Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Teemas "Valimised" on 60 ettepanekut. Esita ka!
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Et kasutada paremini naiste potentsiaali poliitika kujundamisel teen ettepaneku leppida kokku, et valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad koostatakse tõmbluku põhimõttel, mis tähendab, et nimekirja esiosas (näiteks 20 esimest kandidaati) vahelduvad kordamööda mõlemast soost kandidaadid. Praegu on näiteks Riigikogu 101-st saadikust 21...

101
68

Riigikokku kandideerija haridustase minimaalselt magister või sellega võrdsustatud haridus.

45
38

Tänane häda kohalikes omavalitsustes on selline et tihti pole võimalik opositsioonil isegi mitte mingit minimaalset võimalust välja oma ideedega püünele tulla kuna kõikvõimalikud ja võimatud kohad on nn.koalisatsiooni poolt igipõlistatud igaveseks ajaks igavesti ning väikses kogukonnas nii läbi hirmutamise kui ka otsese või kaudse äraostmise...

27
25

Riigikogu peab olema nii kirju kui võimalik, selleks on vaja vähemuste kohalolek riigikogus.

43
23

Riigikogu liikmel on Riigikogus samapalju hääli kui ta sai valimistel ja valimistel saadud häälte ülekandmist ei toimu
Kui valituks osutunud saadik loobub saadikukohast, saab parlamenti järgmine üldjärjekorras olev isik ja ta ei pruugi olla samast erakonnast. Riigikogus ei pea domineerima partei tahe vaid valijate tahe.
Ehk iga Riigikogu liikme...

23
23

On vajalik kehtestada valimistel osalevatele kandidaatidele nõuded, mida peab kontrollima valimiskomisjon.
Need nõuded peavad olema vanus, minimaalne haridustase peab olema Eesti Vabariigis taotletud magistrikraad, kindlasti peab olema fikseeritud kandidaadi teovõime. Kandidaat peab olema vähemalt üks kalendriaasta valimispiirkonnas püsielanike...

24
22

Infoajastu tehnoloogia annab võimaluse järgmiseks süsteemiks:
1. Kui kodanik tahab, hääletab seaduse poolt või vastu ise (kodanikul on 1 mandaat).
2. Kui kodanik ei oska või ei taha teatud teemaga tegeleda, võib ta oma mandaadi delegeerida teisele usaldusväärsele isikule või grupile (erakonnad või ad-hoc spetsialistide grupid). Usaldusväärne isik...

29
20
36
18

Kui on olemas vanuse alampiir, siis tuleks kehtestada ka ülempiir-63 a. Samuti kohustuslik tervisekontroll iga kahe aasta tagant.
Et vältida kanderaamidel ja töövõimetuse kaotanud isikuid, Peale nelja kuust haiguslehel olekut isikud tagandada, nagu TLS alusel.

24
18

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Loobuda e-valimistest, sest see ei kindlusta valimise salasust.

17
16

Kui riigikogu liikmeks on kodanik valitud mingi kindla partei liikmena, siis sellest parteist lahkumise ja/või uude parteisse jm. ühendusse astumise korral tuleb antud kodanik riigikogust välja arvata. Asendusliikmeks peab saama valimisel antud kodanikule hääli toonud partei liige.

21
17

Kui keegi tahab salajast hääletamist, siis peab tal olema viitsimist minna valimisjaoskonda. E-hääletuse ausust ja läbipaistvust EI SAA TÕESTATULT mingil muul viisil tagada! Kui valimisjaoskondades saab veebikaameratega häälte lugemise õigsust garanteerida, siis interneti salajaste andmevoogude vastavust tegelikusega ei ole võimalik IGAL...

