikogu või KOV-i volikogu koosseisu ja valituks osutumisel ei asu esindusorganisse tööle, vaid tema poolt kogutud hääled kanduvad edasi.

52
0

Sellise süsteemi vältimatuks eelduseks on valitu sidumine tema poolt hääletanud valijatega, see tähendab et täiesti anonüümsed valimised nagu seni õigeks peetakse on võimatud. Ei näe siin probleemi, kui valja peab kartma repressioone oma valiku pärast riikliku valimissüsteemi kaudu siis ei ole selles riigis vabad valimised niikuinii võimalikud....

63
6

Kaido Ole pakkus Presidendi kärajapäeval välja mõtte, et ühiskonnas toimuva üle arutlemine võiks alata algkoolis. Eeskujuks saaksime nt võtta enda põhjanaabrid, kus säärane õppemeetod humanitaarainetes juba eelkoolist alates on tavapraktika. Väga head eeskuju näitab ka Eesti oma VHK, kuid nende õppemeetodid on nad välja töötanud omal...

37
0

Rahva valitav organ, kirjutan meelega väikese tähega, riigikogu on parteide teadliku tegevuse tulemusel muudetud teisejärgulisteks moodustiseks, kus kitsas ring inimesi otsustab, kes pääseb, kes ei pääse ning see olukord peab muutuma. Kuna ameti annab partei, mitte rahvas, peab saadik arvestamagi eelkõige nendega, kes annavad ameti, siit...

42
1

Keelata saadikute mistahes nõukogudes. (2)

Sundpolitiseerimine

Boris Kirt peaaegu 4 aastat

Saadik peab tegema oma tööd pühendumusega, ausalt ja omakasupüüdmatult. Saadiku mõjuvõimu kasutamine mistahes avaliku sektori ametiasutuse suhtes peab olema välistatud.

54
2

Rahvaaru vähenedes oleks mõistlik vähendada ka valitsemiskulusid. Milleks muumata riigikassast parteisid. Lõpetada parteide finantseerimised. Kaotada Maavalitsused. Vähendada sundkorras KOV'e. Koondada saamatud ministeeriumid, nagu regionaalministeerium,kes pole läbi viinud KOV'ide vähendamist. Kaotada nukupresidendi amet. Kaotada Evelin...

37
6

Kui osaliselt majoritaarsele valimissüsteemile üle minna ei soovita, siis tuleks vähemalt valimsiringkondade suurused teha võrdsemaks, Praegune varieerumine (5-14 mandaadilised ringkonnad) on tegelikult Põhiseaduses kehtestatud proportsionaalsuse selge rikkumine
Pakuksin praeguse 12 ringkonna asemel 26 3-6 mandaadilist ringkonda.: 12...

34
0

Praegune valimiste kautsjoni süsteem toimib valimismaksuna väikeparteidele, uutele erakondadele ja üksikkandidaatidele. Väikeparteidelt, kelle häältesaak ei ületa 5% künnist, võetakse valimistel täisnimekirjaga osalemisel (kuni 125 nime) kautsjoni 80 000 Eurot, mis ületab kordades riigi poolt valimiste vahelisel perioodil makstava toetuse...

45
0

Reguleerida saadiku asendamise kord (1)

Valimised

Uno Abru peaaegu 4 aastat

Väga täpselt tuleks reguleerida saadiku asendamise kord. Kandideerimisnõusoleku andmisel peab isik selgelt teatama, et ta on valmis mandaadi saamisel asuma täitma just selle esindusorgani liikme kohustusi kogu volituste ajal. Asendamine tuleks kõne alla üksnes püsiva võimetuse korral täita saadiku ülesandeid ja valituid saadiku nimetamisel...

55
1

Kuna poliitikutel ja valitsuse liikmetel puudub õigus rahvalt nõu küsimata otsustada nii olulist küsimust, mis puudutab igat maksumaksjat, pensionäri ja toetuse saajat, teen ettepaneku panna astmelise tulumaksu küsimus rahvahääletusele.
Me tahtsime vabaks, me olime nõus sööma kartulikoori, me tahtsime Euroopasse, me peame ka saama kõik koos...

57
10

RIIGIKOGU, VALITSUSE ja MINISTEERIUMITE palgad
peavad olema sõltuvuses Eesti kehtestatud miinimumpalga koefitsiendist.
Nimetatud palkasid võiks läbi vaadata ja vajadusel korrigeerida kokkuleppeliselt
kas kord või kaks korda aastas.

44
1

Annab ettevõtjatel võimaluse paremini planeerida töökohti, parandab noorte ja eriti vanemaealiste tööhõivet

49
1

Volikogu komisjonidesse tuleb kohustulikus korras nimetada kodanikeühenduste esindaja, kes valitakse sinna kas kodanikeühenduste ümarlaua või muu kodanikke ühendava struktuuri poolt. Kohalikud inimesed saavad seeläbi võimaluse kaasa rääkida volikogu eelnõude vormistamisel. Et omavalitsuste territoorumitel elavad inimesed omavad palju...

51
5

Kui valitud osutuks saadik loobub riigikogu kohast, siis on temale antud hääled kehtetud ja valimisringkonnas arvutatakse uuesti mandaatide saajad. See on sellepärast, et kui valitud saadik kasutab õigust mitte osaleda riigikogu töös, siis pead olema ka valijatel õigus oma antud hääl tühistada. Nendele petetud valijatele uusi erakorralisi...

55
3

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Nimetatud juhtkondade palk võiks olla sõltuvuses Eesti presidendi palgast, kuid mitte mingil juhul suurem, kui vabariigi presidendil. Väga negatiivsed näited on Eesti Energia ja Estonian Airi juhtkondade palgad. Ja seda kõike ajal, kui J. Ligi räägib iga päev, kui vähe on meil raha, ei...

55
2

Selle asemel, et toetada Reformierakonna aegunud vaimisloosungit ja langetada aastal 2015 protsendi võrra tulumaksu, mis jätab peaministrile kätte 48, keskmise palgaga töötajale seitse ja alampalga saajale ühe euro, oleks kahtlemata õiglasem tõsta tulumaksuvaba miinimumi määra, mille tulemusena jääks kõigile kätte võrdne summa. Kui praegu on...

51
1

Ettepaneuku esitaja: Gunnar Karu. Ettepanek laekunud e-posti teel.
Riigi presidentaalsuse või parlamentaarsuse määravad presidendi ja parlamendi võimupiirid, mitte presidendi valimise kord.
Otsevalitud president saab tegutseda erakondadeülese tasakaalustajana ega pea kaaluma iga sammu korral, kas see soodustab või takistab tagasivalimist...

64
5
39
10

Minu meelest on erakondade rahastamisel kõige suurem probleem korruptsioon. Selle tulemuseks on olukord, kus rikkamatel kodanikel (nt. ettevõtjatel) on võimalik oma era annetustega osta omale meelepärast poliitikat. See pole aga enam aus ülejäänud kodanikke suhtes, kel puuduvad võimalused samaväärsete summadega oma lemmikerakondi toetada....

40
2

Poliitilisel korruptsioonil on palju alaliike ja varjundeid. Sageli on keeruline hinnata, kus lõpeb avalikes huvides teostatav poliitika/õigusloome ja algab mõjuvõimuga kauplemine, patronaaz, 'onupojapoliitika'/nepotism jms demokraatiatõrked.
Vaja on piiripealsete ja nn JOKK-juhtumite hindamise metoodikaid koos Eesti ja teiste riikide näidetega...

36
0

Erakond Eestimaa Rohelised teeb ettepaneku, et Riigikogu VEB fondi uurimiskomisjoni liikmeks kaasataks ka VEB fondi teemat hästi valdav ajakirjanik Toomas Kümmel, rahast ilmajäänud Eesti ettevõtete esindajad ning sõltumatud asjatundjad. Nende kaasamine suurendab lootust, et komisjoni töö on avalik ning vassimiste ja valetamiste jada saab lõpuks...

57
2

Isikuline valimine (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Muuta valimisseadust nii, et ei oleks võimalik valida ainult erakonda ja selle nimekirja. Kindlasti ei tohiks parlamenti pääseda inimesed, kes on saanud paarsada häält.

50
9

Minu nägemus Eesti riigi juhtimise põhimõtetest:
1. Riigi valitsemise aluseks on Põhiseadus. Seda tuleb muuta selliseks, millist juhtimist ja valitsemist me soovime.
2. Poliitilised erakonnad on nagu igasugused MTÜ-d, ning riik ei pea neid rahastama. Kuna kõik praegused erakonnad peavad ellu viima Põhiseadust, siis erinevate poliitiliste...

55
15

Erakonnaseaduses sisalduv riigipoolne rahastamisosa kannab eneses korruptiivset sisu ja on oma iseloomult erakondi ebavõrdselt kohtlev. Selline õigus riigilt raha saamiseks on erakonnaseaduse kaudu nende samade Riigikogus esindatud erakondade esindajate poolt Riigikogus eneste poolt vastu võetud.
1. Riigikogu ise on kehtestanud erakonnaseaduse ja...

40
7

Miinimumpalk võiks tõusta iga aasta vastavalt aastasele inflatsiooniprotsendile. Nii jääks praegune elatustase garanteeritult püsima, kuna iga aasta suureneks vastavalt inflatsiooni suurusele ka miinimumpalk.

63
8

Kehtestada Eesti Vabariigis ühtne vööndiaeg terveks aastaks.

60
25

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Kautsjon, mis praeguses suuruses toimib kui varanduslik tsensus ja on seega Põhiseaduse mõttega vastuolus, tuleb kas kaotada või vähendada suuruseni, mis oleks kõigile kandideerijatele rahaliselt jõukohane. Varanduslik seis ei tohi olla takistuseks kandideerimisel! Vastasel juhul määravadki rikkad ja nende...

49
1

Kuna erakonnad on tavalised MTÜ-d, kes saavad raha riigieelarvest, peab nende kulude teke olema täiesti läbipaistev. Välistatud/minimiseeritud peab olema võimalik korruptiivne tehing. Selleks tuleb allutada kogu asjade ja teenuste ostmine EV kehtivale Riigihangete seadusele. Täna laiutatakse eelarveliste rahadega nii nagu heaks arvatakse. Kui...

38
15

Minimumpalk peaks võrduma tulumaksuvaba minimumiga.

58
2

Eesti on nii väike, et tagada erivajadustega ja puuetega inimestele teenuste ühtlane kättesaadavus üle terve Eesti kõigile abivajajatele - panna vastutus selle valdkonna väljaarendamise, juhtimise ja finantseerimise eest riigile. Eriti tähtis ülesanne on erivajadustega laste haridus.

36
3

sest avalikus ruumis nätsu näriv president, joobes olekus või linnavahel ringikihutav riigikogu liige riivab avalikkuse õigustunnet. KÕIGILE EELNIMETATUTELE 0-TOLERANTS , automaatne ametitst või saadiku liikmestaatusest taganemine.

49
10

Meie valitud rahvaesidajate suureks puuduseks on irdumine rahvast. Kui ei saa pikalt istuda valitaval volikogu kohal siis tuleb tulla rahvale lähemale. Kolmest perioodist järjest peaks piisama Eesti Vabariigile.

34
7

Valimistel osalevate erakondade valimiskulutused peaksid olema seoses erakonna reaalse rahalise võimekusega. See tähendaks, et erakonnal ei oleks võimalik kulutada valimistele rohkem, kui tema rahalised vahendid lubavad. Tuleks üritada piirata ülekulutamist ning olematu raha kasutamist (ebamäärased laenud jms). Selle tulemusel kaoksid...

51
0

Riigikogu valimistel,esitaksid erakonnad omad kandidaadid ja Riigikokku pääsevad need kes omavad kõige rohkem hääli.
Valitsuse moodustaks, kõige rohkem saanud hääli erakonna liikmetest.
Sellise valimise süsteemi järgi saavad võimule ainult rahva poolt valitud isikud.

55
10

Vähendada valimiskünnis 3 %-ni (1)

Valimised

Uno Abru peaaegu 4 aastat

Valimiskünnist tuleks 5%-lt vähendada 3 %-le. Kui riigikogus on vähemalt 6 erakonda, siis on raskem maha hääletada opositsiooni erakondade ettepanekuid.

61
8

Igaühel on võimalus teha riigikogule seaduste muutmise, uute seaduste loomise, mõne eelnõu vastuvõtmise või tagasilükkamise, mõne poliitiku ametist taandamise või raha kuhugi suunamise ettepanekuid. Praeguse süsteemi järgi ei pea riigikogu rahvast üldse kuulama, v.a. siis kui nad ise küsivad (referendum), aga ega seda küsimist tihti ette tule,...

56
5

Riigikogu liikmele kinnitada puhkus 28 tp. Kehtestada ajalised maximumid töölähetuste kestvusele ja hulgale. Teha kohustuslikuks infotunnist osavõtt. Puudumise korral lugeda põhendatuks ainult arstitõend või töölähetus. Kõik töösse puutuvad juhised ja seadused peavad olema korrelatsioonis tänase kehtiva TL seadusega , mis see Tore riigikogu on...

48
1

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Saadikuna saab töötada iga isik vaid 2 koosseisu.

49
3

Parteide rahaline eelarve koosneb liikmemaksudest ja annetustest. Raha saab maksta ülekandega kontolt kontole ning kontroll jääb maksuameti pädevusse.

52
15

Erakondade rahastamine (6)

Rahastamine

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Räägitakse,et annetajad toetavad maailmavaadet.Taoline toetamine ei ole põhiseaduspärane.Igal kodanikul on üks hääl ja ainult sellega tohib ta oma maailmavaadet toetada.Annetajatel ei saa lubada annetusete abil endale hääli juurde osta.Teen järgmised ettepanekud:

-parteisid/valimisliite rahastatakse liikmemaksudest ja riigieelarvest.Muid...

43
13

Kehtestada valimissüsteem, mis tagaks võrdsed võimalused kõikidele kandidaatidele, valituks osutumine ei sõltuks nimekirjalisest eelistusest, finantsvõimekusest ega grupeeringute tahetest.
Valimissüsteemi valijakesksemaks muutmata pole poliitikute sulitempudest pääsu. Isegi uute erakondade moodustamisest pole kasu, kuna kopeeritud strateegiatega...

52
2

Riigikogu töö, palgad, hüvitiste-soodustuste maksmised, TLS lõpetamine, koondamistasud toimugu töölepingu seaduse alusel.
Lõpetada topeltseadused, et ainult orjadele kehtivad TLS ja rikastele parasiitidele ametnike-teenistujate seadused.

51
4

kes on eelnevalt varjanud oma tulusid igasuguses ulatuses.

52
5

Nime järele märgitakse,kas tegemist on üksikkandidaadiga või kuulub kandidaat mõnda erakonda/valimisliitu.Nimekirja niisugune esitamine väldib valja kallutamist mõne partei nimekirja poole.Kui valijal on kindel soov mingi konkreetse partei poolt hääletada,küll ta siis selle kandidaadid nimekirjast üles leiab.

43
4

Teeksin ettepaneku, et kõik Eesti riigi majandusandmed s.t kõik kulud, tulud, varad ja kohustused oleks esitatud visuaalselt ning interaktiivselt veebirakendusena. Maksumaksjatenaoleme finantseerinud riigi raamatupidamise ülesehitust ja seega ka algandmed peaksid kuuluma maksumaksjatele. Ehk teisisõnu - kõik riigieelarves planeeritud 7 miljardit...

42
1

Eesti riiki juhitakse valimised võitnud erakondade koalitsioonileppe alusel. Tehes kiire päringu riigi teataja õigusaktide andmebaasi ei leia me üheski seaduses ega muus normatiivaktis sellist mõistet nagu "koalitsioonilepe". Absoluutselt tundmatu õigusruumis.
Koalitsioonileppe alusel ei juhita mitte üksnes riiki vaid ka valdavat osa suuremaid...

49
7

ANDMED AVALIKUKS . See kehtib ka kõikide Riigikogu liikmete, Presidentuuri ning Valitsusliikmete ja nende pereliikmete kohta. Kõik need andmed peaks kajastuma kõikide vastavate institutsioonide kodulehekülgedel ja kajastuma ka reaalajas. Kuhu sõidetakse, millisel eesmärgil, millist esindusklassi kasutatakse , tähtaeg , saabumine ja lähetuses...

33
4

Riigikogus kohalkäik (1)

Varia

Garri Pütsepp peaaegu 4 aastat

Moodustada seadus, mille alusel on riigikogu liikmel KOHUSTUS käia teatud arv istungeid ka kohal.

Tavainimene peab tööl käima kõik ettenähtud päevad. Töölt puududa saab tööandjaga kokkuleppel vaid väga mõjuval põhjusel, või haige olles. Kui töötaja puuduks töölt põhjuseta, siis saaks ta sule sappa.
Riigikoguliikmed võivad käia kohal nii vähe kui...

55
4

Riigiettevõtete juhtide palgad ei tohiks ületada Peaministri palka.Põhjendus: riigiettevõtete juhid vastutavad vaid ühe kitsa sektori toimimise eest,aga peaminister vastutab terve riigi toimimise eest.Kurb näide:EESTI ÕHK.Selle oleks pankrotti saanud ajada ka suvaline juht 10 korda odavama palga eest.Eriti absurdne on see,et endisele juhile...

29
0

Tuleks muuta Põhiseadus Presidendi otsevalimiste kehtestamiseks
ja Riigikogu koosseisu vähendamiseks 51 liikmeni.

60
11

A. Kuum (2)

Valimised

Aime Kuum peaaegu 4 aastat

minu ettepanek ei ole uus, kuid toetab mõtet, et tuleks MÕELDA selle üle, mitu Riigikogu liiget oleks meie väikese ja kahaneva rahvaarvuga riigi jaoks optimaalne. Tundub, et 51(ka 61 või 81) OLEK sSSKÜLLALDANE. vÄIKSEMA ARVU SAADIKUTE PUHUL SAAVAD võimaluse oma seisukohti esitaDA KA suure häältehulgaga valituks osutunud üksikkandidaadid. AGA...

51
6

Praegune olukord, kus erakondi rahastatakse riigieelarvest vastavalt valimistel saadud häälte järgi, põhjustab ühte tõsist probleemi demokraatia seisukohast - riigieelarvest toetatakse rohkem võimuerakondi ning konsolideeritakse kehtivat võimu. Riigieelarvest rahastamine ei peaks omama sellist efekti, vaid peaks tagama erakondade ja...

33
11

Kõikides riikides on parlamendi liikmete arv seotud elanike arvuga.Meil on elanike arv vähenenud ligi kolmandiku.Teen ettepaneku valida parlamenti 65 liiget.(endisest 30%)

47
7

Maades kus riigipea on president on võetud USA tava, presitendi võimuloleku aeg on 2 valimist.
Selle alus on praktiline tõdemus, et antud aja jooksul ühiskonna hoiakud,arusaamad niipalju muutunud ,et presitent oma arusaamadega hakkab tegema vigu. Meil on tegelik võim peaministri käes, seega oleks õige stagnatsiooni ärahoidmiseks kehtestada samuti...

41
4

Kui käibemaks paar aastat tagasi 18%-lt 20%-le tõsteti, öeldi, et see saab olema nii ainult ajutiselt, ja esimesel võimalusel alandatakse käibemaks tagasi 18%-le. Leian, et see "ajutiselt" on liiga pikale veninud, ja viimane aeg on nüüd käibemaks tagasi 18%-le alandada.

46
2

... mis alusel ja kelle käsiliini pidi see inimene sinna tööle võeti? Kas ja millise konkursisõela on ta läbinud ? Kas on selle sugulase kohta tehtud riskianalüüs võimalike suhete pinnal oma otsese tööandjaga?

44
10

Kõik hääletused avalikuks (2)

Valimised

Tarmo Kaldma peaaegu 4 aastat

Kui valitud esindaja osaleb hääletusel siis peab tema valijatel olema võimalus hinnata kas ta ka tegelikult nende huvides tegutseb. See on võimalik ainult siis kui hääletused on avalikud.

43
1

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Vaadata üle pensionikindlustuse seadus , milles erilist tähelepanu pöörata asjaolule kuidas arvestada koefitsienti 1, mida arvestatakse keskmise sotsiaalmaksuga maksustatud tulult. Koefitsiendi 1 aluseks peaks olema vähemalt täna kehtestatud miinimumpalk. Kuidas selgitada inimesele, kes...

44
2

Vähendamisest on palju kirjutatud ajakirjanduses ja läbi viidud arutelusid ,kuid TEGUDENI võiks ka kunagi jõuda.Nii väike riik ei vaja nii suurt Riigikogu.Kokkuhoid peaks algama ülaltpoolt.
Kihnu Virve ettepanek on hea.Ainult aastaks vahetaks ta ära Riigikogulase palga ja enda pensioni.Talle jatkuks elu lõpuni.
Ootame suuri asjamehi ka maa...

66
11

Tänasest valimisseadusest võime välja lugeda, et KOV-i valimistel on kandideerimisõigus nendel isikutel, kelle püsiv elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles vallas või linnas mille volikokku kandideeritakse.
Tegelikkuses annab selline klausel võimaluse erakondadel...

38
5

Se tähendaks seda, et hakkab toimuma rotatsioon, sellest tulenevaga. Täna on enamus volikogusid 90-ndaist. Ja seda määratuina pigem. Kas just parteiliselt, aga kohapealse nn eliidi poolt (paar-kolm valla/linnavalitsuse tegelast enamasti).
Ei riigikokku, kohalikku volikokku, presidendiks ega muile ametipostidele ei tohiks üle kahe korra...

52
8

Saadiku tagasikutsumine (1)

Valimised

Valdur Vagane peaaegu 4 aastat

Saadikuid saab tagasi kutsuda vähemalt 60% häältega valimistel saadud häälte arvust.

52
4

Erakonna vastutust tuleb tõsta. (0)

Erakonnad

Leo Liiber peaaegu 4 aastat

Tänased erakonnad ei vastuta millegi eest. Vastutust tuleb tõsta erakonna seadustega ning võimalusega patustanud erakondlane riigikogust tagasi kutsuda.

40
1

Ettepaneku autor Hans H Luik, saabus e-posti teel:
Riigikogu koosseis muutub eluvõõraks. Leian, et Riigikogusse valitud inimesed peaksid jätkama tööd oma töökohtadel, välja arvatud mõni alaline komisjon.
Riigikogu peaks jooksvaid töid talitama elektrooniliselt. Niikuinii peetakse suur osa läbirääkimisi parteikontorites ning fraktsioonidega...

47
20

Sundpolitiseerimise põhjuslikkus luubi alla! (1)

Sundpolitiseerimine

Raul Raudsepp peaaegu 4 aastat

Sundpolitiseerimine kui protsess on.....nagu pimedas ja teki all. Selgitada, kes sääl kellega ja mida tegi....
Põhjused on aga selged - mõjuvõimuga kauplemine. Kui saab lehmakauplemisel piirid, küll kaob ka (enamasti) vanemate härrasmeeste mitmekaupa ja häbelikult teki alla sekeldama kobimine.

50
0

Erakondade rahastamine riigi eelarvest tuleb lõpetada.
Erakonnad ei tohi olla mingi äriprojekt! Seda on võimalik saavutada selliselt, et erakondade masinavärk hoitakse üleval liikmemaksudega. Valimiseelsed ja muud reklaamid tuleb ära keelata, mistõttu ei ole vaja ka riikliku toetust ning muid annetusi. Nüüd tekib küsimus kuidas siis erakonnad...

69
33

Teen ettepaneku kehtestada Eestis väljapool pealinna ettevõtluse arendamiseks maksusoodustustsoonid nagu need on Soomes. Katastroofiliseks lõhenenud Eesti on fakt, millest lähtuda. See nõuab täiendavaid kulutusi nii taristu kui piirkondade majandussuutlikuse arendamiseks, eeskätt KOV rahastamistingimuste muutmise kaudu. Eesti on piisavalt väike,...

46
1
44
9

Põhiseaduse IV peatükk (1)

Valimised

Arvo Adelbert peaaegu 4 aastat

60 Riigikogul on 101 liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

Taastada Riigikogu valimised Põhiseaduse kirjasõna kohaselt!

35
0

Muuta kohalike omavalitsuste (KoV) valimised ainult valimisnimekirjade ja üksik-kandidaatide põhiseks. Kohalikud erakonna allorganisatsioonid võivad osaleda nn ainunimekirjaga, kuid valimispropaganda konkreetse erakonna egiidi alt oleks keelatud. KoV valimine peab olema aktiivsete oma-inimeste aus konkurents mitte erakondlik kukepoks...

48
5

Tõenäoliselt on terve rida ettepanekuid üksteist välistavad kuid ometituleks neid vaagida mitte inult saadud poolthäälte arvu järgi vaid ka nende tulevase mõju järgi. Sellisesse vaagijate kogusse võiksid kuuluda nii juristid , riigiteadlased kui "idealistid"-need kes ei lähtu seadusetähest vaid aadetest ja ideaalidest. Sinna kogusse võiks...

34
2

Ettepaneku autor Helve Meriroos, saabus e-posti teel:
Erakonnad peavad ise liikmemaksude toel ennast rahastama,aga mitte riik ei pea maksumaksja raha sisse panema.

36
7

Usun siiralt, et Riigikogusse peaks pääsema inimesed, kes ei tee seda raha pärast ja on omal nahal valmis tundma, mis elu Eestis elatakse. See tähendaks riigikogu palga viimist keskmise palga tasmele, lisaks kuluhõvitised 30% palga mahust. Kel on suur missioon, see tuleb Riigikokku, kes aga on töötu ja väikesepalgaline ja otsib uut sooja...

46
10

Piirkondade esindajad volikokku (0)

Valimised

Avo Sipelgas peaaegu 4 aastat

Ettepaneku sisu on koorunud Harku valla kodanikeühenduste ümarlauast, kus paar aastat tagasi tõstatus ettepanek viia kodanikeühenduste ümarlaua liikmed volikokku. Kohaliku omavalitsuse volikogu tuleb moodustada piirkondade esindajatest, kes koosnevad kas siis külavanematest, külaseltside- või piirkonna suuremate tööandajate esindajatest....

26
4

Seletus: Selle meetme praktiline rakendamine võib sisaldada üleminekuperioodi, mille jooksul vähendatakse riiklikku rahastamist järk-järgult, kuni seitsme aasta jooksul. Sellega tagatakse olukord, kus erakonnad saavad riigieelarvest katta oma jooksvad tegevuskulud, kuid valimiskampaaniad tuleb katta annetustest. Nii piiratakse ka...

43
20

Anda inimestele võimalus ka oma hää tagasi võtta.

Hetkeolukord on selline, kus riigikokku pääsenu istub seal nagu padakonn ja kui ta ise ei soovi tagasi astuda, siis ei juhtu temaga midagi, kuni järgmiste valimisteni.

Kui inimestel oleks võimalik oma hääli tagasi võtta (kui valitu ei käi istungitel, ei täida valimislubadusi, rikub avalikku korda...

45
10

Kui vastav ettepanek on varem juba tehtud, siis palun see tõsta varasema ettepaneku pooltargumendiks.

Põhiseaduse järgi on poliitik oma otsustes vaba ja sõltumatu ning piiratud vaid üldtunnustatud käitumisreeglite, moraalinormide, oma tõekspidamiste ja südametunnistusega käituma oma parima ära nägemise järgi, üldistes ja kodanike huvides.

...

47
10

Ettepanekute autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmed tuleks valida üle Eesti, kes said rohkem hääli läheb ka Riigikokku.
Sellest piirkonnast kust isik sai kõige rohkem hääli oleks piirkonnal (maakond) selle isiku tagasikutsumise õigus.

45
5

Ettevõtjad tihti kombineerivad sellega, et palka endale (peaaegu) ei maksta ning tulu võetakse dividendides. Mitte ainul selle pärast, aga oleks õiglane, et ka dividendidelt kogutavast maksust laekuks osa KOVi

35
3

Parteid on täna MTÜ-d, mis tegutsevad projektipõhiselt. St valimistest valimisteni.
Tavaline MTÜ, mis projektipõhiselt tegutseda üritab, peab läbi nõelasilma ronima, et rahastust saada. Parteiliste MTÜ-de puhul (pürivad kah ju mitte oma raha kasutamise poole, valituina/valitsedes) pole aga taolist asja, et keegi/miski nende näppudele vaataks,...

37
1

Kuna elanike ja tootval tööl töötajate arv kiiresti kahaneb, peab vähendama ka riigiametnike arvu.
Pensionärid, vaesed ja nälgivad lapsed ei ole suutelised sellist teenistujate (kulu-töötajate) armeed ülal pidama.

55
7

Ma ei arva, et registreeritud erakondade toetamine riigieelarvest tuleks üldse lõpetada, sest praeguse korra mõtte järgi on tegemist demokraatia toimimiseks vajaliku instutsiooniga (kuigi praktikas nad kahjuks suuresti nii ei toimi). Kuid riigi toetus ei peaks sõltuma niivõrd edust valimistel, kuivõrd erakonna enda võimest tegelikke st...

39
8

On vastuvõetamatu, kui rahvaesindajad käsutavad riigieelarvet kui ühiskassat. See, et erakondade rahastamine on nende endi poolt seadustatud, pole see ikkagi moraalne.

Oleks loogiline ja mõistetav, kui riigieelarvest toetataks kõiki kodanikeühendusi (sh erakondi), kuid mitte rohkem, kui nende arvele laekunud liikmemaksud.
Füüsiliste ja...

35
5

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Praegune olukord soosib korruptsiooni (kohtulikult karistatud 8 kohtunikku!!!) ja väga lõtva ning aeglast asjade arutamist. Menetlused kestavad kuni aegumisteni. Kohtunike madal kvalifikatsioon ja teadmine, et ma olen eluaegne, on põhjustanud väga palju madalama astme kohtute otsuste...

48
3

Nii toimitakse Austrias jt riikides, see võimaldab riigieelarve kulude poolt oluliselt kärpida ja rahastada alarahastatud valdkondi

35
5

Riigikogu kui seadusandlik organ peab koosnema professionaalidest, aga mitte lihtsalt kuulsatest inimestest, kelle arusaamad seadusloomest ei tarvitse selle vastutusrikka ja keerulise töö jaoks olla kaugeltki piisavad. Teadusloome madalas kvaliteedis võib igaüks veenduda, kui tutvub kasvõi pelgalt Riigi Teatajas avaldatud seaduste parandamise,...

43
6

Iga Riigikokku või KOV volikokku minev eelnõu peab seadustatud korras omama/sisaldama lisana ettevaatamist võimalikke tagajärgede kohta nii juhul, kui eelnõu otsusena vastu võetakse kui ka selle tagasilükkamise puhuks. Prognoosinõude olulisus:
- motiveerib avalikku võimu kaasama vabaühendusi,
- kasvatab vabaühenduste vastutust sihtgrupi/avalikkuse...

27
2

Riigikokku või Euroopa Parlamenti mitte pääsenud erakond ja üksikkandidaat saab registreerimiskautsjoni tagasi ning parlamenti pääsenud erakonna ja üksikkandidaadi kautsjon jääb riigile. (Praegu on see vastupidi: kautsjoni saab tagasi see, kes osutub valituks).
Kautsjoni tagastamine valituks mitte osutunuile vastab paremini õigluse põhimõtetele....

43
12

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Erakond rahastaks ennast liikmemaksudest ja riik lisaks sinna mingi täiendava protsendi laekunud liikmemaksudest.
Kõik muud on keelatud.
Kontrollida saab tehtud kulude ja laekunud summasid võrreldes.

28
1

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek
Erakondade valimiskulutustele ja ka meediakasutusele reklaami näol on vaja seada kindel piir, sest korrelatsioon kulutatud raha ja häältesaagi vahel on selge, ühemõtteline ja ohtlikult suur. Suur ebavõrdsus valimiskulutustes piirab ühiskondliku arutelu ja muudab valimised tavaliseks äritehinguks.
Riho Kangur:...

44
0
44
1

Riigilõivud madalaks. (1)

Varia

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

51
2

Ametnike vastutus (0)

Varia

Andres Suurväli peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku ametnikele kehtestada samasugused nõuded kui juhatuse liikmetele. Kui ikkagi tekitad kahju oma tegevusega/tegevusetusega siis peaks tegevuste eest saama kahju ametnik mitte riik/kohalik omavalitsus. Kahjuks on tihti olukordi kus mõni ametnik "unustab" oma ametitegevusi teha või siis "saab valesti, ehk omamoodi aru" tegevustest,...

