Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Teemas "Rahastamine" on 26 ettepanekut. Esita ka!
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Demokrtaatia üks suurimaid probleeme on võimu ja raha segunemine. Selle vältimiseks teen ettepaneku lubada poliitereklaami vaid parlamendivälistele erakondadele, kes muidu "pildile" ei pääse. Parlamendierakondade eest rääkigu nende teod. Valimiseelne miljoneid maksev ajupesu ei anna mingit lisaväärtust meie riigile ja teenib vaid valija...

53
36

Ärimehed ju maksavad neile nii või naa.

43
31
31
27

Regionaalministeerium koondada.

49
26

sisestad oma ettepaneku, järgmisel päeval on see kadunud. Kindlasti väidetakse, et on punti seotud sarnase ettepanekuga. Minu ettepanek oli erakondade riikliku rahastamise lõpetamine. Mitte lihtsalt erakondade rahastamine.
Erakondade rahastamine riigi eelarvest tuleb lõpetada.
Erakonnad ei tohi olla mingi äriprojekt! Seda on võimalik saavutada...

32
21

Eestis võiks rakendada sarnast systeemi sellega, mis toimib Poolas: 1% tulumaksust eraldatakse sellele MTY-le, kelle inimene on tulumaksu deklaratsioonis välja valinud. Selle erandiga, et samal viisil rahastatakse ka parteisid.

Kui parteil on 10 000 liiget, teeb see kena kopika. Tõenäoliselt sellest kyll yleriigiliseks tegevuseks ei piisa, aga...

31
23
29
21

Erakondade rahastamise probleem on proportsionaalselt liiga suure raha kulutamine valimiskampaaniaks. Kampaaniaraha ja igapäevased kulud kaetakse samast rahakotist, mistõttu hakkab valimiskampaania neelama kogu erakondadele minevat raha. Kui igapäevasteks kulutusteks minevat raha pole tegevusvabaduse tagamise mõttes mõistlik piirata, siis...

30
19

Прекратить финансирование партий из государственного бюджета. Разрешить финансирование партий не только частными лицами, но и юридическими лицами, с условием обязательной открытости информации (кто и сколько пожертвовал). Все равно юридический лица, через подставных частных лиц финансируют партии. Все пожертвования - только путем банковского...

18
16

Idee on hea ja lihtne, ja samas paljutahulise mõjuga meie poliitmaastikule.

Koos tulumaksu deklareerimisega on igal valimisõigusega isikul igal aastal võimalus proportsionaalselt annetada n tugrikut oma lemmikpartei kaukasse, igal füüsilisel maksumaksjal, kes ei ole valimisõigulslik, vastavalt n/m tugrikut.

Mis muutub? Laguneb kinnistunud...

31
16

Kuigi ma pooldan annetuste täeilikku keelustamist parteidele (milleks neile täna see, niigi lausa suplevad rahas), siis ega ma sellesse eriti ei usu. Et totaaalselt keelatakse. Huvid on nii kõrgele üles kruvitud.
Sestap pakun välja teise, veel utoopilisema lahenduse. Iga annetaja peab üksikasjalikult oma annetuse ära põhjendama. Selline häma, et...

18
15

Erakonnale laekub toetus,annetus ja nad maksavad riigile selle eest tulumaksu. Tänu sellele ei tekiks raha skandaale erakondades. Nende rahastamine oleks läbipaistev riigile.....

16
15

Pean loomulikuks, et iga erakondlane maksab liikmemaksu , mille suurus parteisiseselt kokku lepitakse. Lisaks kindel summa riigieelarvest võrdselt igale registreeritud parteile. Avalikud annetused firmadelt ja eraisikutelt peaks olema lubatud. Kulutused valimisreklaamile tuleb viia miinimumini ja ei tohiks ületada vastavas seaduses ettenähtud...

11
10
15
10

Riigi poolt tuleks rahastada kõiki registreeritud erakondi, ja võrdselt. Toetuse suurus võiks katta erakonna juhtaparaadi kulud. Kõik muud teada ja teadmata kulud kaetakse liikmemaksudest (1% sissetulekust) ja/või annetustest.
Sama punkti alla kuuluks ka riigi poolt kõigile võrdväärse valimiskampaania kulud.