16
14

üks ringkond (1)

Tiit h ü t s i peaaegu 4 aastat

Valimisseaduste mitmesugustes nüanssides kompetentsed
isikud võiksid debateerida teemal: Eesti on nii väike,kas on võimalik
luua ainult üks valimisringkond

27
14

Ükski ettevõte ei tööta tulemuslikult kui palk ei ole seotud tulemusega. Algkapital väheneb kiiresti kui juhid ei tee õigeid otsuseid ja ei hoolitse ettevõtte jätkusuutlikuse eest...ehk ei ole reaalsusega kursis. Miks peaks riigikogu ja valitsuse töö effektiivsuse saavutamine toimuma kuidagi teisiti. See on sama mis loodusseaduste eiramine. See...

18
15

PSÜHHILINE ekspertiis kuna on märke täiesti ebaadekvaatsetest ning ühiskonda mittehoomavatest Riigikoguliikmetest ehk Paldiski mnt haigla või Jämejala tulevastest kandidaatidest . Kelle hulgast valitakse hiljem siis enam-vähem ühiskonnale vastuvõetavamad eksemblarid, keda siis rahva rõõmuks eksponeerima hakatakse.
Need andmed peaksid olema...

17
14

Kuna rahvaarv pidevalt väheneb. Tootvaid töölisi on veelgi vähem. Maksud laekuvad juba välismaalt. Milleks naiste,vanurite,vaeste, nälgivate laste arvelt pidada üleval valitseva partei-sõdureid muidusööjaid, maksude jagajaid.
Kehtestada kindlad riigipoolsed toetused lastele vanuritele ja vaestele. Vahendajaid pole tarvis.

19
13

Kandidaadid, kes saavad valijatelt mandaadi, millest riigikokku pääsemiseks ei piisa on häälte OMANIKUD ( kuni valija neid mingil põhjusel tagasi võtta ei taha ) ja neil on valijate antud mandaat. Selle tõttu peaks igal riigikokku mitte pääsenud saadikul olema õigus ise OTSUSTADA, keda oma erakonnast häältesaagiga toetada või kas ülde kellegile...

13
14

Valimised ei ole naljategemine.Pelgalt pulli pärast kanddeerimine segaks kogu ettevõtmist.Selle pärast arvan,et mõõdukas kautsion peab olema.Isik,kes soovib valimistel kandideerida,peab maksma ühe kuu alampalga suuruse kautsioni.Kautsion tagastatakse kui kandidaat saab vähemalt 5% ringkonna lihtkvoodist.Kautsion tuleb maksta ülekandega...

15
13

Vajalik on adekvaatne e- hääletust kontrolliv mehhanism. Välistaks võimaluse antud häält muuta.Ühelt IP-aadressilt saaks teha vaid piiratud (2,3) arv hääletusi, võimalus jääb vaid oma otsustust kontrollida. Eelhääletuse aega võiks lühendada. Valimiste infot kandvad materjalid tuleb arhiveerida ja säilitada.

21
12

На последних выборах было популярно напр. призывать не голосовать за Сависаара.
А также показывали график распределения голосов, и призывали голосовать за себя, чтобы не выиграли конкуренты. Я считаю, что такая реклама для Европы не этична. Пока есть такая рекламы, мы лишь географически относимся к Европе.

11
10

Praegu esindavad nii Peaminister kui Ministrid valitsuses ainult oma parteid ja tegutsevad parteilisest ideoloogiast lähtuvalt. Arvan, et nii nad ei esinda oma tegevusega kogu Eesti rahva huve. Vastavalt oma ametile on nad Riigi Ministrid ja peaksid tegutsema rahva enamuse huvides. Kui kuulata eelpoolnimetatute avalikke esinemisi, ei jäta nad...

17
10

Kohalike omavalitsuste ja Riigikogu valimistel tuleks teostada täielik üleminek e-valimistele: elektroonsed valijatenimekirjad ja e-hääletus nii interneti teel kui ka valimisjaoskondades üheaegselt (ühel-kahel päeval).

Saadikukandidaatidele rakendada elukohatsensust, ükski kandidaatide nimekiri ei ületa ringkonnas jaotatavate mandaatide arvu....

10
9

E-valimised soosivad poliitika muutumist ostetavaks ,müüdavaks oma kontrollimatuse tõttu.