44
1

Elektrivõrguga liitumine tehti omal ajal tasuliseks arvestusega, et elektrvõrku tuleb uuendada ja arendada. Käesoleval ajal me kõik maksame elektrivõrgu tasu mis on väga suur. Et tekiks maapiirkonnas, näiteks kaugemal kui 15 km linnast, ettevõtlus ja ettevõtluse areng oleks elektrivõrguga liitumine tasuta (või sümboolse hinna eest).

35
3

Praegusel ID-kaardiga toimuval e-hääletusel nähakse nii plusse kui ka miinuseid. Üks pluss on aga kindlasti operatiivsus. Seetõttu oleks mõttekas luua rakendus, mis lisaks automaatselt infosüsteemi ka valimisjaoskondades antud hääled. Teisisõnu oleks tegemist targa hääletamismasinaga.

Näen seda järgmiselt:
- kodanik saab valimisjaoskonnas...

39
7

Väljavalitud ettepanekute üle ei peaks kevadel otsuseid tegema ainult mitte riigikogu, vaid ka rahvas.Muidu on see üritus muuta Eestis valitsemisstiili avatumaks ja läbipaistvamaks juba eos läbi kukkunud.Praegused riigivõimu teostajad ei hakka ju "saagima oksa", mille peal nad ise mugavalt istuvad. Seega põhimõtteliste otsuste tegemisse tuleks...

38
1

Mulle tekitab ebamugavust teadmine, et Eesti president käib pidevalt välisriigi (USA) saatkonnas aru andmas.

Mulle ei meeldi, kui minu poolt hääle saanud rahvaesindaja saab juhiseid hoopis välismaalt.

On ilmsiks tulnud, et Eesti poliitikud on välis- riikide ja organisatsioonide mõjusfääris ning ei käitu tingimata valijate soovidest lähtuvalt....

40
2

Erakonnaseaduse järgi on erakond (partei) Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine.
Erakond on mittetulundusühing (MTÜ) ja allub mittetulundusühingute regulatsioonile niivõrd, kuivõrd erakonnaseaduses ei...

33
5

Ettepanek luua käesoleva Rahvakoguga sarnane pidevalt toimiv veebikeskkond, mille kaudu on kodanikel võimalik esitada seaduseelnõusid ja parandusettepanekuid, mis võetakse teatava arvu poolthäälte kogumisel Riigikogu menetlusse.

52
0

Rahastamine riigieelarvest (5)

Rahastamine

Tiit h ü t s i peaaegu 4 aastat

Erakondade rahastamisel riigieelarvest tuleks välistada, kus
võitnud erakonna mõjujõud põlistatakse ning riigieelarve rahadega
mõjujõudu suurendatakse; kaob võimalus uute ideede ja uute
erakondade tekkeks

50
22

Neile jäävad liikmemaksud ja avalikud toetused, mis näitavad nende tõsiseltvõtmist liikmete ja toetajate poolt.

45
12

Inimene, kes annab nõusoleku kandideerida ükskõik millise tasandi valitavale kohale, võtab sellega endale ka kohustuse valituks osutumisel asuda sellele kohale. Mitmel valitud kohal samaaegselt olla ei saa. Kui valituks osutunud inimene ei asu sellele kohale, saab koha valimiste üldises pingereas järgmise tulemuse saavutanud kandidaat sõltumata...

37
1

ELAMISE NÕUE. Samuti et oleks antud isiku poolt kogu perioodi jooksul kõik maksud makstud meie riigi ja rahva hüvanguks. Eesti poliitilised struktuurid ei tohiks olla nn.LÄBIRÄNDAJATEST ÕNNEOTSIJATELE.

43
7

Kuna kõik erakonnad on esindatud igas valimisringkonnas siis soovin, et kõik üksikkandidaadid oleksid ka valitavad igas valmisringkonnas, üle kogu Eesti. See haakub ideega et kogu Eesti oleks üks valimisringkond.

39
7

Erakondade rahastamine (3)

Rahastamine

Allan Merikãœla peaaegu 4 aastat

Erakondade rahastamine peaks toimuma liikmemaksudest ja eraisikute annetustest. Ettevõtete annetusi ei tohi lubada, ettevõtjatel on võimalik annetusi teha eraisikutena. Eraisikute annetuste päritolu peab olema tõendatav igal ajahetkel. Juhul kui erakondi rahastatakse riigieelarvest, tuleb samadel alustel hakata rahastama ka vabakondade ühendusi....

36
12

Järgnevaid ettepanekuid ei tohiks käsitleda ükshaaval, eraldiseisvana, sest poliitiline süsteem moodustab ühtse terviku, mille osad peavad olema omavahel tasakaalustatud... Valija hääle kaalukuse tõstmiseks valimistulemuse otsustamisel on vaja minna Riigikogu valimistel üle üleriigilisele valimisringkonnale, mis võimaldaks järgida täielikult...

39
18

Kes on Evelin Ilves? Kus ta töötab ? Kes ja kuhu teda valiti? Kes määras töötule Evelin Ilvesele ametipalga ja ametiauto? Minu teada ta ei tööta ja rahvas pole teda kuhugi valinud! Isehakanud!
Vaidlused käivad presidendi valimiste ümber, aga isehakanutest pole juttugi!
Milline orjameelsus! Isegi Gorbatšov (240 miljonit riigialamat) lasi kadunud...

44
10

Omademokraatia on suupärasem vaste arutlusdemokraatiale (deliberative democracy, edaspidi DD).

DD on suund demokraatia teoorias ja praktikas, selle sünniaajaks loetakse 1980ndate lõppu ja sünnikohaks Stanfordi Ülikooli. Sealtpeale on DD hoogsalt arenenud ja kogunud populaarsust, nii et tavaks on saanud kõnelda DD-st kui pöördest demokraatias. DD...

31
0

Litsenseeritud btaksodele tuleb väljastada kohustusliklt teist värvi numbrimärk. Näiteks kollane. See lõpetaks anarhia taksonduses.

33
1

Kõik, kes oskavad (loogiliselt) mõtelda, saavad (või peavad) ausalt tunnistada, et hetkelt toimiv valimisringkondade süsteem ei taga ega kaitse pisimalgi määral regioonide huvisid. See on taas üks näide, kuidas parteide poliitmeeskonnad on heatahtliku süsteemi õnnetult ära "häkkinud". Igasse ringkonda tuleb leida kõva nimi, ja siis afiššeerida...

44
21

a) kas keegi on näinud (viimasel ajal) mõneski parteinimelises MTÜ-s ilmavaadet?
b) kui seda pole näha, siis pole ju ka vastava asja toetamine (nt annetusega) kuidagi võimalik
c) mis ilmavaadet teotab nt kröösus, kes igale MTÜ-le varrukast puistab?
d) riigirahastust oluliselt vähendada, ca poole võrra (võtab broilerikasvu kinni)
e) praegu on...

42
8

Veidi küll radikaalne, aga tasuks kaaluda ettepanekut, kehtestada kohustuslikus korras erakondadele ühine raamatupidamise teenuse kasutamine.
- Vähemalt eelarvelise toetuse osas võiks see olla ju täiesti avalik, kuna tegemist on avaliku rahaga.
-Muude toetuste osas - toodetakse ju selle rahaga "kaupa" (poliitka ja seadused), mida kohustuslikus...

24
1

Teen ettepaneku laiendada töölepingu seaduse 63 ka neile lapsevanematele, kes teenivad leiba FIE-dena. Kindlasti on see võimalik mingi määruse või muu õigusaktiga. Raha selle lapsepuhkuse tasustamiseks tuleb ju otse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsusala eelarve kaudu. on Puhkuse päevi on õigus saada 3-6, oleneb lapse vanusest ja...

28
0

Minu ettepaneku eesmärk on "regulaarne järelvalve vanemahüvitist saavate vanemate lastele". Lapsevanem saab riigilt vanemahüvitise näol lapse kasvatamise eest palka. Riigil on minu silmis õigus ka seda "tööd" kontrollida. Lastekaitse või sotsiaaltöötaja juurde võiks ametisse võtta töötaja, kes teatud aja tagant käib last kodus üle vaatamas....

46
0

Üheaegne valimine (2)

Valimised

Koit Konstabel peaaegu 4 aastat

Riigikogu ja KOV valimised peaavad toimuma korraga. Periood peab olema ka üks. Näiteks Rootsis toimib see suurepäraselt. See välistaks ka pideva valimiskampaania.

44
7

Nagu seda Peipsi äärsete valdade ja Paldiski linna puhul oli. Olen kindel et seda tehtud mujalgi. Tõhustada kontrollimehanismi taoliste protsesside üle.

43
3

Kuna nii raadios, kui ka ajakirjanduses on kuulda juba hr. Maruste kurtmist, et nii ruttu pole võimalik midagi muuta - teen ettepaneku tegeleda ainult valimise seaduse muutmisega.Kuna tundub,et see on kõige rohkem huvi pakkunud teema ja samas ka üks kurja juur meie riigi valitsejate valimisel. Kui see on edukalt tehtud, siis saab ju alati edasi...

38
2

Maksumaksjana muretsen maksuraha ebaratsionaalse kasutamise pärast ja kodanikuna riigiametiteenuste kättesaadavuse kaugenemise pärast.

Ma ei pea põhjendatuks maakonnakeskustes suure hulga riigiametite osakondade, filiaalide, esinduste füüsilist kohalolu lihtsalt kohalolu enda pärast (isegi kui see paistaks regionaalpoliitiliselt ahvatlev)....

33
2

Iseseisvusaja kõige kuumema teema - Riigikogulaste palgad - lõpetaks kuluhüvitiste kaotamine, mis tooks kaasa küll palkade kasvu, ent suurendaks läbipaistvust ning kaotaks diskussiooni majoneesi ja Volvode üle. Riigikogu liikmetele on vaja kehtestada vastavalt tema staatusele üks ja kindel palk, mille eest võib rahvasaadik endale mida iganes...

26
1

Maaelu elavdamiseks teha riiki maksusoodustuste piirkonnad vastavalt olemasolevatest vaestest piirkondadest lähtuvalt ja ettevõtlusega alustajad peaksid saama paikkonna toetust, kus toimub aktiivne tegevus.. Mitte registreeringu järgi, vaid just tegutsemise asukoha järgi, et ei juhtuks ,et Tallinnas asuv firma registreeriks end näit. Võrumaal...

40
1

1. Annetusi-toetusi lubada vaid kodumaistelt allikailt, Neid mitte piirata -- ei suuruselt ega allikati. Luua mingi kehand, läbi mille toimuvad kõigi erakondade raha KÕIK liikumised. See kehand ei esita erakondadele mitte mingeid tingimusi, kuid annab infot rahade liikumisest igale Eesti kodanikule, kuis ta seda küsib. Ilmselt poleks selleks...

24
0

Hetkel ei maksa töötukassasse riigikogu liikmed ja ministrid, kohtunikud ja teised kõrged riigiametnikud, ettevõtete juhid ja töötavad pensionärid.
Selles loetelus peaks olema vaid pensionärid! Kõik teised maksku võrdselt makse!

41
0

Praegune olukord ei võimalda pensionäridel ja väiksepalgalitel õigusabi saada. Näit. kui pensionär
tahab pärandada, peab ta päranduse müüma, et riigilõivu ja nottari tasu mksta. Kahjuks pole peale
seda enam midagi pärandada.

52
1

Igasugused valimisreklaamid ja teineteise mahategemine peaks olema keelatud.
Erakonnad saavad end reklaamida enne valimisi riigitelevisioonis, vastavas saates ja reklaam tohib sisaldada eelmise nelja aasta tegemisi. See on kõige parem reklaam mis üldse ühel erakonnal olla saab ja samas motiveerib poliitikuid ka rohkem pingutama riigi heaolu...

28
0

Ametnikele konkursi korraldamine (0)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Riigiettevõtete nõukogudesse, ministeeriumite kantsleriteks ja ametnikeks saamiseks tuleb läbida konkreetne konkurss. Sama kehtib ka riigiettevõtete juhatuse liikmetele.

39
0

Kui otsin endale töötajat ja kuulutan välje selleks konkursi ( sisuliselt valimised ) siis kandidaadid, et seda kohta saada peavad suutma kirjeldada ennast võimalikult heast küljest. Vastavalt nende kirjeldusele valin välja sobivama ning palkan ta! Kui hiljem osutub tema ilus jutt ja lubadused valeks siis ma saan ta vallandada!
Kui ma valin aga...

38
0

Erakondadevaheline võitlus võiks asenduda võistlusega Eesti inimeste heaolu tagamisel

40
4

Head rahvakogulased, head poliitikud,
Me arutleme siin portaalis paljuski selle üle, et tuleks vähendada riigikogulaste palkasid või vähendada riigikoguliikmete arvu või piirata erakondade rahastamist riigieelarvest vms. Head inimesed – kogu riigi valitsemiskulusid silmas pidades oleks see marginaalne võit (võib-olla mõned üksikud kokkuhoitavad...

29
2

Erakondade raha liikmemaksudest (0)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Põhiline erakondade raha peab tulema liikmemaksudest. Maksumaksjate raha kulutamist erakondadele vähendada 10 korda. Maksumaksjana pole mul huvi erakondade rahastamiseks. Erakondade raha kulutatakse kinnisvara hankimiseks, erakondade pidude ja kongresside korraldamiseks ja mõttetuks reklaamiks....

27
5

Rikastagem ja süvendagem esindusdemokraatiat arutlusdemokraatiaga!
Ettepanekud;
1) arutada Rahvakogu seisukohad läbi kodanikefoorumil,
2) luua arutlusdemokraatia edendamiseks institutsioon (näiteks Arutlusdemokraatia Instituut Koostöö Kogu juures),
3) teha vajalikud tõlked ja koostada ülevaade arutlusdemokraatia teooriatest ja praktikatest...

25
3

Saadiku tagasikutsumine (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Saadiku tagasikutsumiseks on vaja sama ringkonna valijate allkirju, mis ületab 50% sellele saadikule antud häältest.

40
7

Esiteks on tarvis, et auväärt poliitikutel puuduks võimalus ise riigi kaukast oma erakonnale raha kantida. Teiseks on tarvis, et erakondade riigieelarveväline rahastamine oleks läbipaistev.
Selleks tuleb praegust süsteemi muuta viies detailis.

1. Erakondade suurim kuluallikas - reklaam - on tsentraliseeritud, selleks on valimisreklaamiamet vms,...

28
11

Taastada olukord, et põllumajandustehnika saaks seaduslikult paralleelselt põllumajandustöödega osaleda aktiivselt lumetõrjetöödel. Lubada eridiisli kasutamist lumetõrjel vähemalt väljaspool linnasid ja vähemalt vallateedel.

33
0

Teen ettepaneku fikseerida Riigikogu liikme kuupalk 8 kuni 10-kordse miinimumpalga suuruse kuupalgaga. See tagaks selle, et Riigikogu liige oleks otseselt huvitatud alampalga saaja elatustaseme tõusust, samas garanteerib rahandusministeerium kontrolli miinimumpalga tõusu või mittetõusu üle.
Toetan Riigikogu liikmete arvu vähendamist, sest Eesti...

36
3

Idee puudutab pigem riigi, kui erakondade rahastamist.

Kui kogu miinimumpalk olekeks tulumaksuvaba, siis vabastaks see miinimumpalka teenivad inimesed tulumaksust (netopalk tõuseks). Tulemuseks oleks ühtlaselt progresseeruv tulumaksumäär ilma igasuguste tobedate astmeta.

Näiteks 20% tulumaksumäära juures kaks miinimumpalka teeniv isik maksaks...

35
0

Võtta eeskuju Soomest (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Leho Rehemäe , saabus e-posti teel:
Olen arvamusel, et Soomes kehtiv KOV valimisreklaami korraldamine, kujundamine, kõikidele erakondadele ühetaoliste reeglite kehtestamine oleks aktuaalne ka Eesti kohalikus omavalitsuses. Valimisreklaami korraldamisega tegeleks kohaliku omavalitsuse poolt nimetatud komisjon, kes määraks...

30
2

Korterid oleksid abivajajatele sh tuleõnnetustes kodu kaotanud inimesed; töö ja kodu kaotanud inimesed jmt. Ka kodututele, kes soovivad jälle tööle minna.
REEGLID:
***tasuta kasutamiseks;
***teatud ajaks ainult (et inimesed otsiksid uusi võimalusi ka ise);
***väga kõrgete tuleohutusnõuetega;
***kord nädalas külastaks sotsiaaltöötaja, politseinik,...

40
3

... ja inimestele arusaadavatena (sest enamuses peavad ikka inimesed neist ju juhenduma - seaduse mitte tundmine/sellest arusaamine ei vabasta vastutusest). Kõik seadused peavad läbima korraliku ekspert analüüsi nii ennem seaduse vastuvõtmist, kui ka pärast rakendumist, eeldatavate tulemite tekkimisel või puudumisel. Riigikogu kui selline...

29
1

Kaotada ära sunniraha. (1)

Varia

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

See on ebainimlik.On Jäetud ära vabatahtlik maksmine ja lajatakse kohe kohtutäituritesuured tasud otsa.

32
4

“Vali mind,ma teen sind õnnelikuks,annan palju raha ja hoolitsen,et rohi oleks rohelisem”.Sellises stiilis ajupesu tuleb keelata nii avalikus rumis,meedias kui ka reklaamilehtedel.Kandidaadid peavad rääkima sellest,mis riigis on valesti või puudu ja kuidas nemad kavatsevad puudused kõrvaldada.Kui lubatakse mõnele sihtgrupile mingit hüve,siis...

36
3

Mitte millegi eest töötasu maksmine riivab rahva õiglustunnet ja seab riigikogulase teistest töötajatest kõrgemale.Võrdsetest võrdsem.

43
0

Parteide rahastamine ei ole teatavasti tavaline "heategevus", kui seda loomulikult nii üldse saab nimetada. Siin siin on ikkagi mängus võim ja sellega kaasnevad võimalused, mida siin Eestis paraku võidakse kuritarvitada.
Et, taoline rahastamistegevus oleks läbipaistev, peab seda reguleerima.
Ehk võiks alustada sellest, et vastav annetus parteile...

33
6

Peened osakesed välisõhus põhjustavad viies suuremas Eesti linnas kokku 462 varajast surma aastas. Varajastele surmadele lisandub 231 hingamisteede ja 338 südame-veresoonkonnakaebusega hospitaliseerimise juhtu aastas. Kõik see tekitab
tervishoiusüsteemile olulise kulu, mille suurus jääb 191 miljoni–351 miljoni euro vahele. Üheks peamiseks...

31
7

Ehk kui ei oska oma puhkust - nn. Töist Välislähetust ajastada nii et õigel ajal istungile jõuaks - kohe miinus 10 % palgast maha ja nii edasi.

41
8

...miks ei ole juba varem RIIGIKOGUS ALKOHOLITARVITAMINE KEELATA? Riigikogu on ju nagu "iga teine" ametiasutus ja töökoht, kus ei ole sünnis ega viisakas alkoholi tarbida.
Lisaks on teistes töökohtades KEELATUD alkoholi tarbimine ja alkoholi tarvitanuna tööpostil olla.
Sama peaks kehtima ka riigikogus. Kui on kahtlus, et inimene ilmub tööle...

44
3

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Kaotada ära häälte korjamine valimistel,kes kandideerib riigikokku peab ka sinna minema.

40
1

Eestis on piisavalt riigitegelasi ja äri-inimesi, kes ei maksa makse ja omavad pangaarveid isegi välispankades.
Nende hulka kuuluvad isegi Eesti pangajuht ja ministrid.
Maksud tuleb sisse nõuda või vangi panna.

32
6

Isikuvalimised või otsevastutus (2)

Valimised

Enno Puidet peaaegu 4 aastat

Valimised ei peaks olema salajased- valitu näeb konkreetselt, kes teda valisid ja valijad näevad teisi /vastav keskond/ kellega samal arvamusel oldi. Kui isik pääseb mõnda esinduskogusse, siis võimalike jamade puhul on valijatel võimalik kontakteeruda ning hääletada, kas esindaja on ikka pädev esindama. "Meie Su valisime, meie kutsume ka tagasi-...

30
5

Istuv riigikogu ju teadupärast ise oma palkadega ei tegele kuna see on kokkulepitud ja nii meie riik toimib, ning selles on oma iva olemas, kuid mulle jääb siiski arusaamatuks nende poliitikute kes hetkel moodustavad riigikogu ja valitsuse, suutmatus küsida nõu rahvalt.

Kas antud küsimuses pole seaduslikku võimalust panna küsimus rahvahääletusele...

31
7

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Mittetöötavate pensionäride pension,mis on keskmisest palgast väiksem, peaks olema tulumaksust vaba.On vastutustundetu täita riigikassat juba väljateenitud
elatusraha maksustamisega,viies pensionäre vaesuse piirini. Pension ei ole palk!

32
0

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Parlamenti valijatel ära kaotada häälte ülekandmine,valituks saab pingerea järgi

42
2

Riigikogus kaks ametiaega (0)

Varia

Erik Haamer peaaegu 4 aastat

Tänapäeva poliitikud jäävad väga mugavalt oma ametitooli istuma ja võõranduvad nii tavaelust, unustades millest tavaline kodanik puudust tunneb ja millele ta tähelepanu tahaks pöörata. Rahva esindaja peaks olema rahva eluga kursis ja teadma rahva soove ja vajadusi. Talupoega esindajaks ei saa panna aadlit.

39
3

Lihtsalt väljendades ei tohiks maavanem kandideerida Riigikokku. Minu nägemusel on riigil e. siis meil kõigil liiga kulukas pidada üleval lisaks omavalitsustele ka maavalitsusi. Samas ei näe mina ka võimalust antud institutsioon ära kaotada n.ö. käsukorras. Sellises riigis ka nagu päris elada ei tahaks. Kas see ettepanek oleks üks samm...

41
6
36
18

Aitaks tõsta valimisaktiivsust. Paljud argumenteerivad oma valimata jätmist sellega, et pole kellegi POOLT hääletada. Kahe häälega süsteemis saaksid need inimesed väljendada vähemalt oma tahet nende isikute suhtes, keda ei soovita Riigikogus näha.

Laiendaks samuti ka kõigi valijate tahte avaldamise skaalat. Minu hinnangul annaks selline süsteem...

31
8

Valimiste üldpõhimõtted (2)

Valimised

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Valimisseadust on vaja muuta,et parteid ei “teeks” saadikuid oma suva järgi,vaid valitavatesse kogudesse saaksid inimesed,keda valijad seal tõepoolest näha soovivad.Lihtsustada tuleb uute värskeid ideid kandvate ja raskendada elupõliste (kuid ideevaesete) kandidaatide pääsemist valitavatesse kogudesse.Ühiskonna seisukohast on ülioluline...

25
0

Ettepaneku autor Yana Toom, saabus e-posti teel:
Viimasel ajal taas aktuaalseks muutunud topeltkodakondsuse teema on jällegi toonud päevavalgele asjaolu, et tegelikult on Eestis kahte tüüpi kodanikke. Esiteks sünnijärgsed kodanikud, kes Põhiseaduse kohaselt omavad õigust topeltkodakondsusele ja kellelt ei saa kodakondsust ära võtta mitte mingil...

15
3

Ennem tasuta kõrgharitusest räägimist tuleks meil tagada kõigile lastele tasuta alusharidus (lasteaed) ja toitlustamine. Lapsed on meie riikluse ainsaks garantiiks ja nälgiv ning haridusest kõrvale jääv (vanemad ei jõua maksta kas toidu eest või ka juba ka kohamaksu) laps ei ole võimeline omandama teisi haridustasemeid ning on riigile kaotatud...

37
3

Need on vabatahtlikud spetsialistide nõuandvad ühendused kes koosneksid puhtalt kohalike oma ala spetsialistide a-poliitilistest esindajatest. Näiteks võiksid nemad kohalikus mastaabis olla spordiklubide-treenerite esindajad , õpetajate, meditsiinitöötajate, energeetikute, kaevurite, farmerite, väiketalunike, jahimeeste ,metsaomanike , erinevate...

30
7

Loeme lehtedest, kuidas tekib järjest juurde nõunike, abiliste jne ametikohti. Viitan ka artiklile tänases Postimehes, kus kirjeldati Nõmme linnaosavalitsuses linnaosa vanema asetäitja parteilist ametikohta. Selline asi tuleb lõpetada.

36
0

Erakondade noortekogusid rahastataks riigieelarvest ja raha võetakse tänasest erakondade toetusrahast.
Seni kuni poliitiliste noortekogude suurim toetaja on erakond, seni säilib võimalus, et noortekogudest ei kasva välja isemõtlevad uued poliitikud. Noored ja nende tegevus võib olla allutatud erakonna suvale.

Täna välistavad enamus...

22
10

Komisjon tuleb moodustada erakondadesse mittekuuluvatest haritlastest,ekspertidest juristidest. Uue põhisedusega tuleb muuta:
riigikogu olemust (riigikogu peab töötama TLS-alusel)
riigikogu ei tohi seada end väljaspoole seadusi mille ta ise on teinud.
riigi palgasüsteem vajab muutmist (igasugused endale palga määramised
tuleb ära jätta).J:N:E.

44
6

Alkohoolsete jookide reklaam meedias tuleb keelustada - TV, raadio, ajakirjandus, välireklaam. Jääks reklaam müügikohas, tootja kodulehel, võib-olla mingis mahus sponsorreklaam..

Ei ole normaalne kui õhtul tuleb näiteks Superstaari saate ajal (mille sihtrühm on alates alla 10 a) järjest 3-4 alkoreklaami. Lühiajaline aktsiisist saadav tulu ei...

35
0

Idee rakendmisel- keelatud kuuluda avliku sektori ametnikel erekonda/parteisse muudaks ka romavalitsusi ja riigikogu, valitsusest rääkimata - saavutaksime kodanikuühiskonna vabameeste/naiste kogukondadena.
Eesti ühiskond teadlike kodanikena on väärtuslikum kui killustunud ja ülepolitiseeritud elukorraldus.
Ametitesse nimetamine ja valimine olgu...

45
9

Isikumandaadiga riigikokku (0)

Valimised

Erik Varkki peaaegu 4 aastat

Valimiste hetkel peaks iga valija, keskenduma just isikule keda ta valib. Kas see isik on piisavalt tark ja usaldusväärne, et tema kätte usaldada riigi juhtimine? See peaks olema kõige tähtsam küsimus valimistel.
Sellest lähtuvalt peaksid olema riigikogu valimised isiku valimised, mitte mingi hägusa grupi pooldamise hääletus. Peab lõppema...

38
3

Tundub,et Rahvakogu praegune idee lähtub ajurünnaku kontseptsioonist ja hiljem toimetavad analüütikud ettepanekutega oma suva järgi.Arvan,et see pole päris see,mida me tahame.
Arutelude väljundina tahame ju tegelikult koostada seaduste muutmise eelnõusid,mida riigikogule esitada.See protsess ei saa olla ühesuunaline.Loomulikult on hea,et...

43
3

Heade eesmärkidega hea veebileht vajab pidevat kasutajate ettepanekutega arvestamist, tagasi- ja edasisidestamist – kuidas rahvakogu.ee toimiks parimal võimalikul viisil?!? Rahvakogu 1.0, 2.0, 3.0 jne.

Nt: igaüks peab saama oma sisestatud ettepanekut parandada-toimetada (algne sõnastus võiks ka alles jääda, sõnade eest vastutamise mõttes);...

28
0

Tõlgendagem ametiisiku määratlust nii: igaüks, kes saab palka (mistahes nime all see ei oleks)avaliku sektori eelarvest, on ametiisik.
Järgmiseks:
Riigikogulase aja on "ostnud" valija: riigikogu ise on enda jaoks määranud, et ta ei puhka (formaal-juriidiliselt), vaid on ametis 24/7. Seega võib riigikogulane saada maksumaksjalt saadavat töötasu...

36
0

Kaasaegne tehnoloogiline baas (ID-kaart ja selle taristu) võimaldab esindusdemokraatiast loobumist ning selle asendamist "liquid Democracy" tüüpi otsedemokraatiaga. Seeläbi kaob vajadus seisuse järele, mis varem oli vajalik justkui valijate arvamuse transportimiseks parlamenti, kuivõrd kõik valijad isiklikult sinna ei mahtunud ega saanud ka...

28
5

Eesti valitsus toetab teisi riike ,kuid oma inimesed seisavad supiköökide järjekordades .Lugesin
Postimehest ,et Eesti ei ole Euroopa Liidu sotsiaalhartaga ühinenud .Seda tuleks teha ,et sealgi teataks, kui kehvas seisus on meie oma lapsed ,pensionärid ja töötud. Praegu EL nõudmised sotsiaalküsimustes meie valitsusele kohustuslikud ei ole.

30
2

Kuritöö aegumine (2)

Varia

Vello Järverand peaaegu 4 aastat

Viimasel ajal on eri põhjustel üles kerkinud kuritööde aegumiste probleem.
Kui teatud dokumendid on salastatud või ametialaseks kasutamiseks, nii et nendele juurdepääs on raskendatud isikutel, kes võiksid kuritööst teada anda, tuleks kuritöö aegumise tähtaega hakata arvestame salajaste või ametisaladusega kaetud dokumentide avalikustamise või...

31
0

Erakondade rahastamine peab toimuma liikmemaksudest ja Riigieelarve eraldisest. Riigieelarve rahastus tuleb tagada ka Riigikogust välja jäänud erakondadele, mingist valimiskünnisest (nt 1%) alates, et tagada demokraatia toimimine. Lihtsalt igasugused füüsiliste ja juriidiliste annetused erakondadele tuleb keelata, et vältida mõjuvõimuga...

28
9

28.juuni 1992.a referendumiga loobus Eesti rahvas sisuliselt oma õigusest kontrollida ja tasakaalustada Riigikogu tegevust ning võimu teostamises aktiivselt osalemisest ja seadusandliku initsiatiivi õigusest. Sisuliselt on meil kallutatud põhiseadus ja tegu Riigikogu türanniaga klassikalise võimude lahususe põhimõttest lähtuvalt, mis nüüd...

34
3

Kehtestada kõigile toiduainetele, aia- ja põllumajandussaadustele ning energiakandjate (gaas, elekter, diisel, bensiin) käibemaksuks 7%, et tagada kõigile eluks vajalike ressursside kättesaadavus. Ülejäänud kaupade ja teenuste käibemaks võiks olla 23-25%.
7% käibemaks toiduainetele ja aia-põllumajandussaadustele on näiteks Saksamaal.

27
5

Keelata täielikult suurepinnaline välireklaam ja televiisoris valimisreklaamid , kuna se on erakonna raha raiskamine reklaamifirmade kaudu. Selle vörra võiks vähendada erakondade rahastamist riigikassast. ETV -telekanalile jääks ainukesena kohustus teha võimulesooviate ja võimuloliate vahelisi valimistebatte. Parima pildi poliitiku tasemest...

21
0

Ettepaneku mõte on suurendada poliitilist konkurentsi.Senini on suured parteid läinud valimistele nimekirjadega,milles on 125 kandidaati.Valimistel on osad kandidaadid saanud ainult mõnikümmend häält,aga kui needki hääled kokku liita,siis parteile ühtteist koguneb ja paar broilerit saavad jälle mandaadi.Seega on suurparteidel põhjendamatu...

31
3

Ettepaneku autor Tiit Nook, saabus e-posti teel:
Milline näeb välja meie "demokraatlik" valitsemismudel numbrite keeles.
Valijaid on 913 tuh., tänane koalitsioon põhineb 282 tuh. valija häälel, seisuga 06/03/2011 ja 63% valimisaktiivsuse juures. Seega vähem kui 1/3 oma väärtushinnangutega dikteerib riigis toimuva, kus on veel peale nende 631 tuh....

39
6

Selleks puudub vajadus, põhjus ja õigustus. Ei ole põhjust ega vajadust anda erakondade käsutusse riigi raha teisel moel, kui antakse Eesti riigi (kodanike) heaks tegevatele mittetulundusühingutele ja seltsidele ning projektidele.
Lisaklausel peaks olema see, et mitte kellelgi (ka erakondadel) ei ole õigust taotlemisel saada riigikassast raha...

26
5

Karmistada karistusi seksuaalkurjategijatele, eriti pedofiilidele.

