Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Erakondade rahastamine ja järelevalve

Rahvakogu - Kaarel Tarand räägib rahastamisest.

Parteide rahastamise ja järelevalve korra kehtestab erakonnaseadus. Erakonnad võivad raha saada riigieelarvest, liikmemaksudest, üksikisikute annetustest ning tehingutest erakonna varaga.

Keelatud on anonüümsed ja juriidiliste isikute (ehk organisatsioonide) annetused, samuti nõuetest loobumine erakonna vastu või turutingimustest soodsamatel tingimustel erakonnale kaupade, teenuste jm loovutamine. Laenu võib erakond võtta ainult turutingimustel ja krediidiasutusest.

Riigieelarvest finantseeritakse eeskätt Riigikogus esindatud erakondi ja seda vastavuses valimistel saadud kohtade arvuga (nt suurima fraktsiooniga Reformierakond sai 2012 riigieelarvelist toetust ligi 1,8 miljonit eurot, sotsiaaldemokraadid veidi üle 1 miljoni). Riigikogust välja jäänud erakonnad saavad konkreetse summa aastas, kui on kogunud vähemasti 1% häältest (9587 eurot) või üle 4% häältest (15 978 eurot). Kokku oli riigieelarveline toetus erakondadele 2012. aastal 5,4 miljonit eurot.

Muutustest erakondade rahastamises on teinud ülevaate Jüri Adams. Viimastel aastatel on riigieelarveline toetus moodustanud parlamendierakondade kogutuludest valdava osa. Eri tuluallikate proportsioon on erakonniti ja aastati erinev, näiteks annetuste osa on tavaliselt suurem valimiste aastatel. 2011. aastal moodustas riigieelarveline toetus parlamendierakondade tuludest u. 70-80% ja liikmemaksud 0,5-1,5%.

Erakonnad esitavad majandusaasta aruandeid, kord kvartalis annetuste ja liikmemaksude laekumise aruandeid ning eraldi valimiskampaania aruandeid. Need aruanded on avalikud. Praegu on Riigikogu menetluses erakonnaseaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmisel hakkavad erakonnad 1. aprillist esitama laekunud tulude aruandeid kord kvartalis. Loomisel on aruandlust ühtlustav elektrooniline infosüsteem, mis rakendatakse enne sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi.

Aruandeid kontrollib erakondade rahastamise järelevalve komisjon. Komisjoni kuuluvad kõigi parlamendis esindatud erakondade nimetatud esindajad ning õiguskantsleri, riigikontrolöri ning vabariigi valimiskomisjoni nimetatud esindaja, kokku praegu 7 liiget. Komisjoni liikmed on sõltumatud, see tähendab, ei esinda oma töös neid nimetanud organisatsioonide huvisid ja vaateid.

Valimiskampaania rahastamise ja aruandluse reeglite rikkumisel teeb komisjon ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks. Kui ettekirjutust ei täideta, määrab komisjon rikkujale sunniraha, kuni 6400 euro ulatuses. Seaduses määratud aruandlus- ja teavitamiskohustuste täitmata jätmise eest määrab komisjon rahatrahve ulatuses kuni 300 trahviühikut või kuni 20 000 eurot.