14
11

Et valija teaks millised kohalikud või välismaised huvigrupid üht või teist poliitikut või poliitilist liikumist esindavad. Oma sponsorid tuleb kohustuslikus korras juba eelnevalt deklareerida . Et mitte jätta pärast valijat lolli olukorda. Et taheti paremat aga näe - saadiku AGENT on poliitiliselt , sotsiaalselt, moraalselt täiesti...

13
10

Parteide riiklik toetus viia proportsiooni kogutud liikmemaksudega.
Sunnib parteid tegelema oma liikmeskonnaga ja (loodetavasti) tõstab seotust valijaskonnaga. Peaks tugevdama ka parteide siiani üsna lõtva finantsdistsipliini.
Seega iga partei toetus oleks n·( aastas kogutud liikmemaks). Jooksva aasta vältel võiks partei töötada pangalaenu abil...

10
7

Poliitikutele raha andmine on võrdne kuritööle õhutamisega, sest raha on kõige kurja juur. Pealegi, ega see raha nende käes ka eriti kaua seisa, sest enamasti vahetavad nad selle esimesel võimalusel millegi muu vastu. Seetõttu teen ettepaneku, et poliitikutele võiks raha asemel anda hoopis need asjad, mida nad ka ise normaaltingimustes raha...

8
7

Annetused parteidele nii eraisikutelt kui firmadelt on lubamatud, kuna võistlema peavad ideed ja neile pole vaja rahakotiga kaalu juurde anda.
Osak võiks olla 3 EUR-i aastas, seda saaks suunata uutele tulijatele ja otsust peaks olema võimalik muuta tihedamalt kui kord aastas. See on parim viis anda parteidele tagasisidet.
Valimisreklaam ainult...

9
7

Liikmemaks (0)

Sirje Major peaaegu 4 aastat

Kehtestada erakonna liikme liikmemaksuks 2% brutotulust.

6
5

Tekiks sihtasutus (ei oska paremat nimetust välja mõelda), kõik annetused kantakse selle asutuse kontole selgitusega, millist erakonda soovitakse toetada. Sularaha annetused on lubatud, kuid peavad toimuma läbi panga süsteemi, et annetaja isik oleks hiljem tuvastatav. Annetada võivad kõik k.a juriidilised isikud. Iga kvartali lõpus kannab see...

4
3

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
1) OTSENE RAHASTAMINE - Iga erakonna liige maksab liikmemaksu kohustuslikus korras.Ühe aasta jooksul liikmemaksu maksmata jätmisel arvatakse automaatselt erakonnast välja.
2) ESINDUS RAHASTAMINE - Rahvas ehk Riigieelarvest eraldatakse riigikogus esindatud erakondadele vastavalt saavutatud kohtade...

5
3

Idee on identne Ignar Fjuki poolt esitatuga.

4
3

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepanekud erakondade rahastamise põhimõtete elluviimiseks.

Peame õigeks, et riigieelarvest laekuvad vahendid erakondadele peavad omama selget sihtotstarvet. Vahendeid saadakse taotluse alusel. Pooldame vahendite kulutamist peamiselt administratiivkuludeks. Kindlasti ei tohi riigi eraldisest teha kulutusi...

1
1

Lubada võib eraisiku annetused erakonnale,kui need teostatakse läbi notari konto ja tehingu käigus tasutakse seadusega kehtestatud notaritasud ning riigimaksud riigikassa.

1
1

Ettepaneku autor Vello Bauer, saabus posti teel:
Teen ettepaneku muuta maamaksuseadust elamumaa maksustamise osas. Hakata nõudma kõrgendatud maksu alates elamule ehitusloa väljaandmisest. Kuni selle ajani maksustada seda maad nagu varem:metsa-,põllu-, muu maana.
PS Elamumaa kruntide väljamõõtmine põllumaale ei tee sellest veel linna ja võibolla ei...

1
1