31
0

Olen kindel et selline proffessoritest ja teadlastest koosnev nõuandev koda
annab ministritele ja teistele riigimeestele kvaliteetsemat abi kui praegu
seda suudavad nõunike armee ministeeriumites.
P.s. Arvan et kõik siin oma ettepanekid tegevad kodanikud peaks arvestama sellega, kui põhiseadust ei muudeta, on praegune ettevõtmine
poliitiline...

36
10

Idee on hea ja lihtne, ja samas paljutahulise mõjuga meie poliitmaastikule.

Koos tulumaksu deklareerimisega on igal valimisõigusega isikul igal aastal võimalus proportsionaalselt annetada n tugrikut oma lemmikpartei kaukasse, igal füüsilisel maksumaksjal, kes ei ole valimisõigulslik, vastavalt n/m tugrikut.

Mis muutub? Laguneb kinnistunud...

31
16

Üks põhjus, miks Eestis vähe lapsi sünnib tuleneb asjaolust, et vanematel pole korralikku elamist. Eesti-aegne elamufond on suures osas amortiseerunud ja nõukogude ajal ehitatud korterid ei rahulda valdavas osas suure pere vajadusi. Uusi elamuid ehitatakse vähe ja nad on nii kallid, et keskmine pere neid endale ei suuda lubada isegi pangalaenu...

39
4

Vastutus muuta reaalseks (0)

Erakonnad

Peep Kask peaaegu 4 aastat

Kas keegi mõtleb tõsiselt nõudes ministri tagasiastumist. Tagasiastumine peab tähendama liivast köit, elik kahjude kompenseerimist mitte sõnakõlksu. Meenutage muinasjutte - tõrva siise ja siis sulgedeese ning laadal raha eest näitamist, kuni võlg tasa.
Oohh, vaesed anspid, paedad ja ligid koos juhanite ja jaakudega.'

28
1

Kaotada riigilt ja euroopa raagus rahapuult raha pumpavad 30 000 riigi osalusega SA'd ja MTÜ'd.
Eestis on 45 800 last ja 404 000-st pensionärid, kes elavad allpool absoluutset vaesust.
MTÜ'delt ja SA'delt vabanev raha suunata vaesunud vanuritele ja lastele.
Muidu tuleb 2013.a. peale elektrihinna tõusu Suur Tõusulaine, mis seab kahtluse alla...

35
14

Vastavalt "Erakonnaseaduse" 1 (2) on erakond mittetulundusühing. Riigieelarvest eraldiste ärajätmine oleks õiglane teiste mittetulundusühingute suhtes. Praegune riigi rahade erakondade poolt kasutamise kontrollsüsteemil ei oleks siis mingit vajadust. Ei oleks vaja mingit rahastamise järelvalve komisjoni, jääksid ära sellekohased aruandlused....

24
6

Riigikogu töötasu (1)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Eeva Talts, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku riigikogu töötasu osas:
1. Esimesel tööaastal on töötasu eelmise riigikogu omaga samaväärne
2. Alates teisest tööaastast määrab riigikogu iseendale töötasu
3. Töötasu on seotud miinimumpalgaga, mitte keskmise palgaga. See võimaldaks anda õigema pildi eestlaste tegelikust...

29
0

Erakondade rahastamise sihtasutus
Luuakse sihtasutus. Kõik annetused kantakse selle asutuse kontole selgitusega, millist erakonda soovitakse toetada. Sularaha annetused on lubatud, kuid peavad toimuma läbi panga süsteemi, et annetaja isik oleks hiljem tuvastatav. Annetada võivad kõik k.a juriidilised isikud. Iga kvartali lõpus kannab see asutus...

31
3

Eesti riigi huvides avalikustada kõik riigisaladused alates 1917.ndast aastast kuni 1992 aastani. Lühendada riigisaladuste aega 30-nele aastale. Avalikustada okupatsiooniriigi aegsed riigisaladused.
Milleks Eesti riik varjab võõrriigi saladusi?

28
1

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Erakondadele riigieelarvest eraldatavad vahendid on vaja jagada võrdsemalt ja õiglasemalt. Ühtlasi on vaja vähendada riigieelarvest erakondadele eraldatavate vahendite kogusummat veerandi võrra praeguse tasemega võrreldes.
Riigieelarves erakondade rahastamiseks ettenähtud vahendid jagatakse kaheks. Pool...

24
3

Tippjuhtide konkursi kandidaadid võiksid olla avalikud (vähemalt need, kes saavad edasi CV voorust järgmisesse). See aitaks kaasa diskusiooni tekkele - kes on siis õige juht antud kohale. Ühtlasi võimaldaks vajadusel leida üles nö. peidetud poliitikud. Kui ametikohale kandideerib poliitik, kes on sobiva tausta-haridusega aitaks see selgitada, et...

38
2

Ma olen seda meelt, et inimese rikkus ei väljenda adekvaatselt tema poliitilist küpsust.
Tõsi, on teatavad korrelatsioonisuhted ühelt poolt inimese sissetuleku ja varanduse, ning teisalt tema iseloomu, prioriteetide ja ühiskondliku kuvandi vahel, KUID NEED SEOSED ON LIIGA ÄHMASED, et oleks reaalset alust väitel : mida rikkam inimene, seda parem...

26
1

Ettevõtluse kasum peaks jääma Eestisse. Ettevõtluse kasum kuulub ettevõtja omanikule. Välisfirmade omanikud maksavad palgaraha Eestile, kasum kulutatakse välisfirma huvides, reeglina mitte Eestis. Eesti ettevõtjad kulutavad oma kasumi Eestis ja sellega rikastavad meie riiki.
Ootus on, et majandusanalüütikud ja meedia näitaksid kasumei suurusi...

41
5

Lubada eelarvest toetus samas mahus kogutud liikmemaksudega.
Lubada annatused samas mahus kogutud liikmemaksudega.
Skeem: 1:1:1 (nagu teatrite rahastamine:-))

19
0

Nõudke §105 kasutamist (1)

Kaasatus

Eduard Orro peaaegu 4 aastat

Kõik, kes Te siin esitate siin oma tahet, nõudke, et kasutataks Põhiseaduse 105. Ettepanekute kokkuvõte peab jõudma rahvahääletusele ja selle kaudu seaduseks. Ajalugu on näidanud, et riigikogust ei tule midagi mõistlikku.

40
5

Tahan valida tubli inimese ükskõik millisest Eesti piirkonnast.

33
4

Üks võimalik erakondade rahastamise põhimõte võiks olla järgmine. Püsitoetust saavad erakonnad, kes on valimistel saanud vähemalt mingi protsendi (1? 0,5?) häältest, ent jäänud ukse taha. See tähendab, et erakond ei ole sisuliselt pääsenud "pildile". Just seetõttu vajaksid need erakonnad püsitoetust, mis võimaldaks neil edendada hääleka...

34
11

Selleks, et kampaaniakulud oleks kontrolli all, keelata igasugune parteide või üksikkandidaatide poolne kampaania rahastamine. Kogu kampaania rahastatakse riigieelarvest (ainus parteidele riigieelarvest makstav toetus on valimiskampaania rahastamine, partei kui organisatsiooni muud tegevuskulud tulevad liikmemaksudet). See tähendaks seda, et...

35
3

Seada sisse internetipõhine valimislubaduste register, mis on kohustuslik kõigile Riigikokku kandideerivatele erakondadele ja üksikkandidaatidele. Lubadused sisestatakse formaliseeritud kujul koos tähtaegadega ning nende täitmine on erakondadele kohustuslik. Lubaduste täitmata jätmine toob kaasa vastutuse rahalise karistuse näol või mingil muul...

38
2

Hetkel on rahvakogu.ee portaalis palju ideid, mida ei toeta peale selle esitaja mitte keegi. Sellised ideed segavad ja risustavad tühja ballastina ülejäänuid, mõistlikumaid ideid.

Ettepanek oleks uusi ideid koheselt mitte avaldada - idee autor peab leidma oma ideele vähemalt 10 erinevat toetajat, kes sellele alla kirjutaks (näiteks peidetud lingi...

36
19

Oluline on tagada, et erakondade rahastamine oleks läbipaistev ning erakonnad ei oleks kitsa huvigrupi, vaid kõigi erakonna liikmete ja kogu toetajaskonna poliitiliste huvide väljendajaks. Selle eesmärgi kindlustamiseks ei tohi lubada olukorda, milles erakond satub teatud isikutest sõltuvusse (nn taskuparteiks muutumine).

Teisalt on erakondadel...

36
14

KINDLASTI TULEMUSPALK, 5x miinimumpalk, ja igasuguste soodustuste kaotamine. Ole võrdne kõigi töötajatega, sest kõik teevad tööd. Luua koolid kus õpitas eetikat ja diplomaatiat, eelnevalt enne kandideerimist riigikogusse ja valitsusse. Avalikustada haridustase valitutel. Riigikogusse siisesaamiseks oma häältearvuga ja ei mingit häälte ülekandist...

27
4

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
See on põhjustanud huvide konflikti ja palju pahandust. Tavaliselt minnakse riigikokku isiklike ja firmahuvide kaitseks ning hüvede saamiseks.

44
3

Rahvaaru vähenedes oleks mõistlik vähendada ka valitsemiskulusid. Milleks muumata riigikassast parteisid. Lõpetada parteide finantseerimised. Kaotada Maavalitsused. Vähendada sundkorras KOV'e. Koondada saamatud ministeeriumid, nagu regionaalministeerium,kes pole läbi viinud KOV'ide vähendamist. Kaotada nukupresidendi amet. Kaotada Evelin Ilvese...

33
7

Mis siin üldse selgitada: tänane parlamendi koosseis on valitud samal põhimõttel nagu ostetakse kõõmavaba shampooni: mitte selle järgi, mis kõõmast vabastab, vaid selle järgi,millel on suurem meediapind ja kõlavamad loosungid. Tasulise valmisreklaami keelates tuleks valimisargumentidena arvesse inimeste ideed ja mõtted, mida nad kas suudavad ise...

32
4

Euroreferendumil andis rahvas toetuse justnimelt riikide liitu, mitte föderatsiooni, ehk liitriiki astumiseks. Kui Euroopa muutub järk-järgult föderatsioniks, muutub ka too euroreferendum mittelegitiimseks.

35
1

Ettepaneku autor Inno Salasoo, saabus e-posti teel:
Et rahvaesindus (parlament) oleks representatiivne, on oluline, et saadik/ud valitaks valijaskonna, mitte erakonna poolt. Valija peab nummerdama kõik kandidaadid oma eelistuse järjekorras, vaatamata nende erakonda kuuluvusele.
Selline süsteem kehtib Austraalias. Minu arvates on see õiglasim...

26
2

Liikmemaks teha progresseeruv (astmeline) sissetuleku järgi. Seega oleks astmeline maks meil siis olemas ka. Sellega olekid rahul suurema sissetulekuga isikud, nad saavad oma meeliserakonda toetada. Kui see teha mõistlik ja mitte liiga suur, pole korruptsiooniohtu. Siiski võiks see olla tugevalt astmeline, nii, et väikese sissetulekuga kodanikud...

21
2

Tallinna de-politiseerimine (1)

Sundpolitiseerimine

Tanel Telliskivi peaaegu 4 aastat

Tallinna OV valimistel piirkondade võitjad valivad abi-linnapead vetoõigusega oma piirkonda puudutavates küsimustes. Linnapeaks üldhäälte võitja.

37
9

Ja kui miinimumpalk siduda keskmisega, siis olgu ta pool keskmist palka, sest sedasi on hää.

25
2

Parteide rahastamine toimub liikmemaksude ja avalike annetuste kaudu

Kaotada riigikogu liikmete kõik kuluhüvitised ( riigikogu palk on piisav töötamisega seonduvate kulude katmiseks, kohtumised valijatega peavad olema protokollitud ja eraldised , nagu ka tööks vajalikele väikevahenditele, tulevad riigikogu kantseleist . Lõpetada riigikogu...

20
2

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Riigikokku valitud inimesele peaks olema riigikogu põhitöökoht, kus tuleb kohal käia ja tööd teha (a la nagu tavaline põhikohaga töötaja vastavalt graafikule v lepingud sätestatud kellaaegadele). Riigikogu liige ei tohiks nn tööajal käia välismaal dirigendiks, kontserte andmas, võistlustel...

41
0

Presidendi otsevalimine (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Presidendi otsevalimine- kandidaadil peab olema kogutud 25 000 toetusallkirja.

34
4

Kuna on näha, et Seedri idee kohtab üpris põhjalikku vastupanu ametnike ja pealinnavurlede poolt andke oma toetus sellele Eesti tulevikuarengut jõuliselt toetavale ideele

34
12

Kuidas meite tänased juhtseltsimehed ühe-teise isiku edukust parteilistes edetabelites või siis hilisemate (valimsjärgsete) positsioonie jagamisel põhjendavadki - oli väga tubli, tegi valiimstel kõva tööd (jagas nurgapelsetel pudi-padi, kooserdas kodudes, toppis postkastidesse rämpsu, sõidutas "eriti tähtsat persooni jne jms) ehk sai isegi...

33
3

Riigikogu peab olema nii kirju kui võimalik, selleks on vaja vähemuste kohalolek riigikogus.

43
23

Ettepanek sünteesib ja võtab kokku mõningaid Rahvakogu keskkonnas juba välja käidud ideesid. Muidugi ei taha ma samuti ka siin välja käia midagi staatilist - vaid visiooni, mida omakorda täiendada ja täiustada .

Probleemid Valimissüsteem on vastuoluline. Eesti suuruses riigis, kus ligi kolmandik valijaid elab ühes linnas, ei toimi...

28
4

Tulin mõttele, mis oleks kui ID kaardiga saaks omale postkontorisse tellida retseptiravimeid, mille jaoks on olemas Digiretsept. Tihtipeale on olemas maal nn arstipunkt ja postkontor, kuid pole apteeki. Käsimüügi ravimeid arvatavasti ei peaks saama selle kaudu müüa aga ka neid võib ju retsepti peale panna, kui arst määrab ja siis saaks neid ju...

32
0

koos Prokuratuuriga ja kõik muud taolised jõustruktuuridest Eesti riigi organid. Eelkõige üleskutse just nende eelnimetatud organite töötajatele, juhtidele. Lõpetagem olukorra kui Te olete ühe või teise poliitilise liikumise või muu huvigrupi diktaadi pikenduseks-käpiknukuks. Siia võiks lisada ka MAKSUAMETI. Ärge laske end kasutada ning pärast...

37
0

Võitjaks peaks tulema odavaimast järgmine pakkumine.
Kui riigihankel osalejatele on ette teada, et kõige odavam pakkumine jääb automaatselt välja, siis ehk jääb natuke vähemaks ebakvaliteetselt teostatud või sootuks pooleli jäänud hankeid.
Hange on õnnestunud, kui osalejaid oli vähemalt kolm. Kui osalejaid oli ainult 1 või 2, siis lugeda hange...

33
4

Siin on tehtud kõige rohkem ettepanekuid ja nendele reageerimine kuidagi teisiti oleks ebademokraatlik. Analüütikute poolt läbi töötatavate ettepanekute piiramine teatud teemaderingiga näitab, et tegelikult ei olda huvitatud tehtavate ettepanekute alusel oluliste muudatuste tegemisest riigis.
Katlast saame auru välja lasta, ilma, et midagi halba...

29
0

1. Viia puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusesse sisse nägemispuude nimetusega kategooria. Maksta PISTS järgi sügava või raske nägemispuudega inimestele eritoetust seoses nende võimetusega saada informatsiooni nägemisekaudu, kuna inimene saabb 85 protsenti infost nägemise kaudu. Toetuse summa võiks olla vastavalt puude astmele 75 ja 100...

32
0

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Inimestest, kes on mingil põhjusel sunnitud enne vanaduspensioni tegeliku vanuse saabumist jääma eelpensionile, ehk eelpensionäridest. Seaduse järgi vähendatakse pensioni 0,4% varemjäädud kuu kohta ehk 14,4% lubatud kolme aasta kohta. Niisugune määratud vähendamine toimub kuni surmani!...

27
3

Ära on tüüdanud ülbete, vassivate ja elementaarsete eetikanõute eiramisega esinevad juhtivpoolitikute esinemised.

30
1

Kaotada maavalitsused,maavanemad. Jätta 15 KOV'i endiste maakondade baasil, lisaks omavalitsuslikud linnad: Tallinn,Kohtla-Järve, Jõhvi, Narva, Tartu ja Pärnu. Tallinnas võiks olla 3-4 linnaosa.

25
9

Küsimus pole ainult ettepanekute tegemise võimaluse andmises igaühele meist, vaid ka selle tehnilises teostuses.

Igal eelnõul on teatavasti oma standardne ülesehitus, samuti eelnõu seletuskirjal. Minu idee oleks selline, et praeguse osale.ee (või rahvakogu.ee või mõlema) raames tuleks luua igale kodanikule võimalus ise NÕUETEKOHASELT VORMISTATUD...

27
2

ja muude riiklike kampaaniate EELNEV KOHUSTUSLIK kooskõlastus tuleb eelnevalt saada Riigikogu vastavalt eelarve komisjonilt milles avaldatakse kõik kulud , oodatav tulem ja eelkõige ühiskonna ootused tervikuna antud projekti suhtes. Seda ei tohiks otsustada presidendi isiklik administratsioon. Et lõppeks ära selline eraalgatuslik massiline...

29
7

Kaitsekulutuste-, välisministeeriumi koondamise-, KOV'ide, maavalitsuste- ja saamatu Kiisleri ministeeriumi ja riigiaparaadi vähendamise-, lt laekunud summad katavad matusetoetused ja lastetoidu ära.

35
12

Eestis on piisavalt riigitegelasi ja äri-inimesi, kes ei maksa makse ja omavad pangaarveid isegi välispankades. Nende hulka kuuluvad isegi Eesti pangajuht ja ministrid.
Maksud tuleb sisse nõuda või vangi panna.

23
2

Täna on kõik "sõltumatud" institutsioonid tegelikult sõltuvad valitsevast erakonnast. Presidendi otsevalimised tagaksid, et õigustatud probleemi korral ei oleks nii kergelt võimalik rakendada teerullipoliitikat.

39
3

Ametnike depolitiseerimine (2)

Sundpolitiseerimine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Seadusega peaks olema kehtestatud nimekiri ametitest, kus ei tohi olla erakonna liige. Praegu kehtiva erakonnaseaduse paragrahv 5 (3) sätestab väga kitsa ringi ametikohti, kus ei või olla erakonna liige. Sellesse nimekirja tuleb teha oluline täiendus. Erakondlik kuuluvus tuleb peatada või seda ei...

33
0

Erakonnaseaduse 127 sätestab erakondadele igakuised eraldised riigieelarvest. Seejuures sõltuvad eraldise suurused kohtade arvust Riigikogus (127 lg 1) või toetusest viimastel valimistel (127 lg 2). 2012. aastal oli ja 2013. aastal on seesuguseks riigieelarveliseks eraldiseks 5 412 678 eurot. Seejuures on väga suur toetusmäära lõhe Riigikokku...

20
3

Ettepaneku mõte on vältida riigikogulastest nn peibutusparte, kes kandideerivad kohaliku omavalitsuse volikogusse, ent loobuvad viimase töös osalemisest. Ettepaneku kohaselt tühistuks Riigikogu liikme riigikogulase mandaat automaatselt kohalikku volikokku valituks osutumise korral (ja vastupidi, kui kohaliku volikogu liige osutub valituks...

24
0

Valimiskulude piiramine (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
1)Seada valimiskuludele mõistlik ülempiir ja range kontroll koos vastutusega kulude õige deklareerimise üle.
2)Lõpetada erakondade reklaamid erameedia kanalites.
3)Tuua kõik valimistega seotud diskussioonid (erandina ka reklaam piiratud mahus) avalik-õiguslikku ERR-i (see annab hea võimaluse...

22
0

Hambaravist (0)

Varia

Lembit Talvis peaaegu 4 aastat

Arvestades et Haigekassa ei kompenseeri täiskasvanud tööealiste isikute hambaravikulusid, samas hammaste korrashoius on suur mõju tervele organismile ja seeläbi ka Haigekassa kulutustele, võiks kaaluda hambaravikulude osas vähemalt tulumaksuvabastust.

31
0

Mõte, mille kohaselt võiks tulevikus ideede esitamine ning nende avalikkuse ees propageerimine olla sarnane ülikooli lõputöö kaitsmisega – tekib eeldus, et idee autor ei lähe antud ettepaneku teemal mütsiga lööma ning ka reaalselt näeb vaeva, et siluda ja lihvida oma mõtetest välja vajaliku kuju ning olemusega teemant. Et idee autor oskaks ja...

39
3

Riigikogu komisjonide koosolekud ja otsused protokollida ja võimalus netis jälgida (ka järelvaadata).
Peaks olema Riigikogulaste videoselgitused/kommentaarid otsuste ja hääletuste kohta, mida saab netis jälgida(ka järelvaadata).

35
0

5 aastane elamisnõue. (1)

Valimised

Sirje Major peaaegu 4 aastat

Ringkonnast kandideerija peab olema kantud antud ringkonna KOV elukoharegistrisse ja elanud seal ringkonnas vähemalt 5 viimast aastat.

24
4

Presidendi institutsioon (2)

Valimised

Tiit Hütsi peaaegu 4 aastat

Kutsun poliitikuid debateerima alljärgnevas:
-Jätta EV parlamentaanseks nii: et presidendil ei tekiks soovi
meeldida valitsusele ja parlamendile.
Et president oleks kogu rahva president
ja seda mitte ainult sõnades

32
3

KOV valimistel kandideeriv Riigikogu liige peab valituks osutumisel minema volikokku, loobudes kohast Riigikogus. Kui ta seda ei tee, tunnistatakse tema kogutud hääled kehtetuks (need ei kandu üle partei või valimisliidu nimekirja). Sellisel kombel ei saa nn. peibutuspardid koguda hääli parteile/valimisliidule.

23
0

President valida üldrahvaliku valimise teel. See väldiks olukorra, mis toimus praeguse presidendi valimisel, kelle sõnad ja teod tihti ei kattu.
Lõpetada e-valimissüsteem selle ebausaldusväärsuse tõttu, kuna võimaldab manipuleerida valimistulemustega.
Riigikogu valimistel kehtestada üleriigiline kandidaatide nimekiri kõikidele...

27
9

See põhimõte on kooskõlas mittetulundusühingute seaduses oleva sättega, mille kohaselt: "Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl."

Mõned erakonnad on sellest põhimõttest trikitamisi mööda hiilinud, võimaldades ülesseatud kandidaatide nimekirjast märkida enam kandidaate kui üht, paigutades kõik kandidaadid ühele valimissedelile.

Näiteks IRL-is...

26
2

Lugedes tehtud ettepanekuid ilmneb, et:rahvas ei ole rahul:
- parteide rahastamisega riigi poolt ja sellega, et annetused ei ole läbipaistvad.
- erakondade (parteide) sisedemokraatiaga, parteide registreerimise tingimustega, aga samuti parteidesse kuulumise jätkumisega pärast valituks osutumist või ametisse astumist.
- täna kehtiva Riigikogu...

30
0

Mõte seisneks selles, et elanikud saaksid südamelt ära rääkida kõik probleemid, mis takistavad normaalset elamist ja kasvamist, ning õppimist ja tööl käimist ning nii edasi. Et siis veebisaidi vahendusel saaksid aidata soovijad, ning muredega inimesed end koondada ja abi vahendada.
Et ka vastavad ametkonnad näeksid nii paremini enda tegemata...

31
1

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Lõpetada ära esinduskulude maksmine parlamendi liikmetele (olgu see neil palga sees).

18
0
27
3

Lisada Riigikogu valimise seaduse 4-le täiendav lõige, mis lubab olla parlamendiliige kuni kaks järjestikust ametiaega. Analoogselt Põhiseaduse 80-ga, mis sätestab "Kedagi ei tohi valida Vabariigi Presidendiks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku", muuta ka üldvalimiste korda.
Sõnastus ei peaks aga olema sama kategooriliselt eitavas vormis...

30
4

Praegune valimissüsteem ei soosi demokraatiat ja on ka täiesti ebaõiglane. Demokraatia põhieeldus (teiste riigikordade ees) seisnebki selles, et valitseb ideede paljusus, konkurents ja debatis sünnib tõde või vähemasti parim otsus.

Selleks, et praegust partokraatiast paksu süsteemi muuta, tuleb
1) avada valimisnimekirjad - s.t parlamenti saavadki...

29
4

Kehtestada KOVidesse kandideerimise piirang selliselt, et KOVides oleks esindatud vastava piirkonna e kohalikud elanikud. Maapiirkondades on see probleem väiksem, paljudes valdades on vallavanemaks lausa kohalik patrioot. Sama ei saa aga öelda suuremate piirkondade, eriti Tallinna linnaosade kohta. Kuidas saab Lasnamäe kohalikest muredest aru...

24
0

Infoajastu tehnoloogia annab võimaluse järgmiseks süsteemiks:
1. Kui kodanik tahab, hääletab seaduse poolt või vastu ise (kodanikul on 1 mandaat).
2. Kui kodanik ei oska või ei taha teatud teemaga tegeleda, võib ta oma mandaadi delegeerida teisele usaldusväärsele isikule või grupile (erakonnad või ad-hoc spetsialistide grupid). Usaldusväärne isik...

29
20

Tegelikult peaksid erakondi rahastama ainult erakonnaliikmed ise. Nagu kodanikud ise rahastavad ka oma muud huvitegevust – sportimist, kõikvõimalikke kultuuriharrastusi, jne.jne. Erakonnale tuleks maksta keskeltläbi 2% oma sissetulekutest. See võimaldaks erakonda rahuldavalt majandada, aga mitte mõõdutundetult priisata. Kõik meie teenekad...

21
9

Austatud Rahvakogu!
Loen täna kehtivat korda,mille alusel kulutati 2012 a RE-st 5,4 milj 4-ja erakonna ülalpidamiseks täiesti amoraalseks alla vaesuspiiri elavate inimeste suhtes,majanduslikus mõttes mahavisatud rahaks ja maksumaksja nähtud vaeva suhtes ebaõiglaseks.
Alles meil oli üks suur ja ainuõige kursiga partei,mida irooniaga kutsuti meie...

21
8

Teadaolevalt liigub nii mõnigi miljard eesti rahva poolt välispankadele teenitud kasumit maksuvabalt eestist välja. Ilmselt puudub juhtparteidel poliitiline tahe raha oma varjatud rahastajatelt kätte saada. Selle asemel on lihtsam õhutada eri ühiskonnakihtide ja maa-linna vastasseisu.
Senised makstud tulumaksud on olnud marginaalsed, eelmisel...

31
1
28
3

Erakondade rahastamine ja valimised
Erakondade rahastamist ja valimisi ei saa lahus käsitleda - süsteemi töötamine või varisemine sõltub selle olulisemate komponentide funktsioneerimisest.
Lihtsustatult saavad erakonnad täna raha, et parandada valmisolekut valimisteks ja osaleda meeldejäävalt valimistel, trumbata üle konkurent, eristuda, meelde...

19
3

Riigikogu valida piirkondade kaupa. Kandidaadid ainult selles piirkonnas elavad ja peale pöliitika ka mingit muud tööd teinud inimesed. Võidab enim hääli saanud kandidaat.

28
3

Näide praegusest Riigikogust - opositsioonist ei sõltu midagi. Riigikogu võiks olla vabalt poole väiksem. Otsused sünnivad valitseva erakonna tagatoas. Isikumandaatidega Riigikogus oleks arvamusi märksa enam.

28
3

Arvestades olukorda Eestis, kus paljud perekonnad elavad vaesuses, on alandav pidev teiste riikide toetamine. Kõigepealt tuleks tagada oma riigi kodanikele elamisväärne elu ja siis teistele appi tõtata.

Link välisministeeriumist.

28
0

Olen vastu Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatide ettepankule tuua Eestisse võõrtööjõudu kolmandtatest riikidest olukorras, kus Eestis on suur tööpuudus. Eesti väikese riigina ei vaja lisaprobleeme.

33
3

Inimese töövõime ja aeg on piiratud. Ta ei suuda olla korraga mitmes kohas. Vaadates infotunni ajal tühja riigikogu saali näeme, et meie "esindajatel" ei jätku viisakust isegi näidelda aktiivsust. Ma ei soovita võtta palgast maha istungitelt puudutud tunde, küll aga soovin et nad oma kõrge palga juures tunnetaksid ennast piiramata tööajaga rahva...

25
2

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Lõpetada erakondade rahastamine riigi poolt.

20
5

Nõuda erakondadelt selgelt sõnastatud maailmavaatelise platvormi esitamist. Selle juures tuleks vältida võõrsõnaliste hägustunud mõistete lahtiseletamiseta kasutamist ning mitte-midagi ütlevat kindlat kõneviisi (tagame, kindlustame, kehtestame …) ja teisi katteta lubadusi. Esitatud peaks olema erakonna nägemus rahvusriigi püsimajäämisest ja...

24
0

Igas ringkonnas elavad valijad võiksid saada valida neid inimesi kes reaalselt ka elavad seal (sissekirjutatud min. 5a. enne valimis). Miks peaks mingi Tallinnas reaalselt elav (sissekirjutatud) isik saama kandideerida näiteks ringkonnas nr. 12 (vms. ringkonnas) - ta on seal reaalselt täiesti tundmatu ja võibolla ka mitte ka nii meelepäerane või...

22
7

Teen ettepaneku panna erakonnaliiikmed vastutama erakonna ministrite, vallavolikogude ja vallavalitsuse tegude eest. MASU tekkimise põhjuseks on korduvalt peetud seda, et riiklikud institutsioonid (eelkõige poliitilised huvigrupid) on tahtlikult andnud vale informatsiooni (valetanud). Näiteks võib tuua Kreeka (seal toimus nn laenude...

28
8

Meie riigi ja üldse kogu õhtumaise kiskjaliku "kuritegelik-konkurentsi" ehk tugevama-kavalama "õigusel" demokraatliku rahvaenamust ekspluateerida ja rõhuda, põhineva ühiskonnamudeli probleem on see, et rikkus kontsentreerub aina vähema hulga endaarust "tarkade, haritud ja õppinud" ning seda enam endaarust ka demokraatlikumate inimeste kätte,...

25
0

Soovin, et parlamendi infotund oleks parlamendi liikmetel kohustuslik töö. Olen jälginud, et pidevalt ühel pool on peaminister ja viis ministrit ja saalis Lenk, Tuus, Simson, Toom ja Toobal? Kas sellist parlamenti me tahamegi?

26
4

Rahvaalgatuse täiendus (1)

Kaasatus

Üllar Metsand peaaegu 4 aastat

Keskvalimiskomisjon tuleks panna pidevalt tööle. Kui usaldame valimistulemusi, miks siis ei peaks olema võimalik iga tähtsa seaduse või rahvaalgatuse hääletamine digitaalselt. Kui ikka seadusloome tekitab ühiskonnas probleeme (ACTA) või vastuseisu, siis tänapäeval peaks selle lahendama referendumiga. Kuidas reeglid paika panna, seda on eespool...

29
3

Kaotada eripensionid (0)

Varia

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Kaotada eripensionid, mis kümneid kordi ületavad tavapensione. Selline olukord riivab rahva õiglustunnet ning on ülekohtune. Pealegi 98,5% eripensioni saavad isikud, kes on kuulunud Eestit okupeerinud riikide võimuparteiodesse- sellistel isikutel ei ole õigustatud ootusi EV eripensionile....

32
0

Teatud vanusest (näiteks alates 40.a) võiks haigekassa pakkuda tervise kontrolli teenust. Teab ju iga inimene, et varakult avastatud haigus on kergemalt ravitav. Väga palju on meedias juttu, et minge õigel ajal arsti juurde. Enda kogemusest võin ütelda, et see nii lihtne pole. Kui konkreetsed kaebused puuduvad, siis saadab perearst piltlikult...

30
0

töötuabiraha (1)

Varia

Andrus Ploom peaaegu 4 aastat

Töötukassa raha jagamine on jama.inimene koondati ja tal oli tööstaasi 35aastat.hakkas saama töötukassast abi raha.aga talle pakuti tööd ja ta läks tööle.nii kais ta töök aasta jooksul kolm korda.firmad teevad vaid lühiajalisi lepinguid ja tööle neid ei jääta.aga peale kolmekordst tööl käimist võetakse ära töötuabiraha ja sa pead jälle aasta...