12
9

Kreeka antiikse polise demokraatia juurde kuulus olulise tasakaalustava ja despoodiks muutunud valitseja neutraliseerimise vahendina vastuhääletamine. Polise kodanikud viskasid urni hääletussedeli isiku nimega, keda nad eneste üle valitsemas näha ei soovinud. Enim hääli kogunud isik saadeti polisest tähtajaliselt välja.
Minu ettepanek on...

10
8

E-hääletamine on sama turvaline kui paberkandja-hääletussedelitega hääletaminegi.
Nii ühel kui teisel juhul on määravaks ikkagi valija tahe. Ükski valimisseadus ei saa piirata või muuta valija otsust ka puhul, kui ta nõustub hääletama "vääramata jõu" poolt määratud kandidaadi poolt.
Muide, vääramatuks jõuks võib olla ka valimispropaganda...
Tõsi,...

9
7

President peaks tegema valitsuse moodustamise ettepaneku esmalt valimised võitnud parteile. Rahvas on valinud selle partei, toetudes nende ideedele ja väljaöeldud lubadustele. Kui aga pärast valimisi hakkavad parteid liite moodustama ja tehakse koalitsioonileppeid, kaob ju suur osa nende antud lubadustest. Ja minu valitud erakond kirjutab alla...

13
7

Vahevalimised (1)

Maire Parts peaaegu 4 aastat

Tuleb vastu võtta seadus: " Kui 6 kuu jooksul valitsuserakondade populaarsuse (statistikaameti rahvaküsitluse) kogusumma on väiksem valitsusväliste (parlamendis esindatud) erakondade populaarsusest, siis tuleb korraldada vahevalimised. See seadus paneks valitsuse rahvaga arvestama ka tavavalimiste järgsal perjoodil .

9
6

Muidu need nn. omad joped SIBULA näidetel tapavad viimasegi usu demokraatia võimalikkusesse Taasiseseisvunud Eestis. Lihtsalt parteitust esindajast enam lihtsalt ei piisa. Olgu see komisjon siis ikka selle käes kes on huvitatud rikkumiste paljastamistest mitte aga nende kinnimätsimistest.

9
5

selle varustamine mobiilsete reageerimisüksustega. Palun mitte segi ajada mingite karistussalklaste või NKVD hävituspataljonidega . Reageerimisvalmidus ja olukorra menetlemiseks aega maksimaalselt 24 tundi . Koosneks kõikidest parteide esindajatest või muudest MTÜ esindajatest. Siiamaani on elu näidanud et kohalik politsei ei saa nende...

6
5

-valimiskünnis parteile/valimisliidule on 2,5% üleriigiliselt antud valijate häältest

-esimest korda riigikogu saadikuks saamiseks peab kandidaat isiklikult koguma vähemalt 5% ringkonna lihtkvoodist,teisel korral 15% ja kolmandal või enamal korral 30%.

-riigikogu valimistel võivad osaleda üksikkandidaadid,valimisliidud ja erakonnad

-valimisliidus...

6
5

........ja kaasata neid ka riigi juhtimisse ka kõrgemal riiklikul tasemel. Meil Eestis neid ligi 40% kelle emakeeleks on muu keel ning kes elavad oma nn.paraleel-Eestis. Sehkendavad ja ajavad mingit oma-kõverpeegli Eesti asju. Mis integratsioonist saab antud juhul siinkohal üldse rääkida? Ka meie võiksime enesele selgeks teha et integratsioon...

6
5

isikukesksed koodidega hääletuslehed mille elektroonikaga varustatud hääletuskastid fikseerivad arvuliselt ning mille tablood näitavad hääletaja isikuandmeid ja reaalaja hääletajate arvu. Nende vanade puukastidega on need jamad et kord on sinna sisse liialt tekkinud patakas hääletussedeleid , kord on osa neist kadunud, kord on kahtlaselt palju...

