Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Aprill: arutelupäev
6. aprillil toimub arutelupäev, mille ülesandeks on valida eelnenud teemaseminaridel kõige olulisemateks peetud küsimustes eelistatuimad lahendusvariandid. Arutelupäeval osaleb umbes 500 inimest, kes valitakse rahvastikuregistrist esindusliku valimiga nagu avaliku arvamuse küsitluste puhul: jälgitakse, et proportsionaalselt oleks esindatud naised ja mehed, erinevad vanusegrupid (alates 18. eluaastast), erinevad Eesti piirkonnad ning rahvused. Osalemise eeltingimuseks eesti keele valdamine vähemalt suhtlustasandil.

Arutelu toimub umbes 10-liikmelistes laudkondades, kus osaleb ka neutraalne, koolituse läbinud arutelujuht. Lauajuhte juhendas Väitluskoolitus. Arutelujuht ei mõjuta inimeste valikuid ühe või teise eelistuse suunas, vaid teeb teemadesse sissejuhatused ja hiljem kokkuvõtted, jälgib, et kõik saaksid sõna ning peetaks kinni viisaka arutelu reeglitest ja ajakavast.

Osalejad saavad arutlusele tulevate teemade kohta materjalid, kus on välja toodud ekspertide hinnangud erinevate lahendusvariantide võimalikest plussidest ja miinustest. Neid arutatakse oma laudkonnakaaslastega ning valitakse seejärel nende hulgast sellised, mis osalejate meelest oleksid eelistatuimad, st annaksid rakendamisel kõige paremaid tulemusi. Sellisel moel tehtud valikut saab pidada ühiskonna informeeritud eelistuseks.

Arutelupäeva tulemusel kujundatud eelistused antakse Riigikogule koos kõigi Rahvakogu veebilehel tehtud ning seejärel süstematiseeritud ja mõjuanalüüsiga varustatud ettepanekutega. Selline põhjalik info on Riigikogule aluseks võimalikeks seaduse- ja muudeks muudatusteks.

Arutelupäeva korraldab vabaühenduste liit EMSL koos Avatud Eesti Fondiga. Arutelupäeva toetavad veel EMT (kõneajaga logistikatoimkonna vabatahtlikele), Elion (wifi-ühendusega arutelupäeval), Papyrus (paljundatavate materjalide paberiga), Haljas (osalejate toitlustusega), Edelaraudtee ja Olerex (osalejate transport), Tallinna Lauluväljak, EBS, Euroopa Liidu Maja ja Riigikogu Teabekeskus (ruumid) ja mitmed üksikisikutest annetajad, kelle nimed leiab www.ngo.ee/rahvakogu. Ka sina saad arutelupäeva toimumist toetada, tehes annetuse Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu pangakontole 1120106317, märkides selgituseks "Rahvakogu arutelupäev". EMSL-ile tehtavad annetused saab maha arvata maksustatavast tulust.