31
4

Teen ettepaneku Haigekassa isiku konto jagada kaheks. Esimene pool oleks solidaarne fond ja teine osa isiklik konto. Isiklik konto oleks teatud juhtudel päritav. Näiteks alaealiste laste või ülalpeetavate puhul. See, et raha saab oma suva järgi kasutada isik ise, annaks võimaluse raviasutustele konkureerida patsientiede rahale. Raha saaks...

22
1

läbi otseülekannete. Et rahvas näeks, millist taktikat üks või teine ümarlaua osapool kasutab See näitab väga selgelt parteikontoritest saadud partei liinisuunitlust.

31
2

Õiguskantsleri seadus (0)

Kaasatus

Andri Ivin peaaegu 4 aastat

Laiendada õiguskantsleri pädevust. Riigikogus hääletusele minevad eelnõud peavad omama õiguskantsleri hinnangut seaduseelnõu vastavuse kohta EV Põhiseadusele.

22
1

Stalin ütles, et valimistest ei sõltu midagi, kõik sõltub häälte lugemisest. Selleks, et taoline võimalus peaaegu võimatuks teha välistada, pakun järgmist: Igasse valimisjaoskonda ( ma ei mõtle siin mitte valimiskabiini ) otsepilti näitav veebikaamera, mis jääb sinna seniks, kuni hääletamine on lõppenud. Häälte lugemine peab toimuma samas...

23
3

Idee,vähendada riikgikogu liikmete arvu 51-ni on viimasel ajal väga populaarne. Mõistan ettepaneku toetajate üllast soovi riigi raha kokku hoida.Teame aga,et kõigil asjadel on parem ja halvem pool.Arvan,et lähitulevikus on halvem pool ülekaalus.Võrreldes tavainimestega on riigikogulaste palgad tõesti suured.Arvan,et palku võiks pisut...

27
10
24
5

Kuna elanike ja tootval tööl töötajate arv(380 000) kiiresti kahaneb, peab vähendama ka riigiametnike-töötajate arvu.(200 000)
Pensionärid, vaesed ja nälgivad lapsed ei ole suutelised sellist teenistujate (kulu-töötajate) armeed ülal pidama.

31
1

Ettepaneku autor Iia Vihtla, saabus e-posti teel:
Kodanikud peaksid saama võimaluse öelda seaduseloomes sõna sekka mitte ainult praegu, ühekordselt, vaid püsivalt. Kui Rahvakogu ideed lähevad Riigikokku n-ö hääletamisele, võib siiski juhtuda, et Riigikogu ei võta neid vastu või võtab vastu moonutatud kujul. Kuid kui enim poolthääli kogunud...

33
5

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimistel on üleriigilised avatud nimekirjad. Nii osutub valituks enim hääli saanud kandidaat mitte 200 häälega parteisoosik ja kahe tuhande häälega kandidaat jääb ukse taha.
Sellise süsteemi rakendamisel võime vähemalt eeldada, et valituks osutunutel on aade, neil on armastus Eestimaa...

26
0

Demokrtaatia üks suurimaid probleeme on võimu ja raha segunemine. Selle vältimiseks teen ettepaneku lubada poliitereklaami vaid parlamendivälistele erakondadele, kes muidu "pildile" ei pääse. Parlamendierakondade eest rääkigu nende teod. Valimiseelne miljoneid maksev ajupesu ei anna mingit lisaväärtust meie riigile ja teenib vaid valija...

53
36

Kui Valitsus ei ole eelnõudele või tariifide(näiteks veeteede tasu) esitamisel lisanud vastavate teadlaste ja/või spetsialistide arvamusi, siis nõuda seda.

27
3

Ettepaneku autor Olga Kond, saabus e-posti teel:
Üle 100 000 riigile või riigiasutusele põhjustatud varalise kahju väljanõudmise aeg ei peaks üldse aeguma. Et võlgnikud ei saaks venitada nõude täitmisega lootuses võla või kahjusumma aegumisele. Näiteks VEB fondi 32 milj., hr. Viioli 8 milj. ja S.Kallase 10 miljonit ükskõik mis vääringus.

28
0

Riigikogus peab tekkima arutelu. Täna rakendatakse koalitsiooni poolt parteidistsipliini ja sisulist arutelu ei teki kuigi saadikutel endil võivad olla erinev arusaam teemast. Sisuliselt on tegemist "teerullipoliitikaga" ja saadikute vaimse vägistamisega. Kui inimene on kandideerinud erakonna nimekirjas siis erakonna idee ja pühimõtete osas ta...

23
0

Valimiskünniseks 3%. Loobuda kautsjonist. RK ja KOV valimised ja reklaam rahastada VVK(valimiskomisjon) eelarvest. Presidendi valimised kui mitte üldrahvalikuks, siis valimiskogule, kuhu peaksid kuuluma esindajad kõikidest legaalsetest erakondadest.

31
5

muud seltsingud mis aitavd meie noori mobiliseerida ja ühiskondlikult õigesse suunda pöörata-hoida . Et saaksid ka suhelda ja tegevust leida omasuguste vahel ka reaalajas kompuutri tagant väljas olles. See kõik mõjuks väga hästi ka eelkõige noorte enda TERVISELE.

32
1

Amoraalne vaheltkasu (1)

Rahastamine

Avo Blankin peaaegu 4 aastat

Tunnistada amoraalseks vaheltkasu, mida saavad alkohoolsete jookide ja tubakatoodete reklaami vahendajad.
Amoraalsus seisneb meedia poolt levitavate alkoholireklaamide avaldamise eest tulu saamises, st alkohoolsete jookide levikule ja tarbimisele kaasaaitamises, elanike alkoholismile kallutamises, kahepalgelisuses jne.
Arvan, et...

14
3

läbi oma saadikute. Muidu käib siin ainult üks kummitoalik kemplemine ja ebaterve üksteisele ärategemise vaimus toimuv konkurents kohalike omavalitsusjuhtide vahel.
Idee ise on selline : https://www.rahvakogu.ee/ideas/203-moodustada-vanemate-kogud-kohalike-omavalitsuste-juurde . Ja vahet pole mis värvi kass ehk see kogu on. Peaasi et hiiri...

21
4

Elektroonilise hääletamise tulemuste kontrolli võimalikkuse kohta liigub ringi kuulujutte ja spekulatsioone.
Elektrooniliste hääletustulemuste vaatlejate poolt kontrollitavuse meetmed peaks olema seaduses.
Ka valimiskomisjoni web-i lehele oleks vaja kergelt leitavat selget kirjeldust, kuidas on elektroonilised hääletustulemused vaatlejate poolt...

26
1

Ettepaneku esitaja: Albert Linntam. Ettepanek saabunud e-posti teel.

Vastav ettepanek puudutab Riigikogu alaliste komisjonide ning ministeeriumide tööd, kus valmivad enamike seaduste eelnõud. Esitatud ettepanekute analüüs ja arvesse (mitte)võtmise põhjendus peaks olema avalik - näiteks avaldatuna eelnõu seletuskirjas. Analüüsima peaks nii...

29
1

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikme palk siduda alampalgaga, et vähendada karjuvat palgalõhet!

23
1

Valitsus võttis 27.12.2012.a sidevahendite kaudu läbiviidud istungil vastu otsuse saata Riigikogule arutamiseks ministeeriumidega ja asjaosalistega kokkuleppimata eelnõu.
Kaitse - ja Siseministeerium pole eelnõud kooskõlastanud.
Põllumajandusministeerium on esitanud märkused täienduseks, kooskõlastus puudub.
Rahandus- ja Justiitsministeerium (102...

24
1

Kuna erakondade isiklikud nn.aukohtud on oma olemuselt juba kallutatud asjade kinnimätsimise poole ja Riigikogu omadel puudub selleks vastav poliitiline tahe ning erapooletus, siis tuleks luua Eesti poliitikutele oma ÜHTNE ja ainus AUKOHUS. Selles oleksid kõik Eestis registreeritud erakonnad , olenemata kas ta on esindatud Riigikogus või mõnes...

26
1

Regionaalreformist. (4)

Varia

Aare Kiisler peaaegu 4 aastat

On selge, et regionaalne reform on ammu vajalik ja on hiljaks jäänud. Demokraatia nõuab vabatahtlikkust. Nüüd aga tekivad ühed üha jõukamad ja teised üha vaesemad vallad. Ei taha öelda, et on vaja jõudu. Ütlen, et ilma riikliku mõjutuseta see ei toimu. Väikevallad, kus enam elanikke ei ole on vähesed töökohad ainult vallavalitsuses. Nad ei...

30
2

....TÄHENDUSES-KEELES. Tegemist võiks olla sellise tasku formaadis seaduseid kokkuvõtva ja üldistava lühitõlgendusega. Täna on tekkinud olukord kus seadustest saavad aru suht kitsas ringkond juriste ning needki üle häda . Nii et mida improviseeriv jurist on –seda kõvem tegija. Aga rahval tuleb muudkui raha välja käia ja käia.

30
0

Toomas Kümmel on teinud Eesti ja eestluse jaoks rohkem kui väga paljud teised, ajal kui me teda kuulata pole osanud, on ta ikkagi edasi võidelnud. Premeerime teda.

29
4

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Viia sisse rahvahääletus tähtsates riigielu küsimustes, mida viia läbi koos valimistega.

33
0

Mina olen Tartust ja mind on muserdanud olukord mis hetkel minu armsas kodulinnas valitseb ja kindlasti pole siinkohal tegu ainiti Tartu probleemiga, vaid üldise poliitilise suutmatusega lihtsa inimese arusaamu ja arvamisi arvesse võtta.
Tartus on palju furoori kütnud kesklinna ala detailplaneering, milles mulle näib et ärimehed on kaaperdanud...

25
1

Peaminister Andrus Ansip vastas valitsuse pressikonverentsil küsimusele, kas valitsus saab midagi ära teha kõrge elektri hinna osas järgmiselt: "Kõige odavam elekter on kokkuhoitud elekter." ÕL. Sellise vastuse suudab anda ainult tõeline Suur Juht. Meil jääb vaid järele hüüda: "Elagu meie Suur Juht ja Õpetaja Ansip!". "Uraaa, uraaa, uraaa!"...

22
4

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Valimiste reklaamikulutustele tuleks konkreetne rahaline piirang ette panna.

14
0

Praegu on erakonnad minu meelest kasutanud valimiste reklaamides loosungeid, mis ei vasta konkreetsele valimisele.

Omavalitsustes ei saa teha seadusi ja Riigikogus saab teha seadusi, kuid mitte pensionärile lisaraha anda OMV vahenditest. Jne jne. Kas ma eksin?

Muide, pensionärid annavad tihti Tallinna pensioni lisaraha lastelastele. Miks seda...

16
0

Regionaalministeerium koondada.

27
5

Vajalik on seadusemuudatus, mille kohaselt riigikogu liige ei saa olla riigi osalusega äriühingu nõukogu liige.

30
1

AVALIKUKS LOETAVAKS MATERJALIKS. Ka riigi ametite ja ministeeriumiametnike omad väljanäitusele. Mida siin ikka varjata - peesitavad nad kõik meie maksumaksja rahakoti peal ju ...

17
6

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Kehtestada valijatele Riigikogust tagasikutsumise võimalus, kui seda on nõudnud üle 60% valijatest. Arvesse läheb kandidaadi saadud häälte arv, millest arvestatakse tagaskutsumise protsent. See suurendab sidet ringkonnaga ja poliitiku vastutust oma valijate ees.

29
5

Erakondade rahastamise probleem on proportsionaalselt liiga suure raha kulutamine valimiskampaaniaks. Kampaaniaraha ja igapäevased kulud kaetakse samast rahakotist, mistõttu hakkab valimiskampaania neelama kogu erakondadele minevat raha. Kui igapäevasteks kulutusteks minevat raha pole tegevusvabaduse tagamise mõttes mõistlik piirata, siis...

30
19

Praegune jaburus, kus trahvidest laekuv summa on riigieelarvesse sisse kirjutatud, on jabur!
See teeb meist kõigist kohustusliku rahamasina, mida lüpsta. Olgugi, et kõrgemad politsiametnikud vaäidavad, et mingid sundi trahviraha koguda pole, on see tegelikult nii: kui mingiX arvu travikviitungiteta vahetusest tagasi tuled, oled.....
Siis võiks...

25
1

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Valituks peab saama see, kes saab kõige rohkem hääli.

29
0

Riigihanked tuleks teha kättesaadavaks ka väikestele ja kesmise suurusega ettevõtetele, muutes hanked väiksemaks ja spetsiifilisemaks. Näiteks terve hoone ehitamise või renoveerimise hanke asemel teha see eraldi siseviimistlusele, akende paigaldusele, katuse renoveermisele jne.

See lisaks küll paberitööd nii firmadele kui riigiasutusteke, kuid...

22
2

Välistada üheparteivõim (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Nii kohalikul kui ka riigi tasandil tuleb seaduses ette näha, et üks partei või valimisliit ei saaks ükskõik, kui suure valijahäälte ülekaalu korral üksinda valitseda, vaid oleks sunnitud kaasama koalitsiooni mõne teise erakonna või valimisliidu. Kõige lihtsam on seda saavutada valimisseadusega - kui reeglitega tagada, et üks erakond ei saaks...

26
1

Motiveerida rahvast rohkem hääletama, see toimiks selliselt juhul kui ka iga maakond oleks eraldi valimisringkond, lisaks Tartu linn ja Tallinna linnaosad.

22
7

Nagu olen juba varem maininud, lõpeb demokraatia pareikontorite lävepakul. Keda valimisnimekirja panna ja millisele kohale, otsustab käputäis erakonna juhtliikmeid. Võimalikke häälte juurdetoojaid meelitatakse ühest erakonnast teise kohaga valimisnimekirja esiosas. Sama kehtib rahakate toetajate suhtes. Tõelised poliitilised eelistused ei oma...

26
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Kriminaalkoodeksisse viia sisse paragrahv, mis muudab aegumatuks kuriteod, kus Eesti riigile ja rahvale on tekitatud kahju üle 1 milj euro tagasiulatuvalt 20.august 1991.

26
0

Enne poliitikutel mõtlemises muutust ei toimu, kuni sellisele palgasüsteemile on üle mindud. Olgu võimu juures kes tahes. Kahjuks suudavad inimesed, kes on jõudnud võimu juurde, näha maailma vaid läbi oma rahakoti.

24
0

Palun Tallinnas taastada ID-kaardiga ühistranspordi kasutamise võimalus TALLINLASTELE.

Olen tallinlane olnud juba 37 aastat.
Tahan tagasi ID-kaardiga ühistranspordi kasutamise võimalust. St mul peaks seni veel kehtima kuukaart, kuid varsti lõpeb ka see. Ma pole otsustanud, kas ostan mittetallinlase ID-pileti või otsin kuskilt välja rohelise...

17
3

Kontrollima peab opositsioon (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Toomas Saar, saabus e-posti teel:
Kontrolliorganid (revisjonikomisjonid jms.) tuleb moodustada ainult opositsiooni poolt. Seaduses peab olema kirjas, et valitsuskoalitsiooni saadikutel ei ole kontrolliorganite valimisel hääleõigust.

26
4

Olen kokku puutunud paljude inimestega, kes tunnevad, et riik on ainult rikaste jaoks.Kodanik käib täiskohaga tööl, saab madalat palka ja peab kolm aastat töötama, et saada üks aasta pensionistaaži. Keegi peab siiski ka selle odava töö ära tegema. Nendele inimestele on see väga alandav.
Teema ei puuduta pensioni suurust.

16
3

Luua selline interneti keskkond, mille kaudu saaksid kõik kodamikud osaleda ID kaardi abil Riigikogu istungitel ning hääletada menetluses olevate eelnõude poolt või vastu. Esialgu oleks selline rahva hääl Riigikogule nõuandev. Tulemusi kuvatakse Riigikogu saalis suurel ekraanil. Saadikud saavad süsteemi kaudu hea ülevaade sellest, millistel...

30
3

Nagu Ida-Eesti probleem on tihti selles, et sealsed inimesed elavad Venemaa inforuumis ning oletatavas seadusruumis, mis aga ei vasta tegelikkusele. Siis eesmärk omaette, oleks tuua riigikogulased Eesti majandusruumi selliselt, et see oleks ära tuntav, et nad tajuksid keskmise eesti elaniku muresid lähemalt läbi isikliku rahakoti.
Ettepanek...

23
5

Tulumaksust (1)

Varia

Valdur Vagane peaaegu 4 aastat

Riigikogul tellida TÜ-lt ja TTÜ-lt proportsionaalse ja astmelise tulumaksu võrdlus, et lõpetada aastatepikkune vaidlus koalitsiooni ja opositsiooni vahel.

28
1

Eutanaasia seadustamine (0)

Varia

Kalju Aarop peaaegu 4 aastat

Eutanaasia seadustamise teemat on Eestis korduvalt üles tõstetud, ka rahvakogus juba kaks korda, kuid seaduseandjad pole seda kuulda võtnud. Teen ettepaneku eutanaasia pooldajatel koonduda, asutada MTÜ Õigus Surra Väärikalt, nagu tehti kunagi Belgias, ning alustada ühiselt võitlust vabatahtliku eutanaasia ja abistatud enesetapu seadustamise eest...

25
4

Regionaalministeerium koondada.

49
26

Valimistel osalenu ei saa täna suuresti mingit tagasisidet. Riigikogu valimistel jaotatakse suur osa häältest ümber ja väga suur osa hääle andnutest ei näe enda valitud kandidaati Riigikogus. KOV valmimistel on asi sarnane - ainus tagasiside on tihtipeale ajalehekuulutus "tänud valijatele toetuse eest!"

Seega oleks tõepoolest hea kui valija...

18
0

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Tuleb kehtestada saadiku tagasi kutsumise süsteem.

27
3

Riigikogu liikmetel ei tohiks olla võimalust käia ajakirjandusega kohut teemadel, mis puudutab nende poliitilist või majanduslikku tegevust.

Riigikogu liikmed on asunud ridamisi käima kohut ajakirjandusväljaannetega, mis avaldavad nende tegevuse kohta informatsiooni. Enamasti kohtuskäimise perioodil ajakirjandus kohtusse antud teemasid ei kajasta...

38
9

Tegelikult piisaks ka sellest, kui nad arvet ei esitaks inimestele, kel tekivad ainult pakendijäätmed, mis lähevad kollasesse pakendijäätmete konteinerisse. Tavaprügi läheb kompostiks, ehitus või suurem praht võetakse vastu spetsiaalses kohas ja patareid ning akud poes. Ei ole normaalne, et kui sul jäätmeid ei teki, sest need mis tekivad...

26
2

E referendumid. (2)

Kaasatus

Aigar Rullinkoff peaaegu 4 aastat

Teha selline interneti keskond kus saaks hakata referendumeid koraldama, sama moodi nagu olid E valimised.

23
0

Eestis võiks rakendada sarnast systeemi sellega, mis toimib Poolas: 1% tulumaksust eraldatakse sellele MTY-le, kelle inimene on tulumaksu deklaratsioonis välja valinud. Selle erandiga, et samal viisil rahastatakse ka parteisid.

Kui parteil on 10 000 liiget, teeb see kena kopika. Tõenäoliselt sellest kyll yleriigiliseks tegevuseks ei piisa, aga...

31
23

Seadusloome ja ehk eeskujusid ning tulevikutrende tootev-arendav riiklik institutsioon EI OLE koht igasuguste ühiskondlike pahede viljakaks PROMOMISEKS. See kehtib ka Valitsuse ja Presidentuuri kohta . No sorry - kui ikka närvid läbi ning ei suuda ilma närvilise suitsukõhvimiseta ja viskitinistamiseta konsentreeruda Eesti Riiki puudutavatele...

36
18

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogusse ei tohi kuuluda rohkem kui 2 koosseisu saadikuid, kuna need inimesed on ammendunud ideede poolest-hädavajalikud reformid on tegemata!
a)takistuseks edasiminekul on tegemata haldusreform maal
b)haiglate ja haigekassa reform (lahenduseks leiti vaesunud inimestelt raha võtta)
c)agoonias on...

16
1

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Esindusdemokraatia asendamine kaalukamate otsuste osas osalise osalusdemokraatiga (Šveitsi eeskujul), kus rahval tekiks võimalus rohkemaks ja otsesemaks kaasarääkimiseks riigi ning omavalitsuse otsuste suhtes.

16
1

Volitustega hääletajad. (1)

Erakonnad

Andres Tori peaaegu 4 aastat

Erakondade üheks puuduseks on vähene või olematu diskussioon erakonna eesmärkidest ning saavutamise meetoditest erakonna siseselt, sebimine algab tavaliselt enne parteijuhtide või riigikogu nimekirjade koostamist. Et saavutada soovitud tulemust langetakse kasutatakse tihti otseste sulitsemist, üheks on hääle delegeerimine kellelegi teisele nii,...

19
2

Puudega laste kasvatamisel on palju lisakulusid.
Juhul, kui lapsevanem saab puudega lapse kõrvalt töötada, võiks laieneda maksuvabastus tulu deklareerimisel ka pere esimesele lapsele, kui lapsel on diagnoositud puue.

18
1

Valijal võiks olla õigus kirjutada valimissedelile ka number null - hääletan kõigi vastu. See tekitaks olukorra, kus tegelikult "väiksema halvana" võimule pääsenud erakond ei võiks käsitleda nõnda antud hääli kui poolehoidu oma programmile ning võimule pääseks vaid tegelike poolthäälte läbi. Samuti tõstab selline süsteem ringkonnas isikumandaadi...

34
5

Idee selles, et muuta erakonnad ühiskonnas tootjateks, ühiskonnaga ühte sammu käivateks, ise toimetulevateks, ühiskonnale lisaväärtusi loovateks üksusteks.
Erakonna rahastamine sel juhul toimuks erakonna enda ettevõtlustegevuse arvel, läbi praegu ettevõtetele kehtiva süsteemi.
Erakonna kui ettevõtte, MTÜ põhieesmärgiks oleks kasumi teenimine,...

35
13

Ministeeriumid, riigi erinevad ametid, valitsusametid, KOV-i ametites ja ka presidentuuris kindlasti võib leida suur hulk nn. lehma lellepoegasid ehk sugulasi. Tulevikus pidada lubamatuks selline töövõtja-tööandja suhe riiklikus juhtimisstruktuuris. Selleks et vältida isiklike huvide ehk sisemiste kokkulepete teke ehk perekondlike ametite teke....

28
0

Milline tore nimi:okupeeriv -kaitsejõud!
Suurriigid on ennegi maailma jaganud ja jagavad edasi! Milleks kulutada selleks 2 % kui teised kulutavad tunduvalt vähem.
Monakos on orkester suurem kui Armee!
Kosta Ricas pole sõjaväge!
Mille poolest Eesti geopoliitiline asend hullem on?
Relvakaubandus on tulus asi, mis finantseerib perteisid ja hirmutab oma...

27
11

Seadustada referendum (1)

Kaasatus

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Seadustada kodanikualgatuse korras referendum kui teatud arv kodanikke seda vajalikuks peab.

32
1

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Valitud rahvasaadikutel peaks olema kohustus kord kvartalis käia rahva juures ja rääkima mida ja miks tehakse. Siis saaks ka inimesed kaasa rääkida. Samuti võimalus suhelda valijatega otse kui valijal on selleks soov.
Lisaks siia veel, et igal ametikohal peaks olema vastutus oma tegude eest.

32
0

Ettepaneku autor Tiit Villig, saabus e-posti teel:
Keelata riigi- ja kohalikku võimu teostavate asutuste töötajatel erakondadesse kuulumine.

28
2

Ettepaneku autor Lembit Raidna, saabus e-posti teel:
Riigikogu ja teiste kõrgemate ametiisikute palk, mida praegu arvutatakse keskmisest palgast, seada sõltuvusse hoopis miinimumpalgast. See peaks pikas perspektiivis aitama vähendada majanduslikku ebavõrdusust, ühiskonna ühte põhiprobleemi.

23
0

.... võiksime ka meie poliitikutele anda võimalus kandideerida , konkureerida antud austavale nimetusele. Ega siis sõna poliitik ei saa ainult sõimu sünonüüm olla. Las siis renomeerivad ennast avalikkuse eest. Arvan et saaksime lõhkuda sellise ühiskonnas eksisteeriva jäise „Berliini Müüri“ rahva ja poliitiliste riiklike struktuuride vahel....

22
0

Kuigi EV PS sätestab, et KOV valimistel osalevad valijatena ainult antud KOV territooriumil püsivalt elavad inimesed, annab aga kehtiv KOV valimisseadus võimaluse valimistel osaleda kõigil neil, kes on pelgalt kantud konkreetse KOV elanike registrisse. Tehniliselt on võimalik (tänu registrite ja nende üle kontrolli puudulikkusele) olla elanik ja...

25
0

Praegu näeme kohalikes volikogudes igasugu juhuslikke õnneotsijaid kellel pole sidet kohalike elanike ega eluoluga. Kohalikel ringkonna valimistel võiks kanditeerida kodanik kellel on vähemalt 5 aastane sissekirjutus omas linnas, vallas või on seal sündinud. Ebaseaduslikuks tuleks tunnistada valimis tulemused kus valimisliitudes või erakondades...

17
1

Kuna praeguses Riigikogus surutakse otsused läbi kahe erakonna poolt, ei pruugi Riigikogu hääletus olla erapooletu.

34
2

Praegu määravad riigikogulased oma palga ise! See on huvide konflikt ja põhjus, miks riigikokku kandideerivad ka kasu saamisele orienteeritud isikud. Riigikogulase palga suurus määratakse riigikogu valimistel. Valimissedelile kantakse valikud: keskmine palk, 2 keskmist palka, 3 keskmist palka, 4 keskmist palka, 5 keskmist palka. Kõikide...

42
21

Tegin selle ettepaneku juba varem ühes ettepanekute kimbus.Nüüd küsin austatud Rahvakogu arvamust tolle idee kohta eraldi.Ootan nii poolt- kui ka vastuargumente.

25
7

Leian,et siiani on tehtud häid ettepanekuid ja loodetavasti tuleb neid veel,kuid ainult mõne üksiku ettepaneku seadustamisega olukorda ei muuda.Poliitikasse on vaja uusi tulijaid,aga mitte niisuguseid tulijaid,kes paremini valjat petta oskavad.Leian,et poliitlises konkurentsis pole ainsamaks kriteeriumiks ilmavaade,vaid esmajärjekorras just...

27
1

Tartust Pihkva laevaga! (0)

Varia

Kaido Hint peaaegu 4 aastat

Tartu- Pihkva praamiühendusest on räägitud juba aastaid, kuid seni ongi see pelgalt jutuks jäänud. Kunagi see eksisteeris kuid aegade pöörises see lõpetati.
Peipsiäärne regioon on küllaltki rikkaliku kultuurilooga aga täna kui me räägime maaelu hääbumisest (seniselt kujult), siis kannatab ka antud regioon. Piirkonnas ei ole eriti tööd ja inimesed...

22
2

Täna rahvaalgatuse korras rahvahääletust praktiliselt pole enam võimalik korraldada samas ignoreerib võim mitmeid avaliku küsitluse tulemusi. On see ESM, euro, vms. Samuti välditakse oluliste küsimuste viimist rahvahääletusele ning Riigikogus rakendatakse põhimõttelistes küsimustes parteiditsipliini. Peab olema võimalus pareerida sellist...

30
0

Täna kehtiva Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 kohaselt on seaduste algatamise õigus:
1) Riigikogu liikmel;
2) Riigikogu fraktsioonil;
3) Riigikogu komisjonil;
4) Vabariigi Valitsusel;
5) Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks.

Minu ettepanek on täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 järgnevalt:
(1) Vähemalt ühel protsendil...

35
1

Eesti on väike ja seetõttu sobib üks üleriigiline valimisringkond. See suurendab valija valikuvabadust, tal on võimalik hääletada oma lemmiku poolt.
Kui vähendada Riigikogu liikmete arvu 51, siis väheneb kandideerijate arv ja valikut on kergem teha.
Valituks saadakse isikliku häälte arvu järgi üleriigilises pingereas.
Parteide nimekirjades...

36
13

Pensionäridega on KOV-il palju tegemist, aga nende tulust KOV-i midagi ei jõua

17
4

Riigikogu otsevalimised. (5)

Valimised

Peeter Pokk peaaegu 4 aastat

Praegune olukord:
-valimisseadus on koostatud Kalifornia professori ja kohalike gurude poolt, mis ühe suurlinna agulisuuruse elanikkonnaga riigis efektiivselt ei toimi;
-Riigikokku valitakse partei tagatubade poolt kokkupandud nimekirjade alusel palju nn. partei lihtsõdureid ja seersante, aga vähe ohvitsere;
-pajud valituid saadikuid on lihtsalt...

29
6

Oma programmi, vaateid ja seisukohti peavad kõik võimule kandideerijad esitama kõrvuti ja ühetaoliselt, ilma reklaamita. Erakonnal ja üksikkandidaadil on võrdne aja- või ruumi osa selleks kasutada. Kandideerija väljapaistev ennast nagu kaupa pakkuv agressiivne reklaam peaks olema üldse keelatud. Oma häälekandja põhjalikumaks infoks võib saadaval...

23
1

Viimane aeg oleks ratifitseerida Sotsiaalharta artikkel 4 lõige 1 - õigus saada õiglast töötasu, st tööandjad peavad tunnistama töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme.
See, et meie alampalk on 320 eurot miinus maksud, kusjuures tavalise korteri küttearve on juba 290 eurot, on ikka...

26
1

Nii oluline infrastruktruur ei saa olla killustatud riigi ja omavalitsuste vahel. Tihti ei ole omavalitsustel võimalusi teid korras, puhas hoida, uusi vajalikke sõlmi ehitada jne.

21
1

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Enne valimisi annab iga kandidaat valimisi korraldavale kogule 3000 tähemärgi ehk ühe lehekülje ulatuses oma pildiga eluloo. Kõigi kandidaatide elulood avaldatakse vähemalt kuu enne valimisi väljakuulutatud päeval tuntud ajalehe väljaandena ja ühe ringkonna kandidaatide elulood pannakse välja...

19
0

Erakondade nimekirjades on palju surnud hingi.Selline hulk liimeid nagu erakonnad näitavad oli erakonna
asutamise ajal. Erakonna liikmete hulgaks tuleb arvestada liikmemaksu maksnute arv. Kui see arv on
väiksem, kui erakonna moodustamise kvoot ette näeb, kaotab erakond eksisteerimise.

17
2

Vastavalt põhiseadusele on Eesti Vabariik loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel tagamaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas ja hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks.

Teadmata põhjusel on aga kohaliku omavalitsuse valimisel...

17
5

Pensionitõusu katteks vähendada eripensione ja riigikogu liikmete pensione. Miks nemad peavad saama suuremat pensioni, sest nende töötasud ja palgad nind muud soodustused peaksid neile tagama vanaduses vastava kokkuhoiu, millest nautida vanaduspõlve. Vajadusel, vastavate arvestuste alusel kasvõi tõsta sotsmaksu.

31
8

Kuna Eesti on Euroopa Liidus, siis rikkamatel riikidel on igalpool oma satkonnad nii-kui-nii olemas ja vajadusel saab Eesti kodanik sealt abi. Kuna EL-is kehtib Schengeni viisaruum, siis viisa saamiseks pöörduvad Eesti saatkonna poole vast ainult need, kes loodavad, et Eesti saatkonnast saab kuidagi kergemini selle viisa kätte.
Läti saatkond...

27
15

Eesti Vabariik loodi iseseisva riigina ja mitte ühelgi poliitikul pole õigust toetada Eesti Vabariigi liitumist mistahes liitriigiga. President Ilves peab oma sõnade eest vabandama või ametist lahkuma.

http://uudised.err.ee/index.php?06270190

https://www.riigiteataja.ee/akt/633949?leiaKehtiv
1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik...

23
2

Teen ettepaneku kohustada Riigikogu kodulehel avaldama teavet personaalselt kõigi saadikute järgmise regionaalse valijatega kohtumise kohta, arhiveerides kohtumiste ajaloo, samuti meilidele vastamist kindlaksmääratud mõistliku aja jooksul.
Senini on side olnud vaid ühesuunaline, isegi vahetult enne valimisi moodustavad suure osa...

25
0

........ pädevusse.Tänasel päeval võib nende pooleldi kontrollimatu tegevus põhjustada ühiskonna kontrollimatud ülereageeringuid. Tasuks mõelda lühiajalise moratooriumile inimeste kodudest väljatõstmisele või siis riiklikule inimeste ümberasustamisele koos normaalsete elamistingimustega kindlustamisega.

