Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Veebruar: ettepanekute analüüs
Selle etapi eesmärk on rahvakogu veebi laekunud ettepanekute ja kommentaaride süstematiseerimine, analüüs ja kirjalike kokkuvõtete koostamine. Analüüsitöö eest vastutab Praxis.

Mida täpsemalt teeme: süstematiseerime laekunud ettepanekud ja nende juurde tehtud kommentaarid andmebaasis (kokku tekkis ca 5600 märkimist). Selle tulemusel tekivad andmetabelid põhiteemade lõikes koos alateemadega. Teemade ja alateemade süstematiseerimise järel töötame ettepanekud ja kommentaarid sisuliselt läbi ja koostame kirjalikud kokkuvõtted, mis annavad ülevaate sellest, mida rahvakogus igal teemal ja alateemal arvati. Nende kokkuvõtetega töötavad edasi eksperdid, tuues välja mõjuhinnangud selle kohta, et mida ettepanekute elluviimine endaga kaasa toob.

Esimene süstematiseerimine näitas, et lisaks viiele põhiteemale (erakondade rahastamine, erakondade konkurents, valimised, osalus, depolitiseerimine) esitati hulk ettepanekuid ka riigi üldise toimimise kohta (riik üldine ca 10%) ning muudel teemadel (varia ca 26%). Riigi üldise toimimise kohta tehtud ettepanekud töötatakse läbi ja koostatakse kirjalik kokkuvõte.

Varia-rubriis olevaid ettepanekuid analüüsitöö ei hõlma.

Analüüsitöö väljundid (kõik avalikud, valmivad veebruari II poolel).

  • Igal põhiteemal valmib üldkokkuvõte (nt erakondade rahastamine), mis annab ülevaate sellest, mille kohta antud teema all peamiselt ettepanekuid tehti. Üldkokkuvõtteid on 6 (5 põhiteemat + riik üldine).

  • Lisaks valmivad alateemade kokkuvõtted (nt erakondade rahastamise üks alateema on riigieelarveline eraldis), mis annab ülevaate alateemal esitatud ettepanekute ja kommentaaride sisust. Alateemade kokkuvõtete arv sõltub sellest, kui palju erinevaid põhimõttelisi ettepanekuid mingil teemal tekkis (enamasti ca 3-5).

  • Lõplikud andmetabelid (mille alusel analüütikud kirjalikke kokkuvõtteid koostavad).

    Analüüsimeeskond: Annika Uudelepp, Maiu Uus, Andres Kõnno, Mihkel Nestor, Birgit Paal, Vootele Veldre, Heli Laarmann, Reelika Ermel, Käärt Kaljuvee, Kati Päike.