7
5

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku muuta valimissüsteemi selliseks, et oleks võimalus kanditeerijale anda vastu häält, st. kui ei soovi teatud isikut valituks saavat, esitada valimislehel vastuhääl, selleks „JAH” lahtri kõrval lahter „EI” jaoks. Valijal on ikkagi üks hääl. Hiljem valimistulemuste kokkuvõtteid tehes...

9
5

Valimiste järel moodustab üks partei valitsuse (see võib olla võitja partei, aga ei pea olema - võib ka järgmiselt teine olla). Teised parteid jäävad riigikokku opositsiooni. Valitsus võib viia ellu ainult Riigikogu otsuseid, kuid ise nende otsuste poolt hääletada ei saa. Valitsuse moodustanud erakond saab teha lobi tööd enne seaduse vastu...

5
5

Kohalike omavalitsuse juhtideks peaksid saama aatelised, isamaalised inimesed. Praegune valimissüsteem soodustab rahva poolt mittearmastatud inimestel võimul jätkamist. Võimulolijad on kindlad, et järgmistel nende valimisliit võidab (näiteks Kambjas on see olnud 20 aastat). Kui valitsus suudaks võtta vastu, enne kohalikke valimisi, väikese...

6
5

Parlamendivälistel erakondadel on raske Riigikogu valimistel konkureerida, kuna puudub võrdne riigipoolne toetus. Suveperioodil oleks põhikuluks valimiskautsjon, kuna rahvakoosolekuid saaks korraldada vabas õhus, selleks ruume mitte rentides. Aktiivne puhkusteperiood pole takistuseks, sest on erinevad võimalused valimistel osalemiseks.

8
4

Riigikogus võiks valituks osutunuid rahvasaadikuid olla 71 ja jättes palgafondi samaks, tõstes rahvasaadikute isiklikku vastutust oma tegevuse või tegevusetuse ees. Rahvasaadikuna tegevuse eest peaks saadik saama temale ettenähtud töötasu ja sellelt maksma riigimakse. Kui soovitakse saadik vabastada riigimaksude maksmisest siis tuleks...

4
4

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Riigikogu, omavalitsuse ja presidendivalimised peaksid toimuma alati üheaegselt ja keelatud oleks samadel isikutel kandideerida mitmesse valitsusorganisse.

4
4

... minu eest ehk leida sobiv kandidaat maakonna esindusse ning delegeerida sellega vastutus ja usaldus maakonna esindajatele valida "õiged inimesed" riigikokku.

Kodanikuna piisab kohalikest valimistest - kohaliku omavalitsuse volikogu valimisest.
KOV volikogu saadab oma esindaja(d) maakonda (maakonna volikokku).
Maakonna volikogu saadab oma...

4
4

Uus organ (0)

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Luua uus täiendav organ. Selle esmasteks ülesanneteks oleks näiteks:
1. Kehtestaks valimisseadused
2. Määratleks poliitilised ja mittepoliitilised ametikohad
3. Kehtestaks kõrgete riigiametnike palgad
4. Kehtestaks maksimaalsed ametiajad kõrgetel riigiametitel olemiseks
jne, mille puhul on tegu otsese huvide konfliktiga, kui seda otsustab riigikogu...

4
4

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Ajakirjanduses on palju kurtmist Estonian Airi halva seisukorra üle. Ka tervishoju süsteemis on kestvad vaidlused. Segased on ka õpetajate palgaga. Vesteldes inimestega tänaval, kurdavad paljud olukorra halvenemise üle. Toetudes eeltoodule: Teen ettepaneku korraldada sügisel koos KOV...

4
4

KES ASTUKS RIIGIKOGU POOLT KINNITATUD VALITSUSE ERRUMINEKUL või Presidendi poolt MAHAVÕTMISEL SELLE ASEMELE. Valituks osutuksid sinna vabariigi lõikes suurema arvu saanud saadikud ... . Mitte väga ammu oli ju moes et iga ministri sabas mõni sugulusringkonnast noor tolgendamas, kunstnahast mapp kaenla alt välja paistmas. Sinna võiks saada...