18
0

1. Erakonna rahastamine otse eelarvest peaks vähenema 10-15 korda,kuna lõviosa rahast läheb valimisreklaamile,siis oleks otstarbekas anda enne valimisi riigi kahes telekanalis piisavalt palju tasuta saateaega kõigile kandideerivatele erakondadele võrdselt,keelates samal ajal era-ja munitsipaal-kanalitel valimisreklaami.Samas peaks avama riikliku...

11
0

1. Lõpetada erakondade rahastamine riigieelarvest.
2. Erakondade liikmetele kehtestada kohustuslik liikmemaks, nt. x % deklareeritud palgatulust (mitte mingil juhul dividenditulust või mistahes muudest tuludest). Pensionärid, töötud ning alla miinimumpalga saajad peaksid olema liikmemaksust vabastatud.
Liikmemaks ei tohi olla kõrgem kehtestatud x...

16
6

Kuna hetkel näib olevat võimuladviku huvides kümne küünega astmevabast tulumaksust kinni hoida, siis leian, et selles olukorras on vajalik korraldada referendum, et selle küsimuse üle otsustamisel saaks määravaks maksumaksjate enamiku otsus. Vabandus, et astmeline tulumaks pärsib investeeringuid, on täiesti kohatu, kui heita pilt kaardile, kus...

15
1

Avalik seadusloome.
-enne seaduse (või seadusemuudatuse) eelnõu kokkukirjutamist arutatakse riigikogu komisjonides eelnõu teesid läbi.Siis teesid avalikustatakse,et kodanikud saaksid teha ettepanekuid teeside täiendamiseks või muutmiseks.

-kõigil saadikutel peavad olema võrdsed õigused ja võimalused.Üksikud saadikud peavad saama osaleda...

37
3

Viimase paari aasta jooksul on Eestis ca. 4000 pere oma kodust ilma jäänud, sest ei suudeta pankadele eluasemelaenu tagasi maksta. Laenumaksete tasumisega on probleeme ligi viiendikul eluasemelaenu võtnud eestlastel ning pangad suurendavad jõudsalt sundmüükide arvu.

Sundmüük ei kata kogu laenu vaid müüakse nii kiirest ja odavalt kui võimalik...

23
2

Rahvasaadik valitakse maksimaalselt kaheks perioodiks, et saadik ei võõrduks rahvast.

25
3

Riigikogu valimistel peaksid kõik kandideerijad läbima testi või eksami enne kui valimiskomisjon neid registreerib. Vajalikud oleks teadmised majandusest, seadusandlusest ja eetikast.
Praegune seis on sedamoodi, et seaduste tegijatel ei ole piisavalt aimu olemasolevatest seadustest ja nende omavahelistest seostest. Kuidas saab võtta vastu...

20
2

Ettepaneku autor Toomas Saar, saabus e-posti teel:
Lubada erakondadele annetusi teha ainult eraisikutel oma tulumaksu arvelt, näiteks kuni 1% piires. Ei pea annetama ainult ühele erakonnale, võib summat ka jagada. Või ka mitte annetada. Ning oma otsust võib iga kuu muuta, kui soovi on.
See tagab, et annetada ei saa võõrast raha ja keegi ei saa...

12
4

Loen välja, et riigi poolt kavandatud lastetoetuste määrade tõstmise osas on lähtutud põhimõttest, et lastetoetuste määrad tõusevad peredel, kes elavad suhtelises vaesuses ja neil, kelle peres kasvab kolm last.
Lastetoetuse määr peab tõusma kõigil peredel, kes elavad kindlaks määratud vaesuse kategooriates ehk absoluutses vaesuses, suhtelises...

20
0

Toetan avatuid valimisnimelirju (0)

Valimised

Alar Voog peaaegu 4 aastat

20
1

Parteide eesmärk on võimu võtmine ja teostamine. Määrav on parteisõduri ustavus parteile, mitte esmajärjekorras Eesti rahvale. Sageli võimuvõitluse tuhinas vajuvad Eesti rahva mured tahaplaanile.
Kui kandideerida saaksid vaid antud piirkonnas elavad kodanikud, siis juhuslikke, ettearvamatu käitumisega saadikuid sattub võimu juurde oluliselt...

20
3

Meil on toimiv valimissüsteem, mille kaudu saab iga kodanik teha valiku ja hääletada tema jaoks arvatavalt kõige sobilikuma kandidaadi poolt. Edasi tuleb tagada, et valitud isik saaks valijate tahet riigivalitsemisse edasi kanda - selleks on vaja , et valimisringkonnast enim hääli saanud hakkaksid istuma Toompeal või KOV-is.
Teiseks tuleb...

24
2
20
4

Täna ei rakendata Riigikogus Põhiseadusest tulenevat võrdse kohtlemise printsiipi sõltumatule saadikule võrreldes fraktsioonidega. Sõltumatul saadikul, olenemata tema ekspertiisist, puudub võimalus näiteks saada komisjoni esimeheks. Ühest küljest on opositsiooni ja koalitsiooni vahel komisjonide kohtade proportsionaalne jaotamine ju positiivne....

21
0

Ma ei leia, et erakonna suur liikmelisus oleks eesmärk omaette. Täna sarnaneb erakonna liikmete arv pigem parteilisele võidurelvastumisele, kus üritatakse teist arvuga üle trumbata. Samas näitasid Rahvaliidu valimistulemused, et vaatamata suureleliikmelisusele jätsid enamik neist erakonna poolt hääletamata, paremat näidet formaalsest...

16
7

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogus saaks olla maksimaalselt 2 koosseisu (st 8 aastat) järjest. Kes on juba 8 aastat järjest Riigikogu saadik olnud, see ei saa enam kandideerida, ka mitte nn häältepüüdjana. Selline muudatus on vajalik, kuna pikaajalised Riigikogu saadikud võõranduvad tegelikust elust ja neil kipub kaduma...

11
2
26
0

KOV korruptsioonivabaks! (2)

Valimised

Kaido Hint peaaegu 4 aastat

KOV valimistel võiksid inimesed saada valida min. 4 erakonna vahel ja üks vallavanem ei peaks olema kaks (ja enam) ametiaega järjest võimul. Seeläbi peaks vähenema korruptsioon KOV tasandil ja võimule saaksid aegajalt ka uued jõud.

KOV tasandil on korruptsoonitõenäosus alati olnud suur. Alatasa ilmuvad avalikkuse ette altkäemaksu, pistise ja...

18
5

Kas keegi teab kedagi, kes on näinud riigikogulast või mõnda muud juhtpoliitikut, kes reageerib Riigikontrolli kriitikale adekvaatselt- st. võttes arutelusse kontrolli ettekandes välja toodud puudused? Seega tuleb välja töötada mehhanism, mille abil riigikontrolli töö muutuks tulemuslikuks - kõrvaldataks välja toodus puudused või vähemalt...

33
2

Lasteaiajärjekorrad üle Eesti ühtsetel alustel, lasteaiakoha puudumisel kompensatsioon vanemapalga ulatuses.

Ettepanek ühtlustada koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtutingimused üle riigi ehk sätestada koolieelse lasteasutuse seaduses kindlad alused, millest kohalik omavalitsus nn lasteaiajärjekordade koostamisel peab lähtuma, eelkõige laste...

18
0

Ettepaneku autor Arno Suur, saabus e-posti teel:
Kehtestada üleriigiline üks valimisringkond ja riigikogu moodustatakse enim hääli saanud isikutest.

26
4

... ametnike vastu kes ei mõista tähendust, et riigiasutus ja selles töötavad ametnikud on INIMESELE mitte vastupidi. NAERATUSE, tähelepanu , elementaarse viisakuse õpetus ja selle IGAPÄEVANE KASUTUS KOHUSTUSLIKUKS. Ära on tüüdanud näha nende lappis ja tigedate-ükskõiksete nägudega ebaviisakaid teenindajaid, ametnikke. Ka Valitsus ega muud...

14
0

Kuna eesti seadused on kohtunikele ja advokaatidele, ning kodanikele arusaamatud ja pikad.
Toimuvad pidevad kohtuvaidlused ja tõlgendused praktiliselt korduvate seaduste osas, siis luua kohtupretsedentide seadus , nagu oli Vene ajal! See lihtsustab tunduvalt kohtunike tööd ja vähendam advokaatide hiigeltulusid ning dividende ja rahva koorimist.
...

25
1

Luua kodanikeportaal (ID-kaardiga autenditav nagu see Rahvakogu siin), kus oleks üleval kõik Riigikogus hääletusele tulevad seaduseelnõud, millele on lisatud ka vastava valdkonna spetsialistide hinnangud (mõjude analüüs - täpselt nii nagu see on Rahvakogu portaalis).

Rahvas saaks siis kodanikuportaalis hääletada, kas pooldab antud eelnõud või...

25
3

Riiklik palgakorraldus süsteemseks (3)

Rahastamine

Avo Blankin peaaegu 4 aastat

Riiklikus palgakorralduses, välja arvatud era-ärisektor, üle minna alampalgapõhisele astmestike süsteemile. Süsteem peab olema võimeline arvestama valdkondade-vahelisi keskmisi proportsioone. Samuti kollektiivlepingutest tulenevaid muutusi.

Riigikogu, valitsuskabineti ja riigi tippametnike töötasude määramiseks seatakse sisse ühine...

16
1

riigi juhtimisest ja selle alustaladest, patriotismist, seadustest , poliitlistest mõistetest, HEADEST TAVADEST , EETIKAST , ESTEETIKAST , aususest , jnejne . ENNE VALIMISELE EI LASTAKS KUI KURSUS LÄBI TEHTUD JA VANNE ANTUD , et kuidas enne valimisi ja peale valimisi konkurendi suhtes üleval pidada. Muidu siin näited küll kuidas...

19
5

Saladuslikul moel ja teadmata põhjusel on kadunud võimalus vaadata-võrrelda põhiseaduste muudatusi. Eriti osades, mis puudutab põhiõigusi, Eesti Riigi olemust ja valimisseaduste aluseid.

25
0

Ettepanekute autor Helve Meriroos, saabusid e-posti teel:
1. Riigikogu liikmete arvu vähendada 50 inimese peale ja nende palk peab sõltuma miinium palgast või siis tehtud töö kvalideedist,aga mitte ,et tõstavad endil palkasid ja rahvas peab saama neid tagasi kutsuda kui nad ei ole nende tööga rahul. Eesti rahvaarv väheneb,siis milleks suurt...

21
1

Valimisnimekirjadest (0)

Valimised

Jaan Kundla peaaegu 4 aastat

Üle minna avatud valimisnimekirjade süsteemile Riigikogu valimistel

Austusega
end.riigikogu liige
Jaan Kundla
tel.5048268
kundla.jaan@gmail.com

13
1

Praegu ei ole võimalik fraktsioonidest lahkunud poliitikutel uusi fraktsioone luua. Mis omakorda toob kaasa selle, et fraktsioonist lahkunutel ei ole 100% samu õigusi ja võimalusi, kui neil, kes sinna kuuluvad. Senine praktika oli kindlasti õigustatud ajal, kui meie poliitikamaastikul oli väga palju erakondi ning killustumise vältimiseks oli see...

13
6

Muuta kardinaalset regionaalpoliitikat võimaldamaks elu jätkumist maal.
Senine regioanaalpoliitika on kaasa toonud järjest enam tühjeneva maa ja elanikkonna vananemise. Külad on räämas ja näevad välja trööstitud. Põlised maainimesed ei ehita uusi eramuid. Mõisateaegsed ja sotsialismiaegsete majandite tootmishooned seisavad varemetes.
Maa on...

20
0

H.Pajula puudutas eile J.Üdi klubis põgusalt võimalikku arenguvisiooni Eestis...kogu loominguline vabadus koondub ametkondadesse...milline trööstitu tulevik?
Praegune 5 teemat siinses Rahvakogus ja ähvardus et "varia" valdkonda üldse ei analüüsita, viitab just sellisele arenguteele.
Rahulolematus kanaliseeritakse hetkel läbi viie vasktoru ......

17
1

***Saan iseenda ettepanekule vastuhääle anda. Kas nii peabki? Kogemata tõksasin ja siis panin endale poolthääle. ;)
***Lisage uute teemade esitamise rubriik. Sest kui te Variat läbi ei tööta, siis mille alusel te uued teemad välja pakute.
***Oma ettepaneku esitamise nupp seal all hüppab kogu aeg eest ära, kui kerimisribast liikuda....

17
0

Ennekõike tuleks sellesse jääkeldriprotsessi, s.t. tulemuste arutelule ja kokkuvõtete tegemisele kaasata kõik ametlikult registreeritud erakonnad.
Millise suva järgi tegi hr. president valiku?

20
0

Üks ainuke valimisnimekiri (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Kandidaat peab elama valimisringkonna territooriumil. Kandidaatite nimekiri peab olema üks. Sinna kuuluvad nii parteilased kui üksikisikud. Valituks osutub enim hääli kogunud kandidaat. Mingit häälte ülekandmist ei toimu. Valitud kandidaat peaks vähemalt kord kuus kohtuma valijatega (mitte kohaliku...

21
6
20
7

Teen ettepaneku Põhjamaade eeskujul (näiteks Soome) võtta vastu selline seadus, mis kohustab ettevõtteid tõstma oma töötajate palkasid vähemalt elukalliduse tõusu võrra. Selline seadus tasakaalustaks ka kaupmeeste igavese iha kogu aeg hindu tõsta, sest sellele oleks siis suurem vastuseis.

21
0

Kus kandidaadid rivis oma ettepanekute ja visioonidega ja valijad arutlemas...nagu siin ja praegu .

Logimine samuti isikustatud, et oleks piirkonniti teemad grupeeritud ja avatud protsessina

ETTEPANEKUD/IDEED - ARUTELU valijatega- ANALÜÜS (ekspertidelt)- VALIMISED
1 kuu 1 kuu 1 kuu

Ma usun et siis oleks kogu valimisnimekirja hiilgus ja viletsus...

21
0

Seadusega fikseerida mittepoliitilised ametikohad.
Näiteks ministeeriumide kantslerid ning temast allpool asuvad ministeeriumi ametnikud. Samuti koolide, haiglate juhid. Kindlasti on see nimekiri pikem.

14
1

peaks koostama loodav põhiseaduskomisjon, kaasates kasvõi sedasama Rahvakogu. Riigikogus peaks
kõik hääletused olema salajased. See annaks võimaluse saadikul hääletada vabalt , kartmatta kiusu.
Samuti on võmalik sellega kaotada riigikogu kummitempli roll. Kaotada tuleks parlamendi juures asuv
põhiseaduse komisjon, kui kahjulik tööriist, millega...

15
1

Elektri hind (1)

Varia

Ülo Rosimannus peaaegu 4 aastat

Elektri hinda tuleks alandada.Seda dividendide arvelt,mis riik EE-lt igaaastaselt ära võtab.Kuna EE on täielikult riigi ettevõte,siis on tal see võimalus olemas.Kasumi äravõtmist põhjendatakse sellega,et sellest rahast tõstetakse pensionäridele pensione.See lubatav pensionitõus kahjuks ei kata sellest aastast tõusnud elektri hinda.Loogilisem...

26
1

Kuna praktika näitab, et nn targad ja vaimueliit ei soovi võimueliidi poliitilisest kemplemisest osa võtta, teen ettepaneku asutada rahvavalimiste teel nõuandev ja samas ka vetot omav x liikmeline organ nt "Tarkade nõukoda", kellel oleks vastavalt rahvalt saadud mandaadile peale nõuandva rolli ka õigus mõjutada eesti elu valimistevahelisel...

22
5

E-hääletamine kapist välja! (3)

Valimised

Märt Põder peaaegu 4 aastat

E-hääletamine toimub praegu tingimustes, mis ei võimalda valimisi vaadelda samas tähenduses nagu tavavalimisi (st jälgida hääletussedelite ülelugemist, veenduda hääletuskastide sobivuses). Ka siin Rahvakogus on palju ettepanekuid e-hääletamise kaotamiseks vähese usaldusväärsuse tõttu.

Seetõttu teen ettepaneku muuta e-hääletamine nõudmistele...

19
6

Valimisseadus peab olema lihtne, aus ja demokraatlik: kes sai valimistel rohkem hääli, see osutub ka valituks. Kas ta kuulub mingisse erakonda, kodanikuühendusse või kandideerib üksikisikuna, sellel ei tohiks olla mitte mingit tähtsust.

19
0

Erakonnad ja riigikogu.
Erakondade olemaolu ja nende kaudu riigi valitsemine on viinud meid olukorrani kus me praegu oleme. Riigi valitsemisel ilmnev ülbus, enamikest opositsiooni ja rahva poolt esitatud ettepanekutest teerulliga, ilma mingi aruteluta ülesõitmine koalitsiooni (kui seaduslik on koalitsioon?Kas pole tegu keelatud kartellileppega?)...

18
13

Praegu toimub erakondada rahastamine vastavalt kohtade arvule Riigikogus, mis on aga üsna erinev sellest, kui rahastamine toimuks vastavalt valimistel saadud häälte arvule.

Nimelt võimendab valimisseaduses olev modifitseeritud d'Hondti meetod rohkem hääli saanud nimekirjade tulemust ehk teisisõnu pole kohtade ja häälte arv omavahel võrdeliselt...

17
7

Muudatused valimisseaduses (1)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Valimisseadus peab võmaldama saada valituks kõige rohkem hääli saanud kandidaat. See on võimalik ainult avatud nimekirjade puhul. Minu loogika kohaselt peaks iga valimisringkonna kohta olla üks tähestiku järjekorras koostatud mimekiri. Olgu kandidaat üksikkandidaat või kuulugu ta mõnda...

26
1

Järgnevad ettepanekud kehtivad kõik koos. Ükshaaval võivad nad hoopis olukorda halvendada.
Selleks, et tagada poliitikas ideede konkurents rahalise konkurentsi asemel, on vaja

1. Rahastada riigieelarvest kõiki erakondi võrdselt ja rahastust oluliselt vähendada. Rahastuse suurus võiks olla alla poole praegusest. Selleks, et riigilt toetust saada,...

17
5

Vabariigi Presidendi ettepanekul nimetab Riigikogu ametisse Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja kaitseväe juhataja. Need institutsioonid peavad olema sõltumatud poliitilistest võimumängudest ja jõujoontest. Valitsevast erakonnast (koalitsioonist) sõltumatu president võiks parandada olukorda....

17
1

Ettepaneku autor Gunnar Karu, saabus e-posti teel:
Sätestada,et õigusega kandideerida kaasneb kohustus valituna sel kohal ka tööle asuda.
Valvekoer meediagi piirdub vaid konstateeringuga:
"Mr.X loobus oma kohast riigikogus."
Peaks aga "klähvima": "Saadik X pettis oma valijaid.
Lubas neid esindada riigikogus, kuid ei teinud seda."

19
2

Majandusministeerium peaks riigihangete korraldamisel pakkuma ettevõtetele võimalust võtta rahalise tasu asemel vastu maksude riikliku krediteerimise ühikuid, mille ulatuses maksuamet vabastab selle esitaja ükskõik milliste maksude või lõivude tasumisest. See jätaks riigieelarve tasakaalu, kuid annaks riigile võimaluse tellida vajalikke kaupu ja...

13
5

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Riik ei peaks Riigikokku pürgivaile, sinna kuuluvaile ega ka parlamendist välja jäänud erakondadele toetuseks midagi maksma. Mistahes erakonna rahakott peaks tulenema liikemaksudest ja vabatahtlikest annetustest; korrektne registreerimine - andmestik tuludest-kuludest - on seejuures...

14
1

Kogu euroliidus peaksid olema ühesuurused pensionid sõltuvalt liigist kuid sõltumata riigist. Ühtne kohtlemine kõigile EU pensionäridele, millest iganes tulenev, vanadus, invaliidsus jne

24
1

Kaotada maavalitsused (0)

Sundpolitiseerimine

Tõnu Veeremaa peaaegu 4 aastat

Kaotada ja koondada maavalitsused ja maavanemad. Kes on kui valitseva partei ustavad jüngrid ja käepikendused.

41
14

Rahvale teada 1-2 kindlat päeva (näiteks reede ja laupäev) peaks olema riigikoguliikmetele kohtumiseks/suhtlemiseks valijatega oma ringkonnas üldsusele teadaolevas kindlas asukohas/ruumis. Kohtumisi peaks saama netis jälgida (ka järelvaadata).

27
0

Ettepaneku esitaja Juta Banhard, Laekus e-posti teel
Kui riigi või rahvuspüha langeb laupäevale või pühapäevale, siis tuleks ettepaneku kohaselt pühale eelnev või järgnev tööpäev kehtestada riiklikult vaba päevana (kui püha langeb laupäevale, siis oleks vabaks päevaks reede ning kui püha langeb pühapäevale, oleks vabaks päevaks esmaspäev)....

20
8

Kuna eesti seadused on kohtunikele ja advokaatidele, ning kodanikele arusaamatud ja pikad.
Toimuvad pidevad kohtuvaidlused ja tõlgendused praktiliselt korduvate seaduste osas, siis luua kohtupretsedentide seadus , nagu oli Vene ajal! See lihtsustab tunduvalt kohtunike tööd ja vähendam advokaatide hiigeltulusid ning dividende ja rahva koorimist.

16
0

....... ametnike kohta kes ei ole võtnud vaevaks vastata kodanike pöördumistele vastavalt kehtestatud ajanormidele. Vastused ei tohi olla üldistavad, avalduse esitajat sildistavad ning vastama ka oma sisult esitaja poolt tõstatatud probleemile. Ametniku mistahes puudumine ei saa olla vastuse väljastamise viivitamise aluseks kuna sellel juhul...

18
0

Riigikogu 51 liikmeliseks (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Olga Kond, saabus e-posti teel:
Meie väikese riigi Riigikogu liikmete arvuks oleks paras 51 mitte aga 101. Ja igasuguseid hüvitisi võiks vähem olla, siis võibolla kandideeriksid Riigikogusse isamaalisemad ja ausamad kodanikud, kes poleka ainult kasu peal väljas.

28
5

Riigikogu valimistel võiks olla ainult 1 üle Eestiline valimisringkond. Sellega hoiaks ära väikese häälearvuga kandidaatide pääsemise riigikogusse ühest ringkonnast, samal ajal kui teisest ringkonnast jäävad välja suuremate häälte arvudega kandidaadid. Riigikogu loob seadusi kogu Eestile ja sinna peaks valitama üleriigiliselt tunnustatud...

23
5

Lapsed on ainsad meie riikluse säilimise garantiiks ning sündivuse suurendamiseks ja laste üleskasvatamisesk tuleks meil suunata oluliselt enam vahendeid kui tehakse seda täna. Ilma laste juurdekasvuta oleme me 50 aasta pärast riigina kadunud või muutunud määral mida on juba halenaljakas Eestiks nimetada. Laste kasvatamine kui protsess on väga...

22
7

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Erakonna liikmeks loetakse seda kodanikku, kes maksab liikmemaksu. (näiteks 2% sissetulekust). Mõttetud on erakonnad 10000 liikmega kus otsused teeb ikkagi ainult partei tagatuba. Kui parteilasel on liikmemaks tasutud on tal ka õigus parteis oma seisukohti kaitsta. Erakonna registreerimiseks min-...

12
1

Ettepaneku autor Anne Siht, saabus e-posti teel:
Toetan ettepanekut - riigikogulaste ja teiste juhtivpoliitikute palgad sõltuvaks miinimumpalgast. Näit 5 min palka ja kõik. Ja sedagi on palju. Siis ilmneb ju kas inimesel, keda valime riigi asju ajama on olemas ka aated või on ainult rahahimu.
Kas tõesti ei saada riigikogus ja valitsuses aru, et...

23
0

Selleks on vaja veidikenegi Põhiseadust sirvida.
Järeldusi teha!
Tänased juhid pole aga kummagagi hakkama saanud?
Kui lähiajal ei leita (vähemalt ei püütagi) iivet kasvatada ja väljarännet kahandada, siis - milleks seda kallist asja pidada?
Iga partei peab sestap oma juhtdogmades esimese asjana kirja panema rahava ja sellega koos ka riigi kestmise...

13
0

Ettepaneku autor Argo Loo, saabus e-posti teel:
Olulisemad Eesti elu küsimused tuleb Sveitsi eeskujul otsustada ainult rahvahääletusel, kus hääletajatele antakse tasakaalustatud teave sõltumatult mõttekojalt.
Näiteks: Eesti Energia, Eesti metsa müük, oluliste hoonete ehitus riigi, maakonna, linna ja valla tasandil.
Olemasoleva seaduse...

17
0

Riigikogulased kaebavad, et naad peavad töötama 24t. päevas ja 365 päeva aastas, mis on Eesti
põhiseadusega ja EL-i inimõigustega vastuolus. Seega tuleb riigikogulaste töö viia kooskõlla põhiseadusega (töö ja puhkeseadus). Riikigogulaste põhitöö on seaduste loome. Vabastada riigikogulased
Igasugustest teistest ülesannetest ( riigi- äriettevõtetes...

32
0

Trahvid muuta astmeliseks (0)

Varia

Andri Arula peaaegu 4 aastat

Eraisikutele tehtavad trahvid peaksid olema astmelised, mis sõltuksid eelneva 12 kuu keskmisest sotsmaksust.

20
0

Ning muuta eesti maksusüsteem KOHALIKELE ettevõtjatele talutavamaks, sest praegu on see ju talumatu, nagu ma mitmeltpoolt ( näiteks Nõmme raadiost ) kuulnud olen. Seevastu välispankade väljaveetav tulu tuleks maksustada. Ning kaotada tuleks vaesemat elanikonda ostuvõimetuks muutev käibemaks, mille arvelt võiks kasvõi tulumaksu, ehk otseseid...

20
1

Nii nagu miinimumpalk, nii ka miinimumpension peab võimaldama inimesel eluga toime tulla.

17
0

Ettepaneku autor Gristel Jaas, saabus e-posti teel:
Igas hääletuspunktis võiks saada valida kõiki kandideerivaid inimesi, mitte nii nagu see praegu on süstematiseeritud, et igas punktis on posu inimesi, kelle vahel valida saab ning inimene, keda ma valida tahaks, on hoopis ühes teises valimispunktis. Teise valimispunkti ma ei saa minna, sest...

22
4

Luua kodanikuportaal, kus rahvas lisaks ideede esitamisele (seaduste muutmiseks või vastuvõtmiseks) saaks nende üle ka hääletada (ID-kaardiga). Enim rahva seas toetust leidnud ideed läheksid automaatselt Riigikokku hääletamisele (nt igal kuul 10 enim toetust leidnud ideed).

31
5

Üheks oluliseks probleemiks Eesti Vabariigi hetkedemokraatias on kõrgeima võimu kandja, rahva alahindamine inimeste poolt, kes soovivad kodanikke esindada või seda juba tegelikult teevad. Agitatsiooniperioodil keeldutakse esitamast sisulist ülevaadet kavatsetavatest ja juba tehtud tegevustest. Selle asemel on ülekaalus loosungid, teesid või...

14
0

Hetkel on see portaal (väidetavalt rahvademokraatia suursaavutus) üles ehitatud põhimõttel, millele tuginedes tavaliselt kontrollitakse ja tsenseeritakse ideesid ühiskonnas, riigis, erafirmas (crowd control).

Konkreetne masside kontrolli tehnoloogia seisneb selles, et keegi teeb tagatoas ära ebademokraatliku eelvaliku teemadest, mille üle arutelu...

20
10

Elukutseline poliitik on meister ainult selles, kuidas uuesti ja aina uuesti võimule tulla. Mis kasu on sellisest meisterlikkusest ühiskonnale? Nõnda esitaksin idee, mille seesmärgiks oleks vähendada poliitilist korruptsiooni, kaasata suuremat osa ühiskonnast riigivalitsemisesse ja suunata inimesi tegutsema selle nimel, mis on vajalik...

25
2

Siduda riigikogu liikme töötasu vanaduspensioni baasosa suurusega, mis on hetkel 120 eurot või siis seadusega tagatud vanaduspensioni miinimumsummaga - praegu 134 eurot .Viimati nimetatud summa on vanaduspensioni miinimumtasu, mis ei ole sõltuvuses inimese poolt makstud sotsiaalmaksust.
Või kolmas variant-statistilise keskmise tegelikult välja...

17
3

Erakondade rahastamisel tuleb kindlaks määrata ülempiir, millest üle ei ole lubatud minna, sest vastasel juhul võib tekkida olukord, kus parteide võistlevus kaotab mõtte.

18
8

Oleks mõistlik toetada peresid ja eriti rohkemate laste arvuga peresid. Teiselt poolt on palju inimesi, kes ei soovi peret luua ja lapsi saada. Neid, kes ühiskonnale annavad ja mitte ainult ei võta, tuleks igati soodustada. Teen ettepaneku selleks kasutada üksikisiku tulumaksu. Alates 25. eluaastast võiks üksikisiku tulumaks olla näiteks...

8
0
27
1

Lõpetada tema priiskav ülalpidamine riigialamate toel.
Kes on Evelin Ilves? Kus ta töötab ? Kes ja kuhu teda valiti? Kes määras Evelin Ilvesele ametipalga ja ametiauto? Rahvas pole teda kuhugi valinud!
Vaidlused käivad presidendi valimiste ümber, aga isehakanutest pole juttugi!
Milline orjameelsus! Isegi Gorbatšov (240 miljonit riigialamat) lasi...

26
1

1) Kuna valimisringkondi kasutavad erakonnad praegu oma suva järgi ja nende mõte soodustada omavalitsuse piirkonnas elavaid kandidaate ei realiseeru, tuleb valimisringkonnad kaotada ja teha üleriigiline nimekiri, kust mistahes kandidaati saaks valida mistahes Eesti piirkonnas elav kodanik. Siiani on võimalus määrata teatavaid "häältemagneteid"...

14
8

Muuta praegust riigikogu liikme töötasu arvestamise korda nii, et tasu väheneb oluliselt. See, kas riigikogu liikme töötasu seotakse mediaanpalga, miinimumpalga või keskmise palgaga ja kui suur see tasu täpselt olema peaks, on edasise arutelu küsimus.

44
8

Riigikogu liikmel on Riigikogus samapalju hääli kui ta sai valimistel ja valimistel saadud häälte ülekandmist ei toimu
Kui valituks osutunud saadik loobub saadikukohast, saab parlamenti järgmine üldjärjekorras olev isik ja ta ei pruugi olla samast erakonnast. Riigikogus ei pea domineerima partei tahe vaid valijate tahe.
Ehk iga Riigikogu liikme...

23
23

Kõrgete riigiametnike palkade kehtestamiseks luua eraldi organ. Keegi ei tohi endale ise palka kehtestada. See pole vabandus, et teeme seda järgmisele kooseisule. Reeglina istutakse ka ise järgmises kooseisus.
Palgad võiksid olla seotud miinimumpalgaga.

Poliitikute eripensionid kaotada. Saadiku koht ei tohi olla saamise koht. Piisab kohalt...

15
1

Tuleks luua veebirakendus, mis võimaldaks kodanikel ja vabaühendustel eelnõusid, mis Riigikogus, valitsuses, ministeeriumides ja volikogudes menetlusse lähevad, juba varakult kommenteerida ja täiendada. Eksperdid saaksid rakenduse kaudu ära märkida eelnõu sõnastusega kaasnevad ohud, sest juriidiline keelepruuk on tavakodanike jaoks keeruline....

24
0

Riigikohtu lahend nr 3-1-1-23-12 näitas ära, et mõjuvõimuga kauplemise säte karistusseadustikus on sisutühi. Seetõttu tuleks karistusseadustikus ümbersõnastada nii aktiivne kui ka passiivne mõjuvõimuga kauplemine kriminaakuriteona ja töötada välja selgem regulatsioon, millistele kuriteokoosseisudele tuleks seda rakendada.

Välistada tuleks...

23
0

Allpool toodud põhimõtete järgimine nõukogude koostamisel lõpetaks kogu iseseisvuse aja kestnud parteisõdurite ja "universaalsete oskustega" sponsorite piinliku tralli nõukogude tulukate-mõjukate kohtade ümber.
Lõpeks ka seda janti saatnud kord vaibuv,kord ägenev koalistsiooni partnerite vaheline nägelemine.Juhatusele avaneks lõpuks ometi...

19
0

Seadusloomes on hea loobuda liigselt keerukatest õiguslikest režiimidest, millest arusaamisel võivad kodanikel tekkida raskused ja eksitused. See ei ole mõistlik. Näiteks kehtib olulisel teemal nagu abikaasade ühisvara minu teada praegu kolm võimalikku õiguslikku regulatsiooni. Samuti on minule arusaamatu miks lõhuti pärimisõiguses küllalt hästi...

21
0

Kuna ahnus ja alpus on enamuse kuritegude k.a. korruptsiooni põhjuseks, siis selleks, et ära hoida riigikokku pääsemist vaid isikliku hõlptulu jahtijail, tuleb oluliselt vähendada riigikogu ja valitsuse palka. Ideaalne oleks, et väärikad valitud saadikud käiksid riigikogu istungitel (1-4 korda kuus?) oma põhitöö (professorid, arstid,...

12
3

Lesepension (1)

Varia

Marika Anari peaaegu 4 aastat

Teha lesepension miinimumpensioni ulatuses, kui üks elukaaslana läheb manalateele. pensionid on nii väikesed, kui perest üks pensionisaaja kaob. on teine omadega täiesti hädas.

25
6

koondatud tootvale töötajale ja töölepingu lõppemise puhul riigitöötajale, ametnikule, riigikogu liikmele. Praegult on võimalik koondatud töötajal saada ainult kuni kolme kuu hüvitis, aga amatnikud, riigitöötajad, riigikogulased, isegi pankrotis riigifirmade juhid saavad...

18
1

Riigikogu valimised osade kaupa (6)

Valimised

Rein Raud peaaegu 4 aastat

Riigikogu koosseis võiks uueneda sagedamini, kui see praegu toimub. Koosseis võiks uueneda näiteks poole osas iga kahe aasta tagant või kolmandiku osas iga 18 kuu järel. See võiks vähendada võimu võõrandumist.
Pooltargumendid:
(1) valitsus peab arvestama võimalusega, et muutub vähemusvalitsuseks, kui muutub ebapopulaarseks
(2) väheneb sõbralike...

21
1

Planeeringutega kavandatakse ja legaliseeritakse meie elukeskkonna muutusi, mis paraku toovad kaasa palju vaidlusi ja pahameelt. Kuigi planeerimisseaduse eesmärk on 1 lg 2 kohaselt tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks...

17
1

Vajan eutanaasia seadust. (0)

Varia

Urve Rannik peaaegu 4 aastat

Soovin elu lõpu päevadeks turvatunnet, inimväärset olukorda ja otsustusõigust raske tervisliku seisundi korral. 320 eurosest pensionist ei jätku hooldusteenuste eest tasumiseks ja kõik hooldekodude uksed jäävad suletuks. Eutanaasia seadus kehtib mitmes euroopa riigis ja see on vajalik ka Eesti Vabariigis.

19
1

Minu arust vajab Eesti õigussüsteem tõsisemaid muutusi. Kolm põhilist probleemi on järgnevad:

1) Mõttetud karistused - enamik pedofiile, mõrvareid, roolijoodikuid, vägistajaid jne saavad heal juhul umbes viieaastase vanglakaristuse, millest samuti on pool tingimisi.

2) Alaealiste karistamatus - alla 14-aastastele pole õigusorganitel võimalik...

18
1

Arvutisimulatsioonid sotsiaalsete nähtuste modelleerimiseks (kasutamiseks nii Riigikogus kui ka ametnikele). Arvutisimulatsioonide tulemused (ka variandid, kommentaarid) peaksid olema ligipääsetavad ka rahvale.
Paljudes valdkondades kasutatakse probleemide uurimiseks ja lahenduseks arvutisimulatsioone (ilmastik, ookeanid, liiklus, universumi...

12
0

Valimiskünnise kaotamine (0)

Valimised

Toomas Kaasik peaaegu 4 aastat

Valimiskünnis tuleb kaotada et kindlustada kõigile võrdsed võimalused osutuda valituks.

28
13

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Parteide rahastamise muutmine läbipaistvaks näiteks annetajate toetusrahade laekumine parteidele läbi maksuameti ja riigikassa.

15
1

Igal inimesel peab olema õigus ja võimalus valimistel avalikult hääletada ( hääl läheb avaliku registrisse ja on internetis kõigile näha ) ja avalikult hääletajamine peab andma õiguse hääl pätistunud saadikult ja erakonnalt tagasi võtta ( salajaselt hääletanute häälte tagasivõtmist on raske, lausa võimatu ausalt korraldada, avalik hääletamine...

20
9

See tekitaks riigikogu(omavalitsuse volikogu) ja valija vahel vastastikku vastutuse tunde. Valija ei seletaks, et näed valisin ühe ja riigikokku partei pani teise. Riigikogu ja valitsus ei seletaks, et näe rahvas ei tea midagi. Muidugi siin peaks valitama piirkondade kaupa ja valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Siin peab olema...

20
0

Võtta üle ülemaailmselt tunnustatud õigusriigi, madala korruptsioonitasemega, Soome õigusnormid.
Nii seadusandliku kui täidesaatva võimu struktuurid, kontrolli-, järelvalve- ja kohtusüsteem ... Seda põhjusel, et asume naabritega võrreldes suhteliselt lähedastes tingimustes nii keskkonna kui ühiskonna arengu osas. Sugulasrahvastena on lähedased...

13
4

Töö avalikustamine (1)

Valimised

Rein Tõnnemaa peaaegu 4 aastat

RK komisjonide ja saadikute töö avalikustamine hindamaks valijate poolt saadikute tööd.

15
0

Teen ettepaneku vähendada ettevõtja tööjõukuludega seotud makse 3-6 %.

11
0

Vallavalitsuse liikmeteks , aga eriti vallavanemaks saab olla ainult antud valla kodanik, st. omab
elanike registris elukohta vallas, kus soovib vallavalitsuse liikmeks olla. Soovitavalt võiks olla
vallavanemaks kandideerija elanud antud vallas vähemalt 4 aastat. Välistada igasugune võimalus
volikogus võimul oleval erakonnal tuua vallajuhte...

29
7

Pensioni arvestamisel peaks iga töötatud aasta minema arvesse koefitsendiga vähemalt 1,0 inimese palganumbrist olenemata.
Ei ole demokraatlikule riigile kohane, et vajalikku, kuid vähe tasustatud tööd tegevad inimesed, ei saa töötatud aja eest isegi täis pensioniaastat ning peavad ka pensionil olles tundma end alaväärtuslikuna – pension on niigi...

17
2

Praeguse rahva ja võimulolijate võõrandumise oluline põhjus on vabadus kujundada erakondlik sisemine otsustusloogika oligarhiliste (juhatus + nõunik-niiditõmbajad) või autoritaarsuse põhimõtete alusel. Erakonnaseadus reguleerib väga vähe seda, kuidas sisemine otsustamine käib ja erakonnad on kujunenud initsiatiivi võtnud või mõjuvõimu haaranud...

15
1

Kui mingil põhjusel ei peaks saama keelustada valimisreklaame, siis selleks võimaluseks neid piirata on valimisreklaami maksustamine. Maksustamine peaks aga olema piisavalt suure maksuga, milline oleks erakondadel mittejõukohane osta (vähemalt olulises mahus mitte). Valimisreklaamimaks peaks olema riiklik maks ja moodustama vähemalt 5 kordese...

20
1

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Reaalne rahvahääletuste võimalus. Olen täiesti nõus sellega, et demokraatia ei tähenda pelgalt kodanike võimalust hääletada ühe või teise partei poolt üks kord nelja aasta tagant. Rahvahääletuse kaudu saavad Eesti elanikud alati mõjutada poliitikat. „Reaalne“ võimalus tähendab, et referendumi...

24
0

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Uute erakondade loomisel võiks liikmete arvu vähendada 1000-lt 500-le.

14
0

Kehtestada võrdsed Inimõigused kõikidele töötutele. Lõpetada parasiteerumine.
Tehku ise tööd ja kasutagu isiklikku transporti

36
14

Eesti on põhiseaduslikus kriisis. Väljapääsu eeldus on selle kriisi täielik iseendale üles tunnistamine, Tõstatan ühisloomelise keskkonna loomise, kus inimesed üle kogu maa saaksid luua koos täieliku pildi korruptiivsetest poliitskandaalidest alates 20.08.1991 kuni tänapäevani.

21
0

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Kodanikud, kes maksumaksja kulul saavad kõrghariduse ja suunduvad tööle välismaale, on kohustatud tagastama hariduse omandamiseks kulunud rahad riigile. Kes naaseb kodumaale, saab selle tagasi. Laekunud raha suunatakse tagasi haridusse.

17
2

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Juhul, kui valitu loobub mingis valitsusorganis valimise järgselt osalemast, siis temale antud hääli tulemuse arvestusel ei arvestata.

17
2
14
2

Kehtestada kõigile toiduainetele, aia- ja põllumajandussaadustele ning energiakandjate (gaas, elekter, diisel, bensiin) käibemaksuks 7%, et tagada kõigile eluks vajalike ressursside kättesaadavus. Ülejäänud kaupade ja teenuste käibemaks võiks olla 23%.
7% käibemaks toiduainetele ja aia-põllumajandussaadustele on näiteks Saksamaal.

23
1

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Keelustada "peibutuspartide" kasutamine.

22
0

Kuna Eestis on asjad halvasti, vähendada Presidendi, Riigikogu ja valitsuse liikmete palka 25 %, andes selle raha lastetoetuste jaoks. Riigikogu saab seda teha, võttes eeskuju Soome presidendist, kes palus vähendada oma palka 20 %.

30
2

Erakondade programmides tuleks programmi võitluse osad asendada Eest tuleviku nägemusega,et rahvas saaks oma toetusele perspektiivi

21
1

2005. aasta 14. septembril kiitis riigikogu heaks Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21". Selle rakendusosas on tehtud ettepanek käivitada Rahvuslik Arenguvõrgustik ning luua riigikogus arengukomisjon.
SE21 neljandas peatükis on kirjas: „Eesti jätkusuutlikkuse vaatepunktist on Eestile sobivaim ... püsiva nn rahvusliku...

26
1

Parteide rahastamine. (1)

Rahastamine

Peeter Pokk peaaegu 4 aastat

Parteide rahastamine peab toimuma ainult selle liikmete liikmemaksude arvel, mis võiks olla iga parteilase kohta kuni 200.- aastas, mille parteilane kannab parteikassasse isiklikult.
Keelata parteide rahastamine:
-riigieelarvest;
-juriidiliste ja füüsiliste isikute annetuste arvel;
-kõikvõimalike muude annetuste arvel.
/ Ettepanek välistab...

13
5

Pole abi,kui rahvastik väheneb ja vananeb ning tõstetakse järjrkordselt-makse,aktsiise,hindu.Rahva maksejõuetus suureneb sellega märgatavalt.Miks on eestis kuritegu,kui tahta oma elujärge parandada.Kas praegune seis,mis sunnib peresid sotsiaalkorteritesse elama,kuna miinimum palgaga kommunaale ja üüri ei suuda tasuda.Kuu aega on ju vaja...

17
0

Ei olnud eelmise vabariigi aegu sellist monstrumit, ei tasu ka nüüd raha raisata.

37
23

Isamaaliit sai alguses võimule loosungiga "Plats puhtaks!". See oli aga ebarealistlik, koguni eksitav, sest vabaduse saavutamisel olid ”endised” ju liitlased. Oli lepitud kokku koostööks uuel tasemel. Selle taustal pole põhjust rääkida platsi puhastamisest, pigem kaudsest ENSV järjepidevusest. Ei tohi unustada, et mitte kompartei lihtliikmetel,...

25
10

Idee lähtub Põhiseaduse paragrahvidest 1 ja 56, mis sätestavad, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas valimiste ja rahvahääletuste kaudu.
Kuivõrd kehtiv valimisseadus on võimaldanud Riigikogu erakondadel võtta endale seadusandliku võimu monopol, siis on vaja muuta valimisseadust demokraatlikumaks. Eestis tuleb vältida stagneeruva võimueliidi...

20
5

Välireklaam võiks valimiste eel ja ajal olla kõigile kandideeriatele võrdselt kättesaadav valimiskomisjoni poolt ülesseatavate stendide näol. Igale erakonnale oleks eraldatud võrdne ruum, kuid selle täitmine jääb nende endi otsustada ja maksta. Üksikkandidaatidel võiks olla kamba peale ühe erakonna jagu ruumi. Vastavad stendid võiksid olla üles...

17
5

Riigiettevõtete nõukogu liikmed (1)

Sundpolitiseerimine

Viiu Novik peaaegu 4 aastat

Riigiettevõtete nõukogu liikmed saavad olla ainult alapõhiste teadmistega isikud. Nõukogu liikmetel lasub ka vastutus ja aruandluse kohustus ministrile /Nõukogu on organ, kes planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle./Riiklike aktsiaseltside kodulehel avaldatake eelmise...

23
4

KOV volikogudesse ei peaks kuuluma KOV-i hallatavate asutuste juhid.
Ettepanek täiendada KOKS 18 nii, et volikogu liikme volitused lõpeks enne tähtaega seoses töötamisega sama valla omavalitsuse hallatava asutuse juhina.
Hallatavate asutuste juhid volikogu liikmetena ei ole oma otsustes vabad ja erapooletud – tahes–tahtmata peavad nad arvestama...

10
0

Valimisreklaam (1)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Keelata valimisreklaami tegemine kommertskanalites ja avalikud plakatid.
Reklaam peaks toimuma ainult läbi tepattide riigi raadios ja riigi televisioonis või kohapeal valijatega kohtudes.
Nii hoitakse kokku mõttetu raha kulutamist kampaaniatele ning võrdsustaks kõikide parteide võimalusi. Samuti oleks võrdsed võimalused riigikogus esindatud...

15
1

riputatakse ühe või teise aastapäeva puhul ORDENIKE või MEDALIKE rindu !?! Kohati on tunne mõnel tegelasel on lausa maania iga-aastaselt medal saada. Iga taolise medaliga olgu kaasa antud ameti juhi või presidendi PÕHJALIK AVALIK SELETUSKIRI . Miks peaksime siis omi tublisid inimesi häbenema? Laskem Eesti rahval koos selle teadmisega ka kaasa...

22
4

1. Необходимо прекратить государственное финансирование партий. Финансирование партий должно происходить за счет партийных взносов, пожертвований физических и юридических лиц. Информация о пожертвованиях должна быть открытой и общедоступной.
2. При начислении пенсионного стажа должен быть отменен коэффициент стажа, привязанный к средней зарплате...

22
11

Lasteaiaõpetaja puhkus (0)

Varia

Alla Hekki peaaegu 4 aastat

Lasteaiaõpetaja puhkus võik olla sama pikk, kui kooliõpetaja puhkus.

14
11

Valimise aluseks on teadmine. Head valikut saab teha vaid siis, kui on teada, mida sa valid või mille sa valimata jätad. Paraku ei tea valdava osa Eesti rahvasaadikute tegevusest suurt midagi. Ok, või teab siis, kui ajakirjandus on mõne isikuga seotud skandaali välja kaevanud. Selge, et inimesed ei huvitu nii palju poliitikast, et hakkaksid ise...

17
0

Kaasata on väga raske kodanikkonda, kes ei taha või ei oska kaasatud olla. Igas kohalikus omavalitsuses võiks läbi viia aktiivse kodaniku baaskursusi ja anda osalejale kätte käsiraamatu konkreetsete tegutsemisvõimalustega.

"Ole aktiivne kodanik!" ei ole hea nõuanne inimesele, kes ei tea, millised on tema võimalused sellekohaseks tõhusaks...

11
0

Kuhu kaovad ettepanekud ? (4)

Varia

Eduard Orro peaaegu 4 aastat

Kui igaüks võib talle mittemeeldiva ettepaneku kustutada siis milleks üldse see tegevus ette võeti?
Ma ei leidnud oma ettepanekuid, mis küll paar päeva olid. Tundub et see ettevõtmine on loodud
ainult Harta 12 summutamiseks.

13
3

Erakondade rahastamine. (2)

Rahastamine

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Johanne Aasa, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine toimub liikmemaksudest ja riiklikust toetusest. Toetust makstakse kõikidele valimistest osavõtnud erakondadele. Aluseks võiks olla valimistel saadud häälte arv. Kõik muud annetused, olgu need rahalised, või materjaalsed, on korropsioon, Ja kuulub karistamisele. Nii saaja...

12
4

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Kandideerida saaks mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks koosseisuks.

19
4

Avalikel hääletustel nõuda rahvasaadikutelt kuni 500 tähemärgilist seletuskirja sellele, miks kunatine valik teostati.
See annab kodanikule kindlustunde, et rahva esindajad mõtlevad enne kui ütlevad, Lisaks saavad kodanikud rohkem teavet otsuste sisu kohta. See võimaldab paremini otsustada järgmistel valimistel. Kaasamine selles mõttes, et toob...

14
0

Presidendi otsevalimistega on võimalik vähemalt osaliselt taastada oluliste poliitiliste protsesside ning otsuste demokraatlik legitimatsioon, mis on paljude hinnangul Eestis kadumas. Presidendi otsevalimised avaks parlamendierakondade tagatubadesse koondunud otsuste tegemise kodanikuühiskonnale ning tagaks viimasele reaalse mõju poliitikas....

16
5

Ettepaneku autor Henry Saar, saabus e-posti teel:
Soovin et Eesti noortel (mõtlen 19-26 aastastel) oleks hambaravikulutused nii, kui noor läheb hambaarsti juurde maksaks ta 15-20 ja ülejäänud kulud maksaks riik. See kehtiks kindlustatud ja mitte kindlustatud noortel. Ja loodan et ettepanek läheks ikka seaduse alla et saaks me koos parandata...

17
2

KÜSITLUS IGA RAHVAKOGU KUUE ALATEEMA KOHTA. Las teevad iga alapunktile oma kolm isiklikku või parteilist ideepakkumist. Vaadakem kas meie esindajatel ka endal mingeid lihtsalt arusaavaid ettepanekuid on või nagu ikka ... suu vett täis !?! Vabandan mõne üksiku Riigikogu liikme ees kes siin midagi toimetada üritanud on. Saaksime sellise 7-menda...

14
2

Riigireformiga seostatakse omavahel praegu killustatud valitsemisalad ja eri haldustasandid; kõrvaldatakse dubleerivad struktuuriüksused (sh ametkondlikud e-registrid), detsentraliseeritakse spetsiifilised siseturvalisust tagavad valitsusasutused/struktuuriüksused, nt politsei, piirivalve ja päästeamet sidusus toimigu politsei...

14
1

Eestil on ajalooline šanss taastada oma õigusjärgne territoorium, saada tagasi peipsitagused alad ja petserimaa. Nimelt on nii Venemaal kui euroliidul hädasti vaja piirilepet, et ajada oma multikultieesmärke. Sellises olukorras saame isegi oma väiksusest hoolimata esitada ultimaatumi, et kui Venemaa ei tunnista Tartu rahulepet, ehk Eesti riigi...

24
7

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Viia läbi haldusreform, muutes riigi pidamise arusaadavamaks ja odavamaks

18
1

Vaatasin videolõiku Rahvakogu mõttetalgutelt Rahvusraamatukogus. Juku Kalle Raid oli mures, et kui praegune aktsioon toimib "plokina" , siis mõne aja möödudes ploki mõju lahjeneb ja plokk mureneb. Tekib vajadus uue ploki järele.
Mõte selline: muuta Rahvakogu pidevalt toimivaks ja küpsemate ettepanekute/arvamust abil suunata Riigikogu komisjonide...

21
1

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogu ja kohalike volikogude valimistel ei saa kandideerida need, kes pärast valimisi loobuvad kohast, kuhu nad kandideerisid. Need nn häältepüüdjad ei tohiks üldse kandideerida. Kandidatuuri ülesseadmisel peaks isik andma allkirja, et valituks osutudes võtab ta valitava koha vastu. Juhul kui isik...

7
0

Praegused KOV valimised toimuvad sarnaselt riigikogu valimistele parteiliste nimekirjade või valimisliitude nimekirjade alusel. Kohaliku omavalitsuse volikogu võiks aga koosneda küla ehk asumivanematest. Sellel oleks mitmeid eeliseid: esiteks esindatud saaksid kõik valla või omavalitsuse osad; teiseks kuna küla/asumivanemaid on võimalik mistahes...

18
1

ühendatud reaalajas töötavad videokaamerad

13
3

Riigikogu ei ole koht 4 aastaseks mõnusaks äraolemiseks. Saadik peab tundma vastutust ja kohustust teha oma tööd kohusetundlikult, parimal moel ja vastavalt antud lubadustele . Valitud saadikuid/ministreid kutsutakse tagasi kui seda toetab 5% valimisealisest elanikkonnast.

31
8

Vastu võtta uus pangandusseadus, mis sätestab, et kui inimene on maksuvõlgade tõttu sunnitud ära andma oma kodu ja kodu võtmed pangale, kustub automaatselt tema võlg, mille ta on selle kodu ostmiseks pangalt võtnud. Selline seadus kehtib Ameerika Ühendriikides ja paljudes Euroopa riikides. Eestis oleks selline seadus hädavajalik praeguse...

14
0

Mis vajab parandamist?
Demokraatia põhimõtte üks olulisi tunnuseid on teavitamine. Teavitamine, mis tagab riigi kõrgeimale võimu kandjale (rahvale) õiguse saada õiget ja ausat teavet seadusandlikult, täidesaatvalt ja kohtulikult võimult. Ja seotult ka neid esindavatelt erakondadelt/poliitikutelt.
Kahjuks ei ole eelmainitud teave tihti õige ja aus....

12
0

Paljudest ettepanekutest kumab läbi rahva soov vähendada saadikute arvu. Selleks teen ettepaneku, et Riigikogus oleks esindatud iga maakond 3 saadikuga (maakonnas elavad), kelledest üks võiks olla parteitu. Suurematest linnadest oleks vastavalt rahvaarvule rohkem saadikuid. See teeks ligikaudu 60 kuni 70 saadikut.
Et kergendada saadikute tööd...

22
2

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogusse kandideerijal peab olema vähemalt kõrgharidus. Seadusandlikus kogus ei tohiks töötada need, kellel on ainult keskharidus või madalam haridustase. Seaduste loojatel peab olema niipalju tarkust, et nad ise aru saaksid, mida nad teevad ja mis tagajärjed sellel tegevusel on. Ainult hääletajad...

8
3

Lõpetada riigieelarvest erakondade rahastamine. Vähemalt niikauaks kui ei jätku raha pensionite tõusuks.
Erakondi rahastatakse liikmemaksudest ja annetustest. Liikmemaksude suurus ja tasumine määratletakse erakondade endi poolt (põhikirjas). Annetusi kontrollib rahastamise järelevalve komisjon.

18
5

Peaminister Andrus Ansip ei taha Eesti Pangas avalikuks tulnud võltsimise tõttu mürki võtta, kuigi ta oli oktoobris Äripäeva ajakirjanikuga suheldes teatanud, et võib mürki võtta selle peale, et Eesti Pank ei ole midagi võltsinud. Täna (16.01.2013) teataski Ansip oma kommunikatsioonibüroo juht Inga Bowdeni vahendusel Äripäevale, et võtaks mürgi...

16
3

......ka reaalajas etteteatavalt kajastama. Kus esinevad , millistel sümpoosiumitel, konverentsidel , lintide läbilõikamisel , millal lennujaama saabub , millises maakonnas antud ajahetkel ollakse jnejne. Et rahvas saaks planeerida ka oma aega ning ise nende juurde minna ja nn. nööbist kinnivõtta (seda ka meedia kaamerate ja mikrofonide ees) ja...

18
0

Noored on Eesti riigi võtnud oma kätte - ja see on väga hea.
Samas on peansionärid saadetud nö aia taha, et nad noori ei segaks.
Kui aga arvestada "käibest" eemaldatud ressurssi, pole selline käitumine vast kõige otstarbekam.
Oleks mulle soodus, võtaksin oma ettevõttesse paar-kolm vajaliku kogemusega pensionäri tööle.
Siit alustaksingi...

25
0

Kui riigikogu valimiste rahastamise väärtarvitused toimuvad valdavalt riigi poolt riigikogus esindatud erakondadele ebamõistlikult suurte rahasummade andmise teel, nii et olulist osa sellest rahast kasutatakse valimiskampaaniate finantseerimiseks (resp. nende võlgade tasumiseks), siis kohaliku omavalitsuste valimiste rahastamise valdkonnas on...

9
0

Praegu kehtib riigikogu valimistel 5% valimiskünnis. See tähendab, et sellest allapoole jäänud jõududel sisuliselt puudub võimalus oma valijate tahet kuuldavaks teha. Nende jõudude hulgas võib olla nii uusi erakondi, kel pole veel õnnestunud "söösta komeedina poliitikataevasse", populaarsuse kaotanud või seda mitte kunagi võitnud erakondi ning...

18
2

Teha kohustus ettevõtetele (võib-olla alates mingist suurusest) kaasata % puudega inimesi.
Enamus neist inimestest suudavad töö olemasolul ise "oma leiva välja teenida". Praegu
on tohutu hulk puudega inimesi ja nende hooldajaid lükatud süvavaesusesse.

15
7

Eesti on investeerinud palju IT keskonnale ning elektriautode infrastruktuurile. Olen kindel et mida varem saame liita need kokku ja võimaldada autode liiklus ilma juhti, seda rohkem saame:
1. anda rohkem aega inimestele
- ei ole vaja istuda iga päev 0,5-2 tundi rolli ees
- ise leiab optimaalsem tee ja ütleb palju aega see võtab

2. säästa raha...

9
0

Rohkem kaasatust (0)

Kaasatus

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

Omavalitsused peaksid juba kaasama MTÜ-sid ja inimesel peab olema õigus kaasatusele oma riigi juhtimisele. Rohkem tähelepanu lastele,vanuritele.

17
4

Kogu rahvas valib riigikogu. Enim hääli kogunute erakondlik kuuluvus ei määra riigikokku pääsemist, kuna hääli ei saa nimekirjade hierarhia alusel edasi anda. See on ainus võimalus vabatmeestel rahva tahtel valitud saada. Riigikogus olgu saadikutel õigus moodustada ka ajutisi fraktsioone omal vabal valikul vastavalt käsitletava eelnõu iseloomule...

9
4

2 ettepanekut (0)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Soode, saabus e-posti teel:
1.Täielikult avatud nimekirjad s.t. kes rohkem hääli saab, on võitja, kes vähem, on kaotaja.
2. Peaks olema võimalus saadik tagasi kutsuda.

9
2

Tean, et põhiseaduskomisjon arutab seda kuidas majanduskomisjon riigile kuuluvate äriühingute nõukogu liikmeid edaspidi nimetama hakkab, et lõpetada võimude lahususe riive. Ma läheksin siit veel sammukese edasi (ehk ei murra lahtisest uksest sisse) ja muudaks riigile ja kohaliku omavalitsuse üksustele kuuluvate ühingute juhtimisstruktuuri.
...

24
1

Kuna MTÜ'de ja Sa'de juhatuse kulutused ulatuvad miljonite eurodeni, aga nende kasutegurit iseloomustavad hästi Haiti maavärina ja üleujutuste tagajärgede ikvideerimine, kus kahe aasta mõõdudes inimesed elavad endiselt telkides, aga 130 miljardit dollarit on kulutult MTÜ'de kaudu kadunud.
Sama on Eestis: kus on 45 000 alatoidetud nälgivat last ja...

21
4

Tihtipeale kiputakse võrdlema erinevate erakondade liikmete arvu ja seeläbi tegema erinevaid järeldusi. Kogu aeg on ikka nii, et seal kus rohkem inimesi, seal on ka rohkem kaalu ja ligipääsu võimule. Paraku tundub see seltskond liialt kirju. Nii noored kui vand, haritud ja harimata jne. Kõik see on väga tore aga kui kindlad me saame olla et...

22
3

Liikmemaks, valimistoetus, annetus (0)

Rahastamine

Ants Relvik peaaegu 4 aastat

Erakonna suurus on määratud vähemalt 500 regulaarselt liikmemaksu maksva liikmega.

Liikmemaks on erakonna rahastamise vahend erakonna pidevaks toimimiseks, kui liige ei maksa regulaarselt liikmemaksu, siis arvatakse ta liikmete hulgast välja.

Valimistoetus reklaamiks: riik rahastab igat valimistele esitatud kandidaati kindla summaga, seejuures...

11
1

Valimisreklaami-propagandat tuleks rahastada riigikassast selle raha arvel, mis praegu makstakse erakondadele. Ülesseatud kanditaatide arv peaks olema piiratud igale parteile kandideeritavate kohtade arvuga (Riigikogu puhul 101). Riigihanke korras tuleks kõigile valimistel osalevatele parteidele trükkida nende kandidaate ja seisukohti tutvustav...

15
0

Milleks käputäiele minirahvale nukupresident?

28
15

Ettepaneku autor Arno Suur, saabus e-posti teel:
Ükskõik mis põhjusel riigikogu tööst lahti öelnud persoonil enne järgmisi valimisi enam riigikokku asja ei ole. Tema asemele aga tuleks nimekirjast järgmine liige, olenemata tema parteilisest kuuluvusest.

22
5

Arenenud infotehnoloogiaühiskonnas ei ole mingit põhjust hääletada huupi partei kaupa. Juba riigikokku saanud poliitikul ei ole pragu mingit erilist põhjust jälgida oma valijate soove. Pideva toetuse süsteemi puhul tuleb igal juhul valijate soove arvestada.
Kuna igal Eesti elanikul peab olema ID kaart tuleks seda eelist ka sisuliselt ära...

12
3

Ettepanku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogu koosseis olgu 51 liiget kuna pole mõtet nii vaese riigi puhul rahva raha raisata.

15
2

Erakonnast lahkumisel lahkub isik ka Riigikogust välja arvatud juhul, kui ta osutus valituks isikumandaadiga.

Põhjendus: Juhul, kui saadikul puudub isikumandaat ja ta osutub valituks tänu erakonnale, pole tal mingit eetilist ega formaalset õigust jätkata Riigikogu liikmena.

34
25

Ettepaneku autor Tiit Nook, saabus e-posti teel:
Üle võiks vaadata parteide juhtimismudeli, hea oleks võimalikult palju inimesi kaasata partei seest. Iga piirkond võiks valida endale mingi hulga esindajaid, kes kaasatakse ka juhatuse otsustesse, et otsused oleks rohkem konsensuslikumad ja et algatuste ja uute ideede üle otsustamine läheks laiema...

13
0

See pole uus idee, sellele olen eelnevalt toetuse kinnituse lisanud, kuid see on kõige ausam.

25
5

Keelata meedias – televisioonis, raadios, ajalehtedes, ajakirjades, välisreklaamplakatitel ära kange alkoholi reklaam. See oleks oluline samm Eesti alkoholitarbimise vähendamiseks. Reede- ja laupäevaõhtuti on väga halb vaadata, kuidas iga teine reklaam eesti telekanalites kutsub alkoholi tarbima. Kui selline seadus vähendaks veidikenegi alkoholi...

15
0

Valimisreklaamist (1)

Valimised

Raivo Blok peaaegu 4 aastat

Mina sooviksin, et kõik erakonnad ja/või rahvaühendused,kes võtavad valimistest osa, avaldaksid enne vähemalt üks kalendrikuu enne valimisi kas paberkandjal või elektrooniliselt oma valimisprogrammi, mida tehes ja mille või kelle arvelt nad kavatsevad lubatut teha valituks osutumisel ja kui on olnud varem valitud, mida konkreetselt on tehtud...

14
0

Lastetusmaks (0)

Varia

Jaak Roos peaaegu 4 aastat

Kõikidele üle 25 aasta vanustele isikutele kellel ei ole lapsi (va meditsiinilistel põhjustel lapsi mitte saavatele isikutele) määrata „lastetusmaks“ - nt 1% palgast. Maksust kogutav raha kasutada sihtotstarbeliselt lasteasutuste finantseerimiseks (lasteaiad, koolid, kooli toit jne). Kindlasti tuleb täpsemalt ja detailsemalt reguleerida antud...

6
0

Avalikustada Töötukassa ja töötukassale teenuseid osutajate palgad ja teenused.
Milleks on igasugu nõustajate palgaandmed saladuses? Avalikustada need lepingud ja nende reklaamidele kulutatavad andmed.