4
4

On sagedane väide, et tegelik Riigikogu töö tehakse ära komisjonides. Seejuures ei evi aga valija mingit kontrolli selle üle, kuhu komisjoni tema valitud isik satub – seda otsustab erakonna riigikogulik osa ehk fraktsioon. Käesolev ettepanek annab valijale võimu osaleda tegelikult Riigikogu struktureerimises ning kandidaadile võimaluse esitada...

5
3

Ettepaneku autor Argo Loo, saabus e-posti teel:
Lubada Riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe, Õiguskantsleri ja Eesti panga presidendiks kandideerida vaid Eesti kodanikel, kes:
a) ei ole kunagi erakondadesse kuulunud või
b) ei ole kunagi erakonna juhtorganitesse kuulunud ega kaitsnud erakonna juhtfiguure kohtuprotsessidel .

4
3

Eesti oli esimene riik, mis võttis kasutusele e-valimised - algul kohalikel valmistel ja hiljem riigi parlamendi valimistel. Peale järjekoŕdseid e-valimisi kiidavad nn. arvamusliidrid seda, kui palju rohkem valijaid osales e-hääletusel, võrreldes eelnenud valimistega. Seega on pearõhk kvantiteedil aga tuleks mõelda ka sellele, kuidas...

3
4

... Et kõikidele oleks näha mis hoonest , millistelt IP aadressitelt (võib aga ei pruugi-oleneb Isikuandmete Kaitse seadusest) ning kui palju on antud kohast tehtud hääletamist elektroonilisel teel. Info võiks olla avalik kuid mitte nimeliselt . See näitaks hästi mõne tööandja eeldatava või reaalse kuritarvituse oma töövõtjate suhtes. See võiks...

4
3

Ameerika revolutsiooni esimeseks nõudmiseks oli: "No taxation without representation" ehk nõue, et maksumaksjal on õigus olla kaasatud otsustamisse.
Kahjuks on nii, et väga paljud maamaksu maksjad ei saa rääkida kaasa kohalike omavalitsuste otsustes aga on sunnitud maamaksu siiski tasuma, mis laekub lõpuks kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
Eriti...

4
3

Ettepanek arendab edasi Rein Raua ideed.Kui algse ettepaneku rakendamiseks peab muutma põhiseadust,siis edasiarenduse puhul pole seda vaja teha.Pakun,et kaks aastat pärast riigikogu valimisi tehtaks iga valimisringkonna kohta eraldi e-valimistega sarnane rahvaküsitlus.Kui küsitlusest selgub,et ringkonna kõigi (või valitsuskoalitsiooni) saadikute...

4
2

Tänane argipäev meie elus näitab, et võimul olevad erakonnad ei ole õigustanud rahva ootusi tulemustele ja elu paranemisele meie riigis. Valetamine ja omakasu on peamiseks probleemiks meie poolt "valitute" tegevuses. Seega võib öelda, et poliitiline juhtimine ei ole õigustanud ennast. Enne valimisi antud lubadused jäävad täitmata, sest need ongi...

4
2

Valimised (1)

Madis Olm peaaegu 4 aastat

Riigikogu
Et raha kokku hoida, peaks riigikogulaste arv piirduma 51-ga. Seega väheneb ka erakodadel võimalus soojade kohtadega kaubeda. Kui on vähem kohti, on tähtsam otsida kõige kompetentsemaid isikuid oma valimisnimekirjadesse, selle asemel, et otsida välja “tuntud” inimesi häältepüüdjateks.

Valimised
Nimekirjadesse tohiks ka ainult lisada...

3
3

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Uues RK valimisseaduses peaks olema määratud väiksemad valimisringkonnad kui seni. Rahvas võõrastab Riigikogu, sest selle seos valijatega valimiste vahel on vähene. Ainult väikeste valimisringkondade puhul saab iga valija öelda: see (need) on minu saadik(ud), teised on teiste piirkondade saadikud....