17
2

Avatud nimekirjad (0)

Valimised

Ain Aitsam peaaegu 4 aastat

Valimises.
1. Tuleks kasutada avatud nimestike.
2. Riigikogu liikmetekompetentsuse tagamiseks tuleks kehtestada kandidaadi minimaalne vanus. See võiks olla 30.a.
3. Valitavatel kohtadel peaks olema maksimaalseks töö-
perioodiks kaks valimisperioodi,

11
2

Põhiseaduse 63 kohaselt ei tohi Riigikogu liige olla üheski muus riigiametis. Kui riigile kuuluva ettevõtte nõukogusse kuulumise eest makstakse tasu on see sisuliselt, laiemas mõttes käsitletav ka muu riigiametiga, millise ülesande täitmine on allutatud lisaks täitevvõimule. Riigikogu liige võiks riigi esindajana kuuluda riigile kuuluva...

6
0

Ettepaneku autor Tiiu Kahar, saabus e-posti teel:
Põhiseadus peab tagama inimväärse elatustaseme, mis on 60% vab. keskmisest palgast. Kui meil on miinimumpalk 320 eurot ja pension 300 või veel väiksem, siis valitsus rikub põhiseadust, sest ta ei taga seda. Pensioni arvestamise keskmisest palgast lähtuvalt on ajale jalgu jäänud ja ebaõiglane, sest...

18
0

Kaitsekulutuste-, välisministeeriumi koondamise-, KOV'ide, maavalitsuste- ja saamatu Kiisleri ministeeriumi ja riigiaparaadi vähendamise-, lt laekunud summad katavad matusetoetused ja lastetoidu ära.

23
2

Seletus. Paljud jäävad ennetähtaegsele vanaduspensionile, kas tervise või töökaotuse või ka lähedase hooldusvajaduse tõttu. Samas võib neil hiljem tekkida võimalus uuesti tööle naasta. Peaks olema võimalus, et tööle naastes iga töötatud kuu annaks neile õiguse pensioni ümberarvestamiseks, suurendades iga kuu eest pensioni 0,4% võrra, kuni on...

15
0
16
6

odavamatele büroopindadele(nt.mustamäe,lasnamäe).Kaovad ummikud kesklinnast ning raha säästmine ulatub miljonitesse ühes kuus...

23
3

Uba siis lihtne, 1-4 üks koolivorm ja 5-9 teine koolivorm. Ühine, üle Eesti. Igale koolile oma tekkel. Võtaksime julmadelt ja väga mõjutavatelt lastelt ühe enam koolikiusu põhjustava: riietuse põhjal tekkiv kius. Pole vahet, oled külakurnaja või vallasant, reeglid on ühed kõigile. Lisaks tellimus kohalikele moedisaineritele, mitu erinevat...

19
2

Viia läbi EV desovjetiseerimine, selleks:
1. Keelata "endistel" EKP (NLKP) liikmetel töötamine kõrgetes riigivõimuametites ja valitavates riigivõimuorganites;
2. Avada EKP arhiivid.

Näiteks oleks naljakas, kui Saksamaal oleks mõni kõrge riigiametnik või parlamentäär endine natsipartei liige. Kommunismi ja natsikuriteod on mõlemad inimsusevastased.

15
2

Heaolu tuleb majandusest ja Eestis tähendab majandus suuresti eksporti. Meil on väga palju ettevõtteid, kes on kasumlikud ning omavad ekspordipotensiaali, kuid ometi ei ekspordi nad mitte protsentigi oma toodangust. Ekspordijuht aga on teadupärast kõrgelt kvalifitseeritud töötaja, kes tahab saada ka vastavat palka ning ma usun, et nii mõnigi...

10
0

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
- Riigikogu liikmed ainult kaheks koosseisuks;
- nõukogudes osalemine tasuta;
- valimisseaduse muutmine;
- saadikuile võrdne tegevusvabadus frakts.loomiseks;
-riigikogu opositsiooni töösse ennistamine;
-valimiskulutustele lagi;
-keelata riigi- ja kohalikku võimu teostavate asutuste töötajatel...

11
1

Siseauditi (SA) loomise kohustus KOV-is tuleks kehtestada seadusega. Siseaudiitor on vallavalitsuse koosseisus, kuid allub volikogule (tööplaan koostatakse vallavalitsuse poolt, kuid kinnitab selle volikogu, tööle kinnitab ja töölt vabastab volikogu). Volikogus allub SA nii koalitsioonile (võimule) kui ka opositsioonile. SA aruanded on...

18
2

Ettepaneku autor Mart Arold, saabus e-posti teel:
Valijad saavad posti teel valimiskaardi ja infolehe, kus on kirjas valimisjaoskonna asukoht ja tööajad, kuid paraku nad ei saa kõige olulisemat infot, s.o kandidaatide nimekirja. Selle teavitamine on jäetud kandidaatide mureks nende eneste reklaamikampaania raames. Pean seda lubamatuks ning pean...

15
0

just enne valimisi , kus kohustuslikus korras ja üheaegselt peaksid osalema kõik antud hetkel Riigikogus patseeruvad parteide esindajad kes samal ajal esitleksid ka omaltpoolt tehtut tulemit. Selline kokkuvõtlik ja ettevaatav üritus kus sõna saaksid proportsionaalselt ka uued tulijad. Kohad - kõik maakonnakeskused, linnad ja asulad mitte vähem...

10
2

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine toimub liikmemaksudest ja riiklikust toetusest. Toetust makstakse kõikidele valimistest osavõtnud erakondadele. Aluseks võiks olla valimistel saadud häälte arv. Kõik muud annetused, olgu need rahalised, või materjaalsed, on korropsioon, Ja kuulub karistamisele. Nii saaja...

13
5

Nagu kirjutas tänases Eesti Päevalehes Liilia Laurson, võiks ühtlustada ka meil tööpäeva pikkuse muu euroopaga.
Praegu kulub töö peale ligi 9 tundi (koos lõunaga) ja ligi 11 tundi koos edasi-tagasi sõitmise ja muu sinna juurde kuuluvaga.

Pere jaoks jääb suhteliselt vähe aega. Tööpäev võiks kesta nt. 6 tundi ja inimesed oleksid ilmselt isegi...

26
11

Absoluutne võim rikub absoluutselt (2)

Sundpolitiseerimine

Andres Tori peaaegu 4 aastat

Meie riigi üks omavalitsus käitub nii nagu polekski tegemist selle riigi KOV-ga, vähe sellest, riigi pealinnaga. Absoluutne võim on demokraatlikul teel loonud absoluutismile sarnaneva omavalitsemise ja karistamatuse. Sellepärast teen ettepaneku haldusreformi käigus osaliselt võrdsustada ka KOV-e ning moodustada Suur-Tallinn, mis koosneks mitte...

24
7

Rahastamist on vaja kontrollida (0)

Rahastamine

Külli Kaar peaaegu 4 aastat

Probleem pole mitte rahas vaid selle edasises mõjuvõimus. Edasise mõjuvõimu kontrolliks tuleb kontrollida algallikat ja samuti edasist raha paigutamist juba riigikogus ja riigis. Tuleb käivitada "prioriteedid paika" programm, kus raha edasist jaotamist tuleks teha võrdlustabelitega(võib olla sed juba tehakse ei ole kursis). Näiteks tabelkus...

11
0

Vajadus sellise muutuse järgi on juba ammu. Näiteks oli mõned aastad tagasi ühel meie läheduses asuval puidutöötlusettevõttel probleem tööstusest tekkiva saepuru müümisega saepuruna või saepurubrikettidena kuna ametnikud soovisid tõlgendada saepuru tööstuse jäätmeks ning saepuru müük või selle töötlemine sooviti tõlgendada jäätmekäitluseks....

11
0

presidendi otsevalimised (0)

Valimised

Jaanus Riimets peaaegu 4 aastat

Alates praeguse presidendi ametiaja lõppemisest tuleks seadustada presidendi otsevalimine. Valimine peaks toimuma kahes voorus, kui esimeses voorus ükski kandidaat ei saa poolt hääletajate üldarvu toetust. Presidendikandidaadiks võib olla iga sünnijärgne EV kodanik, kes on 40aastane ja keda esitab kandidaadiks vähemalt 1500 EV kodanikku .

21
6

Kui valituks osutunud kandidaat peatab oma volitused, siis peaksid peatuma ka talle antud hääled, erandiks võiks olla vaid sama tasandi täidesaatva võimu teostamine ja tervislikud põhjused. Kui valituks osutunud saadik peatab oma volitused, siis lahutatakse tema kogutud hääled erakonna häältest maha ja tulemused arvutatakse järelejäänud häälte...

6
0

Hea õigusloome tava (0)

Kaasatus

Karli Lambot peaaegu 4 aastat

Regulatsioonidesse tuleks sisse viia Teenusmajanduskoja poolt sõnastatud hea õigusloome tava põhimõtted (vt http://teenusmajandus.ee). Lisaks on kaasamise käsitlusega oluline ära sõnastada üldtunnustatud ja aktsepteeritud lobireeglid, et seda tegevust oleks lihtne eristada mõjuvõimuga kauplemisest.

K.L. väikese grupi nimel

14
0

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Riigikogus ei saa olla rohkem, kui kaks järjestikust perioodi.

27
4

Rahvareferendum (2)

Varia

Valdur Vagane peaaegu 4 aastat

Taastada eelmise vabariigi aegne rahvareferendum 20000 häälega.

29
0

Partei rahastaja tohib toetada ainult ühte (1) erakonda . Suurrahastajate puhul peab toimuma järelkontroll , kas ta ei saanud mingeid hüvesid oma raha eest.

10
0

Natuke võiks infot anda inimeste ja asutuste kohta ,kel on õigus portaalis hääletaja isikuandmeid ja hääletamist näha. Mulle tundub ,et paljud head ideed jäävad tutvustamata ja hääletamata tänu sellele, et kardetakse sattuda mingisse KAPO kaustikusse

17
0

Riigikogu valimiste, erakondade ja nende rahastamisega ning rahvahääletustega seotud seadusloome tuleks Riigikogust välja viia. See on vajalik, et võimul olevad erakonnad ei põlistaks oma võimu ja selleks, et rahvakogu ettepanekuid üldse arvesse võetaks. Vastasel korral on tõsine oht et kui ka edumeelsete ettepanekutega vormiliselt nõustutakse,...

17
3

Eutanaasiaseadus (1)

Varia

Toomas Raudam peaaegu 4 aastat

Kui selles rubriigis tehtud ettepanekuid läbi ei arutata, siis pole ka ettepaneku tegemisel mõtet. Sellest on väga kahju. Oma südametunnistuse rahustamiseks ning kindlas teadmises, et olen sellega oma rahvale head soovinud, tahaksin siiski, et see teema ühiskonnas läbi arutataks ning ka mingi tulemuseni jõutaks. Ei hakka siinkohal tutvustama...

21
2

Pooldan riigiasutuste laiali viimist üle Eesti. Vähemalt maakondade keaskustesse. See muidugi ei ole küllaldane abinõu maa tühjaksjooksmise pidurdamisel. Kuid see on üks ja väga vajalik ettevõtmine. Eestmaal peaks ikka igal pool saama elada ja hästi elada. Selleks peaks ikka riiklikult midagi väga tõsiselt ette võtma. Rahvaloenduse andmeid...

20
4

Valijate tahte osakaalu ja Riigikogu liikme vastutust oma valijate ees tuleks suurendada. Selleks tuleks ära kaotada üleriigilised nimekirjad ja kõik Riigikogu mandaadid tuleks välja jagada proportsionaalse printsiibi ja lihtkvoodi alusel üksnes valimisringkondades vastavalt saadud häälte arvule. Erakondade valimisringkonna nimekirjades tuleks...

11
0
29
21

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Riigikogu valimistel jaotada kõik mandaadid ringkondades saadud häälte järgi reastatud nimekirjade alusel, samas nimekirjas ka üksikkandidaadid. Esimesed mandaadist ilma- jäänud jäävad asendussaadikuteks.

21
1

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Riigiettevõtete juhtide palgale tuleks kehtestada ülempiir.

21
1

Roheline vahtraleht annab kaasliiklejatele märku, et sõiduki juht võib olla natuke kohmakas liikluses ja teda saab ja tuleb aidata, et kõik sujuks.
Koos oma hambaarstiga elu üle arutledes tulime mõttele, et ka eakamad juhid võivad kujuneda liikluses potentsiaalseks ohuks ja ka neid oleks kasulik märgata ja toetada. Eakas juht on tavaliselt...

28
12

üks ringkond (1)

Valimised

Tiit h ü t s i peaaegu 4 aastat

Valimisseaduste mitmesugustes nüanssides kompetentsed
isikud võiksid debateerida teemal: Eesti on nii väike,kas on võimalik
luua ainult üks valimisringkond

27
14

INIMARENGU KIIRENDI. (1)

Varia

Raul Sepp peaaegu 4 aastat

Igal aastal (alates 1995.a.) MEIE kulutame aega ja raha, et koostada Eesti Inimarengu Aruanne (EIA). Igal aastal EIA nendib, et areng on vilets. Mida teha? Tõsta valija kvaliteeti. Kuidas? Valijal peab olema üks koht, kust on võimalik lugeda pürgija TEHTUD TEGUDEST, LAUSUTUD SÕNADEST ja VÄLJENDATUD MÕTETEST.

8
2

Ettepaneku autor Kaupo Põder, saabus e-posti teel:
Eesti Vabariigis kuriteod ei aegu. Eesti Vabariigi okupeerimine Nõukogude Liidu poolt oli kuritegu. Inimesed, kes otsustasid Nõukogude Liidus töötada riiklikel ametikohtadel, asusid teadlikult kuritegeliku liidu liikmeteks.
Seega ei tohiks kommunistliku partei piletit omanud kodanikud töötada...

12
2

Aastast 1900 on kulla hind tõusnud 4500% ( !!! ). Seevastu raha väärtus on pidevalt devalveerunud. Seega pole arukas koguda pensionit paberpahna või virtuaalsete nullidena, ning lausa kriminaalne tundub idee sunduda kodaniku, tööinimest andma oma teenitud raha pensionifondi haldurile riskantseks ( me ju mäletame hästi hiljutist kolmanda jne....

15
1

Idee selles, et kehtestada puudega või raske haigusega isikuid hooldavate perede liikmetele järgmised maksuerisused:
1 kaotada nõue sotsmaksu miinimumi tasumise kohta alla miinimumpalga suuruselt palgalt ja asendada see sotsmaksuga väljamakstud palgalt
2. lubada tööandjail, kõigil isikutel maksudevabalt toetada neid peresid summas kuni 1000 kuus
...

15
0

Alla 12-aastase lapse põetamisel makstakse vanemale hetkel hooldushüvitist alates lapse haiguse 1. päevast, hooldushüvitise suurus on 80% ühe kalendripäeva keskmisest tulust (arvutatuna eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult).
Ettepanek on teha erand pärast lapsehoolduspuhkust tööle naasnud vanemate saadavale hooldushüvitisele...

14
1

Praktika on viimase paarikümne aasta jooksul näidanud, et rahvasaadikud on võtnud vastu hulgi seadusi, mis ei ole tänaseni tööle hakanud ega hakkagi või töötavad Eesti elanikele risti vastu. Selline asi saab juhtuda ainult siis kui seaduse vatuvõtmise poolt hääletanud rahvasaadikud ei ole ise seaduse sisust aru saanud, sest nad ei oska seadusi...

14
3

Ettepaneku autor Ants Jakobson, saabus e-posti teel:
Suhtun Rahvakogu küsitluse põhiteemade tulemuslikkusse skeptiliselt. Vaadates taasiseseisvusaja Riigikogu valimiste tulemusi selgub, et rohkem, kui 20 aasta jooksul on edukad olnud kõik erakonnad. Kõigil on olnud võimalused, kuid neid valinud rahvas ei ole olnud kunagi rahul. Manipuleerimised...

21
1

Kehtiva seaduse kohaselt osavalla ja linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist valla- või linnavalitsus vallavanema või linnapea ettepanekul. Ettepanek on kaotada nimetatud piirang seadusest. Iga omavalitsus võiks ise otsustada, kes vanema ametisse nimetab. Tallinnas on olemas linnaosade halduskogud. Võimu detsentraliseerimise huvides...

15
1

Kui tänased neli "suurt haid" välja jätta, siis täielise nimekirjaga Riigikogu valimistel esinemine jätkuvalt kesise keskmise palga tingimustes pärsib oluliselt uute subjektide ilmumist poliitikasse. Mõistagi on ka teisi põhjuseid ning ka siin võiks öelda, et me ei vaja saadikuteks inimesi, kes pole võimalised või valmis panustama isiklikke...

12
1

Ettepanek: President algatagu kiireloomuline põhiseaduse muutmine ( 103 punkt 5 alusel, algatamine Riigikogus 81 häält ja muudatuse vastuvõtmine 68 häält)
Põhiseaduse III peatüki 56-le lisada täiendav punkt: „3) rahvaalgatusega“. Riigikogul võtta vastu Rahvaalgatuse seadus, mis kehtestaks rahvaalgatuste korralduse vormi ja sisu põhimõtted ning...

22
1

Keelata meedias – televisioonis, raadios, ajalehtedes, ajakirjades, välisreklaamplakatitel ära laenureklaamid. See oleks oluline samm Eesti laenuturu korrastamisel. Väga halb on vaadata, kuidas iga teine reklaam eesti meedias kutsub kiiresti uusi tarbimislaene võtma, samal ajal kui Eesti rahvas on suurtes võlgades. Individuaallaenud on Eestis...

12
0

ID-kaartide kehtivusest (0)

Varia

Kai Türk peaaegu 4 aastat

Kodanikel, kelle vanus on üle 80 aasta, võiks isikutunnistuse kehtivuse aega pikendada aegade lõpuni.

11
0

Maksta eripensioneanult..... (1)

Kaasatus

Eduard Orro peaaegu 4 aastat

Maksta eripensione ainult nendele kes puutuvad oma tööl kokku tervistkahjustavate ainetega ja
nendele kes rikivad oma eluga oma tööd tehes.

17
1

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Olulisema tähtsusega riiklikud ja omavalitsuste küsimused otsustatakse osalusdemokraatia igaaastastel referendumitel mis toimuks eelkõige elektroonilises keskkonnas ja seda tehtaks iga aasta 20. Augustil.

10
1

... saaks riigi ja KOV-ide ametnike töid ja tegemisi iseloomustada, kritiseerida-kiita , suunata , ettepanekuid teha jne jne .

18
0

Enam vastukaja leidnud ettepanekud esitada rahvahääletusele. Mida rahvas otsustab, seda ta väärib. Ei ole õige, et erakondade rahastamise või Riigikogu valimiskorralduse otsustavad Riigikogu parteisõdurid.

36
5

Ettepaneku autor Karolina Antons, saabus e-posti teel:
Muuta tuleks praegust haigushüvitise süsteemi, mis toob kaasa selle, et inimesed käivad haigest peast tööl edasi. Eriti karmilt tabab praegune süsteem emasid, kes naasevad lapsehoolduspuhkuselt tööle ja kuna lapsed on esimesel sõime/lasteaia-aastal väga tihti haiged ja need naised ei ole...

16
0

sisestad oma ettepaneku, järgmisel päeval on see kadunud. Kindlasti väidetakse, et on punti seotud sarnase ettepanekuga. Minu ettepanek oli erakondade riikliku rahastamise lõpetamine. Mitte lihtsalt erakondade rahastamine.
Erakondade rahastamine riigi eelarvest tuleb lõpetada.
Erakonnad ei tohi olla mingi äriprojekt! Seda on võimalik saavutada...

32
21

See on riigipoolne pensionäride mõnitamine, maksustada tavapension. Riigikogu võttis vastu ESMi, kreeka santide (keskmine pension 1700 EUR) abistamiseks, suhtelislt kiiresti. Äkki saaks meie pensionile 500 eurose maksuvabastusega rutem hakkama.

13
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Anda rahvale seaduste algatamise õigus kui on kogutud vähemalt 25 000 kodaniku toetus.

26
1

Miks?
a) tänast seisu me loeme iga päev ajakirjandusest
b) haritud inimene on riigilie lõppkokkuvõttes odavam kui vinnapudeli eest ostetav lumpen valimistel
c) meid on liiga vähe, et ühtki isikut (puberteedieas vastutahtsi) harimata jätta
d) pikem sotsialiseerumine tekitab patratamatult küpsemaid indiviide
e) kohustuslikkus paneb lapsevanemaid...

4
0

Isikud on riigikogu valimistel ületähtsustatud. Mind näiteks ei huvita, kas rahvaesindaja on ilus, milline on ta sugu, kui vana, kas tal on lokid , habe, jne. Inimestel on väga raske jälgida kõikide kandidaatide omadusi ja ennustada tema plaane ja nende ausust. Reklaamiplakatitel olev lause „ma soovin, et maailmas oleks rahu“ on ilus ja...

14
2

Nii nagu ettevõtted peavad koostama kohustuslikus korras majandusaasta aruandeid ja arstid ja õpetajad peavad koostama küll aasta ja kvartali ja veerandiaruandeid ja kalurid peavad koostama püügiaruandeid, võiks ka riigikokku ja kohalikesse volikogudesse pääsenud erakonnad ja valimisliidud omada seadusega sätestatud kohustust, koostada vähemalt...

13
0

Riigikogus olevaid erakondi rahastatakse ka riigieelarvest, mis minu arvates on hea. Selle eesmärgiks peaks olema erinevate riigi juhtimise poliitikate olemasolu. Halb selle juures on see, et erakonnad ei kasuta raha sihipäraselt, sest sihti pole seatud ja keegi ei kontrolli selle täitmist. Ettepanek: seadustada, et iga riigieelarvest raha saav...

12
3

Normaalne elu kõigile (1)

Kaasatus

Eva Randoja peaaegu 4 aastat

Igale Eesti ID-kaardi omanikule naeratus, puhas õhk ja kvaliteetne talukaup ! Arendage väikeettevõtlust väikelinnades ja külades. Rahvas saab liikuda maal ringi, muutub elujõulisemaks.

7
0

1. Soovin, et valimisnimekirjad oleksid vabad. Hääle saab, see kellele see antakse.
2. Soovin, et valimistel oleks võimalik anda vastuhääl. Kui ei ole kedagi, keda soovin toetada aga on keegi, keda kindlasti valida ei soovi.

5
1

Parteide riiklik toetus viia proportsiooni kogutud liikmemaksudega.
Sunnib parteid tegelema oma liikmeskonnaga ja (loodetavasti) tõstab seotust valijaskonnaga. Peaks tugevdama ka parteide siiani üsna lõtva finantsdistsipliini.
Seega iga partei toetus oleks n·( aastas kogutud liikmemaks). Jooksva aasta vältel võiks partei töötada pangalaenu abil...

10
7

3 ideed (2)

Valimised

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Riigikogus võiks olla poole vähem saadikuid, sest seadused on enamvähem olemas ja Euroopa liidu seadused on ülemuslikud.
Tähtsate otsuste jaoks võiks kokku kutsuda eriala tundvate isikute ajutise töögruppi kes pakkuks ikka asjalikke lahendusi.
Iga riigikogusse sooviv isik peaks omama...

16
6

Erakond ise on juba enda kõla poolest kahtlane. Minule jätab ta mulje, et justkui mingi väike kamp inimesi ajab enda eraasju riigiasjade ajamise asemel.

Erakonnale annetamisel tuleb panna paika annetamise ülempiir nt. 1000 euri kuus annetaja kohta. Annetaja nimi tuleb avalikustada. Miks just ülempiir? Aga selleks, et liiga rikas inimene ei saaks...

11
6

Traditsiooniline ja esinduskoja kaudu seaduste andmise meetod tähendab põhimõtteliselt seda, et otsused sünnivad läbi avalike ja varjatud vaidluste, nõupidamiste; arvestatakse ja kaalutakse otsuste mõjusid ja vajadusel tehakse kompromisse - nii saab sündida seadus, mida tunnistavad ka need, kes ei ole seadusega päris rahul. Referendumite taga on...

19
5

Õigustühine ESM (2)

Varia

Raul Vels peaaegu 4 aastat

J.Ligi pole minu käest luba küsinud, et orjaks müüa mind, minu lapsi ja minu lapselapsi. Taoline ebanormaalne kaasus saab juhtuda vaid Buratino Lollidemaal, kus minu tahte vastaselt mind lihtsalt orjastatakse. Isiklikest majandushuvidest lähtunud J.Ligi tegevusel on kriminaalkuriteo tunnused. "Hädaseisundis" olevate inimeste...

18
3
5
0

Kinnisvarapensioni idee (3)

Varia

Urmas Heinmaa peaaegu 4 aastat

Tere. Mõni aeg tagasi jooksis meediast läbi uue sotisaalministri mõte nn. kinnisvarapensionist. Samas uudistelõigus oli ühe suurpanga esindaja ka kes ütles, et asjal on jumet. Arvesse võttes, et meil eestis on pensionid väikesed ning on pensionäre kes omavad kinnisvara siis võiks minu meelest riik hakata tegelema antud teemaga tõsisemalt. Ma ei...

14
15

Hetkel on Riigikogu valimise seaduse 2. peatükiga piiratud aktiivne valimisagitatsiooni aeg (alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast valimisteni, 5 lg 1), see on keelatud valimispäeval ( 5 lg 2) ning hääletamisruumis ja selle vahetus läheduses ( 5 lg 3). Aktiivse agitatsiooni perioodil on keelatud kandidaatide välireklaam ( 51)....

10
1

Kuna suurem osa pensionäre elab allapoole vaesuse piiri (320 eurot), siis vabastada nad aktsiisi- ja käibemaksust.
Peale elektrihinna tõusu võib saabuda EV lõpp.
Nüüd on rikaste kord makse maksta ja riigikassat täita. Ning enda ihukaitseväge ülal pidada.
Vaestele pole Afganistaani okupatsioonivägesid tarvis!

20
2

... ehk internetikeskkonna poolt enim valitud-arutletud-kommenteeritud teemad ja suunad. Muidu istuvad seal ainult presidentuuri ja parteiliste kisakõride ( vabandan - nomenklatuursetest broileritest) esindajad kes siis enesele mugavaid teemasid (millest hiljem siis kogu selle tegelikku tühja sisu teades realiti mõnusalt mööda libiseda) välja...

10
2

Kuna minu pooltargument Tiiu Kuurme arvamusele südametunnistuse vabaduse kohta on kuhugi kadunud, siis kirjutan selle siin eraldi lahti.
Igal erakonnal peaks olema oma poliitiline programm, millest lähtuvalt ja mille toetamiseks isik ühineb erakonnaga. Kui ta on saanud saadikuks ja hääletab oma erakonna programmi põhimõtete vastaselt, siis on ta...

15
0

omama arusaama ka selle ametikohaga kaasnevast moraalilävest ja patriotismist . Neil on kohustus aduda , hoomata oma kõrget vastutust kõigi nende sotsiaalsete ühiskonna gruppide ees kelle vajadustest lähtudes peaksid nad tulevikus seadusi vastu võtma. KATEGOORILISELT OLEN VASTU sellistestele isikutele kes näidanud ennas eelneva eluperioodi...

31
9

peaksid KOHUSTUSLIKUS KORRAS avalikustama oma antud ajahetke kuuluvuse ja eelnenud aegade kuuluvuse kõikidesse organisatsioonidesse. Nii nendesse mis asuvad Eesti pinnal kui välismaal. Olgu selleks Lions-JCI tüüpi eliitorganisatsioonid, kõiksugused üliõpilaskorporatsioonid-seltsingud , huviala klubid , igasugu avalikud ja poolavalikud loozid ,...

19
9

Mis saab pensioni II sambasse paigaldatud rahast, ei tea keegi, kuna ei ole mingit tagatist, et pangad, kus see raha on, üldse tulevikus eksisteerivad. Jätkuvalt sööb seda raha inflatsioon, ja paljud pensioniraha kogunud inimesed, pensionieani ei elagi.

Pensioni II sammas võib toimida küll, kuid töötajate poolt sinna kogutud raha võiks minna...

13
0

Ei olnud eelmise vabariigi aegu sellist monstrumit, ei tasu ka nüüd raha raisata.
Toita parem nälgivaid lapsi!

17
6

Eesti riigile tooks kasu kui Eesti riik toetaks laevandust sh ka kaubalaevadust. Kõigile Eesti laeva omanikele maksusoodustused. Meremeestele soodustused maksude näol. Merekoolis võiks olla erieala "kapten laevaomanik".

5
0

MIks? Värske majapõletamisloo taustal pole kaugel aeg kui asi veriseks kisub. Seda on siis vaja?
Kohtutäid praegu ei vastuta lõpphinna eest ja see neid ei huvitagi. Oma raha saavad nad alghinnalt.
Müügiskeemid on järgmised: kui endale meeldib siis hinnatakse pisiavalt alla ja oma käsilaste kaudu ostetakse asi üles; kui ei meeldi, siis on olemas...

15
1

Praegu on nii,et järjest enam on hakanud keskvõim ette kirjutama,mida inimesed oma kodupaigas tegema peavad ja teha tohivad.Kui mõnel suurärimehel on tahtmine kusagil kaevma hakata,sobimatuid ehitisi püstitada,mereääri kinni panna,metsa maha võtta või muidu loodust rüüstada,siis ei peeta kohapealsete inimeste arvamust miskiks.Koolid ja haiglad...

15
3

Muuta õppelaenu tagasimaksmise süsteemi nii, et laenu tagasimaksmine ei hakka praktiliselt kohe peale kooli lõpetamist nagu praegu, vaid alles siis, kui kooli lõpetaja on asunud tööle ja saavutanud teatud tulutaseme (nt keskmine palk).

Väga raske on oma elu alustada laenuorjana.

9
1

Президент избирается народом страны. Президентом считается избранным кандидат, набравший в первом туре более 50 процентов голосов. Если Президента в первом круге избрать не удаётся, то проводится второй круг голосования, в котором принимают участие два кандидата, набравшие в первом круге наибольшее число голосов избирателей. Избранным считается...

11
4

Kõik 101 riigikogulast peaks iga päev omakäeliselt panema oma järgmise päeva üksikasjaliku plaani selleks loodud internetileheküljele. Seda võiks vahetevahel ära trükkida ka mõni ajaleht. Samuti võiks mõni meediaettevõte teha pisteliselt kokkuvõtteid nende plaanide õnnestumisest. Seda on võimalik teha isegi siis kui riigikogulane on teises...

9
0

Teen ettepaneku muuta valimisseadusi nii, et Riigikogusse ja kohalikesse volikogudesse saab kandideerida ainult kaheks järjestikuseks perioodiks. Pärast ühe perioodi vahelejätmist võib jälle kandideerida kaheks järjestikuseks perioodiks. See välistab saadikutel "eksimatute" sündroomi. Seda räägiti meile 1991.a. jaanuaris parlamendiõppustel...

4
0

... ehk ERAKORRALISED VALIMISED . Vaadetes eilset ETV ühiskondliku saadet „Foorum“ - üritasin leida seda vähestki iva lootuses, et poliitikud on mõistnud selle Rahvakogu ettepanekute tegeliku , rõhutan veelkord tegeliku vajalikkuse tähendust - mitte aga kui poliitikutele ebameeldivalt pealesunnitut kohustuslikku tegevuskava. Kukkus aga välja...

17
6

В случае, если решение попечительского совета о выборе языка обучения не получает одобрения министерства, то в течение месяца, после получения мотивированного ответа министерства, попечительский совет обязан вновь вернуться к рассмотрению вопроса о выборе языка преподавания. В том случае, если первоначальное решение попечительского совета...

6
0

Ma tean, et politseinikud ei saa just head palka. Siit küsimus, kas nad oma tööd ka teevad vääriliselt? See, et nad ainult maantee ääres kükitavad ning üritavad kedagi kätte saada ja korrale kutsuda, pole selline töö mille pärast suuremat palka nõuda. Tänavatel võiks ka patrullid liikuda, mitte ainult autoga. Toome näiteks sellised linnad nagu...

26
7

President peaks tegema valitsuse moodustamise ettepaneku esmalt valimised võitnud parteile. Rahvas on valinud selle partei, toetudes nende ideedele ja väljaöeldud lubadustele. Kui aga pärast valimisi hakkavad parteid liite moodustama ja tehakse koalitsioonileppeid, kaob ju suur osa nende antud lubadustest. Ja minu valitud erakond kirjutab alla...

13
7

Austatud Rahvakogu ja teemaga kaasamõtlejad!
Toon arutamiseks-täiendamiseks RK liikme eetikakoodeksi,millest arusaamiseks pole vaja koostada mahukaid käsiraamatuid.Koostamiseks kulus ca 5 minutit ja pärineb samast päevast pea aasta tagasi ,mil ilmus K.Kallas`e teade selle koostamise enda peale võtmisest.Punktid 5 ja 6 lisasin 23.01.13 peale ETV...

13
1

Juba aastaid toimub võimuerakondade vaikival kokkuleppel Riigikogus Põhiseaduse rikkumine - riigikogu liikmed töötavad riigiametites. Riigikogu eirab sellekohast Riigikohtu otsust.

Eesti Vabariigi Põhiseaduses on kirjas:
...
64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel...

16
1

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimistel saadud mandaadi kasutamata jätmisel annulleeritakse kõik selle kandidaadi poolt antud hääled.

18
2

Teen ettepaneku keelata kandideerivate poliitiliste parteide ja isikute relkaam. Nii välireklaam, kui ka tele ja raadioreklaam. Ka telefonireklaam. Valimiseelsel ajal võiksid saada kõik kandidaadid ERR kaudu kindla aja, et oma platvormi (!) tutvustada, samuti näitama, kui reaalne see eesmärk oleks (rahaline kate ja kõrvalmõjud). Pikema ja...

23
9

Teen ettepaneku muuta kehtivat Gümnaasiumi riiklikku õppekava ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse neid punkte, kus on juttu riigieksami 50%-lisest künnisest. Minu ettepanek on, et eksamikünnis peab jääma 20% juurde, nagu see on veel ka täna. Lisaks sellele tuleb anda võimalus järeleksami sooritamiseks koolis eksami toimumisega samal aastal.

...

9
3

Прекратить финансирование партий из государственного бюджета. Разрешить финансирование партий не только частными лицами, но и юридическими лицами, с условием обязательной открытости информации (кто и сколько пожертвовал). Все равно юридический лица, через подставных частных лиц финансируют партии. Все пожертвования - только путем банковского...

18
16

Ettepaneku autor Marko Maripuu, saabus e-posti teel:
Vastavalt kodakondsusseadusele ei tohi Eesti kodanik olla samal ajal mõne teise riigi kodanik ja peab peale teise riigi kodakondsusesse astumist loobuma Eesti kodakondsusest. Sama seadus ja lisaks veel ka põhiseadus keelab sünnijärgselt Eesti kodanikult kodakondsust ära võtta. Seega kui...

31
19

Riigikogu rotatsioon (0)

Valimised

Kaarel Vaidla peaaegu 4 aastat

Valimine Riigikogu komisjonidesse võiks toimuda igal aastal, st. komisjonid jagatakse kolmestesse rühmadesse ning valimine toimuks nende kolmeste plokkide kaupa (st. mitte 11 komisjoni korraga). Riigikogu esimehe ja aseesimehe valimine toimuks koos ebatäeieliku kahese grupiga. Riigikogu liikme ning seega ka komisjoni mandaat oleks jätkuvalt neli...

8
1

Olenemata töötamisest era- või avalikus sektoris ja töösuhte lepingu vormist määratleda töötajatele kompenseeritavad ja mittekompenseeritavad kulud. Pakun välja variante: kontorikulud (paber, kirjutusvahendid jm.), isikliku sõiduki kasutamisega seotud otsesed töökulud, töölesõidukulud, lisaelamispinna üürimine töökoha läheduses, sõiduki...

7
0

Riik loob riikliku pensioni kogumissamba, emiteerides kodanikele igal aastal riiklike investeeringute toetuseks pikaajalisi võlakirju.
Võlakirjade lunastamisaeg jõustub pensioniea saabudes, mis tähendab võlakirja ostuhinna kandmist isiku riigipensioni kontole.
Võlakirjade aastatulu makstakse isikule kord kalendriaastal (nt sünnipäev).
Võlakirja...

11
2

Ettepanekute autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
1)Siduda erakondade riigeelarvelise toetuse suurus lahti Riigikogu valimistel saadud kohtade arvust.
2)Vähendada oluliselt erakondade rahastamist riigieelarvest. Senise lausdoteerimise asemel tuleb ette näha kindlalt piiritletud eesmärgipärane tegevustoetus.
3)Tegevustoetus riigieelarvest...

10
3

Luua võimalus tasuta tervisepäevale igale kodanikule, tervisepäeval saab inimene anda kõik analüüsid,samuti kontrollitakse põhiliste organite töö ja üldtervis,koos koormustestiga jne.
Selline päev võiks vastavalt vanusele toimuda 3-1 aasta järel.
Mõte selles,et ennetada erinevaid haigusi ja saada varem haigused avastatud.
Selle võiks siduda...

5
0

Teen ettepaneku noorte perede Eestisse jäämise kinnitamiseks.Anda noortele peredele soodsasse kohta maad väikese laenu%-ga.Samuti sotsiaalkortereid.kus oma elu alustada.Laste sünniga laenust % maha.Ehitada välja noorte rajoonid,kus kõik komm.olemas(vesi,elekter,internet,lasteaed,teed,kauplus jne).Noortele on vaja näidata,et nad on siin oodatud...

20
1

Kui on reklaamitud et hinnad -50%,siis peavad ka olema KÕIK HINNAD alandatud selle lubatud protsendi võtta,ei või enam kasutada lisandit -kuni!!!

12
0

Minu nägemus Eesti riigi juhtimise põhimõtetest:
1. Riigi valitsemise aluseks on Põhiseadus. Seda tuleb muuta selliseks, millist juhtimist ja valitsemist me soovime.
2. Poliitilised erakonnad on nagu igasugused MTÜ-d, ning riik ei pea neid rahastama. Kuna kõik praegused erakonnad peavad ellu viima Põhiseadust, siis erinevate poliitiliste...

13
2

Riigikogu valimistel valitakse isikut (mitte parteid).
Isikud, kes on osutunud valituks võivad vajadusel moodustada Riigikogus ühendusi.
Riigikogu koosseis tuleneb valijate arvates parimatest isikutest. Need isikud võivad Riigikogus ameti vastu võtnuna moodustda sobivaid ühendusi või komisjone jne.
Sellega on tagatud parimatest parimate isikute...

23
2

Tuleks luua nutitelefoni rakendus, kus saaks ettepanekuid, referendume, hääletamist ja muud tarvilikku infot riigiga vahetada.

10
5

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Ebapopulaarsete riigikogu kandidaatide tagasikutsumine peaks olema lihtsam (nt tuleks vältida häälte ülekandmist).

24
4

Rahvakogu, ja kogu Harta-liikumise üks pea-eesmärke peab olema rahvaalgatuse algatamise õiguse rahvale tagasi võitlemine.

ENNE EI LEPI!!!

Rahvaküsitluse kokku kutsumise piirmäära on keeruline kehtestada, kuid tegelikult seda ei olegi vaja. Kõige praktilisem oleks küsitlusi läbi viia kord aastas, ja panna hääletamisele näiteks 5 kõige enam toetust...

29
4

Toetada samarahaga valimissaateid televisioonis, raadios, internetis jne.
Osaleda saavad kõik erakonnad. Plakat ei anna sama infot kui 30 minutit diskussiooni.

13
5

Igale Riigikogu komisjonile vastab vastava valdkonna ministeerium: 1) haridus- ja teadusministeerium, 2) justiitsministeerium, 3) kaitseministeerium, 4) keskkonnaministeerium, 5) kultuuriministeerium, 6) majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 7) põllumajandusministeerium, 8) rahandusministeerium, 9) siseministeerium, 10)...

8
2

Üleriigilised valimisnimekirjad tuleb kaotada. Üleriigiliselt võiks erakonna poolt antud häälte koguarvu arvestada erakonnale antava riikliku toetuse suuruse (proportsiooni) määramisel, sõltumata riigikogusse saanute arvust.

9
4

Kui kõik erakonnad esitavad oma teenelised poliitikud (igaüks 20 kandidaati kokku ca.80 kandidaati), kes on rahvale teada ja sinna lisatakse veel "ajuloputus", siis pole erilist vahet praeguse olukorraga. Sisuliselt Riigikogu koosseis ei muutu ja vastutus valija ees kaob täielikult. Kandideerimine oma elukohajärgses ringkonnas välistab Figaro...

13
5

Meedias on korduvalt esitatud olukordi,kus majaomanik on ülesse seadnud oma kodu kaitseks turva kaamerad.Hiljem on teda hakatud kahtlustama naabri eraviisilises jälitustegevuses,mida teadaolevalt pole lubatud.Täiendage seadusandlust nii,et kaameratega öleks täpselt määratletud naabriga piirnev ala,mida tohivad kaamerad jälgida,millele hiljem ei...

9
0

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Avatud erakondlikud nimekirjad ja mitteparteilaste kaasatus nendesse ning ühe valimistsükli jooksul muutub tänane suletud erakondlus oluliselt.

11
0

President otsevalimistega (1)

Valimised

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Praeguse süsteemiga võimulolijatel liiga suur võimalus president paika panna omavahel kokkuleppeid tehes - tihti on kokkuleppete taga rahvale mittemeeldivad mängud.
Inimesed peab rohkem tundma, et neil on otsustamisõigus. Riigikokku ja omavalitsustesse valitud ei pea rahva eest presidenti valima.
Vähemalt nii kaua, kui suur osa poliitikuid pole...

15
7

Omavalitsusreformi läbiviimisel peab Eesti Vabariik kinni pidama Euroopa kohalike omavalitsuste harta põhimõtetest.
Aastakümneid kestnud vastuolud pole andnud mõistlikku lahendit, mil määral peab riik korvama omavalitsustele neile seadustega pandud ülesannete ja kohustustega seotud kulutused.
Üldjuhul peaks koostatama loendi seaduste järgi...

16
4

Sisse viia lühiajalised piirangud valimisseadusesse põhimõttel 60/40 . Erakonnad on juba nii mugavaks läinud et hoitakse kümne küünega kinni juba eelnevatel aastatel sissetöötatud maakondades ega üritatagi eriti laieneda või oma sõnumit aktiivselt levitada naaber maakonnas. Kuna see olevat kallis või olevat sinna raske ennast sisse süüa. Eestis...

12
2

Hetkel arvestab süsteem pere esimese lapsena esimest lastetoetust saavat last, teisena teist jne. See tähendab, et kui vanemad lapsed saavad 18-aastaseks või lõpetavad õppeaasta, kaovad nad arvestusest ära ja tegelikust pere kolmandast lapsest saab korraga teine või koguni esimene laps, kes saab väiksemat toetust, kui kolmandale lapsele ette...

3
1

Ajaloendur näitaks aega mis on jäänud reklaamipausi lõpuni. See aitaks nendel inimestel, kes ei soovi reklaame vaadata, oma aega paremini kasutada. Samas võimaldab jälgida inimest huvitavat saadet kadudeta.

14
0

Motiveerib töötajaid enam panustama, parandab sidusust, vähendab "ajude" väljavoolu, vähendab heade töötajate üleostmist, loob stabiilsema töökeskkonna ja tõhusama majanduskeskkonna, aitab kaasa pikaajalisele planeerimisele nii ettevõtluses kui ka töötajate seas, annab riigile pikemas perspektiivis suurema tööhõive ja parema maksubaasi

10
1

Riigikogu ja vabariigi valitsus (0)

Valimised

Viiu Novik peaaegu 4 aastat

Riigikokku pääsevad kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule, olenemata erakondlikust kuuluvusest , keelata parteide sisenimekirjad ning kandidaadid rahastavad sarnaselt üksikkandidaatile ise oma kandideerimise

Peaministriks saab enim hääli kogunud kandidaat, Valdkondade ministriteks valitakse vastava KUTSE/ametioskuste ja töökogemusega...

14
1

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Likvideerida üleriigiline 5% valimiskünnis.

16
2

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel
Parlamendi muutmine 51 liikmeliseks.

14
5

Ettepaneku esitaja: Sale Sokk, Ettepanek saadetud e-postiga
Kontrollorganitel lasub ju vastutus rahaliste vahendite kasutamise üle. Aga nad ei vastuta tegemata või ebakvaliteetse töö eest. Näit. KOV rev komisjonid, riigikontroll, audiitorid. MTÜ-de arv on midagi enneolematut. Neid moodustatakse kõikide ülesannete täimiseks. Jääb mulje, et milleks...

9
0

Eesti keskkonnahoidliku sotsiaalmajandusliku kestlikkuse nagu ka mere eluringi tervise ja selle pakutavate teenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb algatada ühiskondlik diskussioon ja tegevus mere ja merenduse valitsemise võimekuse kujundamiseks ning edaspidi mere ja merenduse valitsemise süsteemi rakendamiseks.
Niisuguse võimekuse rakendamise...

8
0

Väikeriigi ülalpidamine on kulukas. Me peame olema ratsionaalsed.Kuni Konstantin Pätsi riigipöördeni oli meil riigivanem, kes täitis ka peaministri kohustusi. Alles diktatuuri kehtestades muutus vajalikuks tugev presidendiamet. Parlamentaarses riigis pole mõttekas ülal pidada sarnaselt kuningriikidega mõttetuid rudimente, kellest midagi ei...

20
4

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Seadustada kord, et riiklikele valitavatele ametikohtadele ei saa kedagi valida rohkem kui 2 perioodi, sealjuures mitte kauemaks, kui 1 periood järjest.

9
1

Teen ettepaneku erakonna moodustamiseks nõuda minimaalset toetajate arvu, mitte minimaalset liikmete arvu. Kui on grupp inimesi (patrei liikmed), kes sooviksid luua partei, siis nad peaks kokku saama x arvu toetajaid, kes ei pea ilmtingimata olema partei liikmed.

Arvu ei oska pakkuda, kuid ühe võimalusena võib jääda 1000 juurde. Ehk siis 1000...

12
1

RK komisjonide töö (1)

Valimised

Rein Tõnnemaa peaaegu 4 aastat

Avalikustada komisjonide iga liikme töö. Saaks hinnata saadiku tegevust ja pädevust. Samaks oleks hea avalikustada iga saadiku töö (tegevused nõukogudes, komisjonides jms., seaduseelnõude analüüs, ettepanekud ning isiklikud seisukohad, sõnavõtud).

18
3

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Alandada vanemapalga ülempiiri ja suunata see vanemapalga üldisele tõstmisele.

18
1

Riigikogu palgareform (0)

Varia

Vello Tõugu peaaegu 4 aastat

Riigikogulaste pregune palgasüsteem pärineb ajast kui inflatsioon oli 200% aastas ning ühe keskmise palga est sai osta küll lipsu, aga särki sinna juurde ei saanud. Seetõttu oli keskmisest sõltuva palgataseme kehtestamine ainus arukas võimalus ja 4 keskmist koos esinduskuludega võimaldas riigikogulasel ajapikku vähemalt talutava garderoobi...

4
0

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade riigieelarvelist rahastamist ja elanikkonna suhtlemist riigiaparaadiga valimistevahelisel ajal hakkab reguleerima Eesti Riigireformi Keskus e Rahvakogu – vabakondlik institutsioon, mis luuakse SA Eesti Koostöö Kogu juurde ja hakkab paiknema Tartus Salme tn 1a endises Õpetajate...

8
0

Kogu selle jama, mille poliitikud ja ametnikud kokku keeravad, aitab tavaliselt ära siluda suhtekorraldusfirma. Sellest tulenevalt tuleks asjad seada nii, et jamade kokkukeerajad ei saaks kasutada rahva raha eest demagoogide-keerutajate-mullimeeste-suhtekorraldusfirmade abi, vaid peaksid iseseisvalt hakkama saama. Sedasi oleks võimalik inimesi...

22
2

Priitahtlikud ärgitajad
Mitmed head algatused on sumbunud, kuna puudub mehhanism nende edasi menetlemiseks/arendamiseks. Iga kodanikualgatus vajab mehhanismi, muidu on see vaid õhu võngutamine. Mida teha? Näiteks päästekorralduses on meil nn riiklikud päästekomandod, priitahtlikud pritsumehed ja naabrit minnakse ikka aitama, ämber näpus, kui...

12
1

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogulased äriühingute nõukogudest välja!
Hr Maruste jutt ei veena.

16
0

Kohustada praegust Riigikogu koosseisu, riigiaparaati (ministrid, ministeeriumite ametnikud, maavanemad, president, ELi volinikud) tagastada riigieelarvesse rahalised vahendid, mis olid üle kantud Euroopa Stabiliseerimisfondi. Protsendiline suhe - proportsionaalselt maksudeklaratsioonide andmetele 2008-2012a.

Tagastatud vahendid suunata...

13
2

Riigikontrolli ervamust ja ettepanekuid millergipärast ei arvestata. Tõsta vasturtust riigikontrolli ettepanekute täitmata/arvestamata jätmise eesdt. Kui ettepanekuid ei täideta, peab see olema põhjendatud, mitte:Ma ei ole teiega nõus".

14
0

Keeld riigipalgaliste paretiliikmelisusele (0)

Sundpolitiseerimine

Hanno Luukas peaaegu 4 aastat

Ministeeriumi ja nende allasutuste töötajate töö eesmärgiks on teenida ühiskonda.

Ei tohi võimaldada ahvatlust erakonnale sundparteistada oma valitsemisala ministeeriumi töötajaid. Sellega tõrjutakse võimekaid ja eetilisi teenistujaid ning edutatakse mitteõiglastel alustel vähemvõimekaid.
Selline käitumine diskrediteerib riiki, tekitab ebatervet...

13
0

riigi lõikes kõige suurem. Teha erinevatele ettevõtetele soodustused juhul kui oma tegevus viiakse nendesse tsoonidesse. Saaks turgutada ka neid väiksemaid vähearenenuid või isoleerituid maakondasid. Täna pole enam tähtis miks see nii juhtus vaid tähtis kuidas sellest olukorrast väiksemate kaotusteta väljatulla.

15
2

Erakondade rahastamise allikad. (4)

Rahastamine

Ado Värava peaaegu 4 aastat

Pean loomulikuks, et iga erakondlane maksab liikmemaksu , mille suurus parteisiseselt kokku lepitakse. Lisaks kindel summa riigieelarvest võrdselt igale registreeritud parteile. Avalikud annetused firmadelt ja eraisikutelt peaks olema lubatud. Kulutused valimisreklaamile tuleb viia miinimumini ja ei tohiks ületada vastavas seaduses ettenähtud...

11
10

Eesti riigi huvides avalikustada kõik riigisaladused alates 1917.ndast aastast kuni 1992 aastani. Lühendada riigisaladuste aega 30-nele aastale. Avalikustada okupatsiooniriigi aegsed riigisaladused.
Milleks Eesti riik varjab võõrriigi saladusi?

19
1

Enn Soosaar: "Poliitiku palka ei tohiks määrata poliitik":
/Esiteks. Võetagu riigikogulaste ja tipp-poliitikute palkade ning pensionide kujundamispõhimõtete määramine riigikogu käest ära. Moodustatagu usaldusväärsetest kodanikest täiesti erapooletu väike komisjon nende küsimustega tegelemiseks.

Ärge kartke, nad ei käitu vääritult ega nöögi...

16
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Parlamendiliikme palk viia Euroopa tavale vastavaks, s.o 2 keskmist kohalikku palka.

18
2

Pakun kohustada müüa toidukauplustes ainult biolagunevaid kilekotte. Hea näide on Maxima toidukaupluste kett, mille kilekotid on valmistatud EPI standarti järgi ja lagunevad 18-24 kuuga. Samas suured toidukauplused endiselt müüvad tavalisi kilekotte.

10
0

Au ja väärikus ausse! (0)

Varia

Olev Remsu peaaegu 4 aastat

Kui alustaks kõige lihtsamast, kui alustaks algusest.
Iga ametnik/poliitik annab enne oma positsioonile tõusmist ametivande.
Praeguse sõnastuses ei mainita au ja väärikuse, kõlbluse ja omakasupüüdmatuse printsiipe. Otsekui lubataks käituda neist mitte hoolides. Lubataks passiivselt, vaikimisega.
Presidendiks saaja (ja järgmisel momendil juba...

13
0

Rahvasaadik, andes lubadusi, ei tohi iilida vastutusest varem tehtu eest. Tagasiside peab töötama.
Aktsepteerides omandireformi ideed, teha põhjalik analüüs selle läbiviimise metoodika kohta Eestis.
Võtta kuulda kõik soovijad.
Negatiivsed tagajärjed likvideerida.

8
0

Mind häirib info, et paljud eestimaalased on kiirlaenude (SMS-laenude) võtmise järel hätta jäänud.
Kas võiks leiduda ettevõtjaid, kes algataks sellise laenusüsteemi, mis võitleks kiirlaenude vastu?

Minu esialgne mõte on järgmine:
Võimaldada kõigile RR-i kantud isikutele läbi identifitseerimise ligipääsu nn panka, kust saab teatud väikse summa raha,...

8
2

.... salli-soki-makaronide kinkimist-pakkumist PEALESUNNITUD ERAKONDLIKUKS HÄÄLTEOSTUKATSEKS ning kehtestada sellele kriminaalseadusest lähtuv karistus. Kus oli valimiskomisjon või andmekaitse siis kui jagati läbi Eesti Posti ülessekutseid tellida endale IRL sall või käpikud. Või kui Keskerakond jagas toiduabi raames saadud konserve makaronidega...

19
2

Pole saladus, et suurem osa erakondade liikmeid on kaasatud kampaania korras, kas kaubanduskeskustes või tuttavate poolt äraräägitult. Need inimesed pole reaalselt erakonna toimet toetamas ja seetõttu on tavaline olukord, kus enamusel liikmetel on liikmemaks tasumata. mõnel lausa15 aastat järjest, ometig ei arva keegi teda erakonnast välja. See...

12
2

Pidevalt käib jutt, et valijad ei saa valimiste vahelisel perioodil partesid kuidagi mõjutada, Lobiseda ju võib aga kes seda kuulab? Igasugune tõeline mõjutamine käib läbi raha - kui parteide rahastamine sõltuks mingil määral nende tegevusest, siis ilmselt oleks nende tegevus hoopis läbi mõeldum ja hoolivam.

Sellise rahalise mõjuri tekitamiseks...

6
0

Kunagi peatati Riigikogus seaduseelnõu, mis lubas piirikülal määrata ise oma halduskuuluvus. Täna kehtib ikkagi Järvakandi-Kehtna valla näitel olukord, kus sotsialismis paikapandud külanõukogude piirid muudeti vallapiirideks, kus Kehtna valla Ahekõnnu ja Selja küla elaniku teed Järvakandi vallamajja saab mõõta alates paarisajast meetrist ja...

9
0

Eesti kohtupraktikas on pretsedent,milles EV Põhiseaduse rikkumise kohtuasi lõpetati. Riigikohtu esimees Uno Lõhmus teatas,põhjust selgitamata, et Riigikohtu Kolleegium ei võtnud kohtuasja menetlusse, Sellel Kolleegiumil, mis koosneb presidendi poolt määratud eluaegsetest kohtunikest ,on tõesti vaba voli Põhiseadust ja võimu kuritarvitusi...

15
1

Olulise regionaalpoliitilise meetmena teen ettepaneku lõpetada praegune vabade metsa- ja põllumaade müük avalikel enampakkumistel ja taastada põhimõtteliselt varasemalt kehtinud kord nende erastamiseks-müümiseks eelistusega asukohajärgsetele kohalikele füüsilistele isikutele koos võimalusega pikaajalisele hüpoteegile nende eest tasumisel....

10
3

Lahutamaks seaduseandlikku ja täitevvõimu, samuti vähendamaks poliitilist survet ametnikkonnale (sundparteistamine), parandamaks professionaalset taset ja juhtimist, vähendamaks (s.h poliitilist) korruptsiooni ohtu võiks KOV-is poliitika jääda volikogu saali (s.t väljapoole vallavalitsust). Volikogu esimees on vallavanem. Vallavanem (ja -abid)...

17
5

Erakonnad ja võim (0)

Erakonnad

Viljar Ansko peaaegu 4 aastat

Erakonnad ja MTÜ-d on huvigrupid, mis peaksid püsima oma toetajate arvel ja olema finantseeritud liikmemaksudest... Erinevalt teistest MTÜ-dest on erakondade (parteide) eesmärk - võimu haaramine, et seda juba a priori korruptiivselt kasutada oma liikmete ja toetajate huvides... Kuna erakondadesse kuulub väga väike osa Eesti elanikkonnast ja...

8
1

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
On vajalik koostada Eesti, kui rahvusriigi eesmärgid nii lähi kui pikemas perspektiivis

11
0

Kui mistahes erakonnal/ühendusel on 6 kuud peale mistahes valimisi võlgu esitatud aruannete järgi, siis järgmistel valimistel erakond osaleda ei saa. Idee peaks tagama selle, et erakonnad ei saa elada pidevalt võlgu tuleviku "hea tulemuse" arvel. Samuti vähendaks valimiskulusid ning erakondade tegelikud kulutused oleksid rohkem kontrolli all....

5
0

On vaja majanduslikku analüüsi, mille alusel selgitada kuidas on jagunenud varaline rikkus elanike erinevate kategooriate vahel. Juhul kui majandusliku analüüsi tulemusel selgub, et üle 80 % varalisest rikkusest on koondunud väga väikese elanike grupi kätte alates 5 %-st ja vähem, siis on vajalik maksupoliitika muutmine.

15
1

keedeti ei söö siga ka. Täiesti erineva tööstiiliga ja mentaliteediga ametid. Eriti naljaks on näha Migratsiooniameti tüdrukuid vormis ringi tuiskamas. Siiamaani käib üks juba põdemine selle ühise vormi pärast.

17
5

“Eesti on taasiseseisvusaja kõige sügavamas kriisis, mis hõlmab kogu riiki ja rahvast. Kriis on nii majanduslik, poliitiline kui ka moraalne ja on tekkinud pikaajaliselt kuhjunud valeotsuste, klikihuvide, ülbuse ja hoolimtuse tagajärjel.”
Suursaadik Mart Helme objektiivse arvamusega saab ainult nõustuda (Õhtuleht 02.03.2012).

Eesti rahvust ja...

11
0

Erakondadest (0)

Erakonnad

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Heino Siigur, saabus e-posti teel:
Erakond peaks olema ühesuguste vaadetega täisealiste kodanike vabatahtlik ühendus oma vaadete ja realiseerimiseks ühiskonna ja riigi pikaajalise ja jooksva poliitilise arengu küsimustes Erakonnal on põhikiri, programm ja liikmete täpne arvestus.
Erakond määrab kindlaks liikmeks võtmise korra,...

8
0

See üleskutse just tänastele poliitilistele ringkondadele ja eelkõige otseselt POLIITIKUTELE. Seda on tunda täna läbi massmeedia poliitmaastiku esinejatest . Inimesed tavatasemelt oma igapäeva töö kõrvalt ei peagi olema seadusloome tagamaade teadjad - nad pakuvad Rahvakogusse eelkõige neid isiklikke ideid mis tulevad otse südamest, näevad...

14
0

Seletus. Meil on olemas palgamiljonärid. See tähendab, et osa inimesi teenivad oma aasta-kahe tööga välja pensioni, mille väljateenimiseks suuremal osal kulub kogu nende tööiga e ca 40 aastat, kümne aastaga aga juba ca 10-ne tavainimese pensioni. Nii edasi minnes, tekkib varsti olukord, kus ca 80% pensionikassa I samba vahenditest hakkab minema...

9
1

Ema ja tütarettevõtte direktiivi viia sisse muudatus, kus:
1) Dividendi vabastus ei kehti siis, kui emaettevõtja omanike suhtes puudub läbipaistvus tasemel mis võimaldaks tuvastada üksikisikute ringi kes on ettevõtte taga;
2) Kehtestada laenukahjudele maks

12
0

Kuna paljud välispangad on oma varast ilma jäänud kliente sisuliselt petnud, meelitades neid laenu võtma buumiajal, kuid arvestamata majanduslangusega, siis leian, et neil ei ole ka mingit õigust inimestelt vara ära võtta. Taoliselt sundvõõrandatud vara tuleb pankadelt natsionaliseerida ja seejärel tagastada endistele omanikele riikliku lepingu...

17
9

Selle muudatuse järel oleksid preemiad parema valimistulemuse saanud nimekirjadele tagasihoidlikumad kui praegu. Ehk siis valimised vastaksid enam põhiseaduses oleva proportsionaalsuse põhimõttele.

Victor D’Hondti (matemaatik ja politoloog) poolt loodud valemi eesmärk on valimistel enam hääli kogunud parteisid parlamendis üleesindada, väiksemaid...

10
1

Neil seal igasugu nõunikulaadseid poisslapsi-tüdrukuid küll ja küll. Las tipivad siis kompude ees õhtul - kui palju läks päeva jooksul riigi rahva raha veinidele , kaminapuudele, sukkpükstele, spordiklubide maksudele , rulluiskudele-suuskadele, erinevatele kingitustele , elektriarvete tasumisele , veisebiifstekkide ja merikuraditele,...

22
7

Hetkel on lapsetoetus pere kahele esimesele lapsetoetust saavale lapsele 19,18 eurot, alles kolmandast lapsest tõuseb see oluliselt ja lapsetoetust makstakse 16-aastaseks saamiseni või kooliskäivate laste puhul 19-aastaseks saamiseni. 19-aastane ei ole aga veel enda ülalpidaja. Tal on parim aeg edasi õppima asumiseks.

Praegu on tema...

3
0

igaveseks ajaks igavesti ERAKONDLIKU tsementeerimise Eesti poliitmaastikul. Siiber juba selles et ühed ja samad näod juba ligi 30-40 aastat poliitilise püüne pääl ! Ja siis tehakse tark nägu pähe et uut verd Eestis vähe juurde tulemas . Oma mõtetega ning PARTEI PEAVOOLU JA IDEEDEGA ÜKS-ÜHELE MITTEKOKKUMINEVAID erakonna aktiviste ei lasta...

10
7

Kaasamine valitsusse (1)

Kaasatus

Rein Tõnnemaa peaaegu 4 aastat

Võiks kaasata valitsusse ka opositsiooni esindajaid. Näit USA-s on praeguses demokraatia valitsuses kaitse- ja kaubandusminister on hoopis vabariiklased. Asjatundlikus ja järjepidevus peaksid olema määravad

13
1

Kuna terves ühiskonnas on kõigile peale nn, riigiisadele loodud eksimuste eest reaalsed karistused- mida ka üldsus karistuseks peab. Ei pea silmas siin ihunuhtlust, erinevatel viisidel. Kuna tegemist on siiski siseringi tegelastega ja seda ringkonda pole keegi reguleerinud, jääb mulje juba maffiast. Tuleb hakata koostama nn. karistusmäärustiku...

15
1

Ettepaneku autor Rein Koppel, saabus e-posti teel:
Rahvakogu poolt viies valdkonnas kogutavad ettepanekud on olulised riigi pidamise teatud tahkude viimistlemisel. Ent riik on tervik ja põhiküsimust – laiuvat kitsikust, millele nooremad reageerivad siitmailt pagemisega – need ettepanekud ei leevenda.
Oleme langenud toetussõltuvusse, st me ei loo...

11
0

Soodustada osalise tööajaga töötamist muutes maksupoliitikat. Madalapalgalise osalist tööaega kasutava töötaja eest peab maksma tööandja maksud lähtuvalt töötajale välja makstud tegelikust töötasust, mitte sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olevalt kuumääralt. Tuleb kaaluda sama põhimõtte rakendamist ka FIE-de puhul, kes ei pea maksma...

4
0

"Tuleb arvestada,et selle rubriigi ettepanekuid analüütikud läbi ei tööta".Kas see on ainult nn."AURU"väljalaskmise koht???

7
2

Ettepanekud Rahvakogule:

1. Riigikogu liikmed põhimõtteliselt võiksid kuuluda riigiettevõtete nõukogudesse, kuid mitte maksta täiendavat tasu selle eest. Nagu nii toimuvad nõukogude koosolekud Riigikogu töö ajal(24/365, ka puhkust pole) ja topelttasustamist poleks vaja.
Pealegi pole kindlat reeglit, mitu tundi või päeva aasta jooksul nõukogude...

9
1

Vastavalt riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusele( välja kuulutatud 25.10.2012.a.) toimub eelhääletuse osana e-hääletamine nädala jooksul enne valimispäeva. Seadus lubab kodanikul sellel ajavahemikul elektrooniliselt antud häält piiramatu arv kordi muuta. Kellele on see vajalik? E-hääletaja peaks tegema oma otsustuse...

12
4

Ettepaneku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Erakondade rahastamisel läbipaistvam on rahastamine riigieelarvest võrdselt kõigile regi