2
2

Iisraeli rahvas põgenes orjapõlvest Egiptuses ja eksles kõrbes 40 aastat, et saaks tugevaks vabana sündinute põlvkond. Paljud hakkasid nurisema: „Miks tõid Sa meid siia, ometi olime me söönud ja peavari oli olemas”. Siis laskis Jumal sadada taevamannat ja andis kalju seest vett.

Meile ei anta taevamannat. Kõik tuleb endil luua. Loomulikult on...

1
2

Ettepanek:Väljatöötada kompleksne käepärase kasutamisega mõjus kord valitukssoovijate valimiseks,nende korralekutsumiseks,väljavahetamiseks ja tunnustamiseks.Kuna tänased seadused seda eesmärki pole täitnud,tähendaks see põhiseaduse kardinaalset värskendamist-ümberkirjutamist.See lubaks järgmisel rahvast esindaval RK-l viia Eesti kiiresti...

1
1

Kõiksugu tõmbelukkude, triipude jms alternatiiviks võiks igal valijal olla kaks häält.

Reeglid
1. Iga partei esitab valimisteks kaks ühepikkust nimekirja, naiste ja meeste oma.
2. Valija peab valima ühe partei seest ühe inimese naiste ja ühe inimese meeste nimekirjast.
3. Kui on selge mitu kohta partei saab, siis vastavalt antud häälte arvule...

1
2

Valimiste juures peab tõdema, et Eesti riik on nii väike ja elanikkonda vähe. Rahvas on kõrgelt haritud ja ei ole rumal. Väga paljud tunnevad üksteist. Peaks olema üle Eesti üks valimisringkond, kus toimuksid isikuvalimised erakonda arvestamata. Saadud hääli ei peaks saama keegi delegeerida teisele (ka erakonnale). Parlamendi liikmete arv oleks...

1
2

Kaotada e-valimised, sest nad ei ole usaldusväärsed (äärmisel juhul lubada hääletada 1 kord). Valituks saab see, kes saab rohkem hääli, loobujate hääled annulleerida, Parlamendis 51 saadikut, kelle vanus 30-70 aastat ja töötasu sõltub istungitust osavõtust. Peaks olema võimalus hääletada kõigi vastu.

1
1

Kuna eelarve vastuvõtmiseni ,kus tööpäevad venisid korraldamatusest hommikutundideni oli küllalt istungeid,mis kestsid 5 - 15 minutit, siis ilmselt saaks poole lühema tööajaga hakkama,on ju seadusandlus juba välja töötatud,paranduste tegemine ei tohiks võtta niipalju aega.Riigikogu koosseis võiks olla 51kuni 61 liiget ja töö võiks koosneda kevad...

1
1

Tagasikutsumise põhjused oleksid näiteks:
1.Kui ta on sooritanud ühiskonnaohtliku- või muu väga vääritu teo.
2.Kui ta ütleb lahti oma valimisloosungis väljakuulutatud lubadusest (nt. astub koalitsiooni, kus ei aktsepteerita tema valimisplatvormi).
3.Kui ta ilmselgelt ei täida oma valimislubadusi.
4.Kui seda nõuab valimisringkonnast vähemalt 500...

1
1

Seisuslikkuse kujunemise vältimiseks Eestis poliitikute ja nendega seotud ärieliidi baasil ning rahva kui põhiseadusliku täisvõimukandja täieliku poliitilise otsustusõiguse tagamiseks:
:
1) Riigikogu valimise seadus tühistatakse:
2)tsiviilõiguslik volitamine saab aluseks Riigikogu komplekteerimisele:
3)Riigilkogu liikmeks saab kvoodi jagu...

1
1

В настоящее время партии, получающие бюджетное финансирование, используют его для финансирования своих избирательных кампаний. Иными словами, избирательные кампании ряда партий оплачиваются из государственного бюджета. Партии, не имеющие государственного финансирования, находятся в неравных условиях, по сравнению с теми, кто это финансирование...

1
1